Vals “Heilige Gees”

vals hout

Vra jouself eerlik hierdie vraag en dink eers bietjie daaroor voordat jy die saadjie lees:  

Hoekom wil jy graag vervul word met die Heilige Gees?  

Is dit om God daardeur te verheerlik?  Of sodat jy verheerlik kan word daardeur?  Sou jy graag die HG wou ontvang uit liefde vir Abba Vader of uit liefde vir jouself?  Tot eer van God of tot eer van jouself?  Om genesing te bekom of om ander te genees?  Om ’n lewe van voorspoed en suskses te kan beleef?  Sodat dit beter met jou moet gaan?  Mense wat om die selfsugtige “eie-ek” redes die Gees van God soek, sal nie die ware Gees ontvang nie, want God ken die motief van elkeen se hart en Hy gee Sy Gees alleenlik as die motief van die mens opreg is.  Vals motief-mense kan wel ook ’n gees ontvang wat hulle verwar met die Heilige Gees van God, maar dit is ’n vals heilige gees.  Onthou net, Satan boots alles van God na en hy het selfs ’n vals heilige gees wat sommige gawes van God kan naboots.

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot groep mense wat rondom ’n brandende vuur staan.  Wat my dadelik opval is die dwarrelende, dansende swart bolle rook wat die vuur afgee.  Voor hulle is ’n persoon wat oor hulle bid en die Vuur van God (of die Gees van God) vra of beveel om die mense te vul.  Die dansende rookbolle beweeg tussen die mense in en soos die mense die rook inasem, gaan hulle in ’n tipe beswyming.  Party val om, ander praat in tale, ander gil en skree met die hande in die lug – dit lyk eerder soos ’n sirkus in chaos!  Die swart rook wat hulle inasem, affekteer hulle totale wese.  Wat is hier aan die gebeur?  Hierdie mense glo dat hulle die Heilige Gees van God, of die Vuur van God, ontvang het, maar al die tyd het hulle het ’n vals gees ontvang wat die gawes van die ware Heilige Gees naboots.  Abba Vader verduidelik dit vir my op die volgende manier: 

In die vorige saadjie het ek vertel van die swart sambreel wat oor mense se koppe hang (as gevolg van ongehoorsaamheid aan God) wat die seën van God afkeer, dus kan die seën van God nie inreën in hierdie mens se hart nie – net so kan die Gees van God nie die mens se hart vul wat nog ’n swart sambreel oor sy kop dra nie.  Mense om die vuur het nog ’n swart sambreel oor hulle koppe,  sy eie sondige lewenswyse veroorsaak hierdie vervloeking oor en in hom.  God gee nie Sy Gees aan ’n mens met ’n swart sambreel oor sy kop nie, so hoe kan die Gees van God hulle harte vul as God alleenlik Sy Gees laat lewe in mense wat sonder ’n swart sambreel in Sy Lig staan?  In Johannes 14:23 sê Jesus: 

“As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en My Vader sal hom liehê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar My woorde nie…”

Die mens wat God liefhet en Hom gehoorsaam, asem nie swart rookbolle uit wat ’n swart sambreel oor sy kop laat ontvou nie en as die motief van hulle harte opreg en uit liefde vir Abba Vader is, sal God Sy Gees laat lewe in en deur hierdie persoon, so hierdie persoon ontvang dan die ware Gees van God direk van God af.   Maar moenie ’n fout maak nie… hierdie mense het ook eens op ’n tyd ’n swart sambreel oor hulle koppe gehad wat die Woord, seën en Gees van God verhoed het om in hulle hart in te val, maar hulle het op ’n stadium in hulle lewe die keuse gemaak om die Lig van die Woord van God toe te laat om hulle sondes aan hulle te openbaar sodat hulle dit kon neerlê voor die voete van God en soos hulle hul sondes aan God bely, het hulle vergifnis ontvang en het die sambreel al hoe kleiner geraak totdat dit later in die niet verdwyn het.  God gee dan aan hierdie mens krag om oor sy sondes te heers en daarom asem hy nie meer swart rookbolle uit nie, maar skyn sy hart die Lig van God uit.  Hierdie mense het die keuse gemaak het om hulle kruis op te tel en Jesus te volg… maak nie saak wat nie!  Hulle motief was nie om die Gees van God te ontvang sodat hulle die wonderwerke van Jesus kon doen en god kon speel nie, hulle motief was suiwer omdat hulle besef het hulle moet die ou mens afsterf om weer gebore te word.  Hulle het die sondige mens in hulleself raakgesien en verag, en God gesmeek om hulle te help en krag te gee om te sterf aan die ou sondige mens.  

God gee Sy Gees aan die mens alleenlik wanneer Hy weet die mens se motief is opreg.  As die mens die begeerte het om God beter te leer ken, om Hom te gehoorsaam, om Hom tevrede te stel, om eer aan Hom te bring deur ’n skoon lewe, om vrugte te dra tot eer en heerlikheid van God, dan sal hierdie mens die lelik in homself eers begin raaksien.  Hy sal besef hoe vuil sy lewe is, hoe besmet hy met sonde is en hy sal opreg berou hê oor die mens wat hy is.  As hierdie mens vir God vra om hom te help, sal God nooit anderpad kyk nie, Hy help ons altyd as ons net bereid is om ons ongeregtighede raak te sien.  Ons het nodig dat die Lig van God ons verkeerdhede aan ons openbaaar en as ons bereid is om ons trots en hoogmoed eenkant te plaas, en ons verkeerdhede kan vasvat en dit teëstaan, sal God ons help daarmee. 

  Geen mens kan die motief van sy hart vir God wegsteek nie.  Die mens wat nie bereid is om sy sondes te laat staan en God te gehoorsaam nie, dra nie sy kruis nie, maar smeek nogsteeds die Heilige Gees of die Vuur van God op hom af om die verkeerde redes…  Dit is diegene wat God nie waarlik liefhet nie, want as Hom liefgehad het, sou hulle Hom gehoorsaam het (1 Joh 2:3,4); hulle steur hulle nie aan die Woord van God nie en hulle is nie gehoorsaam aan God nie (al behoort hulle aan ’n kerk).  Daar hang dus ’n swart sambreel oor hulle koppe wat die seën van God afkeer.  Ongehoorsaamheid veroorsaak ’n swart sambreel oor die mens en verhoed dat God Sy woning in die mens maak, so hierdie mens kan nie met die Gees van God vervul word nie, maar hy kan nogsteeds ’n vals gees ontvang wat die werke van God probeer naboots… ongelukkig is dit van satan af.  Wanneer Satan aan die mens sy vals gees gee, sien hulle hulleself as heilig;  trots, hoogmoed en arrogansie groei soos ’n kanker in hulle binneste en straal uit hulle uit;  hulle sien nie die rede om hulle sondes neer te lê nie; inteendeel, hulle sien hulleself as sondeloos en sommiges gaan sover om hulle sondes heeltemal te ontken.

AS ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die Waarheid is nie in ons nie.  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.  1 Johannes 1:8-10

  Sommiges gaan selfs so ver om van hulself ’n god te maak en aanvaar dat hulle outoritei en mag van God ontvang het om allerhande snaakse goed te doen en te spreek.  Met ander woorde, mense wat nie die keuse maak om tot ware bekering te kom nie, stap ook nie die pad van heiligmaking waar hulle hulle kruise dra nie.  Hulle is nie bereid om die ou sondige mens af te sterf nie.  Hulle is deel van die groep wat glo dat Jesus se kruisdood almal se sondes outomaties vergewe het en dat dit nie saakmaak hoe hy lewe nie, want hy is mos alreeds vergewe! Lees asb die saadjie: Is die hele wereld se sondes op een slag vergewe?  Wanneer hulle smeek om vervul te word met die HG, is dit gewoonlik om vals voorwendsels… om die gawes van die Gees te gebruik tot hulle eie eer.  Hulle wil die mag en outoriteit hê wat Jesus oor Satan en sy demone gehad het, maar hulle is nie bereid om die pad te stap wat Jesus gestap het nie.  Hulle wil die werke van Jesus doen wat hulle goed kan laat lyk, maar wat is die grootste “werk” wat Jesus gedoen het?  Om uit gehoorsaamheid die pad na Golgota te stap, om nie terug te praat toe hulle Hom gevloek en gelaster het nie, om ’n doringkroon te dra, om die houe een vir een te vat en die spykers deur Sy hande te laat boor.  Is hierdie mense bereid om dieselfde pad as Jesus te stap en hul kruis te dra?

Vra jouself nou weer die vraag:  Hoekom wil jy gevul wees met die Heilige Gees?  Om al die gawes van die Gees te kan ontvang en wonderwerke te kan doen?  Om die Gees van God te ontvang is nie ’n kitsoplossing vir ’n beter lewe nie, want God gee nie Sy Gees aan ’n mens met hierdie motief nie….  maar dit is juis vir hierdie mense waarvoor Satan sit en wag, want hy is mal daaroor om sy vals “heilige gees” of vuur oor die mense te laat val… mense wat nie tot ware bekering gekom het nie, wat hulle nie steur aan die Woord van God of tyd met Abba Vader in hulle binnekamer nie;  mense wat nog ’n swart sambreel oor hulle koppe hou, mense wat nie hulle kruis dra nie…  Hulle ontvang ‘n vals gees en volg die dwaalleringe wat Satan uitgedink het en die ergste van alles… hulle versprei hierdie vals leringe deur die wêreld en so baie naïewe, soekende mense raak die prooi van die wolf.

  Opgesom:  Die mense rondom die vuur het nie waarlik “surrender” aan Abba Vader nie, hulle het nog nie waarlik hulle eie wil voor die voete van Abba Vader neergelê nie, hulle het nog nie hulle harte en lewens aan Hom geoffer nie, hulle het nog nie die pad van heiligmaking saam met Jesus gestap en hulle kruise gedra nie, hulle het nie gesterf aan die self nie en die mens wat nie die ou mens afgesterf het nie, se hart word nie vervul met die ware Gees van God nie.  Die vuur waarrondom die mense gestaan het, was aan die brand gesteek met afgodshout, dit het nie gebrand met kruishout nie, so die groot probleem is die rook wat deur die hout afgegee word wat die mense in ‘n beswyming laat gaan en glo dat hulle die ware Gees van God ontvang het.  Die rook verduister inteendeel net verder hulle geesharte en vererger hulle toestand van geestelike blind- en doofheid.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s