Is jy gewortel in die Woord

Om hierdie saadjie mooi te verstaan, sal ek aanbeveel dat jy ook die saadjies lees oor die boom wat gewortel moet wees in die hart van Abba Vader.  Ek heg die ‘link’ onderaan.  

Om dit baie vinnig op te som, kom dit daarop neer dat ons in die hart van Abba Vader gewortel moet wees.  Abba Vader het kom leer dat ons eers in die ‘sustrata’ gewortel moet wees, waarna ons in die ‘strata’ gewortel kan word.  Dit beteken dat ons eers in die Woord van God gewortel moet raak wat ons later in staat sal stel om in die hart van God gewortel te kan wees.  Wanneer ons tot bekering kom en die keuse maak om Jesus te volg, sal ons ’n trekking voel wat ons ’n honger na die Woord van God sal gee.  Soos ons begin voed op die Woord van God begin ons fyn worteltjies in die Woord ingroei om later ’n bywortelstelsel te vorm wat die hele Woord deurgroei.  Wanneer ons goed gevestig is in die Woord,  begin die Woord ook worteltjies uitstoot om in ons wese in te groei met die doel om ons geesharte te bereik.  Aanvanklik is ons van kop tot tone vol blokasies wat keer dat die wortels van die Woord na ons hart kan groei.  Hierdie blokasies is sondes, ongeregtighede, verkeerde denkwyses, ongehoorsaamheid aan God asook goed soos tradisie, godsdiens en die inneem van dwaalleringe.  Ons het nodig om ontslae te raak van hierdie blokasies, maar hoe?  Die mens kan dit nie op sy eie doen nie;  die mens het die Lig van die Woord nodig om ’n lig te skyn op die blokasies en dit aan hom te openbaar.  Soos die mens die blokasies “raaksien” en besef dit is verkeerd, dit teëstaan en bely aan Abba Vader, breek die Lig-Woord deur die een blokasie na die volgende.  Eers is dit net ooglopende sondes wat die Lig-Woord aan ons openbaar, maar hoe dieper die Lig-worteltjies in ons wese ingroei, hoe meer openbaar die Lig-Woord sondes aan ons wat ons probeer wegsteek of waarvan ons probeer vergeet.  Die gevaarlikste blokasies lê baie diep, naby aan die hart, en dit is blokasies van tradisie, kultuur en godsdiens, maar dan is daar ook blokasies wat veroorsaak is deurdat die mens gevoed het op dwaalleringe – die suurdeegbrood van Satan. 

Kom ons begin by die begin waar ons gewortel moet raak in die Woord van God, want hoe raak ons gewortel?  Daar is  niks wat ons fisies kan DOEN om gewortel te raak in die Woord nie.  Om deel van ’n gemeente te wees, is om gewortel te wees in ’n kerk en die gevolg daarvan is blokasies van godsdiens, tradisie, kultuur en rituele.  So om deel van ’n kerk te wees, jou tiende te gee, koeke te bak vir die jaarlikse basaar of watse werk jy ookal vir die kerk verrig, wortel jou geensins in die Woord van God nie… inteendeel, jou wortels raak verstrengel met ’n spul ander ongoddelike wortels (gemeentelede) wat lei tot ’n hengse koekspul.  Jy voel dalk ‘veilig’ om deel van die groep te wees;  jy sien jouself as een van die warm kole, maar waar gaan dit jou bring as jy nie gekonnekteer is aan die Bron van hitte nie?  Jou verstrengelde wortels ketting jou vas in die duisternis en dit lei tot massiewe blokasies in jou geestelike are.  Die mens wat gewortel is in ’n kerk of ’n gemeente, is gewortel in dooie grond en daarom is daar nie wortels wat vanuit die grond in die geestelike wese van die mens kan ingroei nie.  Dit is dus nie ’n tweeledige verbintenis nie en die ergste van alles is dat daar geen Lig-wortels is wat die blokasies van die mens uitwys nie, dus bely die mens nie sy sonde nie.  Hy word gevoed met leuens soos die vals lering dat Jesus ALREEDS vir jou sondes gesterf het, so moenie bekommerd wees nie, jy is alreeds gered as jy kerk toe kom, nagmaal bywoon en gedoop is deur die kerk.  Kerke sus die mense in hulle sondes en moedig hulle aan op ’n baie subtiele manier om rustig aan te gaan met hulle lewens en net dankie te sê vir Jesus dat hulle verlos is.  Hulle is te bang om te preek oor sonde en die lou toestand van die hart van die mens, want dit is nie wat die gemeentelede wil hoor nie… kerke preek wat die mens wil hoor sodat die gemeente kan groei tesame met die bedrag in die bankrekening… en die uiteinde daarvan?  ’n Spul dooie bome met verstrengelde wortels en geen vrugte!   

Onthou nou, Satan doen enigiets in sy vermoë om die mens se geestelike are geblok te hou sodat die Lig van God nie kan skyn op die geeshart nie.  Hoekom doen hy dit?  Want hy weet as die Lig van God skyn op jou hart, gaan jy ’n hartsverandering ondergaan waarna jy die Lig van God gaan reflekteer en Satan kan nie vat of werk aan ’n mens wat die Lig van God reflekteer nie… nie omdat die mens outoriteit oor hom het nie, maar omdat Jesus in en deur die mens leef – dit is Jesus in ’n mens wat mag en outoriteit het oor Satan, nie die mens self nie.  Satan gebruik kerke om talle mense in sy mag te hou, dis die maklikste plek waar hy hulle suurdeegbrood kan voer wat hulle laat rys tot hul eie heerlikheid.  Daar is so baie vals leringe wat ontstaan uit verskeie denominasies, ek noem net ’n paar waaraan ek vinnig kan dink wat Abba Vader al openbaar het.  Vra jouself die volgende vrae:

Bely jy om te glo in God?  Daar is ’n verskil om te glo en om oneentseglik te GLO in God.  Glo jy omdat jy so grootgemaak en so geleer is van kleins af?  Sodat jy gered kan wees en nie hel toe hoef te gaan nie?  Wees net versigtig, want die duiwel glo ook daar is ’n God en hy sidder.  Om in God te glo, is om Hom te ken.  Ken jy Hom waarlik?  Het jy “holy communion” met Hom?  Kan jy Hom voel?  As jy God ken, sal jy Hom vrees, sal jy Hom in alles wil gehoorsaam en behaag, sal jy jou lewe in Sy hande wil plaas en alleenlik Sy wil vir jou lewe wil hê.  Dan sal jy nie versoeke rig aan God en Hom smeek om sekere dinge volgens jou eie wil en behoeftes te laat uitwerk nie.  Want dit is wat die meerderheid Christene doen… wanneer hulle bid, sê hulle rympies op, hulle werk vanaf ’n lysie vir wie hulle moet bid en waarvoor hulle moet bid.  Dink julle regtig ons moet die allermagstigste God herinner aan sekere mense of sekere situasies waar Hy moet ingryp?  God sit nie en wag sodat jy Hom moet herinner aan iets wat Hy moet doen nie.  Ek het al soveel mense gehoor sê dat God eers iets in ons lewe sal doen wanneer ons dit van Hom vra, met ander woorde, as ons dit van Hom vereis.  Wie dink die mens is hy?  Dis bitter arrogant van enige mens met hierdie siening.  So, vra jy God vir fisiese genesing, beter finansies, om jou huwelik te red, om jou kinders te verander?  Wat van die wil van God?  Leef jy volgens die wil van God?  Hoekom aanvaar jy dan nie dat God ’n wil vir jou lewe het en dat jy dit moet aanvaar en daarvolgens moet lewe nie?  Eers as ons oneentseglik in God GLO, aanvaar ons Hy is almagtig en in beheer en is ons in staat om totaal oor te gee aan Hom – vir die goed en die sleg…  As daar dan slegte goed in ons lewe gebeur, aanvaar ons God het ’n doel daarmee en blameer ons Hom nie daarvoor nie.

Breek jy bloedlynvloeke sodat dit beter in jou lewe moet gaan?  Jaag jy vir Satan om elke hoek en draai weg sodat hy nie verder slegte goed in jou lewe moet laat gebeur nie?  Pleit jy die bloed van Jesus oor jouself, familie en besittings?  Glo jy jy is soos God?  Dat jy sekere goed kan spreek en dat jou woorde krag het?  Dat die woorde uit jou mond iets of iemand sal verander?Dan het jy verseker sterk gegroeide wortels in dwaalleringe en is jy deurtrek met blokasies.  Behaag jy God?  Of moet God jou behaag?  

Om gewortel te wees in die Woord van God, beteken om te voed op suiwer Woord alleen.  Suiwer Woord beteken nie dat ’n mens of een of ander studie die Woord aan jou interpreteer nie, maar om in afsondering stil te raak met die Woord van God sodat die Gees van God jou leiding kan gee en die Skrif aan jou kan interpreteer.  Dit vat tyd, en as jy nie jou tyd wil opoffer daarvoor nie, sal jy ook nooit die Waarheid ontvang of in die Woord wortels kan ingroei nie.  As jy luister na ander mense se interpretasie van die Woord, neem jy nie suiwer Woord in nie en is die kans baie goed dat jy suurdeegbrood gaan inkry wat van die sterkste blokasies vorm.  Die enigste manier om in die Woord gevestig te raak, is in afsondering met die Woord van God in jou hand.  Vermy geestelike boeke en praatjies wat interessant klink, want dit is Satan se beste taktiek om jou te vul met suurdeegbrood om blokasies te vorm.  Hy weet dat hoe meer blokasies hy in jou wese kan vestig, hoe moeiliker gaan dit vir jou wees om op die ou end in die hart van God gewortel te raak.  

Die ander probleem lê by mense wat wil voed alleenlik op die mooi verse in die Bybel… Skrif wat iets vir hulle kan beteken… wat hulle kan opbou… wat in hulle vleeslike behoeftes kan voorsien byvoorbeeld Skrifte wat handel oor fisiese genesing en ’n voorspoedige lewe.  Skrif wat nie deur die Gees van God aan ons geïnterpreteer word nie, word verdraai en verkeerd verstaan.  God is Gees, die Woord is Gees-geïnspireerd en daarom moet die Skrif op ’n geestelike manier aan ons geopenbaar word, nie fisies nie.  As die Woord byvoorbeeld praat van genesing, beteken dit nie fisiese genesing nie, maar wel geestelike genesing… want ons almal het eers ’n siek gees wat genees moet word voordat ons ’n penwortel in die hart van God kan ingroei.  Die mens  wat net die goeie wil inneem, is soos die mense van Johannes 6 wat wou voed alleenlik op dit wat hulle fisiese behoeftes kon bevredig… dit wat hulle fisiese hongerte kon vul en hulle fisies kon genees.  Toe Jesus uit ’n geestelike oogpunt vir hulle verduidelik dat hulle op Hom moet voed, het hulle hulle rug op Hom gedraai en weggeloop, met ander woorde, hulle wou nie luister na Woord wat hulle geestelik kon genees nie;  hulle wou net DIT hê wat hulle vleeslikheid kon bevredig.  Met ander woorde, hulle wou net die mooi woorde by Jesus hoor, hulle wou nie die harder woorde hoor dat hulle moet GLO in Jesus nie.  Die Message sê hierdie woorde van Jesus “was too tough to swallow”.  Mense wat wil voed alleenlik op die “mooi” Skrifte, groei net hier en daar ’n worteltjie in die Woord van God in.  Hulle wortels groei dus net om sekere verse;  hulle word nie in die hele Woord gewortel nie… en as ons nie in die hele Woord gewortel raak nie, kan die wortels van die Woord nie in ons wese ingroei nie… as die wortels van die Woord nie in ons diepste wese ingroei nie, is daar nie Lig-worteltjies wat ons blokasies aan ons openbaar nie, dus word die blokasies nooit oopgebreek nie en kan die mens nie die Lig van God op sy geeshart ontvang wat sy geeshart uit dormansie kan wakker maak nie.  Hierdie mens sal met al sy blokasies geestelik sterf met geen hoop vir die toekoms (hiernamaals) nie. 

Soveel Christene DINK hulle is gewortel in die Woord of in die hart van God, maar dan is daar nie ’n enkele Goddelike vrug aan hulle as ’n geestelike boom nie, wat ’n bewys is dat hulle NIE in die hart van God gewortel is NIE.  As daar geen Goddelike vrugte is nie, verheerlik hierdie mense God glad nie.  Hierdie mense beweer dat hulle God ken sodat hulle as ’n heilige, ’n profeet of ’n man / vrou van God bekend kan staan in die wêreld… hy ywer dus vir sy eie heerlikheid en nie tot die heerlikheid van God nie.  Hulle staan bekend vir die “regte” woorde wat uit hulle monde kom, maar God steur Hom nie aan “regte” of “mooi” woorde uit die mond nie, want Hy let op die hart waaruit die woorde kom… die toestand van die hart bepaal die vrugte wat die mens dra, want alleenlik die boom wat in God gewortel is, kan Goddelike vrugte dra.  Afwesigheid van Goddelike vrugte dui dus op ’n boom met ’n vlak wortelstelsel in een of ander medium, maar die medium is nie die Woord van God nie.

Waarin is jou worteltjies geanker?  In ’n kerk of gemeente?  In geestelike boeke?  Dan is jy gewortel in ’n dooie medium en maak dit nie saak hoe sterk jy gewortel is in hierdie medium nie, maar dis ’n dooie medium wat nie wortels in jou kan ingroei nie, met die gevolg dat jou blokasies nooit aan jou geopenbaar word sodat jy dit kan bely nie.  Daar is geen wortels wat na jou hart kan groei om jou geeshart wakker te maak nie, dus kan jy nooit ’n penwortel in die hart van God ingroei nie. 

 Of is die Woord deurtrek met jou bywortelstelsel wat deur die hele Woord vertak?  Alleenlik dan sal die wortels van die Woord soos liggies in jou wese ingroei om jou blokasies aan jou te openbaar en soos jy dit bely, breek die Lig deur die blokasies oppad na jou geeshart.  Wanneer die Lig-wortels op jou hart skyn, word die geesmens wakker en alleenlik as ons gees ontwaak, kan ons oneentseglik in God begin glo.  Dit is wanneer ons ’n penwortel in die hart van God ingroei.

So wat is die antwoord?  KOM WEG UIT BABILON!  WORD ONTWORTEL UIT BABILON EN SOEK DIE WARE GOD!

“May you, having been [deeply] rooted and [securely] grounded in love, 18 be fully capable of comprehending with all the saints (God’s people) the width and length and height and depth of His love [fully experiencing that amazing, endless love]; 19 and [that you may come] to know [practically, through personal experience] the love of Christ which far surpasses [mere] knowledge [without experience], that you may be filled up [throughout your being] to all the fullness of God [so that you may have the richest experience of God’s presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself].” Ephesians 3

Ekstra saadjies:  

Manna in afsondering

Suurdeegbrood

God-gewortelde boom

Audio – Is jy ‘n warm of koue kool?

The Gardener of your heart

“Let our Gardener, God, landscape you with the Word, making a salvation-garden of your life.” James 1:21 (MSG)

During prayer, the Lord showed me the following:  I’m standing in a large field of mature wheat.  Jesus is holding light-colored seed in the palm of His hand that He wants to sow in the soil of my heart, but first He wants the seed to fall into my hand.  I cup my hands together so the seed can fall into it, but as Jesus scatters the seed slowly in my hands, He makes me attend that I’m not realising what He is trying to show me, so I have to focus more intensely on the seed… and then I saw it… The seed of the Lord is the colour of wheat, but here and there is a pitch black seed that looks entirely different than the wheat-colored seed.  I was startled when I saw the black seed as I realised it cannot be from the Lord… if it’s not from the Lord, where does it come from?  I begged Jesus to give me insight about these black seed that makes me so uncomfortable… looking at it, a feeling of evil overwhelmed me.

Jesus explained to me that the black seed originate from Satan and he uses very subtle ways to sow these evil seed through the senses of man, in other words, he uses our physical senses like our eyes and ears to scatter his evil seed.  We have to be very careful what enter our hearts through our senses – what do you listen to?  What do you read and look at on television or internet?  Satan uses this to easily sow millions of evil seed on a daily basis and the most dangerous seed of all are those of religion, tradition and false teachings.  Just like I didn’t notice the evil seed falling into my hands, the worldly people are not aware that Satan is sowing evil seed in the soil of their hearts on a regular basis.  Even if you are in an upright relationship with the Lord, we still have to be very careful of evil, black seed as the seed in our hearts, determine the state of our heart.   Some teachings may seem and sound divine and quite innocent, yet most of it are black seed that fall into our heartsoil where it will germinate, grow and bear fruit… Good seed will bear good fruit and evil seed will bear evil fruit. I shudder when I think about trees with rotten fruit, for the words of Jesus echo in my ears:

“And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.” Matthew 3:10

When we come to sincere repentance and we truly sacrifice our hearts and lives to the Lord, a process takes place within us which we usually are not even aware of.  It is not an overnight-process, but a journey where the Lord prepares the soil of our hearts so that He can sow immortal seed in our hearts that must grow to bear Godly fruit that will glorify Him.  But before the Lord can sow His seed in our hearts, the soil has to be prepared as it has to be weed-free as well as the correct texture.  

If you read Matthew 13:1-9, you will clearly see why it is so important that our hearts need to be cleansed.  The seed of the Lord cannot grow in shallow soil, neither on rock, nor between weeds. Seed germinate only in well-prepared soil and therefore our hearts need cleansing from all the weeds before the Godly seed will grow, flower and bear fruit in our heart. Please read Matthew 13: 10-17 (I quote parts from The Message)

Why tell stories?

“The disciples came up and asked, ‘Why do you tell stories?’ He replied, ‘You have been given insight into God’s kingdom. You know how it works. Not everybody has this gift, this insight; it hasn’t been given to them. Whenever someone has a READY HEART for this, the insights and understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. That’s why I tell stories: to create readiness, to nudge the people toward receptive insight. In their present state they can stare till doomsday and not see it, listen till they’s blue in the face and not get it. I don’t want Isaiah’s forecast repeated all over again: Your ears are open but you don’t hear a thing. Your eyes are awake but you do not see a thing ’…” Matthew 13: 10-15 (MSG)

We have to realise how important it is to kneel before the Lord and beg from Him a “ready heart”; but therefor we have to place our entire life and heart in the hands of the Almighty. 

“Create in me a clean heart, o God, and renew a right and steadfast spirit within me.” Psalm 51:10 (Amplified)

If the evil black seed has already germinated in your heart to bear rotten fruit, there is only one way to notice these iniquities and that is through the Light of the Word. Only the Word can shine a light on the weeds in our hearts so that we can “see” and confess it to the Lord.  When we make the choice to completely turn our backs on it, the Lord will forgive us and remove the specific weed from our hearts. 1 Corinthians 3: 9 says we are the field of God:

“You are God’s garden and vineyard and field under cultivation” 1 Corinthians 3: 9 (AMP)

Seed from Satan needs darkness to grow and bear fruit, it cannot grow in the light of the Lord and therefore the evil seed will perish when we spend much time in the Word and in the presence of the Lord.  But if we neglect our relationship with the Lord and we do not spend time in His Light, the evil seed will be able to grow and make your heart a paradise of weeds.

The Lord had much work in my heart-soil as it was overgrown with weed.  It took a long time to get rid of all the weeds, but just as He worked, plowed and cleansed my heart (the process never stops), He longs to cleanse each of His children’s hearts so that He can sow His light-colored seed – the seed of Truth.  The Lord will always reveal the Truth to His children so that they can expose the evil which lies within the black seed.  This evil in the seed is false teachings and every “Christian” has a heart that is overgrown with evil weed.  The fact that you attend church services, call yourself a Christian, confess with the mouth that you believe in God, doesn’t guarantee you of a heart that is clean… those who believe this lie, are usually those whose hearts are so overgrown with evil weed that they do not have spiritual eyes and ears to distinguish between truth and lies… it is the weed that make them blind and deaf… and that is why I do not waste my time with arguments, for those who love quarrelling, is those who oppose the truth… they see themselves as the holy, righteous ones but in reality they have no Godly insight.  They do not receive the seed of truth from the Lord because they reckon they are clean and do not need any cleansing. 

    In my search for the Lord, Satan sowed many evil seed in my heart through my senses, but when I fully surrendered to the Lord and His ways, He shone His Light on the filthy soil of my heart and with time I started noticing the lies that I believed.  I noticed each lie as the Lord revealed to me His Truth and as I resisted the lies and spent more time in the presence of the Lord, the weeds died (they cannot grow in the Light of the Lord).  Today I know it was the will of God that Satan sowed evil seed in my heart in the form of false teachings.  The Lord never left me and waited until the perfect time before He started to expose these evil that grew in my heart… and that is why I will expose these lies until the day the Lord takes me from the earth.

“Light-seeds are planted in the souls of God’s people, Joy-seeds are planted in good heart-soil.” Psalm 97:11 (MSG)

What does the soil of your heart look like?  Don’t try to figure it out by yourself;  instead, take time to be still before the Lord so that He can reveal to you what the state of your heart-soil is.