7 Uit watter geslag is jy?

Hoofstuk 7

7 Uit watter geslag is jy?

“As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Galasiërs 3:29 (AFR33/53)  

  In my soeke na rigting uit die duisternis, het ek “geestelike” boeke gelees wat gehandel het oor die sny van bloedlynvloeke.  Ek het selfs ’n beradingskursus gedoen wat grotendeels daaroor gehandel het.  Die genade van die Here was vir my baie groot en ek het altyd ’n ongemaklikheid gehad oor die gedeelte wat gehandel het oor die sny van bloedlynvloeke.  Ek het die kursus net vir ’n paar maande gedoen voordat Abba Vader met my begin praat en Hy my duidelik vermaan het om die kursus te staak en in die plek daarvan alles te begin neerskryf wat Hy my leer.    

Ek was al ’n geruime tyd besig om te skryf toe Abba Vader my een oggend, onder gebed, uit die bloute vra of ek die leuen glo oor die sny van bloedlynvloeke en hoekom mense dit doen?  Ek maak toe my hart oop teenoor Abba Vader en verduidelik vir Hom hoe ek nog altyd gevoel het oor die breek van bloedlynvloeke – ek was altyd ongemaklik  daarmee, want iets het nie vir my reg gevoel nie – dit het vir my so half onnatuurlik gevoel, al kon ek nie my vinger op die ongemak plaas nie.  Wanneer ek met Abba Vader in gesprek is, kan ek VOEL Hy is by my, maar die tyd wat ek opgelees en geleer was deur die wêreld oor bloedlynvloeke en ek dit  “in die gees” gebreek het, het ek glad nie die teenwoordigheid van Abba Vader gevoel soos vandag nie.  Dit het so doelloos en so leeg gevoel, so asof ek dit uit myself probeer doen het sonder God.  Tog het ek geglo dat die mense wat hierdie boeke geskryf of die kursusse daarvoor aangebied het, dit van God gehoor het en daarom het ek die leuens geglo.  Ek was so naïef…  

Na ek aan Abba Vader my hart uitgepak het oor die sny van bloedlynvloeke, vra Hy my:  

“Uit watter geslag is jy, My kind?  Is jy uit die geslag van die vlees of is jy uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob?”  

Ek het met ’n diep frons op my gesig voor Abba Vader gesit, want ek kon nie verstaan hoekom Hy dit vir my vra nie, waarna Hy verder verduidelik het:  

“As die mens uit die geslag van Abraham is, hoekom sny hy dan bloedlynvloeke?  Iemand gebore uit die geslag van Abraham, is vry!  Hy kan geen bloedlynvloeke op hom dra nie, want Jesus het klaargemaak daarmee aan die kruis.  As jy deel is van die geslag van Abraham, is daar geen bloedlynvloeke om te breek nie.”  

Abba Vader verduidelik dus dat daar geen bloedlynvloeke op die geslag van Abraham kan wees nie, want as jy uit die geslag van Abraham is, is jy uit die geslag van God!  Jy is dus weer gebore uit God en daar kan geen bloedlynvloeke op die geslag van God wees nie, want Jesus het alreeds alle magte aan die kruis oorwin!  Alle vloeke is gekanselleer deur Jesus se kruisdood, so as jy weergebore en oorgegee is aan God, is al die vloeke gekanselleer.  Die vyand kan ons dan met geen meer kettings vashou nie.  Met hierdie woorde en verduideliking deur Abba Vader gee Hy my Galasiërs 3 om te lees.  Ek het behoorlik na my asem gesnak toe ek hierdie hoofstuk lees en veral vers 29:  

“As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

  “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word – want daar is geskrywe:  Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang!” Galasiërs 3:13 (AFR33/53)

  “Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.”  Galasiërs 3:7 (AFR33/53) 

Die geslag van God lewe in die Lig van God;  hulle is weergebore en skoongewas deur die bloed van die Lam.  Daarteenoor funksioneer die geslag van die vyand in boksies wat in die duisternis geleë is en gehoorsaam hulle die wil van die vyand;  hulle leef in sonde en weerstaan die wil van God.  Satan beheer hulle en hy het ’n houvas op hulle deur die bande en kettings van die boksie, maar hulle besef dit nie en wil dit ook nie glo nie.

God bied Sy Lig-Woord aan almal, maar dit bly die keuse van die mens…  Gaan ons die Lig van die Woord toelaat om ons in die Waarheid te lei?  Die Woord skyn ’n lig op al die leuens waarvolgens ons leef, maar die mens maak die keuse of hy dit wil erken of nie.  Ons kan vryheid bekom deur ons sondes en tekortkominge met ’n opregte hart aan God te bely sodat Hy ons vergewe en verlos, maar as ons ons nie steur aan die Woord van God nie, luister ons nie na God nie.  Dan is ons net ’n hoorder van die Woord en doen ons nie wat God van ons verwag nie.  As ons nie na God luister nie, is daar net een ander een na wie ons luister en dit is Satan.  Kyk wat sê Jesus vir die Fariseërs in Johannes 8:44:  

“Die duiwel is julle pa.  Al wat julle wil doen is om na julle pa te luister.  Wat hy sê, doen julle.  Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak.  Hy was mos altyd so.  Hy gee niks om vir die waarheid nie.  Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg.  Dit is hoe hy is.  As hy sy mond oopmaak, lieg hy.  ’n Mens kan niks glo wat hy sê nie….Julle wil nie na My luister nie, wat maar net kan beteken dat julle nie kinders van God is nie.” Johannes 8:44 (DB)  

Volgens Johannes 8 is ’n persoon wat nie luister na God nie, ook nie ’n kind van God nie, maar van Satan, met ander woorde, hierdie persoon is dan nie uit die geslag van Abraham nie, maar uit die vleeslike geslag van die wêreld.  Hy is nog vasgeketting in die duisternis.  Kinders van God gehoorsaam Sy gebooie – nie uit hulle eie nie, maar deurdat Jesus in en deur hulle heers en aan hulle die vermoë gee om gehoorsaam aan God te wees (dit is Jesus in hulle wat God gehoorsaam).  Wanneer hulle nuut gebore word uit die geslag van Abraham, kan daar geen bloedlynvloeke op hulle wees nie, want hulle is dan uit God gebore.  

Lees asseblief Johannes 8:31-47.  Ons moet daarteen waak om nie so verwaand en selfvoldaan te wees soos die Fariseërs nie…  Hulle was vas oortuig dat hulle kinders van God is, maar volgens Jesus se woorde aan hulle, is hulle kinders van die een aan wie hulle gehoorsaam is – die duiwel.  Ons kan onsself daaraan meet as ons die Lig-Woord optel en bestudeer, as ons kies om eerlik na ons eie lewe en dade te kyk.  Waarvan getuig ons dade?  Na wie luister ons?  Na Satan of na God?  Jesus sê vir die Fariseërs hulle is gevangenisse en dat die Waarheid alleen hulle vry kan maak.  Hulle is geskok oor die Man wat vir hulle sê hulle sit in gevangenis, want hulle reken hulle was nog altyd vry.  Hulle roem in hulle vryheid omdat hulle vleeslik uit die nageslag van Abraham is, maar wat hulle nie verstaan nie, is dat niemand wat vleeslik uit die nageslag van Abraham is, daarop kan roem om kinders van God te wees nie, want Romeine 9:7,8 sê:  

“Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar in Isak sal jou nageslag genoem word.  Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag!”  Romeine 9:7,8 (AFR33/53)

The Message stel hierdie Skrif so:  

“Not all Israelites of the flesh were Israelites of the spirit.  It wasn’t Abraham’s sperm that gave identity here, but God’s promise.  Israelite identity was never racially determined by sexual transmission, but it was God-determined by promise.” 

Die Fariseërs het op hulle vleeslike afkoms geroem en daarom geglo hulle is vry en kinders van God.  Hulle het geglo hulle is vry omdat hulle al hulle eie wette gehoorsaam.  Hulle het geglo hulle is uit die geslag van God, maar hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die Seun van God herken nie?  Hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die woorde van God herken en aanvaar nie?  So ’n persoon is geestelik doof en geen woord van God kan insink in so ’n persoon se hart nie.  Hulle wou Jesus eerder doodmaak en dit wys mos duidelik wie hulle geestelike vader is, want die duiwel is ’n leuenaar en ’n moordenaar van die begin af.  Hy kan nie omgee vir die Waarheid nie, want al wat hy kan doen, is lieg en bedrieg, en sy kinders doen dieselfde.  Jesus spreek woorde van Waarheid en daarom wou die Fariseërs Hom doodmaak en so doen Satan en sy saad in vandag se tyd nogsteeds – hulle probeer nogsteeds om God se kinders geestelik dood te maak wat die Waarheid praat.  Ons moet onsself die vraag afvra:  Wie is ons geestelike vader?  Aan wie is ons gehoorsaam?  Na wie luister ons? 

Net soos die Fariseërs, roem vandag se mense dat hulle vry en gered is.  Hulle dink so omdat hulle kerk toe gaan, maar in der waarheid beoefen hulle net godsdiens waar hulle God dien met die mond en lippe;  dit het niks met hulle harte te doen nie.  Sonder dat hulle dit besef, sit hulle nogsteeds in gevangenis in duistere boksies terwyl hulle al die godsdienstige wette, reëls en ander regulasies van hulle voorouers volg.  Hulle is nogsteeds deel van die boksiegeslag en al die vloeke wat deur sonde veroorsaak word, is van toepassing op hulle lewens.  Niemand kan sê dat Jesus gesterf het vir sy sondes en daarom is hy/sy deel van God se geslag nie.  Om deel van God se geslag te wees, moet ons ons vleeslike natuur afsterf en moet ons geestelik weer gebore word.  Om elke Sondag kerk toe te gaan of met die mond te sê jy glo in God,  beteken nie jy is weergebore nie.  

Hoe word ons deel van die geslag van Abraham?  

Lees Johannes 3:1-10.  Ons word deel van die geslag van Abraham wanneer ons weer gebore word, want wanneer ons deel word van die geslag van Abraham, word ons deel van die geslag van God.  Om weer gebore te word, moet ons sondige natuur eers sterf, want hoe kan ons weer gebore word terwyl ons sondige natuur nog lewe?  Ons moet die self afsterf soos Jesus aan die kruis gesterf het en ons moet weer opgewek word deur die krag van God soos Jesus opgewek is uit die dood.  Dan is ons weer gebore deur God en dan leef Jesus in en deur ons.  Dit is nie sommer net ’n keuse wat ons maak en nou is ons weergebore nie;  dit is ’n lang proses, ’n pad wat ons moet stap, hand aan hand met Jesus, waar die Waarheid ons eers moet suiwer en vrymaak van onsself.  Sonder hierdie proses sal ons nooit kan behoort aan die geslag van Abraham, dus, aan die geslag van God nie.  Om met water gedoop te word, beteken ook nie die mens is weergebore en uit God nie. 

Dit het die Fariseërs nie verlossing gebied deur vleeslik te behoort aan die nageslag van Abraham nie en net so vandag het ons vleeslike afkoms niks te make met ons verlossing nie en daarom help dit ons niks om bloedlynvloeke te sny nie.  Al sny of breek ons bloedlynvloeke met menswoorde, bly ons nogsteeds in die boksie, want ons het vleeslik nie gesterf nie.  Om bloedlynvloeke te sny soos die wêreld ons leer, is oppervlakkig, want dit het niks met ons gees te doen nie.  Daarom kan dit ook nie aan ons ’n plek in God se geestelike familie gee nie.  Die enigste antwoord lê daarin om van nuuts af ingebore te word in die familie van God in.  Johannes 12:24 sê as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan dit nie vrug dra nie, wat ook beteken ons het nodig om ons vleeslikheid af te sterf sodat ons geestelik weer gebore kan word.

Die meeste van ons is nie vleeslik uit die nageslag van Abraham nie, maar deur die Here se genade het Hy dit nou vir ons moontlik gemaak om geestelik deel te word van die geslag van Abraham en dit is al wat tel.  Die Israeliete het op hulle eie werke en dade staatgemaak vir verlossing;  hulle het die genade van God verwerp en hulle het nie geglo in die lewende God nie.  Hulle wou nie die sterfte van Jesus, en dit wat Hy vir die mensdom aan die kruis gedoen het, aanvaar nie.  Hulle wou eerder op hulle eie werke staatmaak vir verlossing.  Hulle was baie toegewyd in hulle godsdiens, maar op die ou end het dit hulle niks gehelp nie.  Hulle het baie ywer, maar hulle het geen kennis van hoe God waarlik werk nie (Romeine 10:1-4).  Hulle het hulle nie aan God se plan van verlossing onderwerp nie en dit het veroorsaak dat hulle die vryspraak van God misgeloop het.  Net so moet ons versigtig wees wanneer ons al ons fokus plaas op die sny van bloedlynvloeke, die pleit van Jesus se bloed en nog so baie ander dwaalleringe… Raak ons nie ook toegewyd in godsdiens nie?  Ywer ons nie ook te hard, maar mis die merk nie?  Ons moet versigtig wees dat ons nie so vasgevang raak in godsdienstige rituele dat ons ook die vryspraak van God misloop omdat ons al ons vertroue op menswoorde plaas en sodoende ons geloof in Jesus Christus verloor nie.  Alles gaan oor ons geloof in Abba Vader en of ons waarlik glo wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het.  Ons moet dit wat Jesus vir ons gedoen het, “embrace”.

Om die gedeelte op te som:  Kan daar vloeke op ons wees?  Ja, verseker!  As ons nog volgens ons voorouers se tradisie, reëls en godsdiens lewe, is ons nogsteeds vasgevang in vervloeking en duistere boksies.  As ons die sondes van ons voorouers nogsteeds aan die lewe hou, hang daar ’n vervloeking oor ons lewe.  As ons ons nie steur aan God en Sy Woord nie, leef ons in ’n vervloeking.  As ons nie ’n hegte verhouding met God het nie, is vervloeking ons voorland.  Dit is Godslasterlik om te beweer dat ons outomaties vrygekoop is van vloeke omdat Jesus gesterf het.  Die persoon wat hierdie uitlatings maak, ken nie die Woord van God nie en leef ’n leuen.  Jesus sê baie duidelik dat ons moet sterf aan die self en weer gebore moet word om deel van die koninkryk van God te kan wees.  Om deel van ’n kerk of ’n selgroep te wees, beteken nie jy is weergebore nie.  Omdat jy gedoop is as baba, beteken nie jy is weergebore nie.  Om met die mond te bely om in God te glo en dat Hy ’n God van liefde is, beteken nie jy is weergebore nie.  Wedergeboorte is iets wat met die hart gebeur en die bewys daarvan sal in jou dade gesien word.  God sien alles wat ons doen;  Hy ken elkeen se hart en Hy alleen weet of jou hart opreg is of nie.  Hy weet wanneer ons mense in die stilligheid, of selfs in die openbaar veroordeel of vervloek, Hy sien al ons dade en motiewe raak, ons kan niks vir Hom wegsteek nie.  Alleenlik wanneer ons die vleeslikheid afgesterf en weer gebore is in die Lig van God, word ons verlos van al die kettings en bande.  Alleenlik dan tel die kruisiging van Jesus vir ons en is dit van toepassing op ons, maar die mens in duisternis kan nie die kruisiging van Jesus vir homself opeis en beweer hy is verlos nie.  Dis gewoonlik hulle wat dan lewe net soos hulle wil.  Die bewys sal lê in die vrug wat ons dra.                  

“…Wat moet ons doen, broers?  En Petrus sê vir hulle:  ‘Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang…’  En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê:   ‘LAAT JULLE RED UIT HIERDIE VERKEERDE GESLAG!’” Handelinge 2:37-40 (AFR33/53) 

Jesus onderrig Nikodémus aangaande die wedergeboorte.

En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.  Nikodémus antwoord en sê vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?  Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?  En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Johannes 3:1-21 (Afr 33/53)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s