KANKER – dit kan ‘n wortel van bitterheid wees

bitterheid

Kan ons siektes oor onsself bring?  Abba Vader het my ma as vooorbeeld gebruik om ons te leer dat ons wel siektes soos kanker, oor onsself kan bring.  Ek het my ma se toestemming om haar storie te vertel:

Ek was 16 jaar oud toe my pa op die jong ouderdom van 44 oorlede is aan ’n hartaanval.  Na ’n paar maande het my ma ’n man ontmoet wie se vrou net na my pa oorlede is.  My ma erken dat sy die Here nie geken het op daardie stadium van haar lewe nie, met ander woorde, sy het nie gestreef daarna om die wil van God te leef nie.  Sy het nog gehandel en gewandel volgens haar vleeslikheid en sy het met die man getrou.  Dit was verseker nie die wil van die Here nie, maar julle weet mos hoe maak ons… Ons maak keuses uit ons eie en vra dan vir God om ons keuses te seën, maar was jou keuse die wil van God vir jou lewe?  Hoe moet God jou keuse seën as dit nie Sy wil vir jou lewe is nie?  Hoe moet Hy jou keuse seën as Hy dit nie bepaal het nie, maar totaal iets anders in jou Lewensboeke opgeskryf het?  So as jy jou eie keuses op hierdie manier maak, is jy besig om te skryf aan jou eie lewensverhale wat God nie verheerlik of Hom gelukkig maak nie, dus kan Sy hand van seën nie oor jou keuse wees nie.  So wanneer ons keuses maak uit ons eie en nie die wil van God soek nie, kan ons ook nie ’n lewe van seën en voorspoed verwag nie. 

 My ma het nie gestreef na die wil van God toe sy die keuse gemaak het omtrent ’n lewensmaat nie;  sy het dus haar eie vleeslikheid probeer bevredig sonder om die wil van God te soek.  Sy het dus haar eie lewensverhaal bepaal en uitgeleef – sy het haar eie lewensboeke geskryf en nie dít geleef wat Abba Vader vir haar beplan het nie.  Nodeloos om te sê:  dit was nie ’n baie goeie huwelik nie en my ma was emosioneel gebreek.  Na 20 jaar het sy hom verlaat en weggetrek, maar die probleem is dat sy geestelik daardie boeke waarin sy haar lewensverhaal saam met daardie man neergeskryf het, net eenvoudig toegeklap het.  Sy wou nie dink of praat oor haar verlede nie.  Ek het op ’n stadium vir haar gesê dat sy sal moet teruggaan in haar verlede, vergewe en laat gaan… haar antwoord was dat sy klaar die boek toegemaak het.  Sy het net vorentoe gekyk en aangegaan met ’n “nuwe lewe”… Die probleem is dat nie een van ons net ons eie lewensverhaal-boeke kan toeklap en aangaan nie.  As ons ons eie lewensverhale bepaal en beplan het, met ander woorde, keuses gemaak het wat nie die wil van God is nie, sal ons daardie boeke weer moet oopmaak en aan Abba Vader moet bely dat ons verkeerde keuses gemaak het.  Hy sal jou vergewe daarvoor, maar dit beteken dat jy ook die mense wat jou leed aangedoen het, moet vergewe en laat gaan daarvan.  Ons moenie met wraak in ons rondloop nie, want dit is om gif te drink met die hoop dat die mens wat jou leed aangedoen het, sal sterf.  Dit kan nooit so werk nie, want die gif gaan jou affekteer en nie die ander persoon nie. 

Om terug te kom na die storie van my ma:  4-5 Jaar nadat my ma daardie man verlaat het, het haar maag haar begin pla.  Sy het dokter gegaan waarna hy dadelik verdere toetse gedoen het.  Hulle het ’n kwaadaardige gewas in haar dikderm ontdek – KANKER!  ’n Woord wat ons almal vrees!  Die dag toe sy my bel en sê dat dit wel kanker is, het ek net gebreek voor die voete van Abba Vader.  Ek het verskriklik gehuil, want my ma word NOOIT siek nie… en noudat sy siek is, is dit sommer kanker.  Ek het gekniel voor Abba Vader en geweet hier word ek ook nou getoets…  Abba Vader het my die laaste paar maande geleer dat ons nie teen SY wil mag bid nie.  Ons moet bid na die wil van God, ons mag nie vir God hied en gebied nie.  Dit beteken vir my dat ek nie vir die Here mag vra om my ma op ’n wonderbaarlike manier te genees nie… ek moet die wil van God aanvaar, want dit wat Hy beplan het, sal wel gebeur.  Ons mag nie ons eie wil op God afdwing nie!  Terwyl ek op my knieë voor Abba Vader my hart uitgehuil het, het ek daarna meer vrede gehad en kon ek die situasie en my hartseer oorgee aan Abba Vader.  Dit is om in Sy rus in te beweeg en Hom toe te laat om te werk daar waar Hy weet werk nodig is.  God weet wat Hy doen, dis nie vir ons nodig om vir Hom te vertel wat Hy moet doen nie.

Die dokter het besluit om die gewas so gou as moontlik te verwyder.  Dit was ’n groot operasie en my ma moes natuurlik vir ’n paar dae in die hospitaal bly.  In die tyd het Abba Vader my onder gebed die vergroeisel in my ma se derm gewys en gesê dat hierdie gewas ontstaan het uit ’n wortel van bitterheid.  Dit is dus nie God wat haar die kanker gegee het nie, maar die gewas het ontstaan uit haar eie verkeerde keuses wat sy gemaak het.  Sy het soveel jaar terug die keuse gemaak om met ’n man te trou van HAAR drome en nie gewag dat die Here vir haar ’n Goddelike man stuur nie.  Hierdie moeilike huwelik het haar baie emosionele seer berokken en sy was baie kwaad vir daardie man.  Sy het gesukkel om hom te vergewe en omdat sy daardie boek net toegeklap en begrawe het, het daar ’n bitter wortel binne haar begin groei.  Niks in daardie boek was uitgesorteer nie – die woede, bitterheid, onvergewensgesindheid en dalk ook wraak het aangehou woed binne-in daardie boek, en sodoende ook binne-in haar hart.  Dit was eers ’n klein worteltjie van kwaad, maar daardie worteltjie het begin groei en ’n baie lelike gewas veroorsaak wat haar dood kon beteken.  Sy het ’n operasie ondergaan waar hulle die gewas verwyder het, met ander woorde, fisies het die dokters die gewas van kwaad verwyder, maar nogsteeds moes my ma geestelik hierdie saak uitsorteer.  Sy sal moet herken dat sy die verkeerde keuses gemaak het, dat dit nie die wil van God was om met daardie man te trou nie en sy moet dit uitsorteer voor die voete van Abba Vader.  Sy sal die boek van daardie gedeelte van haar lewe wat sy self geskryf het, moet gaan uitgrawe en erken dat fouteer het, dat sy teen die wil ’n vleeslike keuse gemaak het.  En so baie van ons maak hierdie fout!  Ons klim in ’n verhouding in teen die wil van God en het dan ’n ongelukkige huwelik wat baie woede, frustrasie, haat en wraak kan veroorsaak… wat bitter wortels in ons vleeslikheid kan veroorsaak wat ons vleeslik siek kan maak.  Ons moet regtig daarop let om te handel en te wandel in die weë van die Here… in dit wat Hy vir ons beplan het en nie in dit wat ONS wil hê nie. 

 Hoe gaan jy weet of dit die wil van die Here is of nie?  Hoe gaan jy weet as jy ’n huweliksmaat kies, of dit van God af is of nie?  Een ding is verseker… as julle net een in vlees is, gaan dit ’n moeilike huwelik wees.  Ons moet EERS een in gees wees met ons huweliksmaat voordat ons een in vlees kan wees. Meer oor hierdie onderwerp, is in die saadjie:  Opsoek na die helfte van jouself…

Met ander woorde:  Het God hierdie kanker in my ma se Goddelike Lewensboek opgeskryf as ’n klip in haar pad?  Nee, Hy het nie!  Deur haar eie verkeerde keuses het sy vir haarself 20 jaar se emosionele pyn besorg en omdat sy gesukkel het om hom te vergewe vir alles wat hy aan haar gedoen het, het daar bose worteltjies binne-in haar begin groei wat die kwaadaardige gewas verooorsaak het.  Dit is wat kan gebeur wanneer ons ons eie lewensverhale skryf sonder om te soek na die wil van God.  Ons maak verkeerde keuses en skep vir onsself vervloeking vir die toekoms.  Dit is dan baie onregverdig om God te blameer daarvoor.  Al wat ons kan doen, is om daardie boek wat ons self geskryf het, uit te gaan graweerken jy het ’n fout gemaak, dat jy teen die wil van God opgetree het, vrgewe en laat gaan van bitterheid, woede en wraak teenoor daardie mense wat jou leed aangedoen het.    

Abba Vader het my ’n baie waardevolle les eendag geleer om te laat gaan oor dit wat ander ons aandoen.  Ek het vermoed dat iemand wat naby my is, my leed aangedoen het, maar het nie bewyse daarvoor gehad nie.  ’n Paar jaar later onder gebed, sê Abba Vader uit die bloute uit vir my dat DIT wat ek vermoed het, reg is.  Dit het my baie seergemaak!  Ek was dadelik sommer  ongelukkig en Abba Vader het my gevra:  Nou wat gaan jy nou daaraan doen?  Ek het so bietjie gedink en gesê:  ‘Wel, ek kan nou eintlik niks daaraan doen nie.”  Abba Vader het vir my gesê om dit net te los, want dit het niks met my te doen nie.  Ek was eers geskok dat Abba ader vir my sê dit het niks met my te doen nie, want ek het gevoel ek is te na gekom, dat daar vir my gejok was.  Ek was seergemaak!  Maar nogsteeds het Abba Vader vir my gesê:  Dit het niks met jou te doen nie!  DIT wat die mens gedoen het wat verkeerd was in die oë van God, maak my wel seer, maar die persoon het ’n baie groter probleem, want sy/haar verkeerde keuse gaan hom/haar inhaal om ’n stukkie vervloeking te skep vir die toekoms…  En die ergtste van alles, is dat hy/sy eendag voor Abba Vader gaan moet staan en verduidelik hoekom hy/sy dit gedoen het.  So ek mag nie kwaad wees vir die persoon daaroor nie, ek moet vergewe en aangaan, want dit het eintlik niks met my te doen nie.  Hierdie “mindset” het my baie gehelp om van daar af die leed wat my aangedoen word, maklik eenkant te sit en net te fokus op Abba Vader.  

Om weer terug te kom na die storie van my ma:  Die gewas is verwyder uit haar dikderm en dit gaan baie goed met haar.  Die dokter het voortgestel dat hulle chemo en bestraling op haar doen net om seker te maak dat al die kankerselletjies dood is, maar sy het daarteen besluit.  Sy het in die rus van Abba Vader inbeweeg en dit in Sy hande gelos…

Daar is baie argumente en opinies oor waar siekte vandaan kom wat ek in die volgende saadjie sal vertel hoe Abba Vader my sover gelei het.                    

“Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie;  dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”  Hebreërs 12:15

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  Sommige mense sien dit as die duiwel wat jou beheer en wil net die duiwel uit jou uitdryf, ander breek weer bloedlynvloeke om dit stop te sit.  Baie mense beweer dat mense met depressie nie die Heilige Gees het nie… dat hulle dalk meer kerk toe moet gaan om na die dominee te gaan luister…. sodat hulle die Heilige Gees kan kry… dan sal hulle genees word.  Al hierdie uitlatings is uiters belaglike argumente en al wat dit doen, is om die depressie-lyer net nog slegter te laat voel.  

Is depressie ’n geestessiekte wat uit jou gees ontstaan?  Baie mense beweer dat dit wel so is, maar dis net diegene wat nie die siekte het nie, wat met ’n veroordeelde vinger staan en wys na depressie-lyers wat hulle mening probeer staaf… ek weet nie waarmee hulle dit probeer staaf nie, want ek het nog nie ’n Skrif in die Woord van God raakgelees wat hierdie opinie van hulle bevestig nie.  Dit is baie maklik om ’n vinger van oordeel te wys na iemand as jy nie eers ook in daardie bootjie was nie… en ek glo dit is hoekom ek ook in daardie bootjie is… sodat ek nie ander kan veroordeel nie, maar meer as een les hieruit moet leer om weer te skryf daaroor om ander te kan help. 

Ek verduidelik hoe Abba Vader my gelei en geleer het oor depressie.  Abba Vader laat my nie toe om ’n saadjie oor ’n onderwerp te skryf as ek nie self daardeur gegaan het nie, met ander woorde, as ek dit nie self ook beleef het nie.  Ek self stap ’n pad met depressie – nie soseer met depressie self nie, maar meer met angs, maar angs en depressie loop in elkgeval hand aan hand.  Dit is baie moeilik vir die mens self en dit is net so moeilik vir die mense om hulle – hulle geliefdes.  So ek skryf hierdie stukkie nie net aan depressie-lyers nie, maar ook aan diegene wat lief is vir hulle.

Ons word as vleeslike mense gebore in ’n gebroke wêreld.  NIEMAND word vleeslik perfek aanmekaar geweef nie, NIEMAND het perfekte gene nie.  Die mens word vleeslik gebore uit die wil van die mens met vleeslike gene – sommige goed en sommige sleg.  Die slegte gene kan later in ons lewe in siektes ontaard, wat ookal die lewenswyse van die mens.  Depressie is ’n siekte net soos enige ander siekte byvoorbeeld diabetes, ’n swak hart ensovoorts.  ’n Professor in die mediese veld het eendag mooi aan ons verduidelik hoe iemand depressie kry – dit is ’n depressie-geen wat die moeilikheid veroorsaak.  Nie almal het hierdie depressie-geen nie, net soos almal nie ’n geen van ’n swak hart dra nie.  As een ouer ’n depressie-geen dra, kan daardie fisiese geen oorgedra word na die kind toe.  Die kind word nie gebore as ’n depressie-lyer nie, maar nogsteeds dra hy die depressie-geen wat eers sluimerend lê en wag.  Die depressie-geen is soos ’n ligskakelaar – dit kan aangeskakel word en dit kan weer afgeskakel word.  Die “ding” wat die depressie-skakelaar aanskakel, se naam is TRAUMA!  Nie een van ons is gevrywaar teen trauma nie, want daar gebeur slegte goed in ons almal se lewens.  As jy wel die depressie-geen dra en trauma slaan toe in jou lewe, word die depressie-geen aangeskakel en skielik verval jy in ’n depressiewe gat.  Met ander woorde:  Om depressie te kan kry, MOET jy die depressie-geen dra.  ’n Mens wat nie die depressie-geen dra nie, sal nooit in sy lewe depressie ontwikkel nie…  hy kan wel ’n gemoedstoestand ontwikkel en ’n biejtie “af” voel vir ’n ruk, maar hy sal nie in ’n depressie-gat val nie, want jy MOET daardie einste depressie-geen dra om depressie te kan ontwikkel.  Iemand wat nie die depressie-geen dra nie, is in staat om trauma op ’n heel ander manier te verwerk, maar ongelukkig sien hulle hulleself as “sterk” mense en nie as swakkelinge wat maklik in depressie verval nie.  Dit is juis hulle wat die lewe vir depressie-lyers baie moeilik kan maak, want hulle verstaan nie en weet nie hoe dit voel om in ’n depressiewe gat te val nie.  Hulle weet nie hoe dit voel om angsaanvalle te kry nie, want angs en angsaanvalle loop hand aan hand met depressie.  Hulle sien depressie-lyers as “swak” mense en plaas hulleself op ’n troontjie as sterk mense wat enigiets kan hanteer.  Hulle eerste reaksie teenoor ’n depressie-lyer is gewoonlik:  “Ruk jouself reg!”.  Dit is die ergste ding om vir ’n depressie-lyer te sê… ’n mens voel alreeds magteloos en swak, soos ’n verloorder, en ’n mens kan onmoontlik nie jouself net regruk nie.  Wanneer die depressie-geen aangeskakel word, skei jou brein nie genoeg van ’n sekere chemiese stof af nie en dit beïnvloed ’n mens se totale gemoedstoestand.  Dit is dus ’n siekte in die brein net soos iemand siek kan word van hulle niere, lewer, hart of enige ander orgaan.  So depressie is ’n siekte wat ontstaan as gevolg van ’n wanbalans in die brein.

Wat interressant is,is dat dit medies bewys kan word dat die ouderdom van ’n mens ’n rol speel om die depressie-geen in werking te stel.  As ’n kind (wat wel die depressie-geen dra) op ’n jong ouderdom aan trauma blootgestel was, beteken dit nie hy gaan onmiddelik aan depressie begin ly nie, maar depressie hou daarvan om toe te slaan in die tienerjare wanneer die hormone ook nog deurmekaaar en nog nie so lekker in plek is nie.  Na die tienerfase, kan die depressie verbeter, maar hulle reken dat die meeste mense wat die depressie-geen dra, op 40 weer in ’n depressiewe gat kan val.  Daar is ontsettend baie mense daar buite wat ly aan depressie of angs, maar nie die waarheid in die oë wil staar nie, want hulle reken hulle is te “sterk” om aan depressie te ly.  Hulle kies eerder om met die probleem saam te leef as om hulp te kry.  Dit is nie maklik om met hierdie siekte saam te leef nie en gewoonlik maak depressie-lyers (wat nie op medikasie is nie) die lewe vir die mense om hulle baie onsmaaklik, want depressie veroorsaak woede-uitbarstings, frustrasie, ongeduld, liefdeloosheid teenoor homself en ander, hulle het nie lus vir die lewe nie…  Dit is onregverdig van ons om die lewe vir ons geliefdes moeilik te maak omdat ons nie die waarheid in die oë wil staar nie… omdat ons nie geklassifiseer wil word as ’n depressie-lyer nie en omdat ons nie medikasie wil neem om ons te help nie… want ons is mos sterk….

Is depressie ’n siekte van die gees?

As julle die saadjie lees het oor Liggaam, siel en gees, sal julle verstaan dat die brein ’n orgaan is wat in die liggaam geleë is.  Die brein is nie ’n deel van die gees nie, so hoe kan iemand sê depressie is ’n siekte van die gees as depressie ’n wanbalans in die brein is?  Jou brein lê nie in jou gees of in jou siel nie – jou brein is ’n orgaan wat in die liggaam gevestig is.  Hoe kan ’n mens sê dat iemand depressie het omdat hy nie die Heilige Gees in sy lewe het nie?  Heilige Gees werk vanuit ons gees, nie vanuit ons liggaam nie.  Ons liggame is net ’n fisiese “spacesuit” wat ons siel en gees huisves.  Ons liggame sal tot niet gaan eendag, dit sal terugkeer tot stof, maar die gees bly lewe.  So depressie het niks met jou gees te doen nie;  dit is ’n depressie-geen wat in jou liggaam geleë is wat weer jou brein beïnvloed wanneer die geen “aangeskakel” word.     

Gaan jy ontslae kan raak van depressie deur bloedlynvloeke te sny? 

As ’n mens nou logies daaroor dink:  Die mense wat glo in die vals lering oor die sny van bloedlynvloeke, sien depressie as ’n swak toestand van die gees, en as hulle nou in die gees die bloedlynvloek van geestesversteuring breek, sal die depressie verdwyn.  Maar die oorsaak van depressie lê in die gene in die liggaam, en nie in die gees nie.  As depressie ’n siekte van die brein is as gevolg van ’n fisiese depressie-geen in die fisiese liggaam, wat gaan dit help om bloedlynvloeke te sny?  Die sny van bloedlynvloeke kan mos nie jou fisiese gene gou-gou verander nie, want as hulle so in die gees bloedlynvloeke sny, werk hulle mos in die geestesrealm… in jou gees.  Moet tog asseblief nie so naïef wees nie!  Om in die gees te spreek, kan baie gevaarlik wees en mense probeer daardeur God speel. 

Wat van bevryding?  

Kan bevryding nie dalk jou depressie wegvat nie?  Daar is seker sommige gevalle waar bevryding nodig is, maar dit is nie die geval met ware depressie nie, want depressie is ’n siekte wat ontstaan uit ’n depressie-geen.  Dit is nie ’n demoon nie!  Ek glo daar is demone wat mense siek kan maak, maar dit is nie altyd die geval met depressie nie.  Wanneer jy na aan God leef en Sy Lig skyn uit jou hart, kan die werkers van Satan (demone) in elkgeval nie naby aan jou kom nie.  Maar nou moet ons hierdie saak uit alle rigtings bekyk, lees gerus die saadjie:  Verwoesters in ons siel om hierdie gedeelte ook mooi te verstaan.  As jy jouself simbolies kan sien as ’n boom, moet die top van jou boom oopgesny wees sodat die Lig van God geestelik binne-in jou kan inskyn.  Wanneer die top van jou boom nog nie oopgesny is nie, kan die Lig van God jou ware menswees (jou geeshart) nie bereik nie, en as die strale van God nie tot binne-in jou siel en gees kan inskyn nie, kan daar verwoesters (demone) in jou siel wees wat ook simptome van depressie kan veroorsaak soos woede-uitbarstings, humeurigheid, geïrriteerdheid, ongeduld, tye van liefdeloosheid, ensovoorts.  Hierdie verwoesters sal alleenlik padgee as die top van jou boom oopgesny word en die strale van God op hulle skyn.  So as jy simptome het van depressie en die top van jou boom is nog nie oopgesny nie, kan dit wees dat daar verwoesters in jou siel is wat die simptome van depressie namaak.  Dan gaan medikasie (anti-depressante) nie vir jou help nie, want die medikasie gaan fisies op jou brein werk, maar die verwoesters werk nie op jou brein nie, hulle werkskaf in jou siel wat jou emosies omkrap en omvergooi, jou humeurig en sommer ’n mislike mens maak.  Die medikasie gaan dus nie die demone kan wegjaag nie, so dit gaan nie help vir die persoon nie – die simptome gaan maar net aangaan, al neem hulle medikasie.  Al wat hulle gaan help, is om verhouding met Abba Vader te bou, om hul sondes raak te sien en te bely, om die Woord van God te bestudeer en om in die hart van God gewortel te raak.  Dan word die top van die boom oopgesny en die werkers van Satan vlug.  Die simptome van depressie sal dan verdwyn.  Dit beteken hierdie mens het nooit die geen van depressie gehad nie, so die simptome van depressie was nie ’n wanbalans in die brein die, maar was veroorsaak deur demone.     

As jy wel depressie het as gevolg van ’n wanbalans in jou brein (wat ‘n siekte is) en jy loop wel hand aan hand met Jesus (het verhouding met Abba Vader), sal die top van jou as boom oopgesny wees en kan die strale van God tot binne-in jou gees en siel inskyn.  Daar sal dan nie verwoesters in jou siel kan wees nie, want hulle kan die Lig van God nie verdra nie en geepad onmiddelik as die Lig van God in jou inskyn.  Dit is dan dus nie verwoesters in jou siel wat jou die simptome van depressie gee nie, maar ’n wanbalans in die brein en daarom sal medikasie kan help vir jou.    

Onthou altyd – Satan en sy werkers kan die Lig van God nie hanteer nie en daarom sal hulle vanself padgee as die Lig van God op hulle val.  Dit is baie gevaarlik om vir bevryding te gaan as die top van jou boom nog nie oopgesny is nie, want dit beteken jou siel en gees is nog duister en Satan en sy werkertjies is mal oor duisternis.  Nou word hulle met groot woorde en ’n gebulder aangevat en uitgejaag, maar nogsteeds skyn God se Lig nie in jou in nie… en wat gebeur dan?  Die werkers van Satan kom terug, maar hierdie keer bring hulle nog ’n paar maatjies saam wat jou toestand gaan vererger.  

Met ander woorde, as die top van jou boom oopgesny is en die strale van God vul jou, sal jy weet of jou simptome veroorsaak word deur verwoesters in jou siel en of jy ’n swak depressie-geen het wat vasgevang is in jou vleeslike DNA.  Ek glo dat God almagtig is en dat enigiets moontlik is met Hom, so ek glo Hy kan ons help om die depressie-geen weer af te skakel, maar dan sal dit gebeur op God se tyd.

Kan God ons genees van depressie?      

Natuurlik kan God ons genees!  Enigiets is moontlik vir Hom!  Hy kan ons help om die depressie-geen weer af te sksakel sodat ons sonder medikasie kan funksioneer, maar nou moet ons ook net weer versigtig wees om nie die aangesig van God te soek nét om genesing te kry nie.  Ons moet nooit net die hand van God soek nie, ons moet die hart van God soek, ons moet gewortel raak in die hart van God.  Ons moet ophou fokus op onsself en ons fokus moet verskuif na Abba Vader, om te leef tot Sy heerlikheid en om vir Hom vrugte te dra. As God praat van totale genesing in die Woord van God, is dit eerstens genesing van ons geeshart… om die toestand van ons geeshart te herstel en genees, want dit is ons geeshart wat vir God belangrik is, nie ons fisiese liggame nie.  Ek sê ook nou nie ons fisiese liggame is nie vir God belangrik nie, maar verstaan asseblief wat ek probeer sê dat ons geesharte vir God die belangrikste is, want dit is die toestand van ons geeshart wat ons aan God koppel of nie.  ’n Dormante geeshart sonder die Lig van God, is nie gekoppel aan God nie, maar dit is waaroor dit vir God gaan – dat ons verhouding met Hom moet hê, dat ons Sy Beeld sal reflekteer.  As jy die saadjie gelees het:   Die mens as die beeld van God?  sal jy sien ons reflekteer die Beeld van God uit ons gees, dit het niks met ons liggame te doen nie, dit het niks met ons vleeslikheid te doen nie, en die depressie-geen lê nie in ons gees nie, dit lê in ons vlees – in ons liggaam.  So niemand kan met die argument kom dat ons gemaak is (vleeslik) na die Beeld van God en ons daarom nie gebore kan word met slegte fisiese, vleeslike gene nie – dan kan ons kwansuis nie gebore word met ’n depressie-geen nie, maar gee ’n demoon dit vir ons.  Dit kan nie so wees nie.  Om die Beeld van God te reflekteer, het niks met ons liggame te doen nie, dit het alles met die toestand van ons geeshart te doen.  So as jy ly aan deperessie, is dit nie omdat jy nie ’n kind van God is nie, dit is omdat jy ongelukkig ’n fisiese depressie-geen geëerf het by een van jou ouers.  Dit het niks met jou gees te doen nie en dit kan ook nie jou gees beïnvloed nie.  Ons moet net bly vertoef in die Woord en die teenwoordigheid van Abba Vader, maak nie saak wat in ons liggame aangaan nie.  Dit gaan nie oor jou vleeslike DNA nie, dit gaan oor jou Goddelike DNA, daardie saadjie wat Abba Vader binne jou geplaas het… daardie saadjie waarop die Lig van God moet val sodat dit kan ontkiem om te groei binne-in die hart van God in… dan sal die Lewe van God vanuit jou geeshart begin borrel.  Die Lewe word versprei na jou sielsdimensie (jou gedagtes, emosies en eie wil) en dit begin jou as mens verander.  Jou gedagtes, waardes en beginsels begin verander en hoe meer die Lewe van God ons verander, hoe meer raak ons gefokus op die heerlikheid van God, om gehoorsaam te wees aan Hom, maak nie saak of ons ’n swak depressie-geen dra nie!  Raak gefokus, gevestig en gewortel in die hart van Abba Vader.

    

Skatkis vol Liefde

light-chest

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie ou, houtagtige skatkiste met ’n groot slot aan die voorkant.  Abba Vader het ’n groot goue sleutel in my hand geplaas en gesê die sleutel se naam is “Geloof”.  Ek mag al drie skatkiste oopsluit, maar dan moet ek een van die skatkiste kies.  Ek het die eerste kis oopgesluit en daarin was wysheid, kennis en insig.  Die tweede kis was vol wêreldse seëninge en die derde kis was vol bloedrooi harte (soos getekende harte, nie fisiese mensharte nie).  Weer het Abba Vader my gevra watter kis sal ek kies…  Sit jouself nou in hierdie prentjie…  Ondersoek jou hartsbegeertes deeglik en eerlik… Watter skatkis gaan jy kies?  Dink eers ’n bietjie hieroor voordat jy verder lees…  

Ek het gekyk na die kis vol wysheid, kennis en insig en dadelik aan Salomo gedink, want dit is wat Hy van God gevra het.  God het dit aan hom gegee en hy was gereken as die wysste man op aarde;  hy kon die volk van God lei deur die wysheid, kennis en insig wat God aan hom gegee het.  Maar het Salomo God behaag? 1 Konings 11 vertel dat Salomo die uitlandse vroue met liefde aangehang het, al het God hulle bevel gegee dat hulle nie met vroue van ander nasies mag meng nie.  Dit was ’n groot probleem in die Ou Testamentiese tyd… mans was baie maklik verlei deur die vrouens van die volke wat nie aan God behoort het nie – hulle het ander gode aanbid en wanneer die mans verlei was deur die vroue, het hulle die een ware God verlaat en saam met die uitlandse vroue die afgode begin aanbid.  Salomo het ongelukkig ook in daardie gat getrap.  1 Konings 11:2-4 sê:

“Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie; hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan — Salomo het hulle met liefde aangehang.  En hy het sewehonderd vroue, vorstinne, gehad, en driehonderd byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het.  En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie.”

Salomo het saam met sy uitlandse vroue agter ander vreemde gode begin aanloop en die Here was toornig op Salomo.  Sy hart het afgewyk van die Here en daarom sê die Here vir hom in vers 11:

“Omdat dit so ver is met jou dat jy My verbond en My insettinge wat Ek jou beveel het, nie hou nie, sal Ek verseker die koningskap van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee.”

So… is dit wys om die skatkis vol wysheid en insig te kies?  Al gee Abba Vader aan jou al die wysheid, insig en kennis, gaan jy Hom daardeur kan behaag?  Nie eers Salomo kon God daardeur behaag nie… om al die wysheid, kennis en insig te hê, beteken nie jy gaan aan God gehoorsaam wees nie.  Dit laat my dadelik aan 1 Kor. 13:2:

“Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis , en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.”  

So wat help dit om die skatkis vol wysheid, kennis en insig te kies as jou eerste keuse nie die Liefde van God is nie?  Dit laat my ook dink aan die Skrif in Openbaring 2 waar God sê die mens het sy Eerste Liefde verlaat.  

 Ek het weer gekyk na die skatkiste en my oë het geval op die tweede skatkis wat vol wêreldse seëninge was, maar ek het dadelik vir Abba Vader gesê ek kies verseker nie die kis vol seëninge nie.  Ek glo nie in God omdat ek iets daaruit probeer kry nie… sodat God my vleeslike begeertes moet bevredig nie… so die tweede kis was vir my nie eers ’n opsie nie.   As jy die saadjie gelees het wat handel oor DIT wat ons van God af bid, of dit wat ons van God vra, (Wat vra ons van God?) hoop ek hierdie saadjie sal die prentjie mooier voltooi.  As jy Mattheus 6:19-34, asook Lukas 12:22-34 lees, sal julle sien Jesus sê ook dat ons ons nie moet kwel oor die lewe nie.  Dit is nie waar ons fokus moet wees nie en dit is beslis nie wêreldse genot en seëninge (ons eie wil) wat ons van God moet vereis en vra nie.  Jesus sê in Mattheus 6:32 dat heidene hierdie goed soek en vra, maar ons hemelse Vader weet mos dat ons al hierdie dinge nodig het.  Ons almal het ook al die Skrif gehoor dat ons nie skatte op die aarde bymekaar moet maak nie, maar dat ons skatte in die hemel bymekaar moet maak.  As ons vir God vra om in ons vleeslike behoeftes te voorsien, maak ons verseker nie skatte in die hemel bymekaar nie, maar probeer ons ons eie lewe beter of lekkerder maak.  God weet wat ons vleeslike behoeftes is en Hy sal daarin voorsien sonder dat ons vra.  Hy sal vir ons gee wat Hy weet ons nodig het.  Diegene wat die skatkis vol rykdom, roem en seën kies, is diegene wat God gebruik en misbruik vir wat hulle wil hê.  Hoe baie mense is daar wat na God draai wanneer dinge swaar gaan in hulle lewens en hulle dink dat die “slegte goed” in hulle lewens uitgesorteer sal wees wanneer hulle na God draai.  Sodra dinge weer beter begin gaan, vergeet hulle baie vinnig van God.  Die tweede skatkis laat my ook dink aan dit wat die “prosperity leraars” die mensdom leer dat God jou WIL seën, dat jy Sy oogappel is, dat jy so belangrik in Sy oë is dat Hy vir jou net die beste wil gee.  Ja, dit is so, God is hierdie wonderlike God, maar God verwag ook van Sy kinders om daarna te streef om Hom te ken!  God gaan Hom ook nie laat misbruik met vals woorde wat uit ons monde uitkom nie.  Hy weet wat gaan aan in ons harte… Hy weet wie diegene is wat smag na die tweede kis vol seëninge, wat Hom kwansuis aanbid en kwansuis in Hom glo net om hierdie seëninge te ontvang.  God gaan verseker nie met Hom laat speel nie.  Hy weet wie glo met die mond in Hom en wie glo oneentseglik uit die hart in Hom.               

 Dan kyk ek na die derde skatkis vol bloedrooi harte wat vir my die liefde van God simboliseer en JA, JA, JA… DIT is wat ek wil hê!  Daar is iets wat ek baie meer as enigiets anders in die wêreld wil hê, en dit is die Liefde van God.  Ek kies die kis vol harte, want ek wil die Liefde van God ervaar!  Ek kies die Liefde van Abba Vader en gemeenskap met Jesus bo enigiets anders as wat die wêreld my kan bied.  Ek wil gevul wees met die Liefde van God, want dan sal ek aan Hom gehoorsaam kan wees;  ek sal Goddelike vrugte kan dra wat God verheerlik.  Ek wil gewortel wees in die hart van God en gevul word met Sy LIEFDE.  Ek wil veel eerder God se LIEFDE hê as wêreldse seën, wysheid, kennis en insig.  My grootste begeerte is om Abba Vader te behaag in alles wat ek doen, ek wil so graag hê Hy moet na my kyk en glimlag, en ek weet ’n mens kan Abba Vader alleenlik behaag deur gehoorsaamheid, maar ons kan ook nie uit ons eie gehoorsaam wees nie;  ons het die Gees van God daarvoor nodig, ons het die Liefde van God nodig.  Na ek die skatkis vol liefde gekies het, sê Abba Vader:

“Soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”  Mattheus 6:33

Dink julle nie ook dat God daarna smag dat ons Hom en Sy Liefde moet begeer soos ons wêreldse seën, wysheid en kennis begeer nie?  Dink jy nie ook God sal so graag wil hê dat ons na Sy teenwoordigheid sal soek soos ons na sommige wêreldse goed soek nie?  En nou wonder ek maar net… Salomo het gevra vir wysheid, kennis en insig om die volk goed te kan lei, maar tog het hy nie in die weë van God gewandel nie, want God het Sy volk vermaan om nie met een van die ander nasies se vrouens te trou nie.  Salomo was rebels in hierdie opsig en het baie vrouens uit ander nasies gehad wat hom oorgehaal het om hulle afgode te aanbid.  Ek wonder maar net wat die verskil sou gewees het as Salomo eerder gekies het dat God sy hart volmaak met SY LIEFDE, van Sy teenwoordigheid…  Ek is seker as Salomo God en Sy heerlikheid eerste gestel het, sou God hom nogsteeds toevertrou het met wysheid, insig en seëninge, en dan sou hy so ’n liefde vir God gehad het dat hy aan God gehoorsaam sou gewees het…  Maar dit is nou sommer net my eie denke, dis nie dat ek ’n storie uit die Ou Testament wil herskryf nie.  Dit het so gebeur en is vir ons opgeteken om vir ons ’n les daaruit te leer, maar die les wat ek daaruit leer, is om God en Sy Liefde altyd eerste te stel.  God se kinders wat gekonneteer is aan Hom, sal outomaties God en Sy Liefde eerste stel, want die Lewe van Jesus binne hulle stel hulle in staat om so te voel.  Dit is nie uit die mens uit nie.        

Die sleutel se naam is “Geloof”, net soos die penwortel wat in die hart van God ingroei, se naam “Geloof” is.  Dit is oneentseglike geloof, nie oppervlakkige geloof nie.  Oppervlakkige geloof kan nooit die mens ’n penwortel laat groei wat binne-in die hart van God kan indring nie.  Alleenlik wanneer ons deur ‘n penwortel van geloof in die hart van God geanker is, ontvang ons die Liefde van God wat deur ons totale wese versprei word.  Die Liefde van God gaan ons verander, ons vleeslike begeertes gaan verander, so wêreldse seën gaan ons nie meer pla nie;  ons gaan nie meer ’n hunkering hê na wêreldse goed nie;  ons gaan nie meer onsself vir die wêreld aanloklik probeer maak nie.  Wanneer ons die Liefde en Lewe van God in ons geeshart het, sal Abba Vader in elkgeval met ons werk deur ons geeshart en sal Sy Gees die Woord van God aan jou interpreteer wat aan jou Goddelike wysheid, kennis en verstand sal gee.  Maar wees gewaarsku… wêreldse kennis, wysheid en insig verskil van God s’n, en dit is hoekom Abba Vader aan jou die dwaalleringe van die wêreld sal begin openbaar… en die wêreld gaan nie daarvan hou nie, jou vriende en dalk familie gaan ook nie altyd daarvan hou nie.  Maar ons moet ophou om wysheid en kennis in die wêreld te soek, maar kies die kis vol bloedrooi harte;  kies eerstens die Liefde van God, spandeer tyd in die Woord en by die voete van Abba Vader – soek eers die Koninkryk van God en die res sal aan jou toevertrou word as God weet jou bedoelinge en motiewe is opreg.  As ’n mens se hart opreg is en jy is oorgegee in die hande van God, hanteer ons deur die krag van God situasies anders, ons kyk met ander oë na die wêreld en alles om ons verander.  As ons die Liefde van God kies, sal Hy die res ook aan ons gee.      

“Al sou ek die tale van mens en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simaal geword.  En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.  Die liefde is lankmoedig en vriendelik;  die liefde is nie jaloers nie;  die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,  is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  Die liefde vergaan nimmermeer;  maar profesieë – hulle sal tot niet gaan;  of tale – hulle sal ophou;  of kennis – dit sal tot niet gaan.  Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.  Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.   Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind;  maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.   Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig.  Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.  En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie;  maar die grootste hiervan is die liefde.”  1 Korinthiërs 13:1-13 

“Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”    Mattheus 6:21