Category Archives: Die wil van God

Die volgende saadjies sentreer rondom die eie wil van die mens wat in kontras is met die wil van God. Wat is die gevolge wanneer ons ons eie wil gehoorsaam teenoor die gevolge as ons God se wil gehoorsaam?

KEUSES…

Keuses

Keuses kan maak of breek – dit bou verhoudings op of dit breek verhoudings af.  Keuses bepaal jou toekoms.  Keuses bepaal jou ewigheid…  

Die keuses wat ons maak het nie nét ’n impak op ons eie lewe en toekoms nie, maar ook op al die mense rondom ons en veral ons geliefdes.  Keuses het ‘n massiewe impak op die generasies wat volg, en dit is die persoon wat ‘n verkeerde keuse maak wat eendag voor Abba Vader gaan moet staan om verantwoording te doen vir impak wat sy keuses op die nageslag gehad het.  In Eksodus 20:5,6 staan:

“…Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;  en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.”

Hierdie Skrif word deur vals leringe gebruik om hulle punt te staaf dat ons bloedlynvloeke moet sny, maar dit is ’n wêreldse siening.  Hierdie vers was deur die brein van die mens geinterpreer en nie deur die Gees van God nie.  Die misdade van die vaders is die sonde van die vaders wat ’n impak sal hê op die geslagte wat volg.  Sonde ontstaan uit ’n menslike keuse!  Kyk na Eva… sy het ’n keuse gemaak om te voed op die verbode vrug en hierdie keuse was ongehoorsaamheid en rebellie teen God, wat sonde is.  So, verkeerde keuses wat ons neem, is sonde!  En sonde het altyd gevolge.  Sonde verduister jou toekoms, dit bind jou stywer vas in die duistere wêreld, dit gee Satan mag en beheer oor jou en dit hou jou hart ’n onbesnede kliphart.  Die mens wat vasgevang is in die duistere wêreld en die beginsels van die wêreld volg, skep ’n bose omgewing waar hy sy kinders grootmaak… en kinders leer deur die voorbeeld van die ouers.  Hulle gaan 10 teen 1 aangaan met dieselfde sondes as hulle vaders omdat hulle daarmee grootgeword het.  So as ons kyk na die bose kringloop, gaan alles weer terug na die ongehoorsame vader wat verkeerde keuses gemaak het en op hierdie manier sy nageslag besmet het.  Om bloedlynvloeke te sny, is nie die antwoord om vrygespreek te word van die gevolge van sonde nie;  alleenlik wanneer ons waarlik weergebore word deur die Gees van God, maak dit ons vry van die sondes van die voorouers.  Ware wedergeboorte en heiligmaking maak van ons ’n nuwe mens in God;  die Gees van God raak die beheerder van ons lewe en daarom gaan ons nie keuses maak soos ons voorouers dit gedoen het nie, maar gaan ons die wil van God soek in elke keuse wat ons maak… hoe klein of groot daardie keuse is. 

Die mens word gebore met ’n wil van sy eie en hierdie wil van die mens is baie sterk.  Die wil van die mens is in stryd met die wil van God, wat dit wat die menslike natuur wil hê, is die teenoorgestelde van dit wat die geestelike natuur wil hê:  

“Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”  Gal. 5:16-17 

Die enigste manier hoe ons volgens ons geestelike natuur kan leef, is om te sterf aan die eie wil en 100% te ‘submit’ onder die gesag van God.  Dit gaan beteken dat jy keuses gaan moet maak wat baie sterk teen jou menslike wil is, maar as jy gehoorsaam is aan God, jouself eenkant plaas en God gehoorsaam, sterf jy alreeds ’n stukkie van jou eie wil af.  Op hierdie manier toets God ons ook of ons waarlik tot bekering gekom het…  Die mens wat valslik tot bekering gekom het, sal nie sy eie emosies en menslike begeertes eenkant plaas en ’n keuse maak wat God sal verheerlik nie.  Hy sal ’n keuse maak op grond van sy eie emosies en begeertes – hierdie mens sterf nie sy eie wil af nie.  Hoe kan jy jou eie wil afsterf as jy hom die heeltyd gehoorsaam?  Daarteenoor… die mens wat tot ware bekering gekom het, sal voor keuses te staan kom waar hy moet kies om sy emosies eenkant te plaas, om nie toe te gee aan sy eie begeertes nie, maar ‘n keuse maak tot heerlikheid van God.  Dit kan klein goedjies in ons lewens wees, maar soms kan dit ook groot goed in ons lewens wees.  

Baie jare terug, toe Abba Vader hierdie aan my geleer het, het ons voor ’n groot keuse te staan gekom.  Ek het geweet wat die wil van God vir ons lewe was daardie tyd, maar my eie emosies en my eie wil het in die pad gestaan en ek het gesukkel om die wil van God te aanvaar.  Een dag was ek weer tranerig oor die situasie en toe ek stilword by die voete van Abba Vader, het Hy vir my verduidelik:  Jesus het geweet wat Sy groot doel op aarde was, Hy het dus geweet wat die wil van God was.  Hy het geweet Hy gaan swaarkry, verwerp word, ly en gekruisig word, maar het Jesus een keer geveg daarteen en sy emosies belangriker geag as om God te gehoorsaam en daardeur Hom te verheerlik?  Nee, Hy het nie.  Die aand voordat Hy gevange geneem was, was sy hart swaar en het Hy bloed gesweet, maar nogsteeds het Hy nie toegegee aan sy eie wil en emosies nie.  Nogsteeds het Hy die wil van God gehoorsaam.  Hy het nie toegelaat dat sy emosies oor Hom heers nie.  Nadat Abba Vader dit aan my verduidelik het, stap ek af met die trappe na die TV kamer, en dadelik hoor ek Romanz sing op die televisie die volgende woorde:  

‘Ek vra nie hoe jy voel nie… As gevoelens hoegenaamd besluite raak… dan was daar nooit die pyn nie…toe die spykers deur die houkruis kraak… ‘   

Hierdie woorde het my tot stilstand geruk en weereens het ek besef en geweet dat God ook nie vir my vra hoe ek voel oor Sy wil vir ons lewens nie.  My emosies en menslike begeertes mag nie in die pad staan as dit kom by die wil van God nie.  Net soos Jesus nie toegelaat het dat menslike vrees die oorhand oor Hom kry nie, net so moet ons ook vertrou op dit wat God al lank reeds vir ons beplan het, maar dit beteken ons gaan die self, ons emosies en begeertes moet afsterf. 

God vra nie vir my of vir jou hoe ons VOEL oor Sy wil vir ons lewens nie;  ons emosies mag nie ons keuses vir ons maak nie, want as emosies besluite moes maak, was daar nooit die spykers wat deur die houtkruis gekraak het nie… dan was Jesus se bloed nooit daar waarin ons skoongewas kon raak nie.  As Jesus nie as die perfekte offer geoffer was nie, was ons almal vasgevang in die duistere wêreld en was ons almal verlore.  Daar sou geen deurgang gewees het na die Lig van God nie.  Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld kom stel:  Plaas jou emosies eenkant as jy ’n keuse moet maak.  Maak jou keuses tot die heerlikheid van God en nie tot heerlikheid van jou emosies nie.

Maar hoe doen ons dit prakties?  Dis eintlik maklik… moet geen besluit maak sonder om stil te raak by die voete van Abba Vader nie.  Dit is ’n deel van gebed!  Dis hoekom ek altyd sê gebed mag nie ’n gesmeek en ’n gerig van  versoeke wees waar ons God probeer vertel hoe Hy dinge vir ons moet doen of hoe Hy in ons begeertes moet voldoen nie.  Ons mag dit nie doen nie!  God sê duidelik ons mag Hom nie versoek nie!  Gebed is om stil te raak en Abba Vader toe te laat om jou gedagtes te verander en te rig na Sy wil.  Wanneer jy ’n keuse moet maak van watter aard ookal, gaan na Abba Vader daarmee sonder enige verwagtinge of vooropgestelde idees;  lê dit voor Sy voete neer en jy sal wel daar – onder gebed – besef wat die regte keuse is.  Ek het al telkemale die volgende beleef:  Ek moet ’n keuse maak, en deurdink die besluit met my brein en emosies;  ek maak dus alreeds ’n “halwe” besluit.  Maar wanneer ek stilraak by die voete van Abba Vader en ek die besluit voor Hom neerlê, besef ek ek is besig om nonsens aan te jaag en dat ek totaal en al die verkeerde besluit sou neem.  Die gedagtes van die mens is nie die gedagtes van God nie.  Die wil van die mens is totaal en al nie die wil van God nie.  Soms kan ek aanvanklik nie verstaan hoekom die Here wil hê ek sommige dinge op ’n sekere manier moet doen of hanteer nie, maar na ’n paar dae, weke of maande is dit vir my baie duidelik hoekom ek dit so moes doen… 

Om hierdie gedeelte op te som:  Sterf jou menslike wil af sodat jy die wil van God kan aanvaar en uitleef.  Plaas jou emosies eenkant wanneer jy ’n besluit moet neem en maak seker jy maak ’n besluit tot gehoorsaamheid en heerlikheid van God.  Moenie vir God probeer hied en gebied hoe Hy dinge in jou lewe moet laat uitwerk nie, want dan dwing jy jou eie wil en begeertes op God af.  En onthou altyd… keuses wat jy maak uit jou menslike wil en begeertes, sal ’n negatiewe effek hê op jou nageslag en jy is die een wat verantwoording daarvoor gaan moet doen.  Maak verantwoordelike keuses wat God sal verheerlik en jy plaas nie jou nageslag in gevaar nie.

Ekstra saadjies:

Wat is gebed en verhouding met God? https://sonneblomsaadjies.com/wat-is-gebed-en-verhouding-met-god/

Hoe versoek ons God? https://sonneblomsaadjies.com/2018/11/12/hoe-versoek-ons-god/

Romanz – Houtkruis

Ignoreer die wil van God en skep vir jouself vervloeking

appel

“Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.”                           2 Korinthiërs 11:3  

(Hierdie is ‘n uittreksel uit een van die boeke waaraan ek werk).  Ons almal ken die verhaal van Adam en Eva in die tuin van Eden…  God het die tuin geskep vir Sy mensekinders wat verhouding met Hom het, wat met Hom wandel en wat met Hom kommunikeer.  God het die mens geskep na Sy beeld wat beteken hulle geesharte het geskyn met die Lig van God, want God is Lig!  God se Lig was dus teenwoordig binne die mens en wanneer die geeshart van die mens lewe met die Lig van God, is die mens gekonnekteer aan God en kan Hy met God kommunikeer.  Satan haat die Lig van God, want dit is alleenlik die Lig van God wat hom op ’n afstand kan hou.  

God het die mens met ’n eie wil toevertrou en daarom is die mens in staat om keuses te maak.  Reeds aan die begin, in die tuin van Eden, het God aan die mens die reg gegee om te kies tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, dus het God aan die mens die reg gegee om te kies om Sy wil te volg of om die eie wil te gehoorsaam.  God het Adam en Eva vooraf gewaarsku dat daar gevolge sal wees as hulle ongehoorsaam is aan Sy wil – Hy het hulle gewaarsku om nie van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie, en as hulle daarvan  sou eet, sou hulle sterf.  Natuurlik het die listige slang geweet dat die mens ’n eie wil het, dat die mens die reg het om keuses te maak, en hy het ook baie goed geweet dat ongehoorsaamheid aan die wil God, vir die mens gevolge sal inhou.  Satan het hom nie twee keer laat nooi nie en het toe vir Eva ’n heerlike vrug op ’n goue skinkbord aangebied.  (Of dit regtig ’n vrug was, sal ons wel eendag uitvind…).  Eva het baie goed geweet dat sy nie die vrug mag nuttig nie, maar haar eie wil het in haar pad gestaan.  Die slang het haar gevra hoekom hulle nie van die boom se vrugte mag eet nie, en sy het hom vertel dat God hulle gewaarsku het dat hulle sou sterf as hulle daarvan sou eet.  Satan het gelag en haar met ’n leuen oortuig dat hulle nie sal sterf nie, maar dat hulle inteendeel soos God sal word!  Eva moes ’n keuse maak… Na wie gaan sy luister?  Na die slang of na God?  Na die leuen of na die Waarheid?  Gaan sy gehoorsaam wees aan God en hierdie onweerstaanbare vrug ignoreer en weier om toe te gee aan haar eie wil?  Of gaan sy toegee aan haar eie wil wat die ontoelaatbare begeer?  Ongelukkig het Eva die verkeerde keuse gemaak en gekies om haar eie wil te gehoorsaam bo die wil van God.  Die slang het Eva verlei en sy het weer op haar beurt vir Adam verlei om teen God se wil op te tree.  Daarna was God se woorde aan hulle: 

“Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde om jou ontwil;  met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.”   Genesis 3:17,18

Satan het baie goed geweet dat hy die mens net sover moes kry om sy eie wil te gehoorsaam deur hulle in die versoeking te lei, want hy het geweet dat ongehoorsaamheid aan die wil van God sonde is, en dat sonde die geestelike hart van die mens verduister.  Wanneeer die geeshart van die mens duister is, skyn die Lig van God nie uit die hart van die mens nie, so die mens het dan geen outoriteit oor Satan nie.  Die mens sonder die Lig van God in sy geeshart, kan deur Satan beheer word soos ’n mariontpop en dit is hoekom Satan die mens sover moes kry om te sondig.  Oorspronklik het God die mens geskep na Sy beeld, wat beteken hulle geesharte was vol van die Lig van God, maar sonde het die Lig van God uit hulle harte geblus.  Dit is hoekom God gesê het hulle gaan sterf as hulle eet van die verbode boom – Hy het nie bedoel dat hulle fisies sou sterf nie;  Hy het bedoel dat hulle geestelik gaan sterf.  Met ander woorde, sonde blus die Lig van God uit die hart van die mens en dit veroorsaak dat die mens geen konneksie met God het nie.  Sonde veroorsaak ’n kloof tussen mens en God.  Wanneer die mens sondig, speel hy direk in die hand van Satan in en gee hy aan Satan mag, krag en beheer oor hom.   

Sonde het die verhouding tussen mens en God verwoes, en die mens kon nie meer met God wandel en met Hom kommunikeer nie.  Omdat God die tuin van Eden alleenlik geskep het vir Sy gehoorsame kinders wat met Hom wandel en Hom gehoorsaam, kon Hy nie toelaat dat Adam en Eva langer in die tuin woon nie.  Die tuin was dus apart van die wêreld, en die sonde van die mens het die wêreld vervloek, maar nie die tuin van Eden nie.  God het hulle toe uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die wêreld wat deur hulle eie rebellie en ongehoorsaamheid vervloek is.  Hy het die tuin van Eden toegesluit en aan engele opdrag gegee om die tuin te bewaak.  Dit is dus nie God wat die aarde vervloek het nie, maar die aarde is vervloek deur die sonde van die mens, oftewel die verkeerde keuses van die mens deurdat hulle eerder hulle eie wil gevolg het as om God se wil te gehoorsaam.  Die gevolg was dat die mens ’n sukkelbestaan moes gaan maak in die wêreld wat deur sy eie toedoen (sonde) vervloek is.  God het dus die mens oorgelaat aan sy eie lot, want deurdat die mens die verkeerde keuse gemaak het, het hy opsetlik teen die wil van God opgetree.  Hulle was versoek deur die vyand en het die keuse gemaak om eerder die leuen van Satan te glo as om gehoorsaam te wees aan God en daardeur het hulle vervloeking oor die aarde laat losbars wat die lewe vir mens, dier en natuur baie moeilik maak. 

Omdat die Lig van God uit die hart van die mens geblus en sy hart nou duister was, kon die mens God nie gehoorsaam in die vervloekte wêreld nie.  God het berou gehad dat Hy die mens gemaak het en het almal van die aarde afgevee met die vloed, behalwe Noag en sy geliefdes.  Die populasie het weer gegroei en meer geword, maar nogsteeds kon hulle God nie gehoorsaam nie.  Hoekom nie?  Omdat die Gees van God nie in hulle harte teenwoordig was nie.  God het wel Sy Gees aan Sy profete gegee om aan die mensdom rigting en leiding te gee, maar die mensdom wou nie luister na die profete nie en het hulle eerder doodgemaak.  Daarna het God besluit om Sy Seun te stuur, want deur Sy Seun se gehoorsaamheid kon die Gees van God vrygestel word op die aarde om weer Lewe te gee aan die kinders van God en hulle Hom kan gehoorsaam.  Alleenlik wanneer die Gees van God Sy inwoning maak in die hart van die mens, is die mens in staat om gehoorsaam aan God te wees, dus om die wil van God te volg.  Alleenlik met die hulp van die Gees van God in die hart van die mens, is die mens in staat om sy eie vleeslike wil teë te staan, maar sonder die Gees van God, bly die hart van die mens duister en solank as wat die hart duister is, het die mens geen wilskrag om sy eie vleeslike wil teë te staan nie.  Ons het die Helper nodig!  Sonder die Helper – die Gees van God – is ons mense wat bestaan uit ’n leë dop – ’n dop sonder enige ware Lewe binne ons.  Ons word gebore as ’n vleeslike mens, gebore uit die wil van die mens, ons word nie gebore met die Gees van God in ons harte nie.  Niemand word heilig gebore nie!  Jy ontvang ook nie die Heilige Gees wanneer jy gedoop word as ’n baba nie, en ook nie wanneer jy as grootmens gedoop word nie.  Jy ontvang alleenlik die Gees van God wanneer jy sterf aan die ou mens en daar ’n Goddelike wedergeboorte binne jou plaasvind (Johannes 3).  Jesus het dus nie gesterf sodat ieder en elkeen wat vleeslik gebore word, sonder sonde gebore word nie.  Jesus het ook nie gesterf sodat elke Jan Rap en sy maat net die woorde kan sê:  “Ek glo in Jesus”, en gered is nie.  Jesus het nie gesterf om die wêreld vir ons ’n beter plek te maak nie – ek dink ons almal kan dit sien deur die chaos om ons.  Jesus het nie gesterf sodat ons almal se sondes op die daad vergewe is en ons maar kan aanleef soos ons wil nie.  Jesus het gesterf uit gehoorsaamheid aan Abba Vader om die Gees van God vry te stel wat die mens gekort het, want sonder die Gees van God in sy hart, bly sy hart duister en het Satan altyd beheer oor hom.  Sonder die Gees van God, volg die mens sy eie kop en sy eie wil wat altyd vir hom vervloeking sal skep.  Ons skep dus vir onsself vervloeking wanneer ons ons eie wil leef en net soos God vir Adam en Eva uit die tuin uit weggestuur het om te gaan woon in die vervloeking wat hulle vir hulleself geskep het, net so gaan God ons ook oorlaat aan ons eie lot wanneer ons vir onsself vervloeking skep deur ongehoorsaam te wees aan die wil God.  Ons het die Gees van God meer nodig as wat ons suurstof nodig het, maar die Gees van God sal alleenlik Sy inwoning maak in die hart van die mens wanneer die mens die keuse maak om sy lewe oor te gee in die hand van Abba Vader.

Ons kan weer die verhouding met Abba Vader hê wat Adam en Eva met Hom gehad het voor die sondeval, dit is wat God van ons wil hê!  Verhouding met Hom!  Om tyd saam met Hom te spandeer!  Om die dinge van die wêreld bietjie eenkant toe te skuif en Hom ons eerste prioriteit te maak.  En hierdeur sê ek nie ons moet ophou werk om ’n lewensbestaan te maak nie, want om fisies te lewe, sal ons altyd moet werk, maar ons kan ’n balans hê en God verheerlik in ons alledaagse werk, solank God altyd eerste kom in ons lewe.