Uitgewerpte seesterre vorm die Liggaam van God

seester

“Mag hulle harte vertroos word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en totale rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God die Vader en van Christus.”  Kollosense 2:2 (AFR33/53)

Continue reading Uitgewerpte seesterre vorm die Liggaam van God