Nuutste boek – Van duister na LIG

Hier volg die pdf van die nuutste boek: Van duister na LIG:

Dit beskryf die duistere toestand asook die LIG-toestand. Waar bevind jy jouself? Hou kettings jou vasgebind in die duisternis sodat jy nie kan deurbeweeg na die LIG-toestand nie? Hoe breek ons los van die kettings? Baie mense sal dadelik antwoord ons kan losbreek daarvan deur bloedlynvloeke te sny, maar dit is ‘n leuen wat deur Satan uitgedink is. Dit is nie Abba Vader se manier nie… lees gerus hoe dit dan anders moontlik is…

Abba Vader stuur aan elkeen van Sy kinders ‘n uitnodiging om die Bruilofsfees by te woon wat in die LIG-toestand plaasvind. Hier kom die keuse van die mens, asook die hartsmotief van die mens, in. Het jy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken en indien jy het, wat was jou beweegrede daartoe? Hoekom wil jy die Fees bywoon? Beweeg jy op die regte pad na die Fees of probeer jy met kortpaaie en ompaaie daarheen gaan? Betree jy die Builofsfees deur die korrekte DEUR of probeer jy soos ‘n dief deur ontoelaatbare plekke binnegaan? Dan ook: Is jy geklee met die Bruilofskleed? As jy nie korrek geklee is nie, sal jy uitgegooi word… die motief van ons harte is baie belangrik.

Die enigste manier om te beweeg vanaf die duistere toestand na die LIG – toestand, waar die Bruilofsfees plaasvind, is om gewortel te raak in die hart van Abba Vader. Eers wanneer ons die ou boom afsterf, is ons in staat om deur middel van ‘n penwortel in die hart van God in te groei waar ons dan die LEWE ontvang. Alleenlik deur die LEWE is die saadjie, wat diep in ons geeshart verberg lê, in staat om te ontkiem en te groei in ‘n nuwe boom in die LIG-toestand… ‘n boom gevorm deur Abba Vader wat God sal verheerlik deur die vrugte wat hy dra.

As jy ‘n fisiese boek wil hê, kontak asseblief vir Christa by: ccoetzee@arc.agric.za. Die boeke is gratis, daar kan dalk net ‘n klein koste wees om dit te pos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s