Category Archives: Bloedlynvloeke

Ignoreer die wil van God en skep vir jouself vervloeking

appel

“Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.”                           2 Korinthiërs 11:3  

(Hierdie is ‘n uittreksel uit een van die boeke waaraan ek werk).  Ons almal ken die verhaal van Adam en Eva in die tuin van Eden…  God het die tuin geskep vir Sy mensekinders wat verhouding met Hom het, wat met Hom wandel en wat met Hom kommunikeer.  God het die mens geskep na Sy beeld wat beteken hulle geesharte het geskyn met die Lig van God, want God is Lig!  God se Lig was dus teenwoordig binne die mens en wanneer die geeshart van die mens lewe met die Lig van God, is die mens gekonnekteer aan God en kan Hy met God kommunikeer.  Satan haat die Lig van God, want dit is alleenlik die Lig van God wat hom op ’n afstand kan hou.  

God het die mens met ’n eie wil toevertrou en daarom is die mens in staat om keuses te maak.  Reeds aan die begin, in die tuin van Eden, het God aan die mens die reg gegee om te kies tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, dus het God aan die mens die reg gegee om te kies om Sy wil te volg of om die eie wil te gehoorsaam.  God het Adam en Eva vooraf gewaarsku dat daar gevolge sal wees as hulle ongehoorsaam is aan Sy wil – Hy het hulle gewaarsku om nie van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie, en as hulle daarvan  sou eet, sou hulle sterf.  Natuurlik het die listige slang geweet dat die mens ’n eie wil het, dat die mens die reg het om keuses te maak, en hy het ook baie goed geweet dat ongehoorsaamheid aan die wil God, vir die mens gevolge sal inhou.  Satan het hom nie twee keer laat nooi nie en het toe vir Eva ’n heerlike vrug op ’n goue skinkbord aangebied.  (Of dit regtig ’n vrug was, sal ons wel eendag uitvind…).  Eva het baie goed geweet dat sy nie die vrug mag nuttig nie, maar haar eie wil het in haar pad gestaan.  Die slang het haar gevra hoekom hulle nie van die boom se vrugte mag eet nie, en sy het hom vertel dat God hulle gewaarsku het dat hulle sou sterf as hulle daarvan sou eet.  Satan het gelag en haar met ’n leuen oortuig dat hulle nie sal sterf nie, maar dat hulle inteendeel soos God sal word!  Eva moes ’n keuse maak… Na wie gaan sy luister?  Na die slang of na God?  Na die leuen of na die Waarheid?  Gaan sy gehoorsaam wees aan God en hierdie onweerstaanbare vrug ignoreer en weier om toe te gee aan haar eie wil?  Of gaan sy toegee aan haar eie wil wat die ontoelaatbare begeer?  Ongelukkig het Eva die verkeerde keuse gemaak en gekies om haar eie wil te gehoorsaam bo die wil van God.  Die slang het Eva verlei en sy het weer op haar beurt vir Adam verlei om teen God se wil op te tree.  Daarna was God se woorde aan hulle: 

“Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde om jou ontwil;  met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.”   Genesis 3:17,18

Satan het baie goed geweet dat hy die mens net sover moes kry om sy eie wil te gehoorsaam deur hulle in die versoeking te lei, want hy het geweet dat ongehoorsaamheid aan die wil van God sonde is, en dat sonde die geestelike hart van die mens verduister.  Wanneeer die geeshart van die mens duister is, skyn die Lig van God nie uit die hart van die mens nie, so die mens het dan geen outoriteit oor Satan nie.  Die mens sonder die Lig van God in sy geeshart, kan deur Satan beheer word soos ’n mariontpop en dit is hoekom Satan die mens sover moes kry om te sondig.  Oorspronklik het God die mens geskep na Sy beeld, wat beteken hulle geesharte was vol van die Lig van God, maar sonde het die Lig van God uit hulle harte geblus.  Dit is hoekom God gesê het hulle gaan sterf as hulle eet van die verbode boom – Hy het nie bedoel dat hulle fisies sou sterf nie;  Hy het bedoel dat hulle geestelik gaan sterf.  Met ander woorde, sonde blus die Lig van God uit die hart van die mens en dit veroorsaak dat die mens geen konneksie met God het nie.  Sonde veroorsaak ’n kloof tussen mens en God.  Wanneer die mens sondig, speel hy direk in die hand van Satan in en gee hy aan Satan mag, krag en beheer oor hom.   

Sonde het die verhouding tussen mens en God verwoes, en die mens kon nie meer met God wandel en met Hom kommunikeer nie.  Omdat God die tuin van Eden alleenlik geskep het vir Sy gehoorsame kinders wat met Hom wandel en Hom gehoorsaam, kon Hy nie toelaat dat Adam en Eva langer in die tuin woon nie.  Die tuin was dus apart van die wêreld, en die sonde van die mens het die wêreld vervloek, maar nie die tuin van Eden nie.  God het hulle toe uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die wêreld wat deur hulle eie rebellie en ongehoorsaamheid vervloek is.  Hy het die tuin van Eden toegesluit en aan engele opdrag gegee om die tuin te bewaak.  Dit is dus nie God wat die aarde vervloek het nie, maar die aarde is vervloek deur die sonde van die mens, oftewel die verkeerde keuses van die mens deurdat hulle eerder hulle eie wil gevolg het as om God se wil te gehoorsaam.  Die gevolg was dat die mens ’n sukkelbestaan moes gaan maak in die wêreld wat deur sy eie toedoen (sonde) vervloek is.  God het dus die mens oorgelaat aan sy eie lot, want deurdat die mens die verkeerde keuse gemaak het, het hy opsetlik teen die wil van God opgetree.  Hulle was versoek deur die vyand en het die keuse gemaak om eerder die leuen van Satan te glo as om gehoorsaam te wees aan God en daardeur het hulle vervloeking oor die aarde laat losbars wat die lewe vir mens, dier en natuur baie moeilik maak. 

Omdat die Lig van God uit die hart van die mens geblus en sy hart nou duister was, kon die mens God nie gehoorsaam in die vervloekte wêreld nie.  God het berou gehad dat Hy die mens gemaak het en het almal van die aarde afgevee met die vloed, behalwe Noag en sy geliefdes.  Die populasie het weer gegroei en meer geword, maar nogsteeds kon hulle God nie gehoorsaam nie.  Hoekom nie?  Omdat die Gees van God nie in hulle harte teenwoordig was nie.  God het wel Sy Gees aan Sy profete gegee om aan die mensdom rigting en leiding te gee, maar die mensdom wou nie luister na die profete nie en het hulle eerder doodgemaak.  Daarna het God besluit om Sy Seun te stuur, want deur Sy Seun se gehoorsaamheid kon die Gees van God vrygestel word op die aarde om weer Lewe te gee aan die kinders van God en hulle Hom kan gehoorsaam.  Alleenlik wanneer die Gees van God Sy inwoning maak in die hart van die mens, is die mens in staat om gehoorsaam aan God te wees, dus om die wil van God te volg.  Alleenlik met die hulp van die Gees van God in die hart van die mens, is die mens in staat om sy eie vleeslike wil teë te staan, maar sonder die Gees van God, bly die hart van die mens duister en solank as wat die hart duister is, het die mens geen wilskrag om sy eie vleeslike wil teë te staan nie.  Ons het die Helper nodig!  Sonder die Helper – die Gees van God – is ons mense wat bestaan uit ’n leë dop – ’n dop sonder enige ware Lewe binne ons.  Ons word gebore as ’n vleeslike mens, gebore uit die wil van die mens, ons word nie gebore met die Gees van God in ons harte nie.  Niemand word heilig gebore nie!  Jy ontvang ook nie die Heilige Gees wanneer jy gedoop word as ’n baba nie, en ook nie wanneer jy as grootmens gedoop word nie.  Jy ontvang alleenlik die Gees van God wanneer jy sterf aan die ou mens en daar ’n Goddelike wedergeboorte binne jou plaasvind (Johannes 3).  Jesus het dus nie gesterf sodat ieder en elkeen wat vleeslik gebore word, sonder sonde gebore word nie.  Jesus het ook nie gesterf sodat elke Jan Rap en sy maat net die woorde kan sê:  “Ek glo in Jesus”, en gered is nie.  Jesus het nie gesterf om die wêreld vir ons ’n beter plek te maak nie – ek dink ons almal kan dit sien deur die chaos om ons.  Jesus het nie gesterf sodat ons almal se sondes op die daad vergewe is en ons maar kan aanleef soos ons wil nie.  Jesus het gesterf uit gehoorsaamheid aan Abba Vader om die Gees van God vry te stel wat die mens gekort het, want sonder die Gees van God in sy hart, bly sy hart duister en het Satan altyd beheer oor hom.  Sonder die Gees van God, volg die mens sy eie kop en sy eie wil wat altyd vir hom vervloeking sal skep.  Ons skep dus vir onsself vervloeking wanneer ons ons eie wil leef en net soos God vir Adam en Eva uit die tuin uit weggestuur het om te gaan woon in die vervloeking wat hulle vir hulleself geskep het, net so gaan God ons ook oorlaat aan ons eie lot wanneer ons vir onsself vervloeking skep deur ongehoorsaam te wees aan die wil God.  Ons het die Gees van God meer nodig as wat ons suurstof nodig het, maar die Gees van God sal alleenlik Sy inwoning maak in die hart van die mens wanneer die mens die keuse maak om sy lewe oor te gee in die hand van Abba Vader.

Ons kan weer die verhouding met Abba Vader hê wat Adam en Eva met Hom gehad het voor die sondeval, dit is wat God van ons wil hê!  Verhouding met Hom!  Om tyd saam met Hom te spandeer!  Om die dinge van die wêreld bietjie eenkant toe te skuif en Hom ons eerste prioriteit te maak.  En hierdeur sê ek nie ons moet ophou werk om ’n lewensbestaan te maak nie, want om fisies te lewe, sal ons altyd moet werk, maar ons kan ’n balans hê en God verheerlik in ons alledaagse werk, solank God altyd eerste kom in ons lewe. 

  

                 

Bloedlynvloeke sny? Nee, heers oor sonde!

Dit is vir my baie interessant om te sien dat die saadjie wat handel oor “Bloedlynvloeke”, die meeste gelees word… en dit laat my wonder… Is daar dalk baie mense wat ook geglo het dat ons bloedlynvloeke moet breek om in oorwinning te leef, maar na ’n rukkie agtergekom het dat hierdie “resep” nie werk nie? Dat dinge nie rêrig verander het in hulle lewens nie? Ek het ’n vriendin wat altyd sê as die sny van bloedlynvloeke, saam met bevryding, “gewerk” het, dan was sy mos nou al lankal “high en holy”. En dit is presies soos sy sê, want daar is massas mense wat kampe en byeenkomste bywoon om hierdie snert te leer, wat hulle tyd en geld in die water gooi om na ’n paar weke of maande maar net agter te kom dat dit nooit “gewerk” het nie, die sny van bloedlynvloeke het nie aan hulle oorwinning gegee nie. Hoekom nie?

Continue reading Bloedlynvloeke sny? Nee, heers oor sonde!

Bloedlynvloeke – uit watter geslag is jy?

Hierdie saadjie moes eintlik die eerste saadjie gewees het wat verduidelik hoekom Abba Vader sê ons moenie bloedlynvloeke breek nie, maar ek het hom eers  later geplaas sodat julle beter kan verstaan. Toe Abba Vader hierdie vir my geleer het, was ek uit die veld geslaan en kon ek nie mooi verstaan nie, maar toe Hy die bogenoemde saadjies aan my verduidelik, het die hele deurmekaarheid in ’n verstaanbare prentjie begin verander en kon ek begin verstaan. Daarom plaas ek die eerste saadjie oor die sny van bloedlyne, nou laaste…

In my soeke na rigting uit die duisternis, het ek “geestelike” boeke gelees wat handel oor die sny van bloedlynvloeke. Ek het selfs ’n beradingskursus gedoen wat grotendeels daaroor gehandel het. Die genade van die Here was vir my baie groot en ek het altyd ’n ongemaklikheid gehad oor die gedeelte wat gehandel het oor die sny van bloedlynvloeke. Ek het die kursus net vir ’n paar maande gedoen voordat Abba Vader met my begin praat en Hy my duidelik vermaan het om die kursus te staak en in die plek daarvan alles te begin neerskryf wat Hy my leer.

Ek was al ’n geruime tyd besig om te skryf toe Abba Vader my een oggend, onder gebed, uit die bloute vra of ek die leuen glo oor die sny van bloedlynvloeke en hoekom mense dit doen? Ek maak toe my hart oop teenoor Abba Vader en verduidelik vir Hom hoe ek nog altyd gevoel het oor die breek van bloedlynvloeke – ek was altyd ongemaklik daarmee, want iets het nie vir my reg gevoel daaroor nie – dit het vir my so half onnatuurlik gevoel, al kon ek nie my vinger op die ongemak plaas nie. Wanneer ek met Abba Vader in gesprek is, kan ek VOEL Hy is by my, maar die tyd wat ek opgelees en geleer was deur die wêreld oor bloedlynvloeke en ek dit “in die gees” gebreek het, het ek glad nie die teenwoordigheid van Abba Vader gevoel soos vandag nie. Dit het so doelloos en so leeg gevoel, so asof ek dit uit myself probeer doen het sonder God. Tog het ek geglo dat die mense wat hierdie boeke geskryf of die kursusse daarvoor aangebied het, dit van God gehoor het en daarom het ek die leuens geglo. Ek was so naïef…

Na ek aan Abba Vader my hart uitgepak het oor die sny van bloedlynvloeke, vra Hy my:

“Uit watter geslag is jy, My kind? Is jy uit die geslag van die vlees of is jy uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob?”

Ek het met ’n diep frons op my gesig voor Abba Vader gesit, want ek kon nie verstaan hoekom Hy dit vir my vra nie, waarna Hy verder verduidelik:

“As die mens uit die geslag van Abraham is, hoekom sny hy dan bloedlynvloeke? Iemand gebore uit die geslag van Abraham, is vry! Hy kan geen bloedlynvloeke op hom dra nie, want Jesus het klaargemaak daarmee aan die kruis. As jy deel is van die geslag van Abraham, is daar geen bloedlynvloeke om te breek nie.”

Abba Vader verduidelik dus dat daar geen bloedlynvloeke op die geslag van Abraham kan wees nie, want as jy uit die geslag van Abraham is, is jy uit die geslag van God! Jy is dus weer gebore uit God en daar kan geen bloedlynvloeke op die geslag van God wees nie, want Jesus het alreeds alle magte aan die kruis oorwin! Alle vloeke is gekanselleer deur Jesus se kruisdood, so as jy weergebore en oorgegee is aan God, is al die vloeke gekanselleer. Die vyand kan ons dan met geen meer kettings vashou nie. Met hierdie woorde en verduideliking deur Abba Vader gee Hy my Galalsiërs 3 om te lees. Ek het behoorlik na my asem gesnak toe ek hierdie hoofstuk lees en veral vers 29:

“As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename”

13 “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang!”

7 “Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.”

Die geslag van God lewe in die Lig van God, hulle is weergebore en skoongewas deur die bloed van die Lam. Daarteenoor, funksioneer die geslag van die boksies in die duisternis en gehoorsaam die wil van die vyand, hulle leef in sonde en weerstaan die wil van God. Satan beheer hulle en hy het ’n houvas op hulle deur die bande en kettings van die boksie, maar hulle besef dit nie en wil dit ook nie glo nie.

God bied Sy Lig-Woord aan almal en ons moet die keuse maak en die Woord toelaat om ons in die Waarheid te lei. Die Woord skyn ’n lig op al die leuens waarvolgens ons leef, en ons kan vryheid bekom deur ons sondes en tekortkominge met ’n opregte hart aan God te bely, sodat Hy ons kan vergewe en verlos. As ons ons nie steur aan die Woord van God nie, luister ons nie na God nie, en as ons nie na God luister nie, is daar net een ander een na wie ons luister en dit is Satan. Kyk wat sê Jesus vir die Fariseërs in Johannes 8:44:

IMG_0810

“Die duiwel is julle pa. Al wat julle wil doen is om na julle pa te luister. Wat hy sê, doen julle. Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak. Hy was mos altyd so. Hy gee niks om vir die waarheid nie. Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg. Dit is hoe hy is. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. ’n Mens kan niks glo wat hy sê nie….Julle wil nie na My luister nie, wat maar net kan beteken dat julle nie kinders van God is nie.”

Volgens Johannes 8 is ’n persoon wat nie luister na God nie, ook nie ’n kind van God nie, maar van Satan, met ander woorde, hierdie persoon is dan nie uit die geslag van Abraham nie, maar uit die vleeslike geslag van die wêreld, daarom is hy nog vasgeketting in duisternis. Kinders van God gehoorsaam Sy gebooie – nie uit hulle eie nie, maar deurdat Jesus in en deur hulle heers en aan hulle die vermoë gee om gehoorsaam aan God te wees. Wanneer hulle nuut gebore word uit die geslag van Abraham, kan daar geen bloedlynvloeke op hulle wees nie, want hulle is nou uit God gebore.

Lees asseblief Johannes 8:31-47

Ons moet daarteen waak om nie so verwaand en selfvoldaan te wees soos die Fariseërs nie. Hulle was vas oortuig dat hulle kinders van God is, maar volgens Jesus se woorde aan hulle, is hulle kinders van die een aan wie hulle gehoorsaam is – die duiwel. Ons kan onsself daaraan meet as ons die Lig-Woord optel en bestudeer, as ons kies om eerlik na ons eie lewe en dade te kyk. Wat sê ons dade na wie luister ons? Na Satan of na God? Jesus sê vir die Fariseërs hulle is gevangenisse en dat die Waarheid alleen hulle vry kan maak. Hulle is geskok oor die Man wat vir hulle sê hulle sit in gevangenis, want hulle reken hulle was nog altyd vry. Hulle roem in hulle vryheid omdat hulle vleeslik uit die nageslag van Abraham is, maar wat hulle nie verstaan nie, is dat niemand wat vleeslik uit die nageslag van Abraham is, daarop kan roem om kinders van God te wees nie, want Romeine 9:7,8 sê:

“Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag!”

The Message sê hierdie Skrif so:

“Not all Israelites of the flesh were Israelites of the spirit. It wasn’t Abraham’s sperm that gave identity here, but God’s promise. Israelite identity was never racially determined by sexual transmission, but it was God-determined by promise.”

Die Fariseërs het op hulle vleeslike afkoms geroem en daarom geglo hulle is vry en kinders van God. Hulle het geglo hulle is vry omdat hulle al hulle eie wette gehoorsaam. Hulle glo hulle is uit die geslag van God, maar hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die Seun van God herken nie? Hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die woorde van God herken en aanvaar nie? So ’n persoon is geestelik doof en geen woord van God kan insink in so ’n persoon se hart nie. Hulle wou Jesus eerder doodmaak en dit wys mos duidelik wie hulle geestelike vader is, want die duiwel is ’n leuenaar en ’n moordenaar van die begin af. Hy kan nie omgee vir die Waarheid nie, al wat hy kan doen, is lieg en bedrieg, en sy kinders doen dieselfde. Jesus spreek woorde van Waarheid en daarom wou die Fariseërs Hom doodmaak en so doen Satan en sy saad in vandag se tyd nogsteeds – hulle probeer nogsteeds om God se kinders geestelik dood te maak wat die Waarheid praat. Ons moet onsself die vraag afvra: Wie is ons geestelike vader? Vir wie gehoorsaam ek en jy? Na wie luister ons?

Net soos die Fariseërs, roem vandag se mense wat kerk toe gaan en met die mond bely om in God te glo, om gered te wees, maar in der waarheid beoefen hulle net godsdiens en eer en dien hulle God net met die lippe. Hulle sit nog in boksies vasgeketting en volg nogsteeds al die godsdienstige wette, reëls en ander regulasies van hulle voorouers. Hulle is nog deel van die boksiegeslag en al die vloeke wat deur sonde veroorsaak is, is nog van toepassing op hulle lewens. Niemand kan sê dat Jesus gesterf het vir sy sondes en daarom is hy/sy deel van God se geslag nie. Om deel van God se geslag te wees, moet ons ons vleeslike natuur afsterf en moet ons geestelik weer gebore wees. Om elke Sondag kerk toe te gaan of met die mond te se jy glo in God, beteken nie jy is wedergebore nie.

Hoe word ons deel van die geslag van Abraham?

Lees Johannes 3:1-10

Ons word deel van die geslag van Abraham wanneer ons weer gebore word, want wanneer ons deel word van die geslag van Abraham, word ons deel van die geslag van God. Om weer gebore te word, moet ons sondige natuur eers sterf, want hoe kan ons weer gebore word terwyl ons sondige natuur nog lewe? Ons moet die self afsterf soos Jesus aan die kruis gesterf het en ons moet weer opgewek word deur die krag van God soos Jesus opgewek is uit die dood. Dan is ons weer gebore deur God en dan leef Jesus in en deur ons. Dit is nie sommer net ’n keuse wat ons kan maak en nou is ons weergebore nie, dit is ’n lang proses, ’n pad wat ons moet stap, hand aan hand met Jesus, waar die Waarheid ons eers moet suiwer en vrymaak van onsself. Sonder hierdie proses sal ons nooit kan behoort aan die geslag van Abraham, dus, aan die geslag van God nie. Om met water gedoop te word, beteken ook nie die mens is wedergebore en uit God nie.

Dit het die Fariseërs nie verlossing gebied deur vleeslik te behoort aan die nageslag van Abraham nie en net so vandag het ons vleeslike afkoms niks te make met ons verlossing nie en daarom help dit ons niks om bloedlynvloeke te sny nie. Al sny of breek ons bloedlynvloeke met menswoorde, bly ons nogsteeds in die boksie, want ons het vleeslik nie gesterf nie. Om bloedlynvloeke te sny soos die wêreld ons leer, is oppervlakkig, want dit het niks met ons gees te doen nie. Daarom kan dit ook nie aan ons ’n plek in God se geestelike familie gee nie. Die enigste antwoord lê daarin om van nuuts af ingebore te word in die familie van God in. Johannes 12:24 sê as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan dit nie vrug dra nie, wat ook beteken ons het nodig om ons vleeslikheid af te sterf sodat ons geestelik weer gebore kan word.

Die meeste van ons is nie vleeslik uit die nageslag van Abraham nie, maar deur die Here se genade het Hy dit nou vir ons moontlik gemaak om geestelik deel te word van die geslag van Abraham en dit is al wat tel. Die Israeliete het op hulle eie werke en dade staatgemaak vir verlossing, hulle het dus die genade van God verwerp en hulle het nie geglo in die lewende God nie. Hulle wou nie die sterfte van Jesus, en dit wat Hy vir die mensdom aan die kruis gedoen het, aanvaar nie. Hulle wou eerder op hulle eie werke staatmaak vir verlossing. Hulle was baie toegewyd in hulle godsdiens, maar op die ou end het dit hulle niks gehelp nie. Hulle het baie ywer, maar hulle het geen kennis van hoe God waarlik werk nie. (Romeine 10:1-4) Dit het veroorsaak dat hulle die vryspraak van God misgeloop het omdat hulle hulle nie aan God se plan van verlossing wou onderwerp nie. Net so moet ons versigtig wees wanneer ons al ons fokus plaas op die sny van bloedlynvloeke, die pleit van Jesus se bloed en nog so baie ander dwaalleringe… Raak ons nie ook toegewyd in godsdiens nie? Ywer ons nie ook te hard, maar mis die merk nie? Ons moet versigtig wees dat ons nie so vasgevang raak in godsdienstige rituele dat ons ook die vryspraak van God misloop omdat ons al ons vertroue op menswoorde plaas en sodoende ons geloof in Jesus Christus verloor nie. Alles gaan oor ons geloof in Abba Vader en of ons waarlik glo wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons moet dit wat Jesus vir ons gedoen het, “embrace”.

Om die gedeelte op te som: Kan daar vloeke op ons wees? Ja, verseker! As ons nog volgens ons voorouers se tradisie, reëls en godsdiens lewe, is ons nogsteeds vasgevang in vervloeking en duistere boksies. As ons die sondes van ons voorouers nogsteeds aan die lewe hou, hang daar vervloeking oor ons lewe. As ons ons nie steur aan God en Sy Woord nie, leef ons ’n vervloeking. As ons nie ’n hegte verhouding met God het nie, is vervloeking ons voorland. Dit is Godslasterlik om te beweer dat ons outomaties vrygekoop is van vloeke omdat Jesus gesterf het. Die persoon wat hierdie uitlatings maak, ken nie die Woord van God nie en leef ’n leuen. Jesus sê baie duidelik dat ons moet sterf aan die self en weer gebore moet word om deel van die koninkryk van God te kan wees. Om deel van ’n kerk of ’n selgroep te wees, beteken nie jy is weergebore nie. Omdat jy gedoop is as baba, beteken nie jy is weergebore nie. Om met die mond te bely om in God te glo en dat Hy ’n God van liefde is, beteken nie jy is weergebore nie. Wedergeboorte is iets wat met die hart gebeur en die bewys daarvan sal in jou dade gesien word. God sien alles wat ons doen, Hy ken elkeen se hart en Hy alleen weet of jou hart opreg is of nie. Hy weet wanneer ons mense in die stilligheid, of selfs in die openbaar veroordeel of vervloek, Hy sien al ons dade en motiewe raak, ons kan niks vir Hom wegsteek nie. Alleenlik wanneer ons die vleeslikheid afgesterf en weer gebore is in die Lig van God, word ons verlos van al die kettings en bande. Alleenlik dan tel die kruisiging van Jesus vir ons en is dit van toepassing op ons, maar die mens in duisternis kan nie die kruisiging van Jesus vir homself opeis en beweer hy is verlos nie. Dis gewoonlik hulle wat dan lewe net soos hulle wil. Die bewys sal lê in die vrug wat ons dra.

“…Wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang…. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê:

“LAAT JULLE RED UIT HIERDIE VERKEERDE GESLAG!”

Handelinge 2:37-40