All posts by Sonneblomkind

Hoe veg ons die reuse in ons lewe? (Audio + leesstuk)

“In U Naam sal ek staan, in U Naam sal ek veg!”

  In die laaste paar maande het Abba Vader my keer op keer geleer oor Dawid en Goliat.  Dawid het fisies die reus verslaan, maar daardie reus het geestelik weer verrys en God se kinders moet daardie geestelike reus veg… nie met oorlogvoering nie, nie met ’n gebulder en ’n verhefde stem nie, maar in stille afhanklikheid van Abba Vader.  (Om meer te lees oor die valsheid oor geestelike oorlogvoering, lees asseblief die saadjies onderaan)

As ons kyk na die verhaal van Dawid en Goliat, sal ons sien Dawid het nie eers ’n oorlogsgewaad aangehad nie.  Hy het ook nie vinng ’n skietgebedjie opgesê dat God hom met ’n wapenrusting moet bedek nie.  Saul het ’n fisiese wapenrusting vir Dawid aangetrek, maar dit was vir hom verskriklik swaar en ongemaklik en hy het dit uitgetrek.  Dawid het geen fisiese swaard by hom gehad nie – net sy staf –  hy het 5 klippies opgetel en het in geloof na die reus gedraai.  Die reus het hom uitgelag en hom toegesnou omdat hy na hom toe kom met geen swaard of spies nie, maar met ’n stok.  Maar Dawid sê vir die reus:

“Jy kom na my met ’n swaard en met ’n spies en met ’n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die Here van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het.” 1 Samuel 17:45

Onder gebed laat ervaar Abba Vader my die volgende:

Ek staan in ’n afgeleë plek en toe ek opkyk, sien ek ‘n reus voor my staan – geklee in sy swaar oologsgewaad, gereed met sy swaard, spies en lans.  Sy hele oorlogsgewaad is vol geskryf met godslasterlike taal.  Ek besef dadelik hierdie reus staan in my pad en as ek hom nie verslaan nie, gaan ek nie verder op my geloofspad kan stap nie.  Natuurlik weet ek ook ek self kan hom nie verslaan nie, alleenlik Jesus binne my kan hom verslaan.  Dadelik dink ek aan Dawid wat 5 klippies opgetel het… ek kyk af na die grond, maar daar is geen klippies op die grond nie.  Ek verstaan nie hoe Abba Vader wil hê ek hierdie reus moet verslaan as ek nie klippies het soos Dawid nie.  Ek kyk na my klere… ek het ook nie ’n oorlogsgewaad aan nie, maar ’n fyn, wit, gemaklike rokkie.  Aan die kante van die rokkie is klein sakkies.  Ek druk my hand in een van die sakkies en voel daar is ’n klein, ronde dingetjie in die sakkie.  Ek haal dit uit om te kyk wat dit is, en in my hand lê ’n pragtige blink pêreltjie.  Toe ek die pêreltjie sien, het my hart sommer begin glimlag, want dadelik het dit my laat dink aan my geestelike tydperk op die eiland in afsondering waar Abba Vader my geleer het oor Manna wat Hy aan ons gee.  Die Manna was in die vorm van ’n pêreltjie – dit is so kosbaar!  So hierdie pêreltjie wat in my hand lê, is die Manna waarmee Abba Vader my geestelik gevoed het en daardeur geleer en opgevoed het.  Manna kom direk uit die hart van Abba Vader… dit is wysheid, insig en kennis vanaf God, Hy gee aan ons onderskeidingsvermoë daardeur.

Ek kyk weer op na die reus en wonder of ek hom met die pêrel moet gooi, maar dadelik kom die Skrif by my op wat sê dat ons nie ons pêrels vir die varke moet gooi nie, want hulle gaan dit stukkend trap en vermorsel.  (Varke maak ’n grap van God se wyshede, kennis en insig, want hulle kan dit nie verstaan nie).  So nee, ek gaan verseker nie die reus gooi met hierdie kosbare pêrel nie.   Ek voel weer in my sakkie en haal ’n fyn wit sakdoekie uit.  Ek draai die kosbare pêrel toe in die sakdoekie  en bêre dit weer in my sak.   Weer kyk ek in my hand en wonder waarmee ek hierdie reus gaan veg, want ek het absoluut NIKS by my om mee te veg nie. 

Terwyl ek staan en wonder wat om te doen, sê Abba Vader:  “Maar jy het ’n swaard!”  Ek verstaan eers nie, want daar is regtig nie ’n swaard in my hand, op die grond of enige ander plek nie.  Abba Vader verduidelik dat ek nie ’n fisiese swaard nodig het nie, want die swaard sal uit my mond kom.  Die Woord en die Manna waarop ek gevoed het, het gevestig geraak binne my en ek het een daarmee geword, net soos ek Een met Jesus geraak het omdat die Gees van God binne my geeshart is.  Jesus is die Woord, Hy is ook die Lig, en net so is Hy ook die Swaard.  Met ander woorde, Jesus IN my is die Woord en die Swaard.  So die woorde wat by my mond uitkom, is die Swaard van God!   Jy het nie ’n swaard in jou hand nodig nie!  Jy het nie ’n klip in jou hand nodig nie!  Jy het nie ’n swaar ongemaklike wapenrustig nodig nie… AL WAT JY NODIG HET, IS DIE LEWE VAN GOD BINNE JOU!  Dan eers kan jy ook sê:  “Ek kom na jou in die Naam van die Here van die leërskare, die God van die slagordes van Israel!”… Dit is nie dieselfde as die mense wat geestelike oorlogvoering doen wat die term uiter:  “…in die Naam van Jesus…” nie.  Wanneer die LEWE van God binne ons is en ons gevoed het op die Manna direk uit die hart van God, hoef ons nie ’n woord te sê nie, want die Lig van God sal uit jou geeshart reflekteer.  Die Lig uit jou hart verteenwoordig die teenwoordigheid van God in jou lewe… die Lig wat reflekteer uit jou hart wys dat die Gees van God binne jou is en verteenwoordig ook die woorde:  “Ek kom na jou in die Naam van die Here van die leërskare, die God van die slagordes van Israel!”  So ons het nie groot woorde en ’n harde stem nodig nie;  ons het nie eers nodig om hierdie woorde aan die reus bekend te maak nie, want die Lig verklap alreeds dat God met ons is in hierdie geveg.  Dit is God BINNE jou wat vir jou veg… jy moet net stil wees en op Hom vertrou.  

Mense wat die geestelike wapenrusting afbid by God, is ook hulle wat geestelike oorlogvoering probeer doen.  Hulle word geleer om hulle borse uit te stoot, om op so ’n manier te staan dat die vyand sommer sal skrik as hy hulle sien… en dan bulder hulle die woorde (wat hulle as rympies aangeleer het) met mag, gesag en outoriteit uit.  Jammer vir die tone waarop ek trap, maar as jy een van die groepe mense is wat dit wel doen, was jy nog nie in afsondering by die voete van Abba Vader nie… want as jy wel in afsondering was, sou Hy jou geleer het wat die Waarheid is en sou jy geweet het jy is besig om speleltjies met Satan te speel.  As jy nog nie in afsondering was nie, is jy ook nie gevul met die Lig en die LEWE van God nie, dus reflekteer die Lig van God nie uit jou hart nie.  En as die Lig van God nie skyn uit jou hart nie, gaan Satan verseker nie vir jou skrik nie!  Mens, JY HET NIE OUTORITEIT, MAG EN GESAG OOR SATAN NIE!!!  Alleenlik God het!  God het in en deur jou gesag oor die vyand!  Mense haal Lukas 10:19 aan om met woorde die vyand te laat skrik, maar hy skrik nie vir woorde nie!  Hy word alleenlik geaffekteer deur die teenwoordigheid van God binne jou.  En dan is hy nie bang vir JOU nie – hy is alleenlik bang vir God!  Diegene wat Lukas 10:19 wil aanhaal  as bewys dat hulle mag oor Satan het, lees weer net ’n gedeelte van hierdie hoofstuk.  Maar doen jouself asseblief ’n guns en gaan lees die hele hoofstuk en dan sal julle ook sien wat Jesus vir Sy dissipels gesê het:

The seventy came back triumphant. “Master, even the demons danced to your tune!” Jesus said, “I know. I saw Satan fall, a bolt of lightning out of the sky.  See what I’ve given you?  Safe passage as you walk on snakes and scorpions, and protection from every assault of the Enemy.  No one can put a hand on you.  All the same, the great triumph is not in your authority over evil, but in God’s authority over you and presence with you. Not what you do for God but what God does for you—that’s the agenda for rejoicing.” Lucas 10:17-20 (MSG)

Mense wat dus glo dat die kruisiging van Jesus vir hulle outoriteit oor die vyand gegee het, voed op suurdeegbrood wat deur Satan uitgedink en deur mense oorgelewer word aan mekaar.  Hulle kry hulle kennis en insig deur wêreldse bronne en nie by Abba Vader nie.  Dit beteken dat hierdie mense nog nie in afsondering voor die Koning gebuig het en Hom toegelaat het om hulle te voed met Manna nie.  Alleenlik om deur God gevoed te word met Manna, verkry ons Goddelike wysheid, insig en kennis.  Abba Vader het altyd aan die begin vir my gesê:

“Kom kry jou verstand by My, My kind.”

En alhoewel ek dit in daardie tyd (baie jare terug) nie verstaan het nie, verstaan ek dit vandag.  Wees versigtig waar jy jou kennis vandaan kry!  Vals kennis gaan jou leer om die reus te veg met hoë woorde en om die Skrif te memoriseer en dus die reus daarmee te gooi.  As ons daarop fokus om die Skrif te memoriseer, gebruik ons ons fisiese brein om dit te onthou.  So ons fokus om ons brein en gedagtes vol Skrif te prop om daarmee te veg – maar dit het niks met ons geesharte te doen nie – is dit dan die Swaard van God?  Nee, dit is nie, want die Swaard is ook die Woord, en die Woord is Jesus!  Die Swaard is die LEWE van God in jou geeshart!  So fokus eerder daarop om gevoed te word deur Abba Vader in afsondering en hoe meer Hy jou voed, hoe meer word jy Een met Hom!  DIT is waar ons fokus moet wees!  As ons gevoed word met God se Manna, word dit later ’n pêreltjie in ons sak wat bewys dat ons die reus met die Swaard uit ons mond kan veg… met Waarheid – Waarheid wat Abba Vader aan ons geleer het.  Ek dink tog daar is verskillende tipe reuse wat ons teëkom op ons pad.  Een tipe reus is die reus waarvan koning Nebukadneser gedroom het in Daniël 2 wat uit verskillende koninkryke bestaan.  Dit is al die geestelike koninkryke (denominasies) wat ontpop in die wêreld en die mense op verkeerde paaie lei.  Die mens wat nie die Waarheid by Abba Vader self leer ken nie, gaan vir hom ’n denominasie uitkies waarvan hy hou en agter daardie koninkryk aanstap hel toe.  Wanneer ‘n mens wel die Waarheid by Abba Vader leer ken, hang jy HOM aan, en nie ‘n kerk nie.  

Die ander tipe reuse in ons lewens is mense wat nie in ons lewens hoort nie… mense wat jou irriteer, jou misbruik en presies weet hoe om jou nou en dan ’n messteek in die hart te gee.  Het ek en jy regtig sulke mense in ons lewe nodig?  Ek het te veel sulke mense in my lewe gehad en ek het op ’n punt gekom waar ek net eerlik begin raak het.  Wanneer ek kon agterkom iemand wil my weer net misbruik, het ek oop en eerlik die waarheid gepraat teenoor daardie mens en vir hom/haar presies gesê wat my gevoel is.  Natuulik het hulle absoluut niks daarvan gehou nie, want hierdie mense is gewoonlik uiterste goeie manipuleerders, en as hulle jou nie kan manupileer en beheer nie, wil hulle ook niks met jou te doen hê nie, en beskuldig hulle jou van ’n klomp nonsens.  Dit is so bevrydend wanneer ’n mens eerlik met hierdie tipe mense is en hulle dan eerder uit jou lewe verban.  Elkeen van ons is dit verskuldig aan onsself.  Dit is nie nodig om lelik te wees met daardie persoon en hulle persoonlik aan te vat nie, maar stel jou eerlike gevoel teenoor hulle en ek kan jou waarborg hulle gaan jou ‘n paar goed noem.  Jy het nie sulke mense in jou lewe nodig nie!  So hierdie mense sien ek ook as reuse in ons lewens wat ons pad versper en die enigste manier hoe jy hulle gaan verslaan, is deur die waarheid te praat en eerlik te wees oor jou gevoel oor hulle en hul dade.  Dit help nie jy wil hulle gooi met ’n pêrel nie, met ander woorde, dit gaan nie help ’n mens probeer mooipraat en doekies omdraai nie, want hulle gaan dit vertrap.  Al wat hulle nodig het, is waarheid.          

  Ek het die laaste tyd ’n groot les geleer oor waarheid en eerlikheid.  Reuse in ons lewe kan ’n klomp verskillende goed wees – ook mense in verskeie vorms.  Die groot les wat ek geleer het, is dat waarheid en eerlikheid ’n reus-verwyderaar in ons lewe is.   

Mag die valsheid van die wapenrusting en oorlogvoering vir jou ook ongemaklik wees en mag jy ook daarvan ontslae raak.  

Ekstra saadjies:

Valsheid van oorlogvoering: https://sonneblomsaadjies.com/2017/06/27/1059/

Goddelike oorlogvoering: https://sonneblomsaadjies.com/2017/06/28/goddelike-oorlogvoering/

Manna in afsondering: https://sonneblomsaadjies.com/manna-in-afsondering/

Mag ons die bloed van Jesus pleit?https://sonneblomsaadjies.com/2020/02/24/mag-ons-die-bloed-van-jesus-pleit/

Word getransformeer na jou Goddelike DNA

Eendag, onder gebed, wys Abba Vader vir my ’n normale DNA struktuur wat bestaan uit 2 stringe, maar dan wys Hy my ’n ekstra, bloedrooi DNA string wat bygelas is.  Abba Vader verduidelik dat Hy Sy kinders geskep het met ’n ekstra DNA koord van Liefde wat die mens se Goddelike DNA is.  So God se kinders het nie net ’n vleeslike DNA nie, maar ook ’n Goddelike DNA.  Alhoewel Abba Vader vir my ons Goddelike DNA as ’n ekstra rooi koord gewys het, is dit nie fisies of vleeslik ’n ekstra koord van ons vleeslike DNA nie, maar is dit in die vorm van ’n saadjie.  Ek glo dat Abba Vader dit aanvanklik vir my gewys het as deel van die mens se DNA struktuur sodat ek kon weet en verstaan dat dit Goddelike DNA is.  As Hy dit aanvanklik vir my moes wys as ’n saadjie, sou ek nie begryp het dat dit Goddelike DNA is nie, maar sou ek daarna verwys het as ’n normale saadjie.  Hierdie geestelike saadjie wat ons Goddelike DNA bevat, is diep in ons geesharte ingeweef waar dit eers in dormansie lê.  Alleenlik die Lig van God kan die saadjie laat ontkiem en groei.  Kom ons begin by die begin van die mens se lewe….

Elke persoon word fisies in die duistere wêreld ingebore as ‘n vleeslike mens met ’n fisiese DNA en dormante geesharte.  Omdat die geeshart in dormansie is, beteken dit dat die Goddelike DNA saadjie ook eers in dormansie is.  Met ander woorde, niemand word heilig gebore nie!  Niemand word gebore met Sy Goddelike DNA in volle werking nie.  Ons word gebore met geesharte wat nog vas aan die slaap is en wakker gemaak moet word.  Efesiërs 5:14 bevestig dat ons geesharte eers vas aan die slaap is wanneer dit sê: 

“Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.” Efesiërs 5:14

Ons word grootgemaak deur ons ouers wat hulle “mindset” op ons afstempel en so word ons groot met ons voorgeslagte se gewoontes, beginsels, waardes, persepsies, reëls, wette, tradisie en godsdiens.  Ons word dus op ’n vleeslike manier gevorm en gebuig deur ons ouers, ons omgewing, asook omstandighede soos traumatiese ervarings.  Elkeen se lewe is opgedeel in fases van min of meer 7 jaar.  Die eerste 7 jaar van ons lewe het ons ouers ’n baie groot invloed op die mens wat ons is, maar na die ouderdom van 7, begin ander fasette van die lewe bydra om ons te omvorm.  Ons begin keuses maak wie ons wil wees, of ons kry selfs ’n rolmodel en streef daarna om soos daardie persoon te wees en te lyk.  Ons maak ons eie vorm of ‘mold’ waarin ons onsself probeer vorm, maar die vorm of die ‘mold’ wat ons gebruik, is nie die ‘mold’ wat deur God bepaal is nie.  Die oorspronklike mens wat God beplan en geskep het, se Goddelike DNA is vasgevang in die saadjie wat in jou geeshart ingeweef is. 

“Before I formed you in the womb, I knew you.  Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”  Jeremiah 1:5  (GWT) 

Voor ons fisiese geboorte het God ons geken en het Hy ons lewe op aarde vooruit beplan en opgeskryf in ons lewensboek: 

“My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.  U oë het my ongevormde klomp gesien;  en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alle bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.” Psalm 139:15,16

Die TPT vertaling sê dit so mooi:

You saw who you created me to be before I became me, Before I’d ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Psalm 139:16 (TPT)

Met ander woorde, voor ons geboorte het God bepaal wat jou doel op aarde sou wees;  Hy het bepaal wat Hy DEUR jou wil werk op aarde.  Dit is die wil van God vir jou lewe en alles is opgeskryf in jou Goddelike Lewensboek.  Elkeen van God se kinders se ‘purpose of life’ verskil van mekaar… hier en daar kan ’n ietsie wees wat ooreenkom met ‘n ander persoon se ‘purpose’, maar elkeen se Lewensboek is uniek geskryf deur Abba Vader.  Die werk wat Hy deur jou wil doen, vereis ’n sekere temperament, karaktertrekke en talente, en al hierdie goed wat jy benodig om jou doel uit te leef, is ingeweef in jou Goddelike DNA.  Dis vir my so wonderlik om te dink dat Abba Vader eers ons lewens en doel op aarde bepaal het en daarvolgens verweef Hy elkeen se Goddelike DNA met ’n spesifieke temperament, karakater en talente.  Elkeen se DNA profiel lyk anders;  daar is nie een mens wie se DNA identies is aan ’n ander een nie.  So ons wonderbaarlike God bepaal eers ons doel op aarde en wat Hy deur ons wil werk.  Hy skryf alles op in ons Lewensboek, so alles wat in ons Lewensboek staan, is die wil van God vir ons lewens.  En nou gaan die meeste mense vra:  Maar hoe weet ons wat die wil van God vir my lewe is?  Solank as wat jy vasgevang gaan wees in die wêreld en godsdiens, gaan jy nie weet wat die wil van God vir jou lewe is nie, maar soos jy in afsondering tyd begin spandeer by die voete van Abba Vader, sal jy die ware God leer ken.  Jy sal begin Een raak met Hom, en net so sal jou lewe ook Een met Hom begin raak… en sonder dat jy dit bewustelik beplan of besef, begin jy outomaties Sy wil uitleef.  Soos God se Lig op jou lewe begin skyn, so sal die Lig ook op jou geeshart begin skyn en sal jou dormante geeshart uit die diepe slaap ontwaak.  Dit beteken dat die Lig van God ook op die DNA saadjie sal skyn en die saadjie sal begin ontkiem en groei in die mens wat God jou oorspronklik gemaak het om te wees.  Jou Goddelike DNA sal begin oorneem en (weereens) sonder dat jy dit bewustelik beplan of besef, begin sekere fasette van jou menswees verander en word jy getransformeer volgens jou Goddelike DNA.  

Brothers and sisters, in light of all I have shared with you about God’s mercies, I urge you to offer your bodies as a living and holy sacrifice to God, a sacred offering that brings Him pleasure; this is your reasonable, essential worship. Do not allow this world to mold you in its own image. Instead, be transformed from the inside out by renewing your mind. As a result, you will be able to discern what God wills and whatever God finds good, pleasing, and complete.  Romans 12:1,2

In die vorige saadjies, het Abba Vader my gelei om te skryf oor Sy genade en goedheid vir ons, en dat ons nie Sy genade moet misbruik nie.  God offer aan elkeen genade in ’n poging om die mens te help om tot ware bekering en wedergbeoortte te kom.  Sonder die genade van God kan geen mens dus tot ware bekering kom nie.  Ongelukkig word God se genade omskep in iets wat misbruik kan word deur die mensdom deurdat hulle God se genade vir hulleself wil opslurp en dit gebruik  en misbruik om te leef soos hulle wil.  Hulle reken dat God ’n God van Liefde is (en Hy is, maar Hy gaan Hom nie laat misbruik nie) en daarom het Hy Sy Seun laat sterf vir ons sondes…. sodat al ons sondes van die verlede vergewe is en al die sonde wat ons nog gaan doen, ook alreeds vergewe is.  Dit is gee aan die mens ’n ‘ticket’ tot vryheid om te leef soos hy wil, solank hy net kerk toe kom en sy tiende saambring.  Hoe belaglik, maar dit is hoe God se genade en goedheid misbruik word.    

Die mens wat die genade van God begin verstaan en sy hand in Jesus se hand plaas en hom laat lei deur die groer Hand, sal tot ware bekering en wedergeboorte kom deur die genade van God.  Die genade van God begin hierdie mens transformeer na die mens wat God oorspronklik geskep het deurdat Sy geeshart wakker word en die saadjie begin groei.

Die vraag waarmee elkeen van ons kan stilraak, is: Waar is jy gewortel? Want daar waar jy gewortel is, sal bepaal of jou DNA saadjie kan begin ontkiem of nie.            

Veg met die Swaard van Waarheid

IMG_1159

“Sekere mense het ingeglip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, godddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God en onse Here Jesus Christus verloën.”
Judas vers 4

Onder gebed wys Abba Vader my ’n plek wat lyk soos ’n woestyn. ’n Helder lig wat vanuit ’n sekere plek skyn, trek my aandag en instinktief weet ek dis net die Woord van God wat so ‘n helder lig kan skyn. Ek stap in die rigting van die Lig, maar soos ek nader kom, sien ek die Lig van die Woord is toegegroei deur aaklige, groot kaktusse met baie lang dorings. Die mense sukkel om deur hierdie kaktusse te breek na die Lig, met ander woorde, hierdie kaktusse is hier geplant om die mens te weerhou van die Lig en die Waarheid. Hierdie kaktusse in niks anders as dwaalleringe nie… en mense raak so maklik vasgevang in dwaalleringe dat hulle naïef die leuens glo waarmee hulle gebreinspoel word, en hulle dan die Waarheid teëstaan. Jy glo óf die Waarheid óf die leuens van Satan. Waarheid is weining te vinde in geboue met torings waar die ‘crowds’ saamkom, want Waarheid is te vinde by die alleen-heersende Waarheid-besitter. Om terug te kom na die kaktusse… hierdie kaktusse moet afgekap word sodat die mens weer by die Waarheid kan uitkom en die enigste manier hoe dit gedoen kan word, is deur die Swaard van die Woord. Ons moet opstaan en veg vir die Waarheid, ons moet die leuens teëstaan en dit ‘expose’. Die boek van Judas handel oor vals mense wat hierdie kaktusse plant en die wêreld aan die brand steek met hulle vals leringe…

“Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om KRAGTIG TE STRY VIR DIE GELOOF WAT EENMAAL AAN DIE HEILIGES OORGELEWER IS.” Judas 2

Die kaktusse moet afgekap word met die Swaard van Waarheid, maar hoeveel mense is daar vandag wat die Waarheid by God ontvang as Manna, wat dan die keuse maak om op te staan teen die wêreldse instellings en hulle leuens aan die lig te lê? Nie so baie nie, want hulle weet hulle gaan erge teëstand kry, asook verwerp word deur vriende en familie. Niemand hou van verwerping nie, maar ‘n mens kom op ‘n punt waar dit net nie meer vir ‘n mens saakmaak nie. Verwerping deur die wêreld beteken aanvaarding by God.

Een van die dwaalleringe handel juis oor oorlogvoering… hoe ons moet opstaan teen Satan en hom beveg sodat hy ons en ons belange moet uitlos… so wie of wat is nou die sentrale punt waarom alles wentel wanneer die mens Satan probeer veg? Beslis nie die Lig van die Waarheid nie… nee, die mens plaas homself en sy eie belange in die senter en daarom beveg hy Satan. Hierdie mens veg verseker nie vir die Waarheid nie, maar vir homself en sy eie ego… God gee nie aan ons die Swaard om Satan te beveg nie, maar om te veg vir die Waarheid. Kyk die duidelike bevestiging in 2 Korintiërs 10:3-5:

“Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word TEEN DIE KENNIS VAN GOD, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus…” 2 Kor 10:3-5 (Afr33)

God gee aan ons die wapens om vestings neer te werp en hierdie vestings is die kaktusse, wat dwaalleringe is. God gee nie aan ons geestelike wapens om die geestelike realm rondom ons gunstig te veg sodat ons ’n beter lewe moet lei nie. Hy gee aan ons wapens sodat Hy deur ons kan werk, en alles wat in die pad van die Waarheid staan, te vernietig… soos die kaktusse. Ons moet net baie mooi besef dat dit nie die mens self is wat die skanse, oftewel kaktusse, kan vernietig nie; dit is alleenlik die Gees van God in en deur ons en hoe kry ons die Gees van God? Beslis nie dat iemand oor jou bid en jou vul met ‘n heilige gees nie, want alleenlik God kan Sy Gees laat lewe binne ‘n mens wanneer Hy weet die mens is gereed daarvoor. Die mens moet eers een word met die Waarheid, wat ook die Lig en die Swaard is, wat alleenlik kan gebeur in afsondering voor die voete van Abba Vader.

Die naïewe, blinde mensdom, wat gebreinspoel is deur dwaalleringe en soos robotte die crowd volg, veg vir die leuens wat hulle glo… hulle veg om die kaktusse staande te hou. Hulle probeer die kaktusse beskerm met Skrif uit die Woord, maar wie het die Skrifte aan hulle geïnterpreteer? Niemand anders as die bose heerser van die wêreld wie se ‘purpose’ is om die mens te breinspoel met leuens. Ergste van alles is dat hy die Naam van God en die Woord van God gebruik om dit te doen. Daarom is dit so belangrik dat die Skrif vir jou in afsondering deur Abba Vader geïnterpreteer moet word en nie deur die wêreld nie. Dis die enigste manier hoe jy een word met die Waarheid. Vat byvoorbeeld die saadjies oor die misbruik van God se genade… satan vat die genade van God en skep dit in iets wat die mens kan gebruik om homself te behaag… om die mens aan te help om te leef soos hy wil, want God het mos vir hom genoeg genade… totdat God se geduld gaan opraak… Wat dan? Hou op om God te tart! Gaan jy staande kan bly as Sy geduld opraak en Sy toorn ontvlam? Is jy standvastig in die ware geloof… in Waarheid? Of verloën jy God?

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, STANDVASTIG IN DIE GELOOF, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.”
1 Petrus 5:8,9

Mense verloën God deur die Waarheid te verwerp of te verdraai en daardeur bring hulle verderf oor hulleself.

“Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word.”

Kom in afsondering sodat Abba Vader aan jou die leuens kan uitwys waarmee jy gebombardeer en gebreinspoel is… laat Hom toe om Homself aan jou te openbaar. Gee jou gedagtes aan Hom sodat Hy dit kan wysig na Sy wil, sodat Hy Sy gedagtes binne jou kan plaas sodat jy een word met die Waarheid. Want dit is hoekom God soveel geduld en genade vir ons het… nie sodat ons kan leef soos ons wil met die gedagte dat ons alreeds vergewe is nie, maar om ons aan te help na afsondering waar Hy met jou kan begin werk en jou lei op die pad van ware bekering en wedergbeoorte. DIT is hoekom God vir ons genade het! Moenie Sy genade misbruik deur te leef soos jy wil en op so manier die kaktusse beskerm nie, want die grootste aantal Christene glo die leuen dat die genade van God hulle sal red, al doen hulle ook wat! Hulle beproef God se geduld deur vas te klou aan die kaktusse, pleks daarvan om in afsondering die Waarheid te ontvang wat ook die Swaard is om die aktusse te vernietig. Watter persoon is ek en jy? Die een wat die kaktusse probeer beskerm sodat ons ‘n lekker lewe kan hê en doen wat ons wil? Of die persoon wat sy rug op die wêreld en sy leuens draai en die Waarheid by Abba Vader ontvang sodat jy ‘n Swaard in jou hand kan hê om die kaktusse te vernieting.

“Word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte!”
Efesiërs 6:10

Skrifte wat jy kan lees oor die vals werkers wat mense met bogpraatjies indoktrineer, is onder andere Judas, 2 Petrus 2, 1 Timoteus 4, 2 Timoteus 3.

Hoe misbruik ons die genade van God?

(Volg op: Toets jy God se geduld?

Gister het ek ’n kort saadjie geskryf dat ons nie God se geduld moet beproef nie.  Ek het die saadjie afgesluit met die Skrif van 2 Kor 6:17,18 wat sê ons moet onder die ongelowiges uitkom en afsonder.  Vanoggend maak ek weer by 2 Kor 6 oop en in vers 1 staan:

“Now, since we are God’s coworkers, we beg you not to take God’s marvelous grace for granted, allowing it to have no effect on your lives.”  2 Cor 6:1 (TPT)

Die vers het my stomgeslaan, want dit bevestig presies dit wat Abba Vader gister uitgewys het… dat ons nie Sy geduld en goedheid ‘for granted’ moet vat nie.  Hier sê 2 Kor 6 dieselfde… dat ons nie God se genade ‘for granted’ moet vat nie.  En dan eindig die hoofstuk dat ons ons moet onttrek van die crowd en afsonder, want onthou nou… hoekom bewys God aan die mens goedheid en genade?  Sodat die mens tot WARE bekering en WARE wedergeboorte moet kom… MAAR dit gaan gepaard met afsondering.  So die mens wat God se genade en goedheid ernstig opneem, sal die aantrekkingskrag voel na die teenwoordigheid van Abba Vader en hy sal hom onttrek van die crowd en tyd spandeer by die voete van Abba Vader.  

Die mens wat die keuse maak om deel van die crowd te bly, sal altyd net ’n spikkeltjie in die crowd wees… dis maar net hy wat goed voel oor homself omdat hy deel van ’n boksie is, maar hy mis uit op die beste, want hy mis uit om die ware God te leer ken en die Waarheid te ontvang by Hom.  Die crowd kom tot kwansuise bekering en kwansuise wedergeboorte, maar weet julle… bekering en wedergeboorte gaan gepaard met ’n nuwe hart en ’n mens wat Goddelike vrug dra… doen hulle?  Moet jou nie eers steur aan ’n mens wat met die mond sê dat hy tot wedergeboorte gekom en ’n Christen is nie, want die tong wat woorde skep, is bedrieglik.  Ware wedergeboorte reflekteer uit die geeshart…

Kom ons kyk net vinnig na maniere hoe mense die goedheid en genade van God ‘for granted’ vat.  Die grootste groep is diegene wat met vroom gesiggies in die crowd sit, maar hy leef net soos hy wil.  By die werksplek word daar nogsteeds gelieg en bedrieg om rykdom te bekom, oneerlikheid, skynheiligheid en bedrog is aan die orde van die dag.  Maar dit is okay, want Jesus het mos vir my sonde gesterf… so ek is veilig… alles wat ek al verkeerd gedoen het en alles wat ek nog verkeerd gaan doen, is ALREEDS vergewe deurdat Jesus gesterf het aan die kruis.  Ek het mos ’n papiertjie onderteken dat ek tot bekering gekom het;  ek is mos gedoop met die gevolg dat al my sondes afgewas is… so nou moet ek net hou by die reëls, regulasies en rituele wat beteken ek moet kerk toe gaan, nagmaal gebruik  en my tiende gee.  Regtig?  Dit is lagwekkend!  (Onderaan is links na saadjies wat hierby aansluit) 

Waar kom hierdie vals lering vandaan dat jy verlos en gered is as jy behoort aan ’n kerk?  Wat gaan dit jou enigsins help om in ’n kerk gewortel te wees, maar nie in God gewortel te wees nie?  Die oorgrote meerderheid Christene glo hierdie leuen;  soveel van God se kinders wat Sy saad in hulle geesharte dra, is vasgevang in hierdie leuens.  Dan is daar vals leringe soos die (5 Bloedlynvloeke sny?) sny van bloedlynvloeke, om Jesus se bloed te pleit (Mag ons die bloed van Jesus pleit?) oorlogvoering (Die valsheid agter oorlogvoering) en wat ookal nog…  Al hierdie goed is uitgedink deur satan en hy sal nooit ophou met sy bose speletjies nie.  Hy dink elke dag nuwe leuens uit wat die mens maklik glo, want dit is gewoonlik ‘n maklike manier van verlossing.  Hy leer eintlik die wêreld om die goedheid, genade en geduld van God ‘for granted’ te vat en dit te misbruik.  Maar God sal Hom ook net tot op ’n punt laat misbruik… 

Op die ou end van die dag kom ons te stane voor ’n massiewe groot vraagteken… wat kies jy?  Om deel van die crowd te wees wat die genade van God ‘for granted’ vat of is jy een van diegene wat die keuse maak om nugter om homself te begin kyk en te sien wat aangaan in Babilon… wat tot die besef kom dat hy die genade van God misbruik het deurdat hy die leuens van die wêreld geglo het… wat tot die keuse kom om hom te onttrek van die crowd en die Waarheid by Abba Vader te leer.  Alleenlik in afsondering (Manna in afsondering) is die mens in staat om tot Goddelike bekering en wedergeboorte te kom, met ander woorde, alleenlik die mens in afsondering wat die een ware God leer ken, vat nie die genade van God ‘for granted’ nie, maar besef waaroor die REGTIG gaan…

Ons mag nie God se genade opslurp en dink ons kan leef soos ons wil (want God het genoeg genade vir ons) nie.  Dan misbruik ons die genade van God en sal die genade nie die gewenste uitwerking op ons hê soos God bedoel nie.  Om die genade van God te misbruik, beteken jy DINK jy is ’n wedergebore Christen omdat jy deel is van die crowd, maar in waarheid ken jy nie Abba Vader nie.  As enige leraar, profeet, priester of pastoor babbel dat God se genade altyd genoeg sal wees, maak nie saak wat jy doen nie, kan jy maar weet daardie leraar is opgelei deur satan en nie deur God nie.

“Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.” Judas 4

God se genade is veronderstel om ’n EFFEK op ons te hê… ’n effek van WARE bekering en wedergeboorte.  Wees versigtig dat dit NIE ’n effek op jou lewe het NIE, want dit beteken dat God se geduld gaan min raak…

There have been some who have sneaked in among you unnoticed.[i] They are depraved people whose judgment was prophesied in Scripture[j] a long time ago. They have perverted the message of God’s grace into a license to commit immorality[k] and turn against[l] our only absolute Master,[m] our Lord Jesus Christ”. Jude 4

Breek weg uit Babilon!

Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?

Toets jy God se geduld?

4 Or do you have no regard for the wealth of His kindness and tolerance and patience [in withholding His wrath]? Are you [actually] unaware or ignorant [of the fact] that God’s kindness leads you to repentance [that is, to change your inner self, your old way of thinking—seek His purpose for your life]? 5 But because of your callous stubbornness and unrepentant heart you are [deliberately] storing up wrath for yourself on the day of wrath when God’s righteous judgment will be revealed. Romans 2:4,5 (AMP) 

Hierdie is sommer ’n vinnige kort saadjie, maar soms het “kort en kragtig” nodig om te luister of te reageer…

God is baie geduldig met ons, maar meeste Christene vat dit “for granted” en hulle sien hulleself as spesiaal om God se kinders te wees omdat hulle deel is van die ‘crowd’.  Hoekom is God so geduldig met die mens?  Want dit is Sy hartsbegeerte dat jy jou hand in Syne sal plaas en die weg sal volg wat Hy vir jou uitgelê het… sodat jy SY wil sal aanvaar.  Hy is geduldig met jou omdat Hy jou graag wil lei tot WARE bekering en WARE wedergeboorte… “to change your inner self, your old way of thinking – seek His purpose for your life”)…. sodat die mens besef dat hierdie vals bekering en vals wedergeboorte maar net nog ’n “trick” van die wêreld en die vyand is om jou te laat glo dat jy gered is… en omdat jy glo jy is gered en verlos omdat jy godsdienstig is vat jy die goedheid en geduld van God totaal en al “for granted”.

Mense besef nie in watse groot gevaar hulle hulself bevind nie.  Godsdiens maak jou geestelike ore toe, mens!!! Godsdiens pak laag vir laag klippe om jou hart.  God is geduldig met Sy kinders wat in godsdiens vasgevang is, maar vir hoe lank gaan Hy nog geduldig wees?  Hy is geduldig met die hoop dat dit jou sal lei om jou hand in Syne te plaas… maar dit gaan beteken jy moet hand en jou diens uit godsdiens onttrek, want al jou goeie godsdienstige werke beteken niks in God se oë nie. Dis nie die ‘purpose’ wat Hy in jou hart geplaas het nie, dis n ‘purpose’ wat jy vir jouself beplan het en besig is om uit te speel in die wêreld.  Hoe lank nog gaan God geduldig wees daarmee voordat Hy Sy hand terugtrek wat Hy uithou na jou toe?  En hoe sit jy jou hand in Syne?  Daar is net een manier en dit is deur in afsondering in te beweeg vir n tyd… dalk vir n tyd en ’n halwe tyd.  Om die ware Abba Vader te leer ken, moet jy vas (jou onttrek) van godsdiens, rituele en reëls.  Ons almal was op n tyd vasgevang in godsdiens, maar wanneer God jou op die naam roep en jy jou ore toedruk vir Hom omdat jy onbewustelik weet dat jy meer deel van die crowd gaan wees nie, gaan God se geduld dalk in toorn ontvlam.  Hoekom wil julle luister na leuens in ’n gebou of ’n tent as julle die Waarheid kan leer by die Een wat die Waarheid besit?  Hy wat jou so graag wil vul met Sy Waarheid wat Manna is… jy wil nie, want jy gaan jou sitplek in die crowd verloor, maar solank as wat jou sitplek geboek is in die sirkus, is jou plek by die voete van die alleen Waarheid-besitter nie geboek nie. Dit is jou keuse!

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 2 Korintiers 6:17,18 (Afr 33)

Aangeheg is links na saadjies wat hierby aansluit:

Manna in afsondering

Breek weg uit Babilon!

Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?

Hoe misbruik ons die genade van God?

Om te wen, moet ons verloor

IMG_1161

Onder gebed laat beleef Abba Vader my dat ek teenoor Jesus by ’n klein tafeltjie sit.  Ek het ‘n pen in my hand en tussen ons is ‘n paper waarop ons kringetjies en kruisies speel.  Jesus vra watter simbool ek wil gebruik en pleks van ‘n kringetjie, kies ek die simbool van liefde, wat ‘n hartjie is.  Jesus glimlag en sê Hy sal die X simbool gebruik… nie in die vorm van ‘n X nie, maar in die vorm van ‘n kruis.  

Continue reading Om te wen, moet ons verloor

Lewensboeke

lewensboek

“U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe:  dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.”   Psalm 139:16  (AFR33/53)

In vandag se tyd is mense so vinnig om God die blaam te gee vir alles wat in die wêreld en in hulle lewens skeefloop, maar is dit regverdig om God die skuld te gee?  Om vinger na God te wys?  Is dit regtig God wat vir jou en my die sleg beplan het?  God sê tog deur die mond van Jeremia dat Hy vir ons ’n toekoms van voorspoed beplan, Hy beplan vir ons die mooi en niks slegs nie.  Maar dan moet ons ook na Hom toe draai;  ons kan nie aanleef in ons sonde en dink dit sal goedgaan met ons nie, want as ons leef in die duistere toestand en onsself oorgee aan versoekings en sonde, gaan God ons oorgee aan ons sondige natuur en gaan ons in ons eie vervloekte omgewing woon wat ons deur ons eie sondige lewenswyse skep…

Onder gebed stap ek af in ‘n lang wit gang met deure aan weerskante. Ek kom te staan voor ‘n massiewe groot, donker houtdeur en sien ‘n naambordjie op die deur. Ek probeer fokus om te sien wie se naam op die deur staan en sien toe dit is my naam. Ek draai die groot, goue, ronde deurknop oop en soos die deur stadig oopgaan, stap ek na binne.  Ek bevind my in ’n baie klein vierkantige kamertjie met rakke teen elke muur van bo na onder.  Twee van die vier mure se rakke is van bo na onder gevul met boeke.  As gevolg van my liefde vir boeke is ek nuuskierig om te weet watse boeke dit is en ek begin hier en daar ’n boek uit ’n rak uithaal en deurblaai.  Aan die rugkant, sowel as voorop, staan ’n datum op elke boek wat die begin- en eindtyd van die boek aandui;  die een boek volg op die volgende boek.  Soos ek deur die boeke blaai, lees ek hier en daar ’n sinnetjie of ’n paragraaf en kom ek tot die skokkende besef dat my lewe in hierdie boeke opgeteken is – al my doen en late.  Die boeke strek vanaf die begin van my lewe op aarde en soos my lewe aangestap het, is die boeke mooi netjies langsmekaar ingepak op die rakke.  Wat my opval van die boeke, is die verskillende kleurskakerings:  Die begin van my lewe se boeke begin met mooi ligte kleur skakerings, maar soos die tyd aanstap, verander dit na meer uitspattiger kleure.  Hier en daar is ‘n skokkende, swart boek… dan ‘n hele paar swaar, grys kleurige boeke, maar later word die boeke mooi silwer en goue kleure….

Abba Vader begin aan my verduidelik dat elke tree van my lewe opgeteken is in hierdie boeke. Die mooi sagte kleur boeke dui die tyd aan toe ek nog ‘n klein, onskuldige dogtertjie was.  Soos die tyd aangestap het, het ek my eie wil begin ontwikkel en daardie willetjie het my boeke begin inkleur met meer uitspattige kleure.  Ek het self besluit dat ek nie meer die onskuldige dogtertjie wou wees met sagte kleur boeke nie, so ek het self besluit om te verander in wie ek graag wou wees.  Die helder oranje-pienk boeke verander sommer oombliklik in swaar gryskleurige boeke en my moed wil-wil in my skoene sak.  Ek vermoed dit moes my tienerjare gewees het… en toe ek kyk na die datums op die boeke, was ek reg.   Aan die begin van daardie jaar is my broer weermag toe, vyf maande daarna is my pa skielik op ‘n baie vroeë ouderdom oorlede aan ’n hartaanval.  Dit het gevoel my wêreld stort ineen en ek was hartseer en alleen.  Ek was nog ’n kind wat nie die Here geken het nie;  ek het effe rebels geraak, ek het mense seergemaak en al daardie goed is opgeskryf in hierdie lelike kleur boeke.  Ek voel so bitter sleg oor al daardie boeke, oor daardie tyd van my lewe, ek wil nie eers daaraan vat nie, wat nog te sê lees…  

Na die spul lelike grys kleur boeke op die rak, begin die boeke stadig maar seker weer ’n mooi kleur kry soos die tyd aangestap het.  Die kleure begin weer ophelder en toe ek let op die datums van die boeke, is dit die tyd wat ek my man ontmoet het, ’n tyd wat ek mensliefde ontdek het.  Die mooi helder boeke volg op mekaar soos ons drie seuns geskenk is van God.  ’n Mooi boek wat ’n meer goue skakering wil-wil kry, volg, en ek weet instinktief dit is die jaar wat ek God begin soek het, die tyd toe ek my hart oorgegee het, ’n wonderlike tyd wat ek liefde in God ontdek het.  Maar dan volg daar nie nog goue skakering boeke nie, maar eerder ‘n ry vol swaar, donker, swart boeke, sommer verskillende skakerings van swart.  Toe ek dit sien, weet ek onmiddellik watse tydperk dit aandui en het ek snikkend neergesak op my knieë.  Dit is nog te seer om daardie boeke te sien, soveel haat en woede wat in daardie boeke opgeteken is.  Hoe ironies is dit … net toe ek die Here in my lewe begin soek en my hart begin oorhandig het aan Hom, is dit asof ons ’n wolweden ingestap het.  Die wolwe het ons omring en ons as gesin uitmekaar probeer skeur.  Ek sou kon moor in daardie tyd…  Dit was moeilike paar jare wat daarna gevolg het, maar uiteindelik begin die swart boeke weer omsit in mooi, silwer boeke wat later selfs begin blink het. Hier en daar is ook ‘n goue boek… Dit is toe ek God in my seer gevind het!

‘n Paar maande nadat Abba Vader my geskrewe lewensboeke aan my gewys het, vat Hy my op ’n dag weer na die kamertjie met my lewensboeke, maar hierdie keer is daar ‘n klein ronde tafeltjie in die middel van die kamer met ’n baie groot, dik boek op die tafeltjie wat nie die vorige keer in die kamer was nie (of ek het dit nie gesien nie).  Dit lyk asof die boek in ‘n leeromhulsel is, maar tog blink dit en die blaaie skyn goud en silwer.  Ek stap nader na die boek en wil-wil dit optel, maar dit lyk te swaar om op te tel.  Dan sien ek my naam voorop die boek gegraveer – nie my wêreldse naam nie, maar die naam wat Abba Vader my noem.  Ek is so verbaas om hierdie boek te sien, want dit lyk so anders as die boeke teen die muur – dis baie groter en blinker.  Stadig maak ek die boek oop en op die eerste blaai staan:

“Before I formed you in the womb, I knew you.  Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”  Jeremiah 1:5 (GWT) 

My mong hang oop van verbasing en die trane rol van my wange af toe ek die boek begin deurblaai – volgens die Skrif is hierdie boek oor my lewe deur God geskryf lank voor my geboorte.  Dus, nog voor ons geboorte beplan God al ons lewe vir ons vooruit…  

“U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe:  dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.”     Psalm 139:16  (AFR33/53)

Lank voor ek en jy die Here gesoek het, het Hy alreeds vooruit bepaal wat ons doel op aarde sal wees.  God het alreeds besluit wat elke kind van Hom vir Hom sal doen op aarde.  Lank vooruit het God al beplan watter Goddelike gawes Hy aan elkeen sal skenk wanneer die tyd reg is sodat ons Sy werk op aarde kan doen tot Sy eer.  Soos ek die boek deurblaai, sien ek oral Skrif opgeteken wat op my lewe van toepassing is.  Alles wat God vooruit beplan het vir jou en my, is opgeskryf in Sy boek oor ons lewens.  

Soos ek die boek deurblaai, begin ek agterkom dat baie van die goed wat in my lewe gebeur het, opgeteken is in hierdie boek, maar baie van die slegte goed wat in my lewe gebeur het, is nie hierin opgeteken nie.  Baie van die mense wat deel uitmaak van my lewe, se name word genoem in God se boek, maar dan is daar mense wat my erge leed aangedoen het wie se name glad nie in hierdie boek staan nie.  Ek verstaan dit nie… Hoekom is al die slegte gebeure van my lewe opgeteken in die boeke wat ingepak is op die rakke, maar al daardie slegte goed is nie in God se boek opgeteken nie?  Hoekom is die mense wat my erge leed aangedoen het, se name in my boeke op die rakke opgeteken, maar nie in God se boek nie?  En Abba Vader antwoord my:

“Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ’n hoopvolle toekoms te gee.”    Jeremia 29:11 (AfR33/53) 

Dan verduidelik Abba Vader aan my:  Toe God ons lewensboeke geskryf het, het Hy nooit vooraf beplan dat daar slegte of bose goed in ons lewens moet gebeur nie.  Alleenlik dit wat Hy vir ons beplan het, is in hierdie boek opgeskryf.  Elke klip op ons pad is ook in God se boek oor ons lewe opgeskryf en hier moet ons nou kophou en verstaan… God bedoel nie om ons leed aan te doen met dit wat Hy in ons lewens ingeskryf het nie.  Hy plaas beproewings op ons pad om ons te leer, om ons te dissiplineer, om ons te help om die vuil klere uit te trek en die mens te word wat God vooruit bepaal het ons moet wees.  Alles wat God vir ons lewe bepaal het, is vir ons eie beswil.  Wanneer ons by probleme in ons lewens te staan kom, ervaar ons dit baie keer as slegte omstandighede en kan ons nie verstaan hoekom sulke goed in ons lewe moet gebeur nie, maar as ons deur die krag van God die klippe oorkom en ons kyk later terug op ons lewe, is ons dankbaar vir elke klip wat God op ons pad geplaas het, want dan kan ons verstaan hoekom God dit vir ons beplan het en kan ons Hom loof en prys daarvoor.  

Daar is slegte goed wat in my lewe gebeur het wat nie opgeskryf is in die boek van God nie…  Baie dinge het in my lewe skeefgeloop omdat ek my eie wil gevolg het en daardie slegte goed is nie opgeskryf in die boek van God nie, dus het Hy dit nie vir my beplan nie, maar ek het dit self veroorsaak deur my eie swak besluite en sonde, daarom moes ek die gevolge daarvan dra.  Dan wys Abba Vader my daarop dat daar mense is wat my erge leed aangedoen het, maar hulle name is ook nie opgeskryf in God se boek oor my lewe nie, met ander woorde, God het nie daardie mense op my pad geplaas nie;  dit was nie deel van God se plan dat ek met daardie mense deurmekaar moes raak nie, dit was weereens deur my eie swak keuses en besluite. 

Ons lewens was al lankal deur God opgeskryf in Sy boek, maar as ons nie verhouding met Abba Vader het nie, ken ons Hom nie en word ons nie gelei deur Hom nie, dus leef ons nie die lewe wat Hy oor ons geskryf het nie.  Ons werk so verkeerdom, so dom!  Ons wil ons eie besluite neem sonder om God te raadpleeg en as ons klaar besluite het, vra ons Hom nogal om ons besluit te seën!  Ons probeer God en Sy seën in ons eie geskrewe boeke inskryf, maar dit werk nie so nie!  Al die keuses wat ons in die lewe moet maak, moet ons in die hand van God plaas en Hom toelaat om die besluit vir ons te neem.  Ons moenie God in ons lewens probeer inskryf nie;  ons moet ons lewens in Sy hande plaas en dit begin leef wat Hy oor ons geskryf het! 

Die verskillende kleur boeke op die rakke teen die muur, is boeke oor hoe ek my eie lewensstorie probeer skryf het – sonder God!  Die meeste daarvan het ek geskryf sonder om God te raadpleeg, dus het ek my eie wil gevolg en keuses op my eie gemaak sonder God.  Ek was nie op die pad van God nie!  Soveel van die slegte gebeure wat ek oor myself gebring het, het die Here nie oor my gedroom nie.  Dis as gevolg van ons eie wil dat daar soveel seer opgeteken is in ons eie geskrewe boeke…

Baie keer skep ons ons eie slegte omstandighede waarin ons moet leef.  Ons maak keuses om die self te bevoordeel sonder om God te raadpleeg.  Kom ons kyk net weer na Adam en Eva en leer by hulle:  Toe hulle gevoed het op die verbode boom, het hulle nie die wil van God gehoorsaam nie, maar hulle eie wil.  Hulle ongehoorsaamheid het vervloeking oor die natuur gebring en God het hulle uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die vervloekte wêreld wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  Elke keer wanneer ons optree en keuses maak om die eie wil te gehoorsaam pleks van die wil van God, veroorsaak ons vervloeking oor ons eie omgewing waarin ons dan moet oorleef.  Die mens bepaal in ’n groot mate sy eie toekoms en sy eie ondergang deur sonde en ongehoorsaamheid, deur nie die wil van God te soek en te volg nie, maar wanneer ons leef volgens dit wat God vir ons bepaal het en ons dus die wil van God gehoorsaam, sal God vooruit beweeg en die toekoms vir ons uitsorteer. 

Mag ek en jy die potlood of pen van ons eie lewe neersit;  ons lewens oorgee in die hand van God en Hom toelaat om ons te lei om die lewe te leef wat Hy vir ons vooruit bepaal het.  Ons dien ’n wonderlike God!  Hy is werd om geloof, geprys en geëer te word.  Mag ons God liefhê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand.  

“God rewrote the text of my life when I opened the book of my heart to His eyes.”  Psalm 18:24  (The Message)

Die mens skep sy eie vervloeking

“Hy het die vloek liefgehad en — dit het oor hom gekom; en hy het geen welbehae gehad in die seën nie en — dit het ver van hom af gebly.  Hy het die vloek aangetrek soos ‘n kleed en — dit het soos water in sy binneste gekom en soos olie in sy gebeente.” Psalm 109:17,18

Hierdie onderwerp maak mense baie kwaad, want hulle argumenteer dat daar vandag geen vervloeking meer kan wees nie omdat Jesus gesterf het aan die kruis, maar in die vorige hoofstuk het ons gesien dat dit ’n leuen van Satan is wat die mens WIL glo sodat hulle kan aangaan met ‘n onheilige lewe.  Hulle glo hulle is gered en verlos deur die kruisdood van Jesus, so daar kan geen vervloeking meer bestaan nie, maar nogsteeds bly die feit staan:  As ons ongehoorsaamheid saai, gaan ons ’n vervloeking maai.  Net soos Adam en Eva se sonde die aarde vervloek het, vervloek die sonde van die mens nogsteeds sy eie omgewing.  Jeremia 2:19 sê ook:

“Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerigheid sal jou straf…” 

Vandag probeer die wêreld hierdie prentjie verander met die argument dat Jesus gesterf het aan die kruis en dat Hy ALREEDS al die vloeke vir die mens gedra het, en dat die mens dus nie meer in ’n vervloeking kan leef nie.  Dit gee aan die mens vryheid om te leef soos hy wil, want Jesus het mos ALREEDS gesterf vir almal se sondes, ons sondes is ALREEDS vergewe, ons is ALREEDS verlos en gered.  Dit is ’n baie gevaarlike siening wat maak dat die mens nie die wil van God soek en leef nie, maar dat hy sy eie lewensverhaal skryf;  hy maak besluite op menslikerwyse sonder God en dit gaan hom duur te staan kom.  Hulle bely net met die mond om in God te glo, maar hulle het geen verhouding met Abba Vader nie.  Hierdie maklike verlossing-leuen stel die mens gerus in sy sonde en is ’n maklike pad na die Koninkryk van God, maar dit is so in teenstelling met dit wat Jesus op aarde kom leer het: 

“Die Pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal.  Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra.  Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei, maklik om op te loop en baie breed.  Baie mense loop daarop.   Span julle daarom in om op God se smal pad te bly stap.”  Mattheus 7:14 (Die Boodskap)

Hoe kon die pad na die Koninkryk van God verander het na die kruisiging van Jesus?  Die Weg het geensins verander nie;  al wat verander het, is dat Jesus vir ons die Weg weer oopgemaak het en die Helper vrygestel het wat ons in staat stel om wel op die Weg te kan wandel.  Die mens wat nie op die ware Weg wandel nie, bewandel die breë pad waar ’n vervloeking hulle voorland is.  Dink net bietjie realisties hieroor:  As die kruisdood van Jesus alle vervloeking uitgekanselleer het en die mens glad nie meer in ’n vervloeking kan leef nie, hoekom gaan dit nie goed met almal nie?  Dan sou die wêreld mos ’n wonderlike plek gewees het… 

Daar staan wel in Galasiërs 3:13 dat Jesus ons losgekoop het van die wet deur vir ons ’n vloek te word, maar dit beteken nie die hele wêreld is verlos van vervloeking nie.  Dit beteken nie die mens kan leef soos hy wil en maar net glo dat Jesus gesterf het vir sy sonde en daarom kan hy nie in ’n vervloeking leef nie.  As jy die Woord baie mooi bestudeer, sal jy sien dat die mens eers Een met God moet wees voordat dit vir ons ’n realiteit kan raak dat Jesus ons losgekoop het van die vloek.  Ons moet weergebore wees, ons moet eers Een met Jesus word voordat Sy kruisdood en vergifnis van sonde op ons van toepassing kan wees.  Lees gerus 2 Korinthiërs 5:11-21, daar sal jy sien dat die mens eers ’n nuwe skepsel moet word;  die mens moet versoen word met Abba Vader en dan eers word ons vrygespreek deur ons eenheid met Jesus Christus. 

Ons moet ophou om die kruisdood van Jesus “for granted” te vat;  as daar nie eenheid met Abba Vader is nie, is daar geen verlossing nie.  Dit is baie arrogant van die mens wat net met die mond bely om God te ken, om die bloed van Jesus te vat en vir homself verlossing toe te staan daardeur.  As dit so maklik was, hoekom het Jesus dan gesê dat die mens wedergebore moet word om die Koninkryk van God te sien?  Hoekom het Jesus gesê dat die mens wat Hom wil volg, sy kruis moet opneem?  (Matt. 16)  Hoekom het Jesus gesê dat elkeen vergeld sal word volgens sy dade?  (Matt. 16:27) Hoekom het Jesus gesê dat die boom wat slegte vrugte dra, uitgekap en in die vuur gegooi sal word?  As dit so is dat die kruisiging van Jesus die lewe vir die mens makliker sou maak, sodat die mens kan leef soos hy wil omdat Jesus alreeds al sy sondes vergewe het, sou Jesus mos nie gewaarsku het oor al hierdie goed nie?  As jy Deuteronomium 28 lees, sal jy sien daar is ’n lys van seëninge en ’n lys van vervloekinge:

  “As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al Sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.  Hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God” Deuteronomium 28:1-2

Lees gerus die lys seëninge wat volg in Deuteronomium 28 wat oor die mens sal kom wanneer ons God gehoorsaam.  Net so sal ons ’n vervloeking smaak as ons ons nie steur aan God nie:

  “As jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al Sy gebooie en Sy insettinge wat ek jou vandag  beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal…” Deuteronomium 28:15

Net soos Adam en Eva ’n keuse gehad het om God te gehoorsaam of nie, net so het die mense van die Ou Testament ’n keuse gehad om God te gehoorsaam of nie, en net so het ons vandag ’n keuse of ons God gaan gehoorsaam of nie.  Jesus het nie die vloeke uitgekanselleer met Sy kruisdood nie, maar Hy het ’n wel die ware Weg vir ons oopgemaak om te leef na die wil van God met die hulp van die Gees van God.

So ja, ons kan vandag nogsteeds ’n vervloeking leef as ons ongehoorsaam is aan God, want sonde veroorsaak nogsteeds vervloeking.  Ons skep vir onsself ’n vervloekte omgewing wanneer ons ons nie steur aan die Woord van God nie en dan kan daar allerhande slegte goed in ons lewens gebeur.  Net soos God vir Adam en Eva uit die gemaklike tuin uit weggestuur het om die vervloekte aarde te gaan bewoon en bewerk, net so gaan God vir my en jou ook oorlaat aan ons eie toedoen sodat ons self aansukkel in ons vervloekte omgewing – wat ons deur ons eie sonde geskep het.  Dit is nie God wat ons omgewing of lewe vervloek nie, dit is ons eie sonde!  Dit is ook nie Satan wat direk dinge met ons laat gebeur nie…  hy versoek die mens en die mens moet sy versoekinge kan raaksien en dit teëstaan.  Die mens wat in die slaggat van Satan se versoeking trap, veroorsaak vir homself vervloeking. 

“Wie onreg saai, sal onheil maai…” Spreuke 22:8

As jy glo dat Jesus se kruisdood alle vervloeking gekanselleer het en dat jy nie onder die juk van ’n vloek kan leef nie, glo jy ongelukkig, net soos Eva, een van die leuens van Satan!  As jy glo dat dit genoeg is om met die mond te bely om in Jesus te glo, om nou en dan kerk toe te gaan om te bewys jy is ’n Christen, maar jou Bybel lê êrens vol stof en jou knieë is nie lam en vol stof soos jy kniel voor die voete van Abba Vader nie, het jy geen verhouding met Abba Vader nie, en word jy net soos Eva om die bos gelei met een van die leuens van Satan.  Adam en Eva het die leuen van Satan geglo dat hulle nie sou sterf as hulle van die verbode boom se vrugte eet nie, maar dat hulle soos God sal word… Net so glo die grootste gedeelte van die mensdom vandag dat hulle nie die ewige dood sal sterf nie, want Jesus het mos alreeds gesterf vir hulle sondes;  hulle glo dat hulle kan aangaan met hulle lewe soos hulle wil en dat vervloeking nie meer bestaan nie, maar uitgekanselleer is deur Jesus se dood.  Hulle glo dit is genoeg om te bely om in Jesus te glo, hulle glo dat hulle die Heilige Gees daardeur het en dat hulle verlos is van alle vervloeking … al is hulle Bybels vol stof en knieë sonder stof!  Hulle glo die leuens van Satan!  Hy is die vader van alle leuens en hy wil hê die mens moet gemaklik in sy sonde leef en glo dat al sy sonde reeds vergewe is, en dat hy nie in ’n vervloeking kan leef nie.  Hoekom wil Satan hê die mens moet dit glo?  Want as die mens hierdie leuen glo, gaan hulle lekker gemaklik aan met ’n rustige lewe wat besmet is met sonde.  En wat doen sonde?  Dit weerhou die Lig van God uit jou hart!  So… so lank as wat jy rustig aangaan en dink jou kerklewe gaan jou red, bly jou hart duister en kan Satan jou beheer net soos hy wil – sonder dat jy dit besef!  Hy wil hê die mens moet glo dat God se genade genoeg is en dat dit al is wat hy nodig het;  hierdie leuens sus die mense in hulle godsdiens.  Hulle glo as hulle kerk toe gaan, (dalk) gedoop is en met die mond en bely om in Jesus te glo, dan het Sy kruisdood ALREEDS al hulle sondes vergewe..  die sonde wat hulle gister gepleeg het, die sonde wat hulle vandag pleeg en al die sonde wat hulle in die toekoms gaan pleeg… alles is ALREEDS vergewe.  As jy die Woord van God noukeurig bestudeer, sal jy die teendeel sien.  As jy die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament lees waar Jesus se woorde aangehaal word, sal jy nie een keer vind dat Jesus direk gesê het dat Hy moet sterf om die wêreld se sondes te vergewe nie;  Hy het nie een keer gesê dat Hy moet sterf om die vervloeking van die wêreld uit te kanselleer of dat die mens nie meer ’n vervloeking sal kan leef nie.  Doen jouself ’n guns en gaan som Jesus se woorde op, dan sal jy sien hoeveel keer het Jesus eerder die mense vermaan om hulle sonde te laat staan en tot bekering te kom.  Wanneer Jesus gepraat het oor die dood wat Hy moes sterf, het Hy soveel keer gesê dat Hy moet sterf sodat die Gees van Waarheid, die Trooster, vrygestel kon word om ’n hulp vir die mens te wees.  Hy het nie een keer gesê dat die sonde van die mens sommer net in die niet gaan verdwyn nie;  Hy het nooit gesê dat Hy moet sterf sodat die mens nie vervloeking oor sy eie lewe kan bring nie;  Hy het nooit gesê dat die gebooie van God of die profete ontbind sal word nie.   As jy jou ore begin toedruk vir die praatjies van die wêreld en die antwoorde by die voete van Abba Vader en in Sy Woord begin soek, sal jy sien hoeveel leuens Satan aan die mensdom uitdeel.  Sy leuens gee aan die mens vals hoop en help hulle om rustig aan te gaan met godsdiens, kultuur en rituele in die duistere wêreld.

Maar wanneer is ons dan losgekoop van die vloek?

“Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word…” Galasiërs 3:13

Ons is eers losgekoop van die vloek wanneer ons een word met die kruisiging van Jesus;  wanneer ons die eie ek, die vleeslike egoïstiese mens afsterf en ons weergebore word deur die krag en liefde van God.  Dan is die Lewe van God teenwoordig in ons geesharte en dan is ons eers verlos van die vloek van die dood, maar dit gee nogsteeds aan niemand die vryheid om te leef soos hy wil nie.  Inteendeel, die mens wat beweer hy is weergebore, maar nogsteeds in die sonde van die wêreld baljaar, is vals, want die mens wat deur God weergebore is, sal die voorbeeld van Jesus volg.  Ons sal nooit sonder sonde wees nie, maar die kinders van God sal hulle gedra soos kinders van God en nie kinders van die duiwel nie.  

My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is.  Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.  Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.  Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. 1 Johannes 3:7-10 (Afr 33/5)

Die mens wat glo dat hy verlos en gered is van vervloeking, maar die pad stap waar bekering, heiligmaking, wedergeboorte en verhouding met Abba Vader nie noodsaaklik is nie, glo een van die grootste leuens van Satan.  Die Waarheid van God is dat die mens wat sonder die Gees van God leef, nie verhouding met Hom kan hê nie en hulle sal sterf in hulle sonde!  Sonde verwyder die mens van God en die mens wat ongehoorsaam is aan God, gaan die vrugte daarvan pluk.  Jakobus 1:14,15 sê:

“Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde;  en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.”

As dit die waarheid is dat Jesus gesterf het om alle vervloeking te kanselleer en dat die mens se sondes totaal vergewe is, hoekom anders leer die Woord ons dat ons sonde moet teëstaan?  As al ons sondes ALREEDS vergewe is, hoef ons mos nie die moeite te doen om die sonde teë te staan nie?  Hoekom anders sê Jakobus 4:7,8:

“Onderwerp julle aan God;  WEERSTAAN die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.  Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.  Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges.  Weeklaag, treur en ween.  Laat jule gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid.  Verneder julle voor die Here en Hy sal julle verhoog.”

Satan sal nooit ophou om leuens aan die wêreld te verkondig nie en ons opdrag is om sy leuens en versoekinge te kan raaksien en dit teë te staan;  om te heers oor sonde.  Om sonde te kan uitken, het ons die gebooie van God nodig, want hoe anders gaan ons weet wat is sonde?  Nou wil die sogenaamde Nuwe Testamentiese Christene die gebooie van God by die agterdeur uitgooi.  Hulle verwerp die Waarheid van God, glo die leuen van Satan en dit skep ’n verdere vervloeking oor hulle eie lewe;  dit ketting hulle stewiger vas in die duisternis wat lei na die dood.  Ongelukkig is hulle alreeds so verblind deur Satan dat hulle dit nie raaksien of agterkom nie.  2 Korinthiërs 4 sê dat die god van hierdie wêreld die sinne van die ongelowiges verblind:

“Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan.  Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” 2 Korinthiërs 4:2-4  

Die Boodskap stel dit so:

“As dit wat ek oor Christus sê vir party mense onverstaanbaar is, is dit net hulle eie skuld.  Dit is omdat hulle op pad is na die doderyk toe.  Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak.  Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker.  Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie.  Hierdie goeie nuus handel oor Christus, Hy wat so vol glorie en heerlikheid is.  Christus is ook die ewebeeld van God.  Hy wys vir ons wie God regtig is.”

Moet asseblief nie die fout maak om te dink die ongelowiges is hulle wat nie in God glo nie… Nee, die ongelowiges sluit diegene in wat met die mond bely om in God te glo, wat bely om Christene te wees omdat hulle so grootgemaak is en omdat dit die regte ding is om te sê.  Hulle is besig met godsdiens en alhoewel hulle beweer om God te aanbid, is hulle eintlik besig met Baälisme…  Die god van hierdie wêreld het hulle verstand verduister en hulle geestelik verblind en daarom glo hulle so maklik die leuens van Satan.

“Die aarde treur, dit verwelk;  die wêreld versmag, dit verwelk;  en die hoogstes van die mense van die aarde versmag.  Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners;  want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek.  Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet…” Jesaja 24:4-6

“…As the serpent beguiled Eva by his cunning, your minds may be corrupted and led away fom the simplicity of pure devotion to Christ.” 2 Corinthians 11:3

As jy gaan toegee aan die versoekinge van Satan, voed jy op sy bose vrugte wat teen die wil van God is en skep jy vir jouself vervloeking wat in die toekoms vir jou lê en wag – net soos met Adam en Eva.  Dit het nie verander omdat Jesus gesterf het nie.  Wanneer jy keuses maak sonder om God te raadpleeg, maar jy die keuse maak om eerder in jou vleeslike behoeftes te voorsien, is jy besig om jou eie lewensverhale te skryf – dit is die boeke wat ingepak is teen die rak van die muur in jou lewenskamer.  Jy leef dan nie dit wat God vir jou beplan het nie, maar jy skryf jou eie boeke wat nie ’n goeie ding is nie.  Verkeerde keuses lei na vervloeking, dus slegte goed wat in ons lewens gaan gebeur –  God het nie hierdie sleg vir ons bepaal en beplan nie, maar ons eie verkeerde keuses het dit veroorsaak.

Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis?

(Volg op “Verbode, bose vrugte”) Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?

Eva was naïef en het die leuen van Satan geglo toe hy vir haar gesê het dat hulle nie sal sterf as hulle van die verbode boom se vrugte eet nie.  Satan het vir God as ’n leuenaar afgemaak deur vir Eva te sê dat hulle geensins sal sterf nie, maar soos God sal word.  Net so het Satan al ’n spul leuens in die wêreld verkondig wat die lewe vir die mens makliker maak en een van die grootste leuens is dat Jesus gesterf het om almal se sondes te vergewe en niemand ’n ewige dood sal sterf nie.

Continue reading Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis?

Pad van die dood VS Pad van Lewe

Onder gebed wys Abba Vader weer vir my die pragtige tuin van Eden en die vaal gebied (saadjie: Asvaal afgebrande gedeelte… )met die mense wat kap teen die glasmuur om in te kom.  Hulle wil by die verkeerde plek en op die verkeerde manier inkom.  Hulle kan nie die tuin sien deur die glasmuur nie, maar hulle weet dit is daar.  Tog kan die mense van die tuin deur die glasmuur sien en hulle harte bloei vir die mense in die asvaal gedeelte van verdoemenis, want hulle weet hulle self kan niks doen om die mense te red nie.  Geen mens kan ’n ander red nie;  God alleen red!  Abba Vader sê altyd vir my:  “Hoe kan een skaap ’n ander skaap red?”  Die Herder moet hulle red!  Moenie soos ’n wilde skaap wees en weghardloop van die Herder af nie!  HY is daar om jou te help.  Soms moet Abba Vader ’n halsstarrige skaap wat aan Hom behoort, laat siek raak, want ’n siek skaap sal gaan lê en nie meer krag hê om op te staan nie.  En dan kan die skaap nie meer vir die Herder weghardloop nie en kan die Herder hom versorg en gesond maak.  Hopenlik maak dit dat die siek skaap die Herder se stem herken en dat wanneer hy gesond is, hy agter die ware Herder sal aanstap en nie weer ’n vals herder sal volg nie.  Te veel skape volg ’n vals herder, hulle beweeg altyd in groot troppe, maar die vals herder lei altyd die skape na die asvaal gedeelte waar geen ware weiding is wat hulle gees kan voed nie.  NIKS in die vaal deel kan die gees van die mens voed nie en hulle sal altyd geestelik honger bly.  Daar is alleenlik ware, voedsame weiding in die tuin van Eden wat die gees van die mens kan voed, maar dit beteken om die ware Herder se stem te leer ken en Hom te volg.  Die arme mense in die vaal deel het gedink hulle volg die ware Herder na die Koninkryk van God, maar hulle was verlei deur dwaalleringe en die meeste van hulle is nogteeds oortuig dat hulle die ware Herder volg, maar eendag sal hulle weet dat dit toe nooit die ware Herder was nie.  Die grootste probleem wat weereens hier ingesluip gekom het, is dat hierdie mense nie gesterf het aan die self en weergebore is nie.  Hulle het nie tot ware bekering gekom nie en glo die leuens van die wêreld.  Hulle wil aangaan met hulle sondige lewenswyse terwyl hulle glo hulle is gered en verlos omdat Jesus gesterf het aan die kruis.  Maar Jesus sê duidelik in die Woord dat die mens alleenlik die Koninkryk van God sal sien as hy weergebore word.  Al die mense in die vaal deel is nie weergebore nie, het nie tot ware bekering gekom nie en het nie die self en hulle sondige lewenswyse afgesterf nie.  Hulle wil die tuin van Eden binnekom, maar hulle wil inkom met die hulp van dwaalleringe.  Die hele dilemma het begin met ’n keuse van die mens, want elke mens kom op ’n stadium van sy lewe by T-pad waar hy ’n keuse moet maak om links of regs te beweeg.    

Wanneer ons by die T-pad te staan kom, is daar ’n groot bord wat rigting wys en moet ons kies om links of regs te gaan.  Die mens moet ’n keuse maak!  Die pad wat links draai, is breed, mooi glad, sonder klippe, maar die regterkantste pad is wit, stowwerig, daar is klippe en dit pad is baie nou.  Mense hou daarvan om in groepe te beweeg en daarom kies baie om links te gaan, want die meerderheid kies mos om links te gaan.  Meeste mense kies om die beter pad te stap, die pad wat maklik is.  Abba Vader wys my toe wat staan agter op die bord wat die mense nie kan sien nie.  Aan die linkerkant staan “Die dood” en aan die regterkant staan:  “Die lewe”.

Die pad wat maklik is, is die pad waarop die mense geleer word dat Jesus gesterf het vir almal se sondes en dat almal se sondes outomaties vergewe is omdat Jesus gesterf het.  Hulle word geleer dat hulle kerk toe moet gaan om gered en verlos te wees, gedoop wees, hulle moet nagmaal gebruik, hulle moet ’n klomp godsdienstige rituele volg om gered te wees.  Hulle moet net glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het, dan is hulle sondes vergewe.  Op hierdie pad word nie geleer en klem gelê om hul sondes te laat staan nie, daar word eerder vir hulle ’n wiegieliedjie gesing wat hulle aan die slaap hou sodat hulle kan aangaan met hulle sondige lewenswyse.  Solank hulle aan die slaap gehou kan word, is hulle geestelik doof en blind en besef hulle nie hulle word gelei deur dwaalleringe na die vaal gedeelte nie.  Wanneer hulle die vaal gedeelte bereik, gaan hulle net aan met hulle ou lewenswyse.  Hopenlik kan hulle tot die besef kom dat hulle eintlik leweloos is, dat hulle in die vaal gedeelte vasgevang is.  Hulle probeer deurkom na die tuin van Eden en kap teen die muur om in te kom, maar hulle gaan nooit deur die muur kom nie.  

As jy Kollosense lees, sal jy sien hoofstuk 1 begin deur Paulus wat sê dat hy God se werk doen deur die wil van God.  Daar is ongelukkig baie mense wat God se werk wil doen, maar dan is dit nie die wil van God nie, maar deur die eie wil van die mens.  Hy wil dit doen om eer vir homself bymekaar te maak, so hy doen dit tot eer vir homself en nie tot eer van God nie.  Hulle leer en versprei nie die Waarheid  van God nie, maar bose saad wat baie maklik groei in ’n hart wat nog duister is… ’n hart wat nog nie geoffer is aan Abba Vader sodat HY dit kan skoonmaak en heilig nie… ’n hart wat nog nie die self afgesterf het en wedergebore is nie… ’n onbekeerlike hart.  Hulle het geen onderskeidingsvermoë nie, hulle is nog geestelik blind en doof, so hulle glo die leuens van die vals herders.  Hulle neem die bose saad in wat groei in hulle duister harte tot bome wat weer vrugte dra en wat is hierdie vrugte?  Watse saad bevat hierdie vrugte?  Die mens sal geken word deur die vrugte wat hy dra!  Kollosense 2 waarsku ons om op die uitkyk te wees vir vals leraars wat ’n klomp wette en reëls aan mense voorlê, maar self kan hulle dit nie onderhou nie.  Mattheus 7 waarsku ons ook oor die vals leraars met skaapsklere wat roofsugtige wolwe is, hulle lei die trop skape na die verderf op die breë pad (13), maar die pad wat na die Koninkryk van God lei, is smal en daar is min wat dit vind.  Mense glo maklik dat vals leraars ware herders is oor die wonderbaarlike kragte wat hulle doen, die duiwels wat hulle uitdryf, die mooi en die goeie wat hulle profeteer in die Naam van God, maar Jesus sê duidelik in Matt. 7 dat hulle Hom nie geken het nie.  Hulle het geen verhouding met Abba Vader gehad nie, hulle was nooit gewortel in die hart van God nie.  Hulle sal die groot skare lei en leer om gewortel te wees in godsdiens, rituele en die kerk… maar as ons nie gewortel is in die hart van God nie, is dit alles van geen nut of betekenis nie.  Dit lei na die verderf, na die vaal gedeelte!

Die enigste manier om by die tuin in te kom, is om teen die stroom op te beweeg, terug met die pad waarmee hy gekom het, terug na die T-aansluiting en om dan te kies om die nou, klipperige, stowwerige pad te kies.  Jy gaan daardie pad alleen stap, nie saam met ’n groep mense nie, maar jy is die gelukkige een, want hierdie pad stap ’n mens hand-aan-hand met Jesus!  Die mens wat nie ’n persoonlike verhouding met Abba Vader het nie, ken nie SY stem nie en sal die vals herder volg!  Leer ken die stem van Abba Vader in afsondering in Woord en gebed…. en gebed is nie om te vra, vra, vra nie;  gebed is om ’n ware gesprek met Abba Vader te voer, om met Hom te gesels, nie om Hom te vermaan, versoek of beveel nie.  Moet jou asseblief nie deur ’n mens laat lei nie, maar deur die ware Herder.  Hy is die enigste Een wat jou hart kan skoomaak sodat daar goeie saad in jou hart kan val en groei om vrug te dra tot SY heerlikheid.

Keer terug na die T-aansluiting!  Beweeg stroom-op!  Dit vat baie moed om dit te doen en jy gaan baie vriende verloor.  Dit is ’n harde pad om terug te stap na die T, maar dit is so die moeite werd.  Wanneer jy weer by die T-aansluiting kom, sal jy sien die bord is aan die paal vas sodat dit lyk soos ’n kruis.  Kniel voor daardie kruis, geee jou hart, jou lewe, jou ALLES aan Abba Vader.  Sterf die self af en laat God jou ’n nuwe mens maak.  Wanneer jy dan opkyk, sal jy Jesus voor jou sien staan, Sy hand uitgestrek na jou… neem Sy hand en begin die smal pad stap saam met Hom. 

Die bevestigende Skrifte wa Abba Vader my gegee het terwyl Hy my gelei het om hierdie te skryf, is Kolossense 1,2;  Mattheus 7 en Mattheus 13

 

 

Die soeke binne jou..

Is daar iets diep binne jou wese wat kriewel, wat soek?  Iets wat jou pla, maar jy weet nie wat dit is nie… iets wat roep , maar jy weet na wat of wie nie… iets wat jou ongemaklik maak, maar jy weet nie hoe om van die ongemak ontslae te raak nie… iets wat maak dat jy soek, maar jy weet nie na wat nie?  Jy hardloop van die een kerk na die volgende, van die een selgroep na die ander, van die een bybelstudiegroep na die ander, maar jy vind nie wat jy soek nie.  Jou lewe voel soos ’n warboel, dit voel asof niks in plek wil val nie.. dit voel asof jy niks raakvat nie… asof jy gryp na wind…  Jy wonder oor die doel van die lewe, die ‘purpose’ van jou lewe, maar jy vind nie antwoorde nie… Hierdie ongemaklikheid diep binne jou wese is nie sommer maar net ’n ‘ietsie’ nie, dit voel soos ’n dringendheid, maar jy weet nie na wat nie… dis omdat jy op verkeerde plekke soek… jy tas rond in die duisternis en soek na antwoorde in die vaal gebied, maar elke antwoord wat jy dink jy vind, maak nogsteeds nie die dringendheid binne jou stil en rustig nie…. Al wat jou soeke kan stil, is die sagte juk van Jesus, die strelende gerusstellende woorde van Abba Vader… en ek praat nou nie net van die Bybel nie, ek bedoel om regtig stil en rustig te raak en in die teenwoordigheid  van Abba Vader in te beweeg.  DIT is waarna jou geeshart smag en totdat jou gees nie gevul gaan word met die Liefde en die Lig van God nie, gaan dit aanhou om binne jou te kriewel…

Geen kerk gaan jou soeke demp of vervul nie, want daar is bitter min kerke waar God wel teenwoordig is… en as God nie daar teenwoordig is nie, wie of wat is dan?  Niks en niemand anders as die vyand nie!  Dit is wie daar teenwoordig is en dit is hy wat daardie soeke van jou gaan vul met suurdeegbrood… dwaalleringe… om jou te laat glo dat jy besig is om God te aanbid in daardie gebou, maar as God nie daar teenwoordig is nie, vir wie aanbid jy?  Niemand anders as die vyand self nie.  Die probleem is dat die suurdeegbrood waarmee die mense gevoed word, hulle in gevangenis hou in die vaal gebied en dit hou ook hulle geestelike oë en ore in dormansie wat ’n bitter groot gemors is, want as ’n mens se geestelike sintuie nie werkend is nie, het jy geen onderskeidingsvermoë nie… en gaan jy glad nie die leuen van die Waarheid kan onderskei nie.  Ons kry alleenlik onderskeidingsvermoë in stilte by die voete van Abba Vader… dit is ook die enigste plek waar jy die Waarheid gaan leer ken… 

Die ware rede tot jou soeke…

Weet jy waar kom die soeke vandaan?  Dit kom uit jou geeshart, want God se kinders is op die aarde gebore met ’n Goddelike saadjie wat diep in hulle harte gesetel is.  Die saadjie lê eers diep in jou dormante geeshart, maar daar is LEWE in die saadjie en dit is daardie LEWE in die saadjie wat uitroep tot God… dit het ’n intense behoefte of begeerte na Abba Vader en dit veroorsaak die oproerigheid hier diep binne jou hart… wat jy, as mens, nie kan stil deur ‘doen’ dinge of deur godsdiens nie.

  Die mens word grootgemaak met tradisie en godsdiens, en word van kleins af geprogrameer deur die wêreld dat jy deel MOET wees van ’n kerk… dat jy godsdienstig moet wees en dat jy jou godsdiens as deel van ’n groep mense in ’n gebou met ’n toring moet beoefen… dat jy ’n Christen is as jy hierdie manier van lewe slaafs navolg… dat jy gered en verlos is.  Ons word maklik geprogrameer as ons klein is en elkeeen aanvaar dat hy “reg” grootgemaak is… dat sy kerk die enigste “regte” kerk is en dat al die die res verkeerd is.  Maar wie is reg en wie is verkeerd?  Watter gebou se toring is nou die hoogste en belangrikste?  Wie se klok lui die hardste en lok die meeste mense soos ’n spul zombies na die gebou? 

ONS IS ALMAL GEPROGRAMMEER, MENSE!  ONS IS SOOS ROBOTTE GEPROGRAMEER VOLGENDS DIE REëLS VAN DIE WëRELD!  KOM WEG UIT DIE WêRELD!  KOM WEG UIT DIE VAAL GEBIED!  HOU OP SOEK NA ANTWOORDE IN BABILON!  HOU OP LUISTER NA DIE BAäL PROFETE EN DIE ISEBEL’S!

Lees asseblief Openbaring 2 en 3, en begin in afsondering met intense selfondersoek oor die gekriewel en ongemak in jou lewe, want dit is die Goddelike saadjie binne jou wat roep na God… 

Ekstra saadjies wat hierby aansluit:

Breek weg uit Babilon!

Die saadjie binne ons

Your Life-Book

During prayer, the Lord showed me the following: I was walking down a long, white corridor with doors on both sides. I then stood in front of a door with a golden nameplate on it. As I focused on the name, I saw that the name the Lord called me by, was etched into the golden plate. I turned the large, golden doorknob and as the door slowly swung open, I cautiously stepped inside. I found myself in a small, square room with shelves against the walls, filled with books from top to bottom and immediately I was curious about the books. I focused on the spines of the books and saw that each book had a certain date engraved on it. As I focused on the first book that were in the right corner of the lower shelf, I saw that the date indicated the day of my earthly birth and the books followed each other according the dates. My curiosity led me to take certain books from the shelf, reading a passage here and there and I realised with a shock that these books told the story of my life. What striked me about the books, was the different shades of colour, as the first few books (that marked the beginning of my life on earth) were soft colours, but as time went by, the softer colours changed to more extravagant colours. Suddenly the extravagant coloured books were interrupted by a few depressing, dark grey books, but as time went by, the colours of the books slowly changed back to normal colours.

The Lord explained to me that every step I took in my life, was recorded in these books.  The soft-coloured books indicated the time when I was a little, innocent girl.  As time went by, my own will started to develop which resulted in books with more extravagant colours.  During my teenage years I decided for myself that I no longer wanted to be the innocent girl with soft coloured books, so I made the decision to change into who I wanted to be.  The bright coloured books instantly turned into depressing, dark grey coloured books, and without looking at the dates of these books, I instinctively knew what period it indicated…  A few weeks after I turned 16, my father suddenly died at the young age of 44 of a heart attack.  A few months later my mother remarried… it felt like my whole world collapsed down on me, I was heartbroken, sad and alone.  I was just a child who did not know Jesus, a child that didn’t realise that life was not about living for myself, but that we have a certain purpose in life.  I became a bit rebellious and I hurt a lot of people that I regret to this very day.  All those ugly stuff were written down in the grey books on the shelf and I was so embarrassed by it that I did not even wanted to browse through those books…  

I focused on the books that followed the grey books and luckily the colours of the books started to brighten up again, especially the time when I met my husband – the time I discovered human love.  The beautiful bright books followed one another as we were blessed with our three sons.  A beautiful book with a golden hue followed, and I instinctively knew it had to be the year that I developed a yearning towards the Lord, seeking Him with everything in me;  the time I surrendered my heart to my Creator… what a wonderful time when I found God’s Love… and then the disappointment… no more gold shaded books followed, but rather a row filled with dark black books, almost different shades of black.  When I saw those black books, I immediately knew what period it indicated and I sank sobbingly to my knees.  It was still too painful to see those books, so much hatred and anger was recorded in those books.  How ironic it was… just when I found the Lord in my life and handed my heart over to Him, it was as if we stepped into a wolf’s den.  The wolves surrounded us and tried to tear us apart as family and the most shocking of it all, is that the leader of the pack was a pastor.  If I could, I’m sure I would have killed that pastor.  I couldn’t understand how God could allow it… a preaching, praying pastor that cast out demons in the name of God, a person praying and healing people… and the next moment she turns into something worse like a witch… hurting and abusing children and adults on various ways, always lying her way open and doing all these evil stuff hiding behind the Name of the Lord.  I was in turmoil with the Lord and I couldn’t understand how He could allow it, I had a thousand questions with no answers.  The years that followed were terribly emotional, but as time went by, I made the decision to let go of all my questions but instead giving it to the Lord.  Eventually the black books began to turn into beautiful, silver and golden books that even started to shine… This is when I found the Lord in my pain and surrendered my free will to Him…

A few weeks later, the Lord took me back to the small room that was filled with stories of my life;  everything looked the same, except that this time there was a small, round table in the middle of the room and on top of the table lay a very large, thick book covered in leather.  As I stepped towards the book, I noticed the shiny golden pages and although I was very curious about the content of the book, I didn’t dare to touch or pick it up.  Standing very close to the book, I saw my name engraved on the cover – not my worldly name, but the name that the Lord called me by.  What fascinated me, was that this book looked so much different from the books on the shelves as it was much bigger and the pages seemed as if it glowed.  Slowly I opened the book and the following Scripture stood on the first page:

“Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.” Jeremiah 1:5 (GWT) 

I was so surprised and in awe that tears rolled down my cheeks as I began to scroll through the book…  According to Scripture, this book about my life was written by God long before I was even born.  God planned His children’s lives in advance…

“You saw who You created me to be before I became me! Before I’d ever seen the light of day,the number of days You planned for mewere already recorded in your book.”   Psalm 139:16 (TPT)

Long before our birth, the Lord had everything planned for our lives.  He determined the number of our days… He decided which day we would be born and which day we would take our last breath. He decided the amount of pages of our Life-book.  It amazes me to think that the Lord has planned everything in advance for you and me, and all is written down in His book about our lives – our Life-book.  He determined our Godly purpose on earth and according to that, He spoke certain Words over our lives… Living Words!  All these Living Word are recorded in our Life-Book as well.

As I scrolled through my Life-book, I realised that the content differed greatly from the books on the shelves.  I got quite confused about the differences, but as I gave my thoughts to the Lord, He explained to me that the books in the shelves were written by our own free will and not by Him… So God was not the author of the books in the shelves, but it was written by myself.  I was the author as I tried planning my own life.  I made decisions based on what I wanted… to satisfy my fleshly desires, my own will…  I didn’t consider the will of God and what He wanted for me, so I was not living the life God planned for me.  In other words, the Book of life that God wrote about me, stayed closed, as it can only be opened by God when we are born again. 

It’s so absurd how we make decisions without consulting God and after we have made the decision, we ask Him to bless our decision… how stupid and arrogant can we be!  We are trying our best to write God’s blessings into our books, but it does’t work that way!  We have to place our lives and our choices in the hand of the Lord and allow Him to make decisions for us.  Only then will we be able to choose wise and live the life that God has already planned for us.  Everything points back to Jesus’s words:

Searching the inner self… 

Who is the author of your life?  Do you have a pen in your hand, writing your own stories, obeying your fleshly desires, allowing your free will to reign your life?  Are you deciding who you want to be… maybe following an idol, trying to be or look like someone else?  (I don’t think we realise how much pressure we put on ourselves by trying to be someone else God created us to be…)  Our free will and choices we make to satisfy our fleshy desires, builds a huge wall between us and God.  As long as you have a pen in your hand, planning and writing your own life-stories, you are not living the will of God… you are not living the blessed life that God planned for you.  That means that you are not reborn and the wonderful Life-Book God wrote about you, is still lying closed, which means that no Word that God has spoken over your life, can come  alive and you will stay doomed.  

     We have to get rid of the pen in our hands;  we have to stop planning and writing our own lives… we rather have to sacrifice ourselves, our lives and free will to God and ask for His will to control our lives.  Our God is a good God that only wants the best for us, but therefor we have to sacrifice a contrite heart to God so He can open your wondrous Life-Book and let God transform you and your life according to His plan.

Gesaaides van die vyand (bose saad-mense)

Hierdie is een van daardie onderwerpe wat mense eerder vermy… ek het ook net stilgebly daaroor, maar ek dink die tyd vir stilbly is nou verby.  Mense moet begin besef wat om hulle aangaan.  Een ding waarvan mense nie hou nie, is om daaraan te dink dat daar saad van God is en dat daar ook saad afkomstig van Satan is.  Die Woord van God is vol bevestiging oor hierdie saak.  Dit begin sommer in Genesis 3:15 waar God sê:

“Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” Genesis 3:15

Hier het God vyandskap ingestel tussen Sy saad en die saad van Satan, maar  kom ons kyk eers waar kom die saad van Satan vandaan…

As ons teruggaan na die begin van die skepping, het God, elke dag, nadat Hy geskep het, teruggekyk op Sy handewerk en Hy het gesien dit is goed.  As dit vir God goed was, beteken dit daar was nie gepeuter aan Sy handewerk nie;  alles wat Hy geskep het was nog in dieselfde toestand.  Die Woord sê dat God vir 6 dae geskep het en op die 7de dag het Hy gerus.  Lees nou mooi die volgende Skrif van Mattheus 13:24-30:

“Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het.  Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.  Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword.  Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’  Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?  ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek  Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ 

Die dissipels vra toe vir Jesus om hierdie gelykenis aan hulle te verduidelik – Mattheus 13:37-43

Jesus antwoord: “Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens.  Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers van die Bose;  die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld; dié wat oes, is die engele  “Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die wêreld wees.  Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners   Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. “Wie ore het, moet luister.”

Niemand kan stry teen hierdie Skrif nie…  Jesus het dit baie eenvoudig uiteengesit sodat Sy dissipels kon verstaan wat Hy bedoel.  Die “Boer” het gaan rus en die vyand het sy kans gevat en onkruid gesaai…nes die duiwel is – ’n skelm wat net in die duisternis konkel.  Met ander woorde, daar is saad wat die “Boer” gesaai het en daar is saad wat die vyand gesaai het.  Jesus maak dit baie duidelik in Matt.13 dat die goeie saad wat die “Boer” gesaai het, kinders van die Koninkryk van God is, en dat die onkruid wat die duiwel gesaai het, aanhangers van die bose is.  Volgens hierdie Skrif is daar duidelik twee verskillende sade, dus twee tipes mense wat gesaai word vanaf twee totaal verskillende bronne – die goeie saad vanaf God en die slegte saad vanaf die duiwel. 

Ons word deur die wêreld geleer dat ALLE mense van God af kom, maar volgens Mattheus 13 is daar duidelik ’n bose geslag wat van Satan af kom.  Dit help nou nie ons wil ons asem ophou en dink dat dit nie so kan wees nie, want as jy die Woord noukeurig lees, sal jy sien dit staan ook vir ons duidelik uitgestip dat daar twee tipes geslagte bestaan wat in konflik met mekaar lewe.  Kyk sommer uit die staanspoor na Kain en Abel – die een wou met alles in hom  God behaag, maar die ander een was ’n moordenaar…  Kyk na Ismael en Isak – Abraham was die vader van albei, maar tog was Isak die seun wat deur die belofte gebore was en hierdie twee geslagte was ook in konflik met mekaar.  In Mattheus 12 noem Jesus die Fariseërs die “Addergeslag”, dus die geslag van die slang – kinders van die duiwel!  In Mattheus 23:33 sê Jesus weer: 

“Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?”  

In Lukas 3 het Johannes ook die Fariseërs die addergeslag genoem en in Johannes 8 sê Jesus vir die Fariseërs hulle het die duiwel as vader en die begeertes van hul vader doen hulle.  Deur hierdie Skrifte is dit baie duidelik daar is saad afkomstig van God, en daar is saad afkomstig van Satan met die doel om die goeie saad van God in die kiem te smoor!  Daar is bose saad werksaam tussen die goeie saad van God om die goeie saad te verlei en die geslag van God te besmet!  Om dit reguit te stel:  Daar is mense afkomstig van God, wat Sy uitverkore kinders is, en daar is mense afkomstig van Satan.  Nie alle mense kom van God af nie en dis nie ek wat so sê nie, die Woord stip dit baie duidelik uit.  In Deuteronomium 32:20 sê God aan Moses:

“Ek wil My aangesig vir hulle verberg, Ek wil sien wat hulle einde sal wees;  want ’n heeltemal VERKEERDE GESLAG IS HULLE, kinders in wie geen trou is nie.” 

In Handelinge 2:37-40 vra die mense aan Petrus wat hulle moet doen om gered te kan word?  Petrus sê vir hulle om tot bekering te kom en om gedoop te word en dan sê hy:

“LAAT JULLE RED UIT HIERDIE VERKEERDE GESLAG!”

As jy Johannes 10 lees, sal jy sien op die einde van Jesus se gesprek, het die Jode Jesus erg teëgestaan; hulle wou nie glo Jesus is die Seun van God nie, maar Jesus sê vir hulle:

“Julle glo nie, want julle is nie van My skape nie.” Johannes 10:26      

Hier onderskei Jesus ook duidelik tussen God se skape en die skape wat nie aan Hom behoort nie.  As ons dit besef, maak die volgende woorde meer sin:

“Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar Saad.  Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.” Genesis 3:15

As ons rondom ons kyk, wie is die bose saad van die vyand?  Is dit net die moordenaars, die leuenaars, diegene wat nie in God glo nie?  Moet jouself asseblief nie laat flous nie, want die grootste aantal bose saad-mense is diegene wat met die Bybel onder die arm loop… en so loop en flous hulle talle der talle mense deur weg te kruip agter ’n Bybel, asook agter die benaming van Christen, pastoor of dominee.  Soveel leraars is nie deur God geroep en opgelei om Sy Woord te verkondig nie, maar hulle is opgelei deur die bose wêreldsisteem om soveel as moontlik slagoffers bymekaar te maak en hulle te breinspoel en programeer volgens die doktrines van duiwels.  Hierdie doktrines klink altyd Goddelik van aard, maar wat hulle in werklikheid doen, is om die Woord te vat, so bietjie suurdeeg daaroor te strooi sodat die Woord hulle siening kan pas… en so trek hulle oor see en land om een bekeerling te maak;  en as hy dit geword het, maak hulle hom ’n kind van die hel, twee maal erger as hulleself. (Mattheus 23:15).  Ons het nodig om onderskeidingsvermoë te ontwikkel om te kan onderskei tussen die saad van God en die onkruid van Satan… en die enigtste manier is om af te sonder by die voete van Abba Vader.   

As God vyandskap ingestel het tussen Sy saad en die duiwel se saad, hoe kan ons dan ons oë en ore wil toedruk en die nie Waarheid in die oë staar nie?  Dalk omdat te veel mense al gebreinspoel is???  Ek vra maar net die vraag….    

2 Duisternis VS Lig

“…Those who enter into Christ’s being-here-for-us no longer have to live under a continuous, LOW-LYING BLACK CLOUD…” Romans 8:1,2 (MSG)

Om die audio te luister oor hierdie hoofstuk:

Duisternis VS LIG

Daar hang iets oor die totale gedeelte van die duistere toestand wat lyk soos ’n massiewe, swart wolk;  daar is geen geestelike lig in hierdie gedeelte nie, want God, wat die enigste ware Lig is, heers nie oor hierdie gedeelte nie.  Hierdie deel word geskei van God deur die swart wolk;  dus, die mens wat funksioneer in hierdie gedeelte, word geskei van God deur hierdie swart afskorting wat lyk soos ’n swart wolk wat laag oor die mense se koppe hang.   Romeine 8:1-2  in “The Message” bevestig hierdie swart wolk wanneer dit praat van die “LOW-LYING BLACK CLOUD…”

Hierdie geestelike swart wolk is die vervloeking wat oor die aarde kom hang het as gevolg van die sonde van die mens.  Met ander woorde, ongehoorsaamheid aan God (sonde) het die aarde vervloek!  Dit is nie God wat die mens of die aarde vervloek het nie;  dit was die mens se eie swak keuses, rebellie en sonde wat die aarde vervloek het.  Die gevolg van die vervloekte aarde was ’n moeiliker bestaanswyse vir die mens.  

Mense in die duistere toestand voer ’n bestaan onder hierdie laagliggende swart wolkekombers;  hulle het geen verhouding met God nie;  hulle het nie die Lig van God binne hulle nie en daarom is hulle geestelik dood.  Hulle kan ook nie die seën van God ontvang nie, want die swart wolk keer dit af soos ’n sambreel die reën afkeer.  Baie van hulle beweer wel om bekeerd te wees of deesdae praat hulle van Nuwe Testamentiese Christene, maar al die tyd funksioneer hulle nogsteeds in die duisternis.  1 Johannes 2:11 sê dat ’n mens wat in die duisternis funksioneer, nie omgee vir sy medemens nie;  hy is soos iemand wat in die donker voortstrompel.  Hy het geen idee waarheen hy oppad is of waar hy gaan uitkom nie;  hy loop soos ’n blinde man rond.  Dit bewys aan ons dat die duistere toestand nie uitgekanselleer is nie, maar die duistere toestand bestaan vandag nogsteeds.  Die bestaanswyse van die mens in die duistere toestand kan opgesom word om selfgesentreerdheid, selfverhewenheid, self, self, self… alles hier gaan oor die self en om in die self se vleeslike behoeftes te voorsien.  Hulle beoefen selfs godsdiens sodat die “self” voordeel kan trek daaruit.  Besluite word geneem op grond van emosies en begeertes, nie volgens die wil van God nie.  Wanneer die mens leef net om die eie wil te bevredig, word die korrupte natuur gehoorsaam en dra die mens ongoddelike vrugte…  

“The effects of the corrupt nature are obvious:  illicit sex, perversion, promiscuity, idolatry, drug use, hatred, rivalry, jealousy, angry outbursts, selfish ambition, conflict, factions, envy, drunkenness, wild partying, and similar things.  I’ve told you in the past and I’m telling you again that people who do these kinds of things WILL NOT INHERET THE KINGDOM OF GOD!”    Galatians 5:19  (GWT)

Die Woord sê uitdruklik dat diegene wat leef volgens hulle korrupte natuur, (dus in die duistere toestand) nie die Koninkryk van God sal beërwe nie.  Hulle plaas hulle emosies en behoeftes bo die wil van God en dink nie daaraan hoe hulle lyk in die oë van God nie.  Al wat vir hulle belangrik is, is dat hulle moet goed lyk in die oë van die wêreld en dat hulle behoeftes bevredig moet word… soos Esau wat sy eersgeboortereg verkoop het vir ’n pot lensiesop…  dit was vir hom belangriker om in sy vleeslike behoeftes te voorsien as om te dink aan die seën van die eersgeborene…

“Make sure that no one commits sexual sin or is as concerned about earthly things as Esau was.  He sold his rights as the firstborn son for a single meal.  You know that afterwards, when he wanted to receive the blessing that the firstborn son was to receive, he was rejected.  Even though he begged and cried for the blessing, he couldn’t do anything to change what had happened.”   Hebrew 12:16 (GWT)

Ons moet versigtig wees dat ons nie ons ewigheid opgee vir ’n pot lensiesop nie… ons moet versigtig wees om nie ons eie behoeftes te stel bo die ewigheid nie. 

“Dear friends, since you are foreigners and temporary residents in the world, I’m encouraging you to keep away from the desires of your corrupt nature.  These desires constantly attack you.“   1 Peter 2:11 (GWT)

Hoe lyk die Lig-toestand?

Die Lig-toestand is lig, helderkleurig en gevul met vreugde, vrede en liefde.  Die Lig van God maak hierdie gedeelte geestelik lig en elke persoon wat deur die kruis van Jesus in hierdie toestand inbeweeg, ontvang die Lig van God in sy hart en straal weer ’n lig uit sy hart uit.  Hierdie mens het tot ware wedergeboorte gekom en het die Gees van God ontvang.  Hulle leef direk onder die hand van God, dus ontvang hulle Goddelike seën en beskerming.  Hulle word beheer deur die Gees van God, hulle leef dus volgens hulle geestelike natuur en nie volgens hulle vleeslike natuur nie.  Omdat hulle verbind is aan Abba Vader, kan hulle Goddelike vrugte dra en God gehoorsaam.  Ons almal moet streef om oor te beweeg na hierdie toestand en hier voor die voete van Abba Vader vernag. 

Die kruis is die enigste deurgang vanaf die wêreldse, duistere toestand na God se Ligtoestand, waar ons Lewe ontvang.  Dit is geestelik geleë op die kop van Golgota;  dis ’n moeilike pad om geestelik te stap tot by die kruis, maar genadiglik kan ons dit geestelik saam met Jesus stap wat dit vir ons makliker maak.  Hy alleen ken die pad na die kruis op Golgota waar ons ons vleeslikheid moet afsterf om weer gebore te word in die Lig van God.  As ons sterf saam met Jesus, sal ons ook lewe saam met Jesus.  Dood vir die sonde, maar lewend met God.  ’n Splinternuwe lewe!  Voor die kruis van Jesus moet ons tot ’n diepe besef kom wat Jesus regtig vir ons gedoen het.  Hy het nie ’n lekker of ’n wonderlike lewe gehad op aarde nie;  Hy moes soveel verwerping en misbruik in die oë staar.  Hy het nie voldoen aan die vereistes van die wêreld nie;  Hy het nie deelgeneem aan die genietinge van die wêreld nie, maar eerder die mense berispe daaroor.  Hy het in alles wat Hy gedoen het, Sy Vader verheerlik en gehoorsaam.  Sonder Jesus en die kruis sou ons vir ewig vasgevang gewees het in die duisternis en sou ons nooit kon beweeg vanaf die duistere wêreld na die ewigheid nie.  

“Ek is die ingang;  as iemand deur My ingaan, sal hy gered word.  Hy sal in en uitgaan en weiding kry.”   Johannes 10:9  (AFR33/53)

Sonder Jesus en die kruis sou daar vir ons geen LEWE gewees het nie.  Lewe en Lig loop hand aan hand – wanneer ons die vlees kruisig en saam met Jesus deurbeweeg na die Ligtoestand van God, ontvang ons die Lewe van God en dan eers kan ons begin lewe deur die Gees.  Jesus leef dan in en deur ons en dan eers LEWE die mens waarlik teenoor die mens wat geestelik dood is en aanstrompel in die duisternis… hy voer net ’n bestaan. 

“The Life-Light was the real thing – every person entering LIFE, He brings into LIGHT.”  John 1:9  (MSG)

Is jy gewortel in die Woord

Om hierdie saadjie mooi te verstaan, sal ek aanbeveel dat jy ook die saadjies lees oor die boom wat gewortel moet wees in die hart van Abba Vader.  Ek heg die ‘link’ onderaan.  

Om dit baie vinnig op te som, kom dit daarop neer dat ons in die hart van Abba Vader gewortel moet wees.  Abba Vader het kom leer dat ons eers in die ‘sustrata’ gewortel moet wees, waarna ons in die ‘strata’ gewortel kan word.  Dit beteken dat ons eers in die Woord van God gewortel moet raak wat ons later in staat sal stel om in die hart van God gewortel te kan wees.  Wanneer ons tot bekering kom en die keuse maak om Jesus te volg, sal ons ’n trekking voel wat ons ’n honger na die Woord van God sal gee.  Soos ons begin voed op die Woord van God begin ons fyn worteltjies in die Woord ingroei om later ’n bywortelstelsel te vorm wat die hele Woord deurgroei.  Wanneer ons goed gevestig is in die Woord,  begin die Woord ook worteltjies uitstoot om in ons wese in te groei met die doel om ons geesharte te bereik.  Aanvanklik is ons van kop tot tone vol blokasies wat keer dat die wortels van die Woord na ons hart kan groei.  Hierdie blokasies is sondes, ongeregtighede, verkeerde denkwyses, ongehoorsaamheid aan God asook goed soos tradisie, godsdiens en die inneem van dwaalleringe.  Ons het nodig om ontslae te raak van hierdie blokasies, maar hoe?  Die mens kan dit nie op sy eie doen nie;  die mens het die Lig van die Woord nodig om ’n lig te skyn op die blokasies en dit aan hom te openbaar.  Soos die mens die blokasies “raaksien” en besef dit is verkeerd, dit teëstaan en bely aan Abba Vader, breek die Lig-Woord deur die een blokasie na die volgende.  Eers is dit net ooglopende sondes wat die Lig-Woord aan ons openbaar, maar hoe dieper die Lig-worteltjies in ons wese ingroei, hoe meer openbaar die Lig-Woord sondes aan ons wat ons probeer wegsteek of waarvan ons probeer vergeet.  Die gevaarlikste blokasies lê baie diep, naby aan die hart, en dit is blokasies van tradisie, kultuur en godsdiens, maar dan is daar ook blokasies wat veroorsaak is deurdat die mens gevoed het op dwaalleringe – die suurdeegbrood van Satan. 

Kom ons begin by die begin waar ons gewortel moet raak in die Woord van God, want hoe raak ons gewortel?  Daar is  niks wat ons fisies kan DOEN om gewortel te raak in die Woord nie.  Om deel van ’n gemeente te wees, is om gewortel te wees in ’n kerk en die gevolg daarvan is blokasies van godsdiens, tradisie, kultuur en rituele.  So om deel van ’n kerk te wees, jou tiende te gee, koeke te bak vir die jaarlikse basaar of watse werk jy ookal vir die kerk verrig, wortel jou geensins in die Woord van God nie… inteendeel, jou wortels raak verstrengel met ’n spul ander ongoddelike wortels (gemeentelede) wat lei tot ’n hengse koekspul.  Jy voel dalk ‘veilig’ om deel van die groep te wees;  jy sien jouself as een van die warm kole, maar waar gaan dit jou bring as jy nie gekonnekteer is aan die Bron van hitte nie?  Jou verstrengelde wortels ketting jou vas in die duisternis en dit lei tot massiewe blokasies in jou geestelike are.  Die mens wat gewortel is in ’n kerk of ’n gemeente, is gewortel in dooie grond en daarom is daar nie wortels wat vanuit die grond in die geestelike wese van die mens kan ingroei nie.  Dit is dus nie ’n tweeledige verbintenis nie en die ergste van alles is dat daar geen Lig-wortels is wat die blokasies van die mens uitwys nie, dus bely die mens nie sy sonde nie.  Hy word gevoed met leuens soos die vals lering dat Jesus ALREEDS vir jou sondes gesterf het, so moenie bekommerd wees nie, jy is alreeds gered as jy kerk toe kom, nagmaal bywoon en gedoop is deur die kerk.  Kerke sus die mense in hulle sondes en moedig hulle aan op ’n baie subtiele manier om rustig aan te gaan met hulle lewens en net dankie te sê vir Jesus dat hulle verlos is.  Hulle is te bang om te preek oor sonde en die lou toestand van die hart van die mens, want dit is nie wat die gemeentelede wil hoor nie… kerke preek wat die mens wil hoor sodat die gemeente kan groei tesame met die bedrag in die bankrekening… en die uiteinde daarvan?  ’n Spul dooie bome met verstrengelde wortels en geen vrugte!   

Onthou nou, Satan doen enigiets in sy vermoë om die mens se geestelike are geblok te hou sodat die Lig van God nie kan skyn op die geeshart nie.  Hoekom doen hy dit?  Want hy weet as die Lig van God skyn op jou hart, gaan jy ’n hartsverandering ondergaan waarna jy die Lig van God gaan reflekteer en Satan kan nie vat of werk aan ’n mens wat die Lig van God reflekteer nie… nie omdat die mens outoriteit oor hom het nie, maar omdat Jesus in en deur die mens leef – dit is Jesus in ’n mens wat mag en outoriteit het oor Satan, nie die mens self nie.  Satan gebruik kerke om talle mense in sy mag te hou, dis die maklikste plek waar hy hulle suurdeegbrood kan voer wat hulle laat rys tot hul eie heerlikheid.  Daar is so baie vals leringe wat ontstaan uit verskeie denominasies, ek noem net ’n paar waaraan ek vinnig kan dink wat Abba Vader al openbaar het.  Vra jouself die volgende vrae:

Bely jy om te glo in God?  Daar is ’n verskil om te glo en om oneentseglik te GLO in God.  Glo jy omdat jy so grootgemaak en so geleer is van kleins af?  Sodat jy gered kan wees en nie hel toe hoef te gaan nie?  Wees net versigtig, want die duiwel glo ook daar is ’n God en hy sidder.  Om in God te glo, is om Hom te ken.  Ken jy Hom waarlik?  Het jy “holy communion” met Hom?  Kan jy Hom voel?  As jy God ken, sal jy Hom vrees, sal jy Hom in alles wil gehoorsaam en behaag, sal jy jou lewe in Sy hande wil plaas en alleenlik Sy wil vir jou lewe wil hê.  Dan sal jy nie versoeke rig aan God en Hom smeek om sekere dinge volgens jou eie wil en behoeftes te laat uitwerk nie.  Want dit is wat die meerderheid Christene doen… wanneer hulle bid, sê hulle rympies op, hulle werk vanaf ’n lysie vir wie hulle moet bid en waarvoor hulle moet bid.  Dink julle regtig ons moet die allermagstigste God herinner aan sekere mense of sekere situasies waar Hy moet ingryp?  God sit nie en wag sodat jy Hom moet herinner aan iets wat Hy moet doen nie.  Ek het al soveel mense gehoor sê dat God eers iets in ons lewe sal doen wanneer ons dit van Hom vra, met ander woorde, as ons dit van Hom vereis.  Wie dink die mens is hy?  Dis bitter arrogant van enige mens met hierdie siening.  So, vra jy God vir fisiese genesing, beter finansies, om jou huwelik te red, om jou kinders te verander?  Wat van die wil van God?  Leef jy volgens die wil van God?  Hoekom aanvaar jy dan nie dat God ’n wil vir jou lewe het en dat jy dit moet aanvaar en daarvolgens moet lewe nie?  Eers as ons oneentseglik in God GLO, aanvaar ons Hy is almagtig en in beheer en is ons in staat om totaal oor te gee aan Hom – vir die goed en die sleg…  As daar dan slegte goed in ons lewe gebeur, aanvaar ons God het ’n doel daarmee en blameer ons Hom nie daarvoor nie.

Breek jy bloedlynvloeke sodat dit beter in jou lewe moet gaan?  Jaag jy vir Satan om elke hoek en draai weg sodat hy nie verder slegte goed in jou lewe moet laat gebeur nie?  Pleit jy die bloed van Jesus oor jouself, familie en besittings?  Glo jy jy is soos God?  Dat jy sekere goed kan spreek en dat jou woorde krag het?  Dat die woorde uit jou mond iets of iemand sal verander?Dan het jy verseker sterk gegroeide wortels in dwaalleringe en is jy deurtrek met blokasies.  Behaag jy God?  Of moet God jou behaag?  

Om gewortel te wees in die Woord van God, beteken om te voed op suiwer Woord alleen.  Suiwer Woord beteken nie dat ’n mens of een of ander studie die Woord aan jou interpreteer nie, maar om in afsondering stil te raak met die Woord van God sodat die Gees van God jou leiding kan gee en die Skrif aan jou kan interpreteer.  Dit vat tyd, en as jy nie jou tyd wil opoffer daarvoor nie, sal jy ook nooit die Waarheid ontvang of in die Woord wortels kan ingroei nie.  As jy luister na ander mense se interpretasie van die Woord, neem jy nie suiwer Woord in nie en is die kans baie goed dat jy suurdeegbrood gaan inkry wat van die sterkste blokasies vorm.  Die enigste manier om in die Woord gevestig te raak, is in afsondering met die Woord van God in jou hand.  Vermy geestelike boeke en praatjies wat interessant klink, want dit is Satan se beste taktiek om jou te vul met suurdeegbrood om blokasies te vorm.  Hy weet dat hoe meer blokasies hy in jou wese kan vestig, hoe moeiliker gaan dit vir jou wees om op die ou end in die hart van God gewortel te raak.  

Die ander probleem lê by mense wat wil voed alleenlik op die mooi verse in die Bybel… Skrif wat iets vir hulle kan beteken… wat hulle kan opbou… wat in hulle vleeslike behoeftes kan voorsien byvoorbeeld Skrifte wat handel oor fisiese genesing en ’n voorspoedige lewe.  Skrif wat nie deur die Gees van God aan ons geïnterpreteer word nie, word verdraai en verkeerd verstaan.  God is Gees, die Woord is Gees-geïnspireerd en daarom moet die Skrif op ’n geestelike manier aan ons geopenbaar word, nie fisies nie.  As die Woord byvoorbeeld praat van genesing, beteken dit nie fisiese genesing nie, maar wel geestelike genesing… want ons almal het eers ’n siek gees wat genees moet word voordat ons ’n penwortel in die hart van God kan ingroei.  Die mens  wat net die goeie wil inneem, is soos die mense van Johannes 6 wat wou voed alleenlik op dit wat hulle fisiese behoeftes kon bevredig… dit wat hulle fisiese hongerte kon vul en hulle fisies kon genees.  Toe Jesus uit ’n geestelike oogpunt vir hulle verduidelik dat hulle op Hom moet voed, het hulle hulle rug op Hom gedraai en weggeloop, met ander woorde, hulle wou nie luister na Woord wat hulle geestelik kon genees nie;  hulle wou net DIT hê wat hulle vleeslikheid kon bevredig.  Met ander woorde, hulle wou net die mooi woorde by Jesus hoor, hulle wou nie die harder woorde hoor dat hulle moet GLO in Jesus nie.  Die Message sê hierdie woorde van Jesus “was too tough to swallow”.  Mense wat wil voed alleenlik op die “mooi” Skrifte, groei net hier en daar ’n worteltjie in die Woord van God in.  Hulle wortels groei dus net om sekere verse;  hulle word nie in die hele Woord gewortel nie… en as ons nie in die hele Woord gewortel raak nie, kan die wortels van die Woord nie in ons wese ingroei nie… as die wortels van die Woord nie in ons diepste wese ingroei nie, is daar nie Lig-worteltjies wat ons blokasies aan ons openbaar nie, dus word die blokasies nooit oopgebreek nie en kan die mens nie die Lig van God op sy geeshart ontvang wat sy geeshart uit dormansie kan wakker maak nie.  Hierdie mens sal met al sy blokasies geestelik sterf met geen hoop vir die toekoms (hiernamaals) nie. 

Soveel Christene DINK hulle is gewortel in die Woord of in die hart van God, maar dan is daar nie ’n enkele Goddelike vrug aan hulle as ’n geestelike boom nie, wat ’n bewys is dat hulle NIE in die hart van God gewortel is NIE.  As daar geen Goddelike vrugte is nie, verheerlik hierdie mense God glad nie.  Hierdie mense beweer dat hulle God ken sodat hulle as ’n heilige, ’n profeet of ’n man / vrou van God bekend kan staan in die wêreld… hy ywer dus vir sy eie heerlikheid en nie tot die heerlikheid van God nie.  Hulle staan bekend vir die “regte” woorde wat uit hulle monde kom, maar God steur Hom nie aan “regte” of “mooi” woorde uit die mond nie, want Hy let op die hart waaruit die woorde kom… die toestand van die hart bepaal die vrugte wat die mens dra, want alleenlik die boom wat in God gewortel is, kan Goddelike vrugte dra.  Afwesigheid van Goddelike vrugte dui dus op ’n boom met ’n vlak wortelstelsel in een of ander medium, maar die medium is nie die Woord van God nie.

Waarin is jou worteltjies geanker?  In ’n kerk of gemeente?  In geestelike boeke?  Dan is jy gewortel in ’n dooie medium en maak dit nie saak hoe sterk jy gewortel is in hierdie medium nie, maar dis ’n dooie medium wat nie wortels in jou kan ingroei nie, met die gevolg dat jou blokasies nooit aan jou geopenbaar word sodat jy dit kan bely nie.  Daar is geen wortels wat na jou hart kan groei om jou geeshart wakker te maak nie, dus kan jy nooit ’n penwortel in die hart van God ingroei nie. 

 Of is die Woord deurtrek met jou bywortelstelsel wat deur die hele Woord vertak?  Alleenlik dan sal die wortels van die Woord soos liggies in jou wese ingroei om jou blokasies aan jou te openbaar en soos jy dit bely, breek die Lig deur die blokasies oppad na jou geeshart.  Wanneer die Lig-wortels op jou hart skyn, word die geesmens wakker en alleenlik as ons gees ontwaak, kan ons oneentseglik in God begin glo.  Dit is wanneer ons ’n penwortel in die hart van God ingroei.

So wat is die antwoord?  KOM WEG UIT BABILON!  WORD ONTWORTEL UIT BABILON EN SOEK DIE WARE GOD!

“May you, having been [deeply] rooted and [securely] grounded in love, 18 be fully capable of comprehending with all the saints (God’s people) the width and length and height and depth of His love [fully experiencing that amazing, endless love]; 19 and [that you may come] to know [practically, through personal experience] the love of Christ which far surpasses [mere] knowledge [without experience], that you may be filled up [throughout your being] to all the fullness of God [so that you may have the richest experience of God’s presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself].” Ephesians 3

Ekstra saadjies:  

Manna in afsondering

Suurdeegbrood

God-gewortelde boom

Audio – Is jy ‘n warm of koue kool?

The Gardener of your heart

“Let our Gardener, God, landscape you with the Word, making a salvation-garden of your life.” James 1:21 (MSG)

During prayer, the Lord showed me the following:  I’m standing in a large field of mature wheat.  Jesus is holding light-colored seed in the palm of His hand that He wants to sow in the soil of my heart, but first He wants the seed to fall into my hand.  I cup my hands together so the seed can fall into it, but as Jesus scatters the seed slowly in my hands, He makes me attend that I’m not realising what He is trying to show me, so I have to focus more intensely on the seed… and then I saw it… The seed of the Lord is the colour of wheat, but here and there is a pitch black seed that looks entirely different than the wheat-colored seed.  I was startled when I saw the black seed as I realised it cannot be from the Lord… if it’s not from the Lord, where does it come from?  I begged Jesus to give me insight about these black seed that makes me so uncomfortable… looking at it, a feeling of evil overwhelmed me.

Jesus explained to me that the black seed originate from Satan and he uses very subtle ways to sow these evil seed through the senses of man, in other words, he uses our physical senses like our eyes and ears to scatter his evil seed.  We have to be very careful what enter our hearts through our senses – what do you listen to?  What do you read and look at on television or internet?  Satan uses this to easily sow millions of evil seed on a daily basis and the most dangerous seed of all are those of religion, tradition and false teachings.  Just like I didn’t notice the evil seed falling into my hands, the worldly people are not aware that Satan is sowing evil seed in the soil of their hearts on a regular basis.  Even if you are in an upright relationship with the Lord, we still have to be very careful of evil, black seed as the seed in our hearts, determine the state of our heart.   Some teachings may seem and sound divine and quite innocent, yet most of it are black seed that fall into our heartsoil where it will germinate, grow and bear fruit… Good seed will bear good fruit and evil seed will bear evil fruit. I shudder when I think about trees with rotten fruit, for the words of Jesus echo in my ears:

“And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.” Matthew 3:10

When we come to sincere repentance and we truly sacrifice our hearts and lives to the Lord, a process takes place within us which we usually are not even aware of.  It is not an overnight-process, but a journey where the Lord prepares the soil of our hearts so that He can sow immortal seed in our hearts that must grow to bear Godly fruit that will glorify Him.  But before the Lord can sow His seed in our hearts, the soil has to be prepared as it has to be weed-free as well as the correct texture.  

If you read Matthew 13:1-9, you will clearly see why it is so important that our hearts need to be cleansed.  The seed of the Lord cannot grow in shallow soil, neither on rock, nor between weeds. Seed germinate only in well-prepared soil and therefore our hearts need cleansing from all the weeds before the Godly seed will grow, flower and bear fruit in our heart. Please read Matthew 13: 10-17 (I quote parts from The Message)

Why tell stories?

“The disciples came up and asked, ‘Why do you tell stories?’ He replied, ‘You have been given insight into God’s kingdom. You know how it works. Not everybody has this gift, this insight; it hasn’t been given to them. Whenever someone has a READY HEART for this, the insights and understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. That’s why I tell stories: to create readiness, to nudge the people toward receptive insight. In their present state they can stare till doomsday and not see it, listen till they’s blue in the face and not get it. I don’t want Isaiah’s forecast repeated all over again: Your ears are open but you don’t hear a thing. Your eyes are awake but you do not see a thing ’…” Matthew 13: 10-15 (MSG)

We have to realise how important it is to kneel before the Lord and beg from Him a “ready heart”; but therefor we have to place our entire life and heart in the hands of the Almighty. 

“Create in me a clean heart, o God, and renew a right and steadfast spirit within me.” Psalm 51:10 (Amplified)

If the evil black seed has already germinated in your heart to bear rotten fruit, there is only one way to notice these iniquities and that is through the Light of the Word. Only the Word can shine a light on the weeds in our hearts so that we can “see” and confess it to the Lord.  When we make the choice to completely turn our backs on it, the Lord will forgive us and remove the specific weed from our hearts. 1 Corinthians 3: 9 says we are the field of God:

“You are God’s garden and vineyard and field under cultivation” 1 Corinthians 3: 9 (AMP)

Seed from Satan needs darkness to grow and bear fruit, it cannot grow in the light of the Lord and therefore the evil seed will perish when we spend much time in the Word and in the presence of the Lord.  But if we neglect our relationship with the Lord and we do not spend time in His Light, the evil seed will be able to grow and make your heart a paradise of weeds.

The Lord had much work in my heart-soil as it was overgrown with weed.  It took a long time to get rid of all the weeds, but just as He worked, plowed and cleansed my heart (the process never stops), He longs to cleanse each of His children’s hearts so that He can sow His light-colored seed – the seed of Truth.  The Lord will always reveal the Truth to His children so that they can expose the evil which lies within the black seed.  This evil in the seed is false teachings and every “Christian” has a heart that is overgrown with evil weed.  The fact that you attend church services, call yourself a Christian, confess with the mouth that you believe in God, doesn’t guarantee you of a heart that is clean… those who believe this lie, are usually those whose hearts are so overgrown with evil weed that they do not have spiritual eyes and ears to distinguish between truth and lies… it is the weed that make them blind and deaf… and that is why I do not waste my time with arguments, for those who love quarrelling, is those who oppose the truth… they see themselves as the holy, righteous ones but in reality they have no Godly insight.  They do not receive the seed of truth from the Lord because they reckon they are clean and do not need any cleansing. 

    In my search for the Lord, Satan sowed many evil seed in my heart through my senses, but when I fully surrendered to the Lord and His ways, He shone His Light on the filthy soil of my heart and with time I started noticing the lies that I believed.  I noticed each lie as the Lord revealed to me His Truth and as I resisted the lies and spent more time in the presence of the Lord, the weeds died (they cannot grow in the Light of the Lord).  Today I know it was the will of God that Satan sowed evil seed in my heart in the form of false teachings.  The Lord never left me and waited until the perfect time before He started to expose these evil that grew in my heart… and that is why I will expose these lies until the day the Lord takes me from the earth.

“Light-seeds are planted in the souls of God’s people, Joy-seeds are planted in good heart-soil.” Psalm 97:11 (MSG)

What does the soil of your heart look like?  Don’t try to figure it out by yourself;  instead, take time to be still before the Lord so that He can reveal to you what the state of your heart-soil is. 

KEUSES…

Keuses

Keuses kan maak of breek – dit bou verhoudings op of dit breek verhoudings af.  Keuses bepaal jou toekoms.  Keuses bepaal jou ewigheid…  

Die keuses wat ons maak het nie nét ’n impak op ons eie lewe en toekoms nie, maar ook op al die mense rondom ons en veral ons geliefdes.  Keuses het ‘n massiewe impak op die generasies wat volg, en dit is die persoon wat ‘n verkeerde keuse maak wat eendag voor Abba Vader gaan moet staan om verantwoording te doen vir impak wat sy keuses op die nageslag gehad het.  In Eksodus 20:5,6 staan:

“…Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;  en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.”

Hierdie Skrif word deur vals leringe gebruik om hulle punt te staaf dat ons bloedlynvloeke moet sny, maar dit is ’n wêreldse siening.  Hierdie vers was deur die brein van die mens geinterpreer en nie deur die Gees van God nie.  Die misdade van die vaders is die sonde van die vaders wat ’n impak sal hê op die geslagte wat volg.  Sonde ontstaan uit ’n menslike keuse!  Kyk na Eva… sy het ’n keuse gemaak om te voed op die verbode vrug en hierdie keuse was ongehoorsaamheid en rebellie teen God, wat sonde is.  So, verkeerde keuses wat ons neem, is sonde!  En sonde het altyd gevolge.  Sonde verduister jou toekoms, dit bind jou stywer vas in die duistere wêreld, dit gee Satan mag en beheer oor jou en dit hou jou hart ’n onbesnede kliphart.  Die mens wat vasgevang is in die duistere wêreld en die beginsels van die wêreld volg, skep ’n bose omgewing waar hy sy kinders grootmaak… en kinders leer deur die voorbeeld van die ouers.  Hulle gaan 10 teen 1 aangaan met dieselfde sondes as hulle vaders omdat hulle daarmee grootgeword het.  So as ons kyk na die bose kringloop, gaan alles weer terug na die ongehoorsame vader wat verkeerde keuses gemaak het en op hierdie manier sy nageslag besmet het.  Om bloedlynvloeke te sny, is nie die antwoord om vrygespreek te word van die gevolge van sonde nie;  alleenlik wanneer ons waarlik weergebore word deur die Gees van God, maak dit ons vry van die sondes van die voorouers.  Ware wedergeboorte en heiligmaking maak van ons ’n nuwe mens in God;  die Gees van God raak die beheerder van ons lewe en daarom gaan ons nie keuses maak soos ons voorouers dit gedoen het nie, maar gaan ons die wil van God soek in elke keuse wat ons maak… hoe klein of groot daardie keuse is. 

Die mens word gebore met ’n wil van sy eie en hierdie wil van die mens is baie sterk.  Die wil van die mens is in stryd met die wil van God, wat dit wat die menslike natuur wil hê, is die teenoorgestelde van dit wat die geestelike natuur wil hê:  

“Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”  Gal. 5:16-17 

Die enigste manier hoe ons volgens ons geestelike natuur kan leef, is om te sterf aan die eie wil en 100% te ‘submit’ onder die gesag van God.  Dit gaan beteken dat jy keuses gaan moet maak wat baie sterk teen jou menslike wil is, maar as jy gehoorsaam is aan God, jouself eenkant plaas en God gehoorsaam, sterf jy alreeds ’n stukkie van jou eie wil af.  Op hierdie manier toets God ons ook of ons waarlik tot bekering gekom het…  Die mens wat valslik tot bekering gekom het, sal nie sy eie emosies en menslike begeertes eenkant plaas en ’n keuse maak wat God sal verheerlik nie.  Hy sal ’n keuse maak op grond van sy eie emosies en begeertes – hierdie mens sterf nie sy eie wil af nie.  Hoe kan jy jou eie wil afsterf as jy hom die heeltyd gehoorsaam?  Daarteenoor… die mens wat tot ware bekering gekom het, sal voor keuses te staan kom waar hy moet kies om sy emosies eenkant te plaas, om nie toe te gee aan sy eie begeertes nie, maar ‘n keuse maak tot heerlikheid van God.  Dit kan klein goedjies in ons lewens wees, maar soms kan dit ook groot goed in ons lewens wees.  

Baie jare terug, toe Abba Vader hierdie aan my geleer het, het ons voor ’n groot keuse te staan gekom.  Ek het geweet wat die wil van God vir ons lewe was daardie tyd, maar my eie emosies en my eie wil het in die pad gestaan en ek het gesukkel om die wil van God te aanvaar.  Een dag was ek weer tranerig oor die situasie en toe ek stilword by die voete van Abba Vader, het Hy vir my verduidelik:  Jesus het geweet wat Sy groot doel op aarde was, Hy het dus geweet wat die wil van God was.  Hy het geweet Hy gaan swaarkry, verwerp word, ly en gekruisig word, maar het Jesus een keer geveg daarteen en sy emosies belangriker geag as om God te gehoorsaam en daardeur Hom te verheerlik?  Nee, Hy het nie.  Die aand voordat Hy gevange geneem was, was sy hart swaar en het Hy bloed gesweet, maar nogsteeds het Hy nie toegegee aan sy eie wil en emosies nie.  Nogsteeds het Hy die wil van God gehoorsaam.  Hy het nie toegelaat dat sy emosies oor Hom heers nie.  Nadat Abba Vader dit aan my verduidelik het, stap ek af met die trappe na die TV kamer, en dadelik hoor ek Romanz sing op die televisie die volgende woorde:  

‘Ek vra nie hoe jy voel nie… As gevoelens hoegenaamd besluite raak… dan was daar nooit die pyn nie…toe die spykers deur die houkruis kraak… ‘   

Hierdie woorde het my tot stilstand geruk en weereens het ek besef en geweet dat God ook nie vir my vra hoe ek voel oor Sy wil vir ons lewens nie.  My emosies en menslike begeertes mag nie in die pad staan as dit kom by die wil van God nie.  Net soos Jesus nie toegelaat het dat menslike vrees die oorhand oor Hom kry nie, net so moet ons ook vertrou op dit wat God al lank reeds vir ons beplan het, maar dit beteken ons gaan die self, ons emosies en begeertes moet afsterf. 

God vra nie vir my of vir jou hoe ons VOEL oor Sy wil vir ons lewens nie;  ons emosies mag nie ons keuses vir ons maak nie, want as emosies besluite moes maak, was daar nooit die spykers wat deur die houtkruis gekraak het nie… dan was Jesus se bloed nooit daar waarin ons skoongewas kon raak nie.  As Jesus nie as die perfekte offer geoffer was nie, was ons almal vasgevang in die duistere wêreld en was ons almal verlore.  Daar sou geen deurgang gewees het na die Lig van God nie.  Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld kom stel:  Plaas jou emosies eenkant as jy ’n keuse moet maak.  Maak jou keuses tot die heerlikheid van God en nie tot heerlikheid van jou emosies nie.

Maar hoe doen ons dit prakties?  Dis eintlik maklik… moet geen besluit maak sonder om stil te raak by die voete van Abba Vader nie.  Dit is ’n deel van gebed!  Dis hoekom ek altyd sê gebed mag nie ’n gesmeek en ’n gerig van  versoeke wees waar ons God probeer vertel hoe Hy dinge vir ons moet doen of hoe Hy in ons begeertes moet voldoen nie.  Ons mag dit nie doen nie!  God sê duidelik ons mag Hom nie versoek nie!  Gebed is om stil te raak en Abba Vader toe te laat om jou gedagtes te verander en te rig na Sy wil.  Wanneer jy ’n keuse moet maak van watter aard ookal, gaan na Abba Vader daarmee sonder enige verwagtinge of vooropgestelde idees;  lê dit voor Sy voete neer en jy sal wel daar – onder gebed – besef wat die regte keuse is.  Ek het al telkemale die volgende beleef:  Ek moet ’n keuse maak, en deurdink die besluit met my brein en emosies;  ek maak dus alreeds ’n “halwe” besluit.  Maar wanneer ek stilraak by die voete van Abba Vader en ek die besluit voor Hom neerlê, besef ek ek is besig om nonsens aan te jaag en dat ek totaal en al die verkeerde besluit sou neem.  Die gedagtes van die mens is nie die gedagtes van God nie.  Die wil van die mens is totaal en al nie die wil van God nie.  Soms kan ek aanvanklik nie verstaan hoekom die Here wil hê ek sommige dinge op ’n sekere manier moet doen of hanteer nie, maar na ’n paar dae, weke of maande is dit vir my baie duidelik hoekom ek dit so moes doen… 

Om hierdie gedeelte op te som:  Sterf jou menslike wil af sodat jy die wil van God kan aanvaar en uitleef.  Plaas jou emosies eenkant wanneer jy ’n besluit moet neem en maak seker jy maak ’n besluit tot gehoorsaamheid en heerlikheid van God.  Moenie vir God probeer hied en gebied hoe Hy dinge in jou lewe moet laat uitwerk nie, want dan dwing jy jou eie wil en begeertes op God af.  En onthou altyd… keuses wat jy maak uit jou menslike wil en begeertes, sal ’n negatiewe effek hê op jou nageslag en jy is die een wat verantwoording daarvoor gaan moet doen.  Maak verantwoordelike keuses wat God sal verheerlik en jy plaas nie jou nageslag in gevaar nie.

Ekstra saadjies:

Wat is gebed en verhouding met God? https://sonneblomsaadjies.com/wat-is-gebed-en-verhouding-met-god/

Hoe versoek ons God? https://sonneblomsaadjies.com/2018/11/12/hoe-versoek-ons-god/

Romanz – Houtkruis

Klop en vir julle sal oopgemaak word

“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!” Mattheus 7:7-11

Hierdie is weereens een van daardie Skrifte wat baie oppervlakkig aan die wêreld geleer word en wat soveel mense lei na die afgronde van die hel.  Vanoggend wys die Here vir my die volgende onder gebed:

Daar is ’n baie lang gang – ’n gang wat so ver strek dat ek nie die einde daarvan kan sien nie.  Aan die linkerkant van die gang is deure wat op mekaar volg.  Elke deur lyk anders, is ’n ander kleur, elkeen het ’n ander deurknop of handvatsel.  Sommige deure het klokkies wat gelui kan word, ander het ’n swaar metaal struktuur waarmee geklop  kan word.  Op elke deur staan ’n sekere Skrif en elke deur se Skrif verskil van die ander een.  Ek begin die gang afstap… Buite elke deur staan mense wat besig is om te klop aan die deur…  sommiges is sommer brutaal en hamer aan die deur!  Die mense lyk vir my baie senuweeagtig, amper soos die mense in die prent ‘Titanic’ toe hulle besef die skip is besig om te sink.  Sommiges hardloop rond van deur tot derur om die deur te soek met die regte Skrif op – ’n Skrif wat hulle sal pas, ’n Skrif wat aan hulle sal gee wat hulle wil hê, ’n Skrif wat hulle sal red…  

Dan is daar ook mense wat gehoor het dat jy moet klop en daar vir jou oopgemaak sal word;  soek, en jy sal vind… hierdie mense begin by deur nommer 1 en klop… klop weer, want dalk het God daar binne hom nie gehoor nie.  Na die derde keer gee die persoon moed op en beweeg na die volgende deur, want dalk was hy net by die verkeerde deur… dalk is God besig by een van die ander deure… en so klop hierdie mens by elke deur… later word hy ongeduldig en begin met die vuis teen die deure hamer… later begin hy skree:  ‘Maak oop die deur!’  maar niks gebeur nie.  Geen deur gaan vir hom oop nie.  Dan vererg die mens hom, uiter ’n paar godslasterlike woorde, draai om en loop weg.  Hierdie persoon het nie gkry wat hy wou gehad het nie… hoekom?  Want hy wou God eintlik net gou misbruik om in sy eie wil te voldoen.  Hy het geklop omdat hy iets wou uit God uit.  Hy het dit gesien as ’n kitsmanier om sy sin te kry… what a shame…  En daar is nie net een mens wat hierdie voorbeeld volg nie, want so lank as wat hierdie gang is – tot in ewigheid – is daar heeltyd mense by elke deur wat klop om ingelaat te word;  wat vra, maar nooit genoeg kan kry nie…  

Dan kom ek tot stilstand by een spesifieke deur.  Abba Vader laat my toe om te sien watse Skrif staan op die deur.  Psalm 91 staan in baie mooi skrif geskryf op die deur.  Daar staan ’n skare mense voor daardie deur wat wil ingaan.  Hulle sê die Psalm op om beskerming te kan kry in ’n tyd soos hierdie waar vrees aangewakker word;  hulle klop aan die deur, ander hamer aan die deur, ander begin skree dat God die deur vir hulle moet oopmaak… maar die deur bly toe en gesluit.  Die mense verduk mekaar behoorlik om aan die voorkant van die deur te kan staan en te klop… so erg dat hulle saam teen die deur begin druk totdat hulle die deur uit sy skaniere losbreek.  Skielik val die deur en hierdie hele groot skare mense tuimel meteens na binne… en toe kom die skok… want nadat die skare mense ingetuimel het die kamer in, probeer ek inkyk by die deur… maar daar is NIKS!  Geen mense, geen kamer… net pikswart duisternis! Hierdie mense wou die Woord van God gebruik tot hulle beskerming.  Hulle het nie vir God gesoek nie;  hulle het alleenlik beskerming gesoek omdat hulle vreesbevange was.  Hulle wou God se Woord dus misbruik en daarom het hulle alreeds vergaan tot in die ewigheid.  Dit is baie hartseer…

Dan vat Abba Vader my terug in my eie lewe waar ons as gesin deur ’n erge traumatiese gebeurtenis gegaan het.  Ek was nog nie een met Jesus nie, ek het Hom nog nie geken nie, ek het nog nie Sy werke verstaan nie.  Ek het elke oggendd in trane gekniel, gesmeek vir hulp en God gevra om sake te laat gebeur soos ek dit wou hê… maar dit het nie.  Net mooi die teenoorgestelde het gebeur…  Abba Vader het my nie my sin gegee nie, want dit was nie Sy wil nie.  Hy wou my leer om te ‘submit’ onder Hom, om Sy wil te leer ken en te verstaan, en Hom toe te laat om Sy wil te laat geskied in my lewe.  Na ’n jaar se gesmeek het ek dit besef en begin vrede maak daarmee.  Ek het ook dalk van deur tot deur geloop en geklop en gesoek en gesoebat dat die regte deur vir my moet oopgaan sodat ek my sin kon kry, maar nie een deur het oopgegaan nie.  Ek het dit begin aanvaar en neergesak teen ’n deur met my rug teen die deur, knieë opgetrek, arms om my bene en met my kop op my kniee.  En so het ek gaan sit, opgehou smeek en net stil geraak en oorgegee aan Abba Vader… vir ’n baie lang tyd het ek net so gesit en toe ek na ’n lang ruk my oë oopmaak, het daar lig onderdeur die deur geskyn.  Terwyl ek kyk na die lig wat deurskyn, het ek vingers gesien wat onder deur die deur begin verskyn.  Ek het dadelik geweet dit is Jesus se vingers en ek my vingers op Syne geplaas.  En Jesus sê:

“EK IS DIE DEUR, MY KIND!  

Beweeg DEUR My, raak een met My!”

“Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.  Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.  My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.” Johannes 10:7,9,28,29

Verheug jou daarin as jy van God sekere dinge afgesmeek het, maar Hy dit nie aan jou gegee het nie, want Hy weet die beste!  As Hy vir jou alles  moet gee wat jy van Hom vra, gaan jy Hom nooit leer ken nie.  Jy gaan nooit die lig onder die deur sien uitskyn nie, jy gaan nooit Jesus se vingers kan aanraak nie en jy gaan nooit een met Hom raak nie.   Alleenlik wanneer ons tot die besef kom dat God nie ’n “genie” is wat ons kan hied en gebied om vir ons te gee wat ons wil hê nie, sal ons Hom vind.  Hou op klop en hamer aan die deur, gaan sit voor daardie deur en aanvaar die wil van God.  Dan sal Hy vir jou die BESTE gee en dit is om een met Hom te word. 

Wees op die uitkyk vir die wolwe in skaapsklere, want hulle is ORAL!  Hulle gaan jou leer dat jy nie moet ophou klop en vra nie, want as jy aanhou sal God vir jou gee wat jy vra.  Dit is hierdie wolwe wat die mense leer om van deur na deur te beweeg en te smeek na die welbehae van hulle eie wil.  Ons as mense, verstaan Skrifte uit die Bybel so verkeerd as ons dit menslik gesproke met die brein probeer verstaan en uitredeneer.  Dit is wanneer ons die woord “klop” verkeerd verstaan, want God vra nie van ons om Hom op so ’n manier te soek nie.  Hou op smeek, hou op om God te hied en gebied oor jou behoeftes, hou op met die valshede… raak net een met Jesus!

In watter seisoen is jy?

In watter seisoen van jou lewe is jy op hierdie stadium? Die mens gaan fisies / menslik deur verskeie seisoene in sy lewe soos tienerjare, middeljare en so meer. As ons geestelik daarna kyk, gaan jy as boom ook deur verskillende fases soos jy in die hart van Abba Vader ingroei. Daar is die vestingsperiode waar ons wortels in die hart van Abba Vader ingroei en dan begin die geestelike boom groei om vrug te dra tot die heerlikheid van Abba Vader.

In watse menslike seisoen jy jou ookal bevind, is nie so belangrik soos die geestelike vrug wat jy dra nie. Is jy ’n boom wat vrug dra in die somer, herfs, winter of lente?  Watse vrugte dra jy?  Is jou vrug tot heerlikheid van Abba Vader? Of is dit tot heerlikheid van die self?  

Die Gees van God beweeg tussen die bome van die groot boord vrugtebome deur, maar Hy is ongelukkig, want daar is nie een boom in hierdie boord wat op hierdie stadium vrug dra nie.  Abba Vader sê al wat Hy sien is bome met baie blare, bome met vlak wortelstelsels sonder ’n penwortel, uitgedroogde bome, bome met peste en siektes…  Boonop is die paadjies tussen die bome toegegroei deur onkruid, distels en dorings….

Nie een van ons ken die dag of tyd van die wederkoms van Jesus nie… dit kan vandag wees, dit kan oor ’n week wees of dit kan oor honderde jare wees… gaan jy gereed wees?  Gaan daar vrugte aan jou as boom wees wat God verheerlik?  Of gaan jy een van die seisoensgebonde bome wees met geen vrug nie….

 “Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”  Mattheus 7:19

Nou wil ek weer vir jou die vraag vra?  In watter seisoen van jou lewe is jy op hierdie stadium?  In watter seisoen dra jy as boom Goddelike vrugte?  

As jy ’n boom is wie se worteltjies in die Woord ingegroei is en jou penwortel in die hart van God geanker is, is jy ’n boom wat reg deur die jaar vrug sal dra.  Daar sal nie ’n enkele dag wees dat jy sonder Goddelike vrugte sal wees nie.  Jy sal gereed wees vir die wederkoms van Jesus… nie net dit nie, maar jy sal elke dag die vrug van die Gees dra wat God sal verheerlik.  

JY SAL NIE SEISOENSGEBONDE WEES NIE!

Abba Vader vra my waar kom die mense aan die stelling dat hulle nou in ’n sekere seisoen van hulle lewe is?  Hierdie stelling gee aan hulle rede om verskonings uit te dink hoekom hulle nie tyd by die voete van Abba Vader spandeer nie.   

’n Mens hoor so baie mense wat sê:  “Ek is nou eers in die seisoen van ma-wees waar my kinders klein is.  Die kinders slaap so sleg en maak my moeg, en daarom het ek nie die tyd om by die Here se voete te gaan sit nie.”  Jammer, maar hierdie is sommer ’n uiters swak en flou verskoning, want as jy nie tyd by die voete van Abba Vader spandeer nie, sal jy ook nie Goddelike vrugte kan dra nie… en dit is so uiters belangrik om juis Goddelike vrugte te dra terwyl ons kinders grootmaak, want ons moet ons kinders grootmaak met happies Goddelike vrugte.  Goddelike vrugte is die vrugte van die Gees… so hierdie mens ontbreek aan eienskappe soos geduld, sagmoedigheid, vreugde, vrede, vriendelikheid, getrouheid en die grootste:  LIEFDE!

As jy nie tyd spandeer met Abba Vader nie, gaan daardie eienskappe ontbreek;  jou liefdestenk gaan leeg wees, so jy gaan jou kinders grootmaak met ’n leë liefdestenk…  ’n Ma sonder die liefde van God in haar hart, kan nie haar kind grootmaak met tonne Jesus-liefde nie.  Sy gaan ongeduldig, onvriendelik en liefdeloos teenoor haar kinders wees.  Sy gaan voel dat haar kinders haar tyd roof sodat sy nie meer genoeg tyd aan haarself kan spandeer nie… wat nog te sê tyd by die voete van Abba Vader… En daarom is dit vir haar ’n geldige rede of verskoning om te sê:  “Ek is in die seisoen van ma-wees en daarom het ek nie nou so ’n goeie verhouding met Abba Vader nie.  Ek het nie eers tyd vir myself nie, so waar gaan ek tyd kry vir Abba Vader?  Wanneer my kinders uit my hande is, sal ek weer tyd hê om stil te raak met die Woord.”  

Wat hierdie ma eintlik sê, is dat sy in haar seisoen van ma-wees, geen Goddelike vrugte gaan dra nie, want onthou, dit is Jesus in en deur ons wat Goddelike vrugte dra en ons kry dit alleenlik deur baie tyd in SY teenwoordigheid te spandeer.  Sy sal dus een van die bome in die boord wees waar die Gees van God verbygaan en geen vrugte vind nie.  Behalwe dat sy as ’n  vrugtelose boom in die vuur gegooi sal word om uit te brand, het sy haar kinders ’n ontsettende groot onreg aangedoen, want dit is ’n hengse onreg wat mense aan hul kinders doen as hulle grootgemaak word sonder enige Godsvrug.  Hierdie kinders word vir die wêreld grootgemaak en ken nie die liefde van Jesus nie.  Daarom gaan dit ook vir hulle moeilik wees om ander waarlik lief te hê.  Wat ’n bose kringloop…  Al hoe meer kinders gee oor aan dwelms, drank, seks en alles wat verkrygbaar is in die wêreld.  Hoekom?  Want hulle is geestelik honger!  En hulle probeer daardie geestelike hongerte demp met allerhande gemors.  Dit gaan weer terug na die ouers, want die ouers het nooit aan hierdie kinders happies Goddelike vrugte gebied nie… want hulle wou nie opofferings maak om Jesus-liefde te kry sodat hulle liefdes-tenk vol kan wees nie.    

Aan die ander kant is daar ook weer kinders wat wel met Goddelike vrugte grootgemaak is, maar wat ook die wêreldse genietinge beproef op ’n sekere ouderdom.  Dit kan ouers se harte breek om te aanskou… ’n mens voel as ouer dat jy jou tyd gemors het met die opvoeding van jou kind, maar laat jou kind net in Abba Vader se hande oor… en jou kind sal weer terugdraai na Abba Vader.   

Doen selfondersoek voor die voete van Abba Vader dat HY aan jou kan openbaar of HY Goddelike vrugte aan jou (as boom) vind.  As jy weet jy is seisoensgebonde, erken en bely dit aan Abba Vader sodat Hy jou kan lei om ’n boom te word wat diep in Hom geanker is en elke dag van die jaar Goddelike vrug sal dra. Dit maak nie saak in watse seisoen ons van ons menslike lewe is nie… al wat saakmaak is of daar Goddelike vrugte aan jou te vinde is. Ons mag nie geestelik seisoensgebonde wees nie! En ons mag nie ons menslike seisoene gebruik as ‘n verskoning hoekom ons nie vrugte dra op daardie tydstip nie. 

“Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.   Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.” Mattheus 7:15-20

Nuutste boek – Van duister na LIG

Hier volg die pdf van die nuutste boek: Van duister na LIG:

Dit beskryf die duistere toestand asook die LIG-toestand. Waar bevind jy jouself? Hou kettings jou vasgebind in die duisternis sodat jy nie kan deurbeweeg na die LIG-toestand nie? Hoe breek ons los van die kettings? Baie mense sal dadelik antwoord ons kan losbreek daarvan deur bloedlynvloeke te sny, maar dit is ‘n leuen wat deur Satan uitgedink is. Dit is nie Abba Vader se manier nie… lees gerus hoe dit dan anders moontlik is…

Abba Vader stuur aan elkeen van Sy kinders ‘n uitnodiging om die Bruilofsfees by te woon wat in die LIG-toestand plaasvind. Hier kom die keuse van die mens, asook die hartsmotief van die mens, in. Het jy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken en indien jy het, wat was jou beweegrede daartoe? Hoekom wil jy die Fees bywoon? Beweeg jy op die regte pad na die Fees of probeer jy met kortpaaie en ompaaie daarheen gaan? Betree jy die Builofsfees deur die korrekte DEUR of probeer jy soos ‘n dief deur ontoelaatbare plekke binnegaan? Dan ook: Is jy geklee met die Bruilofskleed? As jy nie korrek geklee is nie, sal jy uitgegooi word… die motief van ons harte is baie belangrik.

Die enigste manier om te beweeg vanaf die duistere toestand na die LIG – toestand, waar die Bruilofsfees plaasvind, is om gewortel te raak in die hart van Abba Vader. Eers wanneer ons die ou boom afsterf, is ons in staat om deur middel van ‘n penwortel in die hart van God in te groei waar ons dan die LEWE ontvang. Alleenlik deur die LEWE is die saadjie, wat diep in ons geeshart verberg lê, in staat om te ontkiem en te groei in ‘n nuwe boom in die LIG-toestand… ‘n boom gevorm deur Abba Vader wat God sal verheerlik deur die vrugte wat hy dra.

As jy ‘n fisiese boek wil hê, kontak asseblief vir Christa by: ccoetzee@arc.agric.za. Die boeke is gratis, daar kan dalk net ‘n klein koste wees om dit te pos.

Mag ons die bloed van Jesus pleit?

Hierdie vals lering is ook een van die dwaalleringe waarmee ek baie jare terug deurmekaar was.  Ek het in geestelike boeke gelees dat ’n mens die bloed van Jesus oor jou moet pleit vir beskerming, want as jy “covered in the blood of Jesus”, en dan kan Satan niks aan jou doen nie, want die bloed gee jou Goddelike beskerming.  Vanaf die dag dat ek die stem van Abba Vder kon hoor en die Gees my gelei het wanneer ek stilraak voor die voete van Abba Vader, het die Gees van God my nog nooit gelei om die bloed van Jesus te pleit nie.  En toe op ’n dag, vra God hartseer, maar tog ook reguit en streng, vir my:  “Waarmee is My kinders besig?  Hoekom pleit hulle die bloed van Jesus oor hulle, hulle geliefdes en hulle besittings?”  Abba Vader het gesê ek moet die Bybel gaan deursoek vir ’n Skrif waarin Hy ons leer om die bloed van Jesus te pleit en dan terugkom na Hom toe met ’n antwoord.  Ek het geskrik, dadelik my Bybel gegryp en begin soek.  Ek het selfs my ma en vriendinne laat weet dat hulle moet help soek, maar nodeloos om te sê:  Daar is geen Skrif in dei Bybel waar God ons leer om die bloed van Jesus te pleit nie.  Mense gebruik weereens skrifte, ruk dit uit verband uit en gebruik dit as bewys dat ons die bloed van Jesus moet pleit.  

Hoekom doen die mens dit in elkgeval?  Wees eerlik met jouself… dit gaan oor Goddelike beskerming, dat daar niks slegs moet jou of met jou geliefdes moet gebeur nie.  Mense gaan selfs so ver as om die bloed van Jesus oor hullle besittings te pleit… hoe kan ons dit doen, mense?  Besef julle hoe hartseer maak dit vir God?  Die mens misbruik die bloed van Jesus om dit te doen, veral as ons dit oor besittings pleit.  Lewelose goed!! Goed met geen gevoel, geen Goddelike waarde, maar ons wil ons besittinkies so veilig as moontlik hou.  Watse betekenis het jou besittings in elkgeval?  Hou op om die bloed van Jesus te misbruik en goedkoop te maak.  

Dan is daar ook mense wat die bloed van Jesus oor hulle kinders pleit en ja, ek is self ’n ma, so ek weet dit is ’n gerusstellende gedagte om die bloed van Jesus oor jou kleintjies te pleit en hulle te gaaan aflaai by die kleuterskool met die gemoedsrus dat hulle gedek is met die bloed van Jesus, so daar sal niks met hulle gebeur nie, maar is dit in die haak met Abba Vader dat ons dit doen?  Mense “cover” hulle ouer kinders met die bloed van Jesus, maar laat hulle dan toe om na suipplekke te gaan… die ouers glo dan sy kind sal niks oorkom nie, want hy is mos bedek en word beskerm deur engle…. so al suip die kinders hoe baie, hulle sal nie in ’n ongeluk kom nie, want selfs die kar is “toegemaak” met die bloed van Jesus.  Dit is uiters belaglik!  Ek het al ’n ma gehoor sê dat sy nie kan verstaan dat haar kind dood kan wees nie… sy het die bloed van Jesus oor die kind gepleit, maar nogsteeds die kind na ’n wilde party laat gaan.  Oppad terug is die kind in ’n motorongeluk dood… en wat was die ma se reaksie?  Hoe kan dit wees, God?  Hoekom het U nie my kind beskerm nie?  Ek het dan die bloed oor my kind gepleit… Hoe kon U dit toelaat?  So nou word God bevraagteken???  Is dit nie onregverdig en onmenslik van die mens om te dink daar is krag in sy woorde en daarom sal niks verkeerd loop nie?  Dit voel seker al vir Abba Vader om hierdie mense aan die skouers te skud sodat hulle kan wakker skrik…

Abba Vader het my gewys wat in werklikheid met mense gebeur wat die bloed oor hulleself of oor ander pleit… Die mens wat dit doen, ken God nog nie, hulle het nie gemeenskap met Abba Vader nie, so hulle het geen verhouding met God nie.  Hulle DINK hulle ken God, maar as hulle Hom geken het, sou hulle ook geweet het dat die mens nie die bloed van Jesus afpleit oor mense, omstandighede of goed nie.  Jammer as ek op tone trap, maar dit gaan nie help om doekies om te draai nie, mense moet die Waarheid begin besef en dit in die oë begin staar dat hulle God eintlik nie ken nie, maar Hom net wil misbruik tot voordeel van hulleself.  Toe ek die bloed van Jesus gepleit het, het ek gedink ek is baie heilig en dat ek God ken…. maar al wat ek eintlik geken het was rympies wat ek kon opsê… rympies om die regte woorde in die regte volgorde te sê… vir wie probeer ons nou flous?  Abba Vader soek nie rympies nie en Satan lag lekker vir ons wanneer ons kwansuis geleer word om die regte woorde in die regte volgorde te sê, want daar is blykbaar “krag” in ons woorde.  Watse krag?  Wie se krag?  Hoe kan God se krag in en deur jou werk as jy Hom nie eers ken nie?  En as jy Hom nie ken nie, bly Sy Gees nie in jou hart nie en skyn jy geen Lig uit jou geeshart uit nie.  As die Lig nie uit jou hart skyn nie, beteken dit jou geeshart en siel is nog pikdonker en wie baljaar in die duisternis van ons wese?  Niemand anders as die werkers van ongeregtighede nie:  demone!  So hierdie persoon is nog nie skoongemaak deur die Lig van God nie en daarom glo hulle so maklik al die leuens wat in der waarheid van Satan af kom… en een van daardie leuens is die pleit van Jesus se bloed.  Die LIG- lose mens is nog besmet met sonde en ongeregtigheid en wanneer hy die bloed van Jesus oor hom pleit, raak die bloed van Jesus “filthy blood” omdat dit meng met sy sondes.  Die bloed vermeng geestelik met die besmetting van die mens en raak ’n taai tameletjie wat aan die mens vasklou.  Alhoewel dit die mens bedek, beteken dit geensins dat die mens nou Goddelike beskerming het nie.  Dit vorm ’n tipe laag om die mens wat keer dat die Lig van God in die mens kan begin inskyn, en as die Lig nie in ons kan inskyn nie, kan ons nie ons sondes raaksien nie.  Dit is diegene wat stry en baklei oor die Waarheid … wat nie die Waarheid wil hoor of glo nie.  Demone weet wat die Waarheid is, maar natuurlik moet hulle probeer keer dat die mens die Waarheid glo.  Wanneer hulle die Waarheid binne die mens hoor, raak hulle mal, frustreerd en geïrriteerd en dit is hoekom duistere mense wat die Waarheid hoor, so buite hulleself kwaad kan raak en vreeslik begin argumenteer.  Dit is die demone binne hulle wat hulle so laat optree.  Met ander woorde, om die bloed van Jesus oor jou te pleit, “shield” jy eintlik die demone binne jou vas dat hulle nie kan uitkom nie en gaan hulle jou bitterlike irriteer en frustreer.  

Die bloed van Jesus speel op ’n totaal en al ander manier ’n groot rol in ons lewens.  Ons moet in die hart van God gewortel raak sodat ons die LEWE van God kan opneem en daarop kan begin leef.  Een van die bestanddele van die LEWE, is die bloed van Jesus wat ons nodig het in ons geeshart.  Soos ons die LEWE van God ontvang, drup die verlossende bloed van Jesus druppeltjie vir druppeltjie in ons geeshart wat weer deur ons geestelike are gepomp word om versprei te word deur ons totale wese.  DIT is wat ons beskerming gee teen die bose want die LEWE is ook die LIG van God, en as die Lig in ons geesharte aangesteek word, begin die demone binne ons sidder.  Hulle kan die LIG van God nie hanteer nie en dis die enigtste ding wat die demone sal laat padgee – die LIG van God!  So dit is wat ons nodig het!  Nie om die bloed van Jesus oor ons te pleit wat die verwoestende werkers binne ons vaskluister nie, maar die Lig, bloed en lewende water wat ons net by Abba Vader kan ontvang.  En hoe ontvang ons dit?  Om in afsondering by die voete van Abba Vader baie tyd deur te bring, om Woord in te neem en Abba Vader toe te laat om dit aan jou te interpreteer;  om baie tyd in gebed te spandeer… nie allerhande goed van God af te smeek en versoeke te rig nie, maar om ook stil te raak as Abba Vader met jou wil praat.  

As julle verskil oor die onderwerp van die pleit van Jesus se bloed, vra ek dat julle asseblief sal comment op hierdie saadjie.  As daar ’n Skrif is wat jou oorreed dat dit reg is om die bloed van Jesus te pleit, vra ek asseblief dat julle daardie Skrif op die comments sit.                     

7 Uit watter geslag is jy?

Hoofstuk 7

7 Uit watter geslag is jy?

“As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”  Galasiërs 3:29 (AFR33/53)  

  In my soeke na rigting uit die duisternis, het ek “geestelike” boeke gelees wat gehandel het oor die sny van bloedlynvloeke.  Ek het selfs ’n beradingskursus gedoen wat grotendeels daaroor gehandel het.  Die genade van die Here was vir my baie groot en ek het altyd ’n ongemaklikheid gehad oor die gedeelte wat gehandel het oor die sny van bloedlynvloeke.  Ek het die kursus net vir ’n paar maande gedoen voordat Abba Vader met my begin praat en Hy my duidelik vermaan het om die kursus te staak en in die plek daarvan alles te begin neerskryf wat Hy my leer.    

Ek was al ’n geruime tyd besig om te skryf toe Abba Vader my een oggend, onder gebed, uit die bloute vra of ek die leuen glo oor die sny van bloedlynvloeke en hoekom mense dit doen?  Ek maak toe my hart oop teenoor Abba Vader en verduidelik vir Hom hoe ek nog altyd gevoel het oor die breek van bloedlynvloeke – ek was altyd ongemaklik  daarmee, want iets het nie vir my reg gevoel nie – dit het vir my so half onnatuurlik gevoel, al kon ek nie my vinger op die ongemak plaas nie.  Wanneer ek met Abba Vader in gesprek is, kan ek VOEL Hy is by my, maar die tyd wat ek opgelees en geleer was deur die wêreld oor bloedlynvloeke en ek dit  “in die gees” gebreek het, het ek glad nie die teenwoordigheid van Abba Vader gevoel soos vandag nie.  Dit het so doelloos en so leeg gevoel, so asof ek dit uit myself probeer doen het sonder God.  Tog het ek geglo dat die mense wat hierdie boeke geskryf of die kursusse daarvoor aangebied het, dit van God gehoor het en daarom het ek die leuens geglo.  Ek was so naïef…  

Na ek aan Abba Vader my hart uitgepak het oor die sny van bloedlynvloeke, vra Hy my:  

“Uit watter geslag is jy, My kind?  Is jy uit die geslag van die vlees of is jy uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob?”  

Ek het met ’n diep frons op my gesig voor Abba Vader gesit, want ek kon nie verstaan hoekom Hy dit vir my vra nie, waarna Hy verder verduidelik het:  

“As die mens uit die geslag van Abraham is, hoekom sny hy dan bloedlynvloeke?  Iemand gebore uit die geslag van Abraham, is vry!  Hy kan geen bloedlynvloeke op hom dra nie, want Jesus het klaargemaak daarmee aan die kruis.  As jy deel is van die geslag van Abraham, is daar geen bloedlynvloeke om te breek nie.”  

Abba Vader verduidelik dus dat daar geen bloedlynvloeke op die geslag van Abraham kan wees nie, want as jy uit die geslag van Abraham is, is jy uit die geslag van God!  Jy is dus weer gebore uit God en daar kan geen bloedlynvloeke op die geslag van God wees nie, want Jesus het alreeds alle magte aan die kruis oorwin!  Alle vloeke is gekanselleer deur Jesus se kruisdood, so as jy weergebore en oorgegee is aan God, is al die vloeke gekanselleer.  Die vyand kan ons dan met geen meer kettings vashou nie.  Met hierdie woorde en verduideliking deur Abba Vader gee Hy my Galasiërs 3 om te lees.  Ek het behoorlik na my asem gesnak toe ek hierdie hoofstuk lees en veral vers 29:  

“As julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

  “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word – want daar is geskrywe:  Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang!” Galasiërs 3:13 (AFR33/53)

  “Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham.”  Galasiërs 3:7 (AFR33/53) 

Die geslag van God lewe in die Lig van God;  hulle is weergebore en skoongewas deur die bloed van die Lam.  Daarteenoor funksioneer die geslag van die vyand in boksies wat in die duisternis geleë is en gehoorsaam hulle die wil van die vyand;  hulle leef in sonde en weerstaan die wil van God.  Satan beheer hulle en hy het ’n houvas op hulle deur die bande en kettings van die boksie, maar hulle besef dit nie en wil dit ook nie glo nie.

God bied Sy Lig-Woord aan almal, maar dit bly die keuse van die mens…  Gaan ons die Lig van die Woord toelaat om ons in die Waarheid te lei?  Die Woord skyn ’n lig op al die leuens waarvolgens ons leef, maar die mens maak die keuse of hy dit wil erken of nie.  Ons kan vryheid bekom deur ons sondes en tekortkominge met ’n opregte hart aan God te bely sodat Hy ons vergewe en verlos, maar as ons ons nie steur aan die Woord van God nie, luister ons nie na God nie.  Dan is ons net ’n hoorder van die Woord en doen ons nie wat God van ons verwag nie.  As ons nie na God luister nie, is daar net een ander een na wie ons luister en dit is Satan.  Kyk wat sê Jesus vir die Fariseërs in Johannes 8:44:  

“Die duiwel is julle pa.  Al wat julle wil doen is om na julle pa te luister.  Wat hy sê, doen julle.  Die duiwel stel net daarin belang om mense se lewe te vernietig en hulle dood te maak.  Hy was mos altyd so.  Hy gee niks om vir die waarheid nie.  Al waarin hy belangstel, is om te lieg en te bedrieg.  Dit is hoe hy is.  As hy sy mond oopmaak, lieg hy.  ’n Mens kan niks glo wat hy sê nie….Julle wil nie na My luister nie, wat maar net kan beteken dat julle nie kinders van God is nie.” Johannes 8:44 (DB)  

Volgens Johannes 8 is ’n persoon wat nie luister na God nie, ook nie ’n kind van God nie, maar van Satan, met ander woorde, hierdie persoon is dan nie uit die geslag van Abraham nie, maar uit die vleeslike geslag van die wêreld.  Hy is nog vasgeketting in die duisternis.  Kinders van God gehoorsaam Sy gebooie – nie uit hulle eie nie, maar deurdat Jesus in en deur hulle heers en aan hulle die vermoë gee om gehoorsaam aan God te wees (dit is Jesus in hulle wat God gehoorsaam).  Wanneer hulle nuut gebore word uit die geslag van Abraham, kan daar geen bloedlynvloeke op hulle wees nie, want hulle is dan uit God gebore.  

Lees asseblief Johannes 8:31-47.  Ons moet daarteen waak om nie so verwaand en selfvoldaan te wees soos die Fariseërs nie…  Hulle was vas oortuig dat hulle kinders van God is, maar volgens Jesus se woorde aan hulle, is hulle kinders van die een aan wie hulle gehoorsaam is – die duiwel.  Ons kan onsself daaraan meet as ons die Lig-Woord optel en bestudeer, as ons kies om eerlik na ons eie lewe en dade te kyk.  Waarvan getuig ons dade?  Na wie luister ons?  Na Satan of na God?  Jesus sê vir die Fariseërs hulle is gevangenisse en dat die Waarheid alleen hulle vry kan maak.  Hulle is geskok oor die Man wat vir hulle sê hulle sit in gevangenis, want hulle reken hulle was nog altyd vry.  Hulle roem in hulle vryheid omdat hulle vleeslik uit die nageslag van Abraham is, maar wat hulle nie verstaan nie, is dat niemand wat vleeslik uit die nageslag van Abraham is, daarop kan roem om kinders van God te wees nie, want Romeine 9:7,8 sê:  

“Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar in Isak sal jou nageslag genoem word.  Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag!”  Romeine 9:7,8 (AFR33/53)

The Message stel hierdie Skrif so:  

“Not all Israelites of the flesh were Israelites of the spirit.  It wasn’t Abraham’s sperm that gave identity here, but God’s promise.  Israelite identity was never racially determined by sexual transmission, but it was God-determined by promise.” 

Die Fariseërs het op hulle vleeslike afkoms geroem en daarom geglo hulle is vry en kinders van God.  Hulle het geglo hulle is vry omdat hulle al hulle eie wette gehoorsaam.  Hulle het geglo hulle is uit die geslag van God, maar hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die Seun van God herken nie?  Hoe kan iemand wat uit die geslag van God is, nie die woorde van God herken en aanvaar nie?  So ’n persoon is geestelik doof en geen woord van God kan insink in so ’n persoon se hart nie.  Hulle wou Jesus eerder doodmaak en dit wys mos duidelik wie hulle geestelike vader is, want die duiwel is ’n leuenaar en ’n moordenaar van die begin af.  Hy kan nie omgee vir die Waarheid nie, want al wat hy kan doen, is lieg en bedrieg, en sy kinders doen dieselfde.  Jesus spreek woorde van Waarheid en daarom wou die Fariseërs Hom doodmaak en so doen Satan en sy saad in vandag se tyd nogsteeds – hulle probeer nogsteeds om God se kinders geestelik dood te maak wat die Waarheid praat.  Ons moet onsself die vraag afvra:  Wie is ons geestelike vader?  Aan wie is ons gehoorsaam?  Na wie luister ons? 

Net soos die Fariseërs, roem vandag se mense dat hulle vry en gered is.  Hulle dink so omdat hulle kerk toe gaan, maar in der waarheid beoefen hulle net godsdiens waar hulle God dien met die mond en lippe;  dit het niks met hulle harte te doen nie.  Sonder dat hulle dit besef, sit hulle nogsteeds in gevangenis in duistere boksies terwyl hulle al die godsdienstige wette, reëls en ander regulasies van hulle voorouers volg.  Hulle is nogsteeds deel van die boksiegeslag en al die vloeke wat deur sonde veroorsaak word, is van toepassing op hulle lewens.  Niemand kan sê dat Jesus gesterf het vir sy sondes en daarom is hy/sy deel van God se geslag nie.  Om deel van God se geslag te wees, moet ons ons vleeslike natuur afsterf en moet ons geestelik weer gebore word.  Om elke Sondag kerk toe te gaan of met die mond te sê jy glo in God,  beteken nie jy is weergebore nie.  

Hoe word ons deel van die geslag van Abraham?  

Lees Johannes 3:1-10.  Ons word deel van die geslag van Abraham wanneer ons weer gebore word, want wanneer ons deel word van die geslag van Abraham, word ons deel van die geslag van God.  Om weer gebore te word, moet ons sondige natuur eers sterf, want hoe kan ons weer gebore word terwyl ons sondige natuur nog lewe?  Ons moet die self afsterf soos Jesus aan die kruis gesterf het en ons moet weer opgewek word deur die krag van God soos Jesus opgewek is uit die dood.  Dan is ons weer gebore deur God en dan leef Jesus in en deur ons.  Dit is nie sommer net ’n keuse wat ons maak en nou is ons weergebore nie;  dit is ’n lang proses, ’n pad wat ons moet stap, hand aan hand met Jesus, waar die Waarheid ons eers moet suiwer en vrymaak van onsself.  Sonder hierdie proses sal ons nooit kan behoort aan die geslag van Abraham, dus, aan die geslag van God nie.  Om met water gedoop te word, beteken ook nie die mens is weergebore en uit God nie. 

Dit het die Fariseërs nie verlossing gebied deur vleeslik te behoort aan die nageslag van Abraham nie en net so vandag het ons vleeslike afkoms niks te make met ons verlossing nie en daarom help dit ons niks om bloedlynvloeke te sny nie.  Al sny of breek ons bloedlynvloeke met menswoorde, bly ons nogsteeds in die boksie, want ons het vleeslik nie gesterf nie.  Om bloedlynvloeke te sny soos die wêreld ons leer, is oppervlakkig, want dit het niks met ons gees te doen nie.  Daarom kan dit ook nie aan ons ’n plek in God se geestelike familie gee nie.  Die enigste antwoord lê daarin om van nuuts af ingebore te word in die familie van God in.  Johannes 12:24 sê as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan dit nie vrug dra nie, wat ook beteken ons het nodig om ons vleeslikheid af te sterf sodat ons geestelik weer gebore kan word.

Die meeste van ons is nie vleeslik uit die nageslag van Abraham nie, maar deur die Here se genade het Hy dit nou vir ons moontlik gemaak om geestelik deel te word van die geslag van Abraham en dit is al wat tel.  Die Israeliete het op hulle eie werke en dade staatgemaak vir verlossing;  hulle het die genade van God verwerp en hulle het nie geglo in die lewende God nie.  Hulle wou nie die sterfte van Jesus, en dit wat Hy vir die mensdom aan die kruis gedoen het, aanvaar nie.  Hulle wou eerder op hulle eie werke staatmaak vir verlossing.  Hulle was baie toegewyd in hulle godsdiens, maar op die ou end het dit hulle niks gehelp nie.  Hulle het baie ywer, maar hulle het geen kennis van hoe God waarlik werk nie (Romeine 10:1-4).  Hulle het hulle nie aan God se plan van verlossing onderwerp nie en dit het veroorsaak dat hulle die vryspraak van God misgeloop het.  Net so moet ons versigtig wees wanneer ons al ons fokus plaas op die sny van bloedlynvloeke, die pleit van Jesus se bloed en nog so baie ander dwaalleringe… Raak ons nie ook toegewyd in godsdiens nie?  Ywer ons nie ook te hard, maar mis die merk nie?  Ons moet versigtig wees dat ons nie so vasgevang raak in godsdienstige rituele dat ons ook die vryspraak van God misloop omdat ons al ons vertroue op menswoorde plaas en sodoende ons geloof in Jesus Christus verloor nie.  Alles gaan oor ons geloof in Abba Vader en of ons waarlik glo wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het.  Ons moet dit wat Jesus vir ons gedoen het, “embrace”.

Om die gedeelte op te som:  Kan daar vloeke op ons wees?  Ja, verseker!  As ons nog volgens ons voorouers se tradisie, reëls en godsdiens lewe, is ons nogsteeds vasgevang in vervloeking en duistere boksies.  As ons die sondes van ons voorouers nogsteeds aan die lewe hou, hang daar ’n vervloeking oor ons lewe.  As ons ons nie steur aan God en Sy Woord nie, leef ons in ’n vervloeking.  As ons nie ’n hegte verhouding met God het nie, is vervloeking ons voorland.  Dit is Godslasterlik om te beweer dat ons outomaties vrygekoop is van vloeke omdat Jesus gesterf het.  Die persoon wat hierdie uitlatings maak, ken nie die Woord van God nie en leef ’n leuen.  Jesus sê baie duidelik dat ons moet sterf aan die self en weer gebore moet word om deel van die koninkryk van God te kan wees.  Om deel van ’n kerk of ’n selgroep te wees, beteken nie jy is weergebore nie.  Omdat jy gedoop is as baba, beteken nie jy is weergebore nie.  Om met die mond te bely om in God te glo en dat Hy ’n God van liefde is, beteken nie jy is weergebore nie.  Wedergeboorte is iets wat met die hart gebeur en die bewys daarvan sal in jou dade gesien word.  God sien alles wat ons doen;  Hy ken elkeen se hart en Hy alleen weet of jou hart opreg is of nie.  Hy weet wanneer ons mense in die stilligheid, of selfs in die openbaar veroordeel of vervloek, Hy sien al ons dade en motiewe raak, ons kan niks vir Hom wegsteek nie.  Alleenlik wanneer ons die vleeslikheid afgesterf en weer gebore is in die Lig van God, word ons verlos van al die kettings en bande.  Alleenlik dan tel die kruisiging van Jesus vir ons en is dit van toepassing op ons, maar die mens in duisternis kan nie die kruisiging van Jesus vir homself opeis en beweer hy is verlos nie.  Dis gewoonlik hulle wat dan lewe net soos hulle wil.  Die bewys sal lê in die vrug wat ons dra.                  

“…Wat moet ons doen, broers?  En Petrus sê vir hulle:  ‘Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang…’  En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê:   ‘LAAT JULLE RED UIT HIERDIE VERKEERDE GESLAG!’” Handelinge 2:37-40 (AFR33/53) 

Jesus onderrig Nikodémus aangaande die wedergeboorte.

En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode.  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.  Nikodémus antwoord en sê vir Hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur?  Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?  En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Johannes 3:1-21 (Afr 33/53)

6 Lig van die Woord

Audio… Lig van die Woord

Hoofstuk 6

“Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.  Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en yster OMDAT hulle wederstewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het, het Hy hulle hart deur moeite verneder;  hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie.  Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid;  uit hul angste het Hy hulle verlos.  Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.”     Psalm 107:9-14  (AFR33/53)  

“Hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan!”   Jesaja 45:2 (AFR33/53)

Abba Vader laat ervaar my die volgende onder gebed:  Ek is verdwaald in ’n baie donker woud en ek weet nie watter kant toe nie;  ek het geen kompas by my om rigting te vind nie, maar al het ek ’n kompas by my gehad, sou dit my nie gehelp het nie, want ek het geen aanwysings nie.  Ek kyk om my rond:  Die woud bestaan uit ’n groot aantal hoë, massiewe bome waarvan die toppe van die bome so dig is dat daar geen sonlig deur die blare skyn nie.  Die droë blare kraak onder my voete soos ek deur die woud stap op soek na die regte pad.  Dan sien ek ’n boek wat vasgespyker is teen ’n boom.  Ek hardloop na die boek met die hoop dat ek aanwysings hierin sal kry wat my sal help om die regte pad uit die donker woud te vind.  Ek gaan sit onder ’n boom en lees vinnig die boek deur, maar wanneer ek die boek klaar gelees het, voel ek nogsteeds verdwaald en verlore.  Ek staan op en begin verder soek na die regte pad.  Dan sien ek nog ’n boek teen ’n boom vasgespyker en hardloop om daardie boek ook te lees in die hoop om aanwysings in daardie boek te vind…  So hardloop ek soos ’n verdwaalde deur die woud van boom na boom en lees al die boeke wat vasgespyker is teen die bome, maar nie een van hierdie boeke help my om die pad te vind uit die donker woud nie;  nie een van hierdie boeke lei my na die ware Weg nie;  nie een van hierdie boeke gee vir my hoop en vrede nie.  Hierdie boeke het my inteendeel net nog verder laat verdwaal, want dit het my goed geleer soos die sny van bloedlynvloeke, om die bloed van Jesus te pleit en die verkeerde verstaan van die wapenrusting.  Nie een van hierdie leringe leer my die korrekte rigting of pad uit die duistere woud nie, maar lei my eerder net dieper die donker woud in om verder te verdwaal.

Dan sien ek gedaantes in swart wat pyle op die bome uitkap om rigting aan te dui, maar soos ek die pyle volg, kom ek agter die pyle lei my al in die rondte.  Ek begin die boeke en pyle ignoreer en begin die teenoorgestelde rigting daarvan loop en skielik sien ek êrens uit die donker woud ’n flou liggie wat skyn.  Ek stap in die rigting van die liggie en soos ek soontoe stap, raak die flou liggie al hoe helderder.  Die liggie lei my na die middel van die woud en dan sien ek waar die lig vandaan kom…  Dit skyn uit ’n pragtige, goue Boek wat op ’n afgekapte boomstomp lê.  Die Boek is vol stof, maar ek tel die Boek op, blaas die stof daarvan af en gaan sit in verwondering plat, met gekruisde bene, langs die afgekapte boom met die goue Boek in my hande.  Ek maak die boek oop en dis asof die blaaie en woorde daarin begin lewe.  Ek begin die lewende woorde lees, en soos ek dit lees, kan ek voel dit doen iets aan die binnekamers van my hart.  Later begin ek die woorde van die Boek verslind en hoe meer ek voed op hierdie wonderlike Boek, hoe meer lig raak dit om my, hoe meer kettings begin ek raaksien wat my gevange hou en hoe meer aanwysings begin ek raaksien wat my uit die donker woud kan uitlei.  Ek kan voel hoe die woorde van die Boek lewendig raak binne my soos ek die woorde lees en inneem.

“Julle leen julle ore uit aan ‘n klomp mense wat die goeie nuus oor Christus heeltemal verdraai.  Dit lyk my hulle het julle kop behoorlik deurmekaar gepraat.  As mense ’n ander weergawe van die goeie nuus oor Christus verkondig, sal God hulle verskriklik straf.”   Galasiërs 1:7,8 (DB)

Een manier waarop Satan soekende mense in duisternis maklik verlei, is deur dwaalleringe wat mense verder vasvang in godsdienstige orgies!  In my soeke na God, het ek geestelike boeke begin lees wat ek teen die bome in die digte woud gevind het – hierdie boeke was uit die duisternis!  Daar was geen Waarheid daarin te vinde nie, alhoewel hulle die Naam van God gebruik, of laat ek eerder sê, misbruik.  Die aanwysings daarin laat die mens net nog dieper die woud in verdwaal en dit lei die mens op paaie wat God nie vir ons uitgelê of beplan het nie.  Dit lei ons al in die rondte in die donker bos en sorg dat ons nie die ware Weg van God vind nie.  Hierdie boeke kan ons nooit na die ware Weg van God lei nie, maar voorkom dat ons die regte Weg vind.  Dit is die werk van Satan om ons in die duister te hou, want hy probeer enigiets in sy vermoë sodat ons nie die pad van God vind wat ons uit die duisternis sal uitlei nie.  Hierdie boeke lei naïewe mense op die verkeerde spoor met redenasies wat slim klink, maar eintlik is dit met leuens deurtrek (Kollosense 2:4).  Baie van hierdie idees het die mense sommer self uitgedink en dit kom van die onsigbare magte wat in die wêreld aan die werk is.  Nie een van hulle idees stem ooreen met dit wat Christus sê nie, en dit staan ook nie vir ons opgeskryf in die Woord nie.  Deur hierdie leringe, ketting Satan die mens net nog stywer vas in geestelike tronke deur middel van ’n spul leuens en veral godsdiens!  Abba Vader het my uitdruklik vermaan om al hierdie geestelike boeke in my besit teen die kruis vas te spyker, om alles te verwerp wat ek daarin gelees het en my van voor af deur die Woord van God te laat leer:  

“Die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie;  maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie;  en soos die julle geleer het, so moet julle in Hom bly.”   1 Johannes 2:27 (AFR33/53) 

“’n Pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem;  maar hy wat die teregewysing verontagsaam, raak VERDWAALD.” Spreuke 10:17  (AFR33/53)

As God ons al hierdie snaakse goed wou leer wat in sogenaamde geestelike boeke staan, sou dit in die Bybel vir ons opgeskryf gewees het, want die hele Skrif is deur God gegee aan mense om neer te pen tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid (2 Timoteus 3:16).  God het die Woord aan Sy profete en aan Sy dienaars gegee;  Hy het elke Woord in hulle harte gefluister sodat hulle wat Sy stem kon hoor, elke Woord kon neerpen vir die mensdom.  2 Petrus 1:19 sê die profetiese Woord is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in die mens se hart… DIT is presies wat ons nodig het!  Die môrester moet opgaan in ons harte, die Lig van God moet begin skyn vanuit  ons harte.  Duisternis oor ons hart moet verbreek word!  Maar daarvoor het ons nodig om eerstens die Lig van die Woord van God te vind in die middel van die donker woud; ons het nodig om ons rug te draai op die dinge van die wêreld waarmee ons ons so besig hou en ons tyd te wy aan die Woord van God.

Jesus het gesterf sodat Sy Lig vrygestel kon word en die Lig is ook die Gees van God.  Die Lig kan in die duistere boksies ingaan om mense te help wat vooraf gekies is deur God.  Voor die kruisiging, was die Lig van God nog nie vrygestel nie en daarom was daar eers geen hulp vir die mense nie.  Daar was ook nog nie ’n deurgang vanaf die duistere toestand na die Ligtoestand van God nie, maar Jesus se sterfte het die aarde laat bewe, die voorhangsel laat skeur en ’n deurgang bewerk na die Ligtoestand van God.  Jesus het die Weg kom baan wat lei na die Lig-toestand.  Die gehoorsame sterfte van Jesus het Sy Lig vrygestel om ’n hulp vir die mense in gevangenis te wees.  Nou kan die mens met die hulp van die Lig begin sien wat aangaan in die duisternis, die Lig kan aan die mens al die kettings en bande openbaar wat hom in gevangenis hou en die Lig kan die mens lei in die rigting van die kruis waar opregte sondebelydenis moet plaasvind.  Ons moet net mooi verstaan dat wanneer ons die Lig-Woord vind en ons dit begin lees, ons nog nie deurdrenk is met die Lig van God nie, maar die Lig word aan ons geskenk om ons rigting te gee uit die donker woud na die kruis van Jesus. 

“U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.” Psalm 119:105 (AFR33/53)

Soos ons tyd met die Woord begin spandeer, skyn die Woord ’n lig op al die kettings en bande van sondes wat ons gevange hou – sondes in ons eie lewe asook sondes van ons voorouers wat ons aan die lewe hou, met ander woorde, sondes van ons voorouers waarmee ons nog nie gebreek het nie, maar waarmee ons aangaan omdat ons grootgeword het daarmee en dink dit is reg.  Ons moet die Woord toelaat om ’n lig te skyn op elke dingetjie in ons lewe en dan sal God deur Sy Woord aan ons elke onheil in ons lewe openbaar waarmee ons moet breek en aan Hom bely sodat ons vergifnis kan ontvang daarvoor.  Die Lig van die Woord skyn ook op die leuens wat ons in allerhande “geestelike” boeke gelees en geglo het.  Dit is ’n keuse van ’n volwaardige volwassene om die Lig-Woord op te tel en sy foute, tekortkominge en sonde daardeur raak te sien.  Dis ’n keuse wat die mens maak om homself eenkant te plaas, sy trots te laat staan en sy eie foute raak te sien en te erken.  Erkenning en belydenis is die beginpunt van verlossing!  As die mens net vir ’n ruk van sy troontjie wil afklim en kies om sy eie swakhede raak te sien…  As ons nie die keuse maak om te breek met ons sondes en dit aan God te bely nie, kan ons nie vergifnis ontvang nie en as ons nie vergifnis ontvang nie, word die kettings om ons nie afgebreek nie en strompel ons voort in die duisternis in kettings…

 “Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig:  God is Lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.  As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie.  Maar as ons in die Lig lewe soos Hy in die Lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, Sy Seun, ons van elke sonde.  As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.  Maar as ons ons sondes bely — Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.  As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is Sy woord nie in ons nie.” 1 Johannes 1:5-10  (AFR33/53)

Lees asseblief Efesiërs 5:8-20.  Ek haal aan uit Die Boodskap:

“Moenie iets wegsteek nie, maar leef openlik vir God.  Julle was ook eens op ’n tyd soos mense wat in die donker geleef het.  Nou dien julle die Here en leef dus soos mense wat in die lig kan sien wat hulle doel is.  Leef dus soos mense wat niks wil wegsteek nie, maar wat alles oop en bloot in die lig doen. (Iemand wat so leef, is goed vir ander, tree op soos God van hom verwag en staan by die waarheid.)  As julle iets doen, vra of die Here daarmee tevrede sal wees.  Bly weg van mense wat in die donker konkel.  Niks goeds of blywends kan uit die gekonkel gebore word nie.  Waarsku liewer ander mense daarteen deur vir hulle te wys hoe verkeerd hierdie gekonkel is.   Die dinge wat die ongehoorsame mense so in die donker aanvang, is so vieslik dat ek dit nie eens hier wil noem nie.  As die lig van Jesus egter daarop val, sal almal kan sien hoe sleg hierdie dinge werklik is.  In die lig kan ’n mens mos niks wegsteek nie en as dit eers in die lig is, is dit daar vir almal om te sien.  Dit is daarom dat die Skrif sê:  ‘Word wakker, jou slaper; word lewendig uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat val.’  Wees baie versigtig hoe julle leef.  Leef soos mense wat weet wat God van ’n sinvolle lewe verwag en nie soos mense wat niks daarvan weet nie.   Moenie jou tyd mors nie.  Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye.  Moenie julle lewens mors deur sonder ’n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef.  Moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor ’n mens beheer oor jouself.  Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word.  Sing en leer mekaar met liedere wat uit die Psalms kom of ander mooi geestelike liedere.  Sing met julle hele hart vir die Here.  Moenie vergeet om altyd vir God, die Vader, baie dankie te sê vir alles nie.  Doen dit omdat julle aan Jesus Christus behoort en Hy julle in staat gestel het om dit te doen.” Efesiërs 5:8-20 (DB)

Lees ook die wonderlike bevestiging in 2 Korinthiërs 4:1-6.  Ek haal sekere dele aan uit Die Boodskap:

Die goeie nuus bring lig en lewe

 “As dit wat ek oor Christus sê vir party mense onverstaanbaar is, is dit net hulle eie skuld.  Dit is omdat hulle op pad is na die doderyk toe.  Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak.  Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker.  Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie.  Hierdie goeie nuus handel oor Christus, Hy wat so vol glorie en heerlikheid is. Christus is ook die ewebeeld van God.  Hy wys vir ons wie God regtig is.  God het heel aan die begin gesê:  ‘Laat daar lig wees;  laat die donker verdwyn.’  Dieselfde God wat dit gesê het, het ook op ’n dag my lewe nuut gemaak.  Hy het met Sy helder Lig in my donker lewe kom skyn.  Toe het ek vir die eerste maal besef hoe groot en vol heerlikheid Hy is.  Dit het natuurlik gebeur toe ek van aangesig tot aangesigmet Jesus Christus te staan gekom het.” 

Dit is ‘n keuse van die mens om allerhande “geestelike boeke” neer te sit en eerder die Lig-Woord op te tel sodat dit ’n lig kan skyn op al die leuens, kettings en bande wat ons omring.  Ons moet die Lig-Woord waarlik bestudeer en dan is dit ons verantwoordelikheid om eerlik met onsself en God te wees oor ons eie sondes asook die sondes van ons voorouers wat ons aan die lewe hou en moet ons die keuse maak om te WIL breek daarmee.  Die Lig wys duidelik aan ons wat sonde is en gee aan ons rigting en leiding na die kruis van Jesus, die enigste plek waar ware belydenis van sonde kan plaasvind.  Die Lig-Woord stel ons ook voor aan Jesus Christus sodat ons Hom kan leer ken – daar is geen ander manier hoe ons Jesus kan leer ken nie en om in Hom te GLO, moet ons Hom eers leer ken wat alleenlik deur die Woord kan geskied.  Ek sê weer:  Die sny van bloedlynvloeke kan aan niemand verlossing of redding bied nie;  alleenlik opregte sondebelydenis by die kruis engeloof in Jesus Christus.  

“Wat die Lig beteken vir iemand wat in die pikdonker sit, beteken Ek vir mense op geestelike gebied.  Daarom sal iemand wat My volg se lewe nie sinloos wees soos die van iemand wat in die donker rondstrompel nie.  Hy sal sy lewe sinvol kan leef omdat hy sal kan sien wat om te doen om God tevrede te stel.”  

“Once you lived in the dark, but now the Lord has filled you with light.  Live as children who have light.  Light produces everything that is good, that has God’s approval, and that is true.  Determine which things please the Lord.  Have nothing to do with the useless works that darkness produces.  Instead, expose them for what they are.  It is shameful to talk about what some people do in secret.  Light exposes the true character of everything because light makes everything easy to see.  That’s why it says:  ‘Wake up, sleeper.  Rise from the dead, and Christ will shine on you!’”  Ephesians 5:8-14  (GWT)

Alles gaan oor keuses wat ons maak!  Dit is ’n keuse wat ons maak om die Lig-Woord te vind, die stof daarvan af te blaas en dit waarlik te begin bestudeer.  Dit is ’n keuse wat ons maak om die Lig-Woord toe te laat om aan ons die kettings en bande te openbaar wat ons gevange hou.  Weereens is dit ’n keuse wat ons maak om ons trots eenkant toe te skuif en al ons foute, tekortkominge en sondes wat die Woord aan ons openbaar, te erken en ware berou daaroor te hê.  Gaan ons die keuse maak om die sondes in ons lewe aan Abba Vader te erken en te bely en om dan die sonde te verwerp en ons rug daarop te draai?  Of gaan ons ons oë toedruk en aangaan met hierdie sondes wat so lekker is?

“…There’s nothing like the written Word of God for showing you the way to salvation through faith in Christ Jesus.  Every part of Scritpure is God-breathed and useful one way or another – showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God’s way…” 2 Timothy 3:16 (MSG)

5 Bloedlynvloeke sny?

Hoofstuk 5

Audio “Bloedlynvloeke sny?”

“As julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenwandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos…” 1 Petrus 1:17-19 (AFR33/53)

Die mense wat die lering versprei oor die sny van bloedlynvloeke, sien die sondes van die voorouers as ’n vloek wat oor die kinders se lewens kom hang en onheil in ‘n mens se lewe veroorsaak soos huwelike wat verbrokkel, siektes, onvrugbaarheid, finansiële probleme, allerhande verslawings en ook goed soos woede, angs, depressie en so meer.  Met ander woorde, die lering oor die sny van bloedlynvloeke leer die mens dat wanneer hulle slegte omstandighede beleef, hulle vervloekinge beleef as gevolg van die sondes van hulle voorouers.  Die Skrif wat die mense gebruik om hierdie lering te staaf, is Eksodus 20:5,6:  

“Jy mag jou voor hulle (gesnede beeld) nie neerbuig en hulle nie dien nie;  want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;  en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou” Eksodus 20:5,6 (AFR33/53)    

Hulle glo dus dat die sondes van die voorouers ’n vervloeking op die nageslag plaas sonder dat die nageslag dit verdien.  Soos Abba Vader my geleer het… die nageslag word onglukkig wel in die vervloekte boksie ingebore, maar daar is ’n manier om daarvan los te breek.  Die dwaalleer wat geleer word aan die mense is om bloedlyn- of generasievloeke te sny deur hulle voorouers se sondes te identifiseer, ’n rympie en ’n gebed op te sê en dan is die mens kwansuis losgesny van die vloek wat sy voorgeslagte se sondes op hom gelê het…  

Ek het ook hierdie leuen geglo oor die sny van bloedlynvloeke totdat Abba Vader ingegryp en my die Waarheid kom leer het.  Dat daar ’n vervloeking op ’n mens se lewe kan wees, is sonder twyfel.  Daar is verseker vloeke van verskeie aard wat op mense se lewens rus en selfs die Bybel is baie duidelik oor ’n vervloeking, so ek sê nie daar bestaan nie iets soos ’n vervloeking nie.  Wat ek wel sê, is dat die manier waarop die wêreld die vloeke wil breek, nie Bybels is nie.  Nêrens in die Woord noem God vloeke bloedlynvloeke of generasievloeke nie, maar as jy dit wil sien as bloedlynvloeke, sien dit dan so… die kwessie is nie of daar wel vloeke bestaan of nie, want ons almal leef op ’n stadium in die duisternis in ’n vervloeking;  die kwessie is hoe om die kettings gebreek te kry wat jou in die vervloeking vasgeketting…    

Lees asseblief Esegiël 18.  Jy sal sien hierdie hoofstuk lyk asof dit in teenstelling is met Eksodus 20:5 en 6.  Esegiël 18 is vir ons baie duideliker uiteengesit as Eksodus 20, veral vers 20 wat sê:

“Die siel wat sondig, die moet sterwe;  die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie;  die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.”  Esegiël 18:20 (AFR33/53) 

Ek voel mense vat die vers in Eksodus 20 en interpreteer dit soos hulle wil.  Hier is hoe Abba Vader Eksodus 20:5 en 6 aan my verduidelik het… 

God besoek die misdaad van die ouers tot aan die derde en vierde geslag van die wat Hom haat… Let wel:  VAN DIE WAT HOM HAAT!  Wat beteken dit om God te haat?  Om God te haat, is die teenoorgestelde daarvan om God lief te hê en die Woord sê as ons God liefhet, sal ons Hom gehoorsaam, dus sal ons Sy gebooie gehoorsaam.  

“As julle My liefhet, bewaar My gebooie.” Johannes 14:15

“Wie My gebooie het en die bewaar, dit is hy wat My liefhet…” Johannes 14:21

“Want dit is die liefde tot God, dat ons Sy gebooie bewaar;  en Sy gebooie is nie swaar nie. 1 Johannes 5:3

Die mens wat God liefhet, sal Sy gebooie bewaar, maar ons kan alleenlik Sy gebooie gehoorsaam as ons een is met Abba Vader, as Sy Gees in ons “dwell”, as die LEWE van God in en deur ons werk… want dit is die Gees van God binne ons wat God gehoorsaam, nie die mens nie.  Wanneer ons een raak met Abba Vader deur Sy Gees, sal hierdie mens se waardes, persepsies en beginsels Goddelik van aard wees.  Omdat hulle God gehoorsaam, sal hulle nie hulle omgewing vervloek deur sonde nie, so hulle maak nie hulle kinders groot in ’n vervloekte boksie nie.  Hierdie kinders word van jongs af met Goddelike waardes, persepsies en beginsels grootgemaak;  hulle sal deur die voorbeeld van hulle ouers leer wat dit beteken om God waarlik lief te hê en om ’n verhouding met Hom te hê.

Aan die anderkant van die munt is die mense wat ongehoorsaam is aan God en God vergelyk ongehoorsaamheid met haat.  Ongehoorsames sal nie God se gebooie nakom nie en hulle waardes, persepsies en beginsels gaan nie Goddelik van aard wees nie.  Hulle gaan nie fout sien met klein (of groot) sondes in hulle lewens nie en hulle gaan hierdie ongoddelike waardes, beginsels en persepsies oordra aan hulle kinders.  Hulle kinders word dus groot met ongoddelike beginsels en hulle sal nie fout sien met die sondes van hulle ouers nie.    

Met ander woorde, as daar in die voorgeslagte ’n voorouer was wat God nie gehoorsaam het nie, is dit ’n bewys van afwesigheid van liefde vir God (God sien dit as haat) en dan het hierdie voorouer sy kinders grootgemaak met dieselfde waardes en persepsies as hyself.  Die kinders word dus groot met dieselfde “mindset” as die ouers en hulle sal ook niks met ongehoorsaamheid en sondes verkeerd kan sien nie.  Hulle sal dalk wel elke Sondag in die kerk sit en godsdiens beoefen wat klink asof hulle God dien, maar sonder gehoorsaamheid aan God asook verhouding met God, beteken dit niks.  Hulle sal tien teen een in die voetspore van hulle ouers volg, ongehoorsaam wees aan God en ook hierdie “mindset”, godsdiens en reëls weer aan hulle kinders leer.  Omdat hulle dan van geslag tot geslag vasgeketting sit in boksies, leef hulle van geslag tot geslag in ’n vervloeking, want as ons vasgeketting is in boksies, leef ons in ’n vervloeking.  Dus vorm dit ’n bose kringloop waar hierdie geslag tot in die soveelste geslag vervloek sal wees – dis nie God wat hulle vervloek nie, dis die mens se ongehoorsaamheid wat vir homself en sy kinders ’n vervloeking skep.  Dit is ook nie die kinders wat direk gestraf word omdat hulle voorouers ongehoorsaam was nie;  daar rus dus nie direk ’n vloek op die kinders as gevolg van die ouers se ongehoorsaamheid nie, want elke mens word aanspreeklik gehou vir sy eie dade.  (Esegiël 18)  Ongelukkig word die meeste van ons grootgemaak in ’n vervloekte omgewing waar ons ons ouers se voorbeeld van waardes, persepsies en beginsels gaan volg.  Ons gaan dus aan met godsdiens, tradisie en al die ander goed wat ons geleer is en as ons nie daarmee breek nie, gaan ons dit weer oordra aan ons eie kinders… op so ‘n manier gee ons aan vervloeking ’n deurloop in ons familie.  

Nou leer die wêreld ons om hierdie bloedlynvloeke met woorde te breek, maar is dit regtig die antwoord?  Ek het al soveel mense gesien waarmee dit sleggaan, wat bloedlynvloeke breek met die hoop dat dit beter met hulle sal gaan, maar hulle omstandighede verander net nooit…  Is dit nie dalk net ’n maklike uitkoms nie? 

“Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.  Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en yster OMDAT hulle wederstewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het, het Hy hulle hart deur moeite verneder;  hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie.  Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid;  uit hul angste het Hy hulle verlos.  Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek.”     Psalm 107:9-14  (AFR33/53)  

Uit hierdie Skrif is dit duidelik dat mense in duisternis vasgekluister is OMDAT hulle wederstrewig is teen die Woord van God en omdat hulle die raad van Abba Vader verwerp en hulle eie wil gehoorsaam, met ander woorde, mense wat ongehoorsaam is aan God.  Hulle is nie vasgeketting in die duisternis as gevolg van hulle voorouers se sondes wat ’n vervloeking oor hulle lewe geplaas het nie;  hulle is vasgeketting in die duisternis omdat hulle die voorbeeld van hulle ouers volg en aangaan met dieselfde sondes as die ouers.  Hulle is ongelukkig grootgemaak met dieselfde, verkeerde “mindset” as hulle ouers en dit is hierdie “mindset” wat moet verander.  Solank as wat hulle gaan vasklou aan die maniere van die voorouers, so lank gaan hulle in vervloeking bly leef.  Die mens moet tot die besef kom dat dit nie gaan help om die skuld vir die gemors in sy lewe op sy ouers of voorouers te pak en sommer net bloedlynvloeke te sny nie.  Dit is die mens wat moet verander!  Die mens moet sy eie sondes laat staan!  Dit is die “mindset” van die mens self wat oorgegee moet word in die hande van Abba Vader.   

Om bloedlynvloeke te breek, gaan ons nie help nie.  Dit is tyd dat elke mens verantwoordelikheid vat vir sy eie lewe;  ons moet breek met ons eie sondes en dit sluit in die sondes wat ons by ons ouers aangeleer het.  Die probleem is dat ons gewoonlik sukkel om die spesifieke sondes en verkeerde leefwyses (soos byvoorbeeld godsdiens) raak te sien in ons lewens.  Dit is omdat ons grootgeword het daarmee en half gewoond is daaraan dat ons dit nie sien as sonde nie.  Dit is net Abba Vader wat ons kan oortuig van ons sondes en verkeerde leefwyse deur die Woord en gebed.     

Die enigste manier om los te breek van hierdie kettings en bande, is om die keuse te maak om jou eie lewe in perspektief te neem, om voor die voete van Abba Vader selfondersoek te doen, verantwoordelikheid te begin vat vir jou eie lewe en dade, en die keuse te maak om jou rug op sondes en ongeregtighede te draai en jou te bekeer daarvan.  Jy moet sterf daaraan.  Dan ontvang jy vergifnis van God daarvoor.  Dit is die mens se eie verantwoordelikheid om die sondes van sy voorouers waarmee hy aangaan, raak te kan sien en totaal daarmee te breek.  Ons moet deur Jesus heers oor ons sondes en dan eers sal die persoon nie verder in ’n vervloeking leef nie, want dan het die persoon die lewe gekies.  Alles in ons lewe draai om keuses…

“Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle;  die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou.  Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag…” Deuteronomium 30:19  (AFR33/53)

Mense leef dus in ‘n vervloeking omdat hulle nie hulle rug op die sondes van hulle ouers draai nie, maar aangaan daarmee, hulle hou daardie sonde as’t ware lewendig.  Dit moet afgesterf word en dit is die mens se eie verantwoordelikheid om die Waarheid teenoor die leuens (of sonde) raak te sien, en die keuse te maak om daarmee te breek deur Jesus Christus.  Solank as wat ons aangaan daarmee en nie breek met hierdie sondes nie, sal dit ’n effek op ons lewens hê en sal ons in ’n vervloeking leef.  

 Hoe maklik is dit om die skuld vir jou vervloekte lewe op jou voorgeslagte te pak en hulle verantwoordelik te hou vir alles wat verkeerd loop in jou lewe…  Hoe maklik is dit om ’n paar woorde te uiter en die vloeke is gebreek sodat dit van nou af goed kan gaan in jou lewe…  Dit is teenstrydig met  Esegiël 18 wat duidelik sê die kinders sal nie betaal vir die ouers se sondes nie en die ouers sal ook nie betaal vir die kinders se sondes nie, maar elkeen sal gestraf word vir sy eie ongeregtighede, dus moet die kinders seker maak hulle gaan nie aan met hulle ouers se sondes nie.  

Kom ons dink net vir ’n oomblik openhartig en eerlik oor hierdie saak…  Wat is die grootste rede hoekom mense bloedlynvloeke sny?  Dalk gaan dit moeilik in hulle lewe… dalk is daar siektes, huweliksprobleme, finansiële probleme of wat ookal.  Nou hoor hulle hierdie “wonderlike” lering dat hulle bloedlynvloeke moet sny om te verseker dat dit beter in hulle lewens gaan… so wat is die hooffokus van hierdie mens?  Is die fokus ingestel op die self en ’n beter (meer geseënde) lewe?  Of is die fokus om nader aan God te leef?  Die meeste mense se diep innerlike motief is vals en verkeerd in die oë van die Here, want die sny van bloedlynvloeke is vir hulle ’n kitsoplossing om nie net verlossing te ontvang nie, maar ook om ’n geseënde lewe te kan lei!  Nêrens in die Woord van God leer Abba Vader ons om bloedlynvloeke te sny nie.  Wat God wel deur die Woord aan ons leer, is dat ons Hom met alles in ons moet liefhê  en gehoorsaam – dan sal dit met ons goed gaan.  Dit is tyd dat ons verantwoordelikheid vat vir ons eie lewe, dit onder ’n vergrootglas sal plaas en Abba Vader vra om ons sondes aan ons uit te wys.  Vir die meeste mense is dit baie makliker om nie verantwoordelikheid vir hulle eie dade te vat nie, maar eerder die skuld op die voorouers se sondes te blameer en hulle die skuld te gee vir die vervloeking in hulle lewens.  As daar voorouers was wat omgegaan het met waarsêery en toordery en die kind gaan ook daarmee aan deur mense te vervloek, leef hierdie kind in dieselfde vervloeking as die voorouer.  Dis nie die voorouer wat ’n vervloeking op die kind geplaas het nie, maar dis die kind wat in dieselfde voetspore van die voorouer volg en daarom sal hierdie kind in dieselfde vervloeking leef as die voorouer.  Ons moet breek met die gewoontes van ons voorouers en ophou om in hulle voetspore te volg;  ons moet eerder in die voetspore van Jesus begin volg.  Kom ons kyk net eers gou weer na Adam en Eva…

Hulle was die eerste geslag, hulle was direk van God, dus was daar geen bloedlynvloeke en sulke snaakse goed op hulle lewens nie.  Al was hulle deel van God se Lig, het Satan hulle nogsteeds versoek om te eet van die verbode vrug.  Eva het ongelukkig nie die regte keuse gemaak nie en het haar eie wil gehoorsaam deur te eet van die aanloklike vrug.  Sy kon nie haar voorgeslagte vir haar swakheid blameer en sê sy kon dit nie help nie, want daar was geen menslike voorgeslagte nie en daar was beslis geen swakheid in God nie.  Sy het wel probeer om die slang te blameer, maar as sy eerlik was, kon sy maar net haarself blameer omdat sy haar eie wil gehoorsaam en die verbode vrug genuttig het.  Verwydering van God, asook vervloeking, het ingetree…Dalk moet ons ophou vinger wys na ons voorouers en die fout by onsself begin soek.  

In die tyd wat Abba Vader my die waarheid kom leer het oor bloedlynvloeke en dat dit nie Sy wil is dat ons dit links en regs moet sny nie, het ek Hom gesmeek vir ’n antwoord uit die Woord en hierdie Skrif het Hy vir my gegee:

“As julle Hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel VOLGENS ELKEEN SE WERK, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos!”   1 Petrus 1:17,18  (AFR33/53) 

God oordeel elkeen volgens sy eie werke!  Ons word nie deur verganklike dinge losgekoop nie, dus word ons nie bevry deur menslike woorde in ’n poging om bloedlynvloeke te sny nie.  Ons word alleenlik losgekoop deur die bloed van die Lam!  Daar is geen kortpaaie na verlossing van hierdie kettings en bande nie.  Daar is net een manier en dit is deur Jesus Christus.

“Don’t look for shortcuts to God.  The market is flooded with surefire, easy-going formulas for a successful life that can be practiced in your spare time.  Don’t fall for that stuff, even though crowds of people do.  The way to life – to God – is vigorous and requires total attention.”    Matthew 7:13-14 (MSG)

Bestudeer asseblief Titus 1, veral vanaf vers 10-16.  Die Boodskap sit dit baie mooi uiteen, ek haal dele aan:

“Daar is baie mense wat in opstand is teen die gesag van die Here.  Dis veral diegene wat vroeër aan die Joodse geloof behoort het wat nou die grootste klomp kaf praat.  Boonop beïnvloed hulle baie ander mense om dit te glo.  Julle moet hulle so gou as moontlik stilmaak en hulle leuens stopsit, want hulle keer omtrent al wat huis is met hulle vals praatjies om.  Hulle doen dit om onskuldige mense se geld in die hande te kry.  Daardie mense wat die goeie nuus verdraai, moet jy asseblief vasvat.  Sê hard en duidelik vir hulle dat hulle op die verkeerde pad is.  Dalk maak dit hulle oë oop sodat hulle reg in God kan begin glo.  Hulle moet al daardie Joodse bygelowe en storietjies van hulle laat staan.  Hulle hou hulle nog altyd besig met mensgemaakte reëls en wette wat glad nie die waarheid is nie. AS DIE HERE ’N MENS VRYGEMAAK HET, HOEF JY NIE MEER AL DIE WETTE EN REËLS VAN DAARDIE MENSE TE GEHOORSAAM NIE.  Hierdie mense en ander ongelowiges is die gevangenes van hulle selfgemaakte godsdiens.  Hulle kom dit nie eers agter nie, want hulle gedagtes is in die mag van die sonde.  Hulle maak asof hulle God ken, maar hulle lieg…”  Titus 1:10-16 (DB)

Hierdie nuwe “wet” om bloedlynvloeke te sny, is ‘n mensgemaakte reël en wet wat deur mense uitgedink is.  As dit van God af kom, sou dit vir ons in die Woord ook gestaan het.  Die mense wat hierdie lerings uitgedink het en verkondig, is gevangenes van hulle eie selfgemaakte godsdiens.  Ons moet onthou dat Satan enigiets in sy vermoë sal doen om ons vryheid en geloof in Jesus weg te vat en daarom sal hy ons altyd slawe probeer maak van wette en reëls, want solank ons wette en reëls volg vir verlossing, verwerp ons die genade van God. 

“Hierdie spul vals mense het die kerk skelm-skelm binnegesluip om te kom kyk of ons al die reëls en wette van die Jode nakom.  Hulle wou die vryheid waarmee Jesus Christus ons vrygemaak het, van ons af wegvat en ons weer van voor af slawe van al hulle wette en reëls maak.”   Galasiërs 2:4  (DB)

“Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie.  Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie;  hulle probeer dit op hulle eie manier kry.  Christus is die einde van die wet, sodat elkeen wat  glo, vrygespreek kan word.”  Romeine 10:3,4  (AFR33/53) 

Kortliks, niemand kan verlos word van die bande en kettings in die duistere boksies of in die regte verhouding met God staan deur bloedlynvloeke te sny nie;  niemand kan redding bekom deur die wet van God na te kom nie, want geen mens kan in elkgeval sonder die Gees van God die gebooie nakom nie.  Ons kan niks sonder die Gees van God doen nie.  Lees gerus die volgende saadjie om te sien hoe ons verlossing kan bekom…

Is jy soos ‘n golf in die see?

Die beproewinge en versoekinge.

AG dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.   Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.  Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.  Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie —  so ‘n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Jakobus 1:2-8 

Wat beteken hierdie Skrif vir jou?  Beaam dit dalk vir jou al die ander Skrifte wat sê jy kan van God enigiets vra en Hy sal dit vir jou gee of doen?  Ek het al gehoor dat mense sê jy moet vertrou en glo dat God vir jou sal gee wat jy van Hom vra en dat jy dan nie moet twyfel daaroor nie.  Jy moet glo dat God wel dit vir jou sal gee.  Mense soos Joyce Meyer en Joel Olsteen is sommer baie blatant oor hierdie saak:  Jy is God se oogappel en daarom sal Hy vir jou alles gee wat jou hart begeer…. selfs die oop parkering naaste aan die ingang van die besige “mall”.  Hoe belaglik is dit!  Mense soos daardie preek dat as jy vir God gevra het wat jy wil hê, moet jy nie twyfel of Hy dit vir jou sal gee nie, want dan is jy soos ‘n golf in die see.  Jy moet sommer al in die toekoms “insien” dat jy sal ontvang wat jy van Hom gevra het.  En dan die ergste… as jy nie kry wat jy gevra het nie, het jy nie met genoeg geloof gevra nie!  So hier kom dit weereens in:  Mense wil God soos ’n “genie” gebruik soos in Alladin… as hy iets nodig het, grawe gou die Bybel vol stof onder al die ander wêreldse boeke en tydskrifte uit, vryf die stof af, maak dit oop en lees hier en daar wat hom pas.  Dan het jy ’n wens…. so nadat jy vir ’n paar minute die Woord warm gelees het, kan jy jou wens bekend maak in gebed… en woeps waps… jou gebed is beantwoord en nou moet jy net glo dat die “genie” aan jou sal gee wat jy gevra het…  Ek maak nie ’n bespotting van die Woord van God nie;  ek maak ’n bespotting van die mens wat die leuens van Satan glo en wat God wil misbruik.

Lees asseblief die hele gedeelte van Jakobus 1.  Waaroor gaan hierdie gedeelte eintlik?  Is dit regtig ook een van daardie “Vra-en-kry Skrifte”?  Alles behalwe, want hierdie gedeelte handel oor beproewinge in ons lewe;  dit gaan oor die klippe wat God op ons pad geplaas het om ons te leer om op Hom te vertrou;  om ons te suiwer van onsself sodat ons stukkie vir stukkie kan sterf aan die self.  Hierdie Skrif handel GLAD NIE  rondom die saak om vir God iets te vra en dat Hy op aandag moet staan om die mens te dien en bedien nie.  Nee mense… julle het die kat aan die verkeerde kant beet… God is daar sodat die mens Hom moet dien, nie andersom nie.  Die mens is geskep om God te verheerlik, nie sodat God die mens moet verheerlik nie.  Die mens is vir God gemaak, God is nie vir die mens gemaak nie.

God plaas klippe op ons pad – nie om ons seer te maak nie en ook nie om ons te leer hoe om die klip uit die pad uit weg te toor met allerhande rympies en oorlogvoering nie… God het die klip daar geplaas sodat jy jou oë van die klip moet afhaal en jou oë op HOM moet vestig… wat beteken dat jy op HOM sal vertrou om die klip uit die pad te rol.  Die mens is nie veronderstel om vir God te vertel hoe om die klip uit die pad uit weg te neem nie, maar die mens is veronderstel om die saak in die hand van God te plaas en vir Hom te sê:  “Laat U wil geskied.”… en dan verder op Hom te vertrou en om te weet Hy sal die beste laat gebeur… vir die goed of die sleg…  dit is God se manier om ons te help om te sterf aan die self en ons lewe stukkie vir stukkie in Sy hand te plaas.

Klippe maak van jong gelowiges, volwasse gelowiges.  “The Message” sê: “Let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way.”  Wanneer jy wegkyk van die klip en jou oë op Abba Vader vestig, sal Hy in en deur jou werk om Sy wil te laat geskied, maar let wel… SY wil, nie JOU wil nie!  As Hy aan jou wysheid gee, is dit nie die mens wat so wonderlik is nie, maar die Gees van God binne die mens.  Maar dan moet jy die saak in Abba Vader se hande los en dit nie aanhoudend wil terugvat en self probeer uitsorteer nie.  Dit is wanneer jy soos ’n golf in die see is en twyfel of God regtig die klip uit die pad gaan rol.  Dit is wat hierdie Skrif beteken… nie dat jy moet twyfel dat God vir jou sal gee wat jy van Hom vra nie, maar dat jy nie moet twyfel in die vermoë van God om jou te help nie… maar dan moet jy die antwoord van God aanvaar, al is dit nie wat jy wil hê nie.

Mense wat klippe self probeer uitsorteer, doen dit gewoonlik op ’n menslike wyse wat die verkeerde manier is, en daarom sal hulle hul tone ten bloede stamp teen die klippe.  As hulle wel op die punt begin kom om die situasie aan Abba Vader oor te gee, twyfel hulle of Hy die probleem reg sal uitsorteer en daarom probeer hulle Hom voorskryf hoe om dit te doen.  Dit is wanneer hulle hulle eie wil op Abba Vader afdwing.  Hulle het nog nie genoeg geloof en vertoue in God nie en daarom twyfel hulle in Sy vermoëns en is hulle soos die golwe van die see.

Met ander woorde, wanneer is jy soos ’n golf in die see?  Is dit wanneer jy vir God iets vra om vir jou te gee of om iets vir jou te doen, of om sekere situasies te laat gebeur soos wat JY dit wil hê … en om dan te glo Hy sal dit vir jou gee of doen of laat gebeur soos wat jy dit van Hom vra?  Dat jy nie moet twyfel dat Hy enigiets vir jou sal doen nie?  Nee, om soos ’n golf in die see te wees, beteken om na die klip in jou pad te staar en moedeloos te raak, want wanneer gaan die klippe in jou pad minder raak?  Dit is om op te kyk na Abba Vader en met ’n twyfelagtige, halfhartige hart aan Abba Vader te vra:  Help asseblief! Maar onderlangs wonder ons of God ons regtig sal help.  Onthou net altyd… ons sien nie agter die skerms soos God nie.  Ons sien nie waarmee Hy regtig besig is nie, ons sien en beleef net die hier en die nou en dit maak ons benoud.  Maar dit beteken ons het nog nie in die rus van God inbeweeg nie.  Dit is so belangrik dat ons in die rus van God moet inbeweeg, want dis wanneer ons verdiep in Sy liefde raak, dat Hy begin werk in ons lewens… wanneer Hy die see vir ons oopmaak, wanneer Hy berge begin versit… maar ons sien dit nie altyd dadelik gebeur nie.  Gewoonlik sien ons dit eers raak nadat Hy ons deur die see gelei het… 

God is ’n goeie God wat nie verander nie.  Hy IS en bly altyd dieselfde.  Sy planne vir jou is goed, maar dan moet jy Hom toelaat om Sy planne te volbring in jou lewe.  Moenie God probeer voorskryf hoe om die plan van jou lewe te teken nie… aanvaar net die plan wat Hy alreeds geteken het.  En wanneer jy die volgende klip in jou pad teëkom?  Glimlag, kyk op en weet Abba Vader het ’n plan met hierdie klip… gesels met Hom oor die klip en laat Hom toe om jou gedagtes daar rondom te wysig… dit is wanneer Hy aan jou wysheid gee om die probleem te benader, Hy help jou om elke situasie uit ’n ander oogpunt te begin sien.  Vertrou Hom!  Wat ’n wonderlike God dien ons!                             

4 Kan ons ‘n vervloeking leef

Hier volg die “Audio”:

Hoofstuk 4

Daar is baie mense wat glo dat ons nie in ’n vervloeking kan leef nie omdat Jesus gesterf het vir die mensdom se sondes.  Hulle glo dat almal outomaties gered en verlos is en dat daar geen vloeke op ’n mens se lewe kan wees nie.  Hulle glo dat wanneer ‘n mens kerk toe gaan en met die mond bely om in Jesus te glo, die mens gered en verlos is, maar nou het ons gesien dat die meeste mense wat bely om in God te glo, alleenlik met die mond bely en nie met die hart nie.  Omdat hulle nie in Jesus glo met die hart nie, is dit vals belydenis wat hulle net nog sterker vasketting in die duisternis.  Mense wat glo dat ons nie in ’n vervloeking kan leef nie, is uiters naïef.  Hulle glo God is ’n God van liefde wat aan ons net goed wil doen, en ek stem saam… God is ’n God van Liefde, maar God is ook ’n jaloerse God en Hy deursoek elke persoon se hart – Hy weet of die persoon glo met die mond en of hy glo met die hart.  God gaan Hom nie om die bos laat lei of Hom laat flous deur die mond van die mens nie en diegene wat die Woord van God ken, sal dit ook agterkom.  

Jesus se sterfte het nie die duistere toestand uitgekanselleer nie!  Jesus se sterfte het nie ieder en elkeen se sondes op die daad vergewe en die mens verlos en gered nie.  Jesus se sterfte het nie gemaak dat elke mens in die Lig-toestand van God ingebore word nie.  Ek weet dit word in ons koppe ingeprent vandat ons klein is, maar dit is die leuens van Satan wat die mensdom op strepe na die hel lei.  Jesus se sterfte aan kruis het soveel groter betekenis as wat die mens geleer word.  Die gehoorsame sterfte van Jesus het vir die mensdom ’n deurgang geskep sodat die mens wat sterf aan die self, kan deurbeweeg na die Lig-toestand van God.  Alleenlik hier (in die Lig-toestand) kan die mens ’n ware verhouding met Abba Vader hê.  Met Jesus se sterfte, is Sy Gees vrygestel om die mens wat opreg is van hart, in staat te stel om te beweeg na die Lig-toestand van God.  Die mens wat nog nie deur die kruis beweeg het na die Lig-toestand van God nie, is nog nie gered of verlos van die sonde, die dood of die bose nie.  Hulle funksioneer nogsteeds in die duisternis met ’n vloek wat oor hulle lewens baasspeel deurdat hulle aangaan met die godsdiens, reëls en sondes van hulle voorouers en nie daarmee breek nie. 

DIE MENS ONTVANG NIE OUTOMATIESE VERLOSSING VAN DIE KETTINGS, BANDE, VERVLOEKING, DOOD EN BOSE OMDAT JESUS GESTERF HET AAN DIE KRUIS NIE!  

As dit so maklik was en die hele wêreld gered en verlos is deur die kruisiging van Jesus, hoekom het Jesus dan so klem gelê op die feit dat enigiemand wat agter Hom wil aankom, homself moet verloën, weer gebore moet word, sy kruis moet optel en Hom moet volg?  Jesus sou nie so klem daarop gelê het as ons sommer net outomaties verlossing ontvang het deur Sy dood nie. 

Met ander woorde, die mens het sy eie omgewing vervloek en dit is geensins anders in vandag se tyd nie…  Ons sondes veroorsaak ’n vervloeking oor onsself en ons lewe.  God sê in Romeine 1:24 in Die Boodskap dat Hy Sy Naam nie deur die modder sal laat sleep nie, daarom het Hy besluit om die mense vir hulle sonde te straf deur hulle aan hulle eie lot oor te laat.  Wanneer die mens aan sy eie lot oorgelaat word, moet hy woon in die vervloeking wat hy self geskep het.  Ongelukkig het ons voorouers se sondes en rebellie teen God alreeds ’n vervloekte atmosfeer geskep in die boksie waarin ons gebore word.  Ons word grootgemaak in hierdie vervloekte boksie.  Ons moet begin besef dat ons vasgevang is in bande en kettings en dat ons in ’n vervloeking leef, want wanneer ons dit besef en volwasse genoeg is om dit te erken, kan ons op ’n punt kom waar ons ons sondes sal raaksien en daarmee breek in ’n poging om te ontsnap uit die vervloekte omgewing.

Kyk die woorde van Deuteronomium 28 oor seëninge en vloeke:

  “As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al Sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.  Hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God.” Deuteronomium 28:1,2 (AFR33/53)

Lees gerus die lys seëninge wat volg in Deuteronomium 28 wat oor ons sal kom wanneer ons God gehoorsaam.  Net so sal ons ’n vervloeking smaak as ons ons nie steur aan God nie:

  “As jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al Sy gebooie en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal…” Deuteronomium 28:15 (AFR33/53)

Lees gerus self die lys van vloeke wat jy oor jouself sal bring deur ongehoorsaamheid.  Dan sê Eksodus 15:26 ook die volgende:

“As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in Sy oë, en luister na Sy gebooie en al Sy insettinge hou, sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie, want Ek is die Here wat jou gesond maak.”  Eksodus 15:26 (AFR33/53)

Ons word dus vasgeketting in boksies deur godsdiens, reëls, tradisie (wat sekere rituele insluit), die sondes van ons voorouers (waarmee ons aangaan) en dan nog ons eie sondes ook.  Satan beheer ons deur hierdie kettings.  Ons skep ons eie vervloekte omgewing waarin ons moet funksioneer deur ons eie sondes asook die sondes van ons voorouers wat ons aan die lewe hou en nie mee breek nie.  So lank as wat ons in die boksies funksioneer, so lank gaan ons nooit in oorwinning kan leef nie.  Hoe word ons bevry van hierdie boksies?  Hoe word ons bevry van al hierdie kettings wat ons gevange hou?  So lank as wat die kettings daar is, bly ons ’n gevangene van die duistere, vervloekte wêreld.  Ons moet op ’n manier breek met hierdie kettings om te kan ontsnap uit die vervloekte boksie, maar hoe?  

Die wêreld leer aan die mens om bloedlynvloeke te sny en dat dit kwansuis die mens uit sy penarie sal verlos.  Om met rympies en woorde die kettings te probeer breek, is nie die antwoord nie.  Die enigste antwoord lê in Jesus Christus wat die kruis geplant het wat vir ons ’n deurgang is na die Lig-toestand.  Jesus is ook die Lig, die Woord, wat op ons harte moet skyn in die duisternis.

“…waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.”    Lukas 1:79 (AFR33/53)

So, kan ons in ’n vervloeking leef?  Natuurlik kan ons!  Ons word inteendeel in ’n vervloeking ingebore in die wêreld.  Ons word grootgemaak in vervloekte boksies wat in die duisternis geleë is.  Die ergste is dat die kettings en bande binne die boksies ons boonop nog vasgeketting hou in die vervloeking.  Wat veroorsaak die vervloeking?  Sonde!  Sonde van ons voorouers het alreeds die omgewing vervloek en ons eie sondes vervloek ook ons omgewing om bestaan vir ons moeilik te maak.  Nou is die vraag:  Hoe kom ons weg van hierdie vervloeking dat dit nie ’n invloed op ons lewe het nie?  

3 Boksies en kettings

Hoofstuk 3 : “Van duister na LIG”

“Vroeëer was julle, soos julle voorouers, mense wat in ’n geestelike tronk gesit het.  Soos mense vasgevang agter tralies het julle ’n doellose en leë lewe gelei.  Toe het Jesus die boete kom betaal wat die geestelike tronkdeure vir julle laat oopswaai het.  Julle kon weer regtig begin lewe.  Hy het nie die boete met goud of sakke vol geld betaal nie, want sulke goed sal later hulle waarde verloor.  Nee, Hy het met Sy eie bloed betaal, en wat ’n groot prys was dit nie!”    1 Petrus 1:18-19 (DB)

In die duistere toestand word daagliks derduisende boksies aanmekaar geslaan deur die beheerder van die wêreld.  Daar is boksies van verskillende vorms en verskillende kleure – enigiets waaraan jy kan dink.  Die binnekant is met lekker sagte materiaal uitgevoer om dit so lekker en gemaklik as moontlik te maak vir die boksiebewoners.  Dit is die mens se “comfort zone” en ons weet mos hoe gemaklik is ons in ons spasie en dat dit nie altyd so lekker of maklik is om ons “comfort zone” te verlaat nie… dit is die boksies!  Daar is soveel verskillende boksies en in elke boksie woon ’n sekere groep mense – daar is ’n vriendeboksie, kerkboksie, skoolboksie, kultuurboksie, tradisieboksie en dan die gevaarlikste een – die godsdiensboksie!  En so kan ons aangaan en aangaan met die klomp verskillende boksies…daar is selfs soveel verskillende kerkboksies en elke persoon vind ’n boksie waarin hy/sy die gemaklikste voel, daar waar hy aanvaar en geliefd voel deur die res van die boksiebewoners.  Kyk al die oorloë en gemors wat aangaan oor die wêreld – die  meeste daarvan is as gevolg van verskillende boksies van mense wat weier om die ander boksies te respekteer en te aanvaar en sodoende staan die een boksie teen die ander boksie op.  Die een nasie staan op teen ‘n ander;  die een kerk staan op teen ’n ander kerk… en Satan lag lekker agter die skerms, want hy het die verskillende boksies van gelowe, tradisie en kultuur geskep en dit vir die mens so lekker en gemaklik as moontlik gemaak om in hierdie boksies te woon.  Omdat die een boksie mense nie die volgende boksie kan respekteer nie, begin hulle oorlog voer teen mekaar – dit laat my dink aan ’n spul bliksoldaatjies.  

Binne die boksies lyk dit oral dieselfde en dis ’n baie hartseer gesig, want elke persoon in die boksie se arms en bene is vasgeboei aan toue en kettings wat beheer word deur ’n sentrale beheerpunt.  Elke mens word dus beheer soos ’n blinde marionetpop wat nie vir homself kan dink en besluit nie.  2 Timoteus 2:26 sê dat Satan die mense vasboei en hulle geestelik dwing om te doen wat hy wil hê hulle moet doen.  Hy dwing dus die mens om sy eie wil te gehoorsaam, pleks van die wil van God, en hy slaag in sy plan deur goed te gebruik soos godsdiens, tradisie, rassisme en verskeie sondes wat die mens vasketting in die duistere boksies.  Kettings en bande van godsdiens, wette en reëls is sekerlik die sterkste kettings wat die mens gevange hou en weerhou om ’n lewende verhouding met Abba Vader te kan hê, want deur wette, reëls en godsdiens word kinders om die bos gelei en geleer om God te dien met die mond en nie met die hart nie.  Hulle glo van jongs af dat hulle verlos is, maar hulle is alles behalwe, want hulle dien God op grond van reëls en regulasies, en nie omdat hulle uit die hart in Hom glo nie. 

“The Lord says: ‘These people worship Me with their mouths and honor Me with their lips.  But their hearts are far from Me, and their worship of Me is based on rules made by humans.’”    Isaiah 29:13  (GWT)

Tradisie is ’n ketting van onheil wat deur die mens uitgedink en oorgelewer word van geslag tot geslag;  dit grens aan die aanbidding van voorvadergeeste en is ’n baie sterk band wat die mens vasketting aan al die sondes van sy voorouers omdat hy aangaan met die sonde en nie daarmee breek nie.  Kollosense 2:8 sê ons moet versigtig wees dat ons nie in die verkeerde rigting gelei word deur teorieë en argumente wat deur mense uitgedink is nie, want dit kom in der waarheid van die onsigbare magte wat in die wêreld aan die werk is.  Dit word oorvertel van die een geslag na die volgende geslag en later glo almal dit.  Wees versigtig om nie tradisie aan te hang en te volg nie, pleks daarvan om God te volg.

“Be careful not to let anyone rob you of this faith, through a shallow and misleading philosophy.  Such a person follows human traditions and the world’s way of doing things rather than following Christ.”   Colossions 2:8 (GWT)

Kettings kan ook sonde van verskeie aard wees.  Dit kan sonde wees wat ons in ons ouerhuise aangeleer het, met ander woorde, sonde wat vanaf die voorouers aan ons geleer word, maar dit kan ook ons eie sondes wees wat ons vervreem van God.  Sonde heers dan oor ons;  ons is ’n slaaf van sonde en Satan is die beheerder van ons lewe.  Ongelukkig word almal vleeslik in hierdie boksies in gebore deur ons vleeslike familie.  Kollosense 1:13 sê ons was almal eers in die donker mag van God se vyand vasgevang, wat nog ’n bevestiging is dat ons in die duistere toestand ingebore word.  God kies vir elkeen van ons ’n ouerpaar en ons word deur hulle in ‘n boksie grootgemaak waar ons vleeslike karakter gevorm en gebuig word.  Al die godsdienstige reëls en lewenswette waarmee hulle grootgemaak was, word oorgedra aan ons en omdat ons grootword daarmee, aanvaar ons dit as reg en kan ons nie fout sien daarmee nie.  Ons waardes, persepsies en beginsels word dus vasgelê vanaf ons geboorte deur ons ouers in die boksies.  Ons word as’t ware gebreinspoel om te dink soos ons ouers en sodoende kry ons dieselfde “mindset” as hulle… wat weer die “mindset” by hulle ouers gekry het.  Die gevolg is dat ons min of meer gaan dink en doen soos ons ouers en ons gaan dit weer oordra aan ons eie kinders – dit word ’n ellelange kringloop wat goed of sleg kan wees.  Dit kan vir ons tot seën wees as ons Godvresende ouers gehad het wat ons reg geleer het, maar dit kan ook lei tot ’n  vervloeking as ons ouers ongehoorsaam aan God was en hulle ons op hulle ongehoorsame pad grootgemaak en gelei het… Dan is ons net so blind en ignorerend teenoor die Waarheid soos ons ouers, maar dis omdat almal eers geestelik blind is.  Almal word verblind deur die god van die wêreld…

“Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” 2 Korinthiërs 4:3,4 (AFR. 33/53)

“As dit wat ek oor Christus sê vir party mense onverstaanbaar is, is dit net hulle eie skuld.  Dit is omdat hulle op pad is na die doderyk toe. Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker. Daarom sien hulle nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie. Hierdie goeie nuus handel oor Christus, Hy wat so vol glorie en heerlikheid is. Christus is ook die ewebeeld van God. Hy wys vir ons wie God regtig is.” 2 Korinthiërs 4:3,4 (DB)

Bou ‘n altaar met klippe

Abba Vader wys my ’n altaar van klip wat ek moet skilder.  Ek teken dit toe eers in my skryfboek, nog nie op ’n canvas nie.  Eers het ek gedink dat ek ’n lam op die klipaltaar gaan moet skilder, maar soos die tyd aangestap het, het Abba Vader al hoe meer gepraat oor ons harte wat ons moet offer aan Hom…. nie om net met die mond te sê ek gee nou my hart aan die Here soos daar in sommige kerke geleer word nie, maar om ’n waaragtige “contrite” heart aan Abba Vader te offer.  Dit beteken jy moet jou hele lewe oorgee aan Hom, jou besluite en keuses;  jy moet jou geliefdes in Sy hand kan laat en met ’n opregte hart kan sê:  “Laat U wil geskied – vir die goed en die sleg.”… en dan moet jy Abba Vader se planne en besluite respekteer en eer, want net Hy weet die beste.  Dit beteken dat jy die beproewinge op jou pad (wat Abba Vader daar geplaas het as klippe), aanvaar en Hom toelaat om jou te omvorm deur die beproewinge.  Want dit is tog hoekom Abba Vader klippe op jou pad plaas – om jou te suiwer van jouself, om jou te help om te sterf aan die self sodat jy weergebore kan word.  Niemand kan weergebore word as hy nie eers sterf aan die self nie, want ’n koringkorrel moet eers in die grond val en sterf voordat dit ’n oes kan lewer.  Die natuurlike mens moet eers sterf voordat die geestelike mens opgewek kan word… en dit beteken nie die dag wanneer ons fisies doodgaan nie… dit beteken om geestelik jou vleeslikheid en eie wil af te sterf.  Daarvoor moet jy deur die kruis van Jesus beweeg en geestelik in die graf geplaas word waar Abba Vader vir jou ’n nuwe hart sal gee.  Sonder ’n nuwe geestelike hart is jy nie waarlik gered nie.  Deesdae se mense wil nie meer DEUR die kruis beweeg nie – hulle is nog bereid om ’n pad te stap tot by die kruis en om hulle sondes te bely, maar hulle wil nie DEUR die kruis beweeg nie.  Pleks daarvan glo hulle die leuen dat hulle totaal verlos is omdat hulle gekniel het voor die kruis en daarom staan hulle op voor die kruis en gaan terug wêreld toe.  Dit beteken hulle beland nooit in die graf nie, wat beteken hulle kry nie ’n nuwe hart nie…. wat beteken hulle bekering en wedergeboorte was vals.   Hulle wil dus nie hulle kruis dra nie, maar Jesus sê in Mattheus 16:26,25: 

  “Toe sê Jesus vir sy dissipels:  ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.”

  Diegene wat nie hulle kruis wil dra nie, is ook diegene wat nie die klippe op hul pad wil aanvaar as God se manier om hulle te suiwer nie. Hulle glo dat as hulle in God glo en kerk toe gaan, hulle ’n fisiese geseënde lewe sal lei sonder enige slegte goed wat in hulle lewens gebeur.  Hulle glo dat as daar wel slegte goed in jou lewe gebeur, jy ’n oop teiken vir Satan is en dat dit hy is wat die slegte goed in jou lewe laat gebeur.  Hulle doen oorlogvoering teen Satan om die sleg uit hulle lewe uit weg te toor, maar as daar nie beproewinge in ons lewens is nie, hoe moet God ons suiwer van onsself?  

Dit is tog hoekom God die klippe op ons pad plaas… om ons te help om te sterf aan die self, om ons te help om oor te gee aan Hom, om ons te help om meer en meer op Hom te vertrou soos ons beleef dat Hy wel die klippe uit ons pad uit rol as ons dit in Sy hande plaas en Sy wil laat geskied.  En hier kom die mooi gedeelte in, want elke klip wat ons oorkom deur die krag van God, wat ons in Sy bekwame hande plaas en Hom vertrou om dit uit te sorteer, word ’n klip waarmee ons ’n altaar bou.  Sonder klippe, is daar geen altaar nie, en as daar nie ’n altaar is nie, kan ons ook nie aan God ’n geestelike offer gee nie, met ander woorde, as daar geen klippe is nie, kan ons nie ons harte aan God offer nie.  

Abba Vader het my gevra:  Wat is die belangrikste… jou offer of die altaar?  Ek het bietjie gedink daaroor, en vir Abba Vader gesê ek dink tog ons offer is die belangrikste.  En toe sê Abba Vader:  “Nou goed, as die offer gereed is, maar daar is geen altaar nie, hoe dan gemaak?  Jy het ’n altaar nodig om te offer, en daardie altaar moet eers gebou word.”  Waarmee bou jy jou altaar?  Gras?  Stokkies? Hout?  Nie een van daardie altare gaan werk nie, alleenlik ’n altaar van klip is vir God aanvaarbaar.  En waar kry jy die klippe om die altaar te bou?  Die altaar kan alleenlik gebou word met die klippe wat Abba Vader op jou pad geplaas het, en eers as jy die klip in Sy hande kon oorhandig en Sy wil aanvaar, word hierdie klip ’n deel van die altaar.  Elke klip op ons pad leer ons iets omtrent onsself… dit wys ons sondes en verkeerde denkwyses aan ons uit, dit wys ons swak punte en ons goeie punte, so dit help ons om stukkie vir stukkie te sterf aan die self.  Dit help ons om skoon te maak en ons te omvorm na die wil van God.  So, hoe meer klippe jy oorkom deur die krag van God, hoe meer vorder die bouwerk aan jou altaar.  Maar as jy die klippe gaan probeer vryspring deur dit te probeer wegbid uit jou lewe uit, word dit nie ’n klip van jou altaar nie en bou jy dus nie aan jou altaar nie.  Sien julle die leuen daarin om oorlogvoering teen Satan te probeer uitrig?  Jy doen jouself skade aan deurdat jy nie omvorm word na die wil van God nie;  jy is nie besig om ’n altaar vir God te bou sodat jy jou hart aan Hom kan offer nie.  

Aanvaar die beproewinge in jou lewe as God se plan en doel met jou lewe, sien die goed daarin raak en raak ontslae van die sleg in jouself.  Is jy besig om te bou aan jou altaar vir God sodat jy jou hart aan Hom kan offer?  Is jy bereid om die klippe op jou pad te aanvaar as God se plan vir jou lewe sodat Hy aan jou ’n ware, ewige toekoms kan gee?  Want God wil vir elkeen van Sy kinders ’n goeie en hoopvolle toekoms gee, wat beteken die ewigheid saam met Hom in Sy Koninkryk, maar ons kan alleenlik die Koninkryk binnegaan as ons nuwe skepsele is, met ander woorde as ons wedergebore is, en deel van die proses is om jou hart aan God te offer.  Maar hoe ver is jy gebou aan jou altaar van klip?

1. Oorsprong van toestande

Audio…

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.” 2 Timoteus 1:10 (DB)

Aan die begin het God die mens geskape as liggaam, siel en gees.  Die liggaam is ons fisiese, tasbare deel van die mens wat al die organe bevat.  Die siel is die gedeelte wat die gedagtes, emosies en eie wil van die mens bevat.  Die gees is die diepste gedeelte van die mens wat totaal onsienbaar is vir die fisiese oog.  God het die gees van die mens vir Hom gemaak, want die mens kan alleenlik aan God gekonnekteer wees deur die gees.  Ons kan nie met ons liggaam een wees met God nie en ook nie met ons siel nie.  Alleenlik wanneer God Sy Gees in ons geesharte laat woon, is ons gekonnekteer aan God, en alleenlik wanneer ons gekonnekteer is aan God, kan ons met Hom kommunikeer en ’n verhouding met Hom bou.  Ons geeshart bevat ook ons geestelike sintuie, en vir ons geestelike sintuie om te werk, moet ons geesharte lewe… en ons geesharte lewe alleenlik wanneer die Gees van God teenwoordig is in ons.  Sien julle hoekom sê ek God het die gees van die mens vir Hom gemaak?  Hy werk deur ons gees met en in ons. 

  God het die mens na Sy beeld geskape om met Hom te wandel en met Hom te kommunikeer.  God het dus die mens geskape om Sy beeld te reflekteer… ek wil nie nou in diepte ingaan oor hierdie onderwerp nie, maar in kort… God is nie ’n mens nie;  God is Lig! Met ander woorde, toe God die mens na Sy beeld geskape het, het Hy nie ‘n fisiese, liggaamlike mens geskep wat ons met die oog kan sien nie, want God is nie in die gedaante van ‘n fisiese mens nie.  As die Woord sê God het die mens na Sy beeld geskape, het God die mens as ’n stukkie van Sy lig gemaak.  Alleenlik die gees van die mens kan die Lig van God bevat;  die liggaam en siel van die mens kan nooit die Lig van God bevat nie.  Met ander woorde, toe God die mens as beeld van Homself gemaak het, het Hy eers die gees van die mens geskep as Sy beeld.  Hy het dus Sy lig in ons geesharte ingeblaas en daarna het  Hy vir die gees ’n liggaam en siel gegee om in te woon.  Die Lig van God het dus in die geeshart van die mens gedwell en daarom was die mens een met God.  Hy was gekonnekteer aan God en daarom kon hy met God wandel en met Hom kommunikeer.      

God het die tuin van Eden gemaak vir Sy kinders om in te woon.  Die tuin van Eden was dus in die Lig-toestand geleë as ’n woonplek vir die mens wat die Lig van God bevat;  die mens wat een is met God en met Hom kan kommunikeer.

  God het vir Adam gewaarsku dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie, en as hulle ongehoorsaam aan Hom is en wel daarvan eet, sou hulle sterf.  God het nie bedoel dat hulle fisies sou sterf nie, Hy het bedoel dat hulle geestelik sou sterf, met ander woorde, dat hulle die Lig van God uit hulle geesharte sou verloor.  Adam en Eva het gekies om hulle eie wil te gehoorsaam;  hulle het oorgegee aan die versoeking van Satan en het geëet van die verbode boom… en wat het gebeur?  Hulle het geestelik gesterf!  Sonde het die Lig van God uit hulle geesharte geblus en hulle was nie meer een met God nie.  Hulle het nie meer die beeld van God reflekteer nie,  hulle was nie meer gekonnekteer aan God nie en daarom kon hulle nie meer kommunikeer met God en met Hom wandel nie.  Nog ’n gevolg, was dat die aarde vervloek is:

“VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL!  Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring;  en jy sal die plante van die veld eet.”  Genesis 3:17 (AFR33/53) 

Die sonde van die mens het dus die duistere toestand op die been gebring.  Dit het ook die verhouding tussen mens en God vernietig en daarom mag hulle nie langer in die tuin van Eden gewoon het nie.  (Hou in gedagte dat die tuin van Eden in die Lig-toestand van God is, dit is nie deel van die wêreld nie).  God het hulle uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die wêreld wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  Omdat die aarde vervloek was deur hulle eie sonde, het bestaan vir die mens baie moeilik geraak.  Van hier af was die geestelike realm van die wêreld duister en vervloek.  Daarteenoor was die geestelike atmosfeer van die tuin van Eden nie vervloek nie, maar God het aan engele die opdrag gegee om die tuin te bewaak sodat geen mens met ’n duistere hart weer toegang tot die tuin kon verkry nie.  God het dus die Lig-toestand vir die mens verberg.  Die mens was vasgevang in die duisterde, vervloekte wêreld en kon nie daarvan ontsnap nie, want daar was nêrens om heen te ontsnap nie.  

Romeine 5:12 van die Boodskap sê dat die wêreld in so ’n groot gemors is as gevolg van die sonde van Adam.  Omdat hy nie na God geluister het nie, het hy die hele wêreld saam met hom in die sonde en die dood ingesleep.  God se reaksie op die sonde van Adam was kort en kragtig:  ’n Doodsvonnis vir die ganse wêreld.  Vanaf die sonde van Adam en Eva, was almal vasgevang in die duistere toestand waar  dood en sonde oor hulle geheers het.   

Die Gees van God was teenwoordig in die tuin van Eden, maar die Gees van God het nie “gedwell” in die duistere wêreld nie.  So die Gees was nie teenwoordig in die wêreld om as Helper vir die mens op te tree nie.  Daarom kon die mense nie konnekteer met God nie, hulle kon nie verhouding hê met God of met Hom kommunikeer nie;  die mensdom was ongehoorsaam aan God omdat hulle nie die hulp van die Gees van God gehad het nie.  Daar was natuurlik uitsonderings waar die Gees van God wel deur mense gewerk het soos Moses, Noag, Abraham en die profete.  Hulle het wel ’n verhouding met God gehad, hulle kon die stem van God hoor en die boodskappe van God oordra aan die mense.  Ek glo hulle was direk gestuur van God as boodskappers om die mensdom te help.

Die mensdom was goddeloos – so erg dat God besluit het om die totale mensdom uit te wis deur die vloed.  Ná die vloed het ’n nuwe geslag mense ontstaan, maar nogsteeds kon hulle God nie behaag nie… hoekom nie?  Want hulle het nie die Gees van God as ’n helper gehad nie.  Die wêreld was nogsteeds in geestelike duisternis gedompel en almal was verlore.  

Genadiglik het Abba Vader nie die wêreld in die chaotiese duisternis gelos en Sy rug daarop gedraai nie en daarom het Hy Sy Seun gestuur om te sterf sodat die Gees van God vrygestel kon word wat as Helper vir die mense kon dien.  Deur die gehoorsaamheid van Jesus, het Hy die kruis geplant tussen die duistere wêreld en die tuin van Eden.  Eers was daar geen deurgang na die tuin nie, maar Jesus het die kruis as deurgang daargestel.  Jesus het dit vir die mens moontlik gemaak om terug te beweeg na die tuin van Eden, wat ook die Lig-toestand is, maar die mens MOET deur die kruis daarheen beweeg wat beteken die mens moet eers sy vleeslikheid afsterf.  Dit is die enigste manier!  Voor die kruisiging van Jesus, was daar geen deurgang nie, so Jesus en die kruis is die enigste deurgang vanaf duisternis na Lig.  Galasiërs 1:4 van die Boodskap sê dat Jesus Sy lewe vir ons opgeoffer het sodat ons sondes nie meer soos ’n muur tussen ons en God staan nie.  Jesus het dit vir ons gedoen om ons uit die kloue van die sondige wêreld te bevry. 

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek.  Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.” 2 Timoteus 1:10 (DB)   

Nou moet ons asseblief nie die fout maak om te dink alleenlik die Ou Testamentiese mense was vasgevang in die duistere toestand, en dat ons die gelukkiges is wat leef in die Lig-toestand omdat Jesus vir ons sondes kom sterf het nie.  Die waarheid is dat die grootste gedeelte van die mensdom vandag nogsteeds vasgevang is in hierdie duistere toestand, alhoewel die meeste Christene DINK hulle is gered en verlos…  Inderwaarheid beoefen hulle net godsdiens wat nie verhouding met God is nie.  Godsdiens kan jou nie verbind aan God om ’n verhouding met Hom te hê nie, alleenlik die Gees van God kan jou aan Hom verbind.  Hoe kan ek sommer net prontuit so sê?  Want ek was ook daar!  Ek het ook elke Sondag in die kerk gesit, my tiende gegee, gedink ek is gered, gedink ek ken God, maar die dag toe Abba Vader my aan my hand uit die stormwaters uitgeruk en teen Sy bors vasgedruk het, het ek besef dat ek Hom eintlik nooit geken het nie.  Ek was naïef en ek het die leuens van die wêreld geglo.  Een groot leuen wat die laaste tyd weer kop uitsteek, is leraars wat verkondig dat daar Ou Testamentiese Christene was, maar dat ons almal nou Nuwe Tesamentiese Christene is.  Waar op dees aarde kom hulle aan sulke nonsens?  Daar bestaan nie so iets nie;  daar is wel kinders van God of kinders van die duiwel.  Die sogenaamde Nuwe Testamentiese Christene wat die Ou Testament eenkant toe skuif en verkondig dat ons ons nie meer hoef te steur aan die Ou Testament of aan die gebooie van God nie, sit toe al die tyd nogsteeds vasgeketting in hierdie duistere toestand.  Niemand ontvang outomatiese verlossing omdat Jesus gesterf het aan die kruis nie!  Jesus se sondevergifnis kan nie sommer net deur die mens opgeslurp word en skielik is almal gered nie.  Selfs nie elkeen wat met die mond bely om in Jesus te glo, is gered nie!  God weet wat gaan in elkeen se hart aan, Hy weet wie Hom waarlik liefhet en wie Hom en Sy Seun se kruisdood net wil misbruik.    

Jesus se sterfte het nie die duistere toestand uitgekanselleer nie.  Inteendeel, Jesus se gehoorsaamheid het ’n deurgang bewerk na die Lig van God.  Jesus het ook nie gesterf sodat almal wat gebore word na die kruisiging, in die Lig-toestand van God ingebore word nie.  Nee, die mens word nogsteeds in die duistere wêreld ingebore!  Dit is hoekom Jesus gesê het die mens moet weer gebore word!  Alle mense word in die duistere toestand ingebore en moet geestelik weer gebore word om in die Lig-toestand van God te kan inbeweeg.  Romeine 3:9-20 sê ons almal is in die greep van die sonde vasgevang, of ons nou Jode is of nie.  Niemand op aarde leef reg nie, niemand probeer om volgens God se wil te leef nie.  Almal het die spoor byster geraak en het in sonde verval.  Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie.  Dus word ons almal eers in die duistere toestand ingebore deur ons vleeslike ouers.  Efesiërs 2:1-3 is ook ‘n bewys dat ons in die duistere toestand ingebore word: 

“You were once dead because of your failures and sins.  You followed the ways of this present world and its spiritual ruler.  The spriritual ruler continues to work in people who refuse to obey God.  All of us once lived among these people, and followed the desires of our corrupt nature.  We did what our corrupt desire and thoughts wanted us to do.”  Ephesians 2:1-3 (GWT)

Romeine 8:5-9 wys ook vir ons daar is twee verskillende toestande waarin mense kan funksioneer.  Die mense in die duistere toestand laat toe dat die sonde oor hulle heers en daarom is hulle heeltyd besig met sonde.  Hulle denke en dade is in die greep van die sonde vasgevang en hulle leef in die dood.  Dan is daar weer aan die ander kant mense wat toelaat dat die Gees van God hulle lewens beheer en hulle koppe is heeltyd besig met dinge wat vir God belangrik is.  Hulle denke en dade is in die greep van die Gees van God vasgevang en hulle ken die ware lewe en vrede.  Hier is duidelik twee tipes mense in twee verskillende toestande.  Die Engelse vertaling stel Romeine 8:5-9 (GWT) op hierdie manier:    

“Those who live by the CORRUPT NATURE have the corrupt nature’s attitude.  But those who live by the SPIRITUAL NATURE have the spiritual nature’s attitude.  The corrupt nature’s attitude leads to death.  But the spritual nature’s attitude leads to life and peace.  This is so because the corrupt nature has a hostile attitude toward God.  It refuses to place itself under the authority of God’s standards because it can’t.  Those who are under the control of the corrupt nature can’t please God.  But if God’s Spirit lives in you, you are under the control of your spiritual nature, not your corrupt nature.“  

Die voorreg wat ons dus in vandag se tyd het bo die Ou Testamentiese mense, is dat ons nou ’n deurgang vanaf die duisternis na die Lig het.  Die deurgang is die kruis van Jesus.  God gee aan ons ’n kans om deur die kruis van Jesus te beweeg na Sy Lig-toestand, maar dan moet ons eers saam met Jesus sterf aan die kruis om weer gebore te kan word in die Lig-toestand van God.   Jesus het in Johannes 3 aan Nikodémus die volgende geleer aangaande wedergeboorte:

 “Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  Nikodémus sê vir Hom:  ‘Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?’  Jesus antwoord:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.’   Nikodémus antwoord en sê vir Hom:  ‘Hoe kan hierdie dinge gebeur?’  Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?  En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.  En dit is die oordeel:  dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig;  want hulle werke was boos.  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.”

Duister na LIG 1

Audio – Om die Audio te luister oor die Inleiding van die boek “Duister na Lig”, kliek asseblief op die volgende link:

duister na lig 1

Die lering oor die twee verskillende toestande het Abba Vader my geleer deur vir my ’n baie lang, reguit lyn op papier te wys wat van links na regs strek.  Reg in die middel van die lyn is ’n kruis wat die skeiding aandui tussen die regter- en linkerkant;  daar is ’n baie groot verskil tussen die twee kante!  Die totale gedeelte aan die linkerkant van die kruis is swart en in duisternis gehul, waarteenoor die totale gedeelte aan die regterkant van die kruis, lig en helderkleurig is soos die kleure van ’n reënboog.  

Abba Vader verduidelik dat daar twee geestelike toestande is wat nie met die blote oog gesien kan word nie, en word van mekaar geskei deur die kruis.  Daar is die duistere toestand aan die linkerkant van die kruis, en die Lig-toestand aan die regterkant van die kruis.

Abba Vader wys my daarop dat die beginpunt van die lyn aan die linkerkant die begin van lewe in die wêreld aandui, en dat die duistere tydperk verloop tot by die kruis van Jesus.  Direk na die kruis van Jesus, begin ’n “nuwe” tydperk wat in Lig gehul is.  Die kruis is dus die skeiding tussen duisternis en Lig.

Dink nou eers ’n bietjie oor die prentjie wat ek nou geskets het… Hoe verstaan jy hierdie prentjie?  Ek het dadelik met my menslike brein gedink dat die duistere toestand, aan die linkerkant van die kruis, die ou Testamentiese tyd is en dat die Lig-toestand, aan die regterkant van die kruis, die Nuwe Testamentiese tyd is.  As jy ook so daaraan gedink het, is ons albei verkeerd, want Abba Vader wys dat die oorgrote meerderheid van vandag se mense nogsteeds in die duistere gedeelte vasgevang is.  Hoe kan dit wees?  As Jesus gesterf het, is almal mos veronderstel om in die Lig-toestand te wees wat mos die nuwe tydperk aandui…  Hoe kan die oorgrote meerderheid van mense dan nogsteeds vasgevang wees in die duistere toestand?  Ek vertel deur die loop van hierdie kort boekie hoe Abba vader my geleer en onderrig het oor die verskillende toestande…

Stille, sagmoedige gees van ‘n vrou

“Julle versiering moet nie uiterlik wees nie:  haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.”  1 Petrus 3:3-4 (AFR33/53)

Op ’n dag wys Abba Vader vir my ’n ontstellende prentjie:  Jesus stap met Sy volgelinge op die stowwerige, klipperige, wit pad.  Die vrouens het niks “fancy” aan nie en hulle voete is vol stof, maar dit pla hulle glad nie, want hulle is nie ingestel op hulleself nie, net op Jesus.  Hulle klere word vuil en vol stof wanneer hulle kniel by die voete van Jesus, maar dit kan hulle ook nie pla nie.  Langs die pad staan’n paar vrouens wat uitgedos is in die beste, duurste uitrustings met vreeslike hoë hakskoene.  My fokus het op hulle skoene stilgeraak en ek het begin wonder hoe ’n mens op die pad agter Jesus kan aanstap met sulke skoene.  Hulle gaan baie swaarkry op die pad, want hulle gaan OF hulle skoene moet uittrek en agterlaat, OF Jesus nie volg op Sy pad nie.  Die “grand” vrouens het die kaalvoetvrouens aangegaap met hulle hande oor hulle monde van verbasing.  Hulle kon nie glo hierdie kaalvoetvrouens gee nie om om so vuil te word op die stofpad nie.  Maar weet julle – die stowwerige vrouens lyk maar net vir die wêreld stowwerig, maar hulle het die voorreg om elke dag te kniel voor die voete van die groot almagtige Koning.  Hulle ervaar elke dag die liefde wat uit Jesus uitvloei en daarom het hulle nie nodig om te klee vir aanvaarding van die wêreld nie.  Hulle weet wie hulle is en aan wie hulle behoort.  Hulle het tot die besef gekom dat dit nutteloos is om opgetof langs die pad te staan op soek na komplimente en aanvaarding.  Hulle het die voorreg dat Jesus elke dag hulle stowwerige voete was en hulle elke dag opnuut klee met klere uit Sy hemelkas.  

Daardie dag het ek besluit ek is klaar met die modes van hierdie wêreld, ek gaan beslis nie dat modegiere en hoëhakskoene tussen my en God staan nie.  Nie een van ons het mooi skoene, klere of behangsels nodig in ons lewenswandel saam met Jesus nie.  Ek sê nie hoëhakskoene is ’n euwel nie, maar dis wel ’n euwel as ons weier om dit uit te trek om Jesus te volg.  Dis ’n euwel as dit tussen ons en Jesus staan en dis ’n euwel as jy op jou hoëhakskoene die res van die mense uit die hoogte aanstaar en ’n hand voor jou mond hou, want “kyk hoe lyk daardie mense…” 

Dit wat in ons geeshart gebeur, werk vanuit ons geeshart na ons siel, wat weer op sy beurt oorspoel na die liggaam, met ander woorde, alles wat in ons gees gebeur, spoel op sy beurt weer oor na ons siel en dan na ons liggaam.  Die verandering in ons gees, sal mettertyd weerspieël in ons siel en liggaam.  Net so sal ons nuwe bekleding van ons gees, deur Jehova Tsidkenu, op sy tyd deurspoel na ons manier van dink en doen, asook ons fisiese manier van klee.  

Daar is niks mee fout as ons mooi aantrek en onsself versorg nie, maar waar die probleem wel inkom, is tot watter mate ons optof en ook wat die motief is daaragter…  Wat is ons beweegrede?  Is dit om goed of beter oor onsself te voel?  Is dit om gekomplimenteer te word?  Is dit om eer van die wêreld te ontvang?  Die ergste van alles – Is dit om aandag te trek en mense twee keer te laat kyk, veral om mans se oog te vang?  

Onder gebed wys Abba Vader vir my die mooiste, sagste pienk blom en vra ek moet die blom aan Hom beskryf.  Die eerste woord wat by my opgekom het, was die woord “sag”.  Daardie blom het vir my alles wat mooi, sagmoedig, liefdevol, vredevol en vroulik is, verteenwoordig.  Abba Vader gee toe vir my 1 Petrus 3 om te gaan lees en sê Hy wil graag hê Sy vrouens op aarde moet soos hierdie blom lyk en dit verteenwoordig…

“Julle versiering moet nie uiterlik wees nie:  haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ’n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.”  1 Petrus 3:3-4 (AFR33/53)

“Wanneer is ’n vrou regtig mooi?  Vir ’n Christen sit skoonheid nie aan die buitekant nie, maar dit kom van binne.  Moenie julle te veel daaroor bekommer of julle klere in die mode is en julle hare pragtig versorg is nie.  Mooi juweliersware is ook nie nodig om julle mooi te maak nie.  Nee, ’n vrou se eintlike skoonheid kom van binne af.  Hoe mooi is dit nie as ’n vrou sag en vriendelik optree nie.  Of ’n vrou nou oud of jonk is, hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar af wegvat nie.  In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat ’n vrou kan dra.” (DB)

Ek is jammer oor wat ek nou gaan sê, maar dis die reine waarheid…  Ek is ook ’n vrou, so ek wys nie vinger na ander nie, maar ek hoop dat elke vrou wat hier lees, selfondersoek sal gaan doen.  Vanaf Eva se tyd is dit so maklik vir die vrou om die man te verlei – om hom agter haar aan te lei die sonde in en om haar gode te dien.  Onthou net, mans verloor half kop as hy ’n mooi vrou sien, veral as sy nog sensueel geklee is daarby.  Sommige mans het al mooi geleer – hulle kyk eerder weg as hulle so ‘n vrou sien, maar daar is mans wat nie hulle oë in toom kan hou nie.  Ongelukkig is daar te veel vrouens wat versot daarop is om mans se koppe te laat draai.  Dit laat die vrou beter voel oor haarself, dit doen iets binne haar, dit voed ook seker haar honger gees, maar dit is ’n bose daad uit die pit van die hel!  Mans is swak as dit by vrouens kom, want hulle sien net een ding…  soveel mans loop nie agter ’n mooi vrou aan vir hoe sy lyk nie, maar vir dit wat sy hom kan bied – of dit seksueel van aard is en of sy vir hom ’n trofee is om hom beter oor homself te laat voel…  Ek weet alle mans is nie so nie, daar is egter min wat uitloklike vrouens kan teëstaan en ’n doelbewuste besluit maak dat ’n vrou hom nie sal mislei nie.  Daar is vrouens wat die vermoë het om mans se fokus weg te vat van God en hulle werk vir God – hierdie vrouens doen die werke van Satan!  Dit is in teenstelling met wat God van ons vrouens vra!  Hy vra van ons ’n sagte, stille en sagmoedige gees wat nie mans uitlok met die uiterlike nie, maar wat mooi van binne is.  Ons kan dit alleenlik by Abba Vader ontvang;  alleenlik Hy kan ons omvorm in die mooi, sagte, pienk blom.  ’n Vrou by die voete van die Meester gaan beslis nie uitloklik aantrek nie, dit is so in teenstelling…

 “…want ’n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie.”       Mattheus 7:16  (AFR33/53)   

God duld nie goed wat in teenstelling met mekaar is nie, want hy duld nie lig en duisternis wat vermeng word met mekaar nie – dit is presies wat satan wil hê, nie God nie.  Ek was gekonfronteer met die argument dat ’n vrou se voorkoms en die manier waarop sy aantrek, niks met haar hart te doen het nie, maar as ek die Bybel lees en ek let op dit wat Abba Vader my leer, kan ek geensins daarmee saamstem nie!  ’n Boom word geken aan sy vrugte!  As ’n boom gewortel is in God, gaan hy vrug dra wat God verheerlik – die vrou wat gewortel is in God, sal klee om God te verheerlik.

“Julle is duur gekoop.  Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” 1 Korinthiërs 6:20  (AFR33/53)

As ons hart, siel en gees aan God uitverkoop is, gaan ons klee volgens ons hart om God te behaag en nie om die mens se oë te behaag nie;  ons gaan WIL lyk soos die pienk blom.  Ek oordeel geen vrou oor haar kleding nie, maar deur die kleding van ’n vrou oordeel sy haarself.  Ons liggaam is ’n tempel van die Heilige Gees, dit huisves die Gees van God en ons liggaam behoort nie aan onsself nie.  As die Gees van God binne ons woonbaar is, gaan ons gewete ons aankla wanneer ons klee om die fokus op ons liggame te plaas, want dan verheerlik ons God beslis nie.  Daarom moet en sal ons klee met die oog op Jesus, om Hom te verheerlik deur ons liggaam, nie om ons eie liggame te verheerlik nie.  As ons beweer ons behoort aan God, maar tog uitloklik klee, is ons besig om onsself te flous.  As ons harte deur God verander is, as ons deur Jehova Tsidkenu die kleed van geregtigheid ontvang het, gaan ons in elk geval geen behoefte hê om te klee met die doel om koppe te laat draai nie!  Ons gaan geen behoefte hê om mans te verlei nie, en as ons dit wel doen met die punt om mans te laat struikel, gaan ons moet verduidelik eendag…

As ons mooi aantrek en ons behang met versiersels met die doel om mooi te lyk aan die buitekant, wat gaan aan in ons binnekant?  Ek sê weereens:  Ek wys vinger na niemand, want ek het ook deur hierdie proses gegaan, so ek weet!  Ons plaas die fokus op die buitekant sodat ander nie moet fokus op ons harte nie….  laat hulle eerder ons buitekant bewonder en nie loer wat aangaan in ons hart nie.  As ons klee om raakgesien te word, doen ons dit om aanvaar en gekomplimenteer te word, maar niemand op aarde kan vir ons die aanvaarding gee wat ons nodig het nie.  En wie se aanvaarding wil ons regtig hê?  Die mens s’n, of God s’n?

 Wanneer ons geestelike klere van God ontvang, gaan ons nie meer WIL klee om ander te beïndruk nie, want as ons ons harte aan die enigste Geneesheer gee en Hy dit heelmaak, gaan ons self begin fokus op wat in ons hart aangaan en nie meer fokus op ons buitekant nie.  Jehova Tsidkenu maak ons so vol van binne, Hy voldoen in al ons behoeftes, soos liefde en aanvaarding, dat ons nie nodig het om dit in die wêreld te soek nie.  Ons hoef nie meer onsself te verkoop aan die wêreld nie, want ons is uitverkoop aan Jesus Christus en Hy verander ons van binne af buitentoe.  Hy klee ons met Homself wat liefde, vrede, vreugde en sagmoedigheid uitstraal – dan eers kan ons die pienk blom verteenwoordig wat God van ons verwag.   

“Verder het die Here gesê:  ‘Omdat die dogters van Sion trots is en loop met uitgerekte nek en met die oë lok, wegstap met trippelgang en hulle voetringe laat rinkel, daarom sal die Here die skedel van die dogters van Sion skurf maak, en die Here sal hulle skaamte ontbloot.  In die dag sal die Here wegneem die sieraad van die voetringe en die sonnetjies en die maantjies;  die oorversiersels en die armbande en die sluiers, die hoofversiersels en die voetkettinkies en die pronkgordels en die reuklflessies en die towermiddels;  die vingerringe en die neusringe;  die feesklere en die manteltjies en die tjalies en die handsakkies;  die handspieëltjies en die hemde en die tulbande en die wye mantels.  Dan sal daar in plaas van ‘n balsemgeur mufheid wees, en in plaas van ’n gordel ’n tou, en in plaas van gevlegte hare kaalheid, en in plaas van ’n pronkgewaad ’n roukleed, brandmerk in plaas van skoonheid’.” 

Jesaja 13:16-24 (AFR33/53)

Mag ons as vrouens klee om God te verheerlik met ons liggame en nie om eer aan onsself te bring nie!  Mag ons kniel voor die voete van Jesus sodat Hy ons kan skoonwas van binne sodat ons nie meer ons harte sal probeer wegsteek deur die fokus te plaas op die uiterlike nie.  Mag ons bereid wees om die juwele, handsakkies, reukwerk, mooi klere en hoëhakskoene eenkant te plaas sodat ons die stowwerige, wit grondpad sal aandurf saam met Jesus.  Mag ons oorgee aan God dat Sy saad binne ons sal begin groei sodat ons kan begin blom na buite met ’n stille, sagmoedige gees.  Mag God ons krag en sterkte gee om nie te fokus op die toeskouers wat ons met verbasing aangaap nie, maar om altyd ons fokus op Jesus te hou en om eerder te bid dat Abba Vader aan die toeskouers ’n hongerte en brandende begeerte na Hom sal gee.

“What matters is not your outer appearance – the styling of your hair, the jewelry you wear, the cut of your clothes –  but your inner disposition.”   1 Peter 3:3,4 (MSG) 

Wat beteken “Toekoms” vir jou?

Toekoms “audio”

“Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.” Jeremia 29:11

Soos ek werk aan die skryf van die boeke, dink ek so diep aan elke Skrif wat Abba Vader al as bevestiging gegee het en Jeremia 29:11 is een van daardie verse. En weer besef ek hoe verkeerd verstaan ons hierdie Skrif, veral jong gelowiges… die meeste van ons lees hierdie vers en dink: Wow, ja, God beplan vir ons net die goeie en ’n mooi toekoms sodat alles kan goedgaan in ons lewens, maar is dit regtig wat God met hierdie Skrif bedoel? Dink so bietjie dieper aan hierdie Skrif… Wat beteken dit as God praat van ’n toekoms? Praat Hy van ons fisiese toekoms? Wat is vir God die belangrikste? Ons lewe op aarde of die hiernamaals? Elkeen se doen en late op aarde beplan sy hiernamaals; keuses wat ons maak… gehoorsaam ons die vlees of gehoorsaam ons God? Verafgod ons ons aardse goed of is ons gefokus op Abba Vader en Sy werk in en deur ons? As ons gefokus is op die aardse goed, sien ons die “toekoms” uit wêreldse oë en dink ons aan ons fisiese toekoms op aarde. Dan sien ons net vrede, en geen onheil nie; ons sien seëninge uit God se hand wat ons kan geniet op aarde, wat ons lewe vir ons makliker kan maak op aarde, maar is dit regtig hoe God dit sien? Kom ons kyk eers hoe interpreteer die wêreld hierdie Skrif…

“Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”  Jeremia 29:11

Die wêreld kyk met begeerlike oë na hierdie Skrif en sien dit dat God vir Sy kinders ’n geseënde, voorspoedige lewe op aarde wil gee… want dit is hoe die mens dit WIL sien.  Die wêreld is absoluut mal oor hierdie teksvers en hulle haal dit graag aan om die self en ander moed in te praat vir die toekoms en dat dit net beter sal gaan… Maar Jesus sê in die Woord dat hoe nader ons aan die eindtyd kom, hoe slegter sal dit gaan op aarde…  Die wêreld leer ons dat God aan ons net die goeie wil gee, dus mag ons Hom ook vir enigiets vra.  Ons moet tot Hom bid en Hom vra wat ons harte begeer, ons mag Hom dus versoek… (Lees ook gerus die Saadjie:  https://sonneblomsaadjies.com/2018/11/13/wat-vra-ons-van-god/)  Maar hoekom staan daar in die gebooie van God dat ons Hom nie mag versoek nie?  Die wêreld gebruik ook die Skrif in Lukas 11 wat sê as ’n kind vir sy pa ’n brood vra, sal die pa nie aan hom ’n klip gee nie…  Net soos ’n pa die goeie aan sy kind wil gee, net so wil God vir Sy kinders ook die goeie gee, maar weereens… is God gefokus gerig op ons vleeslike toestand of op ons geestelike toestand?  Mense wat God se goedheid wil misbruik, maak van Hom hulle “genie” soos in die storie, Aladdin.  Hulle vryf die towerketel tot hy lekker warm is en dan verskyn die “genie” aan hulle wat vir hulle alles sal gee wat hulle vereies of wat hulle by Hom afsmeek.  Dink julle regtig ons kan God so manipuleer?  Dink julle regtig ons kan woorde spreek en dat ons woorde soveel krag dra dat dit sal uitgaan en doen wat ons gespreek het?  As jy dit glo glo, is jy ’n god!  Met ander woorde, jy stel jouself gelyk aan God.  Dit is ook die mense wat glo hulle is reflekteer die beeld van God en daarom kan hulle ook sommer god speel op aarde.  Alles wat hulle doen is kragtig en alles wat hulle sê, dra krag…  Van een ding is ek seker:  Ek wil nie een van hierdie gode wees die dag as God Sy kinders kom haal nie, want ek wil nie voor die almagtige God staan en verduidelik hoekom ek myself so hoog geag het nie.  Geen mens is God nie, geen mens het dieselfde krag as God nie, geen mens het kragtige woorde nie en die wat wel het, is demonies van aard.  Dit is die mense wat soos God wil wees, maar almal wat soos God wil wees, sal tot ’n val kom net soos Eva tot ’n val gekom het… die slang het haar gevra of sy soos God wil wees en daarvoor moet sy net van die vrug van die verbode boom eet.  Sy wou graag soos God wees, sy wou gelykstaande aan God wees en daarom het sy gevoed op die verbode vrug.  Soveel mense vandag stel hulleself ook gelyk aan God, met ander woorde, hulle voed op die vrug van die verbode boom, hulle eet alles vir soetkoek op wat Satan hulle voorhou…  Hulle glo die leuens van Satan!

Ek het nou bietjie van die punt afgedwaal, so om terug te kom na die Skrif van Jer 29:11:  God het nie hierdie teksvers gegee dat dit op toepassing moet wees vir ons fisiese toekoms nie!  As God praat van ’n toekoms, sien Hy die groter prentjie, en wanneer Hy die groter prentjie sien, is ons lewe op aarde net ’n spikkeltjie.  Wat van belang is, is ons lewe ná ons aardse lewe… ons ewigheid!  DIT is ons toekoms!  Nie ons wêreldse, vleeslike toekoms op aarde nie!  Ek was geskok om te sien hoe soveel welbekende leraars nie hierdie Waarheid van God ken nie, maar dat hulle die leuen van Satan versprei dat God vir ons op aarde ’n hoopvolle toekoms wil gee… en dan las hulle daarby dat dit die rede is hoekom die mens enigiets van God mag vra.  Die mens MAG enigiets van God vra, want God WIL dit vir die mens gee.  Om die saak nog erger te maak, skryf hierdie leraars dat ons nie sal ontvang as ons nie vra nie… hulle ruk die Woord van God heeltemal uit verband uit om hulle skewe, valse, bose teologie te staaf.  Wanneer die Woord sê:  “Julle ontvang nie, want julle vra nie…” gaan dit geensins om wêreldse begeerlikhede te bevredig nie.  Net soos met die droogte van die land… die mens glo hy moet God smeek dat dit sal kom reën oor die droë dele van die land, dat God na hom as mens sal luister en in sy versoeke sal voldoen.  Maar wie is die bepaler van alles op aarde?  Die mens wat God so versoek, het geen respek vir God en Sy planne nie.  Hulle aanvaar nie die wil van God nie, maar probeer hulle eie wil op God afdwing.  Weet die mens regtig beter as God? https://sonneblomsaadjies.com/2018/11/12/hoe-versoek-ons-god/

 In die tyd wat Abba Vader hierdie saak met my deurgewerk het, het Hy pertinent 1 Petrus 1 gegee om te lees.  Bestudeer asseblief op jou eie tyd ook daardie hoofstuk.  Dan sal jy sien dat die mens in staat is om tot wedergeboorte te kom deurdat Jesus gesterf het aan die kruis.  As Jesus nie gesterf het aan die kruis nie, was die Gees van God nooit vrygestel nie en sonder die Gees van God, kan die mens nie tot wedergeboorte kom nie.  Wedergeboorte sonder die Gees van God is vals wedergeboorte en die meeste mense in kerke is vasgevang in vals wedergeboorte…  

Wedergeboorte is aan die kinders van God geskenk deur die gehoorsaamheid van Jesus.  Voordat ons tot ware wedergeboorte kom, is ons nog onegte kinders van God… onegte kinders is hulle wat nie die Gees van God in hulle geesharte het nie, maar beweer om weergebore te wees.  Onthou net, ons word nie die gebore met die Gees van God werkend in ons harte nie (Saadjie:  https://sonneblomsaadjies.com/2018/10/15/liggaam-siel-en-gees/), ons ontvang ook nie die Gees van God omdat ons kerk toe gaan, godsdienstig is, gedoop is as baba of as grootmens nie.  Ons ontvang ook nie die Gees van God omdat ons ’n gebed agter iemand aanbid en met die mond bely om ons harte aan God te offer nie;  nog minder ontvang ons die Gees van God wanneer iemand anders dit oor ons afbid of ons die hande oplê nie… onthou net altyd… daar is ’n vals heilige gees ook wat afkomstig is van Satan.

Met ander woorde, voordat ons tot WARE wedergeboorte kom, het ons nie die Gees van God in ons harte nie, wat ons onegte kinders van God maak.  Ons is dan nog nie ingeënt op die ware olyfboom nie, maar nog deel van ons vleeslike, fisiese stamboom.  Ons tree nog vleeslik op en stry en baklei om wêreldse dinge te bekom… kyk net hoe stry en baklei familielede onder mekaar as dit by die saak van hulle erfporsie kom… Om ’n wêreldse erfporsie te ontvang, is geensins so belangrik as om jou geestelike erfporsie te ontvang nie, en hierdie geestelike erfporsie is ons ware toekoms saam met Abba Vader wat ons sal ontvang wanneer ons afgesny is van ons vleeslike stamboom en ingeënt is in die olyfboom.  

Wanneer ons weergebore word en die Gees van God dwell in ons geesharte, reflekteer ons die beeld van God en ontvang ons ’n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemele vir ons bewaar word.  (1 Petr 1: )  Dit beteken egter nie dat ons ’n rooskleurige toekoms op aarde gaan hê nie, want God sal al Sy kinders beproef…  Hy toets Sy kinders om vas te stel wie egte en wie onegte kinders van Hom is.  Die onegte kinders (hulle wat met die mond beweer om wedergebore te wees) sal nie hou van die beproewinge op hulle pad nie, want dit is diegene wat God aanbid sodat dit beter in hulle lewens moet gaan… hulle aanbid God dus om iets daaruit te kan kry en nie uit liefde vir Abba Vader nie.  Hulle glo dus die leuens van die wêreld dat as jy glo in God, Hy aan jou ’n goeie en hoopvolle (wêreldse) toekoms wil gee en daarom kan jy vir Hom vra net wat jy wil hê…  As jy nie vra nie, gaan jy nie ook ontvang nie… dit is so lagwekkend…  Gaan God regtig vir hulle gee wat hulle wil hê en dit wat hulle van Hom versoek?  Gaan God regtig so met Hom laat speel?

Diegene wat waarlik die self afgesterf het en waarlik tot wedergeboorte gekom het, volg Jesus nie vir seën en voorspoed nie.  As hulle getoets word met beproewinge op hulle pad, raak hulle nie kwaad vir God nie, maar aanvaar hulle dat hulle gesuiwer moet word.  Hulle aanvaar die beproewinge as die heiligmakingsproses, want God sê in 1 Petr 1 dat Hy heilig is, en daarom moet ons ook heilig wees.  Ons kan nie heilig wees sonder God se heiligmakingsproses nie, en dit beteken dat daar dinge in ons lewe gaan gebeur wat moeilik en “sleg” is, met ander woorde, dit maak nie ons wêreldse toekoms altyd so maklik nie.  Boonop is daar verwerping van die wêreld se kant af, veroordeling en moddergooiery, selfs vanaf familie.  Dit is Abba Vader se manier om ons te leer en ons sterker te maak.  Dan weet God ons volg Hom nie vir wêreldse geluk en voorspoed nie, maar vir wie Hy is.  

Godsdiens laat glo die mens dat hulle ’n hoopvolle en goeie toekoms op aarde sal hê, maar so by so weerhou hierdie bose godsdiens die mens se ewige erfenis van hom, want godsdiens maak dat die mens glo hy is gered en verlos deur die rituele wat hy gehoorsaam… so daar is geen hoopvolle toekoms vir godsdienstige mense nie.  Godsdiens met al sy rituele maak dat die mens wat vasgevang is hierin, nie die ewigheid saam met God sal kan ingaan nie.  Godsdienstiges wat die beker opneem en die brood eet in die kerk tydens nagmaal, het gemeenskap met duiwels en nie met Abba Vader nie.  Dis omdat dit net ’n liggaamlike ritueel is, dit het niks met die geeshart van die mens te doen nie.  As hulle nie waarlik weergebore is en die Gees van God in hulle geesharte het nie, kan hulle nie gemeenskap met Abba Vader hê nie, so met wie het hulle dan anders gemeenskap as met die duiwel?  Nagmaal is eintlik veronderstel om “holy communion” met God te wees, met ander woorde, ’n hegte band en verhouding met Abba Vader is baie belangriker as die ritueel van wyn drink en brood eet.  Nog ’n godsdienstige gruwel, is die doop van babas…  Mense offer hulle kinders onwetend aan Molek wanneer hulle hulle laat doop as babas.  Godsdiens!  Wat ’n gruwel in God se oë!  Dit hou die mens weg van Hom af, dit weerhou ook die mens om God waarlik te soek en Hom te vind, om Hom te leer ken, want hulle glo deur hulle godsdiens dat hulle God ken, maar al die tyd weerhou dit die mens van ’n goeie toekoms wat God vir die mens bepaal.  ’n Hoopvolle toekoms is alleenlik vergkrygbaar as ons wegbreek van die aangeleerde tradisie, godsdiens en vals leringe soos die sny van bloedlynvloeke, want al hierdie goed is maar net ’n ‘kitsmanier’ waardeur mense ’n goeie vleeslike toekoms probeer verkry.  

Ons kan alleenlik die ewige toekoms instap as ons die beeld van God reflekteer, wat eers kan gebeur as ons die self en vleeslike begeertes afgesterf het;  wanneer ons die vyand se versoekinge kan teëstaan deur die Gees van God, en ons hart en lewens in die hande van Abba Vader is… wanneer ons leef na SY wil.  Alleenlik dan is ons besig om te werk aan ons toekoms.  Ons kan niks DOEN om dit te verdien nie, so godsdiens en rituele beteken niks… ons moet GLO in God-Drie-Enig, gemeenskap met Hom hê, dus gekonnekteer wees aan Hom en dan eers sal ons Sy wil vir ons lewens aanvaar – vir die goed en die sleg.  Dit is wanneer ons kan sê:

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.

Habakuk 3:17,18

As julle die saadjie https://sonneblomsaadjies.com/lewensboeke/ lees, sal julle sien dat Abba Vader vir my Jeremia 29:11 gegee het toe Hy vir my gewys het dat die Goddelike Lewensboek wat Hy oor ons lewe geskryf het, verskil van die lewensverhale wat ons oor ons eie lewe skryf.  Dit verskil in die opsig dat daar slegte goed is wat in ons lewe gebeur (wat opgeskryf staan in ons eie lewensverhale), maar hierdie gebeure is nie opgeskryf in die Lewensboek wat God oor ons geskryf het nie.  Ek kon dit nie verstaan nie en toe sê Abba Vader dit is omdat Hy vir ons net die goeie beplan.  Menslik gesproke beteken dit vir ons dat God vir ons niks negatiefs beplan het nie, maar as elkeen sy Goddelike Lewensboek kon sien, sou jy gesien het dat God tog in elkeen se Lewensboek omstandighede en situasies beplan het wat ons as “sleg” ervaar.  Dis net die mens wat dit as “sleg” sien, maar God se plan was nie om ons aspris seer te maak deur hierdie moeilike omstandighede nie.  Hy het dit vir ons beplan om ons geloof te toets, om te sien of ons Hom gaan volg net om die goeie te kan ontvang;  Hy toets ons om ons liefde vir Hom vas te stel, ons getrouheid aan Hom.  Dit is die beproewinge in ons lewe en wanneer ons daardeur gaan, suiwer dit ons van onsself sodat ons hegter gekoppel kan wees aan Abba Vader.  Wanneer ons so gekonnekteer raak aan Abba Vader, verseker Hy ons van ’n goeie toekoms in die hemel. 

Our suffering is light and temporary and is producing for us an eternal glory that is greater than anything we can imagine. We don’t look for things that can be seen but for things that can’t be seen. Things that can be seen are only temporary. But things that can’t be seen last forever.

2 Corinthians 4:17,18 (GW)

Skyn soos ‘n ster

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in ’n donker wêreld skyn.  Vir hierdie mense in die geestelike donker moet julle van Christus vertel sodat hulle ook die ware lewe kan kry. Filippense 2:15 (DB)  

Op ’n tyd het Abba Vader vir my ’n ontstellende visioen gewys wat my baie hartseer gemaak het:  Onder gebed het Abba Vader my op ’n tipe platform laat staan wat baie hoog in die hemelruim was en dis asof ek kon afkyk op die aarde.  Die aarde was swart en chaoties en daar was baie bloed wat gevloei het oor die aarde soos die mense mekaar fisies en emosioneel vermoor.  Dit het my laat dink aan ‘n miernes soos die mense krioel en ywer vir hulleself.  Wat my opgeval het, is dat daar sterretjies was – nie baie nie, maar die paar helder sterretjies, wat wel daar was, het rustig rondbeweeg.  Hulle beweeg dan na flouer sterretjies en probeer hulle flou vlammetjies weer aan die gang kry sodat hulle soos helder sterretjies kan skitter en blink.  Wanneer die flou sterretjie weer helder skyn, gaan hy weer op sy beurt om ander flou sterretjies te help skyn.  Wat hartseer is, is dat sommige flou sterretjies, wat besoek word deur ’n helder ster, die keuse maak om weg te beweeg en dan word sy skynsel nog flouer.  Dan sien ek twee groot vingers wat hierdie flou ster se liggie uitdoof en die uitgedoofde ster val op ’n hoop ander uitgedoofde sterre.  Oral op die aarde is massiewe hope uitgedoofde sterre – dit is ’n droewige gesig.  Abba Vader sê ek moet let op die kerke en ek fokus toe op al die plekke met kerktorings – baie mooi en indrukwekkende plekke, maar daar is baie min kerke waar ek sterretjies sien skyn;  inteendeel, daar is eerder grys-swart rook wat vanuit die meeste kerke opstyg.  Abba Vader gee Jeremia 13 om te gaan lees.

“…Then I said, listen.  Listen carefully:  ‘Don’t stay stuck in your ways!  It’s God’s Message we’re dealing with here.  LET YOUR LIVES GLOW BRIGHT BEFORE GOD BEFORE HE TURNS OUT THE LIGHTS, before you trip and fall on the dark mountain paths.  THE LIGHT YOU TOOK FOR GRANTED WILL GO OUT AND THE WORLD WILL TURN BLACK!  If you people won’t listen, I’ll go off by myself and weep over you, weep because of your stubborn  arrogance, bitter, bitter tears, rivers of tears from My eyes…”  Jeremiah 13:15,16  (MSG) 

Die lig van die slegte mense sal doodgaan.  Hulle vlammetjies sal nie meer brand nie…” Job 18:5  (DB) 

Ek kyk weer na die hope uitgedoofde sterre en vra hartseer vir Abba Vader of ons nie hierdie uitgedoofde sterre mag help nie?  Hy antwoord dat ons onder geen omstandighede die uitgedoofde sterre weer aan die brand mag probeer steek nie.  Ek verstaan nie, want Jesus het dan op aarde na die sondaars gegaan en hulle gered, maar Abba Vader antwoord streng:   “Julle is nie Jesus nie!  Laat die dooies die dooies begrawe!”  Ons mag alleenlik na die flou liggies beweeg, hulle bemoedig en probeer help, maar as ons gestuur word na mense wie se liggies besig is om uit te brand en hulle wil nie luister of ag gee nie, draai om en skud die stof van jou voete af.  

“As iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af.  Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.”   Mattheus 10:14  (AFR33/53) 

Diegene wat die keuse maak om hulle rug op die Waarheid te draai, is die liggies wat God totaal en al gaan uitdoof.  Dit is liggies wat uit hulle eie hart ’n lig probeer skyn, met ander woorde, hulle wat deur dooie werke of eie-geregtigheid verlossing probeer bekom en nie die verlossing wat Jesus ons gee, aanvaar nie.  Hulle vlammetjies is kunsmatig – kunsmatige, godsdienstige, flou vlammetjies.  Hulle skyn nie vanuit hulle harte nie, alleenlik hulle dop is aan die brand.  Hierdie sterre is nie in die wentelbaan waar God hulle geplaas het nie…

 “…maar verdwaalde sterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.”  

“…they are lost stars in outer space on their way to the black hole.”  Judas 1:13 

God hou nie van ’n vermenging van lig en duisternis nie, veral nie in ons harte nie.  Duisternis in die hart word veroorsaak deur sonde en kan van ’n eens helder skynende ster ’n baie flou sterretjie maak totdat die lig totaal uitgedoof word en die eens skynende ster op die hoop uitgedoofde sterre beland.  God kan van die helder skynende sterre na die flouer sterretjies stuur om hulle bewus te maak van die duisternis wat besig is om hulle oor te neem, en wanneer die flou sterretjie sy sonde raaksien, dit bely aan Abba Vader en sy rug daarop draai, kan die sterretjie weer ’n gesonde gloed ontwikkel.  Trots en hoogmoed is ongelukkig een van die grootste redes dat flou sterre nie die duisternis in hulleself raaksien nie, dat hulle nie hulle sondes aan God bely nie en later totaal uitgedoof word.  In Openbaring 2:2-5 sê God dat Hy raaksien al die werke wat die mens doen, maar tog het die mense hulle eerste Liefde verlaat.  Hulle is nie meer so lojaal en liefdevol teenoor Abba Vader nie.  God waarsku dat as die mens nie sy gesindheid en optrede gaan verander nie, gaan God sy liggie uitdoof!  

“Skyn soos ligte in die wêreld deurdat julle die Woord van die lewe vashou!”  Filippense 2:15,16  (AFR33/53)

“U is die Bron van die Lewe;  deur U Lig lewe ons.”  Psalm 36:10  (AFR83) 

Abba Vader wil dus hê ons moet skyn en skitter soos ’n ster, maar hoe kom ons daarby uit?  Hoe kan ons skyn en skitter as ons harte donker en van klip is?  Geen mens wat in die wêreld vasgevang is, kan skyn met die glorie van God nie.  Ons kan alleenlik skyn wanneer ons teenwoordig is in die Lig van God.  Ons kan alleenlik skyn en skitter soos ’n ster as ons harte aan die brand is, met ander woorde, as die Vuur van God binne ons brand.  Ons ontvang hierdie Vuur van God, alleenlik vanaf Abba Vader wat ons doop met Vuur.

“Ek doop julle wel met water tot bekering;  maar Hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie.  Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met Vuur.”  Mattheus 3:11  (AFR33/53)

Sonder doping met die Vuur van God, sal ons nooit soos ’n ster kan skyn nie.  Dis nie ’n besluit wat die mens kan maak nie, dis ’n besluit wat Abba Vader maak.  Abba Vader alleen weet wanneer elkeen se hart ontvanklik is vir Sy Vuur!  Die keuse wat die mens wel moet maak, is om sy lewe af te lê en sy totale lewe en hart in afsondering aan Abba Vader te offer.  Abba Vader is ’n “gentleman” en Hy staan voor ieder en elkeen met Sy hande uitgestrek.  Hy vra dat ek en jy ons hart in Sy hande moet plaas.  Hy gaan nie net ’n mens se hart in besit neem soos Hy wil nie;  Hy wag dat ons die keuse maak om in afsondering in te beweeg en ons hart in Sy hande te plaas.  

Die grootste probleem waarmee ons sit, is dat wanneer ons uit die duistere boksies kom, ons nog donker harte van klip het;  ’n hart van klip kan niks absorbeer of ‘n skynsel reflekteer nie.  Net so min as wat ’n fisiese klip aan die brand kan slaan, kan ’n persoon met ’n kliphart se hart aan die brand slaan, met ander woorde, ons het eers nodig dat ons klipharte omgesit word in ’n hart van vlees voordat ons ’n skynende ster in die hand van God kan wees.  Klip kan niks absorbeer soos ’n spons nie, dus kan hy ook nie die Liefde van God absorbeer nie en as ’n mens nie die Liefde van God kan absorbeer nie, kan ons ook nie ware liefde uitdeel nie.  Daarom is klipharte emosieloos, sonder empatie en gee hulle nie om om ’n ander seer te maak nie.  Klippe kan nie liefhê nie, dus kan hulle nie God se gebooie nakom nie, want God se grootste gebod is om Hom lief te hê met ons hele wese en tweedens, om ons naaste lief te hê soos onsself.  ’n Kliphart is gefokus net op die self en sy eie behoeftes en kan dus net homself liefhê.  

Daarteenoor kan ’n vleeshart die Liefde van God soos ’n spons absorbeer sodat hy dit weer kan uitdeel aan ander.  ’n Vleeshart is ’n mens wat waarlik omgee vir ander, sy emosies is sensitief en hy sal veg teen onregverdigheid en opstaan vir die wat platgeslaan word deur die onregverdige wêreld.  ‘n Vleeshart lewe, hy is aan die brand vanuit sy diepste wese, alles te danke aan die bloed van Jesus wat in en deur sy vleeshart pomp en versprei word deur sy hele wese. 

“Majesteit en luister STRAAL van Hom uit, krag en GLANS vul Sy heiligdom.”   Psalm 96:6  (AFR33/53) 

Op ’n dag wys Abba Vader my net ’n titseltjie van Sy skynsel – Hy skyn soos die son – die goudste strale waaraan ’n mens kan dink wat ’n mens verblind – daarom kan die mens God nie sien nie – dit is regtig die goudste strale waaraan jy kan dink.  Die woorde van Abba Vader is:  

“Die goud in My strale is die heuning vir jou siel;  dit is die kos vir jou gees;  sonder dit sal jou siel en gees vergaan.”  

  Abba Vader verduidelik dat dit Sy hartsbegeerte is dat ons so naby aan Hom sal kniel sodat Sy goue strale ons kan binnedring.  Soos Sy goue strale deur ons beweeg, verander dit ons en slaan ons harte aan die brand.  Ons kliphart word bestraal deur die goue strale van God totdat dit aan skerwe spat en dit verander word na ’n vleeshart wat skyn met die Lewe van God.  Kyk hoe mooi stel Job 33:30 dit:     

 “…om sy siel terug te bring na die kuil , sodat hy bestraal word met die Lig van die Lewe.”   Job 33:30 (AFR33/53)

 “Maar vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees.  Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig.  Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond.  So sal Ek die nuwe lewe oor julle laat kom.” Maleagi 4:2 (DB) 

Ons kan dus nie sonder die goue strale van God skitter en skyn soos sterre nie en dit beteken ons moet ’n baie hegte verhouding met Abba Vader hê sodat Sy strale direk op ons harte kan val.  Dit laat my dink aan Jeremia 13 wat Abba Vader gegee het oor die skynende sterre.  In daardie hoofstuk sê God ook ons moet so naby aan Hom leef soos ’n band wat om Sy lyf vasgemaak is.  Dis die enigste manier hoe ons die goud in Abba Vader se goue strale kan absorbeer, want ons harte kan alleenlik aan die brand slaan deur die Vuur van God.  Alles begin weereens met die hoeveelheid tyd wat ons in die Woord en gebed met God spandeer.

“This is the crisis we’re in:  God-light streamed into the world, but men and women everywhere ran for the darkness.  They went for the darkness, because they were not really interested in pleasing God.  Everyone who makes a practice of doing evil, addicted to denial and illusion, hates God-light and won’t come near it, fearing a painful exposure.  But anyone working and living in truth and reality welcomes God-light so the work can be seen for the God-work it is.”  John 3:19-21  (MSG)

Net soos die mensdom die Lig in Jesus probeer uitdoof het, sal die bose geslag die vuur in my en jou ook probeer uitdoof as die Vuur van God wel in ons brand.  Hulle sal ons probeer stilmaak, want hulle hou nie van die Waarheid nie en hulle hou ook nie van lig wat hulle bose dade in die duisternis uitlig nie.  Hulle gaan jou haat as jy hulle slegte dade aan die lig bring en hulle grootste wapen is ontkenning.  Hulle sal volhou dat hulle reg is en dat jy verkeerd is, dat hulle dade reg is, dat hulle die heiliges is en dat jy die Fariseër is.  Ongelukkig beweeg hulle in groot groepe en gaan hulle jou probeer intimideer.  Jy gaan voel soos die een wat verkeerd is, maar gaan terug na die Woord en die voete van Abba Vader.  Ek sê weer:  Niks het verander van Jesus se tyd tot nou toe nie.  Die groot groepe sal met ’n spul verskillende argumente, beledigings en opmerkings die wind uit jou seile probeer neem, maar dit is om hulle duistere dade te verbloem en jou soos die slegte een te laat voel.  Hulle skroom nie om openlik te lieg en bedrieg nie.  Hulle sal met alles in hulle probeer om die vuur binne ons te blus.  Hulle probeer met ons koppe smokkel om ons te laat glo ons is van die pad af, maar ons moet sterk staan teen hulle en ons nie van stryk laat bring nie.  Daarom is dit van uiterste belang dat ons soveel tyd as moontlik in die teenwoordigheid van Abba Vader spandeer waar ons Sy stem sal hoor en sal weet ons is nog op die regte pad.  Hulle is ‘n klomp wolwe wat in jou ore sal raas en blaas om die Vuur in jou te blus. 

Die vlam in die hart van Jesus was beslis nie ’n klein kersvlammetjie nie, dit was ’n massiewe groot vlam en daarom kon niks en niemand Sy vlam uitdoof nie!  Wanneer daar wind geblaas word op ’n klein kersvlammetjie, word dit baie maklik geblus en niks kan weer daardie kers se vlam aan die gang kry nie, alleenlik ‘n bron van hitte.  Wanneer daar ’n wind geblaas word op ’n groot vlam, gaan die vlam verseker nie geblus word nie – dit gaan eerder versprei!  Kyk na ’n veldbrand – die grootste gevaar vir die verspreiding van ’n vuur is wanneer daar ’n sterk wind opsteek, dan hardloop daardie vlamme in alle rigtings!  Dit is daardie massiewe vlam wat in ons hart moet brand!  ’n Massiewe groot vlam wat geen wolf kan blus nie, maar wanneer die wolf kom met sy geraas en geblaas, sal hierdie vlam van ons hart eerder versprei na ander, sodat hulle ook die hitte van die vlam sal voel en die wolwe skaam en rooi in die gesig sal padgee!  Dit is hierdie Vuur binne ons wat ons as sterretjies laat skyn in ’n donker en bose wêreld. Dan moet ons uitgaan om flou sterretjies se lig weer aan die gang te kry in ’n poging om hulle te help om helderder te skyn. 

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in ’n donker wêreld skyn.  Vir hierdie mense in die geestelike donker moet julle van Christus vertel sodat hulle ook die ware lewe kan kry.” Filippense 2:15 (DB)  

Die saadjie binne ons

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”

Ons word almal eers in die duistere wêreld ingebore as vleeslike mense met ’n fisiese DNA en dormante geeshart. Ons almal is eers wêreldse bome, geanker met vlak wortels in die sand van die wêreld met geen Goddelike vrugte nie, baie blare en droë kerns. Geen mens word heilig gebore nie, geen mens word gebore met die Lewe van God binne hom nie. Klein boompies word gevorm en gebuig om soos ’n sekere boom te lyk wanneer hulle groot is. Ons word grootgemaak deur ons ouers wat hulle “mindset” op ons afstempel en so word ons groot met ons ouers se gewoontes, waardes, persepsies en ook volgens hulle reëls, wette, tradisie en kultuur. Ons word dus op ’n vleeslike manier gevorm en gebuig deur ons ouers, ons omgewing, asook ons omstandighede, maar die boom waarin ons gegroei het, is nie wat God vir ons in gedagte gehad het nie, want Hy het nog voor Sy kinders se geboorte vir elkeen ’n Goddelike DNA verweef wat diep in hulle geesharte versteek is in die vorm van ’n saadjie.

Nog voor ons geboorte het God ons al geken, want die Woord sê:

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”

Psalm 139:15,16 (Afr.33/53) “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.”

Nog voor ons geboorte het God al ons lewensboeke geskryf oor wat Sy wens vir ons lewens is. Alles wat God vir ons bepaal het, is vasgevang in DNA wat as ’n saadjie diep binne ons dormante geesharte gebêre is en wag om te begin ontkiem op die tyd wat God bepaal het. Dit is anders as ons vleeslike DNA, want die mens wat ek en jy in die wêreld is, is nie die mens wat God geskape het nie (ek bedoel nou nie hoe jy fisies lyk nie, ek bedoel die mens wat jy diep binne is) Dit is presies hoekom Jesus gesê het die mens moet weer gebore word om in die koninkryk van God te kan ingaan. Om weer gebore te word, moet ons eers sterf, nie fisies nie, maar ons moet ons vleeslikheid, die eie ek, afsterf. Ons moet die mens afsterf wat deur die wêreld gevorm en gebuig is soos ’n boom om die mens te kan word wat God bepaal het. Eers wanneer die Goddelike DNA saadjie binne ons begin ontkiem en groei, kan ons die mens word wat God oorspronklik geskep het. Ons moet dus ons vleeslike DNA afsterf om ons Goddelike DNA te kan aanneem.

Alles rondom ons menswees is vasgevang in hierdie DNA saadjie, vanaf ons ware temperament en karakter tot ons gawes om die werk van God te doen. God het selfs vooraf besluit op watse manier Hy deur ons wil werk eendag; Hy het vooraf besluit watse instrument elkeen van Sy kinders in Sy hand sal wees en met die oog daarop het Hy aan elkeen ’n bepaalde karakter en temperament gegee. Ons moet daarna strewe om daardie mens te word wat God vooraf bepaal het.

Hierdie saadjie waarin ons Goddelike DNA vasgevang is, lê baie diep in ons geesharte verberg. Wanneer God Sy kinders op die naam roep op n gegewe tyd, sal Sy kinders reageer, want dis die Goddelike saadjie wat diep in hulle geesharte gedeponeer is, wat reageer op die roepstem van God. Wanneer ons dan die keuse maak om ons rug op die wêreld te draai, Jesus se hand te vat en saam met Hom op die ware weg begin wandel, is ons nog soos die boom met baie blare wie se wortels in die sand van die wêreld geanker is. Ons word nie onmiddelik in die hart van God gewortel wanneer ons die keuse maak om tot bekering te kom nie, dit is ’n proses wat baie tyd kan vat. God gaan ons eers toets en Hy gaan beproewinge oor ons pad stuur om van ons skoner mense te maak, want toetse, beproewinge en versoekinge is die goed wat ons harte ontbloot en ook die motief van ons harte toets. Mense wat om die verkeerde redes op die pad van God is, gaan glad nie hou van die toetse en beproewinge nie, want hulle het gedink die pad van God is ’n pad wat lei na ontelbare seëninge. Hulle sal die ware Weg verlaat, maar dit is hoe God Sy kinders skei van die res van die wêreld, want net God se kinders wat Sy saad binne hulle dra, sal deur die toetse en beproewinge kan gaan sonder om hulle geloof en liefde in God te verloor. Daar gaan dus storms in ons lewens begin losbars wat ons blare en ons takke uitmekaar gaan waai; sommige takke gaan afbreek, ander nie. God wil Sy Lig op ons geesharte skyn en ons geesharte is diep in die stomp van die boom geleë, so God moet deur al hierdie blare, takke en bas skyn om by ons geeshart uit te kom.

Efesiërs 5:13 (Afr.33/53) “Al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.”

Wanneer ons begin voed op die Woord, begin ons worteltjies in die Woord van God ingroei. Die Woord is ook ’n Lig wat aan ons al ons sonde, ongeregtighede en verkeerdhede uitwys. Soos die Lig dit aan ons openbaar en ons die keuse maak om ons rug daarop te draai, sny God die groot takke van die boom af. Elke keer skyn Sy Lig bietjie dieper ons wese in totdat ons takke so oopgesny is dat Sy Lig op ons geesharte val. Die verblindende Lig van God skud ons geeshart wakker uit die diepe slaap…

Efesiërs 5:14 (Afr.33/53) “Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.”

…dan begin die saadjie, wat diep binne ons lê, ontkiem. Stadig begin hierdie saadjie ’n worteltjie uitskiet wat direk in die rigting van God se hart groei, maar hierdie worteltjie word ’n baie sterk wortel wat deur die Woord van God breek tot binne-in die hart van God. Dit is die penwortel van geloof en dit ontstaan uit die saadjie wat God diep binne ons geplant het. Die penwortel ontvang nou die Lewe uit die hart van God en begin dit deur die hele boom versprei en soos die Lewe van God deur die boom versprei, verander die boom in die pragtige boom wat God vooraf besluit het; ’n boom wat nie verduister is deur sondetakke en baie blare nie, maar ’n boom wat die vrug van God sal dra tot Sy heerlikheid. In ’n prentjie sien ek dit soos ’n jong boompie wat deur die saad begin groei en soos die boompie groter word, breek die bas van die ou boom om die nuwe boompie af totdat dit later net die nuwe boom is wat staan in die Lig van Abba Vader. AL die ou bas sal lê om die nuwe boom; dit is soos ou klere wat uitgetrek is, want die boom is nou nuut geklee. Lees gerus Kolossense 3:1-17.

Hierdie hele proses is nie iets wat maar net gebeur omdat ons kerk toe gaan nie, of omdat ons ’n selgroep of Bybelstudie bywoon nie, want hierdie totale proses vind plaas soos ons gemeenskap met Abba Vader het. Dit gebeur alleenlik wanneer ons dinge in die wêreld afstaan om tyd by die voete van Abba Vader deur te bring, om in Sy teenwoordigheid te sit, met Hom te gesels en Hom toe te laat om ons te omvorm. Ons moet bereid wees om ons lewe en ons hart in die hand van Abba Vader te plaas en met ’n opregte hart vir Hom te kan sê: “Here, nie my wil nie, maar U wil!” Ons moet bereid wees om in gehoorsaamheid dinge in ons lewe te begin teëstaan, om deur die krag van God te begin heers oor sonde. Ons moet die verlede in die hand van Abba Vader sit, want dit gaan nie help jy tob daaroor nie, dit kan nie gedaan gemaak word nie, maar Abba Vader kan jou vergewe en jou vrymaak van jou verlede. Om te teer op die verlede kan lei na ’n siek liggaam, siel en gees, maar wanneer ons die keuse maak om mense te vergewe, sit ons daardie situasie en mense in die hand van Abba Vader en Hy weet die beste hoe om dit uit te sorteer, maar as ons dit nie in Sy bekwame hande wil plaas nie, kan Hy dit ook nie vir ons uitsorteer nie en sal dit altyd aan jou bly knaag. Die mens sal altyd ’n keuse hê! God dwing ons nie in ’n besluit in nie, Hy laat die keuse aan die mens oor, maar daarom moet ons sorg dat ons eie wil ook in die hand van Abba Vader is, want dan sal ons keuses maak wat die wil van God is en nie teen Sy wil nie. Dit is moontlik omdat die Lewe van God, wat deur ons hele wese spoel, ook aan ons ’n nuwe “mindset” kom gee. As klein boompie het die manier hoe ons grootgemaak is asook ons omgewing en omstandighede aan ons ’n sekere “mindset” gegee, dit het ons geleer dink op ’n sekere manier, maar selfs ons gedagtes en ons manier van dink moet ons oorgee in die hand van Abba Vader. Met tyd gee Hy dan aan ons ’n nuwe manier van dink wat regtig die teenoorgestelde is van die manier waarop die wêreld dink.

Die nuwe boom gaan nie weer lyk soos die ou boom nie, hy gaan totaal anders lyk en hy gaan ook ander tipe vrugte dra. Hy gaan nie baie blare hê om sondes te probeer wegsteek nie en sy takke gaan op so ’n manier geposisioneer wees dat die Lig van God deur Sy takke gaan kan skyn tot binne-in sy diepste wese. Hy gaan gekonnekteer wees met Abba Vader en ’n lewende verhouding met Abba Vader hê. Tradisie, kultuur en veral godsdiens sal nie meer teenwoordig wees by hierdie boom nie. Kyk hoe mooi maak hierdie Skrifte nou sin:

Psalm 1:3 (Afr.33/53) “Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers – never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.”

…blooms come from the deepest seed that you planted in me…
(
Geneem uit die liedjie deur Christie Nockels)

Afgesny van jou stamboom

Abba Vader het eendag onder gebed vir my ’n baie groot boom gewys en gesê ek moet fokus op die takke van die boom. Die boom se takke was baie vertak of onderverdeeld en daar het name op die takke gestaan, ek kon duidelik die name uitmaak op die takke en ek het besef dat hierdie ons familieboom is. Uiteindelik het ek die tak gesien waarop my naam staan. God het weer die snoeiskêr geneem en die tak waarop my naam staan, eenvoudig net afgeknip met die woorde:

“Jy het nou doodgegaan!”

Ek het eers geskrik, maar toe sê Abba Vader dis die enigste manier hoe ’n wilde-olyf in die ware olyfboom ingeënt kan word – deur te sterf aan die vleeslike self en weer gebore te word. Met wedergeboorte word ons ingebore in die geslag van God in wat spruit vanaf Abraham. Dit is die enigste manier van verlossing – deur wedergeboorte. Die vals lering oor die sny van bloedlynvloeke is ’n mensgemaakte manier om losgesny te word van die sogenaamde vloeke wat jou voorouers se sondes oor jou eie kop bring. Deur ’n rympie op te sê, jou voorouers se sondes op die naam te noem en vergifnis daarvoor te vra sodat die vloeke jou nie kan tref nie, laat vir Satan net giggel van lekkerkry, want daardeur hou hy jou nogsteeds gevange in die duisternis terwyl jy dink jy is vry. Dit is nie die sondes van jou voorouers wat ’n vervloeking oor jou lewe bring nie, maar jy bring self ’n vervloeking oor jou eie lewe wanneer jy aangaan met die sondes en ongeregtighede van jou voorouers. Dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om te breek met die “mindset” waarmee ons grootgeword het, om te breek met al die tradisie, kultuur en godsdiens wat ons opgelê is vandat ons klein is. Dit is tyd dat elkeen van ons regtig voor die voete van Abba Vader gaan sit en ondersoek instel oor die sondes in ons eie lewe, om ons eie sondes te erken en te bely aan Abba Vader. Daarvoor het ons die Lig van die Woord nodig en BAIE tyd in die teenwoordigheid van Abba Vader. Dit is die enigste manier na wedergeboorte en verlossing en dit is die enigste manier hoe ons in die geslag van God ingebore kan word. Dit is om God toe te laat om ons weer van voor af te omvorm na Sy wil. Wanneer ons totaal laat gaan van die manier waarop ons grootgeword het, wanneer ons al die gewoontes verwerp het, word ons afgesny van ons vleeslike familieboom en ingeënt in die geslag van God in.

Ek dink tog ons het nou ’n tyd betree, wat die laaste uur is, wat Abba Vader dit aan al hoe meer mense bekend maak dat Sy kinders onder die gevangenis van kultuur, tradisie en godsdiens moet loskom. Die punt wat ek wil maak is dat ons nie met maklike towerwoordjies onsself moet probeer intoor in die koninkryk van God nie; dit is ’n ernstige saak dat ons weer gebore moet word in die geslag van God in. Dit is die enigste manier van verlossing en die enigste manier hoe ons daarby gaan uitkom, is deur die self te offer aan God.

Romeine 12:1,2 “…dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer… En word nie aan hierdie wêreld gelykvorming nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Johannes 1 verduidelik so mooi oor die ware mens wat weer gebore word:

John 1:13 (The Message) “…Whoever did want Him, who believed He was who He claimed He was and would do what He said, He made to be their true selves , their child-of-God selves. These are the God-begotten, not blood- begotten, not flesh-begotten, not sex-begotten.”

“These people didn’t become God’s children in a physical way – from a human impulse or from a husband’s desire to have a child. They were born from God.” (GWT)

Efesiërs 4:22-24 (Afr.33/53) “…dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

Nadat ek hierdie gedeelte geskryf het, lees ek Galasiërs 2:17-21. Ek kon net glimlag oor die bevestiging. Ek haal sekere dele aan uit die Boodskap:

“Ek is saam met Christus gekruisig. Toe Hy aan die kruis gehang het, is ek saam met Hom vasgespyker. DAAROM IS EK NOU ’N NUWE MENS. Die ou, sondige ek is iets van die verlede; dood en begrawe. Christus leef nou in my. Nou leef ek deur geloof. My hele bestaan draai om die Seun van God. Hy het my so lief dat Hy bereid was om Sy eie lewe vir my op te offer. … As ek steeds probeer om self ’n plek in die hemel te verdien deur te doen wat die wet sê, is Christus verniet aan die kruis dood.”

Mag Abba Vader glimlag oor elkeen wat hierdie leringe lees wat uit Sy hart kom en mag die Lig van God op jou skyn en jou genadig wees.

Tot U heerlikheid, Abba Vader

Ek lief U, Abba Vader, met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. U alleen is Koning.

Alle lote word gesnoei

Johannes 15:1,2,6 (Afr.33/53) “Ek is die ware wynstok, en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, die maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Terwyl ons van bome praat, kan ons ook dink aan die loot wat in die wynstok gevestig moet wees. Wanneer ons gewortel raak in die hart van God, is ons soos die loot wat uit die wynstok uit groei. Jesus is die wynstok wat die loot in staat stel om vrugte te dra, so as ons nie as ’n loot in Jesus gevestig is nie, kan ons ook nie vrug dra nie. God ondersoek Sy wynstok en Hy snoei gedurigdeur die stok. As daar nie vrugte aan ’n loot is nie, word die loot afgesny om in die vuur gegooi te word. As daar wel vrugte aan die loot is, maar nie genoeg nie, snoei Abba Vader ook hierdie loot terug sodat hy meer vrugte kan dra.

’n Loot wat waarlik in die wynstok gevestig is, sal leef deur die Lewe wat hy van die wynstok kry. Ons het gesien hierdie Lewe bestaan uit Liefde, Bloed en Lewende Water. Daar is dus Lewe teenwoordig in hierdie loot en wanneer hierdie loot gesnoei word om meer vrug te dra, sal die afgesnyde takkie nie weggegooi word nie, want daar is Lewe in die takkie ook. Alleenlik lote wat geen vrug dra nie, word in die vuur gegooi, want hierdie lote het beweer om gevestig te wees in die wynstok en om uit die wynstok te groei, maar as hy waaragtig in die wynstok gevestig was, sou die vrugte wat hy dra, ’n bewys wees daarvan. So lote wat geen vrug dra nie, bely net met die mond om te glo in Jesus Christus, hy bely net om bekeerd te wees. Dit is soos die mense wat kerk toe gaan en allerhande godsdienstige pligte uitvoer, maar hulle het geen verhouding met Abba Vader nie. Daar is geen band met Abba Vader nie, met ander woorde, daar is nie ’n penwortel wat hom anker in die hart van God nie. Daarom is daar nie Lewe in hom teenwoordig nie. As Abba Vader hierdie loot afsny van die wynstok af en Hy bestudeer die afgesnyde loot, is dit droog aan die binnekant, daar was dus geen Lewe in hierdie loot nie. Hy het dalk net baie mooi vertoon van buite af, want hy kon dalk baie mooier blare gedra het. Hy het dalk mooi gesond gelyk op die oog af, maar as jy tussen die blare begin soek vir vrugte, is daar niks. Hulle beland op die hoop droë lote wat in die vuur gegooi gaan word.

Die loot wat waaragtig in die wynstok gevestig is, sal vrugte dra, maar dalk nie genoeg nie, of die takkie groei te lank uit en ’n lang dun takkie kan nie die gewig van vrugte hou nie. Abba Vader gaan Sy snoeiskêr vat en die takkie versigtig ondersoek om hom op die regte plek en op die regte tyd te snoei. Abba Vader alleen weet wanneer die tyd reg is vir ’n loot om gesnoei te word, Hy sal dit nooit op ’n ongeleë tyd doen nie. Wanneer Hy die lewende loot knip, loop daar bloed uit die takkie uit wat ’n bewys is dat die Lewe van God teenwoordig was binne hierdie takkie. Dit is ook die Lewe wat die takkie laat vrugte dra het. Die kort takkie wat nou oorbly, bloei ook, maar dan raak Abba Vader met Sy vinger aan die bloeiende takkie en die takkie verseël (soos bloed wat ’n rofie maak). God het nou hierdie takkie verseël met Sy Seun se bloed en dan gebeur die wonderlikste: Daar groei nie net een takkie uit die afknipte tak nie, maar sommer ’n paar nuwe takkies wat in verskillende rigtings groei. Hierdie nuwe groei sal nou ’n goeie oes lewer deur die vrugte wat hy gaan dra deur die Lewe van God. Kyk hoe mooi sê hierdie Skrif:

Johannes 15:8 (Afr.33/53) “Hierin is My Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal My dissipels wees.”

Wanneer ons Goddelike vrugte dra, verheerlik ons God, so wanneer ons mense in vrede en vriendelikheid hanteer met liefde, respek, geduld, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid en al die ander mooi eienskappe, dan verheerlik ons die Naam van God. Ons fokus is dan nie meer op die self en die self se behoeftes en begeertes nie, maar ons volle fokus is op God en die heerlikheid van God. Wanneer ons min vrugte dra, is die heerlikheid tot God nie so groot nie, maar hoe meer vrug ons dra, hoe groter is die heerlikheid tot God.

Mooi groen blare gaan die vals lote hier nie kan help nie, want Abba Vader weet hoe om vir ware vrugte te kyk. Godsdienstige werke en allerhande barmhartigheidsdade voor die mensdom kan dalk die mensdom bluf om hom te sien as is ’n goeie mens met goeie werke, maar dit is net goeie werke, dit is nie die vrugte wat God soek nie – dit is nie vrugte wat God verheerlik nie. Dit laat my ook dink aan Markus 11 waar Jesus die vyeboom vervloek het. Jesus het verby die vyeboom geloop en vrugte gesoek aan die boom, maar omdat daar geen vrug te vinde was aan die boom nie, het Jesus die boom vervloek en die boom het verdroog en gesterf.

Daar is ongelukkig baie lote wat valslik geheg is aan die wynstok en wat beweer om die werk van God te doen. Hulle deel vals leringe uit aan die mensdom, maar dit sal nie ongesiens verbygaan nie. Dit is hierdie lote wat op die oordeelsdag sal sê:

Mattheus 7:22 (Afr.33/53) “Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?”

En dan sal Jesus sê:

Mattheus 7:23 (Afr.33/53) “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Mattheus 7:21 (Afr.33/53) “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkyk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is.”

Dit was toe al die tyd net godsdienswerke tot die eer van hulleself; hulle was toe al die tyd nie gevestig in die wynstok nie, maar hulle het net groen godsdienstige blare gedra. Wees versigtig vir die wolwe in skaapsklere!

Die snoeiproses is vir ons as mens nie lekker nie. Dit is die toetse en beproewinge waardeur ons gaan wat nie altyd so maklik is nie, maar Abba Vader toets ons geloof, ons gehoorsaamheid en ons liefde deur ons te snoei. Hy maak seker dat die bloed van Sy Seun binne ons teenwoordig is. Die uiteinde van ’n snoeiproses is altyd mooi en baie vrugbaar, so ons moet net aan Abba Vader vashou deur die moeilike tye. Dit is Abba Vader se manier om ons skoon te maak sodat ons meer vrug kan dra tot Sy heerlikheid. Ek kan net dink hoe glimlag Abba Vader wanneer Hy ons snoei en die engele rondom Hom hulle asem ophou om te sien of daar bloed uit die takkie gaan drup. Hoe groot gaan die blydskap wees wanneer die eerste druppeltjie bloed te voorskyn kom! Vir ons is dit seer, maar Abba Vader sal ons altyd weer opbou.

As Abba Vader jou moet snoei, wat gaan Hy vind? Gaan daar bloed begin uitdrup uit die takkie uit? Of is dit ’n lewelose loot wat net groen blare kon dra?

Hoë bome, droë kerns en vuur

1 Samuel 16:7 (Die Boodskap) “Moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie… Dis nie wat ’n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na ’n mens se hart!”

In Daniël 4 het koning Nebukadneser ’n droom gehad van ’n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot en sterk geword, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik. Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. ’n Engel het uit die hemel neergedaal en hardop geroep:

Daniël 4:14 (Afr. 33/53) “Kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte; laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Laat sy hart anders word as die van ‘n mens en ’n dierehart aan hom gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.”

Daniël was vir ’n oomblik verstom en sy gedagtes het hom verskrik, maar nogsteeds het hy die droom vir die koning uitgelê: Die hoë, groot en sterk boom wat mooi blare en baie vrugte gedra het; wat ’n woonplek en skuilplek was vir baie diere, was ’n simbool van koning Nebukadneser. Die boom is die koning wat groot en sterk geword het, maar die koning was gewortel in die grond van die wêreld en nie in God nie. Trots het hom in hierdie groot indrukwekkende boom laat groei wat tot gevolg gehad het dat hy in homself geglo het, homself as ’n god geag het en daarom het God ‘n profesie oor hom gebring sodat hy na die tydperk van 7 jaar sou erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dat Hy dit gee aan wie Hy wil. Daniël het die koning gewaarsku om ag te slaan op die droom en te breek met sy sondes en ongeregtighede, maar na twaalf maande het die koning gesê:

Daniël 4:30 (Afr. 33/53) “Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot ’n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?”

Nadat die koning gewaarsku was dat alleenlik God mag het oor die koningskap, het hy homself nogsteeds verhef en aan homself die eer gegee vir sy briljante vermoë om Babel so te kon opbou! Dat ’n mens in soveel hoogmoed en trots homself kan verheerlik as dit God was wat hom opgebou het… Terwyl die woorde nog in sy mond was, kom daar ’n stem uit die hemel wat die koningskap van koning Nebukadneser ontsê. Die woord van God het in vervulling gekom en hy is uit die mensdom verstoot. Hy het plante geëet soos ‘n bees en sy hare en naels het lank geword soos die van ’n arend. Na sewe jaar het Nebukadnesar sy oë na die hemel opgeslaan, sy verstand het na hom teruggekeer en hy kon die Allerhoogste loof en prys as Koning. Hy het erken dat God alleenlik die koningskap kan bevestig en dat alles uit Sy hand kom. God het koning Nebukadnesar se koningskap herstel en toe kon hy bely:

Daniël 4:37 (Afr. 33/53) “Nou prys ek en roem en eer ek die Koning van die hemel; al Sy werke is waarheid en Sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.”

Elkeen van ons moet selfondersoek doen oor waar ons gewortel is en of ons nie ook ’n hoë boom is nie, want die groot probleem is, God gaan elke boom toets:

Esegiël 17:24 (Afr. 33/53) “En al die bome van die veld sal weet dat Ek, die Here, die hoë boom verneder, die nederige boom verhoog; die groen boom laat verdroog en die droë boom laat bloei het. Ek die Here, het dit gespreek en gedoen.”

Voordat ons aangaan, moet ons in gedagte hou dat daar drie verskillende tipes bome is: Daar is die bome wat waarlik in God gewortel is, dan is daar bome wat glad nie daarin belangstel om God te ken of om in Hom gewortel te wees nie en dan is daar bome wat beweer om in God gewortel te wees, maar in werklikheid is hulle nog in die sand van die wêreld gewortel. Ek fokus nie op die hoë bome wat God nie wil ken nie, want hulle ding mee met mekaar op die wêreldse terrein om die hoogste boom te wees. Ek fokus op die bome wat hulleself Christene noem, wat beweer om in God gewortel te wees, maar wat in der waarheid hoë bome in die sand van die wêreld is. Dit is die vals Christene wat hulleself Christene noem vir die eer wat hulle daarvoor kan ontvang.

Die penwortel van ’n geestelike boom groei vanuit sy hart na die hart van God, dus groei die penwortel uit die kern van die boom wat daarop dui dat die kern van die boom uit dormansie wakker geword het. As hy nog in dormansie was, sou hy nie ’n penwortel kon groei nie, maar die boom met ’n penwortel, is ’n mense wie se gees ontwaak het deur die Lig van die Woord. Deur die penwortel, ontvang hierdie boom nou Lewe vanaf God, wat deur die kern van die boom beweeg en versprei word na die res van die boom. Die kern is dus vogtig van al die liefde, lewende water en bloed van Jesus Christus, en omdat die boom die Lewe van God ontvang, is hy in staat om Goddelike vrugte te dra.

Wêreldse hoë bome is nie in die hart van Abba Vader gewortel nie, dus is daar geen wortels wat uit sy kern groei nie; al sy wortels groei uit sy vlees uit. As daar nie ’n penwortel uit die kern groei nie, beteken dit die kern is dormant, dus ontvang hierdie boom nie Lewe van God nie en kan hy ook nie Goddelike vrugte dra nie. Sy kern is droog en daar is geen Lewe daarin nie, maar tog beweer soveel hoë-boom-mense om bekeerd te wees. So baie van hulle doen ook die werk van God waar hy mense vir homself kan wen deur mooi woorde uit sy mond wat vals is. Die mens wat nie onderskeidingsvermoë het nie, gaan waarlik dink en glo die leier is ’n Godsman. Die wêreld kan nie onderskeid tref tussen ’n wêreldse boom teenoor ’n Goddelike boom nie, want die oë van die mens sien net raak wat aan die buitekant is, maar die Woord sê:

1 Samuel 16:7 (Die Boodskap) “Moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie… Dis nie wat ’n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na ’n mens se hart!”

Dit is net mense wat opkyk na hoë bome en hulle belangrik ag, maar God kan sien waar die boom gewortel is. Hy alleen weet ook of die kern van die boom Lewe in het of nie… God weet wat gaan aan in ons harte; Hy kyk nie na die buitekant van ’n mens nie, want God het oë wat die kern van die hart raaksien.

Mattheus 23 is ’n perfekte voorbeeld van hoë- boom-mense wat in der waarheid vals leraars en profete is, maar hulle ag hulleself baie belangrik. Die ergste is dat hulle dwaalleringe versprei aan ’n naïewe mensdom wat opkyk na hulle. Die hoë bome ontvang eer en heerlikheid van die mense en dit bevorder groei en die hoogte van die boom. As die naïewe mens maar net die kern van die boom kan sien om te kan sien dat daar in der waarheid geen Lewe in hierdie bome is nie. Al wat vir hierdie hoë-boom-mense belangrik is, is die eer en heerlikheid wat hulle kry, byvoorbeeld soos die belangrike dominee wat in die gang van die kerk afgelei moet word wanneer die laaste lofsang liedjie gesing word. Almal kyk op na die dominee en gee aan hom die eer en dit is presies wat hierdie hoë bome nodig het; hulle kan nie funksioneer sonder om eer en heerlikheid te ontvang nie. Die eerste teken van so ’n leraar is dat hy altyd sy gehoor sal sus met mooi, strelende woorde wat in der waarheid net ’n spul leuens is, maar ongelukkig hou die wêreld van mooi woorde wat nie hulle gewete aankla nie. Hulle vertel keer op keer aan hulle gemeentes dat hulle veilig is; dat hulle gered en verlos is omdat hulle deel is van die liggaam van die God… hulle leer die mense dat die fisiese kerk die liggaam van God is! Wat ’n groot leuen! Hulle leer die mense dat hulle rustig kan wees, want Jesus het klaar vir hulle sondes gesterf en hulle word gered alleenlik uit die genade van God. Hulle anker eintlik maar net hierdie wêreldse bome stywer vas in die kerk en die meeste kerke is sinagoges van Satan. Dit is hoekom sy leuens daar so lekker uitgedeel word as soetkoek. ’n Kerk waar ek baie jare terug betrokke was, se leraar het eendag gesê dat iemand hom gevra het hoekom praat hy nooit oor sonde nie? Hoekom sê hy nooit vir die mense dat hulle hulle sonde moet laat staan nie? Hy het kwaad geword en gesê God is alleenlik ’n God van Liefde en hy sal preek net oor die Liefde van God en as jy wil hoor dat jy jou sondes moet laat staan, moet jy maar ’n ander kerk gaan soek. Ek het toe ook so gemaak… en ook nie ’n ander kerk gevind nie. Daardie kerk groei tot vandag toe nog met derduisende gemeentelede, want dit is mos lekker om te hoor van die Liefde van God en dat jy glad nie gestraf sal word vir sonde nie; dat al jou sonde wat jy gedoen het alreeds vergewe is en al die sonde wat jy nog gaan doen, alreeds vergewe is. Hy preek ook dat jy glad nie bekommerd hoef te wees nie, want as jy gewortel is in God, word al jou sondes sommer net outomaties van jou afgesny. Daardie leraar lei soveel mense na die breë pad.

Alles gaan vir hulle oor wat die mens van hulle dink en sê, maar wat God van hulle dink, is nie hoog op hulle prioriteitslys nie, solank hulle die eer kan ontvang – al is dit onder die Naam van God. Hulle is soos die Fariseërs wat nie omgee hoe vuil die binnekant van die skottel is nie, solank die buitekant, wat die mensoog raaksien, skoon lyk. Die vrotheid van hulle harte kan hulle nie pla nie; hulle is nie gepla om skoon en rein voor Abba Vader te staan nie; hulle kan nie omgee hoe hulle lyk vir Abba Vader nie, solank hulle net Sy Naam kan gebruik om belangrik te lyk. Hoë-boom-mense word dadelik gesien aan hulle trots, arrogansie en hoogmoed; hulle wil die hoogste bome wees sodat hulle hulle top in die wolke kan insteek. Dit laat my dink aan Jesaja 14:

Jesaja 14:14 (Afr. 33/53) “Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”

Die groot gevaar van droë-kern-bome is dat God de laaste boom gaan toets met vuur, so God toets of daar Lewe in die kern van ’n boom is of nie. ’n Boom wat in Hom gewortel is, se kern gaan vogtig wees van die Liefde van God; sy kern kan nie aan die brand slaan nie. Wanneer God hierdie boom toets met vuur, sal hy brand soos die brandende bos waardeur God met Moses gepraat het… Die bos het gebrand, maar dit kon nie uitbrand nie. Die vlamme kon gesien word, maar nie die blare of die takke van die boom het geskroei of uitgebrand nie. Net so sal ’n Goddelike boom se takke en blare nie skroei deur die Vuur van God nie omdat die boom deurtrek is met die Lewe van God. Hierdie bome gee ook nie rook af soos ’n gewone vuur nie, maar dit gee ’n aangename geur af wat God behaag.

‘n Droë-kern-boom daarenteen, se kern gaan dadelik aan die brand slaan omdat die Lewe van God nie teenwoordig is in die boom se kern, takke of blare nie. Hierdie bome gaan rook, ’n aaklige stank afgee en hulle gaan totaal uitbrand totdat daar net ’n hopie as op die grond agterbly.

Esegiël 20:47-48 (Afr. 33/53) “So sê die Here my God: “Ek gaan jou aan die brand steek. Elke groen boom (groen a.g.v al die blare) en elke droë boom in jou gaan verbrand. Die vlamme sal nie geblus word nie, dit sal elke gesig skroei, van die suide van die land af tot in die noorde. Als wat leef, sal sien dat Ek, die Here, die vuur aangesteek het. Dit sal nie geblus word nie.”

Fariseërs dra mooi, groot, groen blare van godsdienstige werke, reëls en wette. Hulle prent aan die wêreld ’n mooi prentjie van ’n gesonde boom deur al die uiterlike dinge reg te doen, maar wat gaan in hulle harte aan? Dit is alles werke sonder vrug, want hierdie bome is nogsteeds nie in die hart van God gewortel nie, dus is hulle kerns droog en dood. Jesus sê:

Mattheus 7:21-23 (Afr.33/53) “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?’ En dan sal Ek aan hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.’”

As jy Esegiël 31 lees, sal jy sien God het ’n boom geplant en dit mooi laat groei, maar trots het ongelukkig die oorhand gekry oor hierdie boom (net soos Nebukadnesar in Daniël 4) en hy het gedink hy is beter as die ander bome. Hy het gedink hy kan sy top in die wolke indruk en daarom het God hierdie boom laat val. Dit kan so maklik met enige een van ons gebeur; daarom moet ons op ons tone bly en elke dag die Gees van God toelaat om ons te ondersoek vir selfs die kleinste sondetjies sodat ons dit aan God kan bely en Hy ons kan skoonwas en reinig voordat daar ’n bitter wortel van trots, hoogmoed of arrogansie in ons groei. God is getrou en as dit ons hartsbegeerte is om skoon en rein tot eer van Hom te lewe, sal Hy ons altyd help!

Psalm 86:5 (Afr. 33/53) “U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.”

In die kerk waar ek grootgeword het, het die predikers ons geleer dat Jesus se sterfte ons sondes alreeds vergewe het. As die predikers dit dalk anders bedoel het, is ek jammer, maar dit wat ek gehoor en verstaan het, het my laat glo dat ons nie te sleg hoef te voel oor sonde nie, want God het baie genade en Jesus het klaar gesterf vir ons sonde – ons sonde is alreeds vergewe. So die verkeerde prediking help baie mense om aan te gaan met hulle sondige lewens! Hulle bly funksioneer in die duisternis waar hulle gewortel geraak het in die dogmas van die kerk wat hulle sus in hulle sonde. Hoeveel leraars vermaan hulle gemeente oor die dra van slegte vrugte? Hoeveel gemeentes word gewaarsku dat ’n boom met vrot vrugte afgekap en in die vuur gegooi gaan word? ’n Boom met vrot vrugte het nie gemeenskap met Abba Vader nie en sy sonde is nie outomaties net vergewe nie.

1 Johannes 1:7 (Afr.33/53) “As ons in die Lig wandel soos Hy in die Lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle ongeregtighede.”

Gaan kyk in ander vertalings ook – almal sê AS ons in die Lig wandel, reinig die bloed van Jesus ons. Alleenlik wanneer ons gemeenskap met God het, kan ons die bloed van Jesus ontvang wat ons reinig van ons sondes. Diegene wat in die wêreld gewortel is, is nie teenwoordig in die Lig van God nie en as ons nie in die Lig van God is nie, kan ons ook nie gemeenskap hê met God nie. Ons het die bloed van Jesus nodig om ons skoon te was van ons sondes en hoe kan ons die bloed en vergifnis sommer net opraap as ons in die duisternis gewortel is en geen gemeenskap met Abba Vader het nie? Dit is eers wanneer ons harte uit dormansie wakker geword het deur die Lig van die Woord; wanneer ons ’n penwortel begin groei het wat strek tot in die hart van God…dan eers het ons gemeenskap met Abba Vader. Dan ontvang ons die Lewe van God, wat bestaan uit die Liefde, Bloed en Lewende Water. Alleenlik dan word ons skoongewas van ons sondes en alleenlik dan is ons gered.

Dit is so belangrik dat ons Abba Vader vra om ons te help dat die Lig van die Woord aan ons kan openbaar hoe ons lyk as ’n boom. Is ek en jy gewortel in die hart van Abba Vader waar ons Liefde, Bloed en Lewende Water van Hom ontvang? Is ons blare op so ‘n manier gerangskik sodat die Lig van God tot in ons diepste wese kan inskyn en aan ons elke foutiewe ding in ons lewe uitwys? Of is ons ’n pragtige boom met mooi groen blare wat vrot vrugte probeer versteek? Ontvang ons die Lewe van God? Leef en teer ons op die Lewe van God of op dit wat die wêreld ons kan bied? Vrae wat ons onsself nog kan afvra, is dinge soos: Waarmee hou ons onsself die meeste van die tyd besig? Hoeveel tyd spandeer ons elke dag in die teenwoordigheid van Abba Vader waar Hy ons uit die Woord leer en waar ons met Hom kommunikeer? Is daar sekere wêreldse dinge wat vir ons belangriker of lekkerder is om te doen as om tyd met God en Sy Woord te spandeer? Waarin is ons gewortel? In die suiwer Woord van God of in geestelike boeke en praatjies? Luister ons na wat God sê of luister ons na wat ander mense sê? Ons kan onmoontlik nie gewortel wees in die hart van God as ons voed net op geestelike boeke en praatjies nie, dit moet suiwer Woord wees.

Hierdie is ’n saak tussen jou en Abba Vader. As jy Hom soek vir die regte redes, sal Hy jou nooit teleurstel nie en sal Hy aan jou openbaar hoe jy lyk as boom. Dit is vir Hom belangrik hoe jy lyk as boom, want Hy wil vrug dra deur jou en Hy kan nie vrug dra deur ’n boom wat in die duisternis geplant is nie.

72

Bitter wortels lok verwoesters

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

’n Boom gewortel in die hart van God ontvang alles waarop hy lewe vanaf God. Die Goddelike takke wat die boom groei, dra die vrugte van die Gees deur Jesus Christus. Al is ’n boom gewortel in die hart van God en al leef ’n boom op die liefde van God, kan so ‘n persoon nogsteeds sondig, want daar is nie een mens wat nie versoek word deur die vyand nie. Selfs Jesus, wat die Seun van God is, was versoek deur Satan om te sondig, maar Jesus se wil was totaal oorgegee aan die wil van God en daarom het Hy God altyd gehoorsaam en het Hy nooit gesondig nie. Kan die mens sy wil totaal oorgee aan die wil van God en nooit sondig nie? God sê deur Sy Woord daar is nie een mens wat nie sondig nie en as daar wel iemand is wat beweer dat hy nooit sondig nie, is die Waarheid nie in die persoon nie (1 Johannes 1:8 ) Gelukkig is ons in die bevoorregte posisie dat ons ons sondes kan bely aan Jesus wat vir ons voorspraak doen by Abba Vader en wanneer ons gemeenskap het met God en ons sondes bely, was die bloed van Jesus ons skoon van ons sonde (1 Johannes 1:7). Om gemeenskap met Abba Vader te kan hê, moet daar ’n band of ’n verbintenis wees tussen ons en God en die verbinding is die penwortel van geloof. Deur die penwortel, dus deur geloof, ontvang ons die Lewe vanaf God en is ons in staat om gemeenskap met God te hê. Die Gees van God sal dan vinnig ons gewete aankla wanneer ons sondig sodat ons ons sonde kan bely en vergifnis ontvang.

Wanneer ons wel sondig, al is dit hoe klein en gering, groei daar ’n worteltjie weg van die res van die wortels wat in God se hart gewortel is. Hierdie worteltjie teer op ons sonde en groei ’n tak wat vrot vrugte dra. Dus, al is ons gewortel in God, kan ons nogsteeds sondig en kan ons nogsteeds ongoddelike vrugte dra. Sondetakke is geneig om baie blare te dra in ’n poging om die sonde te versteek en ons het gesien baie blare is dooie werke. So ons moet baie versigtig wees om nie ’n sondetak te groei en dit deur godsdienstige werke vir God te probeer wegsteek nie. As ’n tak of takke te veel blare begin dra, kan die Lig van God nie meer deur die blaredos skyn op die siel van die mens nie en gaan hierdie gedeelte van die sielsdimensie begin verduister wat dit ‘n welkome plek maak vir verwoesters om nes te kom skrop! So ja, al is ’n boom gewortel in die hart van God en al ontvang ’n boom die liefde, bloed en lewende water vanaf God, kan so ’n boom deur sonde (soos onvergewensgesindheid) wat hy nie aan God bely nie, sondetakke groei wat ’n deel van die siel verduister.

En ’n donker siel nooi bose verwoesters…

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

Godsdienstige mense, of selfs mense wat ’n verhouding met Abba Vader het, is geneig om te dink hulle is skoon en het geen sonde nie, maar wees versigtig vir sondes wat nie so ooglopend is nie en wat ons mooi kan wegsteek agter blare soos trots, hoogmoed en onvergewensgesindheid. Hierdie goed vorm bitter wortels wat ons op die ou end van God kan vervreem. ‘n Boom wat nie sy sondetakke raaksien en bely aan God nie, ontvang nie vergifnis nie. God sal die sondetakke wegsnoei wanneer ons dit teëstaan en aan Hom bely, maar dit beteken ons moet eers by die bitter worteltjie begin en God toelaat om aan ons te openbaar wat hierdie bitter wortel is. As dit byvoorbeeld onvergewensgesindheid is, kon hierdie tak vrugte van woede en geïrriteerdheid dra wat ons weer uitdeel aan die mense naaste aan ons. Laat ons eerlik wees met mekaar… ek dink nie daar is een mens wat nog nooit onvergewensgesindheid in sy hart gedra het nie. Mense kom ons keer op keer te na en ons almal bly mens… dit is soms moeilik om ’n ander op die daad te vergewe. Ek glo nie dat daar een mens is wat nog nooit ’n bitter wortel gegroei het nie, al is jy gewortel in die hart van God.

Die tyd wat Abba Vader my geleer het oor die bitter wortel, het ek Hom gevra of Hy nie sommer net hierdie slegte tak eenklaps kan afsny nie? Hy het my geantwoord dat Hy nie die tak kan afsny en dan groei die wortel maar net weer ’n tak nie? Nee, Hy sny nie die sondetakke sommer net af sonder dat ons eers die bitter wortel uitgeroei het nie. Ons moet ons kant ook bring. Ek dink die bose wortels wat by die meeste van ons voorkom, is die bitter wortel van onvergewensgesindheid. Of ons dit nou wil weet of nie, hierdie wortel gaan ons baie siek maak – eers in die gees, dan in die siel en dan ook in die liggaam. Ons moet hierdie bitter wortels herken, die mense vergewe, dit bely aan God en die situasie met die mense regtig agter ons sit. Dan sal die worteltjie nie weer groei nie, en eers as die wortel uitgeroei is, sal God die lelike tak van sonde afsny.

Terwyl ek praat van onvergewensgesindheid, wil ek net een vinnige ding met julle deel wat Abba Vader my geleer het wat my ’n totale kopskuif gegee het oor onvergewensgesindheid. Ons het gewoonlik onvergewensgesindheid teenoor iemand wat ons leed aangedoen het, iemand wat ons seergemaak het of iemand wat ons te na gekom het. Wanneer ons hierdie onvergewensgesindheid koester, het ons aanhoudend negatiewe gedagtes oor hierdie persoon en dan groei ons ’n bitter wortel wat nie in die hart van God gewortel is nie, maar doer eenkant. Hierdie wortel teer op ons eie sonde. Ek het eendag met Abba Vader gesels oor ’n sekere insident en persoon in my lewe wat my in die verlede seergemaak het. Ek het gedink aan die betrokke situasie en wou-wou net weer kwaad word daaroor toe Abba Vader baie hard en duidelik vir my sê:

“DIT HET NIKS MET JOU TE DOEN NIE!”

Abba Vader se woorde het my gedagtes tot stilstand geruk en weereens het ek net met ’n frons op my gesig voor Sy voete gesit, want hoe kan dit niks met my te doen hê nie? Hierdie persoon het my gevoelens seergemaak, dit het tog baie met my te doen…en lieflike Abba Vader troos en stel my toe gerus deur dit op die volgende manier aan my te verduidelik…

Dit wat die persoon gedoen het wat my seergemaak het, het hy wel aan my gedoen, maar die ergste van alles, is dat hierdie persoon dit eendag aan Abba Vader gaan moet verduidelik. Dit wat die persoon gedoen het, was baie verkeerd in die oë van God; dit was teen die Woord en die wil van God. Wanneer ons iets doen wat teen die wil van God is, sondig ons en ons sonde skep altyd vir ons ’n vervloeking wat vorentoe vir ons lê en wag. So eintlik moet ek hierdie persoon baie jammer kry, want hy het my wel seergemaak daardeur, maar hy gaan baie seerder kry deur die vervloeking wat hy vir homself geskep het. Dit wat ons saai, gaan ons ook maai. Die seer wat my aangedoen is, kan nog genees word deur Abba Vader, maar die persoon gaan ’n ander tipe seer ondervind. Ons moet al hierdie seer situasies in die hand van Abba Vader plaas en die keuse maak om die situasie in Sy hande te los. Ons mag nie vergelding soek nie, want die enigste rede hoekom ons dit doen, is omdat ons onsself bejammer en ons dink ons gaan beter voel as ons daardie persoon kan “terugkry”. Om wraak te neem, is ook teen die wil van God, so as ons wel wraak neem, staan ons ook skuldig voor God en skep ons weer vir onsself ’n vervloeking. Dit is so dom!

Ons moet ons “mindset” omtrent dit verander en ophou om te “dwell” in die verlede en weer kwaad te raak vir iemand oor dit wat hulle aan ons gedoen het. Dit is ’n saak tussen hom en God, DIT HET NIKS MET ONS TE DOEN NIE! Ons moet ons selfbejammering laat staan, ons moet dit afsterf in onsself, want dit lei net na meer ongeregtighede soos onvergewensgesindheid, bitterheid en wraak. Dit is hy wat die sonde gepleeg het en as jy gaan kwaad bly daaroor, pleeg jy net so sonde. As iemand agter jou rug van jou praat, moenie toelaat dat dit jou raak nie! Dit het niks met jou te doen nie! As jy die keuse maak dat dit niks aan jou hart kan doen nie, kan dit niks aan jou hart en gevoelens doen nie. Daardie persoon versamel vir homself vervloeking vir die toekoms.

Hou op fokus op dit wat ander aan jou gedoen het (of nog gaan doen) en fokus eerder op jou verhouding met God, want hoe dieper jy in ’n verhouding met Abba Vader is, hoe minder gaan jou gedagtes dwaal oor ander mense en die onreg wat hulle jou aangedoen het. Wanneer jy ’n negatiewe gedagte kry van iemand anders, sit die negatiwiteit dadelik eenkant en dink aan die persoon se goeie punte (almal het goeie punte). Kort voor lank sal jy begin glimlag as jy aan hierdie persoon dink. Op hierdie manier gee jy die bitter wortel gif, want ’n bitter wortel soek nie mooi, positiewe gedagtes nie; hy soek negatiewe, lelike gedagtes, want dis waarop hy floreer. Gee vir hom wraak, woede, onvergewensgesindheid en hy groei ’n tak vol vrot vrugte van woede, frustrasies, humeurigheid, ensovoorts wat jy aan die mense naaste aan jou gaan uitdeel. Dis eintlik so onregverdig, want ons huweliksmaat en kinders lei gewoonlik onder hierdie vrot vrugte. Maak die keuse om die mense en situasies in die hand van Abba Vader te plaas en dit daar te los, dink of onthou die mooi gedagtes oor die mense en op hierdie manier roei jy die bitter wortel uit. Wanneer ons op hierdie manier saam met Abba Vader werk en ons ons samewerking gee om die wortel uit te roei, sal Hy ook die tak vol vrot vrugte afsny.

Ons moet dus daarop fokus om die bitter wortels in ons lewe te soek, dit raak te sien en dit te bely aan God. As ons dit nie doen nie, gaan die een bitter wortel na die volgende vorm en gaan die een sondetak na die volgende sondetak uit ons hart groei. As hierdie bitter wortels te veel word, gaan dit die penwortel laat sterf, en as daar nie meer ’n penwortel in die hart van God is nie, beteken dit die boom ontvang nie meer liefde, bloed of lewende water van God nie…hierdie boom gaan geestelik sterf. Hebreërs 6:4-6 sê ons moenie dink ons kan met God speel nie!

Hebreërs 6:4-6 (Afr.33/53) “Dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het – om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande gemaak.”

Dit is baie belangrik om te besef dat al is ons ’n boom gewortel in die hart van God, ons nogsteeds daagliks God moet vra om ons bewus te maak van ons sondes sodat ons dit aan Hom kan bely voordat ons ’n aaklige sondetak groei met baie blare wat verwoesters in ons siel innooi…

Bevryding?

Ek weet daar is baie mense wat glo dat ons vir demoniese bevryding moet gaan, maar kom ons dink net gou oor hierdie saak… Kom ons noem die bose verwoesters sommer op die naam: demone – bose geeste. Daar is baie verskillende opinies oor hierdie saak, baie mense glo dat ’n Christen glad nie ’n demoon kan hê nie, en ja, ons almal wil dit graag glo, maar wat gebeur anders wanneer ons ’n bitter wortel groei? Al is ons in God gewortel, kan ons nogsteeds ’n bitter wortel groei en dit verduister ’n gedeelte van ons sielsdimensie en Satan soek so ’n donker kolletjie om verwoesting te kom aanrig. Demone kan baie maklik in ons sielsdimensie nesmaak wanneer ons digte takke (sondetakke) groei wat ons nie bely nie. Dit verduister ’n deel van ons siel en daar waar duisternis is, is bose werkers welkom. Kom ons dink aan ’n geval waar die boom se blare en takke nog glad nie oopgesnoei is nie, met ander woorde, hierdie persoon se siel is nog baie duister, God se Lig kan nog glad nie daar inskyn nie. Wanneer hierdie persoon vir bevryding gaan, word die bose werkers weggejaag uit sy sielsdimensie, maar die probleem is dat die boomtakke nog nie oopgesnoei is nie. God se Lig is nog nie teenwoordig binne die persoon nie, dit is nogsteeds duister binne die persoon en dit gee aan die verwoesters die reg om maar net weer terug te kom. Lukas 11 en Mattheus 12 sê dat wanneer ’n onrein gees uit iemand weggaan, gaan soek hy ’n ander heenkome, maar as hy dit nie vind nie, kom hy terug na sy oorspronklike huis en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan haal hy sewe ander, wat slegter as hy is, en hulle almal kom maak hulle welkom. Ons moet begin by die begin en die worteltjie van elke slegte boomtak soek en eers die wortel uitroei. Wanneer ons dit aan God bely, sny Hy die sondetak af en skyn Sy Lig op ons sielsdimensie. Die verwoesters wat ingekom het deur hierdie bitter wortel, sal nie hou van die Lig wat op hulle skyn nie en daarom verlaat hulle die mens baie maklik.

Ek glo nie daarin dat ’n mens wat sopas sy hart vir die Here gegee het, moet gaan vir bevryding nie. Die verwoesters word uitgejaag sonder dat die bitter wortels uitgeroei en die sondetakke afgesny word. Daarom is dit so gevaarlik om vir bevryding te gaan as die mens nog nie in die hart van God gewortel is nie. Al wat verwoesters permanent laat padgee is die ware Lig van God, want daar waar God se Lig teenwoordig is, vlug die bose. Ek verstaan daar is sekere gevalle waar bose geeste eers uitgejaag moet word sodat die mens nugter kan dink, maar dis net in erge gevalle.

Dit is so belangrik dat ons elke dag selfondersoek sal doen en aan Abba Vader vra dat Hy aan ons sal openbaar as daar bitter wortels in ons diepste wese is wat sondetakke dra. Ons moet ontslae raak van die groot, mooi, groen blare waarmee ons die wêreld wil flous, want ons sal nooit Abba Vader kan flous nie. Hy weet wat gaan aan in ons harte. Mattheus 7:19 sê daar wag groot probleme vir bome wat slegte vrugte dra, want hulle gaan afgekap en in die ewige vuur gegooi word. Kyk ook wat sê Maleagi 4:1,2:

Maleagi 4:1,2 (Afr.33/53) “Die dag kom en hy brand soos n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal soos kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie n WORTEL, NIE ‘n TAK OORBLY NIE. Maar vir julle wat eerbied het vir My Naam, sal die SON VAN REDDING SKYN MET GENESING IN SY STRALE.”

Die Boodskap sê vers 2 vir my baie mooi:

Maleagi 4:2 (Die Boodskap) “Vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees. Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig. Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond.”

Mag die Son van Redding inskyn in elkeen van julle se lewens!

58

Verwoesters in ons siel

Maleagi 4:2 (Afr. 33/53) “Vir julle wat My Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees…”

Onder gebed wys Abba Vader my ’n woud waar die bome verskriklik na aan mekaar staan en die toppe van die bome is baie dig – so dig dat daar geen lig in die woud inskyn nie. Die woud is in pikdonkerte gehul. Ek sien ’n beweging tussen die bome en probeer fokus om te sien wat dit is… Tussen die bome hardloop klein swart mannetjies vinnig rond met klein byltjies in hulle hande en soos hulle hardloop, kap hulle die bas van die bome stukkend. Dit lyk asof hulle iets probeer uitkerf op die boombas, iets soos ‘n merk of ‘n teken, maar wat hulle ookal doen, hulle is verseker besig om die bas van die bome te verwoes. Wanneer hulle my sien, hardloop hulle vinnig weg en kruip agter ander bome weg. Nou en dan loer hulle om die bome, so asof hulle net wag dat ek my rug moet draai sodat hulle weer kan begin kerf aan die bome. Dan is daar voëls met baie skerp snawels wat rondvlieg tussen die bome en ook die bas van die bome stukkend kap met hulle snawels. Daar is ook leeus en wolwe wat die bas stukkend krap met hulle naels sodat groot stukke bas sommer so afval soos hulle dit verwoes. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie, maar een ding is verseker – hier is groot verwoesting aan die gang…

Abba Vader begin my verduidelik dat bome wat in die wêreld gewortel is, se toppe eerstens so dig is dat die Lig van God nie kan inskyn op die stamme van die bome nie. Ek stel toe my fokus in op die blaredak – die blare is regtig baie mooi: dit is groot, mooi groen blare en ons weet mos nou dat sulke baie blare dooie werke simboliseer. As jy van bo af na so ‘n boom kyk, gaan jy nie deur die mooi blaredos die boombas kan raaksien wat so verwoes word deur die onheilswerkers nie. Moet jou nie laat flous deur ’n boom wat se blare mooi groen en gesond vertoon nie, want hierdie mooi groen blare is net ’n masker sodat die res van die wêreld eintlik nie moet sien wat gaan aan in die dieper wese van die mens nie. Adam en Eva het hulle naaktheid probeer wegsteek deur groot vyeblare, maar God sien dwarsdeur blare en Hy sien en weet presies wat in die geesmens aangaan. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Die digte takke van die boom simboliseer sonde, ongeregtigheid en verkeerde dade van die mens waarvan hy dalk nie eers bewus is nie. Die blare keer dat die Lig nie op die takke skyn nie en as die Lig van God nie op die takke skyn nie, is dit asof ons sonde ons nie pla nie. Ons weet dat dit wat ons doen verkeerd is, maar dit pla ons ook nie te erg dat dit verkeerd is nie, want ongelukkig is ons grootgemaak met die leuen dat ons nie bekommerd hoef te wees oor ons sondes nie, want Jesus het alreeds al ons sondes vergewe toe Hy gesterf het aan die kruis. Die gevolg van hierdie bose denkwyse is dat ons leef soos ons wil, want ons is mos alreeds verlos en gered… Ons bely nie ons sondes voor God nie; ons laat staan nie ons sondes nie, want ons word nie so geleer nie, maar as ons nie ons sondes kan raaksien en dit bely en oorgee aan Abba Vader nie, word hierdie takke ook nooit oopgesny nie. Hierdie is ’n bose kringloop wat sy oorsprong het in die groot groen blare, dus dooie werke. Dit begin gewoonlik in ons vormingsjare waar ons geleer word dat ons kerk toe moet gaan om God te gaan aanbid, dat ons gedoop moet word, aangeneem moet word deur die kerk en so meer… Ons raak vasgevang in godsdiens en glo dit gee aan ons redding, so ons gaan maar net aan met godsdiens en ons sondige lewens. Soos ons ouer word, groei ons net meer en groter blare om ons duistere siel weg te steek vir die wêreld. Hierdie blare keer die Lig van God af sodat die Lig nie op ons sondetakke kan skyn en ons ons sondes aan God kan openbaar nie. Ons speel reg in die hand van Satan, want so lank as wat die Lig van God nie in ons siel kan inskyn nie, vir so lank kan sy werkers in ons siel verwoesting saai.

Die stam van ‘n boom dui op die siel van die mens – daardie gedeelte van die mens waar die emosies, gedagtes en eie wil gesetel is en dit is in hierdie gedeelte waar die onheilswerkers baie verwoesting aanrig. Omdat die blaredak so dig is, kan die Lig van God nie skyn op die mens se sielsdimensie nie, want blare van dooie werke, asook takke van sonde, keer die Lig van God sodat dit nie dieper die mens kan inskyn nie. As God se Lig nie in ons harte inskyn nie, kan die duisternis binne ons nie verdwyn nie. 1 Johannes 1:5 sê God is Lig en daar waar God teenwoordig is, dus die Lig, vlug alle duisternis; dus die bose. Vir so lank as wat die Lig van God nie deur ons digte blaredak kan inskyn nie, vir so lank kan al die verwoesters aangaan met hulle verwoesting in ons emosies en denke. Dan begin ’n mens verstaan hoekom dit soms vir ons voel ons emosies hardloop weg met ons of dat dit ons beheer – God se lig skyn dan nie op daardie gedeelte van ons siel nie.

Om die Lig van God te laat skyn op ons wese, is dit nodig dat ons eerstens ontslae sal raak van die groot blare, wat dui op dooie werke wat ek ook godsdienswerke noem. Ons kan dalk die wêreld flous met hierdie mooi blare, maar ons gaan nie vir God flous nie en ons gaan ook nie die onheilwerkers van Satan kan flous nie. Hulle weet baie goed wanneer die Lig van God die mens kan inskyn en wanneer nie. Satan werk goed saam met sy werkers deur die mens te laat glo dat dit genoeg is om net godsdiens te beoefen, want solank die mens godsdiens beoefen en nie ’n verhouding met Abba Vader het nie, so lank skyn die Lig van God nie op die sielsdimensie van die mens nie en kan die bose werkertjies aangaan om ons te verpes. Hierdie swart mannetjies, leeus en wolwe wat so vernietiging aanrig aan die boombas, is al die goed wat so knaag aan ons van binne af. Ons raak humeurig, frustreerd, ons het onvrede, ongelukkigheid, ons raak twisgierig en ons is sommer net moeilikheid- makerig… al hierdie negatiewe optredes en gevoelens kom uit ons siel, en solank as wat God se Lig nie skyn op hierdie verwoesters nie, sal ons nie beter voel nie. Vir so lank as wat God se Lig nie op ons menswees skyn nie, het hierdie verwoesters die volste reg om te knaag aan ons van binne af en kan hulle ons baie skade aanrig.

Dit vat baie moed van ’n mens om te fokus op sy eie lewe en bereid te wees om sy foute raak te sien; wat kies om sy hoeveelheid dooie blare te herken en erken, wat dus bereid is om sy sondes en verkeerdhede te bely aan Abba Vader. 1 Johannes 1:9 sê as ons ons sondes bely, is God getrou en sal Hy ons vergewe vir ons ongeregtighede. So as ons ons sondes aan Abba Vader bely, snoei Hy die boomtop oop sodat Sy Lig kan val op die verwoesters van ons lewe. Hierdie verwoesters kan die Lig van God nie verdra nie, dit verblind hulle en hulle sal vinnig ’n wegkome soek. Die Lig van God ontbloot dus al die werke van die onheilswerkers binne ons. Die oggend nadat Abba Vader die boonste gedeelte aan my verduidelik het, gee Hy vir my Psalm 74. Die hoofopskrif van Psalm 74 is:

DIE VERWOESTE HEILIGDOM Psalm 74:3 (Afr. 33/53) “Hef U voete op na die ewige puinhope: alles het die vyand in die heiligdom verniel.”

Die Boodskap vertaal vers 3 op hierdie manier:

Psalm 74:3 (Die Boodskap) “Ons vyand het alles wat ons het, verwoes; ook U woonplek”

Die vyand, wat Satan is, het met die hulp van sy werkers die heiligdom van God verwoes. Hierdie heiligdom is die tempel waarin God wil woon, en ons is die tempel waarin God wil woon, want 1 Korinthiërs 3:16 sê:

1 Korinthiërs 3:16 (Afr. 33/53) “Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”

Psalm 74:4,5 is ’n baie duidelike bevestiging van die visioen wat Abba Vader my gegee het:

Psalm 74:4,5 (Afr.33/53 “U teëstanders het binne-in U vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel. Dit lyk soos wanneer iemand BYLE omhoog hef in die DIGTE PLEK BOME; die houtsnywerk daarvan het hulle alles met BYL en HAMERS stukkend geslaan.”

As die Lig van God nie in ons diepste wese inskyn nie, is dit ’n teken dat ons nog gewortel is in die wêreld en moet ons God vra om ons te ontwortel. Al ons sondes en verkeerdhede waarvan ons bewus is, moet ons verwerp uit ons lewe; ons moet dit aan God bely sodat Hy ons kan vergewe en Hy dit kan wegsny uit ons lewens. Dan kan God se goue genesende strale binne ons siel inskyn. Om hierdie groot vrugtelose takke te laat afsny, is JOU besluit, jy moet hier die regte keuse maak en besluit om sekere dinge in jou lewe te laat vaar. As jy sekere dae vreeslike buie ervaar soos hartseer, humeurigheid, frustrasies, ensovoorts, is daar dalk klein swart mannetjies wat kap aan jou siel se bas of leeus wat krap aan jou siel. Dit is onnodig. Jy kan vrykom daarvan. Abba Vader kan jou vrymaak van hierdie seer. Gaan sit by Sy voete en praat met Hom, vertel Hom van jou seer soos jy dit aan ‘n persoon sal vertel. Abba Vader sal deurkom vir jou op die regte tyd en op Sy tyd sal Hy jou genees van daardie seer, maar dit gaan moeite en toewyding van jou kant af ook vat. Jy moet tyd maak vir Abba Vader, vir Sy Woord, om te bid en met Hom te gesels. Soek Hom in die Woord en jy SAL Hom vind. Hy is die enigste Weg, Waarheid en Lewe. Abba Vader is die enigste Geneesheer wat jou graag van die klein swart mannetjies en leeus wil bevry, maar Hy wag dat jy moet vra daarvoor. Hy wag dat jy jou sondes bely aan Hom… Moenie uitstel nie, dit is absoluut die moeite werd; as jy eers vir Jesus gevind het en Hom leer ken vir die liefdevolle en goeie God wat Hy is, sal jy nooit spyt wees nie.

’n Pragtige blaredos?

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg maak en sy vrugste sleg; want aan die vrugte word die boom geken.”

Die samelewing van vandag het ’n verwronge siening oor ’n goeie mens en Goddelike vrugte. Hulle sien ’n mens wat uit sy pad sal gaan om dinge vir ander te doen, as ’n goeie mens, maar hoeveel van hierdie “goeie” mense doen die “goeie” dinge net om raakgesien te word? Of om as ’n “goeie” mens gemerk te word? Dan is al hierdie “goeie” dinge nie die resultaat van Goddelike vrugte nie, maar van vleeslike vrugte in ’n poging om die eie vlees en siel te voed. Hulle wil raakgesien word deur die wêreld as goeie mense, met ander woorde, hulle wil die eer ontvang en as die mens die eer ontvang, is daar geen eer aan God oor nie. Hulle vlees en siel moet geëer word, maar die hartseer van hierdie saak is dat hierdie “goeie vrugte” nie eers deur God raakgesien word nie. Die wêreld hou van mense wat vir hulle dinge doen en skryf dadelik hulle naam op in die goeie boekies as goeie mense. Volgens hulle dra die goeie mense Goddelike vrugte, maar dit wat die mens sien as Goddelike vrugte en dit wat God sien as Goddelike vrugte is twee verskillende goed. God sien die binnekant van die vrugte raak, en mense nie – die binnekant van daardie vrugte is gewoonlik vol manipulasie en beheer. Hierdie mense doen goeie goed aan ander net om die mense in hulle “mag” te kry, en sodra hulle iemand in hulle “mag” het, beheer hulle die arme, onskuldige mens. Dit is nie iets wat net op die televisie gebeur nie, hierdie goed gebeur onder ons neuse, maar omdat ons met wêreldse, vleeslike oë kyk en nie onderskeidingsvermoë het nie, sal ons dit nie kan raaksien nie. Hierdie manipulerende mense sal aan die wêreldlinge goed doen solank die wêreldlinge hulle op ’n troontjie hou, maar bewaar die persoon se siel wat hom nie op daardie troontjie wil hou nie – hierdie persoon sal ’n groot hap van die vrot vrugte kry. Moenie dat goeie werke van mense jou flous nie, want daar skuil gewoonlik ’n geheime agenda daaragter…

’n Boom met baie, mooi, groen blare lyk soos ’n baie gesonde boom, maar geestelik is dit nie so ’n gesonde boom nie. Baie blare aan ’n boom dui op dooie werke en kan dus dui op ’n vals boom wat beweer om in God gewortel te wees, maar in werklikheid is die boom nogsteeds gewortel in die sand van die wêreld. Hierdie persoon probeer op ’n mensliker wyse die geregtigheid van God bekom; dus deur goeie werke, maar Jesus sê self in Johannes 6 dat daar niks is wat die mens kan doen nie, behalwe om te glo in Hom. Om godsdienstige dinge toe doen, gee nie aan ons geregtigheid nie; om kerk toe te gaan en as die Christen van die jaar bekend te staan, gee nog minder vir ons geregtigheid. Selfs om op uitreikings te gaan en die evangelie te verkondig, maar die persoon het geen verhouding met Abba Vader nie, is dit dooie werke. Hoeveel predikers wat “goeie werk vir God doen” is besig met dooie werke… hulle doen hierdie werke om ’n plek in die hemel te bekom, so hulle doen dit nie uit liefde en eerbied vir God nie. Hoeveel leraars is daar buite wat op die hande van die gemeente gedra word, daar word opgekyk na hom, maar in werklikheid verkondig hy net dit wat hy geleer het as teologie. Hy het geen ware verhouding met Abba Vader nie en agter toe deure word daar nog gekonkel ook. Mense wat ’n godsdienstige beeld probeer skep om as ’n heilige bekend te staan, steek gewoonlik iets weg; hulle skuil net agter die heilige beeld. Die kans is groot dat hierdie persoon net ’n masker opsit in die publiek, maar by die huis in sy privaatheid is hy ’n ander mens. Ek sê weer: Daar is niks wat ons kan DOEN om Goddelike geregtigheid te kry nie; nie eers om die werk van God te doen nie. Ons verkry alleenlik geregtigheid deur in regstaande verhouding met Abba Vader te staan en onteenseglik in Hom te glo. Mense met baie blare bely net met die mond om te glo in Abba Vader, maar die baie blare is toe al die tyd net ’n skyn van godsdiens.

Mattheus 7:15-20 (Afr. 33/53) ’n Boom sal geken word aan sy vrugte:“Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtig wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here!’ sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?’ En dan sal Ek aan hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.’”

Deur hierdie woorde van Jesus sien ons duidelik dat ons nie almal moet glo wat kwansuis die werk van God doen nie. Daar is baie wolwe in skaapsklere. Ons het baie onderskeiding deesdae nodig, want die duiwel is baie listig en hy loop rond soos ’n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en die maklikste manier om dit te doen, is op ’n godsdienstige wyse. Dis hoekom dit so belangrik is om God se Lig BINNE ons te hê en nie net ’n skyn van godsaligheid nie, want Satan en sy werkers weet baie goed wanneer dit God se Lig is wat uit ons skyn en of dit net ’n skyn van godsdiens is.

Mattheus12:34 (Die Boodskap) “Julle spul valse mense. Julle is vrot van binne, maar nogtans hou julle aan met al julle vroom praatjies.”

Jesus sê in Mattheus 6 dat ons nie ons liefdadigheid voor die mense moet probeer bewys om deur hulle raakgesien te word nie; dat ons linkerhand nie moet weet wat ons regterhand doen nie; dat wanneer ons bid, ons nie moet wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid sodat die mensdom hulle moet raaksien. Weereens, dit maak deel uit van die groot groen blare om bewonder te word deur die wêreld, maar in werklikheid is hulle nie eers gewortel in die hart van Abba Vader nie. ’n Boom met baie, mooi, groen blare vertoon pragtig en baie gesond van buite af, maar Jesus waarsku ons in Mattheus 12:33-37 om op te let na die vrugte; dus moet ons leer om dieper te kyk en nie na die baie blare nie. Ons moet ’n boom deeglik ondersoek en die oorsprong van die vrugte probeer vasstel. Getuig die mens se lewe van leuens, onsedelikheid, valsheid en alle dergelike dinge? Dan vertel die vrugte alreeds vir jou waar die boom gewortel is. Die blare is soms so groot sodat dit die afwesigheid van Goddelike vrugte kan verbloem. ’n Mens wat net “goeie” werke kan toon, maar aan die ander kant ’n nare mens teenoor ander is, probeer deur “goeie werke”, wat blare is, wegsteek dat hy nie goeie vrugte dra nie. Hy wil hê die wêreld moet eerder verby die feit kyk dat hy nie goeie vrugte dra nie, maar dat die wêreld net die goeie dade sal raaksien.

Mense, ons moet Abba Vader vra om ons oë oop te maak sodat ons nie verder in die verderf ingelei word nie. Nie alle mense wat goed voorkom, is altyd so goed nie. Kyk verby die manipulerende maskers en die groen blare; let op na die ware vrugte wat die mens dra, let op na die versteekte dade. Waarvan getuig dit as ’n persoon in sonde leef en nie die gebooie van God nakom nie, maar hy probeer sy bes om goed te doen vir ander? Daar is net een rede…die persoon wil raakgesien word deur die wêreld as ’n goeie mens of ‘n heilige Christen. Sy lewe sal hand aan hand loop met leuens en ongeregtighede. Wys dit uit en jy sal die vrot vrugte sien. Die volgende Skrif sê dit so duidelik:

1 Johannes 3:6-10 (Die Boodskap) “Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie: Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat Sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.”

Die tyd is min! Dit is tyd dat ons ons eie groot, groen blare sal begin raaksien en dit oorgee aan Abba Vader. Dit is tyd dat ons sal ophou met godsdienstige speletjies en ernstig raak oor ons verhouding met Abba Vader. Die enigste manier hoe ons bewus kan raak van die groot groen blare, is om ons lewens en ons harte oor te gee aan Abba Vader en alleenlik op Hom te begin fokus. Met tyd sal Hy alles aan jou bekend maak.

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken.”

Pdf “Die Uitnodiging” boek

Hierdie is ‘n kort boekie oor die Uitnodiging na die Bruilofsfees van Jesus. Kortliks opgesom:

“…Mark me with your sign of love…” Psalm 25:7 (MSG)

Onder gebed wys Abba Vader my ‘n groot vertrek wat my laat dink aan ’n groot kantoor en in die middel van die vertrek staan ’n baie groot, ou, houtlessenaar.  Teen die muur hang ’n groot, ronde houthorlosie.  Ek hoor hoe tik-tik die sekondes af.  Ek let op na die tyd en dis amper 12-uur.  Iemand sit agter die lessenaar, en voor Hom op die lessenaar lê stapels en stapels papiere, asook ’n groot massiewe stempel.  Hy neem ‘n stapel papiere en ondersoek papier vir papier en soos ek trane beleef wat van Sy wange afrol, word sommige papiere gestempel… en ander nie.  Die groot ronde stempel interresseer my en ek rek oor die lessenaar om te sien watse merk die stempel op die papiere laat – dit laat ’n groot rooi kol – soos ’n bloedkol.  Ek snak na my asem toe ek besef hierdie stempel is ’n stempel of seël van die bloed van Jesus Christus, en dan hoor ek Abba Vader helder en duidelik sê:  

“Signed, sealed and saved”  

Ek kyk weer na die stapels papiere wat sorteer word – diegene wat ’n seël van God ontvang, word eenkant geplaas en diegene wat nie geseël word nie, word aan die anderkant geplaas – daar is hope van hulle!  Ek probeer fokus om te sien wat die verskil is tussen diegene wat wel ’n seël ontvang en diegene wat nie die seël van God ontvang nie…  Elke papier of dokument word aan ’n sekere persoon gerig, want daar staan ’n naam op elke dokument en alhoewel ek nie presies kan sien wat op die dokument geskryf staan nie, kan ek wel sien dat elke dokument deur die betrokke persoon onderteken moet word.  Daar is dokumente wat deur die betrokke persone onderteken is en hierdie dokumente ontvang die seël of stempel van God, waarna dit eenkant op ‘n hoop geplaas word.  Dan is daar ’n hoop dokumente wat nie deur die  betrokke persone onderteken is nie, dus ontvang hierdie dokumente nie die seël van God nie.  Tot my verbasing is daar ook ’n derde hoop dokumente wat wel onderteken is, maar hulle ontvang ook nie die seël van God nie en hulle word ook eenkant op ’n hoop geplaas.  Abba Vader gee vir my Efesiërs 1 om te gaan lees, wat ’n wonderlike bevestiging: 

“It’s in Christ that you, once you heard the truth and believed it, found yourselves home free – SIGNED, SEALED, AND DELIVERED by the Holy Spirit.  This signet from God is the first installment on what’s coming, a reminder that we’ll get everything God has planned for us, a praising and glorious life.”   Ephesians 1:13,14 (MSG)

Hierdie dokument wat ons moet onderteken, is die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun wat Hy aan elkeen van ons stuur.  Hy roep elkeen van ons om die bruid van Jesus te wees.  Elkeen het ’n keuse!   Het jy al die keuse gemaak om die Bruilofsfees van die Seun van God by te woon?  Is jou uitnodiging onderteken?  Is jou uitnodiging gestempel met die bloed van die Lam?  Of het jou uitnodiging dalk ook tussen die hoop dokumente beland wat onderteken is, maar nie gestempel word nie?

Ons gaan in hierdie kort boekie kyk na die uitnodigings wat Abba Vader aan ons stuur en hoekom sekere uitnodigings gestempel word, maar ander nie…  Daar is net een pad wat lei na die Bruilofsfees, so hoe weet ons dat ons die regte pad volg?  Om die Bruilofsfees by te woon, moet ons korrek geklee wees… Is jy geklee met die korrekte Bruilofsgewaad?  Die tyd loop uit, die feesmaal is besig om gereed gemaak te word. God roep Sy kinders een vir een na die Bruilof van die Lam en elkeen het ’n keuse of hy die ware Weg gaan volg na die Bruilofsfees…  Mag hierdie boekie jou tot oorvloedige seën wees… 

“So, friends, confirm God’s invitation to you, His choice of you.  Don’t put it off;  do it now.  Do this, and you’ll have your life on a firm footing, the streets paved and the way wide open into the eternal kingdom of our Master and Savior, Jesus Christ.”  2 Peter 1:10-11 (MSG)

’n Boom wat vrug dra

Johannes 15:4,5 (Afr. 33/53) “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Ons het gesien ’n boom gewortel in die hart van God, is gekonnekteer aan God deur die penwortel van geloof en deur hierdie band wat ons met God het, ontvang ons ook die Lewe van God. Alleenlik wanneer ons die Lewe van God ontvang, ontvang ons ook die vermoë om Goddelike vrugte te begin dra. Dit is baie belangrik dat ons besef dat dit nie die mens self is wat Goddelike vrugte dra nie, dit is alleenlik deur die Lewe van God wat deur ons are bruis, wat ons in staat stel om Goddelike vrugte te begin dra. Die menslike karakter kan nooit Goddelike vrugte dra nie, alleenlik wanneer die karakter van die mens deur die Lewe van God omvorm is – dan eers is die mens in staat om deur die krag van God Goddelike vrugte te begin dra, maar dit is nogsteeds nie die mens wat die vrug dra nie, dit is Jesus in en deur ons.

Die penwortel van geloof is die enigste band wat ’n mens aan God kan verbind, dus is dit alleenlik deur hierdie band wat ons die Lewe van God kan ontvang, maar as daar geen penwortel is nie, is die krag en Lewe van God afwesig in ons wese en kan daar ook nie Goddelike vrugte wees nie. Met ander woorde, as ’n boom Goddelike vrugte dra, beteken dit daardie boom is geanker in die hart van God deur ’n penwortelstelsel. Die persoon glo waaragtig in Jesus en hy ontvang die Lewe van God. As ‘n boom geen goeie vrugte dra nie, getuig dit van die afwesigheid van ’n penwortel, dus ook die afwesigheid van die Lewe van God binne die persoon. So, vrugte van die Gees gaan gepaard met geloof in God. ’n Persoon sonder geloof in God, wat nie ten volle en waaragtig in Hom glo nie, kan nie ware liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid of selfbeheersing toon nie. Alhoewel die persoon sy beste gaan doen om hierdie eienskappe te toon, sal hy faal, want geen mens kan hierdie eienskappe uit sy eie genereer nie; alleenlik Jesus kan hierdie eienskappe deur ons leef. ’n Boom sonder Goddelike vrugte laat my sidder, want Mattheus 3:10 sê:

Mattheus 3:10 (Afr.33/53) “Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”

’n Boom word geken aan sy vrugte. Die Fariseërs het duidelik nie mooi vrugte gedra nie, want Johannes sê vir hulle:

Mattheus 3:7,8 (Afr.33/53) “Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas.”

Vals bome is mense wat beweer om in die hart van God gevestig te wees, wat beweer dat hulle Christene is omdat hulle gedoop is, dalk omdat hulle aan ’n kerk behoort, ensovoorts. In werklikheid getuig hulle net met die mond om te glo in Jesus Christus omdat hulle so grootgemaak is; dit is deel van hulle tradisie, kultuur en godsdiens. Hulle is nie gewortel in die hart van God nie, maar hulle is gewortel in tradisie, kultuur en godsdiens. Net so is baie mense, soos die Fariseërs, gewortel in die wet en nie in God nie. Om reëls, wette en regulasies te onderhou, kan aan geen mens die vermoë gee om Goddelike vrugte te dra nie. Galasiërs 5:4 sê as jy probeer leef volgens godsdienstige regulasies, word jy afgesny van Jesus…

Galatians 5:4 (The Message) “When you attempt to live by your own religious plans and projects, you are cut off from Christ…”

Wanneer ons wel ten volle gewortel is in die hart van God, sal die Gees van God ons lewe beheer en sal ons volgens die Gees leef en nie meer volgens die vlees nie. Abba Vader sal dus aan die stuur staan van alles wat ons dink, doen en sê. Die gevolg is dat die sonde ons nie meer sal onderkry nie, want dit het geen houvas meer op ons nie. Ons kan nie een dag aan ons sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van Abba Vader staan nie – ons kan nie leef soos ons wil nie. Waar ons gewortel is, is duidelik te sien aan die vrug van die boom, want soos ’n boom wat goeie vrug oplewer, wys die mens wat in God gewortel is, se lewe dat hy aan God behoort. Hulle gee om vir ander, hulle lewe is vol vreugde, hulle ken en ervaar die vrede wat van God af kom, hulle verdra ander mense, hulle straal van vriendelikheid en warmte en hulle is vol deernis en ontferming. (Galasiërs 5:21-22 Die Boodskap)Daarteenoor sal ’n boom in die wêreldse grond vleeslike vrugte dra:

2Galasiërs 5:19-22 (Afr. 33/53) “Die werke van die vlees (vrugte van die vlees) is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroëer gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die Koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Dit is vir Abba Vader baie belangrik dat ons Goddelike vrugte dra sodat ons dit kan bied aan ons naaste en die mense van die wêreld. As ons gevul is met die Lewe van God, gaan ons deur Jesus Goddelike vrug dra en die mense om ons gaan ’n proeseltjie kry van hierdie vrugte wat hulle weer ’n honger kan laat ontwikkel om meer van Jesus te ken. So wanneer ons Goddelike vrugte uit die hart dra en aan mense om ons bied, versprei ons die liefde van God wat op ’n Godgegewe tyd hulle hongerte en begeerte na Jesus sal aanwakker. Ons hoef nie ons onbekeerlike geliefdes toe te gooi met die Woord van God nie, want meeste van die tyd val dit in elk geval op dowe ore en bring dit net verwydering tussen ons en hulle. Ons hoef nie te ywer om hulle in te bring na die Koninkryk van God nie, want God het Sy plan met elke persoon en al wat Hy van ons wil hê, is om Sy vrugte te dra. Hy vra nie van ons om uit te gaan en mense te red nie, God doen dit self! Ons moet net Sy vrug dra en ons hoef nie te ywer om ons geliefdes tot bekering te bring nie. Al wat ons kan doen is om te fokus op God en verdiep te raak in die liefde van ons Vader en hoe dieper ons in Hom ingroei, hoe voller raak ons van Hom en hoe meer vrug dra Hy deur ons wat weer uitgedeel kan word.

God verander ons totale karakter wanneer ons vol raak van Hom en jy gaan nie eers agterkom dat ander mense op die vrug wat jy deur God dra, voed nie. Jy gaan nie eers bewus wees wat jou vrug aan ander mense doen nie, en dit is heeltemal reg, want dit moenie oor die self gaan nie. Ons fokus moenie wees op wat ons aan ander kan bied nie, maar ons fokus moet wees op ons verhouding met God alleen. Ons moet fokus om dieper en dieper in Hom in te groei en God sal die res doen. Wanneer ons die heeltyd gesteld is daarop om vrugte te dra, is ons fokus op die verkeerde plek en dan gaan ons eie-gegenereerde vrugte dra wat nie uit ons hart kom nie.

Wannneer ons so verdiep raak in die liefde van God, begin Sy liefde oorspoel na ander, en veral ons kinders. Ons kan op seminare en kursusse en wat ookal gaan wat ons leer hoe om ons kinders Goddelik groot te maak, ons kan soveel “tips” daar leer as wat ons wil, maar as Jesus nie binne ons leef nie, gaan ons kinders nie Jesus proe in ons nie en gaan hulle Jesus nie leer ken deur ons nie. Ons kinders moet grootword met happies Goddelike vrugte. Ons moet altyd onthou dat die woorde wat by ons mond uitkom, nie veel beteken nie, dis die woorde wat uit die hart kom, die gevoel wat jou kinders voel as hulle naby jou is… dis hóe jy jou kinders hanteer wat die verskil maak en nie een van ons kan ons kinders mooi hanteer as ons nie die Lewe en Liefde van God binne ons het nie.

Johannes15:9 (Afr.33.53) “Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad, bly in hierdie LIEFDE van My.”

Penwortel van geloof

Collosians 2:7 (The Message) “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.”

Wanneer die Lig van God op ons harte skyn en ons onteenseglik in God begin glo, begin daar ’n penwortel vanuit ons geeshart groei. Die penwortel groei ook, soos die bywortels, eers in die Woord van God in, maar hierdie wortel is so sterk dat dit deur die Woord groei, direk in die hart van God in. Hierdie penwortel se naam is “Geloof” en kan alleenlik groei saam met onteenseglike geloof in God. Dit anker ons baie diep in die hart van God. Onder gebed sê Abba Vader:

“Raak eers gewortel in die substrata en dan in die strata. Die Woord is die substrata en God is die “Strata”.”

Ek het gaan opsoek na die betekenis van die woorde “substrata” en “strata” en die betekenis het my baie opgewonde gemaak, want “Substrata” is die grond waarin wortels ingroei, en “Strata” is die rots onder die grond! Skielik het dit alles so mooi sin gemaak, want ons worteltjies raak eers verdiep en gewortel in die Woord van God, wat die substrata is, en soos die worteltjies vanaf die Woord ons geeshart bereik, begin ons onteenseglik glo in God met die gevolg dat ons ’n sterk penwortel begin groei wat diep die hart van God ingroei. Hierdie geloofspenwortel is die enigste wortel wat in die Rots kan ingroei en die Rots is God. Dit is waarlik soos vers 24 van 1 Johannes 2 sê:

1 Johannes 2:24 (The Message) “Let what you heard from the beginning sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you will live deeply in both Son and Father!”

Net soos enige boom water, voedingstowwe en minerale benodig vir groei en oorlewing, het ons as ’n geestelike boom dit ook nodig. Geen geestelike boom kan bestaan sonder ’n penwortel wat hom stewig anker in die hart van God en waardeur hy sy water en voedingstowwe kan opneem nie. Wanneer ons ’n penwortel in die hart van Abba Vader ingroei, neem die wortel die Lewe van God op en word dit vervoer na ons geeshart. Ons ontvang dus die Lewe van God alleenlik deur ’n penwortel wat gevestig is in die hart van God. Hierdie Lewe wat ons van God ontvang, bestaan uit drie goed: Die Liefde van God, die Lewende Water en die Bloed van Jesus Christus. Saam vorm die drie een net soos God, Jesus en die Gees van God drie is, maar tog ook Een. Hulle werk saam en kan nooit van mekaar geskei word nie. Net so werk die Liefde van God, die Bloed van Jesus Christus en die Lewende Water altyd saam en saam vorm dit die Lewe wat van God af kom. Net soos God, Jesus en die Gees van God getuig van mekaar, getuig die Water, Bloed en Liefde van mekaar en kan hulle nie afsonderlik werk nie. Al drie moet dus teenwoordig wees in die mens – as daar een afwesig is, is daar êrens ‘n fout.

Hierdie wonderbaarlike Lewe is alleenlik te kry deur gewortel te wees in die Rots. Soos ons penwortel die Lewe opneem, word dit deur die wortel vervoer na die geeshart van die mens waarvandaan dit weer deur ons hele wese versprei word deur ons geestelike are. Die bloed van Jesus begin ons van ’n kant af skoonmaak en reinig en net so versprei die Lewe van God deur ons hele wese. Dit word eers vervoer na ons sielsdimensie waar ons emosies, denke en eie wil gesetel is. Hier begin die Lewe van God ons gedagtes verander, ons kom agter ons emosies begin stabiliseer en stadig maar seker kan ons ons eie wil in die hand van God oorhandig. Ons waardes, beginsels en persepsies begin ook stadigaan verander. Dit is die Lewe van God wat ons begin verander na die mens wat God oorspronklik beplan het ons moet wees. Dan spoel die Lewe van God oor na ons liggaam waar dit ons van siektes kan begin genees. Die Lewe van God begin ons dus van ’n kant af verander en ons sal nooit die self kan verander sonder hierdie Lewe van God nie. Alleenlik wanneer ons ’n penwortel van geloof in die hart van God ingroei, sal ons die Gees van God kan ontvang wat ons baie styf aan God verbind deur die band van liefde.

Galasiërs 4:6 (Die Boodskap) “Omdat julle nou God se kinders is, het Hy die Gees van Christus na ons toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met ’n onbreekbare band van liefde. Dit is Hy wat aanhoudend hier binne-in ons uitroep: ‘Vader, liefdevolle Vader’.”

Omdat ons nou die Lewe van God ontvang wat in en deur ons hele wese begin spoel, raak ons hart een met die hart van God en dan kan ons duidelik God se hartklop vir ons en ons lewe begin hoor. Dan begin ons agterkom wat God se doel en plan met ons lewens is. Kollosense 1:28 in Die Boodskap sê elke mens kan sy Goddelike doel in sy lewe bereik alleenlik wanneer hy in ’n intieme verhouding met Christus is. Wanneer ons so verbind is aan God, leer ken ons die ritme van God se hartklop vir ons lewe en dan begin ons hart op dieselfde ritme klop as wat God s’n vir ons klop. Soos die Lewe van God deur ons are begin bruis, begin dit ons skoonmaak en suiwer van ’n kant af, dit begin ons genees van ’n kant af en dit laat ons groei in ’n boom wat God vooraf besluit het. Ons raak een met God!

Johannes 6:56 (Afr. 33/53) “Wie My vlees eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom!”

Hierdie Skrif beteken nie ons moet met woorde die bloed van Jesus oor ons pleit nie, dit beteken ons moet deur die geloofspenwortel die bloed van Jesus in onsself opneem totdat dit deur ons are bruis en ons die nuwe Lewe kan voel pols deur ons hele wese. Daar ontstaan ’n geestelike eenheid tussen ons en God, en Jesus word die fokus van ons lewe. Wanneer Sy bloed deur ons liggaam pomp, weet ons Hy is deel van ons. Op ’n dag het die Here my gevra hoe weet ek ek glo in Hom? Dadelik kon ek Hom antwoord dat ek glo, want ek kan Hom voel hier binne my. Ek hoor Hom met my praat en ek beleef Sy liefde. Hoe kan ek nie glo in Hom as ek Hom so duidelik kan VOEL nie? Die Here gee vir my Romeine 10 om te gaan lees en in vers 6 in die Boodskap is die bevestiging:

Romeine 10:6 (Die Boodskap) “As jy in God glo, weet jy dat Christus die heeltyd naby is.”

Jy sal weet as jy in God, en God in jou is.

Johannes 8:23,24 (Die Boodskap) “Julle is kinders van hierdie ou aarde. In hierdie wêreld is julle wortels ingeslaan. My wortels lê egter nie in hierdie wêreld ingeslaan nie. Nee, Ek kom uit die hemel. Daarom kan Ek vir julle sê dat julle besig is om God heeltemal mis te loop. GLO in My. GLO dat Ek is wie Ek sê Ek is. Anders gaan julle sonder God sterf. Elke sonde wat julle gedoen het, sal dan teen julle tel.”

Om geanker en gevestig te wees in die Rots, laat my dink aan die Skrif in Mattheus 7:24-27 oor hoe en waar die verstandige teenoor die dwase man hul huis bou.

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots!”

Wanneer ons ’n penwortel in die Rots ingroei, sal ons ’n stewige en sterk boom groei wat enige storm kan deurstaan. ’n Dwase man wat sy huis op sand bou, is soos ’n boom gewortel in die sand van die wêreld – daar is geen vastigheid of sekuriteit nie en wanneer die waterstrome en winde kom, sal hierdie boom, net soos die huis op sand, nie staande kan bly nie!

Ons het die Lig van die Woord van God nodig om aan ons te openbaar waar ons gewortel is en ons moet eerlik met onsself wees oor hierdie saak. As ons net eers tot die besef kan kom dat ons in die sand van die wêreld gewortel is en ons in ’n vervloeking leef wat ons self skep, kan ons begin let daarop en dit aan God begin bely wat ons verseker dan sal help. Ons kom alleenlik tot hierdie besef deur die Lig van die Woord wat ’n lig op ons duistere harte begin skyn. Onthou net, hoe meer ons die Woord begin inneem, hoe dieper groei ons in die Woord in totdat ons later ’n penwortel in die hart van God ingegroei het. Dan eers raak ons een met God deurdat Hy Sy Lewe in ons harte begin deponeer.

Om op te som, soos ons voed op die Woord van God, ontwikkel ons eers fyn worteltjies wat in die Woord ingroei. Soos ons worteltjies in die Woord ingroei, groei daar ook wortels vanuit die Woord in ons geestelike wese in. Soos die worteltjies in ons wese ingroei, openbaar dit aan ons alles wat God wil hê ons moet by Sy voete aflê om skoon te raak. Wanneer die wortels van die Woord ons hart bereik, ontwaak ons geesmens uit die diepe slaap deurdat die Lig van die Woord ’n lig skyn op ons slapende geesharte. Wanneer ons gees ontwaak, groei ons ’n geloofspenwortel vanuit ons geeshart, deur die Woord, tot binne in die hart van God! Die eerste fyn worteltjies wat ons in die Woord ingegroei het, verskil van die sterk, stewige penwortel, want dit is net die geloofspenwortel wat in die hart van God kan ingroei. Met ander woorde, soos ons die Woord inneem, ontwikkel ons geloof bietjie vir bietjie totdat ons geloof so sterk is dat dit in die hart van God kan ingroei. As ons nie genoeg voed op die Woord nie, sal ons nooit genoeg geloof kan ontwikkel om gevestig te raak in die hart van God nie en as ons nie gevestig raak in die hart van God nie, kan ons nie die Lewe van God ontvang nie. Dus, al lees ons nou en dan die Woord en al bid ons nou en dan tot God, maar ons maak staat op verlossing deur kerk toe te gaan, ontvang ons nie die ware Lewe nie. Om die ware Lewe te ontvang, moet ons ’n baie naby verhouding met Abba Vader bou.

Collosians 1:6 (The Message) “The same Good News that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives, just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God’s wonderful grace.”

1 John 2:24 (The Message) “Stay with what you heard from the beginning, the original message. Let it sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you wil live deeply in both Son and Father!”

Psalm 31:3 (Amplified) “You are my ROCK and my fortress; for Your name’s sake You lead me and guide me.”

24

Raak gewortel in die Woord

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers – never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.”

Geseënd is die mens wat op die Here vertrou, wat gewortel is in die liefde van God, want geen droogte, sterk wind, hitte, koue of enige ander natuurverskynsel kan ’n impak hê op ’n boom wat gewortel is in God nie. Om gewortel te raak in die hart van God, is nie ’n oornag gebeurtenis nie, maar eerder ’n proses wat ’n deurloop in ons lewe moet vind, met ander woorde, dit moet ’n lewenswyse word. Hierdie proses moet altyd begin by die besef van die mens dat hy gewortel is in die sondige wêreld. Die mens moet sy trots laat staan en besef dat hy ’n verlore sondaar is, dat hy niks sonder die liefde van God is nie en dat dit alleenlik God is wat hom tot redding kan wees. Soos ons voed op die Woord van God, begin daar worteltjies groei vanuit ons diepste menswees in die Woord van God in. Ons begin Abba Vader leer ken vir die wonderlike Vader wat Hy is, en ons begin ’n smakie kry van Sy liefde, Sy genade en Sy barmhartigheid. Soos ons Hom leer ken, ontwikkel ons ’n intense begeerte om Hom nog beter te leer ken en begin ons soeke na God intensifiseer. Hoe intenser ons soek na die wil van Abba Vader deur die Woord, hoe sterker groei ons worteltjies in die Woord van God in, totdat dit later ’n netwerk worteltjies raak in die Woord van God. Ons raak dus eers gewortel in die Woord van God. Net soos ons wortels in die Woord ingroei, begin daar terselfdertyd ook worteltjies groei vanaf die Woord van God, na ons geeshart. Hoe meer Woord ons inneem, hoe dieper groei die wortels van die Woord in ons wese in. Die Woord is ook die Lig en soos die worteltjies van die Woord in ons wese ingroei, skyn dit ’n lig op al ons sondes, ongeregtighede en onheilighede. Dit openbaar aan ons eers net die oppervlakkige sondes, maar soos dit dieper groei, wys dit al die dieper ongeregtighede van ons hart aan ons uit.

Omdat ons uit die wêreld kom, is ons van kop tot tone vol geestelike blokasies en hierdie blokasies het ontstaan as gevolg van al ons sondes, onheilighede en ongeregtighede. Dit blokeer die Lig van God om vanuit die staanspoor op ons harte te skyn, dus moet die Lig eers deur al die blokasies breek voordat dit op ons harte kan skyn om ons harte te verander. Wanneer die Lig van die Woord op ons blokasies skyn, openbaar dit aan ons ons sondes en ongeregtighede, en moet ons verantwoordelik genoeg wees om ons verkeerdhede vierkantig in die oë te kyk, dit aan God te bely, die keuse te maak om dit te laat staan en vergifnis van God te ontvang. Dan breek die Lig dwarsdeur die blokasie en ontvang ons vergifnis vanaf God. Nou kan die Lig nog dieper ons wese inskyn om op ’n dag op ons hart te skyn.

Deur die Woord wat ons sondes aan ons openbaar, sodat ons dit aan Abba Vader kan bely, word ons deur die Woord gereinig. Ons word dus skoongewas deur die Woord. Efsesiërs 5:26 bevestig dat die Woord ’n waterbad is wat ons reinig. Dit reinig ons en maak ons heilig soos God ons wil hê. Die groot rede hoekom God ons wil skoonkry, is omdat Hy deur ons wil werk en Hy sal ons altyd eers skoonmaak voordat Hy deur ons werk. Die mens wat die Woord lees, maar nie ag slaan op dit wat die Woord aan hom openbaar nie, is net ’n hoorder van die Woord en nie ’n doener nie (Jakobus 2). Die wêreldse lewe en maniere is vir hierdie mens nog te lekker; hy wil nog nie afsien van sekere slegte gewoontes nie, wat beteken die Lig gaan nie deur die blokasies kan breek nie. Die wortels van die Woord kan nie die persoon se geeshart bereik nie en die hart van die mens sal nie kan verander nie. Daarteenoor is ‘n doener van die Woord iemand wat hom WIL steur aan die Woord van God, wat die Woord van God WIL gehoorsaam en wat sy sondes voor Abba Vader sal bely sodat die Woord deur die blokasies kan breek. Die wortels van die Woord sal ’n netwerk worteltjies groei na sy hart om hom stewig te anker en te vestig in die Woord van God. Wanneer ’n mens dit die minste verwag, skyn die Lig van die Woord op ons klipharte wat ons harte in skerwe laat spat. Ons klipharte word bestraal met die Lig van die Woord. Job 33:30 is ’n duidelik bevestiging hiervan:

“…om sy siel terug te bring na die kuil, sodat hy bestraal word met die Lig van die Lewe.”

Ons moet die Lig van God toelaat om al ons blokasies oop te breek deur belydenis van sonde. Die Lig van die Woord verlig die duisternis binne ons, dit jaag die donker weg. Maleagi 4:2 van die Boodskap stel dit baie mooi:

“Maar vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees. Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig. Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond. So sal Ek die nuwe lewe oor julle laat kom.”

Wanneer die wortels van die Lig-Woord ons geeshart bereik, gebeur daar iets wonderliks in ons hart. Die Lig van die Woord skyn op ons geeshart, wat nog die heeltyd in dormansie was. Skielik ontwaak ons gees en meteens verstaan ons die Woord van God anders, sien ons vir God uit ander oë en verstaan ons die lewe en alles rondom ons anders as voorheen. Dit is omdat ons geestelike sintuie begin ontwaak en wanneer ons God ervaar met ons Goddelike sintuie, begin ons vir die eerste keer onteenseglik glo in God.

Wat is die verskil om te glo in God en om onteenseglik te GLO in God? Om met die mond te sê ons glo in God, is baie maklik, want enige Jan Rap en sy maat kan met die mond bely om te glo in God. Die mens wat nie daagliks die Woord van God inneem nie, kan nie verhouding hê met God nie en is dus nie gewortel in God nie. Nogsteeds beweer hulle om te glo in God, al is daar geen wortelgroei in die Woord of in die hart van God nie. Dit is godsdiens! Dit is ‘n boom gewortel in die sand van die wêreld wat grootgemaak is met die tradisie om kerk toe te gaan, om Sondagskool by te woon, om gedoop, aangeneem en voorgestel te word deur die kerk en om in die kerk te bely om te glo in God. Sondae het hulle “gemeenskap” met God wanneer hulle kerk toe gaan, maar deur die week is daar geen verbinding nie, maar nogsteeds bely hulle om te glo in God….want dit is so aan hulle geleer. Hierdie mense het geen wortelgroei in die Woord van God nie en daar is ook geen wortels wat vanaf die Woord na hulle harte toe groei nie. Die Lig van die Woord het nog nie ’n lig op hulle harte geskyn nie en hulle kan nog net met die mond glo, hulle kan nie uit die hart glo nie, want hulle geeshart is nog in dormansie.

Ons kan eers onteenseglik in God begin GLO wanneer ons so intens voed op die Woord dat die Lig van die Woord deur ons blokasies breek om later op ons geesharte te skyn. Die Lig breek ons klipharte in stukke, die Woord raak lewendig in ons harte en skielik begin ons ‘n penwortel ontwikkel wat vanuit ons geesharte groei in die rigting van die hart van God…

1 John 2:24 (The Message) “Stay with what you heard from the beginning, the original message. Let it sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you wil live deeply in both Son and Father!”

God-gewortelde boom

Aan die begin van my leringe saam met Abba Vader, het ek op ’n dag beleef ek staan langs Jesus op die seesand. Hy het afgebuk en met Sy vinger ’n groot hart op die seesand rondom ons getrek. Ek het styf teen Hom gestaan in die middel van die hart en Hy het aan my verduidelik dat ons altyd so na as moontlik aan Hom moet leef – binne-in die hart van God. Ons moet nooit ’n hunkering kry om buite die hart te funksioneer nie. Jesus het weer afgebuk om nog iets op die sand te skryf en hierdie keer het Hy die volgende woorde onder mekaar geskryf:

Vrede Vreugde Vriendelikheid Sagmoedigheid Geduld LIEFDE

En Jesus het gesê:

“Die belangrikste is LIEFDE!”

Jesus het verduidelik dat ons altyd binne-in die hart van God moet leef. Die hart simboliseer liefde, want God is LIEFDE! Wanneer ons in Liefde staan, staan ons so styf teen Jesus dat ons Sy hartklop kan hoor en sal ons die eienskappe wat Jesus op die seesand neergeskryf het, deur Hom begin ontwikkel en in staat wees om dit te begin leef en uitdeel. As ons nie binne- in die hart van God genestel is nie, kan ons nie hierdie eienskappe ontwikkel nie. Ons het nodig om in die hart van God gevestig te wees.

God is Liefde en ons moet binne-in God bly, want dan bly ons binne-in Liefde, binne-in die hart van God. Wanneer ons binne-in Liefde bly, kan die Goddelike eienskappe of vrugte wat Jesus binne-in die hart geskryf het, in en deur ons begin ontwikkel, maar die “voorwaarde” is dat ons IN Liefde, dus IN God moet bly! Ons moenie God probeer “afbring” na ons toe nie; inteendeel, dit is ons wat na God toe moet groei. Abba Vader het vir my 1 Johannes 4 gegee om te gaan lees; kyk hoe mooi is vers 16:

“God is LIEFDE, en hy wat in die LIEFDE bly, bly in God en God in hom.”

God-gewortelde boom

Psalm 1 (Afr. 33/53) “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voerhy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.”

Abba Vader wys my die volgende onder gebed: Op die seesand sien ek ’n groot, kloppende hart en om die hart staan ’n aantal bome, maar pleks dat die wortels van die bome in die sand ingroei, groei die wortels direk na die hart. Elke boom is direk gekonnekteer aan die hart en die konnektasies is nie onder die grond soos gewone wortels nie, maar dit is duidelik sigbaar bo die grond. Ek sien duidelik die are waardeur die bloed vanaf die lewende hart na die bome pomp. Terwyl Abba Vader dit vir my wys, verduidelik Hy dat dit is hoe Sy kinders as bome gewortel moet wees in Hom. Met hierdie beeld en verduideliking, gee Abba Vader vir my Efesiërs 3 om te gaan lees:

Ephesians 3:17 (Amplified) “May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love…”

Ons kan net op een van twee plekke gewortel wees – óf ons is gewortel in verskillende plekke in die sand van die duistere wêreld, óf ons is gewortel in die hart van God. ’n Boom wat gewortel is in die sand van die wêreld, is nie stewig geanker nie, want hy groei ’n bywortelstelsel en nie ’n stewige penwortel wat hom vastigheid gee nie. Die wêreld se grond is nie lewensvatbaar nie; dit is dooie grond wat geen ewigheidswaarde vir die bome inhou nie.

Jeremia 17:5-6 (The Message) “Cursed is the strong one who depends on mere humans, who thinks he can make it on muscle alone and sets God aside as dead weight. He’s like tumbleweed on the prairie, out of touch with the good earth. He lives rootless and aimless in a land where nothing grows.”

Hierdie Skrif sê duidelik dat mense wat in die sand van die wêreld gewortel is, vervloek is. Hulle vertrou die wêreld en sy mense vir liefde, sekuriteit en veiligheid… wat dit nooit aan hulle kan bied nie. Hulle wortels groei in die sand van die wêreld agter liefde, aanvaarding, erkenning, rykdom, eer, aansien en al hierdie goed wat die wêreld ’n mens kwansuis kan bied, maar dit kan nooit in die mens se geestelike behoeftes voorsien nie. Dit is alles van korte duur, ’n gejaag na wind en het geen betekenis nie; dus is hierdie bome onstandvastig met ’n swak, oppervlakkige wortelstelsel. Hierdie bome moet tot die besef kom dat die wêreld hulle niks kan bied wat ewigheidswaarde het nie, hulle moet die keuse maak om die self oor te gee aan God, sodat hulle ontwortel kan word uit die wêreld en naby die hart van God geplant kan word waar hulle wortels na die hart van God kan groei. Dit is die enigste manier hoe ons een kan word met God.

Galasiërs 6:7 (Die Boodskap) “God laat nie met Hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van Hom ontvang.”

Ons almal was eers verlore en ons almal het eers na geluk gesoek in die wêreld en sy dinge. Ons almal is eers gewortel in die sand van die wêreld. Genadiglik roep Abba Vader elkeen van Sy kinders op ’n bepaalde tyd om sy rug op die wêreld te draai en sy wortels uit te stoot in die rigting van die hart van God. Dit is die begeerte van Abba Vader dat al Sy kinders in Sy hart gewortel sal wees, maar waar begin ons? Hoe raak ons gewortel in die hart van Abba Vader? Alles begin by die Woord van God, ons moet eers in die Woord van God gewortel raak…

“With my roots deep in you
I’ll grow the branch that bares the fruit…”

Afsluiting

God stuur uitnodigings na Sy kinders, maar baie van Sy kinders maak die keuse om eerder die wêreldse lewe te geniet en oorgegee te wees aan die wêreld en sy dinge.  Hulle stel nie eers belang om die uitnodiging te onderteken nie – hierdie stapel ongetekende dokumente lê aan die een kant van die tafel.  

Aan die ander kant van die tafel lê uitnodigings wat wel onderteken is en wat met tyd gestempel sal word deur Abba Vader, wat beteken hierdie mense sal die seël van Jesus Christus op ’n bepaalde tyd ontvang.  Hulle het die uitnodiging onderteken met ‘n suiwer hart en uit liefde vir Abba Vader.  Hulle het die keuse gemaak om hulle ou lewe agter te laat, om hulle sondes raak te sien en dit te bely aan Abba Vader.  Hulle stap die pad saam met Jesus, waar die klippe hulle nie ontsenu nie, maar waar hulle hulle oë gevestig hou op Jesus en al die probleme en moeilike omstandighede in die hand van Abba Vader plaas sodat Hy dit kan uitsorteer.  Hulle probeer nie die moeilike omstandighede in hulle lewe wegtoor nie, maar probeer om ’n les uit hulle omstandighede uit te leer en met elke les wat hulle leer, leer hulle ook om Abba Vader meer en meer te vertrou met hulle lewens.  Hier leer ’n mens om elke dag stil te raak voor die voete van Abba Vader om Hom beter te leer ken.  Dit is op hierdie pad waar Jesus ’n mens se vuil, seer voete was en salf.  Mettertyd raak ’n mens se voetsole dikker sodat ’n mens die pad makliker kan stap saam met Jesus.  Ware volgelinge van Jesus sal bereid wees om deur die kruis van Golgota te beweeg omdat hulle die begeerte het om te sterf aan die self.  Hulle het ook die begeerte om al die ou vuil klere (waarmee hulle uit die wêreld kom) uit te trek en eenkant in die graf op ’n hopie te plaas.  Wanneer hulle in die graf is, doen God ’n geestelike hartsoorplanting waar hulle ’n nuwe hart ontvang wat klop met die Lewe van God.  Dit is wanneer ons uitnodiging gestempel word met die seël van die bloed van die Lam.  Wanneer ons ’n nuwe mens is met ’n nuwe hart, omhang Abba Vader ons met die bruilofskleed, wat die kleed van geregtigheid is.  Dit is nie ’n fisiese kleed nie, maar die teenwoordigheid van God se Lig wat skyn vanuit ’n mens se geeshart.  Die mens kan hierdie geestelike skynsel van God alleenlik hê wanneer die Lewe van God teenwoordig is in sy hart en ons ontvang die Lig van God alleenlik wanneer ons sterf aan die self, wanneer ons die keuse maak om ons sondes te laat staan en dit te bely aan Abba Vader.  As ons nie die keuse van bekering maak nie, kan daar nie sondebelydenis wees nie.  Ware sondebelydenis geskied alleenlik op die ware Weg.  Elke keer wanneer ons nuwe sondes in ons raaksien, dit teëstaan en bely aan Abba Vader, sterf ’n stukkie van die self.  

Die Lewe van God is ook die Lig en wanneer die Lig van God in en deur ons skyn, wys dit ons is Een met Hom.  Wanneer die Lig in en deur ons skyn, is dit ’n bewys dat ons op die regte Weg gewandel en gesterf het aan die self.  Dit bewys dat ons ware wedergeboorte ondergaan het en ons kan alleenlik die Koninkryk van God ingaan as ons weergebore is.  Die Bruilofsfees simboliseer die Koninkryk van God, so ons is alleenlik welkom wanneer ons Een is met Abba Vader deur Sy Lig wat in en deur ons skyn.  Dit bewys ons hartsmotief was opreg toe ons die uitnodiging onderteken het, ons het met die ware Weg beweeg na die Bruilofsfees en ons het deur die korrekte DEUR die Bruilofsfees binnegegaan. 

Dan is daar nog ’n hoop uitnodigings wat onderteken is, maar Abba Vader plaas hulle eenkant en stempel hulle nie met die seël van die bloed van die Lam nie.  Hier is dus iets fout met die ondertekening van hierdie dokumente:  Die motief van die mens se hart was nie suiwer toe hy die uitnodiging onderteken het nie… dalk het die mens gedink die Bruilofsfees gaan vir hom baie voordele inhou of dat hy ’n maklike, voorspoedige pad daarheen gaan stap, dat hy ’n lewe van sukses en voorspoed gaan hê as hy die uitnodiging onderteken of dat dit hom Goddelike beskerming gaan bied… Wat die redes ookal was, die motief van die mens se hart was nie suiwer nie.  Dit het oor homself gegaan, nie uit liefde of respek vir Abba Vader nie.  Hy het die uitnodiging onderteken met die oog op die self en wat hy daaruit kan kry en hoe dit in sy vleeslike behoeftes kan voorsien… net soos die vals volgelinge van Johannes 6 wat Jesus gevolg het vir kos en genesing.  God weet presies wie die vals volgelinge is en daarom sit Hy eers hierdie uitnodigings op ‘n stapel eenkant op die lessenaar voordat dit gestempel word met die seël van die bloed van die Lam.  Hierdie mense probeer wel die ware Weg volg saam met Jesus, maar nou weet ons ook God gaan die motief van elke mensehart toets deur die klippe wat Hy op ons pad geplaas het.  Hierdie vals volgelinge gaan nie hou van beproewinge op hulle pad nie, want hulle het die leuen geglo dat dit atyd goedgaan met Jesus se volgelinge.  Omdat hulle die uitnodiging geteken het met die fokus op die self en om in die self se behoeftes te voorsien, kan hulle nie op Jesus fokus nie.  ’n Mens kan net op die self OF op Jesus fokus, nie albei op een slag nie en daarom kan hulle nie fokus op Jesus nie.  Hulle let die heeltyd op na die klippe in die pad, dit ontsenu hulle en wanneer die mens op die klippe in die pad let, kan hy dit nie oorgee aan Abba Vader om uit te sorteer nie.  Die gevolg is dat hulle hul tone stukkend en aan flarde stamp teen die klippe.  Dit maak hulle baie kwaad, want hulle wil en kan nie glo dat Abba Vader die klippe op hulle pad geplaas het nie.  Hulle het die leuen geglo dat die volgelinge van Jesus net ’n voorspoedige lewe gaan hê, dat Hy hulle gaan help om finansiëel geseënd te wees, dat dit altyd net goed sal gaan met hulle.  Hulle gaan kwaad word vir Abba Vader en Hom beskuldig as ’n slegte God wat mense net wil straf, maar dit is nie die waarheid nie…  Abba Vader toets net die motief van die hart van die mens…  hoekom wil hulle Hom volg?  Hoekom wil hulle Hom ken?  Vir hulle eie voorspoed of tot eer en heerlikheid van Hom?  Later gaan hulle so kwaad raak oor die moeilike pad en die keuse maak om eerder terug te keer na die wêreld, na die makliker pad.  Die wêreldse breë pad is soveel makliker, want daar is nie so baie klippe wat ’n mens se voete seermaak nie, maar hier kom die hartseer gedeelte in, want Jesus is nie op die breë pad nie, alleenlik op die ware Weg.  So Jesus was nie die mense se voete op die breë pad nie, wat beteken hulle sondes word ook nie vergewe nie.  As Jesus nie ons voete was nie, is ons nie een met Hom nie, dan behoort ons nie aan Hom nie, so die mens wat met die breë pad na die Bruilofsfees probeer gaan, het nie gemeenskap met Abba Vader nie.  As ons nie gemeenskap het met Abba Vader nie, word ons sondes ook nie vergewe nie.  Mense op die breë pad sien nie hulle sondes raak nie en bely dit ook nie aan Abba Vader nie, wat beteken die mens sterf nie sukkie vir stukkie aan die self nie.  Hulle beweeg nie deur die kruis van Jesus nie, dus beland hulle ook nie in die graf nie.  Hulle vuil klere word nooit uitgetrek nie en as ons vuil klere nie uitgetrek is nie, kan ons nie die bruilofgewaad ontvang nie.  Omdat die mense nie in die graf was nie, het daar ook nooit ’n hartsoorplanting plaasgevind nie, daarom is hierdie persoon se hart nie gestempel met die Gees van God nie, hy ontvang dus nie ’n seël met die bloed van die Lam nie.  Hierdie mense beweeg met die verkeerde pad na die Bruilofsfees en wanneer hulle hul bestemming bereik, gaan hulle sien dat die breë pad hulle nie na die korrekte ingang gelei het nie.  Daarom klim hulle dan soos diewe en rowers deur onwettige ingange, maar hulle sal uitgevang word, want die Koning gaan sien dat hulle nie die kleed van geregtigheid aanhet nie en hulle sal uitgegooi word… die duisternis in.  Die Lig van God skyn dus nie in en deur hulle nie en dit is omdat hulle nooit die self afgesterf het op die ware Weg nie.  Omdat hulle nie gesterf het aan die self nie, was hulle nie in die graf waar hulle ou, vuil klere verwyder is nie.  Alleenlik in die graf ontvang ons ’n hartsbesnydenis waar ons die merk van God ontvang en dit is hoekom die mense op die breë pad nie die seël van die bloed van die Lam ontvang nie.  Hulle getekende uitnodiging word nooit deur Abba Vader gestempel nie.  Omdat hulle nie ’n hartsbesnydenis ontvang het nie, skyn die Lig van God ook nie in en deur hulle harte nie, dus het hulle ook nie die kleed van geregtigheid ontvang nie.

Mag ons die regte keuse maak om ons rug op ons sondige natuur te draai en God toelaat om ons sondes aan ons uit te wys sodat ons dit aan Hom kan bely.  

Mag ons die keuse maak om die uitnodiging na die Bruilofsfees van God se Seun by te woon met opregte harte… uit liefde vir Abba Vader.

Mag ons die klippe oorgee in die hand van Abba Vader en Hom toelaat om ons daardeur te suiwer van onsself.

Mag ek en jy deur die Lig van die Woord al ons ou, vuil klere, vyeblare of ou bruidsgewaad raaksien en bely aan Abba Vader sodat Hy ons kan help om ontslae te raak daarvan sodat ons deur Jesus geklee kan word met die wonderbaarlike bruilofskleed, die geregtigheid van God! 

Mag ons die pad na Golgota hand aan hand met Jesus volg waar ons die self sal afsterf en in die graf neergelê word om die merk van die Lam te ontvang.

Mag ons geklee wees met die kleed van geregtigheid en saam met Abba Vader feesvier by die Bruilof van die Lam. 

“I will sing for joy in God, explode in praise from deep in my soul!  He dressed me up in a suit of salvation, He outfitted me in a robe of righteousness.  As a bridegroom who puts on a tuxedo and a bride a jeweled tiara, for as the earth bursts with spring wildflowers, and as a garden cascades with blossoms, so the Master, God, brings righteousness into full bloom and puts praise on display before the nations.” Isaiah 61:10  (The Message)

“I’m sending you off to open the eyes of the ousiders so they can see the difference between dark and light, and choose light;,  see the difference between Satan and God, and choose God.  I’m sendig you off to present My offer of sins forgiven, and a place in the family, inviting them into the company of those who begin real living by believing in Me.”        Acts 26:17,18

Verslete bruidsrokke

“Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” Openbaring 19:8

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle aanhet.  Dit is nie wit nie, maar geel;  dit is erg verslete en oral is skeure wat met ander stukke materiaal gelap is.  Dit lyk soos lae en lae verouderde, geskeurde materiaal oor mekaar, want die stukke materiaal wat veronderstel is om die skeure te verbloem, is nie nuwe materiaal nie, maar ook ou en geskeurde lap.  Dit is ’n hengse deurmekaarspul, want die tekstuur van die gelapte stukke materiaal is ’n totaal ander tekstuur as die oorspronklike bruidsrokmateriaal en selfs die gelapte stukke materiaal se teksture verskil van mekaar.  Ek kon selfs die oudheid van die lappe ruik, dit was ’n nare reuk.  Die skare mense draai om en ek kyk na hulle gesigte, maar elkeen het ‘n sluier oor sy gesig.  Dit is sulke vreeslike swaar, dik sluiers dat ek nie kan verstaan hoe hulle daardeur kan sien nie.  Die sluiers is ook van baie ou materiaal gemaak, dit is ook verouderd, geel en gelap.  Ek het dadelik besef dat hierdie mense so erg versluier is dat hulle nie die Waarheid van God kan sien of hoor nie, hulle is geestelik blind en doof.  In 2 Korinthiërs 4:4 staan dat die god van hierdie wêreld die ongelowiges verblind om nie die Waarheid raak te sien nie.  

Hierdie versluierde mense staan in baie groot groepe en hulle glo hulle is korrek geklee om die Bruilofsmaal van God by te woon, hulle DINK hulle is gered en verlos, maar al die tyd is hulle so erg verblind en is hulle eintlik net deel van godsdienstige rituele.  Die bruidsrokke wat hierdie skare mense aanhet, gaan hulle beslis nie toegang verleen tot die Bruilof van die Lam nie.  Dit is so in teenstelling met die bruidsgewaad wat die Woord beskryf in Openbaring 19:8 (Afr. 33/53)

  “Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”

Die linne van hierdie skare mense se bruidsrokke is beslis nie blink en fyn nie en dit gee ’n mens verseker nie die idee van reinheid nie… veral nie die reuk wat dit afgee nie.  Hierdie bruidsrokke is mensgemaak en dit het sy afkoms van tradisie, kultuur en godsdiens.  Mense in verouderde, geel, gelapte bruidsrokke probeer geregtigheid of verlossing verkry deur godsdiens wat sy ontstaan het uit die wortels van rituele en tradisie wat oorgelewer is vanaf die voorvaders waaraan mense vasklou.  Dis ’n klomp nagebootste religieuse, mensgemaakte wette en reëls wat nie hulle oorsprong van God af het nie en wat hulle geestelik blind en doof maak vir die Waarheid as gevolg van die swaar sluiers wat oor hulle gesigte hang. 

“Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor;  en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.”  Mattheus 13:14-15  (Afr. 33/53)

Mense wat geklee is met swaar, ou bruidsrokkeen sluiers, se geestelike oë is nog blind en hulle geestelike ore is nog doof, met ander woorde, hulle geesharte is nog in dormansie, en wanneer die geeshart in dormansie is, skyn daar geen Lig uit die hart van die mens nie.  Omdat die geeshart nie lewe nie, kan hulle nie geestelik hoor of sien nie en daarom gaan alles wat hulle hoor, by die een oor in – waar dit deur die brein verwerk word as logiese inligting – en dan gaan dit weer by die ander oor uit.  Die geeshart van die mens is gladnie betrokke in hierdie proses nie en daarom kan die mens geestelik niks verstaan nie.  Dit is  presies wat godsdiens is!  Godsdiens het niks met die hart van die mens te doen nie, want godsdiens verseker dat die geeshart in dormansie bly en alle godsdienstiges is geklee met hierdie ou bruidsrokke.

 Ek luister ’n paar aande terug ’n praatjie oor Jehova se getuies en hoe hulle te werk gaan en ek kon nie help om dadelik te dink aan mense wat geklee is met ou, verslete bruidsrokke nie.  Volgens die praatjie wat ek gehoor het, is hulle groot doel om mense te betrek by hulle Bybelstudie…  As iemand hulle vra hoe hul gered kan word, antwoord hulle dat die mense hulle Bybelstudie moet bywoon en daar sal hulle leer hoe om gered te word.  Het Jesus nodig gehad om allerhande Bybelstudies by te woon om te leer hoe om Sy Vader te dien en te behaag?  Glad nie!  Hy het in afsondering gaan stilraak by Sy Vader en self by Hom die Waarheid geleer.  Daarna het Hy die leer van die Fariseërs weerstaan en Sy dissipels ook gewaarsku om weg te bly van die suurdeegbrood van die Fariseers af – suurdeegbrood is dwaalleringe.  Hy het gevoed op hemelse Brood wat net Abba Vader kan gee.  Mense wat nog nie gered is nie, gaan gebreinspoel word by hierdie Bybelstudies.  Die Woord word aan hulle geïnterpreteer deur mense en nie deur die Gees van God nie.  Ons het nodig dat die Gees van God die Woord van God aan ons interpreteer, nie mense nie!  En wanneer gebeur dit?  Wanneer jy tyd opoffer om in die teenwoordigheid van Abba Vader in te beweeg waar jy met tyd gekonnekteer kan raak aan die enigste Lewegewer.

Die mens moet ontslae raak van ou, verslete bruidsrokkke, want dit is godsdiens, tradisie en rituele wat die mens in die duister vasgeketting hou sodat die mens nooit die heerlikheid en glorie van Abba Vader kan aanskou of ervaar nie.  Dit weerhou die mens om gekonnekteer te raak aan Abba Vader, om gewortel te raak in Hom, en in en deur Sy Liefde te leef.  As jy die Boom-boek gelees het, sal jy weet hierdie mense is gewortel in tradisie en godsdiens – in mensgemaakte reëls en wette;  hulle is nie gewortel in die hart van God nie.  Daar is geen penwortel nie.  Mense in ou bruidsrokke kan nooit vrugte van die Gees dra nie, en dis die vrugte wat Jesus in en deur ons dra, wat God verheerlik.  So as daar nie vrugte is nie, is daar geen heerlikheid tot Abba Vader nie, dus kan mense in ou bruidsrokke God nooit verheerlik of behaag nie.  Hulle kan nooit verhouding met Abba Vader hê nie, hulle gaan Hom nooit kan voel in hulle geesharte nie, hulle gaan nooit die borrelende gevoel van die Liefde van God ervaar nie.  So wat is die antwoord?  Kom weg uit groepe, raak in jou eie tyd stil met die Woord van God en gesels met Abba Vader.  Wanneer jy die Woord bestudeer, is dit soos ’n Lig wat op jou begin skyn en wanneer ons die tradisie, godsdiens en rituele kan begin raaksien wat nie reg is in die oë van God nie, sal die ou bruidsrokke stukkie vir stukkie begin afval net soos die skille van Paulus se oë afgeval het.  Dit is dalk hier waar die vangplek inkom, want die meeste godsdienstiges is oorlaai met trots en hoogmoed wat in die pad staan tussen hulle en God.  Hierdie trots en hoogmoed veroorsaak dat die mens nie sy sonde wil raaksien nie… hy wil ook nie die godsdiens in sy lewe raaksien en erken nie.  As die mens nie hierdie boosheid in sy lewe kan raaksien nie, gaan hy dit ook nie erken aan God nie, en wanneer ons nie ons sonde bely aan God nie, word ons ook nie vergewe en bevry daarvan nie.  So ons moet die Lig van die Woord toelaat om aan ons uit te wys of ons vasgevang is in godsdienstige groepe waar rituele nie tot eer van God is nie.  

Abba Vader wys ook dat die meeste mense bang is om alleen in afsondering voor Hom te verskyn en daarom verkies hulle om in groepe die Naam van God aan te roep, maar hoekom is mense bang vir God?  Dit laat my dink aan Adam en Eva wat weggekruip het vir God, wat te bang was om in Sy teenwoordigheid in te beweeg.  Hoekom?  Hulle het skuldgevoelens gehad as gevolg van die sonde wat hulle gepleeg het, omdat hulle toegegee het aan die versoeking van Satan.  Hulle het hulleself geklee met vyeblare, maar vyeblare is werke van eie-geregtigheid.  Ons het geen rede om bang te wees vir Abba Vader nie.  Omdat mense bang is vir God, verkies hulle om te funksioneer in groepe, maar mense in groepe is geneig om soos mekaar te lyk, om dieselfde aan te trek, om dieselfde te praat, om dieselfde op te tree, om dieselfde leuens te glo…  Hulle  funksioneer in groepe omdat hulle bang is om God alleen te face.  Maar alleenlik wanneer jy Hom alleen face kan Hy aan jou die Waarheid openbaar , kan Hy jou met hemelse Brood voed wat jou geeshart gaan laat ontwaak. Dit is juis hoekom jy in afsondering voor die voete van Abba Vader moet inbeweeg.  Hy wil jou die Waarheid leer, Hy wil jou wys wie jy waarlik is onder daardie swaar, ou bruidsrok – die ware mens wat wegkruip agter godsdiens, rituele en tradisie.  Onder daardie swaar bruidsrok, binne-in jou geeshart, is ’n saadjie wat Abba Vader geplant het en in daardie saadjie is die ware jy verberg!  Maar God se Lig moet skyn op daardie saadjie om te kan begin ontkiem.  Die probleem is dat die swaar bruidsrokke die Lig van God afkeer om in die hart van die mens te skyn, so kerklike rituele en godsdiens keer die Lig van God af en keer dat jy nie die ware God leer ken nie en daarom kan jy ook nie die ware jy ontdek nie.  Dit wat God vir jou vooraf beplan het wat Hy deur jou wil werk, is ook opgesluit in daardie saadjie, so voordat ons waarlik vir God kan “werk”, moet ons ontslae raak van hierdie bruidsrokke.  Dan eers kan God deur ons werk en Sy doel bereik deur ons.  Dit begin deur tyd by die voete van Abba Vader te spandeer.  Dit beteken om dalk van jou gunsteling wêreldse bedrywighede opsy te skuif en daardie tyd aan God te gee.  God vra opofferings van ons kant af ook!  Samewerking!  Ons kan nie verander as ons nie ons samewerking gee nie en dit begin weer by ’n keuse!  Jy het ’n keuse of jy in die groep wil bly met die swaar bruidsrok en godsdiens wil speel saam met die die groep mense en of jy waarlik Abba Vader wil leer ken, want jy gaan Hom alleenlik in jou binnekamer ontmoet en leer ken vir wie Hy waarlik is. 

Hoe raak ons onslae van verslete bruidsrokke?  Om jou sokkies op te trek, hoogmoed, trots en arrogansie eenkant toe te skuif, en in die teenwoordigheid van God in te beweeg… om af te sonder by Sy voete sodat Hy jou kan voed met hemelse Brood wat Waarheid is.  Elkeen moet hierdie saak op sy eie met Abba Vader uitmaak.  Raak stil voor die voete van God en vra Hom om aan jou bekend te maak waarmee jy geklee is wat Hom nie gelukkig maak nie en  Hy sal deur die Lig van die Woord aan jou bekendmaak wat jou verkleef wat nie van Hom af is nie.  Soms vat dit tyd en sal Hy oor ’n bepaalde tydperk aan jou begin uitwys waarmee jy geklee is en soos Hy dit aan jou bekendmaak, moet jy dit aan Hom bely en die keuse maak om dit uit te trek en by Sy voete neer te lê.  God roep ons om Lig te wees in ’n donker wêreld, maar alles wat onheilig is soos vuil klere, vyeblare, verouderde bruidsrokke en sluiers moet eers van ons verwyder word, anders kan ons nooit die Lig van God na buitentoe skyn nie.  Al hierdie goed is soos ’n skerm wat keer dat die Lig van God na binne of na buite skyn. 

Opgesom:  Om die Bruilof van die Lam van God by te woon, moet ons geklee wees met die kleed van geregtigheid, wat die Lig van God is, maar die Lig van God kan nie deur ou bruidsdrokke ons harte bereik nie.  Ons moet ontslae raak van die bruidsrokke en dit kan alleenlik gebeur wanneer die Lig van die Woord die godsdiens, tradisie en rituele aan ons uitwys waarmee ons besig is;  wanneer ons dit bely aan Abba Vader en ons rug daarop draai.  Ons moet ontbloot staan in die Lig van God, want alleenlik dan kan die Lig van God deurdring tot binne-in ons geesharte en kan ons harte aan die brand slaan met die Lig van God om ’n geestelike Lig te skyn en dit is hierdie Lig van God uit ons harte, wat die kleed van geregtigheid is.  

“Whenever they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they are – face to face.  They suddenly recognize that God is a living, personal presence…Our faces shining with the brightness of His face.  And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him”  2 Corinthians 3:16-18  (The Message) 

Die bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan het nie.  En hy sê vir hom:  ‘Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan?’  En hy kon geen woord sê nie.  Toe sê die koning vir sy dienaars:  ‘Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis.  Daar sal geween wees en gekners van die tande.  Want baie is geroep, maar min is uitverkies.”  Mattheus 22:12,13  (AFR33/53)

Die uitnodiging na die Bruilofsfees wat God aan elkeen van ons stuur, het ’n gedragskode waarop ons moet let:  Ons moet met die regte kleed geklee wees om deel te kan wees van die Bruilof van die Seun van God.  Die Boodskap stel dit op hierdie manier:  

“ Toe die koning die saal inkom, val sy oog egter op iemand wat nie sulke feesklere aanhet nie.  Die man wou natuurlik daar buite nie erken dat hy die uitnodiging nie wou aanneem en vriende met die koning wou wees nie. Tog het hy skelm by die fees ingeglip.  Die koning vra hom toe: ‘Ou maat, wat soek jy hier?  Jy het seker gedink jy kan skelm hier inkom, want as jy saam met my helpers hiernatoe gekom het, sou hulle vir jou ook mooi klere gegee het.  Toe hulle jou daar buite uitgenooi het, het jy natuurlik gemaak of jy jou nie aan hulle steur nie, nie waar nie?’  Die man was vas;  hy het nie geweet wat om te sê nie.” Mattheus 22:11,12 (DB)   

Hierdie Bruilofskleed, waarmee ons geklee moet wees, is die kleed van geregtigheid.  Dit is ’n kosbare, duur gekoopte, hemelse kleed waarmee Jesus ons klee wanneer ons deur Hom beweeg na die Bruilofsfees.  Ons weet Jesus is die enigste ingang na die Bruilof, Hy is die enigste DEUR, die enigste Weg en die enigste Waarheid.  God is pure Lig;  God skyn van heerlikheid en geregtigheid, Sy glorie omring Hom.  Die kleed van geregtigheid is soos ’n stukkie van God, dit is soos ’n stukkie Lig wat ons omgehang word.  Die enigste verskil is dat die nie van buite af met die blote oog gesien kan word nie, maar alleenlik in ons harte.  Die Lig van God kan alleenlik uit ons harte skyn en DIT is om geklee te wees met die kleed van geregtigheid.

Die enigste ware Weg na die Bruilof lei deur Jesus, daar is geen ander weg of manier wat deur die kruis van Jesus beweeg nie.  Wanneer ons die self afsterf aan die kruis, ontvang ons die kleed van geregtigheid.  Vals bekeerdes probeer op skelm maniere die Bruilof binnegaan deurdat hulle met ompaaie reis na die Bruilof, maar ompaaie lei nie deur Jesus nie, dus beweeg hulle nie deur die kruis van Jesus wat op Golgota geleë is nie.  Hulle het nie tot ware wedergeboorte gekom nie, hulle beweeg nie deur die korrekte DEUR die Bruilof binne nie en daarom is hulle sonder ’n bruidsgewaad.  Hierdie persoon gaan soos ’n seer oog uitstaan by die Bruilof en sal dadelik uitgegooi word die hel in. 

In die tyd wat Abba Vader my geleer het oor die kleed van geregtigheid, gee Hy een nag vir my die Naam van God – Jehova Tsidkenu.  Toe ek wakker word, is ek nuuskierig oor die betekenis van die Naam en tot my opgewondenheid, sien ek die Naam Jehova Tsidkenu beteken:  “Lord of my righteousness”,  God van geregtigheid!  Wat ’n pragtige bevestiging van die kleed van geregtigheid wat ons alleenlik kan kry by die God van geregtigheid!  

“Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God;  want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ’n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ’n bruid wat haar versier met haar juwele.”  Jesaja 61:10  (AFR33/53)  

Nou is die vraag:  Hoe word ons geklee met die bruilofskleed?  Voordat ons daarna kyk, moet ons net eers tot die besef kom dat ons almal eers geklee was met die wêreld se vyeblare en “filthy rags” en voordat ons geklee kan word met die kleed van geregtigheid, moet ons eers ontslae raak van al ons vyeblare en “filty rags”.  Kom ons gaan net eers vir ’n oomblik terug en kyk waar kom hierdie vyeblare en “filthy rags” vandaan…

“We are all infected and impure with sin.  When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags.”  Isaiah 64:6 (NLT)

Nadat Adam en Eva gesondig het, het hulle bewus geraak van hulle naaktheid en het hulle dit met vyeblare probeer verbloem.  Vyeblare is werke van eie-geregtigheid, dit is om jou eie geregtigheid te probeer bekom.  Daar is baie goeie dade wat Christene kan doen om hulle goed laat lyk, wat hulle soos perfekte Christene laat lyk, maar wat belangrik is, is wat in die hart van die mens aangaan.  Wat is die motief agter die goeie dade?  Om raakgesien te word?  Om as ’n goeie mens gesien te word?  Niks wat ons DOEN kan ons in regstaande verhouding met Abba Vader bring nie, alleenlik deur aan Hom gehoorsaam te wees en baie tyd by Sy voete deur te bring.  As ons nie ’n ware, lewende verhouding met Abba Vader het nie, beteken goeie dade absoluut niks.  Meeste mense noem hulleself Christene en doen baie goedjies vir die kerk, maar meeste van die tyd is dit net om die wêreld se aandag op die goeie dade te vestig sodat niemand op die hart van die mens sal fokus en sal agterkom dat sy goeie dade nie uit sy hart uit kom nie.  Hierdie valse goeie dade, is vyeblare van geregtigheid wat ons nooit ware geregtigheid in die oë van Abba Vader kan gee nie.  Geen goeie dade kan ons ooit verhouding met Abba Vader gee nie, nie eers om teologie te gaan studeer of om die Woord deur die hele wêreld te verkondig nie.  Net so kan ons goeie dade ons nooit ’n plek in die Bruilof van God se Seun verseker nie.  Alleenlik deur op die ware Weg te stap na die Bruilof, deur die kruis van Jesus te beweeg en in regstaande verhouding met Abba Vader te wees.      

’n Goeie voorbeeld vir ons van mense met vyeblare, is die Fariseërs.  Jesus sê in Mattheus 23:4 dat die Skrifgeleerdes en Fariseërs pakke saambind wat swaar en moeilik is om te dra.  Hulle sit dit op die skouers van mense, maar self dra hulle dit nie.  Hulle maak hulle gedenkseëls breed, die some van hulle klere groot en hulle hou van die voorste plekke by die maaltye.  Ons moet ophou om ons te steur aan die sogenaamde belangrike mense in die wêreld;  diegene wie se gedenkseëls breed en wie se some van hulle klere groot is, want hulle is geklee met dit wat hulle belangrik laat voel en lyk in die wêreld.  Die meeste van hulle lei die mens op ’n dwaalspoor.  Hulle let op dit wat met die blote oog gesien kan word en nie op die opregtheid van hulle hart nie.  Al hulle godsdienstige reëls, wette, feeste en rituele word deur die mens raakgesien en hierdie vals mense word deur die naïewe mensdom bewonder, maar weereens kyk God na die opregtheid van die hart en nie dade nie.  Wees versigtig vir die samelewing se godsdienstige reëls, al die moets en moenies, want die Fariseërs van ons tyd gee nogsteeds vir ons swaar pakke om te dra.  Gooi af al die reëls van godsdiens waarmee jy grootgeword het en laat God toe om jou te bevry, want in vandag se tyd is godsdiens die grootste en gevaarlikste boosheid wat ons van God af weghou.  Dit is vyeblare.  Sommige mense dink hulle leef na aan God wanneer hulle elke nagmaal, fees of watter byeenkoms ookal bywoon, maar dis nie daardie goed wat ons klee met die kleed van geregtigheid nie, al hierdie goed klee ons net meer en meer met vyeblare.

Daar is NIKS wat ons kan DOEN om geregtigheid te verdien of te ontvang nie, daar is geen regte woorde wat ons kan spreek wat ons verlossing kan bied nie;  daar is geen korrekte kerk wat ons kan bywoon wat ons geregtigheid kan bied nie;  alleenlik ’n verhouding met Abba Vader wat ons verkry deur in Sy Seun te glo.  In Johannes 6:28,29 vra die mense vir Jesus wat hulle moet doen om die werke van God te volbring, maar Jesus antwoord hulle dat daar niks is wat hulle kan DOEN nie.  Die enigste manier is om te glo in die Een wat God gestuur het en om saam met Jesus die een ware Weg te volg na die Bruilofsfees.  Lees Efesiërs 4:17-32, ek haal ’n gedeelte aan uit Die Boodskap, maar lees asseblief die hele gedeelte.

Los julle ou manier van lewe – leef nuut “Wat ek nou sê, moet julle nie ligtelik opneem nie.  Dit is wat die Here self wil hê.  Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie.  Daar is niks wat die moeite werd is in sulke mense se koppe nie.  Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie.  Daarom besef hulle nie eens dat God vir hulle ’n nuwe lewe wil gee nie.  Hulle is hardkoppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie.  Daarom gaan dit so sleg met hulle.  Hulle het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie.  Hulle leef nou vieslike lewens en kan nie genoeg daarvan kry nie.   Julle het Christus egter nie so leer ken nie.  Toe julle van Hom gehoor het, het julle Sy volgelinge geword. So het julle geleer wat die Waarheid is, want dit is alleen as jy Jesus ken dat jy by die Waarheid uitkom. 

 LOS JULLE OU MANIER VAN LEWE!  SOOS ’N MENS VUIL KLERE UITTREK, MOET JULLE JULLE OU GEAARDHEID UITTREK, WANT DIT IS VOL SONDE EN WIL NET VERKEERDE DINGE DOEN.  

Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit.  Julle moet ’n nuwe gesindheid kry en op ’n nuwe manier oor dinge dink.  Hierdie nuwe lewensstyl moet julle deel van julle lewe maak soos ’n mens nuwe klere aantrek.  Ons nuwe lewe moet ons al meer soos God laat lyk:  Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan Hom toewy.”   Efesiërs 4:17-24 (DB)

Net soos ons ontslae moet raak van die vyeblare, moet ons die “filthy rags” waarmee ons eers geklee was, ook uittrek.  Dit beteken ons moet ons ou, sondige lewe afsterf!  Ons moet ons ou geaardheid uittrek, want dit is vol sonde.  Ons moet dus ons totale ou lewenswyse agterlaat en ons laat beklee met Jesus Christus. 

“Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid.”  Kollosense 3:12 (AFR33,53)

Ons moet ons beklee met Goddelike eienskappe, maar natuurlik kan ons dit nie self genereer nie;  ons kan alleenlik daardie eienskappe ontwikkel met Jesus in en deur ons, maar daarvoor moet ons eers ons ou lewe afsterf.  Lees Kollosense 3:1-17.  Ek haal ’n gedeelte aan uit The Message.

“Your old life is dead.  Your new life, which is your real life – even though invisible to spectators, is with Christ in God.  He is your life… That means killing off everything connected with that way of death:  sexual promiscuity, impurity, lust, doing whatever you feel like whenever you feel like it, and grabbing whatever attracts your fancy.  That’s a life shaped by things and feelings instead of by God.” 

You’re done with that old life.  It’s like a filthy set of ill-fitting clothes you’ve stripped off and put in the fire.  Now you’re dressed in a new wardrobe.  Every item of your new way of life is custom-made by the Creator, with His label on it.  All the old fashions are now obsolete…  So, chosen by God for this new life of love, DRESS IN THE WARDROBE GOD PICKED OUT FOR YOU:  compassion, kindness, humility, quiet strentgh, discipline.  Be even-tempered, content with second place, quick to forgive an offense.  Forgive as quickly and completely as the Master forgave you.  And regardless of what else you put on, wear love.  It’s you basic, all-purpose garment.  Never be without it” Collosians 3:9-11  (MSG)

Sien julle raak wat ek raaksien?  Die kleed van geregtigheid is nie ‘n fisiese kleed nie.  Dit is ’n totale nuwe lewe;  dit is Jesus wat in en deur ons moet leef!  Sonder Jesus kan ons dit nooit bekom nie!  Sonder Jesus kan ons nooit die kleed van geregtigheid ontvang nie, want die kleed van geregtigheid is die Lig en die Lewe van God wat ons harte oorneem.  Die kleed van geregtigheid is Jesus self wat ons totale harte oorneem, wat in en deur ons leef, maar voordat Jesus ons harte kan oorneem, moet ons eers die self afsterf.  Dit beteken ons moet deur die kruis van Jesus beweeg wat alleenlik op die ware Weg geleë is;  die kruis van Jesus is nie op die breë paaie nie.  Ons moet die vleeslikheid afsterf aan die kruis en ons moet geestelik in die graf geplaas word om na ’n sekere tyd as ’n nuwe mens op te staan.  Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die lappe eenkant in die graf gelê en net so moet ons ou, vuil klere eenkant in die graf lê.  Dit verteenwoordig ons ou lewe, ons ou geaardheid, die ou mens wat ons was.  In die graf verrig Abba Vader ’n hartsbesnydenis op ons waar ons Sy merk ontvang en wanneer ons die Gees van God in ons harte ontvang, is ons harte pure Lig!  Dan het ons die kleed van geregtigheid ontvang.  Dus ontvang ons die kleed saam met ons nuwe lewe en dit gebeur met wedergeboorte.  Wanneer Abba Vader die hartsbesnydenis op ons toepas, word ons ook gestempel met die seël van God.  Ons behoort dan aan God!  Ons word die mantel van geregtigheid omgehang en dan eers is ons korrek geklee vir die Bruilofsfees.  Dan het ons ware toegang tot die Fees… 

      Daar is ’n lering dat ’n mens elke oggend die wapenrusting moet aantrek of dat ons die wapenrusting oor onsself moet afbid, maar as jy al die bogenoemde Skrifte lees, sal jy sien die wapenrusting kom ooreen met die Lig van God wat ons ontvang wanneer ons sterf aan die self en God toelaat om in te meng in ons lewens om ons ’n Goddelike leefwyse te gee.  Die wapenrusting is nie iets wat ons fisies of met die mond kan aantrek nie, dis iets wat met ons hart moet gebeur.  Om die wapenrusting elke oggend oor jouself of oor jou kinders af te pleit, gee aan die mens vals hoop en vals verlossing wat mense lei om die korter, makliker paaie te volg.  Hierdie kortpaaie is ompaaie wat nie deur die kruis van Jesus beweeg nie en mense wat hierdie leringe volg, gaan met ’n skok by die Bruilof opdaag en besef hulle het nie die bruidsgewaad van Jesus aan nie, maar ’n vals wapenrusting wat nie die bruilofskleed van geregtigheid is nie.  Mense hou nie daarvan om te hoor dat dit wat hulle doen of dit wat hulle glo, vals is nie, want dis die vals maniere van verlossing wat maklik is!  Verlossing is nie sommer net so maklik nie, dis ’n opgee en afsterwe van die self en dis nie altyd ’n maklike pad om te stap nie.  Ons moet al die ou, vuil klere en vyeblare uittrek;  ons moet ontslae raak van ons sondes en ons ou lewensstyl.  Ons moet God toelaat om Jesus se karakter binne ons te omvorm en alleenlik deur die karakter van Jesus word ons as mens verander na die mens wat God wil hê ons moet wees.  Wanneer ons die vleeslikheid afsterf en ontslae geraak het van al die ou, vuil klere, is ons op die regte plek waar Jesus ons klee met Sy kleed van geregtigheid, wat die bruilofskleed is, en wat ons toegang verleen tot die Bruilofsfees.  Vir ons om deel te hê aan die Bruilofsfees van Abba Vader se Seun, moet die beeld van Jesus dus in ons aanwesig wees, wat die Lig van God is.  As ons harte sonder die Lig van God is, sal ons opgemerk en uitgegooi word…     

Mag ek en jy die keuse maak om alle onnodige klere uit te trek en ontbloot te staan in die Lig van God.  Dan kan God ons harte omvorm en ons klee met die Lig van God.  Die Lig van God werk altyd vanaf ons harte buitentoe, dit is nie iets wat met die blote oog gesien kan word nie, maar dit is wel sigbaar in die optrede en dade van die mens.    

As jy weer kyk na Mattheus 22 was daar mense wat nie geklee was met die bruilofskleed nie, maar hulle is dadelik uitgevang en uitgeooi.  Dit is die mense wat deur die vyand mislei was;  hulle het nie die stem van die ware Herder geken nie en het die verkeerde herder gevolg wat hulle gelei het om deur skelm plekke die Fees te betree.  Ons het gesien daar is net een ingang en dit is deur Jesus Christus.  Hierdie groep mense beweeg nie deur die DEUR (wat Jesus is) nie, maar hulle klim deur vensters en ontoelaatbare plekke.  Hulle het die vyand se maklike, breë paaie gevolg wat lei na verbode ingange;  hulle het nie die smal pad saam met Jesus gestap nie, want hulle het nie gehou van die klippe op die pad nie.  Hulle wou nie hulle sondes raaksien en bely nie, hulle wou nie gesuiwer word van hulleself nie.  Dit is die mense wat die Fees wou bywoon vir eie gewin of dat hulle nie in die hel moet beland nie.  Hulle het die uitnodiging met vals motiewe onderteken, want dit het nooit vir hulle oor Jesus gegaan nie, maar alleenlik oor die self.  God ken die motief van elkeen se hart en daarom is hulle uitnodiging nie gestempel met die bloed van Jesus nie.    

“Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God;  want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ’n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ’n bruid wat haar versier met haar juwele.”  Jesaja 61:10  (AFR33/53)  

Jesus is die enigste Deur

“Jesus antwoord:  ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’”  Johannes 14:6 (AFR33/53)

Daar is baie paaie wat lei na die Bruilofsfees, maar soos ons gesien het, lei ompaaie die mens op die vals weg.  Wat die mensdom nie besef nie, is dat daar net een ingang is na die Bruilofsfees en alleenlik die ware Weg lei na die korrekte ingang.  Nie een van die ompaaie lei na die korrekte ingang van die Fees nie.  Kyk wat sê Jesus in Johannes 10:9:

“Ek is die deur;  as iemand deur My ingaan, sal hy gered word…” Johannes 10:9 (AFR33/53)

Jesus is die enigste ingang.  Jesus is die DEUR na die Feesmaal!  Diegene wat nie deur die DEUR ingaan nie, probeer deur skelm plekke ingaan.  Die dief kan nie deur die deur van die skaapstal binnegaan nie, want God is die deurwagter en net soos God Sy kinders op die naam ken, ken Hy diewe ook op die naam.  Daarom moet die diewe op ’n skelm manier die skaapstal binnegaan.  Johannes 10 sê die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes en daarom lei hy sommige skape op die verkeerde paaie.  Selfs al sien hy die wolf naderkom, laat hy die skape staan en hy vlug;  die wolf vang die skape en jaag hulle uitmekaar.  Hierdie skape het die dief gevolg as hulle herder wat hulle na die verderf gelei het.  Hy het hulle gelei na die verkeerde ingang van die Fees.  Daarom is dit van uiterste belang dat skape die stem van die goeie Herder moet ken.  Skape wat nie Sy stem ken nie, kan maklik om die bos gelei word deur die vals herder te volg op verkeerde paaie.  Hulle is verleidelike diewe en rowers, hulle maak die pad baie maklik vir die skape om op te beweeg;  hulle beloof aan die skape ewigheid, seën en verlossing, en die arme, naïewe skape glo hulle.  As hierdie skape maar net die stem van die ware Herder geken het, sou hulle dalk besef het dat hulle besig is om ’n vals herder te volg.  

Sien julle hoekom is dit so belangrik dat ons die stem van ons Herder moet ken – alleenlik Hy lei ons op die regte pad na die Bruilofsfees.  Hy lei ons ook direk na die korrekte ingang van die Fees en hierdie DEUR is Jesus.  Diewe en rowers gaan nie die feesmaal binne deur die korrekte DEUR nie, maar hulle probeer ingaan deur skelm plekke… die groot probleem waarmee hulle te doen gaan kry, is dat ’n mens alleenlik by die korrekte DEUR geklee word met die Bruilofskleed, so hulle wat deur skelm plekke ingaan, ontvang nie die Bruilofskleed nie en daarom sal hulle soos ’n seer oog uitstaan.  Alles begin by die Herder wat ons lei en die pad wat ons volg.  Die maklike paaie lei na die verkeerde ingange van die Bruilofsfees.  

Wanneer ons die stem van Jesus ken, sal ons alle ander stemme verwerp en nie daarna luister nie.  Ons het nie nodig om die stem of die werke van die vyand te leer ken nie, want hy is soos ’n engel van die lig wat mense baie maklik om die bos lei.  Hy is so slinks dat jy regtig sal dink hy is die ware Herder.  Nee, fokus net op die stem van die ware Herder, leer ken net die stem van Jesus en verwerp alle ander stemme.  Jesus het nie nodig om deur skelm plekke in die skaapstal in te gaan nie, want die Deurwagter maak vir Hom oop en die skape luister na Sy stem;  Hy roep Sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit.  Wanneer Hy Sy eie skape uitgebring het, loop Hy voor hulle uit.  Die skape volg Hom, omdat hulle Sy stem ken.

“Ek is die deur;  as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind….  Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê.  Ek is die goeie Herder.  Die goeie Herder lê Sy lewe af vir die skape.  Ek is die goeie Herder, Ek ken My eie en word deur My eie geken.” Johannes 10:9,11,14 (AFR33/53)

Daar is dus net een manier om by die Bruilofsfees in te gaan, en dit is deur Jesus Christus.  Alleenlik deur Hom ontvang ons verlossing en redding, op geen ander manier nie.  Wanneer ons deur Hom beweeg, ontvang ons ook die Bruilofskleed wat ons toegang verleen tot die Fees.  Die makliker paaie wat lei na die Fees, is dwaalleringe wat hulle afkoms van die vyand het en wat verlossing vir die mens baie maklik maak.  Hulle beweeg nie deur Jesus nie en ontvang dus nie die ware verlossing, redding en ewige lewe nie.  Om deur Jesus te beweeg, beteken ook om deur die kruis van Jesus te beweeg wat beteken ons moet waarlik die self afsterf.  As ons nie deur die kruis beweeg nie, sterf ons nie ons eie wil af nie en kan ons nie weergebore word nie.  So die mens wat met ompaaie na die Bruilofsfees beweeg, kan nie weergebore wees nie…  Hulle het valslik tot bekering gekom en ook met valse voorwendsels die uitnodiging onderteken, maar hulle lewens sal getuig dat hulle nie deur die kruis van Jesus beweeg het nie, want die Lewe van Jesus sal nie in hulle teenwoordig wees nie.       

“Jesus antwoord:  ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’”  Johannes 14:6 (AFR33/53)

Jesus was ons seer voete

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie.’  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou nie was, het jy geen deel aan My nie’.”    Johannes 13:8 (AFR33/53)

Voordat ons op die ware Weg wandel, het ons almal die breë, maklike pad gevolg.  Die breë pad bestaan uit lekker sagte rooigrond met geen klippe of stof.  Daarteenoor is die pad van God ’n moeiliker pad… dit is wit en stowwerig met baie klippe.  Ons het gesien dat Abba Vader elke klip op sy plek lank reeds vooruit beplan het en dit is deur die klippe op die ware Weg wat God die motief van die hart van die mens toets.  Dit is deur die klippe waar God die ware en vals volgelinge van mekaar skei, want die vals volgelinge sal terugkeer na die breë pad.  Die breë pad is die maklike pad met geen klippe, en wanneer ons van die breë pad af na die smal paadjie kom, is ons almal se voetsole sag en dun.  Ons voetsole was gewoond aan die lekker sagte rooigrond van die breë pad en nie aan die klipperige pad van God nie.  Die gevolg is dat ons voete geestelik baie vinnig seer gaan raak op die pad van God.  

Aan die begin van my staproete op die ware Weg, het ek op ’n dag onder gebed inmekaargesak en gehuil en gehuil en gehuil. Ek het soveel teëstand gekry, ek het al my vriende verloor, dit voel asof mense ’n mens spot en snaaks aankyk, en boonop is my voete so rou-seer dat ek nie ’n tree verder kon gee nie.  Onder gebed het ek inmekaargesak en gesnik en gehuil. Jesus het op die pad langs my kom sit, my vertroos en my seer voete in Sy hande geneem, die stof en bloed afgewas en sagkens my voete met salf gevryf totdat al die seer weg was.  Hy het aan my verduidelik dat my voetsole nog dun is, maar elke keer wanneer my voete so seer is dat dit voel ek kan nie meer aangaan nie, moet ek kom stilsit sodat Hy my vuil voete kan was en my seer voete sagkens kan masseer met die salf van God.  Dit sal my voetsole mettertyd dikker maak sodat ek die pad vorentoe makliker sal kan aandurf.  Met tyd kon ek voel my voete kon al hoe meer verdra en hoe meer tyd ek by die voete van Jesus spandeer het, hoe langer en meer WOU ek tyd saam met Hom spandeer.  Ek kon ook duidelik agterkom dat hoe meer tyd ek by Jesus se voete deurgebring het, hoe makliker het die pad geword, hoe meer kon ek begin hanteer en hoe minder het my voete seer geraak.  Dit maak nie saak hoe goed ons voete die klipperige pad kan hanteer nie, ons moet nogsteeds elke dag gaan stilsit by die voete van Jesus waar Hy die stof van ons voete afwas en ons voete salf.  

As ons voete nie vol stof is nie, is ons op die verkeerde pad, want op die breë paaie is nie stof nie, alleenlik op die pad van God.  Dit is ook met ’n doel dat Sy pad stowwerig is – sodat ons voete MOET vuil word en ons elke dag kan gaan stilsit by die voete van Jesus sodat Hy ons kan skoonwas van die stof, asook ons sondes wat ons aan Hom bely.  Die stof aan ons voete is om ons te herinner dat ons gewas moet word deur Jesus.  Diegene wat dink hulle voete is skoon, wat dink hulle lewe is sonder sonde en dat hulle nie nodig het om elke dag by die voete van Jesus te kom sit sodat Hy hulle voete was nie, is duidelik nie op die pad van God nie.  Hierdie mense dink hulle is die gesonde mense wat nie die Geneesheer nodig het nie (Mattheus 9:12,13), maar Jesus wag juis vir die sondaars om hulle voete te was en hulle te vergewe van hulle sondes.  Lees bietjie die volgende Skrif baie mooi:

God is Lig.  Hy wat in die Lig nie wandel nie, het geen gemeenskap met Hom nie. “…God is Lig, en geen duisternis is in Hom nie.  As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar;  en die bloed van Jesus Christus, Sy Seun, reinig ons van alle sonde.  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die Waarheid is nie in ons nie.”                                                                       1 Johannes 1:5-8 (AFR 33/53)

 Dit is belangrik dat ons daagliks ons sondes sal raaksien en bely, dat ons elke dag voor Jesus sal gaan sit sodat Hy ons voete kan was en ons kan vergewe vir ons sondes.  As jy hierdie Skrif van 1 Johannes 1 baie aandagtig lees, sal jy sien dat ons sondes vergewe word AS ons in die teenwoordigheid van die Lig is.  Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Lig is, is ons op die ware Weg saam met Jesus.  Jesus is nie teenwoordig op die breë paaie nie, want Hy is die enigste Weg!  Die maklike, breë paaie is in die duisternis geleë en die mense op hierdie paaie sien nie waarheen hulle oppad is nie.  Jesus is nie teenwoordig op die breë paaie nie, so word die mense op breë paaie se voete gewas deur Jesus?  Nee!  Word hulle sondes vergewe?  Nee!  Baie mense gaan my veroordeel oor wat ek sê, maar dis omdat die mensdom wil lewe soos hulle wil en nogsteeds die ewige lewe daarby wil hê…  Ons kan nie ons brood aan albei kante gebotter hê nie;  ons kan nie deel hê aan die beker van die Here en terselfdertyd aan die beker van die bose nie.  Ons moet die keuse maak!  Ons moet die keuse maak op watter pad ons gaan wandel en ons moet die keuse maak om ons sondes raak te sien.  Dit is ’n keuse wat ons maak om elke dag te gaan stilsit by die voete van Jesus en Hom toe te laat om die stof van ons voete af te was en ons sondes te vergewe.  Dit gebeur alleenlik op die smal paadjie wat die ware Weg is. 

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie’.  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou nie was, het jy geen deel aan My nie’.”    Johannes 13:8 (AFR33/53)

In die Engelse vertaling staan:  

“If I don’t wash you, you don’t belong to Me.” John 13:8 (GWT)

’n Kort sinnetjie met baie betekenis!  Mense wat nie daagliks stilsit by die voete van Jesus om gewas te word nie, behoort ook nie aan Hom nie.  Hulle kom sit nie stil by Hom nie, want hulle is op die verkeerde pad.  As ons nie saam met Jesus wandel nie, wandel ons nie in die Lig nie en as ons nie in die Lig wandel nie, het ons nie gemeenskap met Jesus nie.  As ons nie gemeenskap het met Jesus nie, kan Sy bloed ons nie skoonwas nie en dit beteken ons sondes word nie vergewe nie.  Daarteenoor, wanneer ons hand aan hand saam met Jesus op die ware Weg wandel, wandel ons in die Lig;  ons het gemeenskap met Hom, Sy bloed was ons skoon en Hy verbind en maak ons seer voete heel.  

Die breë pad het nie stof nie, want dis ’n lekker sagte rooigrondpad, soos ’n kleipad.  As die mens afkyk op sy voete, sien hy geen vuilheid of stof nie, maar hy lig nooit sy voete op om te kyk hoe vuil sy voetsole is nie.  Die klei het al so aangepak om ’n vreeslike vuil laag onder op sy voetsole te vorm, maar die mens kies om dit nie raak te sien nie.  Daar is net een manier om ’n mens se vuil voete raak te sien en dit is deur die Lig-Woord op te tel en dit toe te laat om ’n lig te skyn op die vuilheid van die voete, asook die hart…  maar omdat die grootste gedeelte van die mensdom nie tyd met God en Sy Woord spandeer nie, sien hulle nie hoe vuil hulle voete en hart van sonde is nie.  Omdat hulle dink hulle is gesond en skoon, sien hulle nie die nut daarvan in om elke dag by die voete van Jesus te sit om skoongewas te word nie.  Dit is so hartseer en dit is die groot probleem met die bose “mindset” waarmee ons grootgeword het…  Ons is grootgemaak met die idee dat Jesus vir ons sondes gesterf het;  dat Hy ALREEDS al ons sondes vergewe het en dat ons ALREEDS vergewe is!  Ons word groot dat dit in die haak is om net Sondae kerk toe te gaan, om nou en dan deur die week ’n rympiegebed op te sê…  Ons is nie grootgemaak met die Waarheid dat ons ’n verhouding met Abba Vader moet hê nie.  Ons is nie geleer dat ons op die een ware Weg moet wandel om vergifnis vir ons sondes te ontvang nie.  Dit is nie dat ons iets moet DOEN om vergifnis te ontvang nie, dit is dat ons in ‘n regstaande verhouding teenoor Jesus moet staan om vergifnis te kan ontvang.  Ons moet in die Lig wandel en gemeenskap hê met Jesus, dus ’n verhouding met Jesus hê, sodat Hy ons kan skoonwas van ons sondes. (1 Johannes 1:7)  Om op die breë paaie te wandel, plaas ons nie in die regte verhouding met Jesus nie, maar dit skei ons van Jesus waar Hy nooit ons voete sal was nie.  

Ek kan nie genoeg klem daarop lê hoe uiters belangrik dit is dat ons elke dag tyd moet spandeer met Abba Vader nie.  Dit is so belangrik dat Jesus ons voete elke dag was en salf… en dan voel ek ook om vir Jesus te sê soos Petrus vir Hom gesê het:

“Here, was nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof.”  Johannes 13:9 (AFR33/53)

’n Wonderlike les wat ek uit die storie van Johannes 13 geleer het, is dat Jesus selfs Judas se voete gewas het.  Jesus het geweet wie Hom gaan verraai.  Die heeltyd wat Judas Hom gevolg het as ’n dissipel, het Jesus geweet hy gaan Hom verraai.  Jesus het geweet Judas is nie ’n ware dissipel nie, maar ’n vals volgeling.  Nogsteeds het Jesus Judas se voete gewas.  Hoe sal ek en jy reageer as ons weet iemand is met ons vriende net om ons te verraai?  Gaan ek en jy uit nederigheid die persoon se voete was wat ons in die rug gaan steek?  Judas was van die begin af nie ’n ware dissipel van Jesus nie en al het Jesus dit geweet, het Hy hom nogsteeds dieselfde behandel.  Jesus het wel Judas se voete gewas, maar dit kon nie sy hart verander nie.  Daar is dus mense wat op die Weg van God wandel wie se harte nie opreg is nie.  Jesus was ook hulle voete!  Die verskil in die vals volgelinge teenoor die opregte volgelinge, is dat die opregte volgelinge sal volhou op die pad van God tot by die Bruilofsfees.  Hulle sal al die toetse deurstaan, maar die vals volgelinge sal nie al die toetse op die pad van God kan hanteer en deurstaan nie;  hulle sal op een of ander stadium terugkeer na die breë pad.   

Dit bly vir my wonderlik hoe God alles met ’n doel beplan – as ek dink aan die stowwerige pad…  God kon dit ook seker ’n mooi, gladde pad, sonder stof gemaak het, maar met ’n doel het Hy dit baie stowwerig en vol klippe gemaak – sodat ons MOET gaan stilsit by Jesus om skoongewas en gesalf te word. Sonder die stof en die klippe in die pad, sou ons nie nodig gehad het om te gaan stilsit by Jesus nie.

Mag elkeen die regte keuse maak om die breë paaie te verlaat en Jesus te volg op die ware Weg.  Al raak jou voete seer, moenie moed verloor nie, want Jesus is altyd langs jou om jou moed in te praat en jou seer voete in Sy tere hande te neem waar Hy dit sagkens met helende water was.

Om sover op te som:  Ons word gesuiwer op die pad van bekering.  Ons hartsmotief word getoets op die pad van God…  Ek kom weer terug na die vraag:  Hoekom het jy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  Die vals volgelinge gaan nie hou van die moddergooiers, die verwerping en die doringkroon nie… hulle het die pad gekies om gekroon te word as ’n kind van die Koning sodat dit kan goedgaan met hulle.  Hulle gaan nie daarvan hou om ’n punt daarvan te maak om hulle sondes te bely aan Abba Vader nie en hulle gaan nie hulle ou lewe wil agterlaat nie.  Hulle sal wel die ware Weg verlaat en terugkeer na breë paaie.  Hulle glo dat die breë paaie ook lei na die Bruilofsfees, maar die probleem is dat as ons nie deur die kruis van Jesus beweeg nie, ons nie die Fees binnegaan deur die korrekte ingang nie…

“Don’t lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing.  You didn’t know any better then;  you do now.  As obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God’s life, a life energetic and blazing with holiness.  God said, “I am holy;  you be holy.” 1 Peter 1:14-16  (MSG) 

Net een ware Weg

“Die Pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal.  Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra.  Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei, maklik om op te loop en baie breed.  Baie mense loop daarop.  Span julle daarom in om op God se smal pad te bly stap.”  Mattheus 7:14 (Die Boodskap)

Daar is net een ware Weg wat lei na die Bruilofsfees en dit is nie ’n maklike pad nie.  Ons het gesien Jesus sê in Lukas 14 en in Mattheus 10 dat dit nie maklik is om ‘n volgeling van Hom te wees nie en dat ons mooi moet bereken wat die prys is om hierdie pad te stap.  As ons in ons hart nie honderd persent bereid is om ons kruis op te tel en ons lewe totaal te oorhandig aan Abba Vader nie, moet ons dit eerder los.  Hierdie pad is die pad van bekering.  Wanneer ons tot ware, opregte bekering kom en ons rug op die wêreld draai, lei Jesus ons op hierdie pad wat lei na die kruis wat op die kop van Golgota geleë is.  Dit is ’n lang pad om te stap en hierdie pad is vol leringe, teregwysings, beproewinge en baie gesprekke met die Lig van die lewe.  Daar is baie klippe op die pad van God en elke klip is deur God op ’n bepaalde plek geplaas om ons lesse uit die lewe te leer, maar ook om ons te leer om op Hom te vertrou om die klippe uit ons pad te rol.  God het nie klippe op die breë paaie geplaas nie, alleenlik op Sy pad.  Ons moet leer om nie die weë van die wêreld te volg nie, maar die eerbare lewe te lei;  om dinge nie soos die wêreld en sy mense te doen nie, maar om elke dingetjie tot in die fynste besonderhede op God se eerbare manier te doen en om die voorbeeld van Jesus te volg.  1 Petrus 1 vanaf vers 13 handel oor die vermaning om heilig te wees en vers 15,16 sê:

“Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is:  ‘Wees heilig, want Ek is heilig.’” 1 Petrus 1:15,16 (AFR33/53)

Dit is ’n smal pad en niemand dra ’n goue kroon op die hierdie paadjie nie, alleenlik ‘n doringkroon.  Daar sal altyd verwerping, spottery en moddergooiery wees vanaf die toeskouers aan die kant van die pad, maar ons moet leer om dit op Jesus se manier te hanteer en die ander wang te draai.  Net soos Jesus die pad na Golgota met al die vernedering, pyn en lyding moes stap, moet ons ook bereid wees om hierdie pad te stap.  Ons is nie meer spesiaal as Jesus dat ons omstandighede enigsins gaan verskil van Syne of dat die wêreld ons enigsins beter gaan behandel as wat hulle Hom behandel het nie.  Jesus sê ook vir soveel wat hulle aan Hom gedoen het, sal hulle ook aan ons doen.  Dit is ’n smal pad vir sondaars en siek mense, nie vir mense wat hulleself regverdig en gesond ag nie.  Vals volgelinge se trots en hoogmoed veroorsaak dat hulle hulleself as regverdig beskou en daarom sien hulle nie hulleself as sondaars nie.  Hulle sien nie die nut daarvan in om  hulle sondes te bely nie.  Baie wettiese godsdienstiges sien hulleself as heilig omdat hulle hulle eie wette gehoorsaam en diegene wat nie hulle mensgemaakte wette wil gehoorsaam nie, word deur hulle veroordeel.  Hierdie mense volg eintlik maar net hulle eie pad na onwettige ingange van die Bruilofsfees.  Dan is daar ook diegene wat reken hulle is op die ware Weg, maar hulle lewe net soos hulle wil.  Hoekom staan daar dan in 1 Petrus 1 dat ons heilig moet word in ons lewenswandel?  Ons moet gesuiwer word van onsself en dit kan alleenlik op die ware Weg gebeur. 

Daar is baie ompaaie wat baie makliker is om te volg as die Weg van God.  Dit is makliker omdat daar nie van die mense verwag word om die vleeslikheid af te sterf nie.  Daar word nie van die mense verwag om hulle sondes te erken en te bely nie.  Hulle glo die leuen dat Jesus alreeds al hulle sondes vergewe het en dat hulle net moet glo dat hulle gered is.  Verder kan hulle aangaan met hulle wêreldse lewe soos hulle wil.  As ’n mens die Woord mooi lees, veral waar Jesus aan die woord is, maak dit glad nie sin dat ons kan leef soos ons wil en net aanvaar dat Jesus vir ons gesterf het nie.  Ons moet geestelik dieselfde pad as Jesus stap en ons moet die vleeslike self met die vleeslike begeertes kruisig, want as ons nie die ou mens afsterf nie, kan daar nie ’n geboorte van ’n nuwe geestelike mens wees nie.  Ons moet dus by die kruis van Jesus uitkom en Sy kruis is alleenlik op die ware Weg.  Die kruis van Jesus is nie op ompaaie nie en dit is hoekom mense op die ompaaie nie tot wedergeboorte kan kom nie.  As die kruis van Jesus nie teenwoordig is nie, kan daar nie ’n sterfte en ’n nuwe geboorte plaasvind nie.  Ompaaie en kortpaaie loop nie deur Golgota nie, maar ’n ompad verby dit, die kruis op Golgota word dus vermy.  Daar is ook geen sondebelydenis op hierdie paaie nie;  dalk net ’n kort gebed wat agter die dominee aangebid word en dan is hulle kwansuis gered.  Die meeste kerke funksioneer op die ompaaie en kortpaaie;  hulle skep ’n goeie mikro-klimaat vir bakterieë en kieme om te vermeerder in hulle kerke;  dit raak vermaaklikheids-samekomste en die mensdom is mal daaroor – hoe lekkerder die vermaak, hoe groter is die samekomste;  hoe lekkerder die “worship”, hoe groter groei die ledetal.  Ek het ’n kerk verlaat waar ’n leraar gesê het dat hy alleenlik sal preek oor die liefde van God, en as daar iemand in sy gemeente is wat wil hê hy moet vir hulle preek oor sonde en hoe verkeerd dit is, moet hulle eerder uit sy kerk uitstap en ’n ander kerk gaan soek.  Hy het geweier om sonde op die naam te noem en mense te vermaan om hulle sondige lewe te laat staan, want God is ’n God van liefde wat mense vergewe vir hulle sondes.  Hierdie kerk en leraar is nie op die pad van God nie, want op die pad van God, gaan dit grotendeels oor sondebelydenis, om jou sondes vas te vat en die keuse te maak om dit te laat staan;  om dit te bely aan Abba Vader sodat Hy jou kan skoonmaak daarvan.  Die ware Weg is ‘n pad van heiligmaking en hoe kan God ons skoonmaak as ons nie ons sondes aan Hom bely nie?  So enige kerk of leraar wat die siening het dat hulle nie oor sonde hoef te praat nie, is verseker op ’n ompad.  Op ompaaie word die leuen ook aan die mensdom geleer dat Jesus ALREEDS vir die sondes van die mens gesterf het, so jou sondes is ALREEDS vergewe, jy kan net glo in Jesus.  Ek stry nie dat God ’n God van Liefde is nie, Hy is vol vergifnis en genade vir ons, maar God is ook ’n heilige God en dit is Sy begeerte dat ons ook heilig sal leef soos Hy heilig is.  God haat sonde, want sonde bou ’n muur tussen mens en God en dit verwyder die mens van God deurdat dit die hart van die mens verduister.  Sonde moet vasgevat word.  God wil hê die mens moet sy sonde raaksien en daaroor begin heers.  As ons nie ons sonde afsterf nie, neem ons nie ons kruis op nie en as ons nie ons kruis opneem nie, is ons op die verkeerde pad.  As jou kerk jou leer dat Jesus alreeds vir jou sondes gesterf het sodat jy gered is as jy dit glo, is ek bevrees jy is alreeds saam met daardie kerk op ’n verkeerde pad.  Kerke is veronderstel om mense te lei na sondebelydenis en om ’n ware verhouding met Jesus te bou, maar die meeste lei eerder die mens om dieper in die kerk in te groei, om eerder verhouding met gemeentelede te bou as met God…  Kerke is vermaaklikheidsbyeenkomste wat slaappille aan die mense bedien wat die mensdom in ’n heerlike beswyming hou.  Kerke sus die mensdom aan die slaap deur hulle gerus te stel in hulle sonde.  Niemand is lus om te hoor dat daar straf is vir sonde nie, maar almal hou daarvan om te hoor dat al hulle sondes alreeds vergewe is en daarom is die ledetal van hierdie gewilde vermaaklikheidsbyeenkomste so hoog.  Die hartseer uiteinde van hierdie byeenkomste is die hel, want hierdie kerke lei niksvermoedende, naïewe mense reguit na die pit van die hel en die beheerder agter hierdie bose komplot, is Satan.   

Daarteenoor sal die mens op die pad van God alles in sy vermoë doen om Abba Vader te behaag, om verhouding te bou met Abba Vader en om Hom te gehoorsaam, want al wat vir hierdie mens belangrik is, is dat God oor hom sal glimlag.

“You’re blessed when you stay on course, walking steadily on the road revealed by God.  You’re blessed when you follow His directions, doing your best to find Him.  That’s right – you don’t go off on your own;  you walk straight along the road He set.  You, God, prescribed the right way to live; now You expect us to live it…”  Psalm 119:1-8 (MSG)

Moet asseblief nie die fout maak om te dink dat die groot skare mense op die regte pad is nie, want alleenlik die breë pad is breed genoeg vir skares om op te loop.  Die pad van God is smal en daar kan nie skares op een slag daarop stap nie. 

“…do not go along with the crowd, the empty-headed, mindless crowd…”  Ephesians 4:17 (MSG)  

Ons is baie vinnig om onsself te veroordeel deur te dink ons is verkeerd omdat almal om ons anders dink en optree as ons.  Dit is ’n ingebore karaktertrek van die mens om nie stroom-op te beweeg nie, maar om eerder die skare na te boots en die oorgrote meerderheid te volg.  Dit is mos baie makliker om met die stroom te beweeg as teen die stroom, maar die probleem lê in die afgronde waarheen die stroom oppad is!  Die mensdom in die stroom word so besig gehou met onbenullige, wêreldse dinge dat hulle nie agterkom dat die afgronde van die hel aan die kom is nie…  

Daar is net een ware Weg wat lei na die Bruilofsfees en dit is die Weg van die Waarheid en die Lewe.  God verwag van ons om ons lewenswandel skoon te hou en heilig te lewe:

“Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;  en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.” 1 Petrus 2:11-12  (AFR33/53)

Dit is nie moeilik om die pad van God te volg nie, want God is ons baie genadig deurdat Hy aan ons ’n Lig bied wat die pad vir ons verlig om ons te help om nie verder in duisternis te wandel nie.  Daarom is dit nie vir ons nodig om ‘n leraar of ’n kerk te volg nie, maar is ons veilig wanneer ons die pad volg wat die Lig aan ons uitwys.  Geen mens het ’n medium nodig nie!  Dit is hoekom Jesus gesterf het aan die kruis… Hy het daardeur die pad oopgemaak vir jou en vir my om direk met Abba Vader verhouding te kan hê.  Moenie dat ’n kerk of ’n leraar jou verbind aan Abba Vader nie, jy kan self ’n verbinding met Abba Vader hê en dit ontwikkel alleenlik in afsondering in ons binnekamers. 

“U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n Lig vir my pad.” Psalm 119:105  (AFR33/53)

“Wees gehoorsaam aan die boodskap van God wat julle goed ken.  Daardie boodskap hou julle soos ’n padkaart op die regte pad en daardie pad sal julle vir altyd by God uitbring.” Jakobus 1:21 (DB) 

“Jesus het gesê:  “Ek is die Lig van die wêreld;  wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die Lig van die lewe hê.” Johannes 8:12  (AFR33/53)

As ons op die ware Weg is, hoef ons nooit bekommerd te wees dat ons sal verdwaal nie, want oral langs die pad is aanwysings wat God vir ons stel deur die Woord wat Hy aan ons bied.  Ons moet net die keuse maak om Jesus se hand te vat en Hom te volg. 

“Take me by the hand;  lead me down the path of truth…  He gives the rejects His hand, and leads them step-by-step.  From now on every road you travel will take you to God.  Follow the Covenant signs;  read the charted directions.”  Psalm 25:5,9,10 (MSG)

As ons die keuse maak om Jesus se hand te vat en die pad saam met Hom aan te durf, sal Hy ons nooit alleen los nie.  God sal almal wat Hom liefhet, wat Hom dien en gehoorsaam, se hande vat en help om die regte keuses te maak.

Moddergooiers  

Daar is baie spotters en moddergooiers langs die pad wat ons uitjou en dink ons is baie eensaam omdat ons nie deel van die skare is nie, maar die ironie van die saak is dat hulle nie vir Jesus langs ons kan sien nie.  Die moddergooiers gaan nie hou van dit wat ons sê of dit wat ons doen nie en daarom gaan hulle ons keer op keer bestook met modder.  Hulle gaan nie daarvan hou as ons ’n leuen op die naam noem nie;  hulle gaan nie daarvan hou dat ons hulle aanvat oor sonde nie;  hulle gaan nie hou van die waarheid wat uit ons monde kom nie, want die waarheid kla hulle gewete aan en die waarheid is soms bitter.  Die modder wat hulle ons mee gooi, kan in elkgeval niks aan ons doen nie, want as ons die salwing van God oor ons het, kan niks aan ons vassit nie.  Dit drup van ons af en daar sal geen teken van modder op ons wees nie.  Ons moet leer om nie te fokus op die moddergooiers langs die pad nie en ons mag hulle nooit teruggooi met modder nie.  Psalm 37 in Die Boodskap sê ons moenie eers ons energie mors om oor hulle te praat nie.  Fokus net op Jesus en die goeie dinge wat jy vir ander kan doen en Abba Vader sal jou op die regte pad hou.  Vers 12-14 van Psalm 37 sê dat slegte mense niks van God se kinders hou nie en dat die boosdoeners altyd sal probeer om God se kinders uit die weg te ruim, maar God lag vir hulle, want Hy weet hulle tyd raak min.  Hulle dag sal kom.  Slegte mense sal altyd mense wat op die regte pad is, probeer doodmaak – nie fisies nie, maar geestelik.  Saam met die moddergooiers en spotters, is daar ook baie wolwe langs die pad wat geklee is in skaapsklere – hulle is die vals profete en vals leraars wat enigiets in hulle vermoë sal probeer doen om ons te oortuig om die afdraaipaaie te kies wat ons sal teruglei na die skares.  Lees Deuteronomium 13:1-5.  Vers 5 in The Message staan vir my uit: 

“… that prophet or visionary must be put to death.  He has urged mutiny against God, your God, WHO RESCUED YOU FROM EGYPT, WHO REDEEMED YOU FROM A WORLD OF SLAVERY AND PUT YOU ON THE ROAD ON WHICH GOD, YOUR GOD, HAS COMMANDED YOU TO WALK!”   Deuteronomy 13:5 (MSG)

Vermy kortpaaie, ompaaie en breë paaie!  Nie een van daardie paaie lei deur die kruis van Jesus oppad na die korrekte ingang van die Bruilofsfees nie.  Dit is hoekom al die ander paaie maklike paaie is om te stap – die mens hoef nie te sterf aan die self nie… maar as daar nie ’n sterfte nie, is daar ook nie ’n opstanding vir die mens deur Jesus nie.  Om deur die kruis te beweeg, beteken om deur Jesus te beweeg;  dit beteken om te sterf aan die self sodat Jesus in en deur ons kan leef.  Nie een van die ander paaie kan dit aan ons bied nie. Hou Jesus se woorde in gedagte:

“Wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  Wie sy lewe vind, sal dit verloor;  en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.” Mattheus 10:38,39 (AFR33/53)  

Klippe op ons pad

“God, your God, is testing you to find out if you totally love Him with everything you have in you.  You are to follow only God, your God, hold Him in deep reverence, keep His commandments, listen obediently to what He says, serve Him – hold onto Him for dear life!”  Deuteronomy 13:4 (MSG)

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God”   1 Peter 1:7 (GWT)

Op die pad wat ons saam met Jesus stap, is baie klippe en elke nou en dan vermaan Jesus my om nie na die klippe in die pad te kyk nie, maar my kop omhoog te hou en my oë alleenlik op Hom gevestig te hou.  Ek moes leer om nie na die klippe in die pad te kyk nie;  om glad nie daarop te fokus nie.  Aan die beginstadium van my wandel saam met Jesus op die ware Weg, het die klippe my begin ontsenu en ek het begin wonder waar hierdie klippe vandaan kom en of dit dalk Satan is wat hierdie klippe op my pad geplaas het.  Ek het met Jesus daaroor begin praat, maar Hy het aan my verduidelik dat die klippe nie deur Satan op ons pad geplaas is nie, maar deur God self.  Nog voor ons geboorte het God alreeds ons pad beplan en uitgelê, met elke klip presies op die plek waar Hy dit wou hê.  Hierdie klippe is die beproewings wat oor ons pad kom;  dit is die struikelblokke in ons lewe, die probleme en moeilike omstandighede, maar moenie mismoedig raak nie, want 1 Korintiërs 10:13 sê dat God ons nooit in die steek sal laat nie.  Hy sal ons ook nie beproef bo ons kragte nie.  Deur die klippe wat God op ons pad geplaas het, wil Hy ons omvorm na Sy wil, en hoe kan God ons omvorm na Sy beeld deur dit altyd net goed met ons te laat gaan?  Romeine 5:3-4 sê al kry ons nou baie swaar, moet dit nie ons blydskap wegvat nie, want swaarkry vorm en slyp ons om nog meer op God te vertrou.  Wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk, Christelike karakter te vorm wat maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. 

Abba Vader het my deur die tyd geleer om geensins my fokus op die klippe te plaas nie, maar heeltyd my oog op Jesus te hou.  Ek moes leer om nie te fokus op die probleme in my lewe nie, want die oomblik wanneer ons op ons probleme begin fokus, ontsenu dit ons en begin ons allerhande menslike plannetjies uitdink om dit op te los.  Dan is dit die “eie ek” wat die probleem op ’n menslike vlak probeer uitsorteer en die kans is baie groot dat ons ’n groter gemors gaan maak daarvan en ons tone ten bloede teen die klippe gaan stamp.  Maar wanneer ons ons oë afhaal van die klippe en alleenlik op Jesus fokus, met Hom praat oor ons probleme en die keuse maak om die probleem aan Hom te oorhandig sodat dit opgelos kan word na Sy wil, dan sal Hy dit vir ons uitsorteer op ’n Goddelike manier wat altyd die regte manier is.  Ons bid:  “Laat U wil geskied”, maar laat ons regtig ons probleme en omstandighede in die hand van Abba Vader?  Laat ons God regtig toe om ons probleme op Sy manier op te los?  Ons vra Hom dat Sy wil moet geskied, maar tog prewel ons ook hier onderlangs wat ons graag wil hê.  Ons eie wil en die wil van God stem nie altyd ooreen nie, so dit vat baie van ons om met ’n opregte hart vir God te kan sê:  “Abba Vader, hier is hierdie probleem in my lewe – vir die goed of die sleg, ek sal vertrou dat dit sal geskied volgens U wil.” 

Die oomblik wanneer ons afkyk na die klippe in ons pad, is ons so intens op die probleem gefokus dat ons skoon van Jesus langs ons vergeet.  Sommige klippe is regtig groot en ons gaan sukkel om hulle uit die pad gerol te kry.  Onthou net, hierdie pad is regtig baie smal – so smal dat sommige klippe regtig die hele pad vol lê.  Die mens kan nie self so ’n groot klip uit die pad uit wegrol nie, maar wanneer ons gefokus is op Jesus en Hom vertrou, sal Hy die klip uit ons pad wegrol voordat ons ons tone stukkend stamp daarteen.  Soms faal ons en fokus ons te erg op die probleem en nie op Jesus nie;  ons probeer ons eie wil afdwing op God en op die ou end stamp ons ons tone ten bloede teen die massiewe klippe.  Dit gebeur met ons almal, maar Abba Vader sal ons nooit verlaat nie…  Wanneer ons faal en ons tone is so stukkend, sal Jesus maar net weer ons stukkende tone heelmaak… Wat ’n wonderlike genadige God dien ons!  Kyk wat sê Jakobus 1 in Die Boodskap:

Slegte dinge in jou lewe is nie altyd sleg nie  “My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word.  Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees.  Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef.  Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op Hom te vertrou, kom wat wil.  So sal julle geestelike grootmense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree.” Jakobus 1:2-4 (DB)

1 Petrus 1:6,7 sê daar gaan allerhande dinge in ons lewe gebeur wat nie vir ons lekker is nie, maar God toets ons geloof daardeur.  Ons moenie dat slegte omstandighede ons van stryk bring nie.  Kyk wat gebeur met goud – om die vuil en onsuiwerhede uit goud te kry, word dit in ’n warm vuur geplaas om die vuil weg te smelt.  Op hierdie manier moet ons geloof ook getoets en gesuiwer word en as ons geloof sterk bly deur moeilike tye, behaag ons God.  God het dus ’n plan met elke dingetjie wat in ons lewe gebeur.  God is nie ’n nare God wat ons aspris probeer seermaak nie.  Soms ervaar ons ’n sekere situasie as onregverdig teenoor ons en raak ons kwaad vir God omdat Hy sekere dinge toelaat in ons lewens;   soms is dit vir ons moeilik om te verstaan waar God is in die seer van hierdie wêreld, maar deur al die “trials and tribulations” moet ons net altyd onthou dat God ons probeer suiwer.  Net soos goud gesuiwer moet word deur vuur, moet ons ook gesuiwer word.   

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God.”   1 Peter 1:7 (GWT)

Ons almal sou beproewinge wou vryspring as ons kon.  Beproewinge kom nie van Satan af nie en dit is ook nie oorgedra deur die sondes van ons voorouers nie.  Mense wat dit glo, maak staat op die sny van bloedlynvloeke of ander snaakse goed om die beproewinge vry te spring, maar as ons dit doen, word ons nooit gesuiwer van ons onsuiwerhede nie!  Om bloedlynvloeke te sny, gaan in elkgeval ook nie beproewinge uit jou lewe uit “wegtoor” nie.  Beproewinge is broodnodig!  Om in ’n put gegooi te word soos Josef is soms nodig!  Kyk waar het dit Josef op die ou end laat uitkom…  Kyk wat het God deur Josef vir Sy volk gedoen omdat Josef op God bly vertrou het, maak nie saak deur watse sleg hy moes gegaan het nie.  Hy het nie vir Satan die skuld gegee en om elke hoek en draai vir Satan probeer wegjaag uit sy omstandighede nie;  hy het ook nie die skuld op sy bloedlyne gepak en bloedlynvloeke probeer sny sodat sy omstandighede moet verander nie.  Hy het net op God bly vertrou en dit is wat ons ook moet doen wanneer ons die klippe op ons pad teëkom.  Op daardie tydstip is dit baie sleg en vra ons baie vrae aan God, want baie keer voel Hy so ver van ons.  Dit voel asof Hy ons nie wil help nie, maar dit is glad nie die geval nie.  God sal ons nooit verlaat nie, Hy laat alles gebeur met ’n doel.  Dit is juis daardie moeilike tye wat ons moet leer en fokus om op God te vertrou.  Hebreërs 12:5-6 leer ons ook dat ons nie moet tou opgooi as God ons teregwys op ons foute deur soms bietjie hard op te tree teenoor ons nie.  Hy doen dit omdat Hy ons liefhet, net soos ons ook ons eie kinders tugtig wanneer hulle stout is.   

Die klippe op ons pad is juis daar geplaas om die vals en ware bekeerdes van mekaar te skei (met ander woorde, die ware en vals volgelinge), want die vals volgelinge of vals bekeerdes gaan nie die klippe in die pad kan hanteer nie.  Onthou net, hulle het gekies om na die Bruilof toe te gaan vir voorspoed, sodat dit met hulle goed moet gaan, om die Fees te gaan geniet en feeskos te eet;  hulle het nie die prys wat dit kos om die Weg van God te volg, in berekening gebring nie.  Hulle gaan nie hou van die verwerping en moddergooiery van die wêreldlinge nie.  Hulle gaan nie daarvan hou om hulle lewe op die spel te plaas en alles oor te gee aan God nie.  Hulle gaan nie hou van die probleme wat op hulle wag nie en daarom gaan hulle vinnig ’n afdraaipad soek wat teruglei na die makliker paaie wat lei na die Fees.  Hulle gaan die pad soek wat sonder klippe is!  Sommige mense gaan God blameer as ’n slegte God wat net slegte goed in ’n mens se lewe wil laat gebeur, want hulle besef nie God wil ons suiwer van onsself nie.  Die klippe toets dus die hartsmotief van die mens en vals bekeerdes sal dit nie slaag nie.  Beproewinge toets die beproefdheid van ons geloof (1 Petrus 1:7).  Die klippe op die pad is daar geplaas om die koring en die kaf van mekaar te skei. 

God doen net goed aan jou, maar gebruik tog die slegte om jou te toets “Die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan Hom gaan bly.  Ware geluk is om dié toets met vlieënde vaandels te slaag.  God noem sulke mense wenners in die lewe.  Hy sal hulle deel van sy familie maak.  Hulle sal vir altyd by God kan bly omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle Hom het.  Een fout moet ons egter nie maak nie.  Ek kan nie sê dat God die Een is wat al die slegte dinge oor my bring net om my te toets nie.  Met sulke speletjies hou God Hom nie op nie.  Dit is nie asof die een of ander bose mag God aan sulke toetse kan onderwerp of dat God mense daaraan onderwerp nie.  Nee, dinge wat ’n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld.  Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen.  Soos ’n kind wat agter ’n skoenlapper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilikheid in.  Dan word jou Christenskap voor ’n toets gestel.  Jy moet kies.  As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen.  En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen.  So werk die sonde met ’n mens.  Dit is die pad na die afgrond, die afgrond van godverlatenheid en die dood.  Liewe broers en susters, moenie toelaat dat mense julle allerhande stories hieroor vertel nie.  God het niks slegs in Hom nie.  Hy is ook nie die een dag in ’n goeie bui en die volgende dag in ’n slegte bui nie.  Hy bly altyd dieselfde.  Hy het alles gemaak, ook die sterre in die hemel.  Dit is ook Hy wat goeie dinge met julle laat gebeur.  As sulke mooi dinge met julle gebeur waaroor julle maar net kon droom, moet julle weet:  dit kom van God af.” Jakobus 1:12-17  (DB)

Alhoewel God beproewinge in die vorm van klippe oor ons pad brind, kan ons ook nie sê dat dit God is wat ALLE slegte dinge oor ons bring nie, want baie van die slegte goed wat in ons lewe gebeur, bring ons oor onsself deur ons eie sonde.  Ek gaan nie nou hieroor uitbrei nie;  daar is ’n boek waaraan ek skryf wat handel oor ons lewensboeke wat net oor hierdie onderwerp gaan, maar om dit vinnig op te som… Wanneer ons die besluit maak om eerder ons eie wil te gehoorsaam as die wil van God, skep ons vir onsself vervloekte omstandighede en dan gaan ons maai wat ons gesaai het.  Dit is dan nie God wat dit oor ons gebring het nie, maar dan het ons dit oor onnsself gebring deurdat ons toegegee het aan versoekings…

Versoekings

Daar is ’n groot verskil tussen beproewing en versoeking, en dit kom ook vanaf verskillende bronne.  Ons weet nou beproewinge is klippe wat God op ons pad geplaas het:  Eerstens om vals volgelinge van ware volgelinge te onderskei en tweedens gebruik God die beproewinge om ons te suiwer van onsself en ons te leer om in elke situasie net op Hom te vertrou.  Versoekings is nie klippe op ons pad nie, dit is goed wat Satan gebruik om die mens te lok om sonde te doen, so Satan versoek ons om te sondig.  God sal ons nooit versoek nie.  Dit is die mens se verantwoordelikheid om die versoekings van Satan te kan raaksien en te kan teëstaan, maar ons kan dit alleenlik teëstaan deur die krag van God.  Jesus moet in en deur ons leef en ons in staat stel om dit te kan teëstaan.  

Aan die begin van tye het Satan vir Eva versoek met ’n heerlike vrug en sy het die keuse gemaak om eerder haar eie wil te gehoorsaam, pleks van die wil van God.  Dit het hulle duur te staan gekom, want dit het veroorsaak dat hulle nie meer verhouding met God kon hê en in die tuin van Eden kon woon nie.  In Genesis 3 sê God vir Kain dat die sonde altyd voor sy deur sal lê en na hom sal bly loer, maar dit is sy verantwoordelikheid om daaroor te heers.  Net so lê en loer die sonde altyd voor ons deur, maar dis elkeen se eie verantwoordelikheid om deur die krag van Jesus daaroor te heers.  Dit is ook die mens se eie verantwoordelikheid om ’n naby verhouding met God te hê sodat ons onderskeiding van God kan ontvang en ons die versoeking van Satan kan raaksien en teëstaan.  

Sien julle die verskil tussen beproewing en versoeking?  Beproewing kom van God af, maar versoeking kom van Satan af.  Satan het selfs vir Jesus versoek om sonde te doen toe Jesus uit die woestyn gekom het, maar wat het Jesus gedoen?  Hy het die vyand prontuit teëgestaan met die Woord van God.  Hy het nie ’n bekgeveg en vreeslike oorlogsverklaring teen Satan opgedis nie.  Jesus het Sy Vader so goed geken dat Hy dadelik geweet het dat Satan Hom leuens probeer voer om Hom in sy mag te kry.  Wat het Jesus gedoen?  Hy het Satan teëgestaan met die Waarheid uit die Woord en ons moet die voorbeeld van Jesus volg.  Dit is nie vir ons nodig om Satan met vreeslike oorlogvoering teë te staan en hom weg te jaag om elke hoek en draai nie, want hy en sy werkers is in elkgeval oral!  Die Woord leer nie vir ons om dit te doen nie, maar wanneer hy ons versoek, kan ons die vrug wat hy aan ons probeer bied, ignoreer en weier.  Daarvoor moet ons die Woord van God baie goed ken, want dan sal ons dadelik ‘n versoeking van Satan kan raaksien.  Dit is so belangrik om te kan onderskei tussen die stem van God en die versoeking van Satan, want hy is soos ’n engel van die lig wat alles van God naboots.  As ons alles toets aan die Woord van God, kan ons nie verkeerd gaan nie.  Lees asseblief Hebreërs 12:1-17. 

Daar is baie mense met die opinie dat daar niks in ’n mens se lewe kan foutgaan as ons op die pad van God is nie.  Hierdie is ’n baie naïewe siening en dit kom nie ooreen met die Woord van God nie.  Hulle sien hulleself as die heiliges waarmee niks verkeerd kan loop nie en verhef hulleself bo diegene wat teëspoed ervaar.  Hulle hou glad nie in berekening dat God wel dinge in ons lewe kan laat gebeur om ons te suiwer nie.  Al is ons op die pad van God, kan daar nogsteeds dinge in ons lewe skeefloop.  Dink bietjie hieroor:  Het dit altyd goed gegaan met Jesus?  Het Hy ’n pad van uitsonderlike sukses en voorspoed gestap?  Nou hoekom dink die mens dat hy altyd ’n lewe van voorspoed en sukses gaan lei deur Jesus te volg?  As ons in Jesus se voetspore volg, gaan ons dieselfde pad as Jesus stap.  As daar nie beproewinge of klippe op ons pad is nie, moet ons eintlik bekommerd raak en wonder of ons wel op die pad van God is…

As God beproewinge oor ons pad bring in die vorm van klippe, wat gaan dit ons help om vir Satan die skuld te gee daarvoor?  As God bepaal het dat die klippe op ’n sekere plek in ons lewenspad moet wees, gaan dit ons mos niks help om oorlogvoering teen Satan toe te pas en die klippe uit ons pad te probeer “toor” nie?  Dan tree ons mos teen God se wil op, want God se plan met die klippe is om ons te suiwer.  Hy wil ons leer om elke ding wat in ons lewe gebeur, in Sy hand te plaas en Hom te vertrou… so om beproewinge (klippe) aan te spreek in ons lewe, gee vir Satan rede om te giggel langs die pad, want hy weet as ons nie die klippe kan oorkom en leer om dit in die hand van Abba Vader te plaas nie, ons dit op die wêreld se manier gaan probeer uitsorteer… wat ook Satan se manier is.  Dan kry hy maar net weer die oorhand oor die mens…  

Daar is sekere sondes en maniere in elkeen van ons se lewens wat God graag wil hê ons moet oorkom;  daar is sekere sondes waaroor ons moet heers deur die krag van God en dit is wat God ons probeer leer.  In Hebreërs 12 sê God ook ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd teen die sonde nie, met ander woorde, ons moet heers oor sonde.  Om vir Satan die skuld vir alles te gee en ’n vreeslike geveg met hom op te sit, is ’n vermorsing van tyd en energie.  Die tyd wat ons spandeer om in geestelike boeke te leer oor oorlogvoering en die manier om dit uit te rig, is tyd wat ons eerder by die voete van Abba Vader kon spandeer sodat Hy ons kan leer om op te staan teen die sonde in onsself.  God maak ons sterker deur ons voller te maak van Homself.  ALLES gaan oor ’n persoonlike verhouding met Abba Vader!  Dan sal Hy ook aan ons onderskeidingsvermoë gee om te kan onderskei tussen beproewinge en versoekings.

Om hierdie gedeelte op te som… elke klip op ons pad is deur God met ’n doel daar geplaas.  Elke klip gaan jou antwoord op die vraag:  “Hoekom volg jy Jesus?” toets.  As jy die uitnodiging onderteken het met welvaart in gedagte, het jy met die verkeerde hartsmotief die uitnodiging onderteken, want dan gaan jy elke klip op jou pad haat en vir God kwaad raak daaroor…  Dit is mos nie hoekom jy besluit het om Hom te volg nie… jy het besluit om Sy Naam aan te roep en Hom te volg sodat dit moet goedgaan in jou lewe, nie sodat daar nóg slegte goed moet gebeur nie!  Die mens met hierdie gedagtegang en vals hartsmotief is op die pad van God net om Sy goedheid te misbruik.  Hy verskil geensins van die vals volgelinge van Johannes 6 nie.  Niemand gaan God flous nie en vals volgelinge se uitnodigings sal ook nie gestempel word met die Gees van God nie.  Verstaan julle hoekom God klippe op ons pad moet plaas?  Hy moet die vals en ware volgelinge van mekaar skei.  Die vals volgelinge gaan net soos die skare in Johannes 6 omdraai en wegloop, hulle gaan die pad van God verlaat en teruggaan na die breë paaie waar die wêreld hulle aanvaar.  Nog ’n rede hoekom God klippe op ons pad plaas, is om ons te suiwer van al ons onsuiwerhede en om ons te leer om op Hom te vertrou.  Op so ’n manier help God ons om die self af te sterf, want as ons nie die self afsterf nie, kan ons nooit by die Bruilofsfees ingaan nie.

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom nie vye nie en is daar nie druiwe aan die wingerd nie;  al misluk die olyfoes en lewer die landerye geen oes op nie;  of al vrek die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met n hart vol blydskap dien.” Habakuk 3:17 (DB) 

Ons moet baie versigtig wees om nie dieselfde fout te maak as die mense van Johannes 6 nie.  Hulle het Jesus gevolg, maar om die verkeerde redes:  Dit het glad nie oor Jesus gegaan of dat Hy die Seun van God is nie, dit het alleenlik oor hulleself gegaan.  Hulle wou fisies brood hê, hulle wou genesing hê, hulle het die hand van God gesoek en nie die hart van God nie.  Hulle is soos die mense wat die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, nie met die oog op Jesus nie, maar met die oog op die self en wat hulle daaruit kan kry…  

As jy Johannes 6 lees, sal jy sien ’n groot skare mense het Jesus opgesoek en Hom gevolg omdat hulle gehoor en gesien het hoe Hy siekes genees.  Jesus het die honger mense jammer gekry en aan hulle wonderbrood en vis gegee om hulle fisiese honger te stil.  Daardie dag en nag het die woord baie vinnig versprei tussen die mense in die dorpie oor die Man van Nasaret wat mense genees en ook vir hulle brood en vis gegee het, met die gevolg dat die skare mense nog groter was die volgende dag.  Hulle het sommer al vroegdag na Jesus begin soek – nog meer siek mense wat hoop op genesing, nog meer fisies honger mense wat kos soek… miskien kan Hy weer aan hulle brood gee om hierdie dag se honger te stil…  miskien kan Hy hulle vandag genees…  Toe Jesus sien die skare volgelinge is nog groter as die vorige dag, vra Hy reguit vir hulle hoekom hulle Hom volg?  Hy weet hulle volg Hom nie oor wie Hy is nie, maar vir wat Hy vir hulle kan gee en doen…

“Waarom doen julle al die moeite om My so te volg?  Dit is definitief nie omdat julle God in My dade raakgesien het nie.  Nee, julle doen dit maar net omdat Ek vir julle kos gegee en julle lekker geëet het.”  Johannes 6:26 (DB)

 “You’ve come looking for Me not because you saw God in My actions but because I fed you, filled your stomachs – and for free.”  John 6:26 (MSG) 

 Jesus het geweet die mense se hartsmotief was vals en daarom het Hy daardie dag nie weer aan hulle wonderbrood gegee nie, maar het Hy Homself aan hulle as die Brood van die Lewe gebied waarop hulle moet voed en waarin hulle moet glo…en wat het gebeur?  Omtrent die hele skare het hulle rug op Hom gedraai en weggeloop.  Skielik het Jesus nie meer so baie volgelinge gehad nie…

Dit is vir my baie hartseer om so daaroor te dink:  Jesus is die Woord,  Hy is die Brood wat uit die hemel neergedaal het aarde toe.  God het Sy Seun direk uit die hemel gestuur sodat die mense aan Hom kon raak, Hom fisies kon sien, Hom fisies kon hoor… wat ’n massiewe groot voorreg het hulle nie gehad nie, maar al wanneer hulle egter bereid was om Jesus te volg, was wanneer Jesus bereid was om in hulle vleeslike behoeftes te voorsien.  Hulle wou nie in Hom glo as die Brood van die Lewe nie en hulle wou nie glo dat hulle moes voed op Hom nie.  Nee, hulle wou net Sy wondertekens beleef as dit vir hulle iets sou beteken – as dit hulle kon genees of as dit hulle fisiese hongerte kon voed.  Hulle het Jesus net gevolg vir wat hulle daaruit kon kry… ’n spul vals volgelinge. 

Enige iemand kan Jesus volg, want enige iemand kan met die mond bely om ’n bekeerde volgeling van Jesus te wees.  Net so maklik kan enige iemand die keuse maak om die uitnodiging na die Bruilof te onderteken, maar wat is die mens se onderliggende motief?  In Jesus se tyd het die skare volgelinge van Jesus in ’n oogwink gegroei tot ’n massiewe skare van ’n paar duisend mense.  Is dit omdat hulle in Hom geglo het?  Nee, dis omdat hulle deel wou hê aan Sy wonderwerke.  Die oomblik toe Hy nie wonderwerke vir hulle doen nie, maar vir hulle verduidelik dat hulle in Hom moet glo, het die skare van ’n paar duisend volgelinge gekrimp tot ’n skrale twaalf ware volgelinge. 

Hoeveel volgelinge het Jesus vandag?  Mense wat met die mond bely om te glo in Jesus omdat hulle so geleer en so grootgemaak is…  Mense wat met die mond getuig om te glo in Jesus met die hoop dat daar dan in hulle fisiese behoeftes voorsien sal word…  Mense wat in hulle finansies, huwelike, gesondheid of watter deel van hulle lewe ookal hulp nodig het en dan skielik ’n volgeling van Jesus word met die hoop dat Hy in hulle fisiese behoeftes sal voorsien?  Wat as Jesus van hulle vra om eers hulle rug op die wêreld en sonde te draai, om op Hom te begin voed en hulle totale lewe in Sy hand te plaas?  Hoeveel ware volgelinge van Jesus gaan dan agterbly?  Ook ’n handjie vol?  

Daar is in vandag se tyd ook baie volgelinge wat geen ware liefde vir Jesus het nie, maar Hom volg vir die verkeerde redes.  Dit is diegene wat die uitnodiging na die Bruilof onderteken met die oog op hulle eie welvaart.  Hulle oog en fokus is nie op Jesus nie, maar op hulle eie behoeftes en begeertes;  hulle steur hulle nie aan dit wat God van hulle vra nie, hulle fokus net op dit wat hulle van God vra.  Hulle probeer Jesus afbring en Hom een maak met die self, pleks van om een met Hom te word.  Ons moet eerstens in die hart van Abba Vader ingroei en nie Hy in ons in nie.  Wanneer ons in Hom ingroei, dan sal Hy ook in ons ingroei.  Ons moet met Abba Vader en Sy planne saamsmelt, Hy moenie met ons en ons planne saamsmelt nie.  Dit is so belangrik dat elkeen van ons selfondersoek doen voor die voete van Jesus en mooi besin oor die redes hoekom ons Jesus volg en hoekom ons die Bruilofsfees wil bywoon…  Hoekom het ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  

Jesus het die skare volgelinge se geloof in Hom getoets deurdat Hy die volgende dag nie aan hulle kos voorsien of hulle genees het nie en wat het gebeur?  Hulle het omgedraai en weggeloop!  As Jesus nie in hulle fisiese behoeftes wou voorsien nie, wou hulle Hom ook nie verder volg nie, dus het hulle net met die mond geglo Hy is die Seun van God vir die voordele wat hulle daaruit kon kry.  Dit is verskriklik!  Het hierdie mense waarlik in Jesus geglo?  Geensins!  Het hulle Hom gevolg vir die ware Koning wat Hy is?  Glad nie!  Het hulle Hom gevolg uit liefde vir Hom of uit liefde vir hulleself?  G’n wonder Jesus sê geen mens kan die Koninkryk van God binnegaan as hy nie eers gesterf het aan homself nie, want eers wanneer ons gesterf het aan die self, is die self nie meer so belangrik nie en kan ons ons fokus instel op Jesus.    

As God vandag of vir ’n bepaalde tyd jou geloof toets en nie in jou fisiese behoeftes voorsien nie, gaan jy Hom nogsteeds sien as goed?  Gaan jy nogsteeds in Jesus glo en Hom volg?  Gaan jy nogsteeds die Bruilofsfees wil bywoon?  Of gaan jy maak soos die skare mense in Johannes 6 en jou rug op Hom draai en ’n beter heenkome soek?  Gaan jy nogsteeds kan sê:  

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom nie vye nie en is daar nie druiwe aan die wingerd nie;  al misluk die olyfoes en lewer die landerye geen oes op nie;  of al vrek die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met n hart vol blydskap dien.” Habakuk 3:17 (DB)

Wanneer die mens met die mond bely om in Jesus te glo en Hom te volg, het hy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, maar die uitnodiging is nog nie gestempel met die Gees van God nie, want daar is eers ’n pad van geloof en heiligmaking om te stap saam met Jesus voordat God ons uitnodiging stempel.  Diegene wat net met die mond bely om in Jesus te glo, sal nie die pad kan volhou nie, want hulle sal nie die toetse kan deurstaan nie.  Alleenlik hulle wat met die hart in Jesus glo, sal Hom enduit kan volg en alleenlik hulle uitnodigings sal gestempel word met die Gees van God.  Hulle is die ware volgelinge van Jesus wat Hom nie volg net om wondertekens te sien en te beleef nie, maar omdat hulle in Hom glo.  Hulle volg Hom nie met bose bymotiewe of om te sien hoe voorspoedig dit met hulle kan gaan nie.  Hulle volg Jesus uit liefde vir Hom! 

Mense wat dink hulle gaan Jesus volg vir voorspoed, maak ’n groot fout, want Jesus sê in Mattheus 16:24-28 dat dit glad nie so maklik is om ’n ware volgeling van Hom te wees nie.  As mense Hom waarlik wil volg, moet hulle hele lewe daarvan getuig en nie net ’n gedeelte van hulle lewe nie, met ander woorde, nie net Sondae wat ons in die kerk sit nie;  nie net daardie kort tydjies van die dag wat ons gou Bybel lees om ons gewete te sus nie…  Ons moet bereid wees om ons hele lewe vir Abba Vader te gee.  Dit beteken om die voorbeeld van Jesus te volg en jou kruis te dra na die plek van teregstelling.  Iemand wat net vir homself wil lewe of vir Jesus wil volg vir sy eie gewin, sal sy lewe verloor en in die doderyk beland. 

“Toe sê Jesus vir Sy dissipels:  ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor;  maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind’.”  Mattheus 16:24,25 (AFR33/53) 

Jesus sê in Lukas 14 ons moet mooi dink voordat ons die keuse maak om Hom te volg, met ander woorde, ons moet mooi dink voor ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, want die regte pad na die Bruilof is nie altyd so maklik nie.  Ons moet regtig eers mooi dink of ons waarlik kans sien vir alles wat voorlê, want alles wat die mense aan Jesus gedoen het, sal hulle aan ons ook doen.  Moenie dink dis ’n maklike pad waar jy deur almal aanvaar gaan word nie.  Dan het jy die verkeerde persepsie oor die Weg van God.  Lees asseblief Mattheus 10:16-42 waar Jesus Sy dissipels waarsku, en dit tel vir ons ook…

Nadenke… Wat gaan jou antwoord en reaksie wees as Jesus vir jou vra hoekom jy Hom volg?  Wat gaan jou reaksie wees as Jesus jou antwoord toets deur beproewinge op jou pad te plaas?  Wat as Abba Vader nie in jou fisiese behoeftes voorsien nie?  As dit vir jou geen voordeel inhou nie?  Gaan jy nogsteeds een van Sy volgelinge wees?  Gaan jy nogsteeds die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  Ons kan nie ons hartsmotiewe vir Hom wegsteek nie, Hy weet wie Hom volg vir dit wat hulle daaruit kan kry en wie Hom volg uit ware liefde.  Hoekom volg jy Jesus?

Dit kos ’n hoë prys om ’n volgeling van Jesus te wees “ Jesus was teen daardie tyd so bekend dat ’n groot skare agter Hom aangestap het.  Op ’n dag het Hy vir hulle almal gesê:  ‘Dink julle regtig dat dit so maklik is om een van My volgelinge te wees?  Wel, kom Ek sê reguit vir julle, as jy meer omgee vir jou ouers of vir jou vrou of jou kinders of vir  enigiemand anders, moet jy nie eens probeer om agter My aan te kom nie.  As jy My wil volg, moet jy alles wat vir jou baie belangrik is, laat staan.  Stel dit tweede.  So nie, bly dan weg!  Ek moet die belangrikste van alles in jou lewe wees.  En dit is baie moeilik.  Ja, dis so moeilik soos om jou eie doodsvonnis te onderteken.  Om My te volg, moet jy maak soos iemand wat die doodsvonnis opgelê is:  Jy moet jou kruis optel en agter My aanstap.  As jy nie daarvoor kans sien nie, bly liewer weg.” Lukas 14:25-27 (DB)

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.  En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;  wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ’n seën sal agterlaat — ’n spysoffer en ’n drankoffer aan die Here julle God. Joël 2:12-14 (AFR33/53)

In Handelinge 2 wou die skare mense weet wat hulle moes doen om deel te hê aan die Koninkryk van God, met ander woorde, hulle wou weet wat hulle moes doen om die Bruilof van die Seun van God by te woon.  Petrus antwoord hulle:

“Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Handelinge 2:38 (Afr. 33/53) 

Petrus het die mense geleer dat hulle tot bekering moet kom en gedoop moet word.  Bekering begin by ’n keuse.  Dit is ‘n keuse wat ons maak om ons rug op ons ou lewenswyse, die wêreld en sonde te draai en Jesus te volg op die ware Weg.  Dit is ’n keuse wat ons maak of ons WIL breek met ons lewenswyse en ons sondes, en wanneer ons die keuse maak met die regte motief in die hart, maak ons die keuse om die uitnodiging na die Bruilofsfees te onderteken of nie.  

Joël 2 sê om tot bekering te kom, beteken ons moet ons manier van lewe totaal verander en terugdraai na God.  Ons moet ware berou hê oor ons sondes en oor die mens wat ons is of was.  Dit is belangrik dat hierdie berou uit ons harte sal kom en dat ons nie net volgelinge van mense is en met die mond sê ons het berou omdat dit die “regte” ding in die oë van die wêreld of kerk is nie.  Dit help nie ons wil ons klere skeur en as op ons koppe gooi as teken dat ons berou toon nie, want dit is net van buite, maar ware berou kom uit die hart – die hart moet geskeur word.  As ons berou opreg is, sal ons uit die diepte van ons hart regtig sleg voel oor ons verlede en sal ons regtig WIL verander.  Daar sal ’n begeerte in ons hart wees om te sterf aan die self.  Daarteenoor het mense met vals berou eintlik geen begeerte om te verander nie.  Hulle wil tot bekering kom om Jesus te volg tot voordeel van hulleself en hulle eie lewe (en dalk om die ewige lewe te bekom), maar hulle is nie bereid om hulle ou lewe agter te laat en hulle hart en lewe aan God te offer nie.  Hulle onderteken die uitnodiging na die Bruilofsfees, maar sonder ware berou… As daar nie ware berou is nie, is dit ook nie ware bekering nie.  Dit is die uitnodigings wat onderteken is, maar nie gestempel word nie. 

Vrugte van bekering

As jy Mattheus 3 lees, sal jy sien Johannes sê dat ons vrugte van bekering moet dra.  Mense het na hom toe gestroom waar hulle hulle sondes bely en dan gedoop is deur hom.  Johannes vermaan die mense om hulle lewens radikaal te verander, want God se nuwe wêreld is op hande – BEKERING GAAN GEPAARD MET VERANDERING.  Daar het ook baie Fariseërs en Sadduseërs na hom gegaan om gedoop te word, maar hy het vir hulle  gesê:

“Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?  Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” Mattheus 3:7  (AFR33/53)

Johannes verduidelik aan die mense dat hulle eers tot bekering moet kom voordat hy hulle doop.  Hulle moet eers vrugte van bekering dra, met ander woorde, bekering moet in die lewe van die mens gesien kan word.  Die Fariseërs en Saduseërs het nie waarlik tot bekering gekom nie, maar wou gedoop word om veilig te speel.  Net soos in die tyd van Johannes, is dit in vandag se tyd…  Daar is mense wat uit die hart tot bekering kom en wat waaragtige sondebelydenis toon, wat regtig hulle ou lewe wil agterlaat en wat dit uit hulle hart bedoel as hulle vir God vra om hulle te verander.  Daarteenoor is daar mense wat net met die mond tot bekering kom om veilig te speel, om die ewige lewe te bekom of om nie in die hel te beland nie.  Hulle het nie ware en opregte sondebelydenis uit hulle harte nie, maar nogsteeds stroom hulle ook na die doopwater… sonder vrugte van bekering.  Hulle is nie regtig bereid om hulle ou lewe agter te laat nie en hulle gaan ook nie maklik saamwerk sodat God hulle verander nie.  Hulle wil graag die Bruilofsfees bywoon, maar om die verkeerde redes.  Gaan hulle toegelaat word by die Bruilofsfees, dus in die Koninkryk van God?  Word hulle uitnodigings gestempel?  Dit bring my by dit wat Jesus geleer het…

Jesus onderrig Nikodémus aangaande die wedergeboorte. “Daar was ’n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ’n owerste van die Jode.  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê:  ‘Rabbi, ons weet dat U ’n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.’  Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.’  Nikodémus sê vir Hom:  Hoe kan ’n mens as hy oud is, gebore word?  Hy kan tog nie ’n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?   Jesus antwoord:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.” Johannes 3:1-8 (AFR33/53)

Jesus leer die mense dat daar net een manier is om die Koninkryk van God binne te gaan en dit is deur wedergeboorte.  Is bekering en wedergeboorte dieselfde?  Glad nie!  Bekering begin by ’n keuse en is dan ’n proses van suiwering en heiligmaking.  Dit is ’n proses waar die Woord van God ons sondes aan ons openbaar sodat ons dit kan erken en bely aan Abba Vader sodat Hy ons daarvoor kan vergewe.  Ons moet deur die krag van Jesus die keuse maak om die sonde te laat staan en nie weer terug te keer daarheen nie.  Soos ons ons sondes agterlaat, werk Abba Vader al hoe meer in ons en dit is wat ons verander en ons in staat stel om vrugte van bekering te dra.  As daar geen verandering in ons is nie, is daar geen vrugte van bekering nie, wat beteken ons het tot vals bekering gekom.  Vals bekeerdes gaan nie omgee om hulle sondes te laat staan nie, dit kan hulle nie pla om heilig voor God te leef nie.  Hulle het die uitnodiging onderteken vir welvaart in hulle eie lewe, nie om God te behaag nie.  Hulle het geen ware berou oor hulle lewe nie en hulle weier ook om hulle sondes raak te sien en te erken.  Hulle pak altyd die skuld op iemand anders, want hulle kan kwansuis niks verkeerd doen nie.  Hulle is nie bereid om die ou, sondige, vleeslike mens af te sterf nie  Hulle is met die verkeede hartsmotief oppad na die Bruilofsfees, maar dit sal nie ongesiens verbygaan nie, want God stempel nie die uitnodigings van diegene wat geen ware berou het nie, dus sal hulle ook nie toegelaat word tot die Bruilofsfees nie.  Sonder ware berou, kan die ou, sondige vleeslike mens nie geestelik sterf nie en sonder ’n sterfte kan daar nie wedergeboorte plaasvind nie.  Sonder wedergeboorte, is die persoon verlore. 

Die pad van bekering is ’n moeilike pad om te stap en vals bekeerdes hou nie van ’n moeilike pad nie.  Dit is hier waar Abba Vader die toestand en motief van ons harte toets… was ons hartsmotief opreg toe ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken het of nie?  Volgens die bevinding van Abba Vader, sal ons uitnodiging gestempel word met die Gees van God… of nie.  God gaan toets of ons met die mond tot bekering gekom het, en of ons met die hart tot bekering gekom het.  Alleenlik hulle wat met die hart tot bekering gekom het, sal op God se tyd gestempel word met die Gees van God.  

Om die stempel van God op ons hart te ontvang, moet ons hart in Sy hand wees en dit beteken ons moet ons hart offer aan God.  Daar is baie mense wat beweer om bekeer te wees, maar nie bereid is om hulle lewe en harte aan God te offer nie.  Hulle wil nog hulle eie wil volg en nie hulle eie wil oorhandig in die hand van Abba Vader nie.  Vals bekeerlinge kom alleenlik met die mond tot bekering;  hulle hart is nie deel van die proses nie, en as hulle hart nie deel is van die proses nie, hoe kan daar iets in hulle geeshart gebeur?  Om jou te laat doop, is ook nie die antwoord om gestempel te word met die Gees van God nie, want daar is geen magiese werking aan die doopwater wat dit in staat stel om vir iemand die merk of die Gees van God te gee nie.  Daarom glo ek nie dat elke persoon wat met water gedoop word, die Heilige Gees ontvang nie.  Ons kan nie God en Sy werke in ’n boksie plaas nie, want God kan Sy Gees aan ’n mens skenk nog voor ons met water gedoop is, of eers ’n ruk nadat ons met water gedoop is, maar God skenk Sy Gees aan die mens op Sy tyd – wanneer Hy weet die tyd is reg vir die mens om Sy Gees te ontvang!  God het immers nie die doopwater nodig om ’n mens te vul met Sy Gees nie. Hierdeur sê ek nie dit is verkeerd om gedoop te word nie, want ek glo dat ons gedoop moet word wanneer ons die keuse gemaak het om ons ou lewe agter te laat.  Tesame met die doop, moet ons ons harte in die hand van Abba Vader plaas. 

Opgesom, dit is baie maklik vir ons om met woorde te sê ons het tot bekering gekom.  Net so is dit baie maklik vir ons om die uitnodiging na die Bruilofsfees te onderteken, maar as ons hart nie deel is van die proses nie, tel dit vir ons niks.  Ons dade sal getuig of ons hart deel daarvan is of nie…  Wat sê ons lewe?  Wat sê ons dade?  Dra ons vrugte van bekering?  Om tot bekering te kom, beteken ons het die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, maar dis nie te sê die uitnodiging is gestempel met die bloed van die Lam nie.  Alleenlik die ware bekeerdes, hulle wat berou uit die hart het, wat bereid is om hulle ou lewe agter te laat en hulle harte aan God te offer, se harte sal gestempel word met die merk van God.  Hulle sal welkom wees by die Bruilofsfees.  Ware bekering loop hand aan hand met ’n terugblik op die mens wat ons is;  om ons foute, sonde en tekortkominge te kan raaksien en neer te val voor die voete van Abba Vader… om ons sondes aan Hom te bely en Hom te smeek vir vergifnis.  Die mens kan tot vals bekering ook kom deur met die mond te getuig om in Jesus te glo, maar ware bekering gaan altyd gepaard met ’n begeerte om te verander en om God te behaag.  Vals bekeerdes sien nie die kwaad in hulleself raak nie en het nie ’n begeerte om te verander nie.  Ons moet ook net altyd onthou dat ons nie onsself kan verander nie;  alleenlik God kan ons van binne af verander wanneer  ons bereid is om ons hart en lewe in Sy wonderbare hande te plaas.  Diegene wat nie bereid is om hulle totale lewe in die hand van God te plaas nie, is vals volgelinge… 

“…Gee julle hele lewe aan Hom.  Julle moet lewende offers in God se Hand wees.  ’n Lewe wat voltyd afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan.  Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie.  Nee, laat God julle van binne af nuutmaak.  Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag.  Dan sal julle ook weet wat Sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee.”  Romeine 12:1-2: (DB)

Uitnodiging na die Bruilofsfees

Hoofstuk 1

“Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning wat ’n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie.  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap:  Sê vir die genooides:  ‘Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed.  Kom na die bruilof.’  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ’n ander na sy handelsaak.  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak.  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte:  ‘Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.’  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword.  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n builofskleed aan het nie.  En hy sê vir hom:  ‘Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan?’  En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars:  ‘Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.  Want baie is geroep, maar min is uitverkies.”    Mattheus 22:2-14 (DB)

Net soos die koning ’n uitnodiging stuur na die mense om hulle te nooi na die bruilof van y seun, net so nooi God elkeen van ons ook uit om deel te wees van die Bruilof van Sy Seun.  God roep elkeen van ons om saam met Hom aan die tafel te kom sit en fees te vier saam met Hom.  God rig alreeds uitnodigings aan elkeen van ons en Hy doen dit op verskeie maniere – soms laat gebeur Hy slegte goed in ons lewens wat ons op ons knieë dwing en besef God roep ons;  soms stuur Hy iemand na ons met ‘n Woord van Hom af, en soms hoor jy sommer net Sy roepstem hier diep in jou hart, maar een ding is verseker:  ’n Mens weet en voel duidelik as Abba Vader jou inroep na die Feesmaal… en dan is die bal in jou hande en moet jy die keuse maak of jy die Bruilof van die Seun van God gaan bywoon of nie…  Is daar dalk nog te veel dinge van die lewe wat jy eers wil geniet voordat jy na die Bruilofsfees gaan?  Die ware Bruilofsfees waarheen Abba Vader ons nooi, sal wel eers werklik geskied met die voleinding van die wêreld, maar dan moes ons geestelik al by die Bruilofsfees opgedaag het.  Ons moet nou al gereed maak vir die Fees, net soos die tien maagde in Mattheus 25.  Vyf van hulle het in gereedheid gewag vir die bruidegom met hulle lampies vol olie, maar vyf onverstandige maagde het geen olie in hulle lampies oorgehad nie.  Hulle moes  loop om olie te gaan haal en in daardie tyd het hulle die koms van die bruidegom gemis.  Hulle het te laat by die bruilofsfees opgedaag en aan die deur geklop, maar die deurwagter het hulle nie geken nie.  Is jy gereed vir die Bruilofsfees?

JY HET ’N KEUSE!

Daar is mense wat die keuse prontuit en maklik maak om nie die Bruilof by te woon nie, maar wat eerder wil aangaan met die dinge in hul eie lewe en die wêreld.  Hulle steur hul glad nie aan die uitnodiging van God nie en dink nie eers daaraan om die uitnodiging te onderteken nie.  Jesaja 65:12 van The Message sê dit presies:

“When I invited you, you ignored Me! When I spoke to you, you brushed Me off.  You did the very things I exposed as evil, YOU CHOSE  what I hate!Isaiah 65:12 (MSG)

  Die mens het ’n keuse!  Hierdie mense kies om aan te gaan met hulle wêreldse lewe en om nie die wil van God te leef nie.  Hulle uitnodigings word nie onderteken nie, dus word dit ook nie gestempel met die seël van God nie.  Hierdie ongetekende en ongestempelde papiere word op een hoop geplaas om weggegooi te word. 

Dan is daar nog ’n stapel papiere wat deur mense onderteken is, maar tot my verbasing word hierdie dokumente ook nie gestempel met die seël van God nie.  Die dokument word ondersoek en sonder om dit te stempel, word die dokument saam met ander ongestempeldes op ‘n hoop geplaas.  Hulle het die uitnodiging na die Bruilof onderteken, maar ontvang nie die stempel van God nie.  Ek verstaan nie…  en dan verduidelik Abba Vader dat Hy die motief van elke mens se hart ken.  Hierdie hoop uitnodigings is onderteken deur mense wat met ’n sekere motief in die agterkop die uitnodiging aanvaar het –  hulle dink dalk die Fees kan vir hulle baie voordele inhou;  hulle dink dat hulle ’n lewe van seën sal hê wanneer hulle die uitnodiging onderteken, dat dit met hulle goed sal gaan… en met hierdie vals motief in die agterkop, onderteken hulle die uitnodiging.  Hulle ondersoek en lees nie die uitnodiging noukeurig deur nie, maar onderteken dit haastig sodat hulle kan aangaan met hulle wêreldse genietinge.  Hulle noem hulleself Christene;  hulle sê hulle is bekeerd en weergebore;  hulle glo hulle is gered, maar nogsteeds is hulle vasgevang in die wêreld en geniet hulle dit om deel van die wêreld en sy dinge te wees.  

Die mens kan dalk die res van die mensdom bluf, maar niemand kan vir God bluf nie.  Hy ken elke mens se hart en Hy weet presies hoekom elke mens die uitnodiging onderteken.  God weet wie die mense is wat nog nie met hulle volle hart Sy wil volg nie omdat die wêreldse lewe vir hulle nog te lekker is.  Hulle wil met een voet by die Fees en die ander voet in die wêreld staan.  Hulle aanvaar nie die uitnodiging na die Bruilof uit liefde vir Jesus nie, maar om persoonlike welvaart;  alles draai weereens om die self… 

Dan is daar nog ’n groep uitnodigings wat opmekaar geplaas word en hierdie uitnodigings is onderteken, sowel as gestempel.  Hierdie mense aanvaar die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun, nie uit ’n oogpunt van persoonlike welvaart nie, maar uit diepe respek en liefde vir Jesus Christus.  Hulle maak die keuse om Jesus met alles in hulle te volg en om Sy voorbeeld te volg.  Omdat Abba Vader weet hierdie mense se harte is opreg in hulle keuse sonder enige bymotiewe om die lewe vir hulleself lekkerder te maak, word hulle uitnodigings op ’n sekere tyd gestempel met die bloed van die Lam.  

“…in wie julle ook, nadat julle die Woord van die Waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte…” Efesiërs 1:13  (AFR33/53)

Psalm 25:7 in The Message sê dit so mooi:  

“…mark me with your sign of love…” Psalm 27:7 (MSG) 

Is ek en jy bereid om ons harte en ons lewens aan God te offer?  Want dit is wat ons doen wanneer ons die uitnodiging onderteken met ’n opregte hart;  dan is ons waarlik bereid om ons totale lewe en hart in die hand van God te plaas en om God toe te laat om Sy wil te laat geskied in ons lewens.  Diegene wat die uitnodiging onderteken met vals motiewe, sal nie bereid wees om hulle harte en lewens te oorhandig in die hande van Abba Vader nie.  Hulle wil gered wees, maar op hulle eie terme.  

Waar pas ek en jy in hierdie prentjie in?  Het jy al die keuse gemaak om die Bruilof van die Seun van God by te woon?  Het jy al jou uitnodiging onderteken?  As jy het, wat was jou rede of die motief van jou hart toe jy die uitnodiging onderteken het?  Ek dink elkeen van ons kan in afsondering voor die voete van Abba Vader hierdie vrae vir onsself gaan uitwerk…

Opgesom, nie almal se uitnodigings word gestempel met die Gees van God nie, alleenlik diegene wat waarlik uit die hart tot bekering gekom het.  Dan verstaan ’n mens die Skrif beter wat sê:

“Want baie is geroep, maar min is uitverkies.” Mattheus 22:14 (DB)

Daar is baie “Christene” wat baie godsdienstig is wat die uitnodiging onderteken het, maar dit is nie deur God verseël nie, want God weet wat die motief van elkeen se hart is, Hy weet wie waarlik en opreg tot bekering gekom het en wie nie…

Waar kom siekte vandaan?

Waar kom siektes vandaan?  Kom dit van God af?  Is dit Hy wat mense tref en hulle siek maak of is dit die werk van Satan?  Of bring mense siektes oor hulleself deur sonde en verkeerde keuses?  Is dit dalk iets wat jou voorouers verkeerd gedoen en sodoende ’n vervloeking op jou lewe geplaas het?

As jy die vorige saadjies gelees het, sou jy sien dat ons as sondige, vleeslike mense gebore word met ’n vleeslike DNA.  Niemand is perfek nie en almal het maar hier en daar ’n ’n swakker geen wat ons fisies by ons ouers gekry het wat ons kan siek maak.  Ek glo dat Abba Vader daardie geen sluimerend kan laat lê, met ander woorde, dat hy nie geaktiveer word om ons siek te maak nie.  As die siekte-geen wel geaktiveer word, is dit soos ’n skakelaar wat aangeskakel word, maar ek glo dat Abba Vader daardie skakelaar weer kan afskakel.  Dus, ons vleeslike, liggaamlike gene wat ons fisies by ons ouers geërf het, kan ons wel siek maak…  Om meer hieroor te lees, lees gerus die saadjie oor Depressie…  

Dan is daar die geval waar ons siekte oor onsself kan bring deur verkeerde keuses!  Wanneer ons nie op die pad van God wandel en nie Sy wil soek nie, maak ons verkeerde keuses wat God nie verheerlik nie en wat vir ons slegte omstandighede in die toekoms kan veroorsaak, byvoorbeeld kanker.  Lees gerus die vorige saadjie oor verkeerde keuses wat ons maak wat KANKER – dit kan ‘n wortel van bitterheid wees 

Ontstaan siekte deur bloedlynvloeke?

Hierdie groep mense glo dat siekte ontstaan as gevolg van ‘n generasievloek en dat die sonde van die voorouers aan hulle openbaar moet word sodat hulle vergifnis kan vra vir die spesifieke sonde van die voorouers –  dan sal die vloek wat byvoorbeeld siekte veroorsaak, gebreek word deur hulle kragtige woorde en sal hulle vry wees van die vloek van die voorouers en sodoende sal hulle genesing ontvang.  Die probleem is net:  Die breek van generasievloeke word nêrens in die Woord gestaaf nie.  Inteendeel, in Johannes 9 het Jesus verby ’n man gestap wat van geboorte af blind was.  Sy dissipels vra Hom toe:

“Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?”

Maar Jesus antwoord hulle:

“Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie;  maar die werke van God moet in hom openbaar word.”

Met ander woorde, die dissipels het ook gedink dat die sonde van die voorouers ’n vervloeking op die nageslag kan plaas met die gevolg dat iemand in die nageslag gestraf sal word met siekte.  Hier sê Jesus self die siekte van die blinde man is nie as gevolg van sy ouers of sy eie sonde nie, maar dat die werk van God in hom openbaar kan word.  Nêrens in die Nuwe Testament waar Jesus aan die woord is, het Hy ooit ’n generasievloek gebreek om ’n mens gesond te maak nie.  Hy het nooit die blaam op ’n generasievloek geplaas nie.  Esegiël 18 sê ook direk dat die kind nie gestraf sal word vir sy ouers se ongeregtighede nie, maar dan moet die kind nie aangaan met die ongeregtighede van die ouers of voorouers nie.  As die voorouers deel was van ’n ongoddelike sekte en die kind maak ook deel uit van die sekte, plaas die kind vervloeking op homself!  Hy moet breek met die sonde van sy voorouers, met ander woorde, kinders moenie aangaan met die sondes van hulle ouers nie.  Hulle moet die sonde kan raaksien as rebellie en ongehoorsaamheid teenoor God en nie die voorbeeld van die ongehoorsame ouers volg nie – dan is daar geen manier wat die kind gestraf sal word vir die sondes van die ouers nie.  Elke mens dra die gevolge van sy eie sonde, so nee, dit is nie die sondes van jou voorouers wat ’n siekte op jou gelê het nie.  Die lering  oor die sny van bloedlynvloeke om genensing te bekom, is van die duiwel af waarvan mense hou, want dit is ’n “quick fix”.  Om meer te lees oor die vals lering oor die sny van boedlynvloeke, lees gerus die saadjies oor bloedlynvloeke…

Kan Satan vir ons siektes gee? 

Deur sy werkers… demone…verseker!  Kyk net in die Woord van God hoeveel keer het Jesus ’n demoon uit ’n mens weggejaag en dan was die persoon gesond.  Hou nou in gedagte dat Jesus op daardie tydstip nog nie die Gees van God vrygestel het nie, so niemand het die Lig van God uit hulle harte geskyn nie en daarom kon die werkers van Satan seëvier onder die mense.  Later het Jesus gesterf aan die kruis en het Hy die Gees van God vrygestel op aarde om in ons harte te kom woon sodat ons die Beeld van God kan reflekteer.  ’n Persoon wie se hart nie skyn met die Lig van God nie, se hart is duister en hierdie persoon het geen verweer teen die werkinge van Satan nie.  Moet ook nou asseblief nie die fout maak en dink dit is net sataniste wie se harte oorgegee is aan Satan nie…  Die kerke is ook vol mense met duistere harte, mense wat met die mond getuig om in Jesus te glo, wat beweer hulle is bekeerd en wedergebore, maar wat geen verhouding met Abba Vader het nie en leef soos hulle wil… want Jesus het mos alreeds gesterf om hulle sondes te vergewe;  hulle dink dat solank hulle met die mond getuig om ’n Christen te wees, hulle veilig en verlos is van die bose… Die mensdom is ongelukkig so mislei!  Die mens wat nie ’n daaglikse verhouding met Abba Vader het nie, se hart is nie gevul met die Gees van God nie, dus skyn die Lig van God nie uit hierdie persoon se hart nie en as daar geen Lig uit ons harte skyn nie, is ons ongelukkig oorgelewer in die hand van die bose.  Kerke leer ook dat Christene nie demone kan hê nie en ongelukkig glo almal wat in die kerk sit dat hy/sy ’n Christen is en dus nie demone kan hê nie… en Satan lag lekker vir hierdie mense, want hy beheer al die tyd die sogenaamde “Christene” wat net met die mond tot bekering gekom het.  Hy kan enigiets in hulle lewens laat gebeur.  Om terug te kom na die vraag:  Kan Satan siektes veroorsaak…  As die Lig van God nie uit die hart van die mens skyn nie, is daar niks wat Satan op ’n afstand hou nie, want alleenlik die Lig van God hou vir Satan op ’n afstand, so ja, die mens wat nie opreg tot bekering en wedergeboorte gekom het nie, kan nogsteeds deur Satan geteister word deur siektes.  Hoe raak ons ontslae daarvan?  Deur bevryding?  Daar is mense wat beweer dat hulle duiwels uit ander uitdryf en dat die mense dan gesond sal wees, maar dink nou bietjie hieroor:  Wat gaan dit help as daar demone uit die mens uitgejaag word, maar nogsteeds skyn die Lig van God nie uit hierdie persoon se hart nie?  Die demone gaan net eenvouding terugkom, maar die keer bring een demoon sommer sewe maatjies saam… die persoon gaan op die ou end erger daaraan toe wees as aan die begin. (Matt 12:43-45)  God het van die begin van tye af die mens gewaarsku dat hy moet heers oor sonde en Jak 4:7 sê ook:

“Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug!” 

Net so kan ons die vraag vra:  “Kan sonde ons siek maak?”  In Johannes 5 het Jesus ’n man genees en Jesus het vir hom gesê:

“Kyk, jy het gesond geword;  moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.”  Johannes 5:14  

As ons ’n sondige leefwyse leef, bewys dit mos ons harte is nog duister;  dat die Gees van God nie teenwoordig is in ons lewe nie, dus heers ons nie deur die Gees oor sonde nie.  Om deur die Gees oor sonde te heers, moet ons ook weet wat ons sonde is en daarom het God aan ons die Lig van die Woord gegee – om aan ons ons sondes te openbaar.  Sonder om elke dag tyd eenkant te sit en te spandeer in die Woord van God en in gebed, sal jy nooit weet watse sondes tussen jou en God staan en moeilikheid in jou lewe veroorsaak nie.  Maar soos ons tyd afsonder om met Abba Vader en Sy Woord te spandeer, sal die Lig van die Woord ons sondes uitwys en soos ons die keuse maak om die einste sondes te laat staan en deur die krag van God daaroor te heers, hoe meer sal die Lig van God deur ons harte begin skyn en alleenlik hierdie Lig gee aan die mens beskerming teen die bose.  Alleenlik Jesus in en deur ons, gee aan ons outoriteit oor Satan en sy werkers en kan hulle niks aan ons doen nie. 

Met ander woorde, wanneer ons ’n sondige leefwyse leef, is dit ’n bewys dat die Gees van God nie in ons harte teenwoordig is nie.  Daar is geen Lig wat Satan verhoed om verwoesting in ons lewe te saai nie – so ja, ’n sondige leefwyse nooi die vyand en sy werkers in ons lewe in wat ons siektes kan gee.    

Wanneer ons wel opreg weergebore is, die Lig van God uit ons harte skyn en ons deur die krag van God sonde teëstaan, sal die Lig van God die werke van Satan afkeer en sal demone hierdie mens nie kan siek maak nie.  Onthou net altyd… Satan en sy werkers sidder vir die Lig van God;  nie vir ’n mens sonder die Lig wat net Woord spreek nie.  En dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het, gely en gesterf het… sodat die Gees van God vrygestel kan word en die Gees Sy woning in ons harte kan maak sodat ons weer die Lig van God kan rekflekteer… maar dan moet ons sterf aan die self en weergebore word deur die Gees van God.  DAN eers is ons onderworpe aan God.  Kan julle sien hoekom dit ’n mens met ’n duister hart niks gaan baat om demone uit hom te laat wegjaag nie?  Hierdie mens het eerder nodig om gelei te word deur ’n ware herder om ’n dissipel van Jesus te word en Jesus waarlik uit sy hart te volg.  Wanneer ons ’n dissipel van Jesus word en Hom volg om die regte redes, sal Hy ons verander en sal Sy Lig geestelik uit ons skyn wat die demone sal laat padgee.  Dit is hoekom ’n ware dissipel van Jesus altyd ’n hartsverandering sal ondergaan – dit is Jesus in en deur hom wat hom verander en die werkers van Satan van hom af weghou.  Daar is soveel mense wat vasgevang is in die dwaalleringe wat glo hulle het outoriteit, mag en krag oor Satan en dat hulle oorlogvoering teen hom kan doen, hom kan aanspreek soos hulle wil, maar waar in die Woord het Jesus in elkgeval ooit ’n bekgeveg met Satan opgesit?  Waar het Jesus vir ons daardie voorbeeld gestel?  Ons kry outoriteit oor Satan alleenlik wanneer Jesus in en deur ons leef – dan is dit Jesus in ons wat die outoriteit oor Satan het, nie jy as mens nie!  Mense moet regtig van hulle troontjies begin afklim wat Satan vir hulle bou van stokkies, want daardie troontjies maak dat soveel mense verlore gaan.  Dit is eintlik so snaaks en lagwekkend wanneer ’n mens die dwaallering geleer word dat jy outoriteit oor Satan het en dat jy hom moet aanvat.  Jy word geleer om hom met outoriteit aan te vat, om met ’n sterk stem te praat… As jy saggies en sonder outoriteit gaan praat, gaan Satan nie vir jou skrik nie… jy moet praat en bulder soos ’n leeu!  Jy moet hom wys jy is nie bang vir hom nie… jy moet hom wys jy is nie ’n muis nie, maar ’n leeu!  Watse lagwekkende nonsens die mensdom nog gaan uitdink…    Satan vrees geen mens nie, maak nie saak hoe stewig jy kan staan en hoe hard jy kan bulder nie… as Satan nie vir Jesus in jou kan sien nie, skrik hy nie vir jou nie en sal hy aanhou om jou te verpes… maak nie saak met hoeveel Skrif jy hom bombardeer nie!  As hy nie die Lig van God in jou kan raaksien nie, maak jy net ’n spektakel van jouself.  Hierdie mense hou hulleself en vir Satan besig met lagwekkende werke – dooie werke.  Al dryf ons duiwels uit ander uit, al “profeteer” ons in die Naam van God, al doen ons watse groot kragte in die Naam van God, maar ons ken Hom nie, ken Hy ons ook nie. (Matt. 7:21-23)  So die antwoord is:  Onderwerp jou aan God en die bose sal van jou af wegvlug!  Onderwerp jou aan die wil van God!

Kan God vir ons ’n siekte gee?  

As dit God se besluit is om ’n kind van Hom terug te laat keer tot stof, moet ons God se doel en plan respekteer en mag ons nie teen die wil van God optree nie.  God is Almagtig en Hy weet die beste.  Hy het klaar beplan wanneer elkeen van ons se lewens sal eindig op aarde en Hy kan dit ook doen deur middel van ‘n siekte.  Wie is ons as mens dan om God te smeek om Sy besluit te verander?  Abba Vader se wil sal altyd geskied en as ons in Sy rus bly, sal Hy ook aan ons die krag gee om Sy wil te aanvaar.  Dit bly ’n hartseer saak om ’n geliefde te verloor en ja, nie een van ons verstaan hoekom babatjies moet doodgaan of kindertjies erge siektes moet kry nie… dit bly moeilik, maar eendag sal ons verstaan.

So fisiese, liggaamlike siekte kan ontstaan uit soveel verskillende bronne en faktore, maar die belangrikste waaroor ons eintlik bekommerd moet wees, is die toestand van ons geeshart!  Is ons geeshart gesond of siek?  Reflekteer ons geeshart die Lig van God of is dit duister?  ’n Duistere geeshart is ’n siek geeshart!  Moet ons nie meer fokus op genesing van die geeshart pleks van genesing vir ons liggaamlike probeme nie?  Almal gaan so aan dat ons moet bid vir genesing vir siek mense, maar genesing van ’n siek gees is baie meer belangrik as genesing vir ’n siek liggaam.  As God in die Woord sê dat daar vir ons genesing gekom het deur die wonde van Jesus, beteken dit nie fisiese, liggaamlike genesing nie, dit beteken genesing van ’n siek en dooie gees –  genesing vir ’n duistere hart!  ’n Mens met ’n siek liggaam, maar ‘n gesonde geeshart wat die Lig van God reflekteer, is 100% beter af as ’n mens met ’n gesonde liggaam, maar ’n siek en dooie gees.  Ek bid eerder vir genesing van ’n mens se siek gees as wat ek bid vir ’n liggaamlike siek mens, want al het ons al die krag en mag van Jesus, en kan ons hordes mense genees van siektes, wat van hulle geestelike welvaart?  Jesus het BAIE mense genees, maar hoeveel van hulle het waarlik in Jesus geglo?  Hoeveel ware volgelinge het Jesus regtig gehad?  Het genesing van die liggaam vir hulle genesing van die gees beteken?  Kyk maar net weer na Johannes 6 waar die skare mense agter Jesus aangeloop het… hoekom het hulle agter Jesus aangeloop?  Omdat hulle geglo het Hy is die Seun van God?  Nee, hulle het agter Hom aangeloop sodat Hy hulle kon genees en kos gee.  Die oomblik toe Hy aan hulle verduidelik dat hulle geestelik honger is en op Hom moet voed deur in Hom te glo, het hulle almal omgedraai en weggeloop.  Dit moes darem ’n verskriklike vernedering vir Jesus gewees het…  Jesus het die stede waarin die meeste van Sy kragtige dade (soos genesings) plaasgevind het, verwyt omdat hulle Sy dade gesien en beleef het, maar nogsteeds wou hulle hulle nie bekeer nie.  (Matt. 11:20-24)  God het Jesus in die gestalte van ’n mens aarde toe gestuur om al hierdie wonderwerke en kragtige dade te doen sodat die mense kon sien en besef Hy is waarlik die Seun van God.  Jesus het dit nie gedoen om vir my en jou ’n voorbeeld te wees om Sy mag, krag en outoriteit op te neem om links en regs mense die hande op te lê en hulle te genees nie.  Hoe ongelukkig moet dit God maak as Hy alreeds besluit het om ’n mens te laat terugkeer tot as, en sogenaamde “Goddelike mense” bid genesing oor hierdie mens… dan spreek en bid hulle mos teen die wil van God?  Is hierdie “Goddelike mense” dan regtig een met God?  As hulle een is met God, sal hulle mos Sy wil aanvaar en nie teen Sy wil hulle mag en krag gebruik om ’n mens gesond te bid nie…  Die mens moet begin afklim van hul eie mensgemaakte troontjies af en besef hulle is nie God nie.  Hulle gebruik die naam van God om vir hulleself dissipels te maak wat agter hulle sal aanloop.  God roep Sy kinders om dissipels vir HOM te maak, nie vir die self nie, want dit is presies wat mense doen wat dink hulle kan loop, en links en regs mense genees van siektes.  Daar is hopeloos te veel mense daar buite wat die krag en outoritiet van Jesus vir hulleself opeis, maar dan skyn die Lig van God nie eers uit hulle gees uit nie – mense met ’n siek gees!  Hulle dryf demone uit mense uit, spreek Woord oor mense en omstandighede en glo daar is krag in hulle woorde.  Wat gaan God eendag vir hierdie mense sê?

 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in I Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”  Mattheus 7:21-23

Hierdie mense het nog nie gesterf aan die self nie en is ook nog nie wedergebore nie.  Wanneer ons weergebore word, haal God ons siek geeshart uit en doen Hy ’n hartsoorplanting op ons.  Hy gee ons ’n nuwe, lewende hart wat waarlik LEWE waardeur Sy bloed pomp.  Dan eers is ons geestelik gesond en kan die geestelike gesondheid deurspoel na ons siel en ook na ons liggaam – en dit is hoekom ek glo dat God ons swakker, siek gene soos ’n skakelaar kan afskakel en ons wel kan genees van ’n siekte.  Maar daarvoor moet ons fous verskuif vanaf die self na God, vanaf die liggaamlike na die geestelike, om te strewe daarna om te sterf aan die self en genesing vir die geeshart te ontvang pleks van genesing vir die liggaam.  As ons God in alle omstandighede van ons lewe soek en Hom in alles eerste stel, sal Hy die res aan ons toevoeg op SY bepaalde, perfekte tyd. 

Die slotsom van hierdie saadjie is dat ons God se hart moet soek, en nie Sy hand van genesing nie.  Siekte kan van soveel verskillende bronne af kom, maar ons moet ophou fokus op ons liggaamlike siektes en ons fokus op Jesus plaas.  Ons doelwit en motief moet wees om God beter te leer ken en ’n verhouding met Hom te bou – nie sodat Hy ons kan genees nie, maar sodat ons deur Hom vrugte kan dra wat Hom verheerlik.  Die mens wat alleenlik fokus op sy liggaaamlike, gaan sukkel om God te vind in sy lewe, want sy fokus is verkeerd.  Verskuif die fokus vanaf liggaamlike gesondheid na geestelike gesondheid en die res sal vir ons bygevoeg word deur Abba Vader.    

Soek die hart van God, nie die hand van God nie! 

  

KANKER – dit kan ‘n wortel van bitterheid wees

bitterheid

Kan ons siektes oor onsself bring?  Abba Vader het my ma as vooorbeeld gebruik om ons te leer dat ons wel siektes soos kanker, oor onsself kan bring.  Ek het my ma se toestemming om haar storie te vertel:

Ek was 16 jaar oud toe my pa op die jong ouderdom van 44 oorlede is aan ’n hartaanval.  Na ’n paar maande het my ma ’n man ontmoet wie se vrou net na my pa oorlede is.  My ma erken dat sy die Here nie geken het op daardie stadium van haar lewe nie, met ander woorde, sy het nie gestreef daarna om die wil van God te leef nie.  Sy het nog gehandel en gewandel volgens haar vleeslikheid en sy het met die man getrou.  Dit was verseker nie die wil van die Here nie, maar julle weet mos hoe maak ons… Ons maak keuses uit ons eie en vra dan vir God om ons keuses te seën, maar was jou keuse die wil van God vir jou lewe?  Hoe moet God jou keuse seën as dit nie Sy wil vir jou lewe is nie?  Hoe moet Hy jou keuse seën as Hy dit nie bepaal het nie, maar totaal iets anders in jou Lewensboeke opgeskryf het?  So as jy jou eie keuses op hierdie manier maak, is jy besig om te skryf aan jou eie lewensverhale wat God nie verheerlik of Hom gelukkig maak nie, dus kan Sy hand van seën nie oor jou keuse wees nie.  So wanneer ons keuses maak uit ons eie en nie die wil van God soek nie, kan ons ook nie ’n lewe van seën en voorspoed verwag nie. 

 My ma het nie gestreef na die wil van God toe sy die keuse gemaak het omtrent ’n lewensmaat nie;  sy het dus haar eie vleeslikheid probeer bevredig sonder om die wil van God te soek.  Sy het dus haar eie lewensverhaal bepaal en uitgeleef – sy het haar eie lewensboeke geskryf en nie dít geleef wat Abba Vader vir haar beplan het nie.  Nodeloos om te sê:  dit was nie ’n baie goeie huwelik nie en my ma was emosioneel gebreek.  Na 20 jaar het sy hom verlaat en weggetrek, maar die probleem is dat sy geestelik daardie boeke waarin sy haar lewensverhaal saam met daardie man neergeskryf het, net eenvoudig toegeklap het.  Sy wou nie dink of praat oor haar verlede nie.  Ek het op ’n stadium vir haar gesê dat sy sal moet teruggaan in haar verlede, vergewe en laat gaan… haar antwoord was dat sy klaar die boek toegemaak het.  Sy het net vorentoe gekyk en aangegaan met ’n “nuwe lewe”… Die probleem is dat nie een van ons net ons eie lewensverhaal-boeke kan toeklap en aangaan nie.  As ons ons eie lewensverhale bepaal en beplan het, met ander woorde, keuses gemaak het wat nie die wil van God is nie, sal ons daardie boeke weer moet oopmaak en aan Abba Vader moet bely dat ons verkeerde keuses gemaak het.  Hy sal jou vergewe daarvoor, maar dit beteken dat jy ook die mense wat jou leed aangedoen het, moet vergewe en laat gaan daarvan.  Ons moenie met wraak in ons rondloop nie, want dit is om gif te drink met die hoop dat die mens wat jou leed aangedoen het, sal sterf.  Dit kan nooit so werk nie, want die gif gaan jou affekteer en nie die ander persoon nie. 

Om terug te kom na die storie van my ma:  4-5 Jaar nadat my ma daardie man verlaat het, het haar maag haar begin pla.  Sy het dokter gegaan waarna hy dadelik verdere toetse gedoen het.  Hulle het ’n kwaadaardige gewas in haar dikderm ontdek – KANKER!  ’n Woord wat ons almal vrees!  Die dag toe sy my bel en sê dat dit wel kanker is, het ek net gebreek voor die voete van Abba Vader.  Ek het verskriklik gehuil, want my ma word NOOIT siek nie… en noudat sy siek is, is dit sommer kanker.  Ek het gekniel voor Abba Vader en geweet hier word ek ook nou getoets…  Abba Vader het my die laaste paar maande geleer dat ons nie teen SY wil mag bid nie.  Ons moet bid na die wil van God, ons mag nie vir God hied en gebied nie.  Dit beteken vir my dat ek nie vir die Here mag vra om my ma op ’n wonderbaarlike manier te genees nie… ek moet die wil van God aanvaar, want dit wat Hy beplan het, sal wel gebeur.  Ons mag nie ons eie wil op God afdwing nie!  Terwyl ek op my knieë voor Abba Vader my hart uitgehuil het, het ek daarna meer vrede gehad en kon ek die situasie en my hartseer oorgee aan Abba Vader.  Dit is om in Sy rus in te beweeg en Hom toe te laat om te werk daar waar Hy weet werk nodig is.  God weet wat Hy doen, dis nie vir ons nodig om vir Hom te vertel wat Hy moet doen nie.

Die dokter het besluit om die gewas so gou as moontlik te verwyder.  Dit was ’n groot operasie en my ma moes natuurlik vir ’n paar dae in die hospitaal bly.  In die tyd het Abba Vader my onder gebed die vergroeisel in my ma se derm gewys en gesê dat hierdie gewas ontstaan het uit ’n wortel van bitterheid.  Dit is dus nie God wat haar die kanker gegee het nie, maar die gewas het ontstaan uit haar eie verkeerde keuses wat sy gemaak het.  Sy het soveel jaar terug die keuse gemaak om met ’n man te trou van HAAR drome en nie gewag dat die Here vir haar ’n Goddelike man stuur nie.  Hierdie moeilike huwelik het haar baie emosionele seer berokken en sy was baie kwaad vir daardie man.  Sy het gesukkel om hom te vergewe en omdat sy daardie boek net toegeklap en begrawe het, het daar ’n bitter wortel binne haar begin groei.  Niks in daardie boek was uitgesorteer nie – die woede, bitterheid, onvergewensgesindheid en dalk ook wraak het aangehou woed binne-in daardie boek, en sodoende ook binne-in haar hart.  Dit was eers ’n klein worteltjie van kwaad, maar daardie worteltjie het begin groei en ’n baie lelike gewas veroorsaak wat haar dood kon beteken.  Sy het ’n operasie ondergaan waar hulle die gewas verwyder het, met ander woorde, fisies het die dokters die gewas van kwaad verwyder, maar nogsteeds moes my ma geestelik hierdie saak uitsorteer.  Sy sal moet herken dat sy die verkeerde keuses gemaak het, dat dit nie die wil van God was om met daardie man te trou nie en sy moet dit uitsorteer voor die voete van Abba Vader.  Sy sal die boek van daardie gedeelte van haar lewe wat sy self geskryf het, moet gaan uitgrawe en erken dat fouteer het, dat sy teen die wil ’n vleeslike keuse gemaak het.  En so baie van ons maak hierdie fout!  Ons klim in ’n verhouding in teen die wil van God en het dan ’n ongelukkige huwelik wat baie woede, frustrasie, haat en wraak kan veroorsaak… wat bitter wortels in ons vleeslikheid kan veroorsaak wat ons vleeslik siek kan maak.  Ons moet regtig daarop let om te handel en te wandel in die weë van die Here… in dit wat Hy vir ons beplan het en nie in dit wat ONS wil hê nie. 

 Hoe gaan jy weet of dit die wil van die Here is of nie?  Hoe gaan jy weet as jy ’n huweliksmaat kies, of dit van God af is of nie?  Een ding is verseker… as julle net een in vlees is, gaan dit ’n moeilike huwelik wees.  Ons moet EERS een in gees wees met ons huweliksmaat voordat ons een in vlees kan wees. Meer oor hierdie onderwerp, is in die saadjie:  Opsoek na die helfte van jouself…

Met ander woorde:  Het God hierdie kanker in my ma se Goddelike Lewensboek opgeskryf as ’n klip in haar pad?  Nee, Hy het nie!  Deur haar eie verkeerde keuses het sy vir haarself 20 jaar se emosionele pyn besorg en omdat sy gesukkel het om hom te vergewe vir alles wat hy aan haar gedoen het, het daar bose worteltjies binne-in haar begin groei wat die kwaadaardige gewas verooorsaak het.  Dit is wat kan gebeur wanneer ons ons eie lewensverhale skryf sonder om te soek na die wil van God.  Ons maak verkeerde keuses en skep vir onsself vervloeking vir die toekoms.  Dit is dan baie onregverdig om God te blameer daarvoor.  Al wat ons kan doen, is om daardie boek wat ons self geskryf het, uit te gaan graweerken jy het ’n fout gemaak, dat jy teen die wil van God opgetree het, vrgewe en laat gaan van bitterheid, woede en wraak teenoor daardie mense wat jou leed aangedoen het.    

Abba Vader het my ’n baie waardevolle les eendag geleer om te laat gaan oor dit wat ander ons aandoen.  Ek het vermoed dat iemand wat naby my is, my leed aangedoen het, maar het nie bewyse daarvoor gehad nie.  ’n Paar jaar later onder gebed, sê Abba Vader uit die bloute uit vir my dat DIT wat ek vermoed het, reg is.  Dit het my baie seergemaak!  Ek was dadelik sommer  ongelukkig en Abba Vader het my gevra:  Nou wat gaan jy nou daaraan doen?  Ek het so bietjie gedink en gesê:  ‘Wel, ek kan nou eintlik niks daaraan doen nie.”  Abba Vader het vir my gesê om dit net te los, want dit het niks met my te doen nie.  Ek was eers geskok dat Abba ader vir my sê dit het niks met my te doen nie, want ek het gevoel ek is te na gekom, dat daar vir my gejok was.  Ek was seergemaak!  Maar nogsteeds het Abba Vader vir my gesê:  Dit het niks met jou te doen nie!  DIT wat die mens gedoen het wat verkeerd was in die oë van God, maak my wel seer, maar die persoon het ’n baie groter probleem, want sy/haar verkeerde keuse gaan hom/haar inhaal om ’n stukkie vervloeking te skep vir die toekoms…  En die ergtste van alles, is dat hy/sy eendag voor Abba Vader gaan moet staan en verduidelik hoekom hy/sy dit gedoen het.  So ek mag nie kwaad wees vir die persoon daaroor nie, ek moet vergewe en aangaan, want dit het eintlik niks met my te doen nie.  Hierdie “mindset” het my baie gehelp om van daar af die leed wat my aangedoen word, maklik eenkant te sit en net te fokus op Abba Vader.  

Om weer terug te kom na die storie van my ma:  Die gewas is verwyder uit haar dikderm en dit gaan baie goed met haar.  Die dokter het voortgestel dat hulle chemo en bestraling op haar doen net om seker te maak dat al die kankerselletjies dood is, maar sy het daarteen besluit.  Sy het in die rus van Abba Vader inbeweeg en dit in Sy hande gelos…

Daar is baie argumente en opinies oor waar siekte vandaan kom wat ek in die volgende saadjie sal vertel hoe Abba Vader my sover gelei het.                    

“Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie;  dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”  Hebreërs 12:15

Depressie…

DEPRESSIE… ’n woord wat eerder vermy word, want saam met hierdie (soms ‘duiwelse’) woord kom baie veroordeling uit verskillende rigtings.  Sommige mense sien dit as die duiwel wat jou beheer en wil net die duiwel uit jou uitdryf, ander breek weer bloedlynvloeke om dit stop te sit.  Baie mense beweer dat mense met depressie nie die Heilige Gees het nie… dat hulle dalk meer kerk toe moet gaan om na die dominee te gaan luister…. sodat hulle die Heilige Gees kan kry… dan sal hulle genees word.  Al hierdie uitlatings is uiters belaglike argumente en al wat dit doen, is om die depressie-lyer net nog slegter te laat voel.  

Is depressie ’n geestessiekte wat uit jou gees ontstaan?  Baie mense beweer dat dit wel so is, maar dis net diegene wat nie die siekte het nie, wat met ’n veroordeelde vinger staan en wys na depressie-lyers wat hulle mening probeer staaf… ek weet nie waarmee hulle dit probeer staaf nie, want ek het nog nie ’n Skrif in die Woord van God raakgelees wat hierdie opinie van hulle bevestig nie.  Dit is baie maklik om ’n vinger van oordeel te wys na iemand as jy nie eers ook in daardie bootjie was nie… en ek glo dit is hoekom ek ook in daardie bootjie is… sodat ek nie ander kan veroordeel nie, maar meer as een les hieruit moet leer om weer te skryf daaroor om ander te kan help. 

Ek verduidelik hoe Abba Vader my gelei en geleer het oor depressie.  Abba Vader laat my nie toe om ’n saadjie oor ’n onderwerp te skryf as ek nie self daardeur gegaan het nie, met ander woorde, as ek dit nie self ook beleef het nie.  Ek self stap ’n pad met depressie – nie soseer met depressie self nie, maar meer met angs, maar angs en depressie loop in elkgeval hand aan hand.  Dit is baie moeilik vir die mens self en dit is net so moeilik vir die mense om hulle – hulle geliefdes.  So ek skryf hierdie stukkie nie net aan depressie-lyers nie, maar ook aan diegene wat lief is vir hulle.

Ons word as vleeslike mense gebore in ’n gebroke wêreld.  NIEMAND word vleeslik perfek aanmekaar geweef nie, NIEMAND het perfekte gene nie.  Die mens word vleeslik gebore uit die wil van die mens met vleeslike gene – sommige goed en sommige sleg.  Die slegte gene kan later in ons lewe in siektes ontaard, wat ookal die lewenswyse van die mens.  Depressie is ’n siekte net soos enige ander siekte byvoorbeeld diabetes, ’n swak hart ensovoorts.  ’n Professor in die mediese veld het eendag mooi aan ons verduidelik hoe iemand depressie kry – dit is ’n depressie-geen wat die moeilikheid veroorsaak.  Nie almal het hierdie depressie-geen nie, net soos almal nie ’n geen van ’n swak hart dra nie.  As een ouer ’n depressie-geen dra, kan daardie fisiese geen oorgedra word na die kind toe.  Die kind word nie gebore as ’n depressie-lyer nie, maar nogsteeds dra hy die depressie-geen wat eers sluimerend lê en wag.  Die depressie-geen is soos ’n ligskakelaar – dit kan aangeskakel word en dit kan weer afgeskakel word.  Die “ding” wat die depressie-skakelaar aanskakel, se naam is TRAUMA!  Nie een van ons is gevrywaar teen trauma nie, want daar gebeur slegte goed in ons almal se lewens.  As jy wel die depressie-geen dra en trauma slaan toe in jou lewe, word die depressie-geen aangeskakel en skielik verval jy in ’n depressiewe gat.  Met ander woorde:  Om depressie te kan kry, MOET jy die depressie-geen dra.  ’n Mens wat nie die depressie-geen dra nie, sal nooit in sy lewe depressie ontwikkel nie…  hy kan wel ’n gemoedstoestand ontwikkel en ’n biejtie “af” voel vir ’n ruk, maar hy sal nie in ’n depressie-gat val nie, want jy MOET daardie einste depressie-geen dra om depressie te kan ontwikkel.  Iemand wat nie die depressie-geen dra nie, is in staat om trauma op ’n heel ander manier te verwerk, maar ongelukkig sien hulle hulleself as “sterk” mense en nie as swakkelinge wat maklik in depressie verval nie.  Dit is juis hulle wat die lewe vir depressie-lyers baie moeilik kan maak, want hulle verstaan nie en weet nie hoe dit voel om in ’n depressiewe gat te val nie.  Hulle weet nie hoe dit voel om angsaanvalle te kry nie, want angs en angsaanvalle loop hand aan hand met depressie.  Hulle sien depressie-lyers as “swak” mense en plaas hulleself op ’n troontjie as sterk mense wat enigiets kan hanteer.  Hulle eerste reaksie teenoor ’n depressie-lyer is gewoonlik:  “Ruk jouself reg!”.  Dit is die ergste ding om vir ’n depressie-lyer te sê… ’n mens voel alreeds magteloos en swak, soos ’n verloorder, en ’n mens kan onmoontlik nie jouself net regruk nie.  Wanneer die depressie-geen aangeskakel word, skei jou brein nie genoeg van ’n sekere chemiese stof af nie en dit beïnvloed ’n mens se totale gemoedstoestand.  Dit is dus ’n siekte in die brein net soos iemand siek kan word van hulle niere, lewer, hart of enige ander orgaan.  So depressie is ’n siekte wat ontstaan as gevolg van ’n wanbalans in die brein.

Wat interressant is,is dat dit medies bewys kan word dat die ouderdom van ’n mens ’n rol speel om die depressie-geen in werking te stel.  As ’n kind (wat wel die depressie-geen dra) op ’n jong ouderdom aan trauma blootgestel was, beteken dit nie hy gaan onmiddelik aan depressie begin ly nie, maar depressie hou daarvan om toe te slaan in die tienerjare wanneer die hormone ook nog deurmekaaar en nog nie so lekker in plek is nie.  Na die tienerfase, kan die depressie verbeter, maar hulle reken dat die meeste mense wat die depressie-geen dra, op 40 weer in ’n depressiewe gat kan val.  Daar is ontsettend baie mense daar buite wat ly aan depressie of angs, maar nie die waarheid in die oë wil staar nie, want hulle reken hulle is te “sterk” om aan depressie te ly.  Hulle kies eerder om met die probleem saam te leef as om hulp te kry.  Dit is nie maklik om met hierdie siekte saam te leef nie en gewoonlik maak depressie-lyers (wat nie op medikasie is nie) die lewe vir die mense om hulle baie onsmaaklik, want depressie veroorsaak woede-uitbarstings, frustrasie, ongeduld, liefdeloosheid teenoor homself en ander, hulle het nie lus vir die lewe nie…  Dit is onregverdig van ons om die lewe vir ons geliefdes moeilik te maak omdat ons nie die waarheid in die oë wil staar nie… omdat ons nie geklassifiseer wil word as ’n depressie-lyer nie en omdat ons nie medikasie wil neem om ons te help nie… want ons is mos sterk….

Is depressie ’n siekte van die gees?

As julle die saadjie lees het oor Liggaam, siel en gees, sal julle verstaan dat die brein ’n orgaan is wat in die liggaam geleë is.  Die brein is nie ’n deel van die gees nie, so hoe kan iemand sê depressie is ’n siekte van die gees as depressie ’n wanbalans in die brein is?  Jou brein lê nie in jou gees of in jou siel nie – jou brein is ’n orgaan wat in die liggaam gevestig is.  Hoe kan ’n mens sê dat iemand depressie het omdat hy nie die Heilige Gees in sy lewe het nie?  Heilige Gees werk vanuit ons gees, nie vanuit ons liggaam nie.  Ons liggame is net ’n fisiese “spacesuit” wat ons siel en gees huisves.  Ons liggame sal tot niet gaan eendag, dit sal terugkeer tot stof, maar die gees bly lewe.  So depressie het niks met jou gees te doen nie;  dit is ’n depressie-geen wat in jou liggaam geleë is wat weer jou brein beïnvloed wanneer die geen “aangeskakel” word.     

Gaan jy ontslae kan raak van depressie deur bloedlynvloeke te sny? 

As ’n mens nou logies daaroor dink:  Die mense wat glo in die vals lering oor die sny van bloedlynvloeke, sien depressie as ’n swak toestand van die gees, en as hulle nou in die gees die bloedlynvloek van geestesversteuring breek, sal die depressie verdwyn.  Maar die oorsaak van depressie lê in die gene in die liggaam, en nie in die gees nie.  As depressie ’n siekte van die brein is as gevolg van ’n fisiese depressie-geen in die fisiese liggaam, wat gaan dit help om bloedlynvloeke te sny?  Die sny van bloedlynvloeke kan mos nie jou fisiese gene gou-gou verander nie, want as hulle so in die gees bloedlynvloeke sny, werk hulle mos in die geestesrealm… in jou gees.  Moet tog asseblief nie so naïef wees nie!  Om in die gees te spreek, kan baie gevaarlik wees en mense probeer daardeur God speel. 

Wat van bevryding?  

Kan bevryding nie dalk jou depressie wegvat nie?  Daar is seker sommige gevalle waar bevryding nodig is, maar dit is nie die geval met ware depressie nie, want depressie is ’n siekte wat ontstaan uit ’n depressie-geen.  Dit is nie ’n demoon nie!  Ek glo daar is demone wat mense siek kan maak, maar dit is nie altyd die geval met depressie nie.  Wanneer jy na aan God leef en Sy Lig skyn uit jou hart, kan die werkers van Satan (demone) in elkgeval nie naby aan jou kom nie.  Maar nou moet ons hierdie saak uit alle rigtings bekyk, lees gerus die saadjie:  Verwoesters in ons siel om hierdie gedeelte ook mooi te verstaan.  As jy jouself simbolies kan sien as ’n boom, moet die top van jou boom oopgesny wees sodat die Lig van God geestelik binne-in jou kan inskyn.  Wanneer die top van jou boom nog nie oopgesny is nie, kan die Lig van God jou ware menswees (jou geeshart) nie bereik nie, en as die strale van God nie tot binne-in jou siel en gees kan inskyn nie, kan daar verwoesters (demone) in jou siel wees wat ook simptome van depressie kan veroorsaak soos woede-uitbarstings, humeurigheid, geïrriteerdheid, ongeduld, tye van liefdeloosheid, ensovoorts.  Hierdie verwoesters sal alleenlik padgee as die top van jou boom oopgesny word en die strale van God op hulle skyn.  So as jy simptome het van depressie en die top van jou boom is nog nie oopgesny nie, kan dit wees dat daar verwoesters in jou siel is wat die simptome van depressie namaak.  Dan gaan medikasie (anti-depressante) nie vir jou help nie, want die medikasie gaan fisies op jou brein werk, maar die verwoesters werk nie op jou brein nie, hulle werkskaf in jou siel wat jou emosies omkrap en omvergooi, jou humeurig en sommer ’n mislike mens maak.  Die medikasie gaan dus nie die demone kan wegjaag nie, so dit gaan nie help vir die persoon nie – die simptome gaan maar net aangaan, al neem hulle medikasie.  Al wat hulle gaan help, is om verhouding met Abba Vader te bou, om hul sondes raak te sien en te bely, om die Woord van God te bestudeer en om in die hart van God gewortel te raak.  Dan word die top van die boom oopgesny en die werkers van Satan vlug.  Die simptome van depressie sal dan verdwyn.  Dit beteken hierdie mens het nooit die geen van depressie gehad nie, so die simptome van depressie was nie ’n wanbalans in die brein die, maar was veroorsaak deur demone.     

As jy wel depressie het as gevolg van ’n wanbalans in jou brein (wat ‘n siekte is) en jy loop wel hand aan hand met Jesus (het verhouding met Abba Vader), sal die top van jou as boom oopgesny wees en kan die strale van God tot binne-in jou gees en siel inskyn.  Daar sal dan nie verwoesters in jou siel kan wees nie, want hulle kan die Lig van God nie verdra nie en geepad onmiddelik as die Lig van God in jou inskyn.  Dit is dan dus nie verwoesters in jou siel wat jou die simptome van depressie gee nie, maar ’n wanbalans in die brein en daarom sal medikasie kan help vir jou.    

Onthou altyd – Satan en sy werkers kan die Lig van God nie hanteer nie en daarom sal hulle vanself padgee as die Lig van God op hulle val.  Dit is baie gevaarlik om vir bevryding te gaan as die top van jou boom nog nie oopgesny is nie, want dit beteken jou siel en gees is nog duister en Satan en sy werkertjies is mal oor duisternis.  Nou word hulle met groot woorde en ’n gebulder aangevat en uitgejaag, maar nogsteeds skyn God se Lig nie in jou in nie… en wat gebeur dan?  Die werkers van Satan kom terug, maar hierdie keer bring hulle nog ’n paar maatjies saam wat jou toestand gaan vererger.  

Met ander woorde, as die top van jou boom oopgesny is en die strale van God vul jou, sal jy weet of jou simptome veroorsaak word deur verwoesters in jou siel en of jy ’n swak depressie-geen het wat vasgevang is in jou vleeslike DNA.  Ek glo dat God almagtig is en dat enigiets moontlik is met Hom, so ek glo Hy kan ons help om die depressie-geen weer af te skakel, maar dan sal dit gebeur op God se tyd.

Kan God ons genees van depressie?      

Natuurlik kan God ons genees!  Enigiets is moontlik vir Hom!  Hy kan ons help om die depressie-geen weer af te sksakel sodat ons sonder medikasie kan funksioneer, maar nou moet ons ook net weer versigtig wees om nie die aangesig van God te soek nét om genesing te kry nie.  Ons moet nooit net die hand van God soek nie, ons moet die hart van God soek, ons moet gewortel raak in die hart van God.  Ons moet ophou fokus op onsself en ons fokus moet verskuif na Abba Vader, om te leef tot Sy heerlikheid en om vir Hom vrugte te dra. As God praat van totale genesing in die Woord van God, is dit eerstens genesing van ons geeshart… om die toestand van ons geeshart te herstel en genees, want dit is ons geeshart wat vir God belangrik is, nie ons fisiese liggame nie.  Ek sê ook nou nie ons fisiese liggame is nie vir God belangrik nie, maar verstaan asseblief wat ek probeer sê dat ons geesharte vir God die belangrikste is, want dit is die toestand van ons geeshart wat ons aan God koppel of nie.  ’n Dormante geeshart sonder die Lig van God, is nie gekoppel aan God nie, maar dit is waaroor dit vir God gaan – dat ons verhouding met Hom moet hê, dat ons Sy Beeld sal reflekteer.  As jy die saadjie gelees het:   Die mens as die beeld van God?  sal jy sien ons reflekteer die Beeld van God uit ons gees, dit het niks met ons liggame te doen nie, dit het niks met ons vleeslikheid te doen nie, en die depressie-geen lê nie in ons gees nie, dit lê in ons vlees – in ons liggaam.  So niemand kan met die argument kom dat ons gemaak is (vleeslik) na die Beeld van God en ons daarom nie gebore kan word met slegte fisiese, vleeslike gene nie – dan kan ons kwansuis nie gebore word met ’n depressie-geen nie, maar gee ’n demoon dit vir ons.  Dit kan nie so wees nie.  Om die Beeld van God te reflekteer, het niks met ons liggame te doen nie, dit het alles met die toestand van ons geeshart te doen.  So as jy ly aan deperessie, is dit nie omdat jy nie ’n kind van God is nie, dit is omdat jy ongelukkig ’n fisiese depressie-geen geëerf het by een van jou ouers.  Dit het niks met jou gees te doen nie en dit kan ook nie jou gees beïnvloed nie.  Ons moet net bly vertoef in die Woord en die teenwoordigheid van Abba Vader, maak nie saak wat in ons liggame aangaan nie.  Dit gaan nie oor jou vleeslike DNA nie, dit gaan oor jou Goddelike DNA, daardie saadjie wat Abba Vader binne jou geplaas het… daardie saadjie waarop die Lig van God moet val sodat dit kan ontkiem om te groei binne-in die hart van God in… dan sal die Lewe van God vanuit jou geeshart begin borrel.  Die Lewe word versprei na jou sielsdimensie (jou gedagtes, emosies en eie wil) en dit begin jou as mens verander.  Jou gedagtes, waardes en beginsels begin verander en hoe meer die Lewe van God ons verander, hoe meer raak ons gefokus op die heerlikheid van God, om gehoorsaam te wees aan Hom, maak nie saak of ons ’n swak depressie-geen dra nie!  Raak gefokus, gevestig en gewortel in die hart van Abba Vader.

    

Skatkis vol Liefde

light-chest

’n Paar jaar gelede het Abba Vader onder gebed vir my drie skatkiste gewys.  Dit het regtig gelyk soos daardie ou, houtagtige skatkiste met ’n groot slot aan die voorkant.  Abba Vader het ’n groot goue sleutel in my hand geplaas en gesê die sleutel se naam is “Geloof”.  Ek mag al drie skatkiste oopsluit, maar dan moet ek een van die skatkiste kies.  Ek het die eerste kis oopgesluit en daarin was wysheid, kennis en insig.  Die tweede kis was vol wêreldse seëninge en die derde kis was vol bloedrooi harte (soos getekende harte, nie fisiese mensharte nie).  Weer het Abba Vader my gevra watter kis sal ek kies…  Sit jouself nou in hierdie prentjie…  Ondersoek jou hartsbegeertes deeglik en eerlik… Watter skatkis gaan jy kies?  Dink eers ’n bietjie hieroor voordat jy verder lees…  

Ek het gekyk na die kis vol wysheid, kennis en insig en dadelik aan Salomo gedink, want dit is wat Hy van God gevra het.  God het dit aan hom gegee en hy was gereken as die wysste man op aarde;  hy kon die volk van God lei deur die wysheid, kennis en insig wat God aan hom gegee het.  Maar het Salomo God behaag? 1 Konings 11 vertel dat Salomo die uitlandse vroue met liefde aangehang het, al het God hulle bevel gegee dat hulle nie met vroue van ander nasies mag meng nie.  Dit was ’n groot probleem in die Ou Testamentiese tyd… mans was baie maklik verlei deur die vrouens van die volke wat nie aan God behoort het nie – hulle het ander gode aanbid en wanneer die mans verlei was deur die vroue, het hulle die een ware God verlaat en saam met die uitlandse vroue die afgode begin aanbid.  Salomo het ongelukkig ook in daardie gat getrap.  1 Konings 11:2-4 sê:

“Julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie; hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan — Salomo het hulle met liefde aangehang.  En hy het sewehonderd vroue, vorstinne, gehad, en driehonderd byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het.  En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie.”

Salomo het saam met sy uitlandse vroue agter ander vreemde gode begin aanloop en die Here was toornig op Salomo.  Sy hart het afgewyk van die Here en daarom sê die Here vir hom in vers 11:

“Omdat dit so ver is met jou dat jy My verbond en My insettinge wat Ek jou beveel het, nie hou nie, sal Ek verseker die koningskap van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee.”

So… is dit wys om die skatkis vol wysheid en insig te kies?  Al gee Abba Vader aan jou al die wysheid, insig en kennis, gaan jy Hom daardeur kan behaag?  Nie eers Salomo kon God daardeur behaag nie… om al die wysheid, kennis en insig te hê, beteken nie jy gaan aan God gehoorsaam wees nie.  Dit laat my dadelik aan 1 Kor. 13:2:

“Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis , en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.”  

So wat help dit om die skatkis vol wysheid, kennis en insig te kies as jou eerste keuse nie die Liefde van God is nie?  Dit laat my ook dink aan die Skrif in Openbaring 2 waar God sê die mens het sy Eerste Liefde verlaat.  

 Ek het weer gekyk na die skatkiste en my oë het geval op die tweede skatkis wat vol wêreldse seëninge was, maar ek het dadelik vir Abba Vader gesê ek kies verseker nie die kis vol seëninge nie.  Ek glo nie in God omdat ek iets daaruit probeer kry nie… sodat God my vleeslike begeertes moet bevredig nie… so die tweede kis was vir my nie eers ’n opsie nie.   As jy die saadjie gelees het wat handel oor DIT wat ons van God af bid, of dit wat ons van God vra, (Wat vra ons van God?) hoop ek hierdie saadjie sal die prentjie mooier voltooi.  As jy Mattheus 6:19-34, asook Lukas 12:22-34 lees, sal julle sien Jesus sê ook dat ons ons nie moet kwel oor die lewe nie.  Dit is nie waar ons fokus moet wees nie en dit is beslis nie wêreldse genot en seëninge (ons eie wil) wat ons van God moet vereis en vra nie.  Jesus sê in Mattheus 6:32 dat heidene hierdie goed soek en vra, maar ons hemelse Vader weet mos dat ons al hierdie dinge nodig het.  Ons almal het ook al die Skrif gehoor dat ons nie skatte op die aarde bymekaar moet maak nie, maar dat ons skatte in die hemel bymekaar moet maak.  As ons vir God vra om in ons vleeslike behoeftes te voorsien, maak ons verseker nie skatte in die hemel bymekaar nie, maar probeer ons ons eie lewe beter of lekkerder maak.  God weet wat ons vleeslike behoeftes is en Hy sal daarin voorsien sonder dat ons vra.  Hy sal vir ons gee wat Hy weet ons nodig het.  Diegene wat die skatkis vol rykdom, roem en seën kies, is diegene wat God gebruik en misbruik vir wat hulle wil hê.  Hoe baie mense is daar wat na God draai wanneer dinge swaar gaan in hulle lewens en hulle dink dat die “slegte goed” in hulle lewens uitgesorteer sal wees wanneer hulle na God draai.  Sodra dinge weer beter begin gaan, vergeet hulle baie vinnig van God.  Die tweede skatkis laat my ook dink aan dit wat die “prosperity leraars” die mensdom leer dat God jou WIL seën, dat jy Sy oogappel is, dat jy so belangrik in Sy oë is dat Hy vir jou net die beste wil gee.  Ja, dit is so, God is hierdie wonderlike God, maar God verwag ook van Sy kinders om daarna te streef om Hom te ken!  God gaan Hom ook nie laat misbruik met vals woorde wat uit ons monde uitkom nie.  Hy weet wat gaan aan in ons harte… Hy weet wie diegene is wat smag na die tweede kis vol seëninge, wat Hom kwansuis aanbid en kwansuis in Hom glo net om hierdie seëninge te ontvang.  God gaan verseker nie met Hom laat speel nie.  Hy weet wie glo met die mond in Hom en wie glo oneentseglik uit die hart in Hom.               

 Dan kyk ek na die derde skatkis vol bloedrooi harte wat vir my die liefde van God simboliseer en JA, JA, JA… DIT is wat ek wil hê!  Daar is iets wat ek baie meer as enigiets anders in die wêreld wil hê, en dit is die Liefde van God.  Ek kies die kis vol harte, want ek wil die Liefde van God ervaar!  Ek kies die Liefde van Abba Vader en gemeenskap met Jesus bo enigiets anders as wat die wêreld my kan bied.  Ek wil gevul wees met die Liefde van God, want dan sal ek aan Hom gehoorsaam kan wees;  ek sal Goddelike vrugte kan dra wat God verheerlik.  Ek wil gewortel wees in die hart van God en gevul word met Sy LIEFDE.  Ek wil veel eerder God se LIEFDE hê as wêreldse seën, wysheid, kennis en insig.  My grootste begeerte is om Abba Vader te behaag in alles wat ek doen, ek wil so graag hê Hy moet na my kyk en glimlag, en ek weet ’n mens kan Abba Vader alleenlik behaag deur gehoorsaamheid, maar ons kan ook nie uit ons eie gehoorsaam wees nie;  ons het die Gees van God daarvoor nodig, ons het die Liefde van God nodig.  Na ek die skatkis vol liefde gekies het, sê Abba Vader:

“Soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”  Mattheus 6:33

Dink julle nie ook dat God daarna smag dat ons Hom en Sy Liefde moet begeer soos ons wêreldse seën, wysheid en kennis begeer nie?  Dink jy nie ook God sal so graag wil hê dat ons na Sy teenwoordigheid sal soek soos ons na sommige wêreldse goed soek nie?  En nou wonder ek maar net… Salomo het gevra vir wysheid, kennis en insig om die volk goed te kan lei, maar tog het hy nie in die weë van God gewandel nie, want God het Sy volk vermaan om nie met een van die ander nasies se vrouens te trou nie.  Salomo was rebels in hierdie opsig en het baie vrouens uit ander nasies gehad wat hom oorgehaal het om hulle afgode te aanbid.  Ek wonder maar net wat die verskil sou gewees het as Salomo eerder gekies het dat God sy hart volmaak met SY LIEFDE, van Sy teenwoordigheid…  Ek is seker as Salomo God en Sy heerlikheid eerste gestel het, sou God hom nogsteeds toevertrou het met wysheid, insig en seëninge, en dan sou hy so ’n liefde vir God gehad het dat hy aan God gehoorsaam sou gewees het…  Maar dit is nou sommer net my eie denke, dis nie dat ek ’n storie uit die Ou Testament wil herskryf nie.  Dit het so gebeur en is vir ons opgeteken om vir ons ’n les daaruit te leer, maar die les wat ek daaruit leer, is om God en Sy Liefde altyd eerste te stel.  God se kinders wat gekonneteer is aan Hom, sal outomaties God en Sy Liefde eerste stel, want die Lewe van Jesus binne hulle stel hulle in staat om so te voel.  Dit is nie uit die mens uit nie.        

Die sleutel se naam is “Geloof”, net soos die penwortel wat in die hart van God ingroei, se naam “Geloof” is.  Dit is oneentseglike geloof, nie oppervlakkige geloof nie.  Oppervlakkige geloof kan nooit die mens ’n penwortel laat groei wat binne-in die hart van God kan indring nie.  Alleenlik wanneer ons deur ‘n penwortel van geloof in die hart van God geanker is, ontvang ons die Liefde van God wat deur ons totale wese versprei word.  Die Liefde van God gaan ons verander, ons vleeslike begeertes gaan verander, so wêreldse seën gaan ons nie meer pla nie;  ons gaan nie meer ’n hunkering hê na wêreldse goed nie;  ons gaan nie meer onsself vir die wêreld aanloklik probeer maak nie.  Wanneer ons die Liefde en Lewe van God in ons geeshart het, sal Abba Vader in elkgeval met ons werk deur ons geeshart en sal Sy Gees die Woord van God aan jou interpreteer wat aan jou Goddelike wysheid, kennis en verstand sal gee.  Maar wees gewaarsku… wêreldse kennis, wysheid en insig verskil van God s’n, en dit is hoekom Abba Vader aan jou die dwaalleringe van die wêreld sal begin openbaar… en die wêreld gaan nie daarvan hou nie, jou vriende en dalk familie gaan ook nie altyd daarvan hou nie.  Maar ons moet ophou om wysheid en kennis in die wêreld te soek, maar kies die kis vol bloedrooi harte;  kies eerstens die Liefde van God, spandeer tyd in die Woord en by die voete van Abba Vader – soek eers die Koninkryk van God en die res sal aan jou toevertrou word as God weet jou bedoelinge en motiewe is opreg.  As ’n mens se hart opreg is en jy is oorgegee in die hande van God, hanteer ons deur die krag van God situasies anders, ons kyk met ander oë na die wêreld en alles om ons verander.  As ons die Liefde van God kies, sal Hy die res ook aan ons gee.      

“Al sou ek die tale van mens en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simaal geword.  En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.  Die liefde is lankmoedig en vriendelik;  die liefde is nie jaloers nie;  die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,  is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  Die liefde vergaan nimmermeer;  maar profesieë – hulle sal tot niet gaan;  of tale – hulle sal ophou;  of kennis – dit sal tot niet gaan.  Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.  Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan.   Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind;  maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.   Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig.  Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.  En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie;  maar die grootste hiervan is die liefde.”  1 Korinthiërs 13:1-13 

“Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”    Mattheus 6:21

“Hier en nou” of sien jy die groter prentjie?

Ons moet die groter prentjie begin sien as net die hier en die nou… dit gaan nie om hierdie lewe soveel as moontlik te geniet en soveel as moontlik uit hierdie lewe uit te kry nie… wat van die ewigheid?  Ons lewe op aarde is ’n spikkeltjie teenoor die ewigheid!  En dit gaan tog oor die ewighed, nie oor die hier en nou nie.  Hoe jy die ‘hier en nou’ benader, bepaal jou ewighied.  As jou lewe wentel om aardse dinge, is jou wêreld regtig baie klein, sien jy net die hier en nou, sien jy die chaos raak wat om ons aangaan, raak jy so maklik negatief… as jou lewe draai om liefde op aarde te vind, gaan jy nooit ware Liefde vind nie, want ware Liefde is nie vasgevang in ’n mens nie.  Waarom wentel jou lewe?  Jou huweliksmaat, jou kinders, besittings, werk, sukses?  Waar is Abba Vader in hierdie prentjie?  Waar plaas jy Hom in jou lewe as jou lewe wentel net om aardse dinge… Om die self?  Dan kyk jy met vleeslike oë en nie met geestelike oë nie.  As ’n mens net uit vleeslike oë kyk, raak ’n mens skoon benoud, want vleeslike oë sien net die hier en nou raak;  dit sien nie die groter prentjie nie.

Die groter prentjie vreander ’n mens se siening oor die lewe, dood, oor aardse dinge, oor liefde, oor alles!  Want wanneer ’n mens wel die groter prentjie kan begin raaksien, is jou gestelike oë besig om oop te gaan.  Dan begin jy die wil van God raaksien, jy aanvaar die wil van God, al maak dit ook hoe seer.  ’n Mens begin die lewe anders verstaan as ’n mens dit bekyk uit geestelike oë.  Dit is wanneer ons in die rus van God inbeweeg, Sy wil aanvaar vir ons lewens en nie Sy arm probeer draai om DIT vir ons te gee wat ons graag wil hê nie.  Want God weet wat die beste is vir jou… en Hy wil vir jou net die beste gee.  Toe Hy jou Goddelike Lewensboek geskryf het, het Hy vir jou net die mooi beplan, nie onheil nie.  Daar is sommige goed wat ons wil hê, byoorbeeld ’n huweliksmaat, wat nie die wil van God is nie.  Dit is jou eie wil om daardie maat te hê, nie God se wil nie.  As daardie maat wat jy so graag wil hê, nie in jou Goddelike Lewensboek opgeskryf staan nie, gaan dinge baie skeef loop as jy wel jou eie wil volg om daardie maat te aanvaar as jou huwelikmaat.  Dit gaan net nie werk nie, dit gaan ’n ongelukkige huwelik wees, want dit is nie God se wil nie.  Dan is jy besig om jou eie lewensverhale te skryf sonder die wil van God en gaan jy maar net vir jouself baie moeilikheid op die hals haal.  Dit is omdat jy net die hier en nou raaksien, dis omdat jy uit vleeslike oë kyk.  Jy sien nie die groter prentjie nie, want jou geestelike oë is nog toe.  Dit is omdat jy nog nie oorgegee is in die hand van God nie.  Jy het nog nie jou lewe en jou hart aan God geoffer nie, wat eintlik ’n klap in Sy gesig is, want dan sê jy eintlik vir Hom dat jy Hom nie vertrou met jou lewe nie.  

Die groter prentjie is opgeskryf in jou Goddelike Lewensboek en wanner ons 100 % oorgegee is aan die wil van God, sal ons Sy wil begin leef en nie vir die hier en nou nie;  ons sal nie vir die self leef nie, maar tot heerlikheid van God.  Dit is ’n wonderlike plek in ons lewe om te bereik, want al hierdie ‘nitty gritty’ goedjies verdwyn stadigaan uit ons lewe – onthou net – dit is ‘n proses, dit gebeur nie oornag nie.  Dinge wat ons emosieël seermaak, gaan ons ook uit ’n ander oogpunt kan beign sien en die doel daaragter kan begin verstaan.  Maar jy het die keuse… wil jy vir jouself leef?  Wil jy leef tot eer van die self?  Wil jy leef net om die self te behoeftes te bevredig?  Kom ons sê jy verloor iemand wat jy liefgehad het… gaan jy vir God kwaad raak daaroor?  Hoe kan ons vir God kwaadraak as dit is wat Hy vooraf beplan het?  Hoe kan ons vir God kwaadraak omdat hy nie ons eie sin vir ons wil gee nie?  

Begin die groter prentjie raaksien…  God gebruik seer situasies in ons lewe om ons hartsgrond gereed te maak sodat Hy saad in ons harte kan saai wat kan groei en vrugdra vir Hom – nie vrugdra vir onsself nie, maar tot heerlikheid van God, nie tot heerlikheid van die self nie.  Hoe moet God ons harte skoonkry as Hy toelaat dat ons net altyd ons sin kry?  As dit altyd net goedgaan met ons?  Seerkry is veronderstel om ons op ons knieë te dwing, nie om ons rug op God te draai nie.  Maar dis ook nie om jou op jou knieë te dwing om Hom te smeek om dit vir jou te gee wat jy graag wil hê nie… dit is om jou op jou knieë te dwing om Hom waarlik te soek, om Hom te leer ken…sodat jou lewe oor Hom sal gaan en nie oor dit wat jy wil hê nie.  So as seer omstandighede jou wel op jou knieë dwing sodat jy die heeltyd smeek en God vesoek, is jy om die verkeerde redes op jou knieë, want dan gaan dit nogsteeds net oor jouself.  Ons moet op ons knieë gedwing word om die wil van God te verstaan, nie om Sy arm te draai nie.  Om Hom te leer ken… nie om ons sin te kry nie.   Om jou hart te oorhandig in die hand van Abba Vader en vir Hom te se:  Nie my wil nie,  Vader, maar U wil.  Laat U wil gesied.  Omvorm my!  Brei my soos ’n stukkie klei in U hande  en omvorm my na U wil.  DIT is wat op ons knieë moet gebeur!  En dit is hoekom God ons soms tot op ons knieë dwing deur seerky… om ons eie wil oor te gee aan Hom.  God roep ons deur seer!  En as ons reageer, gee ons Hom ’n kans om ons hartsgrond skoon te maak en voor te berei om SY saad in ons harte te saai.  Ons moet ons harte oorhandig in die hand van God sodat Hy vir ons ’n “ready heart” kan gee, want alleenlik wanneer ons ’n “ready heart” het, sal ons nie meer net die hier en nou raaksien nie, maar die groter prentjie wat tot eer van God strek.  Dan eers sal ons Waarhede begin raaksien en die taal van God begin verstaan… die klop van Sy hart begin hoor… en sal jy begin leef na die ritme van die klop van Sy hart…. en nie meer na die klop van jou eie hart nie.  

Ek het seker elke dag ’n gunsteling stukkie Skrif uit die Woord, maar vir die laaste paar dae is dit Mattheus 13.  Abba Vader wil saad in elkeen se hart saai, maar die hart moet eers voorberei wees vir Sy saad, want wat help dit die saad val op ’n kliphart – dit gaan nie groei op klip nie!  Dit gaan ook nie groei tussen onkruid nie, want die onkruid gaan dit versmoor.  Dit moet val op goed voorbereiede grond en die grond van ons harte kan alleenlik goed voorberei wees wanneer ons dit oorhandig het in die hand van Abba Vader;  wanneer ons kie som ons sondes raak te sien, dit te bely en te laat staan.  Op hierdi emanier maak God ons hartsgrond skoon en onkruidvry sodat Hy Sy saad in ons harte kan saai wat sal vrugrdra tot eer van Hom.  DIT is die groter prentjie!!!  DIT is hoekom God ons laat leef… nie vir die hier en nou, en die plesiertjies van die wêreld nie, maar vir HOM!

Die dissipels het Jesus gevra hoekom vertel Hy altyd stories / gelykenisse?  Jesus het hulle geantwoord dat wanneer ’n mens ’n “ready heart” het, met ander woorde, wanneer God hulle harte skoongemaak het, sal Hy ook aan hulle die insig gee om SY stories te verstaan.  Hulle sal die groter prentjie begin raaksien, maar diegene wat nog nie oorgegee is in die hand van God nie, sal nie die stories van Jesus kan verstaan nie.  Hulle sal hoor, maar nie verstaan nie.  Hulle sal vleeslik kan sien, maar nie geestelike kan “sien” wat Jesus hulle probeer leer nie.  Hulle het nie ’n “ready heart” nie.          

Why Tell Stories?

 The disciples came up and asked, “Why do you tell stories?”  He replied, “You’ve been given insight into God’s kingdom. You know how it works. Not everybody has this gift, this insight; it hasn’t been given to them. Whenever someone has a ready heart for this, the insights and understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. That’s why I tell stories: to create readiness, to nudge the people toward receptive insight. In their present state they can stare till doomsday and not see it, listen till they’re blue in the face and not get it. I don’t want Isaiah’s forecast repeated all over again:

Your ears are open but you don’t hear a thing.

 Your eyes are awake but you don’t see a thing.

The people are blockheads!

They stick their fingers in their ears

    so they won’t have to listen;

They screw their eyes shut

    so they won’t have to look,

    so they won’t have to deal with me face-to-face

    and let me heal them.

 “But you have God-blessed eyes—eyes that see! And God-blessed ears—ears that hear! A lot of people, prophets and humble believers among them, would have given anything to see what you are seeing, to hear what you are hearing, but never had the chance.

Matthew 13:10-17 (MSG)

  

Mens verloor die Beeld / Lig van God

In die vorige saadjie het ek vertel dat die mens nie fisies die Beeld van God is nie, maar dat die mens die Beeld van God alleenlik kan reflekteer uit sy geeshart.  Daarom het God die mens eers as gees geskep en daarna het Hy vir die gees ’n liggaam en ’n siel geskep.  Oorspronklik was Adam en Eva se geesharte vol van die Lig van God, wat ook beteken dat hulle gekonnekteer was aan God – hulle was een met God.  Omdat hulle gekonnekteer was aan God, kon daar kommunikasie wees tussen hulle en God, met ander woorde hulle kon geestelik hoor en sien.  In hulle oorspronklike vorm was hulle geestelik ingestel op God;  hulle vleeslikheid was nie vir hulle belangrik nie, daarom het hulle ook nie gesien dat hulle naak was nie.  Hulle geestelike oë en ore was oop;  hulle vleeslike oë en ore was gesluit… en die beste van alles…. die Lig van God het gereflekteer uit hulle harte, so hulle het die Beeld van God reflekteer.      

Satan haat die Lig van God, want waar die Lig van God teenwoordig is, kan hy nie aangaan met sy bose werk nie.  Solank die mens die Lig van God uit sy hart skyn, kan Satan geen beheer of outoriteit oor die mens verkry nie.  Dit is baie belangrik om te besef dat dit alleenlik die Lig van God is wat vir Satan op ’n afstand kan hou, want wanneer die Lig van God teenwoordig is in die mens, is dit God wat deur die mens outoriteit het oor Satan en dan kan Satan die mens nie beheer nie.  Hy het dus nie mag oor ’n mens wat die Lig van God reflekteer nie, alleenlik wanneer ’n mens nie die Lig van God reflekteer nie.  Geen woorde van oorlogvoering of om die “regte” bloedlynvloeke te sny, kan vir Satan van die mens af weghou nie… alleenlik die Lig van God – God self binne die mens!  Kan jy dink hoe moes Satan op sy tande kners van frustrasie oor die Lig wat Adam en Eva gereflekteer het wat hulle outoriteit oor hom gegee het?  Hy moes ’n manier kry om die Lig uit hulle geesharte te blus en omdat hy vir God ken, het hy geweet dat rebellie teen God die Lig uit die hart van die mens sou blus… hy het baie goed geweet dat as die mens nie meer die Lig van God reflekteer nie, die mens op sy eie nie meer outoriteit oor hom sou kon hê nie, en op hierdie manier kon hy die mens in sy mag kry om hulle te beheer.  Hy moes ’n manier kry om die mens se hart met duisternis te infiltreer sodat die mens sy konneksie met God verloor… 

Hou nou in gedagte dat die geestelike sintuie van die mens direk gekoppel is aan sy geeshart – as die geeshart lewe met die Lig van God, sal die geestelike sintuie in werking wees, maar as die geeshart geen Lig uitskyn nie, is dit geestelik dood en kan die geestelike sintuie ook nie werk nie.  Met ander woorde, as die mens die Beeld van God reflekteer, sal die mens geestelik kan hoor en sien, maar as die mens nie die Beeld van God reflekteer nie, is hy ook nie een met God nie, dus is hy nie gekonnekteer aan God nie… en sal hy ook nie geestelik kan sien en hoor nie;  hy sal nie geestelike onderskeidingsvermoë hê nie.   

Al het God die mens geskape na Sy beeld, het die mens nogsteeds ’n eie wil;  die mens was, en is, dus in staat om keuses te maak.  Satan het geweet hy moet vir Adam en Eva in die versoeking lei om hulle eie wil te gehoorsaam pleks van die wil van God.  Die ergste van alles is dat hulle DIREK geweet het wat die wil van God is, want God het DIREK aan Adam gesê dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie, en as hulle wel daarvan eet, hulle sou sterf.  Satan het Eva uitgevra oor die verskillende bome se vrugte wat hulle mag eet en Eva het hom geantwoord dat hulle van al die bome in die tuin mag eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin, want dit sal hulle laat sterf.  Satan maak toe vir God ’n leuenaar en sê vir Eva:

  “Julle sal gewis nie sterwe nie;  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.”  Genesis 3:5 (AFR33/53)

Eva moes ’n keuse maak!  Gaan sy die wil van God gehoorsaam en Satan teëstaan;  of gaan sy ingee, haar eie wil volg en rebelleer teen God?   Adam het haar voorbeeld gevolg deur te voed op die verbode vrug en dadelik het hulle vleeslike oë oopgegaan.  Hulle het gesien dat hulle naak is, met ander woorde, hulle het bewus geraak van hulle vleeslikheid.  Onthou nou:  voorheen was hulle geestelike oë oop en hulle vleeslike oë toe, maar noudat hulle vleeslike oë oopgegaan het, het hulle geestelike oë toegegaan.  Sonde het hulle geestelik verblind, dit het dus hulle geestelike sintuie ruïneer.  Sonde het die Lig van God uit hulle harte geblus en op hierdie manier het die mens die Beeld van God verloor.  Die mens het geestelik gesterf!  Dit is wat God bedoel het toe Hy vir hulle gesê het dat hulle sal sterf as hulle van die verbode boom eet.  Omdat hulle gekies het om hulle eie wil te gehoorsaam, was hulle nie meer een met God nie, hulle was nie meer gekonnekteer aan God nie, want die Lig van God was nie meer teenwoordig in hulle harte nie. God het die tuin van Eden spesiaal gemaak vir Sy kinders wat met Hom wandel en met Hom kommunikeer.  Hy het dus die tuin van Eden gemaak vir Sy kinders wat Sy Beeld reflekteer.  Adam en Eva het die Beeld van God verloor en daarom mag hulle nie meer langer in die tuin van Eden gewoon het nie.  God moes hulle wegstuur uit die tuin en Hy het hulle gestuur om in die wêreld te gaan woon wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  God het die tuin van Eden toegesluit en aan engele opdrag gegee om die tuin te bewaak.  Geen mens mag meer in die tuin van Eden ingekom het nie, want die mens het die Lig van God uit sy geeshart verloor. Ongelukkig was die ganse mensdom daardeur beïnvloed en is almal daarna gebore met dormante geesharte.  Niemand word dus gebore met ’n geeshart wat die Lig van God reflekteer nie, niemand word heilig gebore nie.  

“You know the story of how Adam landed us in the dilemma we’re in – first sin, then death, no one exempt from either sin or death.  Sin disturbed relations with God in everything and everyone…  So death, this huge abyss separating us from God…  Even those who didn’t sin precisely as Adam did by disobeying a specific command of God still had to experience this termination of life, this separation from God…    One man’s sin put crowds of people at the dead-end abyss of separation from God… the verdict on that one sin was the death sentence…”    Rom 5:12-15  (MSG)

Al die mense in die OT was dus geestelik dood en het nie die Beeld van God reflekteer nie.  God het wel sekere van Sy kinders toevertou met Sy Gees om leiding te gee aan die mensdom, maar niemand wou in elkgeval na hulle luister nie.  Toe het God Sy Seun gestuur, maar die mensdom wou na Hom ook nie luister nie en het Hom eerder doodgemaak.  Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat die gehoorsaamheid en die sterfte van Jesus, die Gees van God sou vrylaat op die aarde.  Dit beteken nie dat almal wat na die kruisiging van Jesus gebore word, met die Lig van God in hulle geesharte gebore word nie.  Almal word nogsteeds in die sondige wêreld ingebore en moet weergebore word om die Lig van God in sy hart te kan hê.  Daarom het Jesus ook so klem daarop gelê dat ons moet sterf aan die self om weergebore te kan word, want alleenlik wanneer ons die ou mens afsterf en weergebore word deur die Gees van God, skyn God se Lig weer uit ons hart en dan eers reflekteer ons die Beeld van God.  Dan eers is ons een met God en stel God weer ons geestelike sintuie in werking om met Hom te kan kommunikeer.  

Die mens wat geestelik dood is, se fokus is totaal op homself ingestel en nie op God nie.  Hy is nie een met God nie en hy reflekteer GLAD NIE die Beeld van God nie!!!  Die mens wat geestelik dood is, funksioneer net as liggaam en siel, en daarom is hierdie mense so intens gefokus net op die self.  Al beoefen hy godsdiens en allerhande rituele, kan dit niks aan die geeshart verander nie.  Hy bly geestelik dood!  Wat hartseer is, is dat daar soveel “Christene” is wat “glo” in God net sodat Hy in hulle vleeslike behoeftes moet voorsien.  Hulle wil God net misbruik soos die mense in Johannes 6 vir Jesus misbruik het om genesing te ontvang en brood te kon kry!  Hulle wou Hom selfs koning maak omdat Hy in hulle vleeslike behoeftes voorsien het!  Dit is vir my baie hartseer….  

God se kinders wat wel Sy Beeld reflekteer, mag weer in die tuin van Eden ingaan.  Hulle het gesterf aan die self, is weergebore en is een met God.  Die mense wat in die vaal gedeelte is, se geesharte is nog in dormansie, hulle het nog nie gesterf aan die self nie, hulle is nog ten volle gefokus net op die self, hulle het nie geestelike onderskeidingsvermoë nie en daarom loop hulle agter enige mens aan wat homself ’n herder noem.  Hulle word baie maklik verlei.  Hulle geestelike sintuie is ook nie in werking nie en daarom het Abba Vader gesê dat hulle nie oë het om te sien en ore het om te hoor nie… dit is omdat hulle geestelike oë en ore nog geslote is omdat hulle nie die Lig van God in hulle harte het nie.  Dit is nie God wat hulle geestelike oë en ore toesluit nie… dit is die sonde en selfsug in hulle eie lewe wat maak dat hulle nie geestelik kan hoor en sien nie.

 “En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.               Mattheus 13:14-16

  

Die mens as die beeld van God?

God is lig

Ek kan net dink hoe hierdie saak vir God ongelukkig moet maak… Die mens glo hy is geskape na die beeld van God, en mense sien “die mens” as die beeld van God, maar hulle dink nie dieper oor hierdie saak of laat die Gees van God toe om hierdie onderwerp aan hulle te verduidelik nie.  Hulle luister net met fisiese ore na hierdie leuen, want die inligting word deur die brein geprossesseer en nie deur die geeshart nie.  Dit is hoekom mense hierdie leuen so maklik glo.  Dit is nie ’n leuen dat God die mens na Sy Beeld geskape het nie, maar kom ons gaan kyk net eers weer mooi wat is die Beeld van God… Is God ’n mens?  Is Hy in die vorm van ’n mens?

“Loof die Here, o my siel.  Here my God, U is baie groot!  Met majesteit en heerlikheid is U bekleed – wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed…”           Psalm 104:1,2

 Met ander woorde, God is nie ’n mens nie… Hy is nie in die gestalte van ’n mens nie, want God is LIG!  So toe God die mens aan die begin geskape het na Sy Beeld, kan dit nie wees dat Hy ’n fisiese, ligaamlike mens gemaak het nie.  Nee, as Hy ’n mens na Sy Beeld gemaak het, het ’n mens gemaak as liggie, ’n wese wat skyn soos Hy skyn!  Kyk hoe mooi sê The Message dit:

“He created them Godlike reflecting God’s nature…”  Genesis 1:26 (MSG)

 God het die mens gemaak om Sy beeld te reflekteer en wat is die beeld van God?  LIG!  So God het die mens as ’n liggie geskep.  Kan die fisiese mens wat ons met die oog sien, lig reflekteer?  Om hierdie mooi te verstaan, wil ek net gou julle geheue verfris oor die liggaam, siel en gees van van die mens… 

Die liggaam is die buitenste dop met al die organe wat die siel en gees huisves.  Ons siel is die gedeelte waar ons emosies, eie wil en denke lê.  Ons gees is die diepste gedeelte van die mens waardeur God met ons werk.  God het dus die gees van die mens geskep as ’n “plek” waar Hy deur Sy Gees in ons kan woon en eers wanneer die Gees van God teenwoordig is in ons geeshart, is ons in staat om die beeld van God geestelik te reflekteer.  Die Gees van God is nie teenwoordig in die liggaam- of sielsdimensie van die mens nie, alleenlik in die geeshart.  As ’n mens dit verstaan, maak dit sin dat God eerste die gees van die mens moes skep sodat die mens geestelik die beeld van God kon reflekteer, want God is Lig;  die liggaam en die siel van die mens kan nooit die beeld van God reflekteer nie.  Met ander woorde, toe God aan die begin gesê het Hy skep die mens as Beeld van Homself, het Hy nie dadelik die liggaam en siel van die mens gemaak nie, maar het Hy het die gees van die mens geskep!  Later het God uit die stof van die aarde die menslike liggaam formeer en die asem van die lewe in sy neus ingeblaas.  (Gen 2:7)  Die mens het toe ’n lewende siel geword – dit is hier waar God die liggaam van die mens geskep het, maar God sê ook nie dat Hy het die fisiese, liggaam van die mens na Sy Beeld geskep het nie.  Sy Beeld, wat Lig is, was vasgevang in die geeshart van die mens wat binne die liggaam van die mens gesetel is.  So die liggaam van die mens is soos ’n dop wat die gees huisves.  Die liggaam van die mens is nie vir God so belangrik soos die gees van die mens nie en dit is hoekom ons liggame weer tot stof sal verander as ons doodgaan.  Jou geeshart gaan nie saam met jou liggaam dood nie, maar God sê Hy sal in die hemel vir ons ’n nuwe liggaam gee.  Kan jy sien hoe belangrik is jou geeshart?  Want vir God gaan dit oor ons geesharte!   Dit is nie hoe ons as mens LYK wat belangrik is nie, dit is wat in ons harte aan die gang is, wat belangrik is!  Ek hoop julle kan begryp hoe verskriklik belangrik ons geesharte is!  Dit is die belangrikste gedeelte van die mens, want dit is die deel van die mens waar God Sy woning maak.  Alleenlik wanneer die Gees van God “dwell” in ons harte, reflekteer ons die Lig van God, met ander woorde, alleenlik wanneer die Gees van God Sy inwoning in ons harte geneem het, sien God ons as Sy Beeld.  As die Gees van God nie teenwoordig is in ons harte nie, skyn daar geen lig uit ons harte nie en is ons ’n duistere mens wat nie die Beeld van God reflekteer nie.  So sien julle dat ons nie sommer met die fisiese oog na mense kan kyk met die opinie dat elkeen na die Beeld van God geskape is nie?  Nie almal is geskape na die Beeld van God nie…  alleenlik hulle wat waarlik weergebore is, hulle wat die Gees van God huisves in hulle harte… dit is die mense wat die Beeld van God reflekteer! 

Dit is net die mens wat uit fisiese oë kyk wat die liggaam en die uiterlike belangrik ag, wat die liggaam bo die gees stel en soveel tyd aan hulle liggame spandeer om dit mooi te maak en so min tyd aan die gesondheid van hulle gees.  Dan is dit ironies hoe vinnig ons is om te sê:  Sjoe, ek is so besig, ek het nie tyd om stil te raak en Woord in te neem nie.  Gaan dink ’n bietjie self oor die belaglikheid van hierdie verskoning!  Die mens wat nie tyd by die voete van Abba Vader spandeer nie, kan nie die Lig van God in sy hart hê nie, so hy reflekteer verseker nie die Beeld van God nie.  Die mens wat nie die Beeld van God reflketeer nie, is ook nie Sy kind nie.  Alleenlik diegene wat gesterf het aan die self en weergebore is, het die Lewe of die Gees van God in hul harte ontvang en alleenlik op hierdie manier reflekteer hulle die Beeld van God. 

Lees gerus Kolossense 3:1-17      

“…en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis van die Beeld van sy Skepper..”  Kolosense 3:10

Maar as God die mens na Sy Beeld geskape het, en Hy die mens geskep het om Sy Lig te reflekteer, wat het fout gegaan?  Waar het die mens die Lig verloor en hoe kry ons weer die Lig van God?  Kyk uit vir die volgende saadjie…

In die rus van God

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;  want my juk is sag en my las is lig.”  Mattheus 11:28-30

Wat beteken dit om in die rus van God te wees?  In Psalm 95 sê God deur die mond van die digter dat Sy volk ’n dwalende hart het en dat hulle nie Sy weë ken nie, en daarom sal hulle in Sy rus nie ingaan nie.  Dit is dus die mense wat in skares die vals herders volg na die vaal gedeelte (Saadjie:  Kies die regte pad, vat Jesus se hand ) wat die keuse maak om by die T-pad saam met die meerderheid die maklike pad te kies wat na links gaan.  Dit is die mense met ’n dwalende hart wat nie die weë van God ken nie, en omdat hulle nie op die ware Weg saam met Jesus is nie, kan hulle nie in Sy rus ingaan nie.  As ons teruggaan na die Israeliete in die woestyn, sê God hulle sal nie in Sy rus ingaan nie… Wat was die rede?  Psalm 95:8-11 sê: 

“Verhard julle hart nie soos by Mériba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie;  waar julle vaders My versoek het, My beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het.  Veertig jaar het Ek ‘n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê: Hulle is ‘n volk met ‘n dwalende hart, en hulle ken my weë nie;  sodat Ek in my toorn gesweer het: Waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie!”

God het soveel wonderwerke voor hulle oë gedoen sodat hulle kon sien dat Hy waarlik God is – EK IS!” – maar nogsteeds het hulle nie met hulle harte in Hom geglo nie.  Hulle het God versoek en beproef, hulle het gedink Hy is ’n god waarmee hulle speletjies kan speel;  wat hulle kan hied en gebied…’n god wat hulle bevele moet gehoorsaam…  Hulle het duidelik geweet God lewe en dat God wonders doen, maar hullle harte was verhard deur sonde;  daarom het hulle net met die mond in God geglo, nie met die hart nie.  Hulle het net met die mond geglo en godsdiens gespeel om die goedheid van God te misbruik, want hulle het Hom versoek om in hulle vleeslike behoeftes te voorsien.  Soveel mense van vandag glo nogsteeds in God net met die mond en speel ook godsdiens deur kerk toe te gaan, maar het geen verhouding met Abba Vader nie.  Eintlik ken hulle Hom glad nie, net soos die Israeliete van ouds.  Hulle bely met mond om te glo in God, maar is dit ook net sodat God in hulle vleeslike behoeftes moet voorsien…  Net soos dit daardie tyd God se toorn laat ontvlam het, so sal dit vandag nogsteeds God se toorn laat ontvlam!  Net soos God daardie tyd gesê het dat DIT die rede is dat hulle nie in Sy rus sal ingaan nie, net so sê God vandag nogsteeds dat die mens wat hom versoek, nie in Sy rus sal inbeweeg nie.  En hoe versoek die mens God?  Deur geen verhouding met Hom te Hom te hê nie, maar met die mond in Hom te glo sodat Hy jou kan help, uit ’n verknorsings kan red, sodat jy ’n geseënde lewe kan hê;  sodat jy nie hel toe hoef te gaan nie….  Hebr 3:18,19 sê:  

   “En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames?  En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.”

Mense wat net met die mond in God glo, sal ongehoorsaam wees aan Hom, hulle sal hulleself bo God stel en hulle dade sal getuig van hulle ongeloof in God.  Moet asseblief nie die dink jy bewys jou geloof in God omdat jy kerk toe gaan, gedoop is, nagmaal gebruik of enige ander ritueel beoefen nie, want dit presies wat dit is… dit is net godsdienstige rituele… dit is GEENSINS verhouding met Abba vader nie.  En die mens wat getuig om te glo in God, maaar wat geen verhouding verder met Hom het nie, is die mense wat op die breë pad oppad is na die hel.  Hulle versoek God om hulle gesond te maak, om hulle te beskerm teen die bose en die geweld in die land, om hulle finansiëel te sëen, om hulle huwelike te red, ensovoorts… maar omdat hulle nie ware geloof in God het nie, sal hulle ook nie in Sy rus ingaan nie.  Hulle is oppad na die vaal deel van die dood en nie na die tuin van God, waar Lewe is, nie.  Die mense op die breë pad is die mense wat God versoek, en as ons God versoek, is ons nie in Sy rus nie!  Om meer te lees oor die manier waarop ons God versoek, lees die saadjie Hoe versoek ons God?

Meeste mense dink hulle is in die rus van God omdat Jesus gesterf het aan die kruis, maar hulle verstaan hierdie konsep glad nie… weereens omdat hulle hulle ore uitleen aan paaiende leraars wat hulle lei op die breë pad na die vaal gedeelte.  Al die mense in die vaal gedeelte wat so lekker godsdiens beoefen en glo hulle is gered daardeur, is nie in die rus van God nie.  Die mens is alleenlik in die rus van God wanneer hy in die tuin van God teenwoordig is… daar waar hy in afsondering ware verhouding met Abba Vader het.  Die mens wat in die rus van God is, het die self – die ou, sondige mens – afgesterf, en is weergebore deur die Gees van God.  Hy leef nie meer vir homself nie, maar tot die eer van God.  Die Gees van God is teenwoordig in sy geeshart, met ander woorde, hierdie mens is diep en stewig gevestig in die hart van God.  Dit is die persoon wat nie die skares volg nie, maar wat die hand van Jesus gevat en die smal paadjie saam met Hom begin stap het.  Dit is die mens wat sy eie wil afgestef het en nie meer daarna streef om in sy vleeslike behoeftes te voorsien nie, so hy versoek God nie elke dag om te doen wat hy vra, of om vir hom te gee DIT wat hy vra nie.  Hy aanvaar die wil van God – vir die goed en die sleg – en smeek God nie om omstandighede of situasies te verander nie.  Hy streef daarna om die wil van God te leef en om die wil van God te aanvaar vir sy lewe.  Soms moet ons net ons emosies eenkant plaas om die wil van God te aanvaar en dit is nie altyd so maklik nie.  DAN eers is ons in die rus van God – eers wanneer ons die wil van God vir ons lewens aanvaar en Hom nie versoek en tart om in ons vleeslikheid te voorsien nie.  Die wonderlike om in die rus van God te wees, is dat ons God dan 100% beheer oor ons lewens gee en alles in vrede aanvaar wat Hy oor ons lewe bepan het.  Dan eers kan ons die wonderwerkende hand van God in ons lewe begin raaksien, want dit is eers wanneer ons totaal oorgegee is aan die wil van God, dat Hy vir ons die waters sal oopmaak en berge vir ons verskuif.  Moses het God nie beveel om die waters vir hulle oop te maak toe die Egiptenare op hulle hakke was nie, maar God het hulle verras deur hierdie wonderwerke.  En net so sal God jou ook verras met wonderwerke wanneer jy in Sy wil is, dus in Sy rus is.  DAN eers sal God die eer ontvang daarvoor en nie die mens nie.  Die mens is te vinnig om vir homself die eer te gee… kom ons vat ’n simpel voorbeeld…. Wanneer iemand siek is en ’n sekere persoon gaan bid oor die siek persoon vir genesing en die persoon word wel gesond, wie kry die eer daarvoor?  Hulle sê wel met woorde al die eer gaan na God, maar tog is dit die mens wat gebid het, wat die wêreldse eer daarvoor kry!  Dink jy regtig dit behaag God?  Wat nou as God wel besluit het om deur siekte die siek persoon weg te vat van die aarde af?  Gaan die persoon wat dan bid oor die siek mens, God se wil kan verander?  Gaan hy God se arm kan draai sodat God eerder na hom sal luister en hom moet gehoorsaam om die mens wel gesond te maak as God klaar besluit het Hy wil die mens op hierdie manier weer stof van die aarde maak? Ek voel dit is baie arrogant van die mens en dat mense wat dit doen, geen respek vir God en Sy planne het nie… net soos die Israeliete van ouds… hulle wil nie in die weë van God wandel nie, met ander woorde, hulle wil nie op die smal paadjie saam Jesus wandel nie, maar in groepe op die lekker breë pad.  Die breë pad lei nie na die rus van God nie, en net soos God Sy volk nie in die beloofde land laat ingaan het nie, net so sal God diegene wat nie Sy wil aanvaar en Hom gehoorsaam, in Sy rus laat inbeweeg nie.  God gaan nie met Hom laat speel nie, Hy gaan Hom nie laat versoek deur ’n mens nie!

Om in die rus van God in te beweeg, beteken ook om in Sy Koninkryk in te gaan en ons weet Jesus het gesê dat ons alleenlik in die Koninkryk van God sal kan ingaan wanneer ons sterf aan die self en weergebore word.  Alleenlik wanneer ons sterf aan die self, sterf ons ook ons eie wil af en sal ons die wil van God aanvaar en Hom nie versoek nie.  En alleenlik wanneer ons die wil van God leef, leef ons in Sy rus en sal ons vrede vir ons siele vind.  Alleenlik dan sal ons alle omstandighede en situasies in ons lewe met die krag van God binne ons kan oorkom.      

So hoe weet jy of jy in die rus van God is of nie?  Eerste teken is of jy God versoek… Wanneer jy bid, is dit ’n oop gesprek met Abba Vader of is dit net jy wat dinge van Hom eis en dinge van Hom vra?  Dit is nie wat gebed is nie.  Lees Wat is gebed en verhouding met God? oor wat gebed is en wat gebed nie is nie.  As jy vir God sê:  “Laat U wil geskied”, bedoel jy dit uit jou hart uit?  Of vra en smeek jy eers van God DIT wat JY graag wil hê, en sê dan op die ou end nogsteeds “Laat U wil geskied”?  Dit maak mos nie sin nie?  Mense wat God probeer hied en gebied probeer God oortuig om hulle sin vir hulle te gee, hulle sê eintlik vir God:  “Laat my wil geskied, asseblief!”  

Ek het self nou deur so ’n wortsteling gegaan… My ma is ’n paar weke terug gediagnoseer met kanker en ek was erg geskok daaroor.  My ma raak NOOIT siek nie, en nou skielik is dit sommer kanker!  ’n Mens skrik as ’n mens hoor “kanker” want dis asof dit die siekte van ons tyd is wat baie geliefdes van ons af wegneem.  Nadat ek die slegte nuus ontvang het, het ek dadelik op my knieë gaan neersak langs my bed en net gehuil by die voete van Abba Vader.  Ek het geweet die wil van God moet geskied, en hier word ek toe getoets of ek vir God gaan voorskryf of nie…  Gaan ek vir wonderbaarlike genesing smeek, vir God vra om in te spring en my ma wonderbaarlik skoon te maak van die kanker?  Of gaan ek net in die rus van God bly en Hom toelaat om te laat gebeur wat Hy weet die beste is?  Dis ’n baie moeilike situasie en dit ontlont baie argumente, want daar staan dan in die Woord dat ons enigiets van God kan vra en Hy sal dit vir ons doen.  Maar wat die mens nie raaklees nie, is dat daar staan dat AS ONS VOLGENS DIE WIL VAN GOD VRA, sal Hy dit vir ons gee en doen.  So dit beteken ons moet nogsteeds in die rus van God wees en wanneer ons gevul is met die Gees van God, sal ons wel vra na dit wat die wil van God is.  Dit is ’n groot toets, veral as iemand waarvoor ons so verskiklik lief is, siek raak.  Maar ons moet net in die rus van God bly en Hom vertrou!  Dan eers kan Hy wonderwerke in ons lewens doen en ons gebruik om Sy Waarheid uit te straal in ’n donker wêreld.               

 Alleenlik wanneer ons in Sy rus is, kan ons deur enige probleem stil wees, want ons sal weet dat God vir ons sal veg.  Mense wat in God se rus inbeweeg het, het in die wil van God inbeweeg en laat God toe om Sy wil te laat geskied in hulle lewens.  Wanneer hulle bid:  “Laat U wil geskied” bedoel hulle dit regtig uit hulle harte uit en daarom kan hulle probleme en moeilike situasies in Sy hand plaas en dit daar los dat HY dit uitstorteer.   Dit is hulle wat geleer het om hulle oë af te haal van die klippe op hulle pad en te fokus op Jesus.  Mense in God se rus het aanvaar dat God die beste weet en dat Hy altyd vir ons net die beste beplan.  (Jer. 29)  Hulle aanvaar God het klaar hulle Lewensboeke geskryf en hulle streef daarna om dit te leef wat God beplan het, nie dit wat die mens wil hê nie.

Mense wat nie in God se rus is nie, sukkel om die wil van God te aanvaar, hulle probeer heeltyd God se arm draai om sekere goed te laat gebeur in hulle lewens.  Hulle wil hê God moet in hulle eie wil voorsien en voldoen, hulle wil nie leef volgens die wil van God nie, maar volgens hulle eie wil.  Wanneer ons nie ten volle oorgegee is aan Abba Vader nie, gee jy Hom ook nie ruimte om te werk in jou lewe nie.  Jou hart en jou lewe moet in SY wonderbare hande wees, dan maak Abba Vader vir ons deure oop op die regte tyd;  dan maak Abba Vader die see vir ons op die regte tyd oop om deur te beweeg en ons te verlos van die vyand;  dan verskuif God berge vir ons;  dan veg God vir ons!  Dan vertel ons nie meer vir God wat Hy moet doen en laat gebeur in ons lewens nie, maar laat ons Hom toe om dinge te laat gebeur soos Hy dit beplan het. 

Nadat ek hierdie saadjie geskryf het, het ek dit net nog ’n keer deurgegaan om my spelfoute reg maak, en toe vra Abba Vader vir my:  

“Hoekom glo jy My?”  

Want Abba Vader is My Pa, Hy is my Maker;  ek kan voel ek is gekonnekteer aan Hom, hoe kan ek anders as om Hom lief te hê met alles binne my?  Dit is die lekkerste lekker om in Sy teenwoordigheid stil te wees, niemand en niks kan my daardie gevoel van tevredenheid gee wanneer ek in Sy teenwoordigheid is nie.  Niemand kan my so breed laat glimlag nie en niemand kan my soveel trane van vreugde gee nie.  Ek glo in my Vader, want ek het Hom met my hele wese lief en ek wil in alles wat ek doen, Hom behaag. 

Raak stil met hierdie vraag:  “Hoekom glo jy in God?” Wees eerlik met jouself, dit is die enigste manier hoe ons kan sterf aan die ou mens… wanneer ons eerlik is met ons dieper self.  Glo jy in Hom omdat jy so geleer en grootgemaak is en jy weet dit is die “regte” ding om in Hom te glo?  Glo jy in God omdat Hy die enigste hoop op redding is?  Sodat jy nie hel toe hoef te gaan nie?  Sodat Hy jou kan help en beskerm in moeilike tye?  Sodat hy jou of iemand na aan jou kan gesond maak?  Sodat Hy dit en dat vir jou kan gee en doen?  Sodat jy enigiets van Hom kan bid en Hy dit vir jou sal gee?  Omdat Hy jou lewe makliker kan maak?  Dat HY in jou vleeslike behoeftes kan voorsien?  Ek is jammer, maar al die bogenoemde redes is bewyse dat jy nie in die rus van God is nie, maar op die breë pad waar jy Hom net versoek om in jou vleeslikheid te voorsien.  Die mens met geen persoonlike verhouding met Abba Vader nie, is nie in Hom gewortel nie, en is nie in Sy rus nie.  Hulle leef nie die wil van God nie, maar versoek God om in hulle wil te voldoen.  Godsdiens kan jou nie in die rus van God plaas nie.  Ons is alleenlik in die rus van God wanneer die ou, sondige mens afgesterf het en die Gees van God ons harte oorgeneem het.  Lees asseblief Romeine 8 

“Wees stil en weet Ek is God!”  Ps. 46:11

Hoe vervul ons die wet?

Romeine 13

8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.

9  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

10  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.

11  En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.

12  Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.

13  Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.

14  Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Ek is stil op my blog, want ek is besig om aan ’n paar boeke te skryf.  Abba Vader bly net so getrou en lei my elke dag deur omstandighede en situasies om die lesse van die lewe neer te skryf.  Vir die laaste paar dae is ek besig oor die onderwerp oor vervloeking in ons lewe.  Daar is so baie mense wat kwaad raak oor hierdie onderwerp en niks daarvan wil hoor nie, want hulle meen dat Jesus gesterf het vir ons sondes en dat Hy alle vloeke gekanselleer het, maar as jy tyd by die voete van Abba Vader spandeer en die Gees van God toelaat om die Woord van God aan jou te verduidelik en interpreteer, sal jy baie vinnig die teendeel sien wat verkondig word in die wêreld. 

 Vanoggend het ek ’n sterk gevoel gekry om Romeine 13 te lees en die laaste vers sê presies DIT waaraan ek skryf:  Ons moet ophou om in ons vleeslike behoeftes te probeer voorsien, want daardeur maak ons keuses sonder om die wil van God te soek, en as ons keuses maak teen die wil van God, skep ons vir onsself vervloeking.  Dit kom neer op ongehoorsaamheid aan God en wanneer ons ongehoorsaam is aan God, oortree ons die 10 gebooie van God.  Baie mense meen die gebooie van God het verval, maar dit het nie!  Om meer te lees oor die gebooie, lees gerus die saadjie: