Vleeslike begeertes teenoor Goddelike begeertes

Hierdie is sommer ‘n kort saadjie, maar gaan dink ‘n bietjie mooi oor hierdie Skrif:

“As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.”  Johannes 15:7

Kyk mooi na die Skrif… Ons moet as loot in die wingerdstok geanker wees, dan is ons IN Jesus en Jesus IN ons.  Hy sal in en deur ons begin leef.  Die ou mens leef nie meer nie, maar dit is nou Jesus wat in en deur ’n mens leef.  Hierdie mens gaan ’n totaal ander mens word as wat hy was, want wanneer Jesus in en deur ’n mens leef, gee Hy aan ’n mens nuwe beginsels, waardes en persepsies.  Ander dinge in die lewe raak vir ons belangrik;  dit wat eens vir ons belangrik was, maak nie meer vir ons saak nie.  Die Lewe van God, Jesus, verander ons.  Dit gee aan ons ander tipe begeertes as wat ons gehad het.  Voorheen sou ons vleeslike begeertes gehad het, want die vleeslike mens met sy fisiese behoeftes was nog ons fokuspunt gewees, so ons sou God gevra het om in ons vleeslike begeertes te voldoen.  Maar wanneer die Lewe van God, dus Jesus, ons verander om soos Hy te wees, gaan ons begeertes begin verander om soos Sy begeertes te wees.  En wat was Jesus se grootste begeerte?  Om Abba Vader te behaag!  

“The One who sent Me stays with Me.  He doesn’t abandon Me.  HE SEES HOW MUCH JOY I TAKE IN PLEASING HIM.”   John 8:29

Dit het Jesus vreugde verskaf om Sy Vader te behaag.  Dit het Hom JOY gegee om te doen wat Sy Vader Hom opgelê het om te doen.  En dit is die begeerte wat in ons ook sal begin ontwikkel – om in alles wat ons doen, God te behaag.

Deur dit wat Abba Vader my deur die laaste paar jare geleer het, weet en glo ek dat die kinders van God nie op die aarde is om ’n wêreldse lewe te lei nie.  Ek weet en glo dat Abba Vader aan elkeen van Sy kinders Goddelike DNA (God se saadjie binne ons) diep in hulle geesharte ingeweef het.  Dit lê eers in dormansie, so voordat ons weergebore is, funksioneer ons nie as die mens wat God vooraf beplan het nie.  Hierdie Goddelike DNA word eers in werking gestel wanneer die Lewe van Jesus in ons aan die werk is en dit kan alleenlik gebeur wanneer ons gewortel raak in die hart van God  (Gewortel in die Woord)  Wanneer Jesus in en deur ons leef, sal ons ons Goddelike roeping vind, dan eers sal Abba Vader aan ons begin openbaar wat Hy vir ons beplan het op aarde.  Daar is altyd ’n Goddelike doel aan ons lewe, nie een van God se kinders is op aarde om maar net die lewe te geniet nie.  Eers wanneer ons ons Goddelike doel op aarde gevind het, sal ons God daarmee kan begin behaag en sal dit aan ons JOY gee.  Om vir die wêreld te leef en wêreldse goed van God te vra, sal nooit aan ons ware joy kan gee nie.  Ons sal alleenlik ware Goddelike JOY kan beleef wanneer ons DIT doen wat God ons opgelê het om te doen… dit wat God in onsLewensboeke  opgeskryf het, net soos Hy Jesus se lewe ook in die boekrol opgeskryf het:

 “Toe het Ek gesê:  ‘Kyk, Ek kom  – in die boekrol is dit van My geskrywe – om U wil te doen, o God’.”  Hebr 10:7

 Net so het God alreeds bepaal wat elke kind van Hom op aarde moet doen, en het Hy dit neergeskryf in ons lewensboeke.  Natuurlik leef ons eers nie DIT uit wat God beplan het nie en daarom sal ons nooit ware JOY kan beleef nie.  Maar wanneer ons op die punt gekom het om DIT te leef wat God oor ons beplan het, sal ons met vreugde voluit kan begin leef.  Alles wat ons nodig het om daardie lewe te leef en om die take te kan doen wat Abba Vader vooruit vir ons beplan het, is ingeweef in ons Goddelike DNA wat diep in ons geesharte lê.  So die ding is…. daardie Goddelike DNA binne ons moet wakker word, die Lewe van God moet daaraan Lewe gee en dan sal God ons begin verander na die mens wat Hy oorspronklik beplan het ons moet wees.  Ons kan alleenlik verander deur die Lewe van Jesus in en deur ons.  Ons kan alleenlik verander wanneer ons in die wynstok gevestig is.  Ons kan alleenlik verander wanneer ons een raak met Jesus.  Geen mens kan dit uit sy eie doen nie.  Alleenlik Jesus in en deur ons.  En DIT moet eerstens ons begeerte wees;  dit is wat ons van God mag vra…  Om ons ’n begeerte te gee om die ou mens af te sterf sodat die nuwe mens deur die Lewe van Jesus kan begin leef sodat die Lewe van Jesus ons kan begin verander… sodat ons die begeerte kan hê om God te behaag.  DAN EERS SAL ONS DIE REGTE GOED VAN GOD BEGIN VRA!  DAN EERS SAL DIE WOORDE VAN JESUS BINNE ONS WEES EN SAL ONS GOED VAN GOD VRA WAT VIR HOM BELANGRIK IS, NIE WAT VIR ONS MENSLIK BELANGRIK IS NIE!!!   

Die Skrifte in die Woord wat daaroor handel dat ons God enigiets kan vra en Hy dit vir ons sal gee, word erg misbruik deur die mensdom.  Die mens vra van God dit wat hy wil hê en as God dit nie vir hom wil gee nie, raak hy kwaad vir God.  Sommige mense verloor die bietjie geloof wat hulle gehad het hierdeur en glo nie meer in God nie.  Dit is so onregverdig, want die mens verstaan nie die Skrif reg nie.  As ’n mens al daardie Skrifte mooi fyn lees, sal jy sien dat daar ’n voorwaarde aan verbonde is… Ons kan nie ons menslike begeertes op God afdwing nie, dit kan God verseker nie behaag nie!  Al wat God kan behaag, is ons gehoorsaamheid, om te wandel na Sy Woord en  te werk aan ons persoonlike verhouding met Hom!  Dan sal Hy ons begin verander en Hy sal ook ons vleeslike begeertes wegvat en vir ons Goddelike begeertes gee.  Dan sal ons goed van God vra wat Hom sal behaag en nie wat die vlees sal behaag nie.

“As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.”  Johannes 15:7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s