Duister na LIG 1

Audio – Om die Audio te luister oor die Inleiding van die boek “Duister na Lig”, kliek asseblief op die volgende link:

duister na lig 1

Die lering oor die twee verskillende toestande het Abba Vader my geleer deur vir my ’n baie lang, reguit lyn op papier te wys wat van links na regs strek.  Reg in die middel van die lyn is ’n kruis wat die skeiding aandui tussen die regter- en linkerkant;  daar is ’n baie groot verskil tussen die twee kante!  Die totale gedeelte aan die linkerkant van die kruis is swart en in duisternis gehul, waarteenoor die totale gedeelte aan die regterkant van die kruis, lig en helderkleurig is soos die kleure van ’n reënboog.  

Abba Vader verduidelik dat daar twee geestelike toestande is wat nie met die blote oog gesien kan word nie, en word van mekaar geskei deur die kruis.  Daar is die duistere toestand aan die linkerkant van die kruis, en die Lig-toestand aan die regterkant van die kruis.

Abba Vader wys my daarop dat die beginpunt van die lyn aan die linkerkant die begin van lewe in die wêreld aandui, en dat die duistere tydperk verloop tot by die kruis van Jesus.  Direk na die kruis van Jesus, begin ’n “nuwe” tydperk wat in Lig gehul is.  Die kruis is dus die skeiding tussen duisternis en Lig.

Dink nou eers ’n bietjie oor die prentjie wat ek nou geskets het… Hoe verstaan jy hierdie prentjie?  Ek het dadelik met my menslike brein gedink dat die duistere toestand, aan die linkerkant van die kruis, die ou Testamentiese tyd is en dat die Lig-toestand, aan die regterkant van die kruis, die Nuwe Testamentiese tyd is.  As jy ook so daaraan gedink het, is ons albei verkeerd, want Abba Vader wys dat die oorgrote meerderheid van vandag se mense nogsteeds in die duistere gedeelte vasgevang is.  Hoe kan dit wees?  As Jesus gesterf het, is almal mos veronderstel om in die Lig-toestand te wees wat mos die nuwe tydperk aandui…  Hoe kan die oorgrote meerderheid van mense dan nogsteeds vasgevang wees in die duistere toestand?  Ek vertel deur die loop van hierdie kort boekie hoe Abba vader my geleer en onderrig het oor die verskillende toestande…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s