Skyn soos ‘n ster

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in ’n donker wêreld skyn.  Vir hierdie mense in die geestelike donker moet julle van Christus vertel sodat hulle ook die ware lewe kan kry. Filippense 2:15 (DB)  

Op ’n tyd het Abba Vader vir my ’n ontstellende visioen gewys wat my baie hartseer gemaak het:  Onder gebed het Abba Vader my op ’n tipe platform laat staan wat baie hoog in die hemelruim was en dis asof ek kon afkyk op die aarde.  Die aarde was swart en chaoties en daar was baie bloed wat gevloei het oor die aarde soos die mense mekaar fisies en emosioneel vermoor.  Dit het my laat dink aan ‘n miernes soos die mense krioel en ywer vir hulleself.  Wat my opgeval het, is dat daar sterretjies was – nie baie nie, maar die paar helder sterretjies, wat wel daar was, het rustig rondbeweeg.  Hulle beweeg dan na flouer sterretjies en probeer hulle flou vlammetjies weer aan die gang kry sodat hulle soos helder sterretjies kan skitter en blink.  Wanneer die flou sterretjie weer helder skyn, gaan hy weer op sy beurt om ander flou sterretjies te help skyn.  Wat hartseer is, is dat sommige flou sterretjies, wat besoek word deur ’n helder ster, die keuse maak om weg te beweeg en dan word sy skynsel nog flouer.  Dan sien ek twee groot vingers wat hierdie flou ster se liggie uitdoof en die uitgedoofde ster val op ’n hoop ander uitgedoofde sterre.  Oral op die aarde is massiewe hope uitgedoofde sterre – dit is ’n droewige gesig.  Abba Vader sê ek moet let op die kerke en ek fokus toe op al die plekke met kerktorings – baie mooi en indrukwekkende plekke, maar daar is baie min kerke waar ek sterretjies sien skyn;  inteendeel, daar is eerder grys-swart rook wat vanuit die meeste kerke opstyg.  Abba Vader gee Jeremia 13 om te gaan lees.

“…Then I said, listen.  Listen carefully:  ‘Don’t stay stuck in your ways!  It’s God’s Message we’re dealing with here.  LET YOUR LIVES GLOW BRIGHT BEFORE GOD BEFORE HE TURNS OUT THE LIGHTS, before you trip and fall on the dark mountain paths.  THE LIGHT YOU TOOK FOR GRANTED WILL GO OUT AND THE WORLD WILL TURN BLACK!  If you people won’t listen, I’ll go off by myself and weep over you, weep because of your stubborn  arrogance, bitter, bitter tears, rivers of tears from My eyes…”  Jeremiah 13:15,16  (MSG) 

Die lig van die slegte mense sal doodgaan.  Hulle vlammetjies sal nie meer brand nie…” Job 18:5  (DB) 

Ek kyk weer na die hope uitgedoofde sterre en vra hartseer vir Abba Vader of ons nie hierdie uitgedoofde sterre mag help nie?  Hy antwoord dat ons onder geen omstandighede die uitgedoofde sterre weer aan die brand mag probeer steek nie.  Ek verstaan nie, want Jesus het dan op aarde na die sondaars gegaan en hulle gered, maar Abba Vader antwoord streng:   “Julle is nie Jesus nie!  Laat die dooies die dooies begrawe!”  Ons mag alleenlik na die flou liggies beweeg, hulle bemoedig en probeer help, maar as ons gestuur word na mense wie se liggies besig is om uit te brand en hulle wil nie luister of ag gee nie, draai om en skud die stof van jou voete af.  

“As iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af.  Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.”   Mattheus 10:14  (AFR33/53) 

Diegene wat die keuse maak om hulle rug op die Waarheid te draai, is die liggies wat God totaal en al gaan uitdoof.  Dit is liggies wat uit hulle eie hart ’n lig probeer skyn, met ander woorde, hulle wat deur dooie werke of eie-geregtigheid verlossing probeer bekom en nie die verlossing wat Jesus ons gee, aanvaar nie.  Hulle vlammetjies is kunsmatig – kunsmatige, godsdienstige, flou vlammetjies.  Hulle skyn nie vanuit hulle harte nie, alleenlik hulle dop is aan die brand.  Hierdie sterre is nie in die wentelbaan waar God hulle geplaas het nie…

 “…maar verdwaalde sterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.”  

“…they are lost stars in outer space on their way to the black hole.”  Judas 1:13 

God hou nie van ’n vermenging van lig en duisternis nie, veral nie in ons harte nie.  Duisternis in die hart word veroorsaak deur sonde en kan van ’n eens helder skynende ster ’n baie flou sterretjie maak totdat die lig totaal uitgedoof word en die eens skynende ster op die hoop uitgedoofde sterre beland.  God kan van die helder skynende sterre na die flouer sterretjies stuur om hulle bewus te maak van die duisternis wat besig is om hulle oor te neem, en wanneer die flou sterretjie sy sonde raaksien, dit bely aan Abba Vader en sy rug daarop draai, kan die sterretjie weer ’n gesonde gloed ontwikkel.  Trots en hoogmoed is ongelukkig een van die grootste redes dat flou sterre nie die duisternis in hulleself raaksien nie, dat hulle nie hulle sondes aan God bely nie en later totaal uitgedoof word.  In Openbaring 2:2-5 sê God dat Hy raaksien al die werke wat die mens doen, maar tog het die mense hulle eerste Liefde verlaat.  Hulle is nie meer so lojaal en liefdevol teenoor Abba Vader nie.  God waarsku dat as die mens nie sy gesindheid en optrede gaan verander nie, gaan God sy liggie uitdoof!  

“Skyn soos ligte in die wêreld deurdat julle die Woord van die lewe vashou!”  Filippense 2:15,16  (AFR33/53)

“U is die Bron van die Lewe;  deur U Lig lewe ons.”  Psalm 36:10  (AFR83) 

Abba Vader wil dus hê ons moet skyn en skitter soos ’n ster, maar hoe kom ons daarby uit?  Hoe kan ons skyn en skitter as ons harte donker en van klip is?  Geen mens wat in die wêreld vasgevang is, kan skyn met die glorie van God nie.  Ons kan alleenlik skyn wanneer ons teenwoordig is in die Lig van God.  Ons kan alleenlik skyn en skitter soos ’n ster as ons harte aan die brand is, met ander woorde, as die Vuur van God binne ons brand.  Ons ontvang hierdie Vuur van God, alleenlik vanaf Abba Vader wat ons doop met Vuur.

“Ek doop julle wel met water tot bekering;  maar Hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie.  Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met Vuur.”  Mattheus 3:11  (AFR33/53)

Sonder doping met die Vuur van God, sal ons nooit soos ’n ster kan skyn nie.  Dis nie ’n besluit wat die mens kan maak nie, dis ’n besluit wat Abba Vader maak.  Abba Vader alleen weet wanneer elkeen se hart ontvanklik is vir Sy Vuur!  Die keuse wat die mens wel moet maak, is om sy lewe af te lê en sy totale lewe en hart in afsondering aan Abba Vader te offer.  Abba Vader is ’n “gentleman” en Hy staan voor ieder en elkeen met Sy hande uitgestrek.  Hy vra dat ek en jy ons hart in Sy hande moet plaas.  Hy gaan nie net ’n mens se hart in besit neem soos Hy wil nie;  Hy wag dat ons die keuse maak om in afsondering in te beweeg en ons hart in Sy hande te plaas.  

Die grootste probleem waarmee ons sit, is dat wanneer ons uit die duistere boksies kom, ons nog donker harte van klip het;  ’n hart van klip kan niks absorbeer of ‘n skynsel reflekteer nie.  Net so min as wat ’n fisiese klip aan die brand kan slaan, kan ’n persoon met ’n kliphart se hart aan die brand slaan, met ander woorde, ons het eers nodig dat ons klipharte omgesit word in ’n hart van vlees voordat ons ’n skynende ster in die hand van God kan wees.  Klip kan niks absorbeer soos ’n spons nie, dus kan hy ook nie die Liefde van God absorbeer nie en as ’n mens nie die Liefde van God kan absorbeer nie, kan ons ook nie ware liefde uitdeel nie.  Daarom is klipharte emosieloos, sonder empatie en gee hulle nie om om ’n ander seer te maak nie.  Klippe kan nie liefhê nie, dus kan hulle nie God se gebooie nakom nie, want God se grootste gebod is om Hom lief te hê met ons hele wese en tweedens, om ons naaste lief te hê soos onsself.  ’n Kliphart is gefokus net op die self en sy eie behoeftes en kan dus net homself liefhê.  

Daarteenoor kan ’n vleeshart die Liefde van God soos ’n spons absorbeer sodat hy dit weer kan uitdeel aan ander.  ’n Vleeshart is ’n mens wat waarlik omgee vir ander, sy emosies is sensitief en hy sal veg teen onregverdigheid en opstaan vir die wat platgeslaan word deur die onregverdige wêreld.  ‘n Vleeshart lewe, hy is aan die brand vanuit sy diepste wese, alles te danke aan die bloed van Jesus wat in en deur sy vleeshart pomp en versprei word deur sy hele wese. 

“Majesteit en luister STRAAL van Hom uit, krag en GLANS vul Sy heiligdom.”   Psalm 96:6  (AFR33/53) 

Op ’n dag wys Abba Vader my net ’n titseltjie van Sy skynsel – Hy skyn soos die son – die goudste strale waaraan ’n mens kan dink wat ’n mens verblind – daarom kan die mens God nie sien nie – dit is regtig die goudste strale waaraan jy kan dink.  Die woorde van Abba Vader is:  

“Die goud in My strale is die heuning vir jou siel;  dit is die kos vir jou gees;  sonder dit sal jou siel en gees vergaan.”  

  Abba Vader verduidelik dat dit Sy hartsbegeerte is dat ons so naby aan Hom sal kniel sodat Sy goue strale ons kan binnedring.  Soos Sy goue strale deur ons beweeg, verander dit ons en slaan ons harte aan die brand.  Ons kliphart word bestraal deur die goue strale van God totdat dit aan skerwe spat en dit verander word na ’n vleeshart wat skyn met die Lewe van God.  Kyk hoe mooi stel Job 33:30 dit:     

 “…om sy siel terug te bring na die kuil , sodat hy bestraal word met die Lig van die Lewe.”   Job 33:30 (AFR33/53)

 “Maar vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees.  Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig.  Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond.  So sal Ek die nuwe lewe oor julle laat kom.” Maleagi 4:2 (DB) 

Ons kan dus nie sonder die goue strale van God skitter en skyn soos sterre nie en dit beteken ons moet ’n baie hegte verhouding met Abba Vader hê sodat Sy strale direk op ons harte kan val.  Dit laat my dink aan Jeremia 13 wat Abba Vader gegee het oor die skynende sterre.  In daardie hoofstuk sê God ook ons moet so naby aan Hom leef soos ’n band wat om Sy lyf vasgemaak is.  Dis die enigste manier hoe ons die goud in Abba Vader se goue strale kan absorbeer, want ons harte kan alleenlik aan die brand slaan deur die Vuur van God.  Alles begin weereens met die hoeveelheid tyd wat ons in die Woord en gebed met God spandeer.

“This is the crisis we’re in:  God-light streamed into the world, but men and women everywhere ran for the darkness.  They went for the darkness, because they were not really interested in pleasing God.  Everyone who makes a practice of doing evil, addicted to denial and illusion, hates God-light and won’t come near it, fearing a painful exposure.  But anyone working and living in truth and reality welcomes God-light so the work can be seen for the God-work it is.”  John 3:19-21  (MSG)

Net soos die mensdom die Lig in Jesus probeer uitdoof het, sal die bose geslag die vuur in my en jou ook probeer uitdoof as die Vuur van God wel in ons brand.  Hulle sal ons probeer stilmaak, want hulle hou nie van die Waarheid nie en hulle hou ook nie van lig wat hulle bose dade in die duisternis uitlig nie.  Hulle gaan jou haat as jy hulle slegte dade aan die lig bring en hulle grootste wapen is ontkenning.  Hulle sal volhou dat hulle reg is en dat jy verkeerd is, dat hulle dade reg is, dat hulle die heiliges is en dat jy die Fariseër is.  Ongelukkig beweeg hulle in groot groepe en gaan hulle jou probeer intimideer.  Jy gaan voel soos die een wat verkeerd is, maar gaan terug na die Woord en die voete van Abba Vader.  Ek sê weer:  Niks het verander van Jesus se tyd tot nou toe nie.  Die groot groepe sal met ’n spul verskillende argumente, beledigings en opmerkings die wind uit jou seile probeer neem, maar dit is om hulle duistere dade te verbloem en jou soos die slegte een te laat voel.  Hulle skroom nie om openlik te lieg en bedrieg nie.  Hulle sal met alles in hulle probeer om die vuur binne ons te blus.  Hulle probeer met ons koppe smokkel om ons te laat glo ons is van die pad af, maar ons moet sterk staan teen hulle en ons nie van stryk laat bring nie.  Daarom is dit van uiterste belang dat ons soveel tyd as moontlik in die teenwoordigheid van Abba Vader spandeer waar ons Sy stem sal hoor en sal weet ons is nog op die regte pad.  Hulle is ‘n klomp wolwe wat in jou ore sal raas en blaas om die Vuur in jou te blus. 

Die vlam in die hart van Jesus was beslis nie ’n klein kersvlammetjie nie, dit was ’n massiewe groot vlam en daarom kon niks en niemand Sy vlam uitdoof nie!  Wanneer daar wind geblaas word op ’n klein kersvlammetjie, word dit baie maklik geblus en niks kan weer daardie kers se vlam aan die gang kry nie, alleenlik ‘n bron van hitte.  Wanneer daar ’n wind geblaas word op ’n groot vlam, gaan die vlam verseker nie geblus word nie – dit gaan eerder versprei!  Kyk na ’n veldbrand – die grootste gevaar vir die verspreiding van ’n vuur is wanneer daar ’n sterk wind opsteek, dan hardloop daardie vlamme in alle rigtings!  Dit is daardie massiewe vlam wat in ons hart moet brand!  ’n Massiewe groot vlam wat geen wolf kan blus nie, maar wanneer die wolf kom met sy geraas en geblaas, sal hierdie vlam van ons hart eerder versprei na ander, sodat hulle ook die hitte van die vlam sal voel en die wolwe skaam en rooi in die gesig sal padgee!  Dit is hierdie Vuur binne ons wat ons as sterretjies laat skyn in ’n donker en bose wêreld. Dan moet ons uitgaan om flou sterretjies se lig weer aan die gang te kry in ’n poging om hulle te help om helderder te skyn. 

“…al bly julle tussen mense wat korrup en sonder gewete is… juis tussen hulle moet julle soos helder ligte in ’n donker wêreld skyn.  Vir hierdie mense in die geestelike donker moet julle van Christus vertel sodat hulle ook die ware lewe kan kry.” Filippense 2:15 (DB)  

Die saadjie binne ons

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”

Ons word almal eers in die duistere wêreld ingebore as vleeslike mense met ’n fisiese DNA en dormante geeshart. Ons almal is eers wêreldse bome, geanker met vlak wortels in die sand van die wêreld met geen Goddelike vrugte nie, baie blare en droë kerns. Geen mens word heilig gebore nie, geen mens word gebore met die Lewe van God binne hom nie. Klein boompies word gevorm en gebuig om soos ’n sekere boom te lyk wanneer hulle groot is. Ons word grootgemaak deur ons ouers wat hulle “mindset” op ons afstempel en so word ons groot met ons ouers se gewoontes, waardes, persepsies en ook volgens hulle reëls, wette, tradisie en kultuur. Ons word dus op ’n vleeslike manier gevorm en gebuig deur ons ouers, ons omgewing, asook ons omstandighede, maar die boom waarin ons gegroei het, is nie wat God vir ons in gedagte gehad het nie, want Hy het nog voor Sy kinders se geboorte vir elkeen ’n Goddelike DNA verweef wat diep in hulle geesharte versteek is in die vorm van ’n saadjie.

Nog voor ons geboorte het God ons al geken, want die Woord sê:

Jeremiah 1:5 (GWT) “Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”

Psalm 139:15,16 (Afr.33/53) “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.”

Nog voor ons geboorte het God al ons lewensboeke geskryf oor wat Sy wens vir ons lewens is. Alles wat God vir ons bepaal het, is vasgevang in DNA wat as ’n saadjie diep binne ons dormante geesharte gebêre is en wag om te begin ontkiem op die tyd wat God bepaal het. Dit is anders as ons vleeslike DNA, want die mens wat ek en jy in die wêreld is, is nie die mens wat God geskape het nie (ek bedoel nou nie hoe jy fisies lyk nie, ek bedoel die mens wat jy diep binne is) Dit is presies hoekom Jesus gesê het die mens moet weer gebore word om in die koninkryk van God te kan ingaan. Om weer gebore te word, moet ons eers sterf, nie fisies nie, maar ons moet ons vleeslikheid, die eie ek, afsterf. Ons moet die mens afsterf wat deur die wêreld gevorm en gebuig is soos ’n boom om die mens te kan word wat God bepaal het. Eers wanneer die Goddelike DNA saadjie binne ons begin ontkiem en groei, kan ons die mens word wat God oorspronklik geskep het. Ons moet dus ons vleeslike DNA afsterf om ons Goddelike DNA te kan aanneem.

Alles rondom ons menswees is vasgevang in hierdie DNA saadjie, vanaf ons ware temperament en karakter tot ons gawes om die werk van God te doen. God het selfs vooraf besluit op watse manier Hy deur ons wil werk eendag; Hy het vooraf besluit watse instrument elkeen van Sy kinders in Sy hand sal wees en met die oog daarop het Hy aan elkeen ’n bepaalde karakter en temperament gegee. Ons moet daarna strewe om daardie mens te word wat God vooraf bepaal het.

Hierdie saadjie waarin ons Goddelike DNA vasgevang is, lê baie diep in ons geesharte verberg. Wanneer God Sy kinders op die naam roep op n gegewe tyd, sal Sy kinders reageer, want dis die Goddelike saadjie wat diep in hulle geesharte gedeponeer is, wat reageer op die roepstem van God. Wanneer ons dan die keuse maak om ons rug op die wêreld te draai, Jesus se hand te vat en saam met Hom op die ware weg begin wandel, is ons nog soos die boom met baie blare wie se wortels in die sand van die wêreld geanker is. Ons word nie onmiddelik in die hart van God gewortel wanneer ons die keuse maak om tot bekering te kom nie, dit is ’n proses wat baie tyd kan vat. God gaan ons eers toets en Hy gaan beproewinge oor ons pad stuur om van ons skoner mense te maak, want toetse, beproewinge en versoekinge is die goed wat ons harte ontbloot en ook die motief van ons harte toets. Mense wat om die verkeerde redes op die pad van God is, gaan glad nie hou van die toetse en beproewinge nie, want hulle het gedink die pad van God is ’n pad wat lei na ontelbare seëninge. Hulle sal die ware Weg verlaat, maar dit is hoe God Sy kinders skei van die res van die wêreld, want net God se kinders wat Sy saad binne hulle dra, sal deur die toetse en beproewinge kan gaan sonder om hulle geloof en liefde in God te verloor. Daar gaan dus storms in ons lewens begin losbars wat ons blare en ons takke uitmekaar gaan waai; sommige takke gaan afbreek, ander nie. God wil Sy Lig op ons geesharte skyn en ons geesharte is diep in die stomp van die boom geleë, so God moet deur al hierdie blare, takke en bas skyn om by ons geeshart uit te kom.

Efesiërs 5:13 (Afr.33/53) “Al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.”

Wanneer ons begin voed op die Woord, begin ons worteltjies in die Woord van God ingroei. Die Woord is ook ’n Lig wat aan ons al ons sonde, ongeregtighede en verkeerdhede uitwys. Soos die Lig dit aan ons openbaar en ons die keuse maak om ons rug daarop te draai, sny God die groot takke van die boom af. Elke keer skyn Sy Lig bietjie dieper ons wese in totdat ons takke so oopgesny is dat Sy Lig op ons geesharte val. Die verblindende Lig van God skud ons geeshart wakker uit die diepe slaap…

Efesiërs 5:14 (Afr.33/53) “Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.”

…dan begin die saadjie, wat diep binne ons lê, ontkiem. Stadig begin hierdie saadjie ’n worteltjie uitskiet wat direk in die rigting van God se hart groei, maar hierdie worteltjie word ’n baie sterk wortel wat deur die Woord van God breek tot binne-in die hart van God. Dit is die penwortel van geloof en dit ontstaan uit die saadjie wat God diep binne ons geplant het. Die penwortel ontvang nou die Lewe uit die hart van God en begin dit deur die hele boom versprei en soos die Lewe van God deur die boom versprei, verander die boom in die pragtige boom wat God vooraf besluit het; ’n boom wat nie verduister is deur sondetakke en baie blare nie, maar ’n boom wat die vrug van God sal dra tot Sy heerlikheid. In ’n prentjie sien ek dit soos ’n jong boompie wat deur die saad begin groei en soos die boompie groter word, breek die bas van die ou boom om die nuwe boompie af totdat dit later net die nuwe boom is wat staan in die Lig van Abba Vader. AL die ou bas sal lê om die nuwe boom; dit is soos ou klere wat uitgetrek is, want die boom is nou nuut geklee. Lees gerus Kolossense 3:1-17.

Hierdie hele proses is nie iets wat maar net gebeur omdat ons kerk toe gaan nie, of omdat ons ’n selgroep of Bybelstudie bywoon nie, want hierdie totale proses vind plaas soos ons gemeenskap met Abba Vader het. Dit gebeur alleenlik wanneer ons dinge in die wêreld afstaan om tyd by die voete van Abba Vader deur te bring, om in Sy teenwoordigheid te sit, met Hom te gesels en Hom toe te laat om ons te omvorm. Ons moet bereid wees om ons lewe en ons hart in die hand van Abba Vader te plaas en met ’n opregte hart vir Hom te kan sê: “Here, nie my wil nie, maar U wil!” Ons moet bereid wees om in gehoorsaamheid dinge in ons lewe te begin teëstaan, om deur die krag van God te begin heers oor sonde. Ons moet die verlede in die hand van Abba Vader sit, want dit gaan nie help jy tob daaroor nie, dit kan nie gedaan gemaak word nie, maar Abba Vader kan jou vergewe en jou vrymaak van jou verlede. Om te teer op die verlede kan lei na ’n siek liggaam, siel en gees, maar wanneer ons die keuse maak om mense te vergewe, sit ons daardie situasie en mense in die hand van Abba Vader en Hy weet die beste hoe om dit uit te sorteer, maar as ons dit nie in Sy bekwame hande wil plaas nie, kan Hy dit ook nie vir ons uitsorteer nie en sal dit altyd aan jou bly knaag. Die mens sal altyd ’n keuse hê! God dwing ons nie in ’n besluit in nie, Hy laat die keuse aan die mens oor, maar daarom moet ons sorg dat ons eie wil ook in die hand van Abba Vader is, want dan sal ons keuses maak wat die wil van God is en nie teen Sy wil nie. Dit is moontlik omdat die Lewe van God, wat deur ons hele wese spoel, ook aan ons ’n nuwe “mindset” kom gee. As klein boompie het die manier hoe ons grootgemaak is asook ons omgewing en omstandighede aan ons ’n sekere “mindset” gegee, dit het ons geleer dink op ’n sekere manier, maar selfs ons gedagtes en ons manier van dink moet ons oorgee in die hand van Abba Vader. Met tyd gee Hy dan aan ons ’n nuwe manier van dink wat regtig die teenoorgestelde is van die manier waarop die wêreld dink.

Die nuwe boom gaan nie weer lyk soos die ou boom nie, hy gaan totaal anders lyk en hy gaan ook ander tipe vrugte dra. Hy gaan nie baie blare hê om sondes te probeer wegsteek nie en sy takke gaan op so ’n manier geposisioneer wees dat die Lig van God deur Sy takke gaan kan skyn tot binne-in sy diepste wese. Hy gaan gekonnekteer wees met Abba Vader en ’n lewende verhouding met Abba Vader hê. Tradisie, kultuur en veral godsdiens sal nie meer teenwoordig wees by hierdie boom nie. Kyk hoe mooi maak hierdie Skrifte nou sin:

Psalm 1:3 (Afr.33/53) “Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers – never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.”

…blooms come from the deepest seed that you planted in me…
(
Geneem uit die liedjie deur Christie Nockels)

Afgesny van jou stamboom

Abba Vader het eendag onder gebed vir my ’n baie groot boom gewys en gesê ek moet fokus op die takke van die boom. Die boom se takke was baie vertak of onderverdeeld en daar het name op die takke gestaan, ek kon duidelik die name uitmaak op die takke en ek het besef dat hierdie ons familieboom is. Uiteindelik het ek die tak gesien waarop my naam staan. God het weer die snoeiskêr geneem en die tak waarop my naam staan, eenvoudig net afgeknip met die woorde:

“Jy het nou doodgegaan!”

Ek het eers geskrik, maar toe sê Abba Vader dis die enigste manier hoe ’n wilde-olyf in die ware olyfboom ingeënt kan word – deur te sterf aan die vleeslike self en weer gebore te word. Met wedergeboorte word ons ingebore in die geslag van God in wat spruit vanaf Abraham. Dit is die enigste manier van verlossing – deur wedergeboorte. Die vals lering oor die sny van bloedlynvloeke is ’n mensgemaakte manier om losgesny te word van die sogenaamde vloeke wat jou voorouers se sondes oor jou eie kop bring. Deur ’n rympie op te sê, jou voorouers se sondes op die naam te noem en vergifnis daarvoor te vra sodat die vloeke jou nie kan tref nie, laat vir Satan net giggel van lekkerkry, want daardeur hou hy jou nogsteeds gevange in die duisternis terwyl jy dink jy is vry. Dit is nie die sondes van jou voorouers wat ’n vervloeking oor jou lewe bring nie, maar jy bring self ’n vervloeking oor jou eie lewe wanneer jy aangaan met die sondes en ongeregtighede van jou voorouers. Dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om te breek met die “mindset” waarmee ons grootgeword het, om te breek met al die tradisie, kultuur en godsdiens wat ons opgelê is vandat ons klein is. Dit is tyd dat elkeen van ons regtig voor die voete van Abba Vader gaan sit en ondersoek instel oor die sondes in ons eie lewe, om ons eie sondes te erken en te bely aan Abba Vader. Daarvoor het ons die Lig van die Woord nodig en BAIE tyd in die teenwoordigheid van Abba Vader. Dit is die enigste manier na wedergeboorte en verlossing en dit is die enigste manier hoe ons in die geslag van God ingebore kan word. Dit is om God toe te laat om ons weer van voor af te omvorm na Sy wil. Wanneer ons totaal laat gaan van die manier waarop ons grootgeword het, wanneer ons al die gewoontes verwerp het, word ons afgesny van ons vleeslike familieboom en ingeënt in die geslag van God in.

Ek dink tog ons het nou ’n tyd betree, wat die laaste uur is, wat Abba Vader dit aan al hoe meer mense bekend maak dat Sy kinders onder die gevangenis van kultuur, tradisie en godsdiens moet loskom. Die punt wat ek wil maak is dat ons nie met maklike towerwoordjies onsself moet probeer intoor in die koninkryk van God nie; dit is ’n ernstige saak dat ons weer gebore moet word in die geslag van God in. Dit is die enigste manier van verlossing en die enigste manier hoe ons daarby gaan uitkom, is deur die self te offer aan God.

Romeine 12:1,2 “…dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer… En word nie aan hierdie wêreld gelykvorming nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Johannes 1 verduidelik so mooi oor die ware mens wat weer gebore word:

John 1:13 (The Message) “…Whoever did want Him, who believed He was who He claimed He was and would do what He said, He made to be their true selves , their child-of-God selves. These are the God-begotten, not blood- begotten, not flesh-begotten, not sex-begotten.”

“These people didn’t become God’s children in a physical way – from a human impulse or from a husband’s desire to have a child. They were born from God.” (GWT)

Efesiërs 4:22-24 (Afr.33/53) “…dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”

Nadat ek hierdie gedeelte geskryf het, lees ek Galasiërs 2:17-21. Ek kon net glimlag oor die bevestiging. Ek haal sekere dele aan uit die Boodskap:

“Ek is saam met Christus gekruisig. Toe Hy aan die kruis gehang het, is ek saam met Hom vasgespyker. DAAROM IS EK NOU ’N NUWE MENS. Die ou, sondige ek is iets van die verlede; dood en begrawe. Christus leef nou in my. Nou leef ek deur geloof. My hele bestaan draai om die Seun van God. Hy het my so lief dat Hy bereid was om Sy eie lewe vir my op te offer. … As ek steeds probeer om self ’n plek in die hemel te verdien deur te doen wat die wet sê, is Christus verniet aan die kruis dood.”

Mag Abba Vader glimlag oor elkeen wat hierdie leringe lees wat uit Sy hart kom en mag die Lig van God op jou skyn en jou genadig wees.

Tot U heerlikheid, Abba Vader

Ek lief U, Abba Vader, met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. U alleen is Koning.

Alle lote word gesnoei

Johannes 15:1,2,6 (Afr.33/53) “Ek is die ware wynstok, en My Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, die maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Terwyl ons van bome praat, kan ons ook dink aan die loot wat in die wynstok gevestig moet wees. Wanneer ons gewortel raak in die hart van God, is ons soos die loot wat uit die wynstok uit groei. Jesus is die wynstok wat die loot in staat stel om vrugte te dra, so as ons nie as ’n loot in Jesus gevestig is nie, kan ons ook nie vrug dra nie. God ondersoek Sy wynstok en Hy snoei gedurigdeur die stok. As daar nie vrugte aan ’n loot is nie, word die loot afgesny om in die vuur gegooi te word. As daar wel vrugte aan die loot is, maar nie genoeg nie, snoei Abba Vader ook hierdie loot terug sodat hy meer vrugte kan dra.

’n Loot wat waarlik in die wynstok gevestig is, sal leef deur die Lewe wat hy van die wynstok kry. Ons het gesien hierdie Lewe bestaan uit Liefde, Bloed en Lewende Water. Daar is dus Lewe teenwoordig in hierdie loot en wanneer hierdie loot gesnoei word om meer vrug te dra, sal die afgesnyde takkie nie weggegooi word nie, want daar is Lewe in die takkie ook. Alleenlik lote wat geen vrug dra nie, word in die vuur gegooi, want hierdie lote het beweer om gevestig te wees in die wynstok en om uit die wynstok te groei, maar as hy waaragtig in die wynstok gevestig was, sou die vrugte wat hy dra, ’n bewys wees daarvan. So lote wat geen vrug dra nie, bely net met die mond om te glo in Jesus Christus, hy bely net om bekeerd te wees. Dit is soos die mense wat kerk toe gaan en allerhande godsdienstige pligte uitvoer, maar hulle het geen verhouding met Abba Vader nie. Daar is geen band met Abba Vader nie, met ander woorde, daar is nie ’n penwortel wat hom anker in die hart van God nie. Daarom is daar nie Lewe in hom teenwoordig nie. As Abba Vader hierdie loot afsny van die wynstok af en Hy bestudeer die afgesnyde loot, is dit droog aan die binnekant, daar was dus geen Lewe in hierdie loot nie. Hy het dalk net baie mooi vertoon van buite af, want hy kon dalk baie mooier blare gedra het. Hy het dalk mooi gesond gelyk op die oog af, maar as jy tussen die blare begin soek vir vrugte, is daar niks. Hulle beland op die hoop droë lote wat in die vuur gegooi gaan word.

Die loot wat waaragtig in die wynstok gevestig is, sal vrugte dra, maar dalk nie genoeg nie, of die takkie groei te lank uit en ’n lang dun takkie kan nie die gewig van vrugte hou nie. Abba Vader gaan Sy snoeiskêr vat en die takkie versigtig ondersoek om hom op die regte plek en op die regte tyd te snoei. Abba Vader alleen weet wanneer die tyd reg is vir ’n loot om gesnoei te word, Hy sal dit nooit op ’n ongeleë tyd doen nie. Wanneer Hy die lewende loot knip, loop daar bloed uit die takkie uit wat ’n bewys is dat die Lewe van God teenwoordig was binne hierdie takkie. Dit is ook die Lewe wat die takkie laat vrugte dra het. Die kort takkie wat nou oorbly, bloei ook, maar dan raak Abba Vader met Sy vinger aan die bloeiende takkie en die takkie verseël (soos bloed wat ’n rofie maak). God het nou hierdie takkie verseël met Sy Seun se bloed en dan gebeur die wonderlikste: Daar groei nie net een takkie uit die afknipte tak nie, maar sommer ’n paar nuwe takkies wat in verskillende rigtings groei. Hierdie nuwe groei sal nou ’n goeie oes lewer deur die vrugte wat hy gaan dra deur die Lewe van God. Kyk hoe mooi sê hierdie Skrif:

Johannes 15:8 (Afr.33/53) “Hierin is My Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal My dissipels wees.”

Wanneer ons Goddelike vrugte dra, verheerlik ons God, so wanneer ons mense in vrede en vriendelikheid hanteer met liefde, respek, geduld, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid en al die ander mooi eienskappe, dan verheerlik ons die Naam van God. Ons fokus is dan nie meer op die self en die self se behoeftes en begeertes nie, maar ons volle fokus is op God en die heerlikheid van God. Wanneer ons min vrugte dra, is die heerlikheid tot God nie so groot nie, maar hoe meer vrug ons dra, hoe groter is die heerlikheid tot God.

Mooi groen blare gaan die vals lote hier nie kan help nie, want Abba Vader weet hoe om vir ware vrugte te kyk. Godsdienstige werke en allerhande barmhartigheidsdade voor die mensdom kan dalk die mensdom bluf om hom te sien as is ’n goeie mens met goeie werke, maar dit is net goeie werke, dit is nie die vrugte wat God soek nie – dit is nie vrugte wat God verheerlik nie. Dit laat my ook dink aan Markus 11 waar Jesus die vyeboom vervloek het. Jesus het verby die vyeboom geloop en vrugte gesoek aan die boom, maar omdat daar geen vrug te vinde was aan die boom nie, het Jesus die boom vervloek en die boom het verdroog en gesterf.

Daar is ongelukkig baie lote wat valslik geheg is aan die wynstok en wat beweer om die werk van God te doen. Hulle deel vals leringe uit aan die mensdom, maar dit sal nie ongesiens verbygaan nie. Dit is hierdie lote wat op die oordeelsdag sal sê:

Mattheus 7:22 (Afr.33/53) “Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?”

En dan sal Jesus sê:

Mattheus 7:23 (Afr.33/53) “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

Mattheus 7:21 (Afr.33/53) “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkyk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is.”

Dit was toe al die tyd net godsdienswerke tot die eer van hulleself; hulle was toe al die tyd nie gevestig in die wynstok nie, maar hulle het net groen godsdienstige blare gedra. Wees versigtig vir die wolwe in skaapsklere!

Die snoeiproses is vir ons as mens nie lekker nie. Dit is die toetse en beproewinge waardeur ons gaan wat nie altyd so maklik is nie, maar Abba Vader toets ons geloof, ons gehoorsaamheid en ons liefde deur ons te snoei. Hy maak seker dat die bloed van Sy Seun binne ons teenwoordig is. Die uiteinde van ’n snoeiproses is altyd mooi en baie vrugbaar, so ons moet net aan Abba Vader vashou deur die moeilike tye. Dit is Abba Vader se manier om ons skoon te maak sodat ons meer vrug kan dra tot Sy heerlikheid. Ek kan net dink hoe glimlag Abba Vader wanneer Hy ons snoei en die engele rondom Hom hulle asem ophou om te sien of daar bloed uit die takkie gaan drup. Hoe groot gaan die blydskap wees wanneer die eerste druppeltjie bloed te voorskyn kom! Vir ons is dit seer, maar Abba Vader sal ons altyd weer opbou.

As Abba Vader jou moet snoei, wat gaan Hy vind? Gaan daar bloed begin uitdrup uit die takkie uit? Of is dit ’n lewelose loot wat net groen blare kon dra?

Hoë bome, droë kerns en vuur

1 Samuel 16:7 (Die Boodskap) “Moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie… Dis nie wat ’n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na ’n mens se hart!”

In Daniël 4 het koning Nebukadneser ’n droom gehad van ’n boom in die middel van die aarde en sy hoogte was groot. Die boom het groot en sterk geword, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik. Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. ’n Engel het uit die hemel neergedaal en hardop geroep:

Daniël 4:14 (Afr. 33/53) “Kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte; laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. Laat sy hart anders word as die van ‘n mens en ’n dierehart aan hom gegee word, en laat sewe tydperke oor hom heengaan.”

Daniël was vir ’n oomblik verstom en sy gedagtes het hom verskrik, maar nogsteeds het hy die droom vir die koning uitgelê: Die hoë, groot en sterk boom wat mooi blare en baie vrugte gedra het; wat ’n woonplek en skuilplek was vir baie diere, was ’n simbool van koning Nebukadneser. Die boom is die koning wat groot en sterk geword het, maar die koning was gewortel in die grond van die wêreld en nie in God nie. Trots het hom in hierdie groot indrukwekkende boom laat groei wat tot gevolg gehad het dat hy in homself geglo het, homself as ’n god geag het en daarom het God ‘n profesie oor hom gebring sodat hy na die tydperk van 7 jaar sou erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dat Hy dit gee aan wie Hy wil. Daniël het die koning gewaarsku om ag te slaan op die droom en te breek met sy sondes en ongeregtighede, maar na twaalf maande het die koning gesê:

Daniël 4:30 (Afr. 33/53) “Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot ’n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?”

Nadat die koning gewaarsku was dat alleenlik God mag het oor die koningskap, het hy homself nogsteeds verhef en aan homself die eer gegee vir sy briljante vermoë om Babel so te kon opbou! Dat ’n mens in soveel hoogmoed en trots homself kan verheerlik as dit God was wat hom opgebou het… Terwyl die woorde nog in sy mond was, kom daar ’n stem uit die hemel wat die koningskap van koning Nebukadneser ontsê. Die woord van God het in vervulling gekom en hy is uit die mensdom verstoot. Hy het plante geëet soos ‘n bees en sy hare en naels het lank geword soos die van ’n arend. Na sewe jaar het Nebukadnesar sy oë na die hemel opgeslaan, sy verstand het na hom teruggekeer en hy kon die Allerhoogste loof en prys as Koning. Hy het erken dat God alleenlik die koningskap kan bevestig en dat alles uit Sy hand kom. God het koning Nebukadnesar se koningskap herstel en toe kon hy bely:

Daniël 4:37 (Afr. 33/53) “Nou prys ek en roem en eer ek die Koning van die hemel; al Sy werke is waarheid en Sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.”

Elkeen van ons moet selfondersoek doen oor waar ons gewortel is en of ons nie ook ’n hoë boom is nie, want die groot probleem is, God gaan elke boom toets:

Esegiël 17:24 (Afr. 33/53) “En al die bome van die veld sal weet dat Ek, die Here, die hoë boom verneder, die nederige boom verhoog; die groen boom laat verdroog en die droë boom laat bloei het. Ek die Here, het dit gespreek en gedoen.”

Voordat ons aangaan, moet ons in gedagte hou dat daar drie verskillende tipes bome is: Daar is die bome wat waarlik in God gewortel is, dan is daar bome wat glad nie daarin belangstel om God te ken of om in Hom gewortel te wees nie en dan is daar bome wat beweer om in God gewortel te wees, maar in werklikheid is hulle nog in die sand van die wêreld gewortel. Ek fokus nie op die hoë bome wat God nie wil ken nie, want hulle ding mee met mekaar op die wêreldse terrein om die hoogste boom te wees. Ek fokus op die bome wat hulleself Christene noem, wat beweer om in God gewortel te wees, maar wat in der waarheid hoë bome in die sand van die wêreld is. Dit is die vals Christene wat hulleself Christene noem vir die eer wat hulle daarvoor kan ontvang.

Die penwortel van ’n geestelike boom groei vanuit sy hart na die hart van God, dus groei die penwortel uit die kern van die boom wat daarop dui dat die kern van die boom uit dormansie wakker geword het. As hy nog in dormansie was, sou hy nie ’n penwortel kon groei nie, maar die boom met ’n penwortel, is ’n mense wie se gees ontwaak het deur die Lig van die Woord. Deur die penwortel, ontvang hierdie boom nou Lewe vanaf God, wat deur die kern van die boom beweeg en versprei word na die res van die boom. Die kern is dus vogtig van al die liefde, lewende water en bloed van Jesus Christus, en omdat die boom die Lewe van God ontvang, is hy in staat om Goddelike vrugte te dra.

Wêreldse hoë bome is nie in die hart van Abba Vader gewortel nie, dus is daar geen wortels wat uit sy kern groei nie; al sy wortels groei uit sy vlees uit. As daar nie ’n penwortel uit die kern groei nie, beteken dit die kern is dormant, dus ontvang hierdie boom nie Lewe van God nie en kan hy ook nie Goddelike vrugte dra nie. Sy kern is droog en daar is geen Lewe daarin nie, maar tog beweer soveel hoë-boom-mense om bekeerd te wees. So baie van hulle doen ook die werk van God waar hy mense vir homself kan wen deur mooi woorde uit sy mond wat vals is. Die mens wat nie onderskeidingsvermoë het nie, gaan waarlik dink en glo die leier is ’n Godsman. Die wêreld kan nie onderskeid tref tussen ’n wêreldse boom teenoor ’n Goddelike boom nie, want die oë van die mens sien net raak wat aan die buitekant is, maar die Woord sê:

1 Samuel 16:7 (Die Boodskap) “Moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie… Dis nie wat ’n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na ’n mens se hart!”

Dit is net mense wat opkyk na hoë bome en hulle belangrik ag, maar God kan sien waar die boom gewortel is. Hy alleen weet ook of die kern van die boom Lewe in het of nie… God weet wat gaan aan in ons harte; Hy kyk nie na die buitekant van ’n mens nie, want God het oë wat die kern van die hart raaksien.

Mattheus 23 is ’n perfekte voorbeeld van hoë- boom-mense wat in der waarheid vals leraars en profete is, maar hulle ag hulleself baie belangrik. Die ergste is dat hulle dwaalleringe versprei aan ’n naïewe mensdom wat opkyk na hulle. Die hoë bome ontvang eer en heerlikheid van die mense en dit bevorder groei en die hoogte van die boom. As die naïewe mens maar net die kern van die boom kan sien om te kan sien dat daar in der waarheid geen Lewe in hierdie bome is nie. Al wat vir hierdie hoë-boom-mense belangrik is, is die eer en heerlikheid wat hulle kry, byvoorbeeld soos die belangrike dominee wat in die gang van die kerk afgelei moet word wanneer die laaste lofsang liedjie gesing word. Almal kyk op na die dominee en gee aan hom die eer en dit is presies wat hierdie hoë bome nodig het; hulle kan nie funksioneer sonder om eer en heerlikheid te ontvang nie. Die eerste teken van so ’n leraar is dat hy altyd sy gehoor sal sus met mooi, strelende woorde wat in der waarheid net ’n spul leuens is, maar ongelukkig hou die wêreld van mooi woorde wat nie hulle gewete aankla nie. Hulle vertel keer op keer aan hulle gemeentes dat hulle veilig is; dat hulle gered en verlos is omdat hulle deel is van die liggaam van die God… hulle leer die mense dat die fisiese kerk die liggaam van God is! Wat ’n groot leuen! Hulle leer die mense dat hulle rustig kan wees, want Jesus het klaar vir hulle sondes gesterf en hulle word gered alleenlik uit die genade van God. Hulle anker eintlik maar net hierdie wêreldse bome stywer vas in die kerk en die meeste kerke is sinagoges van Satan. Dit is hoekom sy leuens daar so lekker uitgedeel word as soetkoek. ’n Kerk waar ek baie jare terug betrokke was, se leraar het eendag gesê dat iemand hom gevra het hoekom praat hy nooit oor sonde nie? Hoekom sê hy nooit vir die mense dat hulle hulle sonde moet laat staan nie? Hy het kwaad geword en gesê God is alleenlik ’n God van Liefde en hy sal preek net oor die Liefde van God en as jy wil hoor dat jy jou sondes moet laat staan, moet jy maar ’n ander kerk gaan soek. Ek het toe ook so gemaak… en ook nie ’n ander kerk gevind nie. Daardie kerk groei tot vandag toe nog met derduisende gemeentelede, want dit is mos lekker om te hoor van die Liefde van God en dat jy glad nie gestraf sal word vir sonde nie; dat al jou sonde wat jy gedoen het alreeds vergewe is en al die sonde wat jy nog gaan doen, alreeds vergewe is. Hy preek ook dat jy glad nie bekommerd hoef te wees nie, want as jy gewortel is in God, word al jou sondes sommer net outomaties van jou afgesny. Daardie leraar lei soveel mense na die breë pad.

Alles gaan vir hulle oor wat die mens van hulle dink en sê, maar wat God van hulle dink, is nie hoog op hulle prioriteitslys nie, solank hulle die eer kan ontvang – al is dit onder die Naam van God. Hulle is soos die Fariseërs wat nie omgee hoe vuil die binnekant van die skottel is nie, solank die buitekant, wat die mensoog raaksien, skoon lyk. Die vrotheid van hulle harte kan hulle nie pla nie; hulle is nie gepla om skoon en rein voor Abba Vader te staan nie; hulle kan nie omgee hoe hulle lyk vir Abba Vader nie, solank hulle net Sy Naam kan gebruik om belangrik te lyk. Hoë-boom-mense word dadelik gesien aan hulle trots, arrogansie en hoogmoed; hulle wil die hoogste bome wees sodat hulle hulle top in die wolke kan insteek. Dit laat my dink aan Jesaja 14:

Jesaja 14:14 (Afr. 33/53) “Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”

Die groot gevaar van droë-kern-bome is dat God de laaste boom gaan toets met vuur, so God toets of daar Lewe in die kern van ’n boom is of nie. ’n Boom wat in Hom gewortel is, se kern gaan vogtig wees van die Liefde van God; sy kern kan nie aan die brand slaan nie. Wanneer God hierdie boom toets met vuur, sal hy brand soos die brandende bos waardeur God met Moses gepraat het… Die bos het gebrand, maar dit kon nie uitbrand nie. Die vlamme kon gesien word, maar nie die blare of die takke van die boom het geskroei of uitgebrand nie. Net so sal ’n Goddelike boom se takke en blare nie skroei deur die Vuur van God nie omdat die boom deurtrek is met die Lewe van God. Hierdie bome gee ook nie rook af soos ’n gewone vuur nie, maar dit gee ’n aangename geur af wat God behaag.

‘n Droë-kern-boom daarenteen, se kern gaan dadelik aan die brand slaan omdat die Lewe van God nie teenwoordig is in die boom se kern, takke of blare nie. Hierdie bome gaan rook, ’n aaklige stank afgee en hulle gaan totaal uitbrand totdat daar net ’n hopie as op die grond agterbly.

Esegiël 20:47-48 (Afr. 33/53) “So sê die Here my God: “Ek gaan jou aan die brand steek. Elke groen boom (groen a.g.v al die blare) en elke droë boom in jou gaan verbrand. Die vlamme sal nie geblus word nie, dit sal elke gesig skroei, van die suide van die land af tot in die noorde. Als wat leef, sal sien dat Ek, die Here, die vuur aangesteek het. Dit sal nie geblus word nie.”

Fariseërs dra mooi, groot, groen blare van godsdienstige werke, reëls en wette. Hulle prent aan die wêreld ’n mooi prentjie van ’n gesonde boom deur al die uiterlike dinge reg te doen, maar wat gaan in hulle harte aan? Dit is alles werke sonder vrug, want hierdie bome is nogsteeds nie in die hart van God gewortel nie, dus is hulle kerns droog en dood. Jesus sê:

Mattheus 7:21-23 (Afr.33/53) “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?’ En dan sal Ek aan hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.’”

As jy Esegiël 31 lees, sal jy sien God het ’n boom geplant en dit mooi laat groei, maar trots het ongelukkig die oorhand gekry oor hierdie boom (net soos Nebukadnesar in Daniël 4) en hy het gedink hy is beter as die ander bome. Hy het gedink hy kan sy top in die wolke indruk en daarom het God hierdie boom laat val. Dit kan so maklik met enige een van ons gebeur; daarom moet ons op ons tone bly en elke dag die Gees van God toelaat om ons te ondersoek vir selfs die kleinste sondetjies sodat ons dit aan God kan bely en Hy ons kan skoonwas en reinig voordat daar ’n bitter wortel van trots, hoogmoed of arrogansie in ons groei. God is getrou en as dit ons hartsbegeerte is om skoon en rein tot eer van Hom te lewe, sal Hy ons altyd help!

Psalm 86:5 (Afr. 33/53) “U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.”

In die kerk waar ek grootgeword het, het die predikers ons geleer dat Jesus se sterfte ons sondes alreeds vergewe het. As die predikers dit dalk anders bedoel het, is ek jammer, maar dit wat ek gehoor en verstaan het, het my laat glo dat ons nie te sleg hoef te voel oor sonde nie, want God het baie genade en Jesus het klaar gesterf vir ons sonde – ons sonde is alreeds vergewe. So die verkeerde prediking help baie mense om aan te gaan met hulle sondige lewens! Hulle bly funksioneer in die duisternis waar hulle gewortel geraak het in die dogmas van die kerk wat hulle sus in hulle sonde. Hoeveel leraars vermaan hulle gemeente oor die dra van slegte vrugte? Hoeveel gemeentes word gewaarsku dat ’n boom met vrot vrugte afgekap en in die vuur gegooi gaan word? ’n Boom met vrot vrugte het nie gemeenskap met Abba Vader nie en sy sonde is nie outomaties net vergewe nie.

1 Johannes 1:7 (Afr.33/53) “As ons in die Lig wandel soos Hy in die Lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle ongeregtighede.”

Gaan kyk in ander vertalings ook – almal sê AS ons in die Lig wandel, reinig die bloed van Jesus ons. Alleenlik wanneer ons gemeenskap met God het, kan ons die bloed van Jesus ontvang wat ons reinig van ons sondes. Diegene wat in die wêreld gewortel is, is nie teenwoordig in die Lig van God nie en as ons nie in die Lig van God is nie, kan ons ook nie gemeenskap hê met God nie. Ons het die bloed van Jesus nodig om ons skoon te was van ons sondes en hoe kan ons die bloed en vergifnis sommer net opraap as ons in die duisternis gewortel is en geen gemeenskap met Abba Vader het nie? Dit is eers wanneer ons harte uit dormansie wakker geword het deur die Lig van die Woord; wanneer ons ’n penwortel begin groei het wat strek tot in die hart van God…dan eers het ons gemeenskap met Abba Vader. Dan ontvang ons die Lewe van God, wat bestaan uit die Liefde, Bloed en Lewende Water. Alleenlik dan word ons skoongewas van ons sondes en alleenlik dan is ons gered.

Dit is so belangrik dat ons Abba Vader vra om ons te help dat die Lig van die Woord aan ons kan openbaar hoe ons lyk as ’n boom. Is ek en jy gewortel in die hart van Abba Vader waar ons Liefde, Bloed en Lewende Water van Hom ontvang? Is ons blare op so ‘n manier gerangskik sodat die Lig van God tot in ons diepste wese kan inskyn en aan ons elke foutiewe ding in ons lewe uitwys? Of is ons ’n pragtige boom met mooi groen blare wat vrot vrugte probeer versteek? Ontvang ons die Lewe van God? Leef en teer ons op die Lewe van God of op dit wat die wêreld ons kan bied? Vrae wat ons onsself nog kan afvra, is dinge soos: Waarmee hou ons onsself die meeste van die tyd besig? Hoeveel tyd spandeer ons elke dag in die teenwoordigheid van Abba Vader waar Hy ons uit die Woord leer en waar ons met Hom kommunikeer? Is daar sekere wêreldse dinge wat vir ons belangriker of lekkerder is om te doen as om tyd met God en Sy Woord te spandeer? Waarin is ons gewortel? In die suiwer Woord van God of in geestelike boeke en praatjies? Luister ons na wat God sê of luister ons na wat ander mense sê? Ons kan onmoontlik nie gewortel wees in die hart van God as ons voed net op geestelike boeke en praatjies nie, dit moet suiwer Woord wees.

Hierdie is ’n saak tussen jou en Abba Vader. As jy Hom soek vir die regte redes, sal Hy jou nooit teleurstel nie en sal Hy aan jou openbaar hoe jy lyk as boom. Dit is vir Hom belangrik hoe jy lyk as boom, want Hy wil vrug dra deur jou en Hy kan nie vrug dra deur ’n boom wat in die duisternis geplant is nie.

72

Bitter wortels lok verwoesters

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

’n Boom gewortel in die hart van God ontvang alles waarop hy lewe vanaf God. Die Goddelike takke wat die boom groei, dra die vrugte van die Gees deur Jesus Christus. Al is ’n boom gewortel in die hart van God en al leef ’n boom op die liefde van God, kan so ‘n persoon nogsteeds sondig, want daar is nie een mens wat nie versoek word deur die vyand nie. Selfs Jesus, wat die Seun van God is, was versoek deur Satan om te sondig, maar Jesus se wil was totaal oorgegee aan die wil van God en daarom het Hy God altyd gehoorsaam en het Hy nooit gesondig nie. Kan die mens sy wil totaal oorgee aan die wil van God en nooit sondig nie? God sê deur Sy Woord daar is nie een mens wat nie sondig nie en as daar wel iemand is wat beweer dat hy nooit sondig nie, is die Waarheid nie in die persoon nie (1 Johannes 1:8 ) Gelukkig is ons in die bevoorregte posisie dat ons ons sondes kan bely aan Jesus wat vir ons voorspraak doen by Abba Vader en wanneer ons gemeenskap het met God en ons sondes bely, was die bloed van Jesus ons skoon van ons sonde (1 Johannes 1:7). Om gemeenskap met Abba Vader te kan hê, moet daar ’n band of ’n verbintenis wees tussen ons en God en die verbinding is die penwortel van geloof. Deur die penwortel, dus deur geloof, ontvang ons die Lewe vanaf God en is ons in staat om gemeenskap met God te hê. Die Gees van God sal dan vinnig ons gewete aankla wanneer ons sondig sodat ons ons sonde kan bely en vergifnis ontvang.

Wanneer ons wel sondig, al is dit hoe klein en gering, groei daar ’n worteltjie weg van die res van die wortels wat in God se hart gewortel is. Hierdie worteltjie teer op ons sonde en groei ’n tak wat vrot vrugte dra. Dus, al is ons gewortel in God, kan ons nogsteeds sondig en kan ons nogsteeds ongoddelike vrugte dra. Sondetakke is geneig om baie blare te dra in ’n poging om die sonde te versteek en ons het gesien baie blare is dooie werke. So ons moet baie versigtig wees om nie ’n sondetak te groei en dit deur godsdienstige werke vir God te probeer wegsteek nie. As ’n tak of takke te veel blare begin dra, kan die Lig van God nie meer deur die blaredos skyn op die siel van die mens nie en gaan hierdie gedeelte van die sielsdimensie begin verduister wat dit ‘n welkome plek maak vir verwoesters om nes te kom skrop! So ja, al is ’n boom gewortel in die hart van God en al ontvang ’n boom die liefde, bloed en lewende water vanaf God, kan so ’n boom deur sonde (soos onvergewensgesindheid) wat hy nie aan God bely nie, sondetakke groei wat ’n deel van die siel verduister.

En ’n donker siel nooi bose verwoesters…

Hebreërs 12:15 (Afr. 33/53) “Pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

Godsdienstige mense, of selfs mense wat ’n verhouding met Abba Vader het, is geneig om te dink hulle is skoon en het geen sonde nie, maar wees versigtig vir sondes wat nie so ooglopend is nie en wat ons mooi kan wegsteek agter blare soos trots, hoogmoed en onvergewensgesindheid. Hierdie goed vorm bitter wortels wat ons op die ou end van God kan vervreem. ‘n Boom wat nie sy sondetakke raaksien en bely aan God nie, ontvang nie vergifnis nie. God sal die sondetakke wegsnoei wanneer ons dit teëstaan en aan Hom bely, maar dit beteken ons moet eers by die bitter worteltjie begin en God toelaat om aan ons te openbaar wat hierdie bitter wortel is. As dit byvoorbeeld onvergewensgesindheid is, kon hierdie tak vrugte van woede en geïrriteerdheid dra wat ons weer uitdeel aan die mense naaste aan ons. Laat ons eerlik wees met mekaar… ek dink nie daar is een mens wat nog nooit onvergewensgesindheid in sy hart gedra het nie. Mense kom ons keer op keer te na en ons almal bly mens… dit is soms moeilik om ’n ander op die daad te vergewe. Ek glo nie dat daar een mens is wat nog nooit ’n bitter wortel gegroei het nie, al is jy gewortel in die hart van God.

Die tyd wat Abba Vader my geleer het oor die bitter wortel, het ek Hom gevra of Hy nie sommer net hierdie slegte tak eenklaps kan afsny nie? Hy het my geantwoord dat Hy nie die tak kan afsny en dan groei die wortel maar net weer ’n tak nie? Nee, Hy sny nie die sondetakke sommer net af sonder dat ons eers die bitter wortel uitgeroei het nie. Ons moet ons kant ook bring. Ek dink die bose wortels wat by die meeste van ons voorkom, is die bitter wortel van onvergewensgesindheid. Of ons dit nou wil weet of nie, hierdie wortel gaan ons baie siek maak – eers in die gees, dan in die siel en dan ook in die liggaam. Ons moet hierdie bitter wortels herken, die mense vergewe, dit bely aan God en die situasie met die mense regtig agter ons sit. Dan sal die worteltjie nie weer groei nie, en eers as die wortel uitgeroei is, sal God die lelike tak van sonde afsny.

Terwyl ek praat van onvergewensgesindheid, wil ek net een vinnige ding met julle deel wat Abba Vader my geleer het wat my ’n totale kopskuif gegee het oor onvergewensgesindheid. Ons het gewoonlik onvergewensgesindheid teenoor iemand wat ons leed aangedoen het, iemand wat ons seergemaak het of iemand wat ons te na gekom het. Wanneer ons hierdie onvergewensgesindheid koester, het ons aanhoudend negatiewe gedagtes oor hierdie persoon en dan groei ons ’n bitter wortel wat nie in die hart van God gewortel is nie, maar doer eenkant. Hierdie wortel teer op ons eie sonde. Ek het eendag met Abba Vader gesels oor ’n sekere insident en persoon in my lewe wat my in die verlede seergemaak het. Ek het gedink aan die betrokke situasie en wou-wou net weer kwaad word daaroor toe Abba Vader baie hard en duidelik vir my sê:

“DIT HET NIKS MET JOU TE DOEN NIE!”

Abba Vader se woorde het my gedagtes tot stilstand geruk en weereens het ek net met ’n frons op my gesig voor Sy voete gesit, want hoe kan dit niks met my te doen hê nie? Hierdie persoon het my gevoelens seergemaak, dit het tog baie met my te doen…en lieflike Abba Vader troos en stel my toe gerus deur dit op die volgende manier aan my te verduidelik…

Dit wat die persoon gedoen het wat my seergemaak het, het hy wel aan my gedoen, maar die ergste van alles, is dat hierdie persoon dit eendag aan Abba Vader gaan moet verduidelik. Dit wat die persoon gedoen het, was baie verkeerd in die oë van God; dit was teen die Woord en die wil van God. Wanneer ons iets doen wat teen die wil van God is, sondig ons en ons sonde skep altyd vir ons ’n vervloeking wat vorentoe vir ons lê en wag. So eintlik moet ek hierdie persoon baie jammer kry, want hy het my wel seergemaak daardeur, maar hy gaan baie seerder kry deur die vervloeking wat hy vir homself geskep het. Dit wat ons saai, gaan ons ook maai. Die seer wat my aangedoen is, kan nog genees word deur Abba Vader, maar die persoon gaan ’n ander tipe seer ondervind. Ons moet al hierdie seer situasies in die hand van Abba Vader plaas en die keuse maak om die situasie in Sy hande te los. Ons mag nie vergelding soek nie, want die enigste rede hoekom ons dit doen, is omdat ons onsself bejammer en ons dink ons gaan beter voel as ons daardie persoon kan “terugkry”. Om wraak te neem, is ook teen die wil van God, so as ons wel wraak neem, staan ons ook skuldig voor God en skep ons weer vir onsself ’n vervloeking. Dit is so dom!

Ons moet ons “mindset” omtrent dit verander en ophou om te “dwell” in die verlede en weer kwaad te raak vir iemand oor dit wat hulle aan ons gedoen het. Dit is ’n saak tussen hom en God, DIT HET NIKS MET ONS TE DOEN NIE! Ons moet ons selfbejammering laat staan, ons moet dit afsterf in onsself, want dit lei net na meer ongeregtighede soos onvergewensgesindheid, bitterheid en wraak. Dit is hy wat die sonde gepleeg het en as jy gaan kwaad bly daaroor, pleeg jy net so sonde. As iemand agter jou rug van jou praat, moenie toelaat dat dit jou raak nie! Dit het niks met jou te doen nie! As jy die keuse maak dat dit niks aan jou hart kan doen nie, kan dit niks aan jou hart en gevoelens doen nie. Daardie persoon versamel vir homself vervloeking vir die toekoms.

Hou op fokus op dit wat ander aan jou gedoen het (of nog gaan doen) en fokus eerder op jou verhouding met God, want hoe dieper jy in ’n verhouding met Abba Vader is, hoe minder gaan jou gedagtes dwaal oor ander mense en die onreg wat hulle jou aangedoen het. Wanneer jy ’n negatiewe gedagte kry van iemand anders, sit die negatiwiteit dadelik eenkant en dink aan die persoon se goeie punte (almal het goeie punte). Kort voor lank sal jy begin glimlag as jy aan hierdie persoon dink. Op hierdie manier gee jy die bitter wortel gif, want ’n bitter wortel soek nie mooi, positiewe gedagtes nie; hy soek negatiewe, lelike gedagtes, want dis waarop hy floreer. Gee vir hom wraak, woede, onvergewensgesindheid en hy groei ’n tak vol vrot vrugte van woede, frustrasies, humeurigheid, ensovoorts wat jy aan die mense naaste aan jou gaan uitdeel. Dis eintlik so onregverdig, want ons huweliksmaat en kinders lei gewoonlik onder hierdie vrot vrugte. Maak die keuse om die mense en situasies in die hand van Abba Vader te plaas en dit daar te los, dink of onthou die mooi gedagtes oor die mense en op hierdie manier roei jy die bitter wortel uit. Wanneer ons op hierdie manier saam met Abba Vader werk en ons ons samewerking gee om die wortel uit te roei, sal Hy ook die tak vol vrot vrugte afsny.

Ons moet dus daarop fokus om die bitter wortels in ons lewe te soek, dit raak te sien en dit te bely aan God. As ons dit nie doen nie, gaan die een bitter wortel na die volgende vorm en gaan die een sondetak na die volgende sondetak uit ons hart groei. As hierdie bitter wortels te veel word, gaan dit die penwortel laat sterf, en as daar nie meer ’n penwortel in die hart van God is nie, beteken dit die boom ontvang nie meer liefde, bloed of lewende water van God nie…hierdie boom gaan geestelik sterf. Hebreërs 6:4-6 sê ons moenie dink ons kan met God speel nie!

Hebreërs 6:4-6 (Afr.33/53) “Dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het – om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande gemaak.”

Dit is baie belangrik om te besef dat al is ons ’n boom gewortel in die hart van God, ons nogsteeds daagliks God moet vra om ons bewus te maak van ons sondes sodat ons dit aan Hom kan bely voordat ons ’n aaklige sondetak groei met baie blare wat verwoesters in ons siel innooi…

Bevryding?

Ek weet daar is baie mense wat glo dat ons vir demoniese bevryding moet gaan, maar kom ons dink net gou oor hierdie saak… Kom ons noem die bose verwoesters sommer op die naam: demone – bose geeste. Daar is baie verskillende opinies oor hierdie saak, baie mense glo dat ’n Christen glad nie ’n demoon kan hê nie, en ja, ons almal wil dit graag glo, maar wat gebeur anders wanneer ons ’n bitter wortel groei? Al is ons in God gewortel, kan ons nogsteeds ’n bitter wortel groei en dit verduister ’n gedeelte van ons sielsdimensie en Satan soek so ’n donker kolletjie om verwoesting te kom aanrig. Demone kan baie maklik in ons sielsdimensie nesmaak wanneer ons digte takke (sondetakke) groei wat ons nie bely nie. Dit verduister ’n deel van ons siel en daar waar duisternis is, is bose werkers welkom. Kom ons dink aan ’n geval waar die boom se blare en takke nog glad nie oopgesnoei is nie, met ander woorde, hierdie persoon se siel is nog baie duister, God se Lig kan nog glad nie daar inskyn nie. Wanneer hierdie persoon vir bevryding gaan, word die bose werkers weggejaag uit sy sielsdimensie, maar die probleem is dat die boomtakke nog nie oopgesnoei is nie. God se Lig is nog nie teenwoordig binne die persoon nie, dit is nogsteeds duister binne die persoon en dit gee aan die verwoesters die reg om maar net weer terug te kom. Lukas 11 en Mattheus 12 sê dat wanneer ’n onrein gees uit iemand weggaan, gaan soek hy ’n ander heenkome, maar as hy dit nie vind nie, kom hy terug na sy oorspronklike huis en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan haal hy sewe ander, wat slegter as hy is, en hulle almal kom maak hulle welkom. Ons moet begin by die begin en die worteltjie van elke slegte boomtak soek en eers die wortel uitroei. Wanneer ons dit aan God bely, sny Hy die sondetak af en skyn Sy Lig op ons sielsdimensie. Die verwoesters wat ingekom het deur hierdie bitter wortel, sal nie hou van die Lig wat op hulle skyn nie en daarom verlaat hulle die mens baie maklik.

Ek glo nie daarin dat ’n mens wat sopas sy hart vir die Here gegee het, moet gaan vir bevryding nie. Die verwoesters word uitgejaag sonder dat die bitter wortels uitgeroei en die sondetakke afgesny word. Daarom is dit so gevaarlik om vir bevryding te gaan as die mens nog nie in die hart van God gewortel is nie. Al wat verwoesters permanent laat padgee is die ware Lig van God, want daar waar God se Lig teenwoordig is, vlug die bose. Ek verstaan daar is sekere gevalle waar bose geeste eers uitgejaag moet word sodat die mens nugter kan dink, maar dis net in erge gevalle.

Dit is so belangrik dat ons elke dag selfondersoek sal doen en aan Abba Vader vra dat Hy aan ons sal openbaar as daar bitter wortels in ons diepste wese is wat sondetakke dra. Ons moet ontslae raak van die groot, mooi, groen blare waarmee ons die wêreld wil flous, want ons sal nooit Abba Vader kan flous nie. Hy weet wat gaan aan in ons harte. Mattheus 7:19 sê daar wag groot probleme vir bome wat slegte vrugte dra, want hulle gaan afgekap en in die ewige vuur gegooi word. Kyk ook wat sê Maleagi 4:1,2:

Maleagi 4:1,2 (Afr.33/53) “Die dag kom en hy brand soos n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal soos kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie n WORTEL, NIE ‘n TAK OORBLY NIE. Maar vir julle wat eerbied het vir My Naam, sal die SON VAN REDDING SKYN MET GENESING IN SY STRALE.”

Die Boodskap sê vers 2 vir my baie mooi:

Maleagi 4:2 (Die Boodskap) “Vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees. Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig. Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond.”

Mag die Son van Redding inskyn in elkeen van julle se lewens!

58

Verwoesters in ons siel

Maleagi 4:2 (Afr. 33/53) “Vir julle wat My Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees…”

Onder gebed wys Abba Vader my ’n woud waar die bome verskriklik na aan mekaar staan en die toppe van die bome is baie dig – so dig dat daar geen lig in die woud inskyn nie. Die woud is in pikdonkerte gehul. Ek sien ’n beweging tussen die bome en probeer fokus om te sien wat dit is… Tussen die bome hardloop klein swart mannetjies vinnig rond met klein byltjies in hulle hande en soos hulle hardloop, kap hulle die bas van die bome stukkend. Dit lyk asof hulle iets probeer uitkerf op die boombas, iets soos ‘n merk of ‘n teken, maar wat hulle ookal doen, hulle is verseker besig om die bas van die bome te verwoes. Wanneer hulle my sien, hardloop hulle vinnig weg en kruip agter ander bome weg. Nou en dan loer hulle om die bome, so asof hulle net wag dat ek my rug moet draai sodat hulle weer kan begin kerf aan die bome. Dan is daar voëls met baie skerp snawels wat rondvlieg tussen die bome en ook die bas van die bome stukkend kap met hulle snawels. Daar is ook leeus en wolwe wat die bas stukkend krap met hulle naels sodat groot stukke bas sommer so afval soos hulle dit verwoes. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie, maar een ding is verseker – hier is groot verwoesting aan die gang…

Abba Vader begin my verduidelik dat bome wat in die wêreld gewortel is, se toppe eerstens so dig is dat die Lig van God nie kan inskyn op die stamme van die bome nie. Ek stel toe my fokus in op die blaredak – die blare is regtig baie mooi: dit is groot, mooi groen blare en ons weet mos nou dat sulke baie blare dooie werke simboliseer. As jy van bo af na so ‘n boom kyk, gaan jy nie deur die mooi blaredos die boombas kan raaksien wat so verwoes word deur die onheilswerkers nie. Moet jou nie laat flous deur ’n boom wat se blare mooi groen en gesond vertoon nie, want hierdie mooi groen blare is net ’n masker sodat die res van die wêreld eintlik nie moet sien wat gaan aan in die dieper wese van die mens nie. Adam en Eva het hulle naaktheid probeer wegsteek deur groot vyeblare, maar God sien dwarsdeur blare en Hy sien en weet presies wat in die geesmens aangaan. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Die digte takke van die boom simboliseer sonde, ongeregtigheid en verkeerde dade van die mens waarvan hy dalk nie eers bewus is nie. Die blare keer dat die Lig nie op die takke skyn nie en as die Lig van God nie op die takke skyn nie, is dit asof ons sonde ons nie pla nie. Ons weet dat dit wat ons doen verkeerd is, maar dit pla ons ook nie te erg dat dit verkeerd is nie, want ongelukkig is ons grootgemaak met die leuen dat ons nie bekommerd hoef te wees oor ons sondes nie, want Jesus het alreeds al ons sondes vergewe toe Hy gesterf het aan die kruis. Die gevolg van hierdie bose denkwyse is dat ons leef soos ons wil, want ons is mos alreeds verlos en gered… Ons bely nie ons sondes voor God nie; ons laat staan nie ons sondes nie, want ons word nie so geleer nie, maar as ons nie ons sondes kan raaksien en dit bely en oorgee aan Abba Vader nie, word hierdie takke ook nooit oopgesny nie. Hierdie is ’n bose kringloop wat sy oorsprong het in die groot groen blare, dus dooie werke. Dit begin gewoonlik in ons vormingsjare waar ons geleer word dat ons kerk toe moet gaan om God te gaan aanbid, dat ons gedoop moet word, aangeneem moet word deur die kerk en so meer… Ons raak vasgevang in godsdiens en glo dit gee aan ons redding, so ons gaan maar net aan met godsdiens en ons sondige lewens. Soos ons ouer word, groei ons net meer en groter blare om ons duistere siel weg te steek vir die wêreld. Hierdie blare keer die Lig van God af sodat die Lig nie op ons sondetakke kan skyn en ons ons sondes aan God kan openbaar nie. Ons speel reg in die hand van Satan, want so lank as wat die Lig van God nie in ons siel kan inskyn nie, vir so lank kan sy werkers in ons siel verwoesting saai.

Die stam van ‘n boom dui op die siel van die mens – daardie gedeelte van die mens waar die emosies, gedagtes en eie wil gesetel is en dit is in hierdie gedeelte waar die onheilswerkers baie verwoesting aanrig. Omdat die blaredak so dig is, kan die Lig van God nie skyn op die mens se sielsdimensie nie, want blare van dooie werke, asook takke van sonde, keer die Lig van God sodat dit nie dieper die mens kan inskyn nie. As God se Lig nie in ons harte inskyn nie, kan die duisternis binne ons nie verdwyn nie. 1 Johannes 1:5 sê God is Lig en daar waar God teenwoordig is, dus die Lig, vlug alle duisternis; dus die bose. Vir so lank as wat die Lig van God nie deur ons digte blaredak kan inskyn nie, vir so lank kan al die verwoesters aangaan met hulle verwoesting in ons emosies en denke. Dan begin ’n mens verstaan hoekom dit soms vir ons voel ons emosies hardloop weg met ons of dat dit ons beheer – God se lig skyn dan nie op daardie gedeelte van ons siel nie.

Om die Lig van God te laat skyn op ons wese, is dit nodig dat ons eerstens ontslae sal raak van die groot blare, wat dui op dooie werke wat ek ook godsdienswerke noem. Ons kan dalk die wêreld flous met hierdie mooi blare, maar ons gaan nie vir God flous nie en ons gaan ook nie die onheilwerkers van Satan kan flous nie. Hulle weet baie goed wanneer die Lig van God die mens kan inskyn en wanneer nie. Satan werk goed saam met sy werkers deur die mens te laat glo dat dit genoeg is om net godsdiens te beoefen, want solank die mens godsdiens beoefen en nie ’n verhouding met Abba Vader het nie, so lank skyn die Lig van God nie op die sielsdimensie van die mens nie en kan die bose werkertjies aangaan om ons te verpes. Hierdie swart mannetjies, leeus en wolwe wat so vernietiging aanrig aan die boombas, is al die goed wat so knaag aan ons van binne af. Ons raak humeurig, frustreerd, ons het onvrede, ongelukkigheid, ons raak twisgierig en ons is sommer net moeilikheid- makerig… al hierdie negatiewe optredes en gevoelens kom uit ons siel, en solank as wat God se Lig nie skyn op hierdie verwoesters nie, sal ons nie beter voel nie. Vir so lank as wat God se Lig nie op ons menswees skyn nie, het hierdie verwoesters die volste reg om te knaag aan ons van binne af en kan hulle ons baie skade aanrig.

Dit vat baie moed van ’n mens om te fokus op sy eie lewe en bereid te wees om sy foute raak te sien; wat kies om sy hoeveelheid dooie blare te herken en erken, wat dus bereid is om sy sondes en verkeerdhede te bely aan Abba Vader. 1 Johannes 1:9 sê as ons ons sondes bely, is God getrou en sal Hy ons vergewe vir ons ongeregtighede. So as ons ons sondes aan Abba Vader bely, snoei Hy die boomtop oop sodat Sy Lig kan val op die verwoesters van ons lewe. Hierdie verwoesters kan die Lig van God nie verdra nie, dit verblind hulle en hulle sal vinnig ’n wegkome soek. Die Lig van God ontbloot dus al die werke van die onheilswerkers binne ons. Die oggend nadat Abba Vader die boonste gedeelte aan my verduidelik het, gee Hy vir my Psalm 74. Die hoofopskrif van Psalm 74 is:

DIE VERWOESTE HEILIGDOM Psalm 74:3 (Afr. 33/53) “Hef U voete op na die ewige puinhope: alles het die vyand in die heiligdom verniel.”

Die Boodskap vertaal vers 3 op hierdie manier:

Psalm 74:3 (Die Boodskap) “Ons vyand het alles wat ons het, verwoes; ook U woonplek”

Die vyand, wat Satan is, het met die hulp van sy werkers die heiligdom van God verwoes. Hierdie heiligdom is die tempel waarin God wil woon, en ons is die tempel waarin God wil woon, want 1 Korinthiërs 3:16 sê:

1 Korinthiërs 3:16 (Afr. 33/53) “Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”

Psalm 74:4,5 is ’n baie duidelike bevestiging van die visioen wat Abba Vader my gegee het:

Psalm 74:4,5 (Afr.33/53 “U teëstanders het binne-in U vergaderplek gebrul; hulle het hul tekens as tekens gestel. Dit lyk soos wanneer iemand BYLE omhoog hef in die DIGTE PLEK BOME; die houtsnywerk daarvan het hulle alles met BYL en HAMERS stukkend geslaan.”

As die Lig van God nie in ons diepste wese inskyn nie, is dit ’n teken dat ons nog gewortel is in die wêreld en moet ons God vra om ons te ontwortel. Al ons sondes en verkeerdhede waarvan ons bewus is, moet ons verwerp uit ons lewe; ons moet dit aan God bely sodat Hy ons kan vergewe en Hy dit kan wegsny uit ons lewens. Dan kan God se goue genesende strale binne ons siel inskyn. Om hierdie groot vrugtelose takke te laat afsny, is JOU besluit, jy moet hier die regte keuse maak en besluit om sekere dinge in jou lewe te laat vaar. As jy sekere dae vreeslike buie ervaar soos hartseer, humeurigheid, frustrasies, ensovoorts, is daar dalk klein swart mannetjies wat kap aan jou siel se bas of leeus wat krap aan jou siel. Dit is onnodig. Jy kan vrykom daarvan. Abba Vader kan jou vrymaak van hierdie seer. Gaan sit by Sy voete en praat met Hom, vertel Hom van jou seer soos jy dit aan ‘n persoon sal vertel. Abba Vader sal deurkom vir jou op die regte tyd en op Sy tyd sal Hy jou genees van daardie seer, maar dit gaan moeite en toewyding van jou kant af ook vat. Jy moet tyd maak vir Abba Vader, vir Sy Woord, om te bid en met Hom te gesels. Soek Hom in die Woord en jy SAL Hom vind. Hy is die enigste Weg, Waarheid en Lewe. Abba Vader is die enigste Geneesheer wat jou graag van die klein swart mannetjies en leeus wil bevry, maar Hy wag dat jy moet vra daarvoor. Hy wag dat jy jou sondes bely aan Hom… Moenie uitstel nie, dit is absoluut die moeite werd; as jy eers vir Jesus gevind het en Hom leer ken vir die liefdevolle en goeie God wat Hy is, sal jy nooit spyt wees nie.

’n Pragtige blaredos?

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg maak en sy vrugste sleg; want aan die vrugte word die boom geken.”

Die samelewing van vandag het ’n verwronge siening oor ’n goeie mens en Goddelike vrugte. Hulle sien ’n mens wat uit sy pad sal gaan om dinge vir ander te doen, as ’n goeie mens, maar hoeveel van hierdie “goeie” mense doen die “goeie” dinge net om raakgesien te word? Of om as ’n “goeie” mens gemerk te word? Dan is al hierdie “goeie” dinge nie die resultaat van Goddelike vrugte nie, maar van vleeslike vrugte in ’n poging om die eie vlees en siel te voed. Hulle wil raakgesien word deur die wêreld as goeie mense, met ander woorde, hulle wil die eer ontvang en as die mens die eer ontvang, is daar geen eer aan God oor nie. Hulle vlees en siel moet geëer word, maar die hartseer van hierdie saak is dat hierdie “goeie vrugte” nie eers deur God raakgesien word nie. Die wêreld hou van mense wat vir hulle dinge doen en skryf dadelik hulle naam op in die goeie boekies as goeie mense. Volgens hulle dra die goeie mense Goddelike vrugte, maar dit wat die mens sien as Goddelike vrugte en dit wat God sien as Goddelike vrugte is twee verskillende goed. God sien die binnekant van die vrugte raak, en mense nie – die binnekant van daardie vrugte is gewoonlik vol manipulasie en beheer. Hierdie mense doen goeie goed aan ander net om die mense in hulle “mag” te kry, en sodra hulle iemand in hulle “mag” het, beheer hulle die arme, onskuldige mens. Dit is nie iets wat net op die televisie gebeur nie, hierdie goed gebeur onder ons neuse, maar omdat ons met wêreldse, vleeslike oë kyk en nie onderskeidingsvermoë het nie, sal ons dit nie kan raaksien nie. Hierdie manipulerende mense sal aan die wêreldlinge goed doen solank die wêreldlinge hulle op ’n troontjie hou, maar bewaar die persoon se siel wat hom nie op daardie troontjie wil hou nie – hierdie persoon sal ’n groot hap van die vrot vrugte kry. Moenie dat goeie werke van mense jou flous nie, want daar skuil gewoonlik ’n geheime agenda daaragter…

’n Boom met baie, mooi, groen blare lyk soos ’n baie gesonde boom, maar geestelik is dit nie so ’n gesonde boom nie. Baie blare aan ’n boom dui op dooie werke en kan dus dui op ’n vals boom wat beweer om in God gewortel te wees, maar in werklikheid is die boom nogsteeds gewortel in die sand van die wêreld. Hierdie persoon probeer op ’n mensliker wyse die geregtigheid van God bekom; dus deur goeie werke, maar Jesus sê self in Johannes 6 dat daar niks is wat die mens kan doen nie, behalwe om te glo in Hom. Om godsdienstige dinge toe doen, gee nie aan ons geregtigheid nie; om kerk toe te gaan en as die Christen van die jaar bekend te staan, gee nog minder vir ons geregtigheid. Selfs om op uitreikings te gaan en die evangelie te verkondig, maar die persoon het geen verhouding met Abba Vader nie, is dit dooie werke. Hoeveel predikers wat “goeie werk vir God doen” is besig met dooie werke… hulle doen hierdie werke om ’n plek in die hemel te bekom, so hulle doen dit nie uit liefde en eerbied vir God nie. Hoeveel leraars is daar buite wat op die hande van die gemeente gedra word, daar word opgekyk na hom, maar in werklikheid verkondig hy net dit wat hy geleer het as teologie. Hy het geen ware verhouding met Abba Vader nie en agter toe deure word daar nog gekonkel ook. Mense wat ’n godsdienstige beeld probeer skep om as ’n heilige bekend te staan, steek gewoonlik iets weg; hulle skuil net agter die heilige beeld. Die kans is groot dat hierdie persoon net ’n masker opsit in die publiek, maar by die huis in sy privaatheid is hy ’n ander mens. Ek sê weer: Daar is niks wat ons kan DOEN om Goddelike geregtigheid te kry nie; nie eers om die werk van God te doen nie. Ons verkry alleenlik geregtigheid deur in regstaande verhouding met Abba Vader te staan en onteenseglik in Hom te glo. Mense met baie blare bely net met die mond om te glo in Abba Vader, maar die baie blare is toe al die tyd net ’n skyn van godsdiens.

Mattheus 7:15-20 (Afr. 33/53) ’n Boom sal geken word aan sy vrugte:“Pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtig wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here!’ sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie?’ En dan sal Ek aan hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.’”

Deur hierdie woorde van Jesus sien ons duidelik dat ons nie almal moet glo wat kwansuis die werk van God doen nie. Daar is baie wolwe in skaapsklere. Ons het baie onderskeiding deesdae nodig, want die duiwel is baie listig en hy loop rond soos ’n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en die maklikste manier om dit te doen, is op ’n godsdienstige wyse. Dis hoekom dit so belangrik is om God se Lig BINNE ons te hê en nie net ’n skyn van godsaligheid nie, want Satan en sy werkers weet baie goed wanneer dit God se Lig is wat uit ons skyn en of dit net ’n skyn van godsdiens is.

Mattheus12:34 (Die Boodskap) “Julle spul valse mense. Julle is vrot van binne, maar nogtans hou julle aan met al julle vroom praatjies.”

Jesus sê in Mattheus 6 dat ons nie ons liefdadigheid voor die mense moet probeer bewys om deur hulle raakgesien te word nie; dat ons linkerhand nie moet weet wat ons regterhand doen nie; dat wanneer ons bid, ons nie moet wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid sodat die mensdom hulle moet raaksien. Weereens, dit maak deel uit van die groot groen blare om bewonder te word deur die wêreld, maar in werklikheid is hulle nie eers gewortel in die hart van Abba Vader nie. ’n Boom met baie, mooi, groen blare vertoon pragtig en baie gesond van buite af, maar Jesus waarsku ons in Mattheus 12:33-37 om op te let na die vrugte; dus moet ons leer om dieper te kyk en nie na die baie blare nie. Ons moet ’n boom deeglik ondersoek en die oorsprong van die vrugte probeer vasstel. Getuig die mens se lewe van leuens, onsedelikheid, valsheid en alle dergelike dinge? Dan vertel die vrugte alreeds vir jou waar die boom gewortel is. Die blare is soms so groot sodat dit die afwesigheid van Goddelike vrugte kan verbloem. ’n Mens wat net “goeie” werke kan toon, maar aan die ander kant ’n nare mens teenoor ander is, probeer deur “goeie werke”, wat blare is, wegsteek dat hy nie goeie vrugte dra nie. Hy wil hê die wêreld moet eerder verby die feit kyk dat hy nie goeie vrugte dra nie, maar dat die wêreld net die goeie dade sal raaksien.

Mense, ons moet Abba Vader vra om ons oë oop te maak sodat ons nie verder in die verderf ingelei word nie. Nie alle mense wat goed voorkom, is altyd so goed nie. Kyk verby die manipulerende maskers en die groen blare; let op na die ware vrugte wat die mens dra, let op na die versteekte dade. Waarvan getuig dit as ’n persoon in sonde leef en nie die gebooie van God nakom nie, maar hy probeer sy bes om goed te doen vir ander? Daar is net een rede…die persoon wil raakgesien word deur die wêreld as ’n goeie mens of ‘n heilige Christen. Sy lewe sal hand aan hand loop met leuens en ongeregtighede. Wys dit uit en jy sal die vrot vrugte sien. Die volgende Skrif sê dit so duidelik:

1 Johannes 3:6-10 (Die Boodskap) “Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie: Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat Sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.”

Die tyd is min! Dit is tyd dat ons ons eie groot, groen blare sal begin raaksien en dit oorgee aan Abba Vader. Dit is tyd dat ons sal ophou met godsdienstige speletjies en ernstig raak oor ons verhouding met Abba Vader. Die enigste manier hoe ons bewus kan raak van die groot groen blare, is om ons lewens en ons harte oor te gee aan Abba Vader en alleenlik op Hom te begin fokus. Met tyd sal Hy alles aan jou bekend maak.

Mattheus 6:33 (Afr.33/53) “Julle moet óf die boom goed maak en sy vrugte goed, óf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken.”

Pdf “Die Uitnodiging” boek

Hierdie is ‘n kort boekie oor die Uitnodiging na die Bruilofsfees van Jesus. Kortliks opgesom:

“…Mark me with your sign of love…” Psalm 25:7 (MSG)

Onder gebed wys Abba Vader my ‘n groot vertrek wat my laat dink aan ’n groot kantoor en in die middel van die vertrek staan ’n baie groot, ou, houtlessenaar.  Teen die muur hang ’n groot, ronde houthorlosie.  Ek hoor hoe tik-tik die sekondes af.  Ek let op na die tyd en dis amper 12-uur.  Iemand sit agter die lessenaar, en voor Hom op die lessenaar lê stapels en stapels papiere, asook ’n groot massiewe stempel.  Hy neem ‘n stapel papiere en ondersoek papier vir papier en soos ek trane beleef wat van Sy wange afrol, word sommige papiere gestempel… en ander nie.  Die groot ronde stempel interresseer my en ek rek oor die lessenaar om te sien watse merk die stempel op die papiere laat – dit laat ’n groot rooi kol – soos ’n bloedkol.  Ek snak na my asem toe ek besef hierdie stempel is ’n stempel of seël van die bloed van Jesus Christus, en dan hoor ek Abba Vader helder en duidelik sê:  

“Signed, sealed and saved”  

Ek kyk weer na die stapels papiere wat sorteer word – diegene wat ’n seël van God ontvang, word eenkant geplaas en diegene wat nie geseël word nie, word aan die anderkant geplaas – daar is hope van hulle!  Ek probeer fokus om te sien wat die verskil is tussen diegene wat wel ’n seël ontvang en diegene wat nie die seël van God ontvang nie…  Elke papier of dokument word aan ’n sekere persoon gerig, want daar staan ’n naam op elke dokument en alhoewel ek nie presies kan sien wat op die dokument geskryf staan nie, kan ek wel sien dat elke dokument deur die betrokke persoon onderteken moet word.  Daar is dokumente wat deur die betrokke persone onderteken is en hierdie dokumente ontvang die seël of stempel van God, waarna dit eenkant op ‘n hoop geplaas word.  Dan is daar ’n hoop dokumente wat nie deur die  betrokke persone onderteken is nie, dus ontvang hierdie dokumente nie die seël van God nie.  Tot my verbasing is daar ook ’n derde hoop dokumente wat wel onderteken is, maar hulle ontvang ook nie die seël van God nie en hulle word ook eenkant op ’n hoop geplaas.  Abba Vader gee vir my Efesiërs 1 om te gaan lees, wat ’n wonderlike bevestiging: 

“It’s in Christ that you, once you heard the truth and believed it, found yourselves home free – SIGNED, SEALED, AND DELIVERED by the Holy Spirit.  This signet from God is the first installment on what’s coming, a reminder that we’ll get everything God has planned for us, a praising and glorious life.”   Ephesians 1:13,14 (MSG)

Hierdie dokument wat ons moet onderteken, is die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun wat Hy aan elkeen van ons stuur.  Hy roep elkeen van ons om die bruid van Jesus te wees.  Elkeen het ’n keuse!   Het jy al die keuse gemaak om die Bruilofsfees van die Seun van God by te woon?  Is jou uitnodiging onderteken?  Is jou uitnodiging gestempel met die bloed van die Lam?  Of het jou uitnodiging dalk ook tussen die hoop dokumente beland wat onderteken is, maar nie gestempel word nie?

Ons gaan in hierdie kort boekie kyk na die uitnodigings wat Abba Vader aan ons stuur en hoekom sekere uitnodigings gestempel word, maar ander nie…  Daar is net een pad wat lei na die Bruilofsfees, so hoe weet ons dat ons die regte pad volg?  Om die Bruilofsfees by te woon, moet ons korrek geklee wees… Is jy geklee met die korrekte Bruilofsgewaad?  Die tyd loop uit, die feesmaal is besig om gereed gemaak te word. God roep Sy kinders een vir een na die Bruilof van die Lam en elkeen het ’n keuse of hy die ware Weg gaan volg na die Bruilofsfees…  Mag hierdie boekie jou tot oorvloedige seën wees… 

“So, friends, confirm God’s invitation to you, His choice of you.  Don’t put it off;  do it now.  Do this, and you’ll have your life on a firm footing, the streets paved and the way wide open into the eternal kingdom of our Master and Savior, Jesus Christ.”  2 Peter 1:10-11 (MSG)

’n Boom wat vrug dra

Johannes 15:4,5 (Afr. 33/53) “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Ons het gesien ’n boom gewortel in die hart van God, is gekonnekteer aan God deur die penwortel van geloof en deur hierdie band wat ons met God het, ontvang ons ook die Lewe van God. Alleenlik wanneer ons die Lewe van God ontvang, ontvang ons ook die vermoë om Goddelike vrugte te begin dra. Dit is baie belangrik dat ons besef dat dit nie die mens self is wat Goddelike vrugte dra nie, dit is alleenlik deur die Lewe van God wat deur ons are bruis, wat ons in staat stel om Goddelike vrugte te begin dra. Die menslike karakter kan nooit Goddelike vrugte dra nie, alleenlik wanneer die karakter van die mens deur die Lewe van God omvorm is – dan eers is die mens in staat om deur die krag van God Goddelike vrugte te begin dra, maar dit is nogsteeds nie die mens wat die vrug dra nie, dit is Jesus in en deur ons.

Die penwortel van geloof is die enigste band wat ’n mens aan God kan verbind, dus is dit alleenlik deur hierdie band wat ons die Lewe van God kan ontvang, maar as daar geen penwortel is nie, is die krag en Lewe van God afwesig in ons wese en kan daar ook nie Goddelike vrugte wees nie. Met ander woorde, as ’n boom Goddelike vrugte dra, beteken dit daardie boom is geanker in die hart van God deur ’n penwortelstelsel. Die persoon glo waaragtig in Jesus en hy ontvang die Lewe van God. As ‘n boom geen goeie vrugte dra nie, getuig dit van die afwesigheid van ’n penwortel, dus ook die afwesigheid van die Lewe van God binne die persoon. So, vrugte van die Gees gaan gepaard met geloof in God. ’n Persoon sonder geloof in God, wat nie ten volle en waaragtig in Hom glo nie, kan nie ware liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid of selfbeheersing toon nie. Alhoewel die persoon sy beste gaan doen om hierdie eienskappe te toon, sal hy faal, want geen mens kan hierdie eienskappe uit sy eie genereer nie; alleenlik Jesus kan hierdie eienskappe deur ons leef. ’n Boom sonder Goddelike vrugte laat my sidder, want Mattheus 3:10 sê:

Mattheus 3:10 (Afr.33/53) “Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.”

’n Boom word geken aan sy vrugte. Die Fariseërs het duidelik nie mooi vrugte gedra nie, want Johannes sê vir hulle:

Mattheus 3:7,8 (Afr.33/53) “Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas.”

Vals bome is mense wat beweer om in die hart van God gevestig te wees, wat beweer dat hulle Christene is omdat hulle gedoop is, dalk omdat hulle aan ’n kerk behoort, ensovoorts. In werklikheid getuig hulle net met die mond om te glo in Jesus Christus omdat hulle so grootgemaak is; dit is deel van hulle tradisie, kultuur en godsdiens. Hulle is nie gewortel in die hart van God nie, maar hulle is gewortel in tradisie, kultuur en godsdiens. Net so is baie mense, soos die Fariseërs, gewortel in die wet en nie in God nie. Om reëls, wette en regulasies te onderhou, kan aan geen mens die vermoë gee om Goddelike vrugte te dra nie. Galasiërs 5:4 sê as jy probeer leef volgens godsdienstige regulasies, word jy afgesny van Jesus…

Galatians 5:4 (The Message) “When you attempt to live by your own religious plans and projects, you are cut off from Christ…”

Wanneer ons wel ten volle gewortel is in die hart van God, sal die Gees van God ons lewe beheer en sal ons volgens die Gees leef en nie meer volgens die vlees nie. Abba Vader sal dus aan die stuur staan van alles wat ons dink, doen en sê. Die gevolg is dat die sonde ons nie meer sal onderkry nie, want dit het geen houvas meer op ons nie. Ons kan nie een dag aan ons sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van Abba Vader staan nie – ons kan nie leef soos ons wil nie. Waar ons gewortel is, is duidelik te sien aan die vrug van die boom, want soos ’n boom wat goeie vrug oplewer, wys die mens wat in God gewortel is, se lewe dat hy aan God behoort. Hulle gee om vir ander, hulle lewe is vol vreugde, hulle ken en ervaar die vrede wat van God af kom, hulle verdra ander mense, hulle straal van vriendelikheid en warmte en hulle is vol deernis en ontferming. (Galasiërs 5:21-22 Die Boodskap)Daarteenoor sal ’n boom in die wêreldse grond vleeslike vrugte dra:

2Galasiërs 5:19-22 (Afr. 33/53) “Die werke van die vlees (vrugte van die vlees) is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroëer gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die Koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Dit is vir Abba Vader baie belangrik dat ons Goddelike vrugte dra sodat ons dit kan bied aan ons naaste en die mense van die wêreld. As ons gevul is met die Lewe van God, gaan ons deur Jesus Goddelike vrug dra en die mense om ons gaan ’n proeseltjie kry van hierdie vrugte wat hulle weer ’n honger kan laat ontwikkel om meer van Jesus te ken. So wanneer ons Goddelike vrugte uit die hart dra en aan mense om ons bied, versprei ons die liefde van God wat op ’n Godgegewe tyd hulle hongerte en begeerte na Jesus sal aanwakker. Ons hoef nie ons onbekeerlike geliefdes toe te gooi met die Woord van God nie, want meeste van die tyd val dit in elk geval op dowe ore en bring dit net verwydering tussen ons en hulle. Ons hoef nie te ywer om hulle in te bring na die Koninkryk van God nie, want God het Sy plan met elke persoon en al wat Hy van ons wil hê, is om Sy vrugte te dra. Hy vra nie van ons om uit te gaan en mense te red nie, God doen dit self! Ons moet net Sy vrug dra en ons hoef nie te ywer om ons geliefdes tot bekering te bring nie. Al wat ons kan doen is om te fokus op God en verdiep te raak in die liefde van ons Vader en hoe dieper ons in Hom ingroei, hoe voller raak ons van Hom en hoe meer vrug dra Hy deur ons wat weer uitgedeel kan word.

God verander ons totale karakter wanneer ons vol raak van Hom en jy gaan nie eers agterkom dat ander mense op die vrug wat jy deur God dra, voed nie. Jy gaan nie eers bewus wees wat jou vrug aan ander mense doen nie, en dit is heeltemal reg, want dit moenie oor die self gaan nie. Ons fokus moenie wees op wat ons aan ander kan bied nie, maar ons fokus moet wees op ons verhouding met God alleen. Ons moet fokus om dieper en dieper in Hom in te groei en God sal die res doen. Wanneer ons die heeltyd gesteld is daarop om vrugte te dra, is ons fokus op die verkeerde plek en dan gaan ons eie-gegenereerde vrugte dra wat nie uit ons hart kom nie.

Wannneer ons so verdiep raak in die liefde van God, begin Sy liefde oorspoel na ander, en veral ons kinders. Ons kan op seminare en kursusse en wat ookal gaan wat ons leer hoe om ons kinders Goddelik groot te maak, ons kan soveel “tips” daar leer as wat ons wil, maar as Jesus nie binne ons leef nie, gaan ons kinders nie Jesus proe in ons nie en gaan hulle Jesus nie leer ken deur ons nie. Ons kinders moet grootword met happies Goddelike vrugte. Ons moet altyd onthou dat die woorde wat by ons mond uitkom, nie veel beteken nie, dis die woorde wat uit die hart kom, die gevoel wat jou kinders voel as hulle naby jou is… dis hóe jy jou kinders hanteer wat die verskil maak en nie een van ons kan ons kinders mooi hanteer as ons nie die Lewe en Liefde van God binne ons het nie.

Johannes15:9 (Afr.33.53) “Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad, bly in hierdie LIEFDE van My.”

Penwortel van geloof

Collosians 2:7 (The Message) “Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.”

Wanneer die Lig van God op ons harte skyn en ons onteenseglik in God begin glo, begin daar ’n penwortel vanuit ons geeshart groei. Die penwortel groei ook, soos die bywortels, eers in die Woord van God in, maar hierdie wortel is so sterk dat dit deur die Woord groei, direk in die hart van God in. Hierdie penwortel se naam is “Geloof” en kan alleenlik groei saam met onteenseglike geloof in God. Dit anker ons baie diep in die hart van God. Onder gebed sê Abba Vader:

“Raak eers gewortel in die substrata en dan in die strata. Die Woord is die substrata en God is die “Strata”.”

Ek het gaan opsoek na die betekenis van die woorde “substrata” en “strata” en die betekenis het my baie opgewonde gemaak, want “Substrata” is die grond waarin wortels ingroei, en “Strata” is die rots onder die grond! Skielik het dit alles so mooi sin gemaak, want ons worteltjies raak eers verdiep en gewortel in die Woord van God, wat die substrata is, en soos die worteltjies vanaf die Woord ons geeshart bereik, begin ons onteenseglik glo in God met die gevolg dat ons ’n sterk penwortel begin groei wat diep die hart van God ingroei. Hierdie geloofspenwortel is die enigste wortel wat in die Rots kan ingroei en die Rots is God. Dit is waarlik soos vers 24 van 1 Johannes 2 sê:

1 Johannes 2:24 (The Message) “Let what you heard from the beginning sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you will live deeply in both Son and Father!”

Net soos enige boom water, voedingstowwe en minerale benodig vir groei en oorlewing, het ons as ’n geestelike boom dit ook nodig. Geen geestelike boom kan bestaan sonder ’n penwortel wat hom stewig anker in die hart van God en waardeur hy sy water en voedingstowwe kan opneem nie. Wanneer ons ’n penwortel in die hart van Abba Vader ingroei, neem die wortel die Lewe van God op en word dit vervoer na ons geeshart. Ons ontvang dus die Lewe van God alleenlik deur ’n penwortel wat gevestig is in die hart van God. Hierdie Lewe wat ons van God ontvang, bestaan uit drie goed: Die Liefde van God, die Lewende Water en die Bloed van Jesus Christus. Saam vorm die drie een net soos God, Jesus en die Gees van God drie is, maar tog ook Een. Hulle werk saam en kan nooit van mekaar geskei word nie. Net so werk die Liefde van God, die Bloed van Jesus Christus en die Lewende Water altyd saam en saam vorm dit die Lewe wat van God af kom. Net soos God, Jesus en die Gees van God getuig van mekaar, getuig die Water, Bloed en Liefde van mekaar en kan hulle nie afsonderlik werk nie. Al drie moet dus teenwoordig wees in die mens – as daar een afwesig is, is daar êrens ‘n fout.

Hierdie wonderbaarlike Lewe is alleenlik te kry deur gewortel te wees in die Rots. Soos ons penwortel die Lewe opneem, word dit deur die wortel vervoer na die geeshart van die mens waarvandaan dit weer deur ons hele wese versprei word deur ons geestelike are. Die bloed van Jesus begin ons van ’n kant af skoonmaak en reinig en net so versprei die Lewe van God deur ons hele wese. Dit word eers vervoer na ons sielsdimensie waar ons emosies, denke en eie wil gesetel is. Hier begin die Lewe van God ons gedagtes verander, ons kom agter ons emosies begin stabiliseer en stadig maar seker kan ons ons eie wil in die hand van God oorhandig. Ons waardes, beginsels en persepsies begin ook stadigaan verander. Dit is die Lewe van God wat ons begin verander na die mens wat God oorspronklik beplan het ons moet wees. Dan spoel die Lewe van God oor na ons liggaam waar dit ons van siektes kan begin genees. Die Lewe van God begin ons dus van ’n kant af verander en ons sal nooit die self kan verander sonder hierdie Lewe van God nie. Alleenlik wanneer ons ’n penwortel van geloof in die hart van God ingroei, sal ons die Gees van God kan ontvang wat ons baie styf aan God verbind deur die band van liefde.

Galasiërs 4:6 (Die Boodskap) “Omdat julle nou God se kinders is, het Hy die Gees van Christus na ons toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met ’n onbreekbare band van liefde. Dit is Hy wat aanhoudend hier binne-in ons uitroep: ‘Vader, liefdevolle Vader’.”

Omdat ons nou die Lewe van God ontvang wat in en deur ons hele wese begin spoel, raak ons hart een met die hart van God en dan kan ons duidelik God se hartklop vir ons en ons lewe begin hoor. Dan begin ons agterkom wat God se doel en plan met ons lewens is. Kollosense 1:28 in Die Boodskap sê elke mens kan sy Goddelike doel in sy lewe bereik alleenlik wanneer hy in ’n intieme verhouding met Christus is. Wanneer ons so verbind is aan God, leer ken ons die ritme van God se hartklop vir ons lewe en dan begin ons hart op dieselfde ritme klop as wat God s’n vir ons klop. Soos die Lewe van God deur ons are begin bruis, begin dit ons skoonmaak en suiwer van ’n kant af, dit begin ons genees van ’n kant af en dit laat ons groei in ’n boom wat God vooraf besluit het. Ons raak een met God!

Johannes 6:56 (Afr. 33/53) “Wie My vlees eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom!”

Hierdie Skrif beteken nie ons moet met woorde die bloed van Jesus oor ons pleit nie, dit beteken ons moet deur die geloofspenwortel die bloed van Jesus in onsself opneem totdat dit deur ons are bruis en ons die nuwe Lewe kan voel pols deur ons hele wese. Daar ontstaan ’n geestelike eenheid tussen ons en God, en Jesus word die fokus van ons lewe. Wanneer Sy bloed deur ons liggaam pomp, weet ons Hy is deel van ons. Op ’n dag het die Here my gevra hoe weet ek ek glo in Hom? Dadelik kon ek Hom antwoord dat ek glo, want ek kan Hom voel hier binne my. Ek hoor Hom met my praat en ek beleef Sy liefde. Hoe kan ek nie glo in Hom as ek Hom so duidelik kan VOEL nie? Die Here gee vir my Romeine 10 om te gaan lees en in vers 6 in die Boodskap is die bevestiging:

Romeine 10:6 (Die Boodskap) “As jy in God glo, weet jy dat Christus die heeltyd naby is.”

Jy sal weet as jy in God, en God in jou is.

Johannes 8:23,24 (Die Boodskap) “Julle is kinders van hierdie ou aarde. In hierdie wêreld is julle wortels ingeslaan. My wortels lê egter nie in hierdie wêreld ingeslaan nie. Nee, Ek kom uit die hemel. Daarom kan Ek vir julle sê dat julle besig is om God heeltemal mis te loop. GLO in My. GLO dat Ek is wie Ek sê Ek is. Anders gaan julle sonder God sterf. Elke sonde wat julle gedoen het, sal dan teen julle tel.”

Om geanker en gevestig te wees in die Rots, laat my dink aan die Skrif in Mattheus 7:24-27 oor hoe en waar die verstandige teenoor die dwase man hul huis bou.

“Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ’n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots!”

Wanneer ons ’n penwortel in die Rots ingroei, sal ons ’n stewige en sterk boom groei wat enige storm kan deurstaan. ’n Dwase man wat sy huis op sand bou, is soos ’n boom gewortel in die sand van die wêreld – daar is geen vastigheid of sekuriteit nie en wanneer die waterstrome en winde kom, sal hierdie boom, net soos die huis op sand, nie staande kan bly nie!

Ons het die Lig van die Woord van God nodig om aan ons te openbaar waar ons gewortel is en ons moet eerlik met onsself wees oor hierdie saak. As ons net eers tot die besef kan kom dat ons in die sand van die wêreld gewortel is en ons in ’n vervloeking leef wat ons self skep, kan ons begin let daarop en dit aan God begin bely wat ons verseker dan sal help. Ons kom alleenlik tot hierdie besef deur die Lig van die Woord wat ’n lig op ons duistere harte begin skyn. Onthou net, hoe meer ons die Woord begin inneem, hoe dieper groei ons in die Woord in totdat ons later ’n penwortel in die hart van God ingegroei het. Dan eers raak ons een met God deurdat Hy Sy Lewe in ons harte begin deponeer.

Om op te som, soos ons voed op die Woord van God, ontwikkel ons eers fyn worteltjies wat in die Woord ingroei. Soos ons worteltjies in die Woord ingroei, groei daar ook wortels vanuit die Woord in ons geestelike wese in. Soos die worteltjies in ons wese ingroei, openbaar dit aan ons alles wat God wil hê ons moet by Sy voete aflê om skoon te raak. Wanneer die wortels van die Woord ons hart bereik, ontwaak ons geesmens uit die diepe slaap deurdat die Lig van die Woord ’n lig skyn op ons slapende geesharte. Wanneer ons gees ontwaak, groei ons ’n geloofspenwortel vanuit ons geeshart, deur die Woord, tot binne in die hart van God! Die eerste fyn worteltjies wat ons in die Woord ingegroei het, verskil van die sterk, stewige penwortel, want dit is net die geloofspenwortel wat in die hart van God kan ingroei. Met ander woorde, soos ons die Woord inneem, ontwikkel ons geloof bietjie vir bietjie totdat ons geloof so sterk is dat dit in die hart van God kan ingroei. As ons nie genoeg voed op die Woord nie, sal ons nooit genoeg geloof kan ontwikkel om gevestig te raak in die hart van God nie en as ons nie gevestig raak in die hart van God nie, kan ons nie die Lewe van God ontvang nie. Dus, al lees ons nou en dan die Woord en al bid ons nou en dan tot God, maar ons maak staat op verlossing deur kerk toe te gaan, ontvang ons nie die ware Lewe nie. Om die ware Lewe te ontvang, moet ons ’n baie naby verhouding met Abba Vader bou.

Collosians 1:6 (The Message) “The same Good News that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives, just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God’s wonderful grace.”

1 John 2:24 (The Message) “Stay with what you heard from the beginning, the original message. Let it sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you wil live deeply in both Son and Father!”

Psalm 31:3 (Amplified) “You are my ROCK and my fortress; for Your name’s sake You lead me and guide me.”

24

Raak gewortel in die Woord

Jeremiah 17:7-8 (The Message) “Blessed is the man who trusts Me, God, the woman who sticks with God. They’re like trees replanted in Eden, putting down roots near the rivers – never a worry through the hottest of summers, never dropping a leaf, serene and calm through droughts, bearing fresh fruit every season.”

Geseënd is die mens wat op die Here vertrou, wat gewortel is in die liefde van God, want geen droogte, sterk wind, hitte, koue of enige ander natuurverskynsel kan ’n impak hê op ’n boom wat gewortel is in God nie. Om gewortel te raak in die hart van God, is nie ’n oornag gebeurtenis nie, maar eerder ’n proses wat ’n deurloop in ons lewe moet vind, met ander woorde, dit moet ’n lewenswyse word. Hierdie proses moet altyd begin by die besef van die mens dat hy gewortel is in die sondige wêreld. Die mens moet sy trots laat staan en besef dat hy ’n verlore sondaar is, dat hy niks sonder die liefde van God is nie en dat dit alleenlik God is wat hom tot redding kan wees. Soos ons voed op die Woord van God, begin daar worteltjies groei vanuit ons diepste menswees in die Woord van God in. Ons begin Abba Vader leer ken vir die wonderlike Vader wat Hy is, en ons begin ’n smakie kry van Sy liefde, Sy genade en Sy barmhartigheid. Soos ons Hom leer ken, ontwikkel ons ’n intense begeerte om Hom nog beter te leer ken en begin ons soeke na God intensifiseer. Hoe intenser ons soek na die wil van Abba Vader deur die Woord, hoe sterker groei ons worteltjies in die Woord van God in, totdat dit later ’n netwerk worteltjies raak in die Woord van God. Ons raak dus eers gewortel in die Woord van God. Net soos ons wortels in die Woord ingroei, begin daar terselfdertyd ook worteltjies groei vanaf die Woord van God, na ons geeshart. Hoe meer Woord ons inneem, hoe dieper groei die wortels van die Woord in ons wese in. Die Woord is ook die Lig en soos die worteltjies van die Woord in ons wese ingroei, skyn dit ’n lig op al ons sondes, ongeregtighede en onheilighede. Dit openbaar aan ons eers net die oppervlakkige sondes, maar soos dit dieper groei, wys dit al die dieper ongeregtighede van ons hart aan ons uit.

Omdat ons uit die wêreld kom, is ons van kop tot tone vol geestelike blokasies en hierdie blokasies het ontstaan as gevolg van al ons sondes, onheilighede en ongeregtighede. Dit blokeer die Lig van God om vanuit die staanspoor op ons harte te skyn, dus moet die Lig eers deur al die blokasies breek voordat dit op ons harte kan skyn om ons harte te verander. Wanneer die Lig van die Woord op ons blokasies skyn, openbaar dit aan ons ons sondes en ongeregtighede, en moet ons verantwoordelik genoeg wees om ons verkeerdhede vierkantig in die oë te kyk, dit aan God te bely, die keuse te maak om dit te laat staan en vergifnis van God te ontvang. Dan breek die Lig dwarsdeur die blokasie en ontvang ons vergifnis vanaf God. Nou kan die Lig nog dieper ons wese inskyn om op ’n dag op ons hart te skyn.

Deur die Woord wat ons sondes aan ons openbaar, sodat ons dit aan Abba Vader kan bely, word ons deur die Woord gereinig. Ons word dus skoongewas deur die Woord. Efsesiërs 5:26 bevestig dat die Woord ’n waterbad is wat ons reinig. Dit reinig ons en maak ons heilig soos God ons wil hê. Die groot rede hoekom God ons wil skoonkry, is omdat Hy deur ons wil werk en Hy sal ons altyd eers skoonmaak voordat Hy deur ons werk. Die mens wat die Woord lees, maar nie ag slaan op dit wat die Woord aan hom openbaar nie, is net ’n hoorder van die Woord en nie ’n doener nie (Jakobus 2). Die wêreldse lewe en maniere is vir hierdie mens nog te lekker; hy wil nog nie afsien van sekere slegte gewoontes nie, wat beteken die Lig gaan nie deur die blokasies kan breek nie. Die wortels van die Woord kan nie die persoon se geeshart bereik nie en die hart van die mens sal nie kan verander nie. Daarteenoor is ‘n doener van die Woord iemand wat hom WIL steur aan die Woord van God, wat die Woord van God WIL gehoorsaam en wat sy sondes voor Abba Vader sal bely sodat die Woord deur die blokasies kan breek. Die wortels van die Woord sal ’n netwerk worteltjies groei na sy hart om hom stewig te anker en te vestig in die Woord van God. Wanneer ’n mens dit die minste verwag, skyn die Lig van die Woord op ons klipharte wat ons harte in skerwe laat spat. Ons klipharte word bestraal met die Lig van die Woord. Job 33:30 is ’n duidelik bevestiging hiervan:

“…om sy siel terug te bring na die kuil, sodat hy bestraal word met die Lig van die Lewe.”

Ons moet die Lig van God toelaat om al ons blokasies oop te breek deur belydenis van sonde. Die Lig van die Woord verlig die duisternis binne ons, dit jaag die donker weg. Maleagi 4:2 van die Boodskap stel dit baie mooi:

“Maar vir die van julle wat My liefhet en aan My gehoorsaam is, sal My verlossing soos die son wees. Wanneer dit opkom, jaag dit die donker weg en gee Lig. Daar waar die son se strale op ’n seerplek skyn, word dit vinnig gesond. So sal Ek die nuwe lewe oor julle laat kom.”

Wanneer die wortels van die Lig-Woord ons geeshart bereik, gebeur daar iets wonderliks in ons hart. Die Lig van die Woord skyn op ons geeshart, wat nog die heeltyd in dormansie was. Skielik ontwaak ons gees en meteens verstaan ons die Woord van God anders, sien ons vir God uit ander oë en verstaan ons die lewe en alles rondom ons anders as voorheen. Dit is omdat ons geestelike sintuie begin ontwaak en wanneer ons God ervaar met ons Goddelike sintuie, begin ons vir die eerste keer onteenseglik glo in God.

Wat is die verskil om te glo in God en om onteenseglik te GLO in God? Om met die mond te sê ons glo in God, is baie maklik, want enige Jan Rap en sy maat kan met die mond bely om te glo in God. Die mens wat nie daagliks die Woord van God inneem nie, kan nie verhouding hê met God nie en is dus nie gewortel in God nie. Nogsteeds beweer hulle om te glo in God, al is daar geen wortelgroei in die Woord of in die hart van God nie. Dit is godsdiens! Dit is ‘n boom gewortel in die sand van die wêreld wat grootgemaak is met die tradisie om kerk toe te gaan, om Sondagskool by te woon, om gedoop, aangeneem en voorgestel te word deur die kerk en om in die kerk te bely om te glo in God. Sondae het hulle “gemeenskap” met God wanneer hulle kerk toe gaan, maar deur die week is daar geen verbinding nie, maar nogsteeds bely hulle om te glo in God….want dit is so aan hulle geleer. Hierdie mense het geen wortelgroei in die Woord van God nie en daar is ook geen wortels wat vanaf die Woord na hulle harte toe groei nie. Die Lig van die Woord het nog nie ’n lig op hulle harte geskyn nie en hulle kan nog net met die mond glo, hulle kan nie uit die hart glo nie, want hulle geeshart is nog in dormansie.

Ons kan eers onteenseglik in God begin GLO wanneer ons so intens voed op die Woord dat die Lig van die Woord deur ons blokasies breek om later op ons geesharte te skyn. Die Lig breek ons klipharte in stukke, die Woord raak lewendig in ons harte en skielik begin ons ‘n penwortel ontwikkel wat vanuit ons geesharte groei in die rigting van die hart van God…

1 John 2:24 (The Message) “Stay with what you heard from the beginning, the original message. Let it sink into your life. If what you heard from the beginning lives deeply in you, you wil live deeply in both Son and Father!”

God-gewortelde boom

Aan die begin van my leringe saam met Abba Vader, het ek op ’n dag beleef ek staan langs Jesus op die seesand. Hy het afgebuk en met Sy vinger ’n groot hart op die seesand rondom ons getrek. Ek het styf teen Hom gestaan in die middel van die hart en Hy het aan my verduidelik dat ons altyd so na as moontlik aan Hom moet leef – binne-in die hart van God. Ons moet nooit ’n hunkering kry om buite die hart te funksioneer nie. Jesus het weer afgebuk om nog iets op die sand te skryf en hierdie keer het Hy die volgende woorde onder mekaar geskryf:

Vrede Vreugde Vriendelikheid Sagmoedigheid Geduld LIEFDE

En Jesus het gesê:

“Die belangrikste is LIEFDE!”

Jesus het verduidelik dat ons altyd binne-in die hart van God moet leef. Die hart simboliseer liefde, want God is LIEFDE! Wanneer ons in Liefde staan, staan ons so styf teen Jesus dat ons Sy hartklop kan hoor en sal ons die eienskappe wat Jesus op die seesand neergeskryf het, deur Hom begin ontwikkel en in staat wees om dit te begin leef en uitdeel. As ons nie binne- in die hart van God genestel is nie, kan ons nie hierdie eienskappe ontwikkel nie. Ons het nodig om in die hart van God gevestig te wees.

God is Liefde en ons moet binne-in God bly, want dan bly ons binne-in Liefde, binne-in die hart van God. Wanneer ons binne-in Liefde bly, kan die Goddelike eienskappe of vrugte wat Jesus binne-in die hart geskryf het, in en deur ons begin ontwikkel, maar die “voorwaarde” is dat ons IN Liefde, dus IN God moet bly! Ons moenie God probeer “afbring” na ons toe nie; inteendeel, dit is ons wat na God toe moet groei. Abba Vader het vir my 1 Johannes 4 gegee om te gaan lees; kyk hoe mooi is vers 16:

“God is LIEFDE, en hy wat in die LIEFDE bly, bly in God en God in hom.”

God-gewortelde boom

Psalm 1 (Afr. 33/53) “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voerhy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.”

Abba Vader wys my die volgende onder gebed: Op die seesand sien ek ’n groot, kloppende hart en om die hart staan ’n aantal bome, maar pleks dat die wortels van die bome in die sand ingroei, groei die wortels direk na die hart. Elke boom is direk gekonnekteer aan die hart en die konnektasies is nie onder die grond soos gewone wortels nie, maar dit is duidelik sigbaar bo die grond. Ek sien duidelik die are waardeur die bloed vanaf die lewende hart na die bome pomp. Terwyl Abba Vader dit vir my wys, verduidelik Hy dat dit is hoe Sy kinders as bome gewortel moet wees in Hom. Met hierdie beeld en verduideliking, gee Abba Vader vir my Efesiërs 3 om te gaan lees:

Ephesians 3:17 (Amplified) “May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love…”

Ons kan net op een van twee plekke gewortel wees – óf ons is gewortel in verskillende plekke in die sand van die duistere wêreld, óf ons is gewortel in die hart van God. ’n Boom wat gewortel is in die sand van die wêreld, is nie stewig geanker nie, want hy groei ’n bywortelstelsel en nie ’n stewige penwortel wat hom vastigheid gee nie. Die wêreld se grond is nie lewensvatbaar nie; dit is dooie grond wat geen ewigheidswaarde vir die bome inhou nie.

Jeremia 17:5-6 (The Message) “Cursed is the strong one who depends on mere humans, who thinks he can make it on muscle alone and sets God aside as dead weight. He’s like tumbleweed on the prairie, out of touch with the good earth. He lives rootless and aimless in a land where nothing grows.”

Hierdie Skrif sê duidelik dat mense wat in die sand van die wêreld gewortel is, vervloek is. Hulle vertrou die wêreld en sy mense vir liefde, sekuriteit en veiligheid… wat dit nooit aan hulle kan bied nie. Hulle wortels groei in die sand van die wêreld agter liefde, aanvaarding, erkenning, rykdom, eer, aansien en al hierdie goed wat die wêreld ’n mens kwansuis kan bied, maar dit kan nooit in die mens se geestelike behoeftes voorsien nie. Dit is alles van korte duur, ’n gejaag na wind en het geen betekenis nie; dus is hierdie bome onstandvastig met ’n swak, oppervlakkige wortelstelsel. Hierdie bome moet tot die besef kom dat die wêreld hulle niks kan bied wat ewigheidswaarde het nie, hulle moet die keuse maak om die self oor te gee aan God, sodat hulle ontwortel kan word uit die wêreld en naby die hart van God geplant kan word waar hulle wortels na die hart van God kan groei. Dit is die enigste manier hoe ons een kan word met God.

Galasiërs 6:7 (Die Boodskap) “God laat nie met Hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van Hom ontvang.”

Ons almal was eers verlore en ons almal het eers na geluk gesoek in die wêreld en sy dinge. Ons almal is eers gewortel in die sand van die wêreld. Genadiglik roep Abba Vader elkeen van Sy kinders op ’n bepaalde tyd om sy rug op die wêreld te draai en sy wortels uit te stoot in die rigting van die hart van God. Dit is die begeerte van Abba Vader dat al Sy kinders in Sy hart gewortel sal wees, maar waar begin ons? Hoe raak ons gewortel in die hart van Abba Vader? Alles begin by die Woord van God, ons moet eers in die Woord van God gewortel raak…

“With my roots deep in you
I’ll grow the branch that bares the fruit…”

Afsluiting

God stuur uitnodigings na Sy kinders, maar baie van Sy kinders maak die keuse om eerder die wêreldse lewe te geniet en oorgegee te wees aan die wêreld en sy dinge.  Hulle stel nie eers belang om die uitnodiging te onderteken nie – hierdie stapel ongetekende dokumente lê aan die een kant van die tafel.  

Aan die ander kant van die tafel lê uitnodigings wat wel onderteken is en wat met tyd gestempel sal word deur Abba Vader, wat beteken hierdie mense sal die seël van Jesus Christus op ’n bepaalde tyd ontvang.  Hulle het die uitnodiging onderteken met ‘n suiwer hart en uit liefde vir Abba Vader.  Hulle het die keuse gemaak om hulle ou lewe agter te laat, om hulle sondes raak te sien en dit te bely aan Abba Vader.  Hulle stap die pad saam met Jesus, waar die klippe hulle nie ontsenu nie, maar waar hulle hulle oë gevestig hou op Jesus en al die probleme en moeilike omstandighede in die hand van Abba Vader plaas sodat Hy dit kan uitsorteer.  Hulle probeer nie die moeilike omstandighede in hulle lewe wegtoor nie, maar probeer om ’n les uit hulle omstandighede uit te leer en met elke les wat hulle leer, leer hulle ook om Abba Vader meer en meer te vertrou met hulle lewens.  Hier leer ’n mens om elke dag stil te raak voor die voete van Abba Vader om Hom beter te leer ken.  Dit is op hierdie pad waar Jesus ’n mens se vuil, seer voete was en salf.  Mettertyd raak ’n mens se voetsole dikker sodat ’n mens die pad makliker kan stap saam met Jesus.  Ware volgelinge van Jesus sal bereid wees om deur die kruis van Golgota te beweeg omdat hulle die begeerte het om te sterf aan die self.  Hulle het ook die begeerte om al die ou vuil klere (waarmee hulle uit die wêreld kom) uit te trek en eenkant in die graf op ’n hopie te plaas.  Wanneer hulle in die graf is, doen God ’n geestelike hartsoorplanting waar hulle ’n nuwe hart ontvang wat klop met die Lewe van God.  Dit is wanneer ons uitnodiging gestempel word met die seël van die bloed van die Lam.  Wanneer ons ’n nuwe mens is met ’n nuwe hart, omhang Abba Vader ons met die bruilofskleed, wat die kleed van geregtigheid is.  Dit is nie ’n fisiese kleed nie, maar die teenwoordigheid van God se Lig wat skyn vanuit ’n mens se geeshart.  Die mens kan hierdie geestelike skynsel van God alleenlik hê wanneer die Lewe van God teenwoordig is in sy hart en ons ontvang die Lig van God alleenlik wanneer ons sterf aan die self, wanneer ons die keuse maak om ons sondes te laat staan en dit te bely aan Abba Vader.  As ons nie die keuse van bekering maak nie, kan daar nie sondebelydenis wees nie.  Ware sondebelydenis geskied alleenlik op die ware Weg.  Elke keer wanneer ons nuwe sondes in ons raaksien, dit teëstaan en bely aan Abba Vader, sterf ’n stukkie van die self.  

Die Lewe van God is ook die Lig en wanneer die Lig van God in en deur ons skyn, wys dit ons is Een met Hom.  Wanneer die Lig in en deur ons skyn, is dit ’n bewys dat ons op die regte Weg gewandel en gesterf het aan die self.  Dit bewys dat ons ware wedergeboorte ondergaan het en ons kan alleenlik die Koninkryk van God ingaan as ons weergebore is.  Die Bruilofsfees simboliseer die Koninkryk van God, so ons is alleenlik welkom wanneer ons Een is met Abba Vader deur Sy Lig wat in en deur ons skyn.  Dit bewys ons hartsmotief was opreg toe ons die uitnodiging onderteken het, ons het met die ware Weg beweeg na die Bruilofsfees en ons het deur die korrekte DEUR die Bruilofsfees binnegegaan. 

Dan is daar nog ’n hoop uitnodigings wat onderteken is, maar Abba Vader plaas hulle eenkant en stempel hulle nie met die seël van die bloed van die Lam nie.  Hier is dus iets fout met die ondertekening van hierdie dokumente:  Die motief van die mens se hart was nie suiwer toe hy die uitnodiging onderteken het nie… dalk het die mens gedink die Bruilofsfees gaan vir hom baie voordele inhou of dat hy ’n maklike, voorspoedige pad daarheen gaan stap, dat hy ’n lewe van sukses en voorspoed gaan hê as hy die uitnodiging onderteken of dat dit hom Goddelike beskerming gaan bied… Wat die redes ookal was, die motief van die mens se hart was nie suiwer nie.  Dit het oor homself gegaan, nie uit liefde of respek vir Abba Vader nie.  Hy het die uitnodiging onderteken met die oog op die self en wat hy daaruit kan kry en hoe dit in sy vleeslike behoeftes kan voorsien… net soos die vals volgelinge van Johannes 6 wat Jesus gevolg het vir kos en genesing.  God weet presies wie die vals volgelinge is en daarom sit Hy eers hierdie uitnodigings op ‘n stapel eenkant op die lessenaar voordat dit gestempel word met die seël van die bloed van die Lam.  Hierdie mense probeer wel die ware Weg volg saam met Jesus, maar nou weet ons ook God gaan die motief van elke mensehart toets deur die klippe wat Hy op ons pad geplaas het.  Hierdie vals volgelinge gaan nie hou van beproewinge op hulle pad nie, want hulle het die leuen geglo dat dit atyd goedgaan met Jesus se volgelinge.  Omdat hulle die uitnodiging geteken het met die fokus op die self en om in die self se behoeftes te voorsien, kan hulle nie op Jesus fokus nie.  ’n Mens kan net op die self OF op Jesus fokus, nie albei op een slag nie en daarom kan hulle nie fokus op Jesus nie.  Hulle let die heeltyd op na die klippe in die pad, dit ontsenu hulle en wanneer die mens op die klippe in die pad let, kan hy dit nie oorgee aan Abba Vader om uit te sorteer nie.  Die gevolg is dat hulle hul tone stukkend en aan flarde stamp teen die klippe.  Dit maak hulle baie kwaad, want hulle wil en kan nie glo dat Abba Vader die klippe op hulle pad geplaas het nie.  Hulle het die leuen geglo dat die volgelinge van Jesus net ’n voorspoedige lewe gaan hê, dat Hy hulle gaan help om finansiëel geseënd te wees, dat dit altyd net goed sal gaan met hulle.  Hulle gaan kwaad word vir Abba Vader en Hom beskuldig as ’n slegte God wat mense net wil straf, maar dit is nie die waarheid nie…  Abba Vader toets net die motief van die hart van die mens…  hoekom wil hulle Hom volg?  Hoekom wil hulle Hom ken?  Vir hulle eie voorspoed of tot eer en heerlikheid van Hom?  Later gaan hulle so kwaad raak oor die moeilike pad en die keuse maak om eerder terug te keer na die wêreld, na die makliker pad.  Die wêreldse breë pad is soveel makliker, want daar is nie so baie klippe wat ’n mens se voete seermaak nie, maar hier kom die hartseer gedeelte in, want Jesus is nie op die breë pad nie, alleenlik op die ware Weg.  So Jesus was nie die mense se voete op die breë pad nie, wat beteken hulle sondes word ook nie vergewe nie.  As Jesus nie ons voete was nie, is ons nie een met Hom nie, dan behoort ons nie aan Hom nie, so die mens wat met die breë pad na die Bruilofsfees probeer gaan, het nie gemeenskap met Abba Vader nie.  As ons nie gemeenskap het met Abba Vader nie, word ons sondes ook nie vergewe nie.  Mense op die breë pad sien nie hulle sondes raak nie en bely dit ook nie aan Abba Vader nie, wat beteken die mens sterf nie sukkie vir stukkie aan die self nie.  Hulle beweeg nie deur die kruis van Jesus nie, dus beland hulle ook nie in die graf nie.  Hulle vuil klere word nooit uitgetrek nie en as ons vuil klere nie uitgetrek is nie, kan ons nie die bruilofgewaad ontvang nie.  Omdat die mense nie in die graf was nie, het daar ook nooit ’n hartsoorplanting plaasgevind nie, daarom is hierdie persoon se hart nie gestempel met die Gees van God nie, hy ontvang dus nie ’n seël met die bloed van die Lam nie.  Hierdie mense beweeg met die verkeerde pad na die Bruilofsfees en wanneer hulle hul bestemming bereik, gaan hulle sien dat die breë pad hulle nie na die korrekte ingang gelei het nie.  Daarom klim hulle dan soos diewe en rowers deur onwettige ingange, maar hulle sal uitgevang word, want die Koning gaan sien dat hulle nie die kleed van geregtigheid aanhet nie en hulle sal uitgegooi word… die duisternis in.  Die Lig van God skyn dus nie in en deur hulle nie en dit is omdat hulle nooit die self afgesterf het op die ware Weg nie.  Omdat hulle nie gesterf het aan die self nie, was hulle nie in die graf waar hulle ou, vuil klere verwyder is nie.  Alleenlik in die graf ontvang ons ’n hartsbesnydenis waar ons die merk van God ontvang en dit is hoekom die mense op die breë pad nie die seël van die bloed van die Lam ontvang nie.  Hulle getekende uitnodiging word nooit deur Abba Vader gestempel nie.  Omdat hulle nie ’n hartsbesnydenis ontvang het nie, skyn die Lig van God ook nie in en deur hulle harte nie, dus het hulle ook nie die kleed van geregtigheid ontvang nie.

Mag ons die regte keuse maak om ons rug op ons sondige natuur te draai en God toelaat om ons sondes aan ons uit te wys sodat ons dit aan Hom kan bely.  

Mag ons die keuse maak om die uitnodiging na die Bruilofsfees van God se Seun by te woon met opregte harte… uit liefde vir Abba Vader.

Mag ons die klippe oorgee in die hand van Abba Vader en Hom toelaat om ons daardeur te suiwer van onsself.

Mag ek en jy deur die Lig van die Woord al ons ou, vuil klere, vyeblare of ou bruidsgewaad raaksien en bely aan Abba Vader sodat Hy ons kan help om ontslae te raak daarvan sodat ons deur Jesus geklee kan word met die wonderbaarlike bruilofskleed, die geregtigheid van God! 

Mag ons die pad na Golgota hand aan hand met Jesus volg waar ons die self sal afsterf en in die graf neergelê word om die merk van die Lam te ontvang.

Mag ons geklee wees met die kleed van geregtigheid en saam met Abba Vader feesvier by die Bruilof van die Lam. 

“I will sing for joy in God, explode in praise from deep in my soul!  He dressed me up in a suit of salvation, He outfitted me in a robe of righteousness.  As a bridegroom who puts on a tuxedo and a bride a jeweled tiara, for as the earth bursts with spring wildflowers, and as a garden cascades with blossoms, so the Master, God, brings righteousness into full bloom and puts praise on display before the nations.” Isaiah 61:10  (The Message)

“I’m sending you off to open the eyes of the ousiders so they can see the difference between dark and light, and choose light;,  see the difference between Satan and God, and choose God.  I’m sendig you off to present My offer of sins forgiven, and a place in the family, inviting them into the company of those who begin real living by believing in Me.”        Acts 26:17,18

Verslete bruidsrokke

“Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” Openbaring 19:8

Onder gebed wys Abba Vader my ’n groot skare mense en wat my dadelik opval, is die bruidsrokke wat hulle aanhet.  Dit is nie wit nie, maar geel;  dit is erg verslete en oral is skeure wat met ander stukke materiaal gelap is.  Dit lyk soos lae en lae verouderde, geskeurde materiaal oor mekaar, want die stukke materiaal wat veronderstel is om die skeure te verbloem, is nie nuwe materiaal nie, maar ook ou en geskeurde lap.  Dit is ’n hengse deurmekaarspul, want die tekstuur van die gelapte stukke materiaal is ’n totaal ander tekstuur as die oorspronklike bruidsrokmateriaal en selfs die gelapte stukke materiaal se teksture verskil van mekaar.  Ek kon selfs die oudheid van die lappe ruik, dit was ’n nare reuk.  Die skare mense draai om en ek kyk na hulle gesigte, maar elkeen het ‘n sluier oor sy gesig.  Dit is sulke vreeslike swaar, dik sluiers dat ek nie kan verstaan hoe hulle daardeur kan sien nie.  Die sluiers is ook van baie ou materiaal gemaak, dit is ook verouderd, geel en gelap.  Ek het dadelik besef dat hierdie mense so erg versluier is dat hulle nie die Waarheid van God kan sien of hoor nie, hulle is geestelik blind en doof.  In 2 Korinthiërs 4:4 staan dat die god van hierdie wêreld die ongelowiges verblind om nie die Waarheid raak te sien nie.  

Hierdie versluierde mense staan in baie groot groepe en hulle glo hulle is korrek geklee om die Bruilofsmaal van God by te woon, hulle DINK hulle is gered en verlos, maar al die tyd is hulle so erg verblind en is hulle eintlik net deel van godsdienstige rituele.  Die bruidsrokke wat hierdie skare mense aanhet, gaan hulle beslis nie toegang verleen tot die Bruilof van die Lam nie.  Dit is so in teenstelling met die bruidsgewaad wat die Woord beskryf in Openbaring 19:8 (Afr. 33/53)

  “Sy moet geklee wees in rein en blink, fyn linne en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”

Die linne van hierdie skare mense se bruidsrokke is beslis nie blink en fyn nie en dit gee ’n mens verseker nie die idee van reinheid nie… veral nie die reuk wat dit afgee nie.  Hierdie bruidsrokke is mensgemaak en dit het sy afkoms van tradisie, kultuur en godsdiens.  Mense in verouderde, geel, gelapte bruidsrokke probeer geregtigheid of verlossing verkry deur godsdiens wat sy ontstaan het uit die wortels van rituele en tradisie wat oorgelewer is vanaf die voorvaders waaraan mense vasklou.  Dis ’n klomp nagebootste religieuse, mensgemaakte wette en reëls wat nie hulle oorsprong van God af het nie en wat hulle geestelik blind en doof maak vir die Waarheid as gevolg van die swaar sluiers wat oor hulle gesigte hang. 

“Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor;  en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.”  Mattheus 13:14-15  (Afr. 33/53)

Mense wat geklee is met swaar, ou bruidsrokkeen sluiers, se geestelike oë is nog blind en hulle geestelike ore is nog doof, met ander woorde, hulle geesharte is nog in dormansie, en wanneer die geeshart in dormansie is, skyn daar geen Lig uit die hart van die mens nie.  Omdat die geeshart nie lewe nie, kan hulle nie geestelik hoor of sien nie en daarom gaan alles wat hulle hoor, by die een oor in – waar dit deur die brein verwerk word as logiese inligting – en dan gaan dit weer by die ander oor uit.  Die geeshart van die mens is gladnie betrokke in hierdie proses nie en daarom kan die mens geestelik niks verstaan nie.  Dit is  presies wat godsdiens is!  Godsdiens het niks met die hart van die mens te doen nie, want godsdiens verseker dat die geeshart in dormansie bly en alle godsdienstiges is geklee met hierdie ou bruidsrokke.

 Ek luister ’n paar aande terug ’n praatjie oor Jehova se getuies en hoe hulle te werk gaan en ek kon nie help om dadelik te dink aan mense wat geklee is met ou, verslete bruidsrokke nie.  Volgens die praatjie wat ek gehoor het, is hulle groot doel om mense te betrek by hulle Bybelstudie…  As iemand hulle vra hoe hul gered kan word, antwoord hulle dat die mense hulle Bybelstudie moet bywoon en daar sal hulle leer hoe om gered te word.  Het Jesus nodig gehad om allerhande Bybelstudies by te woon om te leer hoe om Sy Vader te dien en te behaag?  Glad nie!  Hy het in afsondering gaan stilraak by Sy Vader en self by Hom die Waarheid geleer.  Daarna het Hy die leer van die Fariseërs weerstaan en Sy dissipels ook gewaarsku om weg te bly van die suurdeegbrood van die Fariseers af – suurdeegbrood is dwaalleringe.  Hy het gevoed op hemelse Brood wat net Abba Vader kan gee.  Mense wat nog nie gered is nie, gaan gebreinspoel word by hierdie Bybelstudies.  Die Woord word aan hulle geïnterpreteer deur mense en nie deur die Gees van God nie.  Ons het nodig dat die Gees van God die Woord van God aan ons interpreteer, nie mense nie!  En wanneer gebeur dit?  Wanneer jy tyd opoffer om in die teenwoordigheid van Abba Vader in te beweeg waar jy met tyd gekonnekteer kan raak aan die enigste Lewegewer.

Die mens moet ontslae raak van ou, verslete bruidsrokkke, want dit is godsdiens, tradisie en rituele wat die mens in die duister vasgeketting hou sodat die mens nooit die heerlikheid en glorie van Abba Vader kan aanskou of ervaar nie.  Dit weerhou die mens om gekonnekteer te raak aan Abba Vader, om gewortel te raak in Hom, en in en deur Sy Liefde te leef.  As jy die Boom-boek gelees het, sal jy weet hierdie mense is gewortel in tradisie en godsdiens – in mensgemaakte reëls en wette;  hulle is nie gewortel in die hart van God nie.  Daar is geen penwortel nie.  Mense in ou bruidsrokke kan nooit vrugte van die Gees dra nie, en dis die vrugte wat Jesus in en deur ons dra, wat God verheerlik.  So as daar nie vrugte is nie, is daar geen heerlikheid tot Abba Vader nie, dus kan mense in ou bruidsrokke God nooit verheerlik of behaag nie.  Hulle kan nooit verhouding met Abba Vader hê nie, hulle gaan Hom nooit kan voel in hulle geesharte nie, hulle gaan nooit die borrelende gevoel van die Liefde van God ervaar nie.  So wat is die antwoord?  Kom weg uit groepe, raak in jou eie tyd stil met die Woord van God en gesels met Abba Vader.  Wanneer jy die Woord bestudeer, is dit soos ’n Lig wat op jou begin skyn en wanneer ons die tradisie, godsdiens en rituele kan begin raaksien wat nie reg is in die oë van God nie, sal die ou bruidsrokke stukkie vir stukkie begin afval net soos die skille van Paulus se oë afgeval het.  Dit is dalk hier waar die vangplek inkom, want die meeste godsdienstiges is oorlaai met trots en hoogmoed wat in die pad staan tussen hulle en God.  Hierdie trots en hoogmoed veroorsaak dat die mens nie sy sonde wil raaksien nie… hy wil ook nie die godsdiens in sy lewe raaksien en erken nie.  As die mens nie hierdie boosheid in sy lewe kan raaksien nie, gaan hy dit ook nie erken aan God nie, en wanneer ons nie ons sonde bely aan God nie, word ons ook nie vergewe en bevry daarvan nie.  So ons moet die Lig van die Woord toelaat om aan ons uit te wys of ons vasgevang is in godsdienstige groepe waar rituele nie tot eer van God is nie.  

Abba Vader wys ook dat die meeste mense bang is om alleen in afsondering voor Hom te verskyn en daarom verkies hulle om in groepe die Naam van God aan te roep, maar hoekom is mense bang vir God?  Dit laat my dink aan Adam en Eva wat weggekruip het vir God, wat te bang was om in Sy teenwoordigheid in te beweeg.  Hoekom?  Hulle het skuldgevoelens gehad as gevolg van die sonde wat hulle gepleeg het, omdat hulle toegegee het aan die versoeking van Satan.  Hulle het hulleself geklee met vyeblare, maar vyeblare is werke van eie-geregtigheid.  Ons het geen rede om bang te wees vir Abba Vader nie.  Omdat mense bang is vir God, verkies hulle om te funksioneer in groepe, maar mense in groepe is geneig om soos mekaar te lyk, om dieselfde aan te trek, om dieselfde te praat, om dieselfde op te tree, om dieselfde leuens te glo…  Hulle  funksioneer in groepe omdat hulle bang is om God alleen te face.  Maar alleenlik wanneer jy Hom alleen face kan Hy aan jou die Waarheid openbaar , kan Hy jou met hemelse Brood voed wat jou geeshart gaan laat ontwaak. Dit is juis hoekom jy in afsondering voor die voete van Abba Vader moet inbeweeg.  Hy wil jou die Waarheid leer, Hy wil jou wys wie jy waarlik is onder daardie swaar, ou bruidsrok – die ware mens wat wegkruip agter godsdiens, rituele en tradisie.  Onder daardie swaar bruidsrok, binne-in jou geeshart, is ’n saadjie wat Abba Vader geplant het en in daardie saadjie is die ware jy verberg!  Maar God se Lig moet skyn op daardie saadjie om te kan begin ontkiem.  Die probleem is dat die swaar bruidsrokke die Lig van God afkeer om in die hart van die mens te skyn, so kerklike rituele en godsdiens keer die Lig van God af en keer dat jy nie die ware God leer ken nie en daarom kan jy ook nie die ware jy ontdek nie.  Dit wat God vir jou vooraf beplan het wat Hy deur jou wil werk, is ook opgesluit in daardie saadjie, so voordat ons waarlik vir God kan “werk”, moet ons ontslae raak van hierdie bruidsrokke.  Dan eers kan God deur ons werk en Sy doel bereik deur ons.  Dit begin deur tyd by die voete van Abba Vader te spandeer.  Dit beteken om dalk van jou gunsteling wêreldse bedrywighede opsy te skuif en daardie tyd aan God te gee.  God vra opofferings van ons kant af ook!  Samewerking!  Ons kan nie verander as ons nie ons samewerking gee nie en dit begin weer by ’n keuse!  Jy het ’n keuse of jy in die groep wil bly met die swaar bruidsrok en godsdiens wil speel saam met die die groep mense en of jy waarlik Abba Vader wil leer ken, want jy gaan Hom alleenlik in jou binnekamer ontmoet en leer ken vir wie Hy waarlik is. 

Hoe raak ons onslae van verslete bruidsrokke?  Om jou sokkies op te trek, hoogmoed, trots en arrogansie eenkant toe te skuif, en in die teenwoordigheid van God in te beweeg… om af te sonder by Sy voete sodat Hy jou kan voed met hemelse Brood wat Waarheid is.  Elkeen moet hierdie saak op sy eie met Abba Vader uitmaak.  Raak stil voor die voete van God en vra Hom om aan jou bekend te maak waarmee jy geklee is wat Hom nie gelukkig maak nie en  Hy sal deur die Lig van die Woord aan jou bekendmaak wat jou verkleef wat nie van Hom af is nie.  Soms vat dit tyd en sal Hy oor ’n bepaalde tydperk aan jou begin uitwys waarmee jy geklee is en soos Hy dit aan jou bekendmaak, moet jy dit aan Hom bely en die keuse maak om dit uit te trek en by Sy voete neer te lê.  God roep ons om Lig te wees in ’n donker wêreld, maar alles wat onheilig is soos vuil klere, vyeblare, verouderde bruidsrokke en sluiers moet eers van ons verwyder word, anders kan ons nooit die Lig van God na buitentoe skyn nie.  Al hierdie goed is soos ’n skerm wat keer dat die Lig van God na binne of na buite skyn. 

Opgesom:  Om die Bruilof van die Lam van God by te woon, moet ons geklee wees met die kleed van geregtigheid, wat die Lig van God is, maar die Lig van God kan nie deur ou bruidsdrokke ons harte bereik nie.  Ons moet ontslae raak van die bruidsrokke en dit kan alleenlik gebeur wanneer die Lig van die Woord die godsdiens, tradisie en rituele aan ons uitwys waarmee ons besig is;  wanneer ons dit bely aan Abba Vader en ons rug daarop draai.  Ons moet ontbloot staan in die Lig van God, want alleenlik dan kan die Lig van God deurdring tot binne-in ons geesharte en kan ons harte aan die brand slaan met die Lig van God om ’n geestelike Lig te skyn en dit is hierdie Lig van God uit ons harte, wat die kleed van geregtigheid is.  

“Whenever they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they are – face to face.  They suddenly recognize that God is a living, personal presence…Our faces shining with the brightness of His face.  And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him”  2 Corinthians 3:16-18  (The Message) 

Die bruilofskleed

“En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n bruilofskleed aan het nie.  En hy sê vir hom:  ‘Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan?’  En hy kon geen woord sê nie.  Toe sê die koning vir sy dienaars:  ‘Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis.  Daar sal geween wees en gekners van die tande.  Want baie is geroep, maar min is uitverkies.”  Mattheus 22:12,13  (AFR33/53)

Die uitnodiging na die Bruilofsfees wat God aan elkeen van ons stuur, het ’n gedragskode waarop ons moet let:  Ons moet met die regte kleed geklee wees om deel te kan wees van die Bruilof van die Seun van God.  Die Boodskap stel dit op hierdie manier:  

“ Toe die koning die saal inkom, val sy oog egter op iemand wat nie sulke feesklere aanhet nie.  Die man wou natuurlik daar buite nie erken dat hy die uitnodiging nie wou aanneem en vriende met die koning wou wees nie. Tog het hy skelm by die fees ingeglip.  Die koning vra hom toe: ‘Ou maat, wat soek jy hier?  Jy het seker gedink jy kan skelm hier inkom, want as jy saam met my helpers hiernatoe gekom het, sou hulle vir jou ook mooi klere gegee het.  Toe hulle jou daar buite uitgenooi het, het jy natuurlik gemaak of jy jou nie aan hulle steur nie, nie waar nie?’  Die man was vas;  hy het nie geweet wat om te sê nie.” Mattheus 22:11,12 (DB)   

Hierdie Bruilofskleed, waarmee ons geklee moet wees, is die kleed van geregtigheid.  Dit is ’n kosbare, duur gekoopte, hemelse kleed waarmee Jesus ons klee wanneer ons deur Hom beweeg na die Bruilofsfees.  Ons weet Jesus is die enigste ingang na die Bruilof, Hy is die enigste DEUR, die enigste Weg en die enigste Waarheid.  God is pure Lig;  God skyn van heerlikheid en geregtigheid, Sy glorie omring Hom.  Die kleed van geregtigheid is soos ’n stukkie van God, dit is soos ’n stukkie Lig wat ons omgehang word.  Die enigste verskil is dat die nie van buite af met die blote oog gesien kan word nie, maar alleenlik in ons harte.  Die Lig van God kan alleenlik uit ons harte skyn en DIT is om geklee te wees met die kleed van geregtigheid.

Die enigste ware Weg na die Bruilof lei deur Jesus, daar is geen ander weg of manier wat deur die kruis van Jesus beweeg nie.  Wanneer ons die self afsterf aan die kruis, ontvang ons die kleed van geregtigheid.  Vals bekeerdes probeer op skelm maniere die Bruilof binnegaan deurdat hulle met ompaaie reis na die Bruilof, maar ompaaie lei nie deur Jesus nie, dus beweeg hulle nie deur die kruis van Jesus wat op Golgota geleë is nie.  Hulle het nie tot ware wedergeboorte gekom nie, hulle beweeg nie deur die korrekte DEUR die Bruilof binne nie en daarom is hulle sonder ’n bruidsgewaad.  Hierdie persoon gaan soos ’n seer oog uitstaan by die Bruilof en sal dadelik uitgegooi word die hel in. 

In die tyd wat Abba Vader my geleer het oor die kleed van geregtigheid, gee Hy een nag vir my die Naam van God – Jehova Tsidkenu.  Toe ek wakker word, is ek nuuskierig oor die betekenis van die Naam en tot my opgewondenheid, sien ek die Naam Jehova Tsidkenu beteken:  “Lord of my righteousness”,  God van geregtigheid!  Wat ’n pragtige bevestiging van die kleed van geregtigheid wat ons alleenlik kan kry by die God van geregtigheid!  

“Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God;  want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ’n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ’n bruid wat haar versier met haar juwele.”  Jesaja 61:10  (AFR33/53)  

Nou is die vraag:  Hoe word ons geklee met die bruilofskleed?  Voordat ons daarna kyk, moet ons net eers tot die besef kom dat ons almal eers geklee was met die wêreld se vyeblare en “filthy rags” en voordat ons geklee kan word met die kleed van geregtigheid, moet ons eers ontslae raak van al ons vyeblare en “filty rags”.  Kom ons gaan net eers vir ’n oomblik terug en kyk waar kom hierdie vyeblare en “filthy rags” vandaan…

“We are all infected and impure with sin.  When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags.”  Isaiah 64:6 (NLT)

Nadat Adam en Eva gesondig het, het hulle bewus geraak van hulle naaktheid en het hulle dit met vyeblare probeer verbloem.  Vyeblare is werke van eie-geregtigheid, dit is om jou eie geregtigheid te probeer bekom.  Daar is baie goeie dade wat Christene kan doen om hulle goed laat lyk, wat hulle soos perfekte Christene laat lyk, maar wat belangrik is, is wat in die hart van die mens aangaan.  Wat is die motief agter die goeie dade?  Om raakgesien te word?  Om as ’n goeie mens gesien te word?  Niks wat ons DOEN kan ons in regstaande verhouding met Abba Vader bring nie, alleenlik deur aan Hom gehoorsaam te wees en baie tyd by Sy voete deur te bring.  As ons nie ’n ware, lewende verhouding met Abba Vader het nie, beteken goeie dade absoluut niks.  Meeste mense noem hulleself Christene en doen baie goedjies vir die kerk, maar meeste van die tyd is dit net om die wêreld se aandag op die goeie dade te vestig sodat niemand op die hart van die mens sal fokus en sal agterkom dat sy goeie dade nie uit sy hart uit kom nie.  Hierdie valse goeie dade, is vyeblare van geregtigheid wat ons nooit ware geregtigheid in die oë van Abba Vader kan gee nie.  Geen goeie dade kan ons ooit verhouding met Abba Vader gee nie, nie eers om teologie te gaan studeer of om die Woord deur die hele wêreld te verkondig nie.  Net so kan ons goeie dade ons nooit ’n plek in die Bruilof van God se Seun verseker nie.  Alleenlik deur op die ware Weg te stap na die Bruilof, deur die kruis van Jesus te beweeg en in regstaande verhouding met Abba Vader te wees.      

’n Goeie voorbeeld vir ons van mense met vyeblare, is die Fariseërs.  Jesus sê in Mattheus 23:4 dat die Skrifgeleerdes en Fariseërs pakke saambind wat swaar en moeilik is om te dra.  Hulle sit dit op die skouers van mense, maar self dra hulle dit nie.  Hulle maak hulle gedenkseëls breed, die some van hulle klere groot en hulle hou van die voorste plekke by die maaltye.  Ons moet ophou om ons te steur aan die sogenaamde belangrike mense in die wêreld;  diegene wie se gedenkseëls breed en wie se some van hulle klere groot is, want hulle is geklee met dit wat hulle belangrik laat voel en lyk in die wêreld.  Die meeste van hulle lei die mens op ’n dwaalspoor.  Hulle let op dit wat met die blote oog gesien kan word en nie op die opregtheid van hulle hart nie.  Al hulle godsdienstige reëls, wette, feeste en rituele word deur die mens raakgesien en hierdie vals mense word deur die naïewe mensdom bewonder, maar weereens kyk God na die opregtheid van die hart en nie dade nie.  Wees versigtig vir die samelewing se godsdienstige reëls, al die moets en moenies, want die Fariseërs van ons tyd gee nogsteeds vir ons swaar pakke om te dra.  Gooi af al die reëls van godsdiens waarmee jy grootgeword het en laat God toe om jou te bevry, want in vandag se tyd is godsdiens die grootste en gevaarlikste boosheid wat ons van God af weghou.  Dit is vyeblare.  Sommige mense dink hulle leef na aan God wanneer hulle elke nagmaal, fees of watter byeenkoms ookal bywoon, maar dis nie daardie goed wat ons klee met die kleed van geregtigheid nie, al hierdie goed klee ons net meer en meer met vyeblare.

Daar is NIKS wat ons kan DOEN om geregtigheid te verdien of te ontvang nie, daar is geen regte woorde wat ons kan spreek wat ons verlossing kan bied nie;  daar is geen korrekte kerk wat ons kan bywoon wat ons geregtigheid kan bied nie;  alleenlik ’n verhouding met Abba Vader wat ons verkry deur in Sy Seun te glo.  In Johannes 6:28,29 vra die mense vir Jesus wat hulle moet doen om die werke van God te volbring, maar Jesus antwoord hulle dat daar niks is wat hulle kan DOEN nie.  Die enigste manier is om te glo in die Een wat God gestuur het en om saam met Jesus die een ware Weg te volg na die Bruilofsfees.  Lees Efesiërs 4:17-32, ek haal ’n gedeelte aan uit Die Boodskap, maar lees asseblief die hele gedeelte.

Los julle ou manier van lewe – leef nuut “Wat ek nou sê, moet julle nie ligtelik opneem nie.  Dit is wat die Here self wil hê.  Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie.  Daar is niks wat die moeite werd is in sulke mense se koppe nie.  Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neuse lank is nie.  Daarom besef hulle nie eens dat God vir hulle ’n nuwe lewe wil gee nie.  Hulle is hardkoppig en wil nie na rede of goeie raad luister nie.  Daarom gaan dit so sleg met hulle.  Hulle het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie.  Hulle leef nou vieslike lewens en kan nie genoeg daarvan kry nie.   Julle het Christus egter nie so leer ken nie.  Toe julle van Hom gehoor het, het julle Sy volgelinge geword. So het julle geleer wat die Waarheid is, want dit is alleen as jy Jesus ken dat jy by die Waarheid uitkom. 

 LOS JULLE OU MANIER VAN LEWE!  SOOS ’N MENS VUIL KLERE UITTREK, MOET JULLE JULLE OU GEAARDHEID UITTREK, WANT DIT IS VOL SONDE EN WIL NET VERKEERDE DINGE DOEN.  

Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit.  Julle moet ’n nuwe gesindheid kry en op ’n nuwe manier oor dinge dink.  Hierdie nuwe lewensstyl moet julle deel van julle lewe maak soos ’n mens nuwe klere aantrek.  Ons nuwe lewe moet ons al meer soos God laat lyk:  Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan Hom toewy.”   Efesiërs 4:17-24 (DB)

Net soos ons ontslae moet raak van die vyeblare, moet ons die “filthy rags” waarmee ons eers geklee was, ook uittrek.  Dit beteken ons moet ons ou, sondige lewe afsterf!  Ons moet ons ou geaardheid uittrek, want dit is vol sonde.  Ons moet dus ons totale ou lewenswyse agterlaat en ons laat beklee met Jesus Christus. 

“Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid.”  Kollosense 3:12 (AFR33,53)

Ons moet ons beklee met Goddelike eienskappe, maar natuurlik kan ons dit nie self genereer nie;  ons kan alleenlik daardie eienskappe ontwikkel met Jesus in en deur ons, maar daarvoor moet ons eers ons ou lewe afsterf.  Lees Kollosense 3:1-17.  Ek haal ’n gedeelte aan uit The Message.

“Your old life is dead.  Your new life, which is your real life – even though invisible to spectators, is with Christ in God.  He is your life… That means killing off everything connected with that way of death:  sexual promiscuity, impurity, lust, doing whatever you feel like whenever you feel like it, and grabbing whatever attracts your fancy.  That’s a life shaped by things and feelings instead of by God.” 

You’re done with that old life.  It’s like a filthy set of ill-fitting clothes you’ve stripped off and put in the fire.  Now you’re dressed in a new wardrobe.  Every item of your new way of life is custom-made by the Creator, with His label on it.  All the old fashions are now obsolete…  So, chosen by God for this new life of love, DRESS IN THE WARDROBE GOD PICKED OUT FOR YOU:  compassion, kindness, humility, quiet strentgh, discipline.  Be even-tempered, content with second place, quick to forgive an offense.  Forgive as quickly and completely as the Master forgave you.  And regardless of what else you put on, wear love.  It’s you basic, all-purpose garment.  Never be without it” Collosians 3:9-11  (MSG)

Sien julle raak wat ek raaksien?  Die kleed van geregtigheid is nie ‘n fisiese kleed nie.  Dit is ’n totale nuwe lewe;  dit is Jesus wat in en deur ons moet leef!  Sonder Jesus kan ons dit nooit bekom nie!  Sonder Jesus kan ons nooit die kleed van geregtigheid ontvang nie, want die kleed van geregtigheid is die Lig en die Lewe van God wat ons harte oorneem.  Die kleed van geregtigheid is Jesus self wat ons totale harte oorneem, wat in en deur ons leef, maar voordat Jesus ons harte kan oorneem, moet ons eers die self afsterf.  Dit beteken ons moet deur die kruis van Jesus beweeg wat alleenlik op die ware Weg geleë is;  die kruis van Jesus is nie op die breë paaie nie.  Ons moet die vleeslikheid afsterf aan die kruis en ons moet geestelik in die graf geplaas word om na ’n sekere tyd as ’n nuwe mens op te staan.  Toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die lappe eenkant in die graf gelê en net so moet ons ou, vuil klere eenkant in die graf lê.  Dit verteenwoordig ons ou lewe, ons ou geaardheid, die ou mens wat ons was.  In die graf verrig Abba Vader ’n hartsbesnydenis op ons waar ons Sy merk ontvang en wanneer ons die Gees van God in ons harte ontvang, is ons harte pure Lig!  Dan het ons die kleed van geregtigheid ontvang.  Dus ontvang ons die kleed saam met ons nuwe lewe en dit gebeur met wedergeboorte.  Wanneer Abba Vader die hartsbesnydenis op ons toepas, word ons ook gestempel met die seël van God.  Ons behoort dan aan God!  Ons word die mantel van geregtigheid omgehang en dan eers is ons korrek geklee vir die Bruilofsfees.  Dan het ons ware toegang tot die Fees… 

      Daar is ’n lering dat ’n mens elke oggend die wapenrusting moet aantrek of dat ons die wapenrusting oor onsself moet afbid, maar as jy al die bogenoemde Skrifte lees, sal jy sien die wapenrusting kom ooreen met die Lig van God wat ons ontvang wanneer ons sterf aan die self en God toelaat om in te meng in ons lewens om ons ’n Goddelike leefwyse te gee.  Die wapenrusting is nie iets wat ons fisies of met die mond kan aantrek nie, dis iets wat met ons hart moet gebeur.  Om die wapenrusting elke oggend oor jouself of oor jou kinders af te pleit, gee aan die mens vals hoop en vals verlossing wat mense lei om die korter, makliker paaie te volg.  Hierdie kortpaaie is ompaaie wat nie deur die kruis van Jesus beweeg nie en mense wat hierdie leringe volg, gaan met ’n skok by die Bruilof opdaag en besef hulle het nie die bruidsgewaad van Jesus aan nie, maar ’n vals wapenrusting wat nie die bruilofskleed van geregtigheid is nie.  Mense hou nie daarvan om te hoor dat dit wat hulle doen of dit wat hulle glo, vals is nie, want dis die vals maniere van verlossing wat maklik is!  Verlossing is nie sommer net so maklik nie, dis ’n opgee en afsterwe van die self en dis nie altyd ’n maklike pad om te stap nie.  Ons moet al die ou, vuil klere en vyeblare uittrek;  ons moet ontslae raak van ons sondes en ons ou lewensstyl.  Ons moet God toelaat om Jesus se karakter binne ons te omvorm en alleenlik deur die karakter van Jesus word ons as mens verander na die mens wat God wil hê ons moet wees.  Wanneer ons die vleeslikheid afsterf en ontslae geraak het van al die ou, vuil klere, is ons op die regte plek waar Jesus ons klee met Sy kleed van geregtigheid, wat die bruilofskleed is, en wat ons toegang verleen tot die Bruilofsfees.  Vir ons om deel te hê aan die Bruilofsfees van Abba Vader se Seun, moet die beeld van Jesus dus in ons aanwesig wees, wat die Lig van God is.  As ons harte sonder die Lig van God is, sal ons opgemerk en uitgegooi word…     

Mag ek en jy die keuse maak om alle onnodige klere uit te trek en ontbloot te staan in die Lig van God.  Dan kan God ons harte omvorm en ons klee met die Lig van God.  Die Lig van God werk altyd vanaf ons harte buitentoe, dit is nie iets wat met die blote oog gesien kan word nie, maar dit is wel sigbaar in die optrede en dade van die mens.    

As jy weer kyk na Mattheus 22 was daar mense wat nie geklee was met die bruilofskleed nie, maar hulle is dadelik uitgevang en uitgeooi.  Dit is die mense wat deur die vyand mislei was;  hulle het nie die stem van die ware Herder geken nie en het die verkeerde herder gevolg wat hulle gelei het om deur skelm plekke die Fees te betree.  Ons het gesien daar is net een ingang en dit is deur Jesus Christus.  Hierdie groep mense beweeg nie deur die DEUR (wat Jesus is) nie, maar hulle klim deur vensters en ontoelaatbare plekke.  Hulle het die vyand se maklike, breë paaie gevolg wat lei na verbode ingange;  hulle het nie die smal pad saam met Jesus gestap nie, want hulle het nie gehou van die klippe op die pad nie.  Hulle wou nie hulle sondes raaksien en bely nie, hulle wou nie gesuiwer word van hulleself nie.  Dit is die mense wat die Fees wou bywoon vir eie gewin of dat hulle nie in die hel moet beland nie.  Hulle het die uitnodiging met vals motiewe onderteken, want dit het nooit vir hulle oor Jesus gegaan nie, maar alleenlik oor die self.  God ken die motief van elkeen se hart en daarom is hulle uitnodiging nie gestempel met die bloed van Jesus nie.    

“Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God;  want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ’n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ’n bruid wat haar versier met haar juwele.”  Jesaja 61:10  (AFR33/53)  

Jesus is die enigste Deur

“Jesus antwoord:  ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’”  Johannes 14:6 (AFR33/53)

Daar is baie paaie wat lei na die Bruilofsfees, maar soos ons gesien het, lei ompaaie die mens op die vals weg.  Wat die mensdom nie besef nie, is dat daar net een ingang is na die Bruilofsfees en alleenlik die ware Weg lei na die korrekte ingang.  Nie een van die ompaaie lei na die korrekte ingang van die Fees nie.  Kyk wat sê Jesus in Johannes 10:9:

“Ek is die deur;  as iemand deur My ingaan, sal hy gered word…” Johannes 10:9 (AFR33/53)

Jesus is die enigste ingang.  Jesus is die DEUR na die Feesmaal!  Diegene wat nie deur die DEUR ingaan nie, probeer deur skelm plekke ingaan.  Die dief kan nie deur die deur van die skaapstal binnegaan nie, want God is die deurwagter en net soos God Sy kinders op die naam ken, ken Hy diewe ook op die naam.  Daarom moet die diewe op ’n skelm manier die skaapstal binnegaan.  Johannes 10 sê die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes en daarom lei hy sommige skape op die verkeerde paaie.  Selfs al sien hy die wolf naderkom, laat hy die skape staan en hy vlug;  die wolf vang die skape en jaag hulle uitmekaar.  Hierdie skape het die dief gevolg as hulle herder wat hulle na die verderf gelei het.  Hy het hulle gelei na die verkeerde ingang van die Fees.  Daarom is dit van uiterste belang dat skape die stem van die goeie Herder moet ken.  Skape wat nie Sy stem ken nie, kan maklik om die bos gelei word deur die vals herder te volg op verkeerde paaie.  Hulle is verleidelike diewe en rowers, hulle maak die pad baie maklik vir die skape om op te beweeg;  hulle beloof aan die skape ewigheid, seën en verlossing, en die arme, naïewe skape glo hulle.  As hierdie skape maar net die stem van die ware Herder geken het, sou hulle dalk besef het dat hulle besig is om ’n vals herder te volg.  

Sien julle hoekom is dit so belangrik dat ons die stem van ons Herder moet ken – alleenlik Hy lei ons op die regte pad na die Bruilofsfees.  Hy lei ons ook direk na die korrekte ingang van die Fees en hierdie DEUR is Jesus.  Diewe en rowers gaan nie die feesmaal binne deur die korrekte DEUR nie, maar hulle probeer ingaan deur skelm plekke… die groot probleem waarmee hulle te doen gaan kry, is dat ’n mens alleenlik by die korrekte DEUR geklee word met die Bruilofskleed, so hulle wat deur skelm plekke ingaan, ontvang nie die Bruilofskleed nie en daarom sal hulle soos ’n seer oog uitstaan.  Alles begin by die Herder wat ons lei en die pad wat ons volg.  Die maklike paaie lei na die verkeerde ingange van die Bruilofsfees.  

Wanneer ons die stem van Jesus ken, sal ons alle ander stemme verwerp en nie daarna luister nie.  Ons het nie nodig om die stem of die werke van die vyand te leer ken nie, want hy is soos ’n engel van die lig wat mense baie maklik om die bos lei.  Hy is so slinks dat jy regtig sal dink hy is die ware Herder.  Nee, fokus net op die stem van die ware Herder, leer ken net die stem van Jesus en verwerp alle ander stemme.  Jesus het nie nodig om deur skelm plekke in die skaapstal in te gaan nie, want die Deurwagter maak vir Hom oop en die skape luister na Sy stem;  Hy roep Sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit.  Wanneer Hy Sy eie skape uitgebring het, loop Hy voor hulle uit.  Die skape volg Hom, omdat hulle Sy stem ken.

“Ek is die deur;  as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind….  Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê.  Ek is die goeie Herder.  Die goeie Herder lê Sy lewe af vir die skape.  Ek is die goeie Herder, Ek ken My eie en word deur My eie geken.” Johannes 10:9,11,14 (AFR33/53)

Daar is dus net een manier om by die Bruilofsfees in te gaan, en dit is deur Jesus Christus.  Alleenlik deur Hom ontvang ons verlossing en redding, op geen ander manier nie.  Wanneer ons deur Hom beweeg, ontvang ons ook die Bruilofskleed wat ons toegang verleen tot die Fees.  Die makliker paaie wat lei na die Fees, is dwaalleringe wat hulle afkoms van die vyand het en wat verlossing vir die mens baie maklik maak.  Hulle beweeg nie deur Jesus nie en ontvang dus nie die ware verlossing, redding en ewige lewe nie.  Om deur Jesus te beweeg, beteken ook om deur die kruis van Jesus te beweeg wat beteken ons moet waarlik die self afsterf.  As ons nie deur die kruis beweeg nie, sterf ons nie ons eie wil af nie en kan ons nie weergebore word nie.  So die mens wat met ompaaie na die Bruilofsfees beweeg, kan nie weergebore wees nie…  Hulle het valslik tot bekering gekom en ook met valse voorwendsels die uitnodiging onderteken, maar hulle lewens sal getuig dat hulle nie deur die kruis van Jesus beweeg het nie, want die Lewe van Jesus sal nie in hulle teenwoordig wees nie.       

“Jesus antwoord:  ‘Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’”  Johannes 14:6 (AFR33/53)

Jesus was ons seer voete

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie.’  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou nie was, het jy geen deel aan My nie’.”    Johannes 13:8 (AFR33/53)

Voordat ons op die ware Weg wandel, het ons almal die breë, maklike pad gevolg.  Die breë pad bestaan uit lekker sagte rooigrond met geen klippe of stof.  Daarteenoor is die pad van God ’n moeiliker pad… dit is wit en stowwerig met baie klippe.  Ons het gesien dat Abba Vader elke klip op sy plek lank reeds vooruit beplan het en dit is deur die klippe op die ware Weg wat God die motief van die hart van die mens toets.  Dit is deur die klippe waar God die ware en vals volgelinge van mekaar skei, want die vals volgelinge sal terugkeer na die breë pad.  Die breë pad is die maklike pad met geen klippe, en wanneer ons van die breë pad af na die smal paadjie kom, is ons almal se voetsole sag en dun.  Ons voetsole was gewoond aan die lekker sagte rooigrond van die breë pad en nie aan die klipperige pad van God nie.  Die gevolg is dat ons voete geestelik baie vinnig seer gaan raak op die pad van God.  

Aan die begin van my staproete op die ware Weg, het ek op ’n dag onder gebed inmekaargesak en gehuil en gehuil en gehuil. Ek het soveel teëstand gekry, ek het al my vriende verloor, dit voel asof mense ’n mens spot en snaaks aankyk, en boonop is my voete so rou-seer dat ek nie ’n tree verder kon gee nie.  Onder gebed het ek inmekaargesak en gesnik en gehuil. Jesus het op die pad langs my kom sit, my vertroos en my seer voete in Sy hande geneem, die stof en bloed afgewas en sagkens my voete met salf gevryf totdat al die seer weg was.  Hy het aan my verduidelik dat my voetsole nog dun is, maar elke keer wanneer my voete so seer is dat dit voel ek kan nie meer aangaan nie, moet ek kom stilsit sodat Hy my vuil voete kan was en my seer voete sagkens kan masseer met die salf van God.  Dit sal my voetsole mettertyd dikker maak sodat ek die pad vorentoe makliker sal kan aandurf.  Met tyd kon ek voel my voete kon al hoe meer verdra en hoe meer tyd ek by die voete van Jesus spandeer het, hoe langer en meer WOU ek tyd saam met Hom spandeer.  Ek kon ook duidelik agterkom dat hoe meer tyd ek by Jesus se voete deurgebring het, hoe makliker het die pad geword, hoe meer kon ek begin hanteer en hoe minder het my voete seer geraak.  Dit maak nie saak hoe goed ons voete die klipperige pad kan hanteer nie, ons moet nogsteeds elke dag gaan stilsit by die voete van Jesus waar Hy die stof van ons voete afwas en ons voete salf.  

As ons voete nie vol stof is nie, is ons op die verkeerde pad, want op die breë paaie is nie stof nie, alleenlik op die pad van God.  Dit is ook met ’n doel dat Sy pad stowwerig is – sodat ons voete MOET vuil word en ons elke dag kan gaan stilsit by die voete van Jesus sodat Hy ons kan skoonwas van die stof, asook ons sondes wat ons aan Hom bely.  Die stof aan ons voete is om ons te herinner dat ons gewas moet word deur Jesus.  Diegene wat dink hulle voete is skoon, wat dink hulle lewe is sonder sonde en dat hulle nie nodig het om elke dag by die voete van Jesus te kom sit sodat Hy hulle voete was nie, is duidelik nie op die pad van God nie.  Hierdie mense dink hulle is die gesonde mense wat nie die Geneesheer nodig het nie (Mattheus 9:12,13), maar Jesus wag juis vir die sondaars om hulle voete te was en hulle te vergewe van hulle sondes.  Lees bietjie die volgende Skrif baie mooi:

God is Lig.  Hy wat in die Lig nie wandel nie, het geen gemeenskap met Hom nie. “…God is Lig, en geen duisternis is in Hom nie.  As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar;  en die bloed van Jesus Christus, Sy Seun, reinig ons van alle sonde.  As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die Waarheid is nie in ons nie.”                                                                       1 Johannes 1:5-8 (AFR 33/53)

 Dit is belangrik dat ons daagliks ons sondes sal raaksien en bely, dat ons elke dag voor Jesus sal gaan sit sodat Hy ons voete kan was en ons kan vergewe vir ons sondes.  As jy hierdie Skrif van 1 Johannes 1 baie aandagtig lees, sal jy sien dat ons sondes vergewe word AS ons in die teenwoordigheid van die Lig is.  Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Lig is, is ons op die ware Weg saam met Jesus.  Jesus is nie teenwoordig op die breë paaie nie, want Hy is die enigste Weg!  Die maklike, breë paaie is in die duisternis geleë en die mense op hierdie paaie sien nie waarheen hulle oppad is nie.  Jesus is nie teenwoordig op die breë paaie nie, so word die mense op breë paaie se voete gewas deur Jesus?  Nee!  Word hulle sondes vergewe?  Nee!  Baie mense gaan my veroordeel oor wat ek sê, maar dis omdat die mensdom wil lewe soos hulle wil en nogsteeds die ewige lewe daarby wil hê…  Ons kan nie ons brood aan albei kante gebotter hê nie;  ons kan nie deel hê aan die beker van die Here en terselfdertyd aan die beker van die bose nie.  Ons moet die keuse maak!  Ons moet die keuse maak op watter pad ons gaan wandel en ons moet die keuse maak om ons sondes raak te sien.  Dit is ’n keuse wat ons maak om elke dag te gaan stilsit by die voete van Jesus en Hom toe te laat om die stof van ons voete af te was en ons sondes te vergewe.  Dit gebeur alleenlik op die smal paadjie wat die ware Weg is. 

“Petrus sê vir Hom:  ‘U sal my voete in der ewigheid nie was nie’.  Jesus antwoord hom:  ‘As Ek jou nie was, het jy geen deel aan My nie’.”    Johannes 13:8 (AFR33/53)

In die Engelse vertaling staan:  

“If I don’t wash you, you don’t belong to Me.” John 13:8 (GWT)

’n Kort sinnetjie met baie betekenis!  Mense wat nie daagliks stilsit by die voete van Jesus om gewas te word nie, behoort ook nie aan Hom nie.  Hulle kom sit nie stil by Hom nie, want hulle is op die verkeerde pad.  As ons nie saam met Jesus wandel nie, wandel ons nie in die Lig nie en as ons nie in die Lig wandel nie, het ons nie gemeenskap met Jesus nie.  As ons nie gemeenskap het met Jesus nie, kan Sy bloed ons nie skoonwas nie en dit beteken ons sondes word nie vergewe nie.  Daarteenoor, wanneer ons hand aan hand saam met Jesus op die ware Weg wandel, wandel ons in die Lig;  ons het gemeenskap met Hom, Sy bloed was ons skoon en Hy verbind en maak ons seer voete heel.  

Die breë pad het nie stof nie, want dis ’n lekker sagte rooigrondpad, soos ’n kleipad.  As die mens afkyk op sy voete, sien hy geen vuilheid of stof nie, maar hy lig nooit sy voete op om te kyk hoe vuil sy voetsole is nie.  Die klei het al so aangepak om ’n vreeslike vuil laag onder op sy voetsole te vorm, maar die mens kies om dit nie raak te sien nie.  Daar is net een manier om ’n mens se vuil voete raak te sien en dit is deur die Lig-Woord op te tel en dit toe te laat om ’n lig te skyn op die vuilheid van die voete, asook die hart…  maar omdat die grootste gedeelte van die mensdom nie tyd met God en Sy Woord spandeer nie, sien hulle nie hoe vuil hulle voete en hart van sonde is nie.  Omdat hulle dink hulle is gesond en skoon, sien hulle nie die nut daarvan in om elke dag by die voete van Jesus te sit om skoongewas te word nie.  Dit is so hartseer en dit is die groot probleem met die bose “mindset” waarmee ons grootgeword het…  Ons is grootgemaak met die idee dat Jesus vir ons sondes gesterf het;  dat Hy ALREEDS al ons sondes vergewe het en dat ons ALREEDS vergewe is!  Ons word groot dat dit in die haak is om net Sondae kerk toe te gaan, om nou en dan deur die week ’n rympiegebed op te sê…  Ons is nie grootgemaak met die Waarheid dat ons ’n verhouding met Abba Vader moet hê nie.  Ons is nie geleer dat ons op die een ware Weg moet wandel om vergifnis vir ons sondes te ontvang nie.  Dit is nie dat ons iets moet DOEN om vergifnis te ontvang nie, dit is dat ons in ‘n regstaande verhouding teenoor Jesus moet staan om vergifnis te kan ontvang.  Ons moet in die Lig wandel en gemeenskap hê met Jesus, dus ’n verhouding met Jesus hê, sodat Hy ons kan skoonwas van ons sondes. (1 Johannes 1:7)  Om op die breë paaie te wandel, plaas ons nie in die regte verhouding met Jesus nie, maar dit skei ons van Jesus waar Hy nooit ons voete sal was nie.  

Ek kan nie genoeg klem daarop lê hoe uiters belangrik dit is dat ons elke dag tyd moet spandeer met Abba Vader nie.  Dit is so belangrik dat Jesus ons voete elke dag was en salf… en dan voel ek ook om vir Jesus te sê soos Petrus vir Hom gesê het:

“Here, was nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof.”  Johannes 13:9 (AFR33/53)

’n Wonderlike les wat ek uit die storie van Johannes 13 geleer het, is dat Jesus selfs Judas se voete gewas het.  Jesus het geweet wie Hom gaan verraai.  Die heeltyd wat Judas Hom gevolg het as ’n dissipel, het Jesus geweet hy gaan Hom verraai.  Jesus het geweet Judas is nie ’n ware dissipel nie, maar ’n vals volgeling.  Nogsteeds het Jesus Judas se voete gewas.  Hoe sal ek en jy reageer as ons weet iemand is met ons vriende net om ons te verraai?  Gaan ek en jy uit nederigheid die persoon se voete was wat ons in die rug gaan steek?  Judas was van die begin af nie ’n ware dissipel van Jesus nie en al het Jesus dit geweet, het Hy hom nogsteeds dieselfde behandel.  Jesus het wel Judas se voete gewas, maar dit kon nie sy hart verander nie.  Daar is dus mense wat op die Weg van God wandel wie se harte nie opreg is nie.  Jesus was ook hulle voete!  Die verskil in die vals volgelinge teenoor die opregte volgelinge, is dat die opregte volgelinge sal volhou op die pad van God tot by die Bruilofsfees.  Hulle sal al die toetse deurstaan, maar die vals volgelinge sal nie al die toetse op die pad van God kan hanteer en deurstaan nie;  hulle sal op een of ander stadium terugkeer na die breë pad.   

Dit bly vir my wonderlik hoe God alles met ’n doel beplan – as ek dink aan die stowwerige pad…  God kon dit ook seker ’n mooi, gladde pad, sonder stof gemaak het, maar met ’n doel het Hy dit baie stowwerig en vol klippe gemaak – sodat ons MOET gaan stilsit by Jesus om skoongewas en gesalf te word. Sonder die stof en die klippe in die pad, sou ons nie nodig gehad het om te gaan stilsit by Jesus nie.

Mag elkeen die regte keuse maak om die breë paaie te verlaat en Jesus te volg op die ware Weg.  Al raak jou voete seer, moenie moed verloor nie, want Jesus is altyd langs jou om jou moed in te praat en jou seer voete in Sy tere hande te neem waar Hy dit sagkens met helende water was.

Om sover op te som:  Ons word gesuiwer op die pad van bekering.  Ons hartsmotief word getoets op die pad van God…  Ek kom weer terug na die vraag:  Hoekom het jy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  Die vals volgelinge gaan nie hou van die moddergooiers, die verwerping en die doringkroon nie… hulle het die pad gekies om gekroon te word as ’n kind van die Koning sodat dit kan goedgaan met hulle.  Hulle gaan nie daarvan hou om ’n punt daarvan te maak om hulle sondes te bely aan Abba Vader nie en hulle gaan nie hulle ou lewe wil agterlaat nie.  Hulle sal wel die ware Weg verlaat en terugkeer na breë paaie.  Hulle glo dat die breë paaie ook lei na die Bruilofsfees, maar die probleem is dat as ons nie deur die kruis van Jesus beweeg nie, ons nie die Fees binnegaan deur die korrekte ingang nie…

“Don’t lazily slip back into those old grooves of evil, doing just what you feel like doing.  You didn’t know any better then;  you do now.  As obedient children, let yourselves be pulled into a way of life shaped by God’s life, a life energetic and blazing with holiness.  God said, “I am holy;  you be holy.” 1 Peter 1:14-16  (MSG) 

Net een ware Weg

“Die Pad wat na God se nuwe wêreld toe lei, is baie moeilik en ook bitter smal.  Min mense loop daarop omdat dit groot opofferings vra.  Aan die ander kant is die pad wat na die hel toe lei, maklik om op te loop en baie breed.  Baie mense loop daarop.  Span julle daarom in om op God se smal pad te bly stap.”  Mattheus 7:14 (Die Boodskap)

Daar is net een ware Weg wat lei na die Bruilofsfees en dit is nie ’n maklike pad nie.  Ons het gesien Jesus sê in Lukas 14 en in Mattheus 10 dat dit nie maklik is om ‘n volgeling van Hom te wees nie en dat ons mooi moet bereken wat die prys is om hierdie pad te stap.  As ons in ons hart nie honderd persent bereid is om ons kruis op te tel en ons lewe totaal te oorhandig aan Abba Vader nie, moet ons dit eerder los.  Hierdie pad is die pad van bekering.  Wanneer ons tot ware, opregte bekering kom en ons rug op die wêreld draai, lei Jesus ons op hierdie pad wat lei na die kruis wat op die kop van Golgota geleë is.  Dit is ’n lang pad om te stap en hierdie pad is vol leringe, teregwysings, beproewinge en baie gesprekke met die Lig van die lewe.  Daar is baie klippe op die pad van God en elke klip is deur God op ’n bepaalde plek geplaas om ons lesse uit die lewe te leer, maar ook om ons te leer om op Hom te vertrou om die klippe uit ons pad te rol.  God het nie klippe op die breë paaie geplaas nie, alleenlik op Sy pad.  Ons moet leer om nie die weë van die wêreld te volg nie, maar die eerbare lewe te lei;  om dinge nie soos die wêreld en sy mense te doen nie, maar om elke dingetjie tot in die fynste besonderhede op God se eerbare manier te doen en om die voorbeeld van Jesus te volg.  1 Petrus 1 vanaf vers 13 handel oor die vermaning om heilig te wees en vers 15,16 sê:

“Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is:  ‘Wees heilig, want Ek is heilig.’” 1 Petrus 1:15,16 (AFR33/53)

Dit is ’n smal pad en niemand dra ’n goue kroon op die hierdie paadjie nie, alleenlik ‘n doringkroon.  Daar sal altyd verwerping, spottery en moddergooiery wees vanaf die toeskouers aan die kant van die pad, maar ons moet leer om dit op Jesus se manier te hanteer en die ander wang te draai.  Net soos Jesus die pad na Golgota met al die vernedering, pyn en lyding moes stap, moet ons ook bereid wees om hierdie pad te stap.  Ons is nie meer spesiaal as Jesus dat ons omstandighede enigsins gaan verskil van Syne of dat die wêreld ons enigsins beter gaan behandel as wat hulle Hom behandel het nie.  Jesus sê ook vir soveel wat hulle aan Hom gedoen het, sal hulle ook aan ons doen.  Dit is ’n smal pad vir sondaars en siek mense, nie vir mense wat hulleself regverdig en gesond ag nie.  Vals volgelinge se trots en hoogmoed veroorsaak dat hulle hulleself as regverdig beskou en daarom sien hulle nie hulleself as sondaars nie.  Hulle sien nie die nut daarvan in om  hulle sondes te bely nie.  Baie wettiese godsdienstiges sien hulleself as heilig omdat hulle hulle eie wette gehoorsaam en diegene wat nie hulle mensgemaakte wette wil gehoorsaam nie, word deur hulle veroordeel.  Hierdie mense volg eintlik maar net hulle eie pad na onwettige ingange van die Bruilofsfees.  Dan is daar ook diegene wat reken hulle is op die ware Weg, maar hulle lewe net soos hulle wil.  Hoekom staan daar dan in 1 Petrus 1 dat ons heilig moet word in ons lewenswandel?  Ons moet gesuiwer word van onsself en dit kan alleenlik op die ware Weg gebeur. 

Daar is baie ompaaie wat baie makliker is om te volg as die Weg van God.  Dit is makliker omdat daar nie van die mense verwag word om die vleeslikheid af te sterf nie.  Daar word nie van die mense verwag om hulle sondes te erken en te bely nie.  Hulle glo die leuen dat Jesus alreeds al hulle sondes vergewe het en dat hulle net moet glo dat hulle gered is.  Verder kan hulle aangaan met hulle wêreldse lewe soos hulle wil.  As ’n mens die Woord mooi lees, veral waar Jesus aan die woord is, maak dit glad nie sin dat ons kan leef soos ons wil en net aanvaar dat Jesus vir ons gesterf het nie.  Ons moet geestelik dieselfde pad as Jesus stap en ons moet die vleeslike self met die vleeslike begeertes kruisig, want as ons nie die ou mens afsterf nie, kan daar nie ’n geboorte van ’n nuwe geestelike mens wees nie.  Ons moet dus by die kruis van Jesus uitkom en Sy kruis is alleenlik op die ware Weg.  Die kruis van Jesus is nie op ompaaie nie en dit is hoekom mense op die ompaaie nie tot wedergeboorte kan kom nie.  As die kruis van Jesus nie teenwoordig is nie, kan daar nie ’n sterfte en ’n nuwe geboorte plaasvind nie.  Ompaaie en kortpaaie loop nie deur Golgota nie, maar ’n ompad verby dit, die kruis op Golgota word dus vermy.  Daar is ook geen sondebelydenis op hierdie paaie nie;  dalk net ’n kort gebed wat agter die dominee aangebid word en dan is hulle kwansuis gered.  Die meeste kerke funksioneer op die ompaaie en kortpaaie;  hulle skep ’n goeie mikro-klimaat vir bakterieë en kieme om te vermeerder in hulle kerke;  dit raak vermaaklikheids-samekomste en die mensdom is mal daaroor – hoe lekkerder die vermaak, hoe groter is die samekomste;  hoe lekkerder die “worship”, hoe groter groei die ledetal.  Ek het ’n kerk verlaat waar ’n leraar gesê het dat hy alleenlik sal preek oor die liefde van God, en as daar iemand in sy gemeente is wat wil hê hy moet vir hulle preek oor sonde en hoe verkeerd dit is, moet hulle eerder uit sy kerk uitstap en ’n ander kerk gaan soek.  Hy het geweier om sonde op die naam te noem en mense te vermaan om hulle sondige lewe te laat staan, want God is ’n God van liefde wat mense vergewe vir hulle sondes.  Hierdie kerk en leraar is nie op die pad van God nie, want op die pad van God, gaan dit grotendeels oor sondebelydenis, om jou sondes vas te vat en die keuse te maak om dit te laat staan;  om dit te bely aan Abba Vader sodat Hy jou kan skoonmaak daarvan.  Die ware Weg is ‘n pad van heiligmaking en hoe kan God ons skoonmaak as ons nie ons sondes aan Hom bely nie?  So enige kerk of leraar wat die siening het dat hulle nie oor sonde hoef te praat nie, is verseker op ’n ompad.  Op ompaaie word die leuen ook aan die mensdom geleer dat Jesus ALREEDS vir die sondes van die mens gesterf het, so jou sondes is ALREEDS vergewe, jy kan net glo in Jesus.  Ek stry nie dat God ’n God van Liefde is nie, Hy is vol vergifnis en genade vir ons, maar God is ook ’n heilige God en dit is Sy begeerte dat ons ook heilig sal leef soos Hy heilig is.  God haat sonde, want sonde bou ’n muur tussen mens en God en dit verwyder die mens van God deurdat dit die hart van die mens verduister.  Sonde moet vasgevat word.  God wil hê die mens moet sy sonde raaksien en daaroor begin heers.  As ons nie ons sonde afsterf nie, neem ons nie ons kruis op nie en as ons nie ons kruis opneem nie, is ons op die verkeerde pad.  As jou kerk jou leer dat Jesus alreeds vir jou sondes gesterf het sodat jy gered is as jy dit glo, is ek bevrees jy is alreeds saam met daardie kerk op ’n verkeerde pad.  Kerke is veronderstel om mense te lei na sondebelydenis en om ’n ware verhouding met Jesus te bou, maar die meeste lei eerder die mens om dieper in die kerk in te groei, om eerder verhouding met gemeentelede te bou as met God…  Kerke is vermaaklikheidsbyeenkomste wat slaappille aan die mense bedien wat die mensdom in ’n heerlike beswyming hou.  Kerke sus die mensdom aan die slaap deur hulle gerus te stel in hulle sonde.  Niemand is lus om te hoor dat daar straf is vir sonde nie, maar almal hou daarvan om te hoor dat al hulle sondes alreeds vergewe is en daarom is die ledetal van hierdie gewilde vermaaklikheidsbyeenkomste so hoog.  Die hartseer uiteinde van hierdie byeenkomste is die hel, want hierdie kerke lei niksvermoedende, naïewe mense reguit na die pit van die hel en die beheerder agter hierdie bose komplot, is Satan.   

Daarteenoor sal die mens op die pad van God alles in sy vermoë doen om Abba Vader te behaag, om verhouding te bou met Abba Vader en om Hom te gehoorsaam, want al wat vir hierdie mens belangrik is, is dat God oor hom sal glimlag.

“You’re blessed when you stay on course, walking steadily on the road revealed by God.  You’re blessed when you follow His directions, doing your best to find Him.  That’s right – you don’t go off on your own;  you walk straight along the road He set.  You, God, prescribed the right way to live; now You expect us to live it…”  Psalm 119:1-8 (MSG)

Moet asseblief nie die fout maak om te dink dat die groot skare mense op die regte pad is nie, want alleenlik die breë pad is breed genoeg vir skares om op te loop.  Die pad van God is smal en daar kan nie skares op een slag daarop stap nie. 

“…do not go along with the crowd, the empty-headed, mindless crowd…”  Ephesians 4:17 (MSG)  

Ons is baie vinnig om onsself te veroordeel deur te dink ons is verkeerd omdat almal om ons anders dink en optree as ons.  Dit is ’n ingebore karaktertrek van die mens om nie stroom-op te beweeg nie, maar om eerder die skare na te boots en die oorgrote meerderheid te volg.  Dit is mos baie makliker om met die stroom te beweeg as teen die stroom, maar die probleem lê in die afgronde waarheen die stroom oppad is!  Die mensdom in die stroom word so besig gehou met onbenullige, wêreldse dinge dat hulle nie agterkom dat die afgronde van die hel aan die kom is nie…  

Daar is net een ware Weg wat lei na die Bruilofsfees en dit is die Weg van die Waarheid en die Lewe.  God verwag van ons om ons lewenswandel skoon te hou en heilig te lewe:

“Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel;  en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.” 1 Petrus 2:11-12  (AFR33/53)

Dit is nie moeilik om die pad van God te volg nie, want God is ons baie genadig deurdat Hy aan ons ’n Lig bied wat die pad vir ons verlig om ons te help om nie verder in duisternis te wandel nie.  Daarom is dit nie vir ons nodig om ‘n leraar of ’n kerk te volg nie, maar is ons veilig wanneer ons die pad volg wat die Lig aan ons uitwys.  Geen mens het ’n medium nodig nie!  Dit is hoekom Jesus gesterf het aan die kruis… Hy het daardeur die pad oopgemaak vir jou en vir my om direk met Abba Vader verhouding te kan hê.  Moenie dat ’n kerk of ’n leraar jou verbind aan Abba Vader nie, jy kan self ’n verbinding met Abba Vader hê en dit ontwikkel alleenlik in afsondering in ons binnekamers. 

“U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n Lig vir my pad.” Psalm 119:105  (AFR33/53)

“Wees gehoorsaam aan die boodskap van God wat julle goed ken.  Daardie boodskap hou julle soos ’n padkaart op die regte pad en daardie pad sal julle vir altyd by God uitbring.” Jakobus 1:21 (DB) 

“Jesus het gesê:  “Ek is die Lig van die wêreld;  wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die Lig van die lewe hê.” Johannes 8:12  (AFR33/53)

As ons op die ware Weg is, hoef ons nooit bekommerd te wees dat ons sal verdwaal nie, want oral langs die pad is aanwysings wat God vir ons stel deur die Woord wat Hy aan ons bied.  Ons moet net die keuse maak om Jesus se hand te vat en Hom te volg. 

“Take me by the hand;  lead me down the path of truth…  He gives the rejects His hand, and leads them step-by-step.  From now on every road you travel will take you to God.  Follow the Covenant signs;  read the charted directions.”  Psalm 25:5,9,10 (MSG)

As ons die keuse maak om Jesus se hand te vat en die pad saam met Hom aan te durf, sal Hy ons nooit alleen los nie.  God sal almal wat Hom liefhet, wat Hom dien en gehoorsaam, se hande vat en help om die regte keuses te maak.

Moddergooiers  

Daar is baie spotters en moddergooiers langs die pad wat ons uitjou en dink ons is baie eensaam omdat ons nie deel van die skare is nie, maar die ironie van die saak is dat hulle nie vir Jesus langs ons kan sien nie.  Die moddergooiers gaan nie hou van dit wat ons sê of dit wat ons doen nie en daarom gaan hulle ons keer op keer bestook met modder.  Hulle gaan nie daarvan hou as ons ’n leuen op die naam noem nie;  hulle gaan nie daarvan hou dat ons hulle aanvat oor sonde nie;  hulle gaan nie hou van die waarheid wat uit ons monde kom nie, want die waarheid kla hulle gewete aan en die waarheid is soms bitter.  Die modder wat hulle ons mee gooi, kan in elkgeval niks aan ons doen nie, want as ons die salwing van God oor ons het, kan niks aan ons vassit nie.  Dit drup van ons af en daar sal geen teken van modder op ons wees nie.  Ons moet leer om nie te fokus op die moddergooiers langs die pad nie en ons mag hulle nooit teruggooi met modder nie.  Psalm 37 in Die Boodskap sê ons moenie eers ons energie mors om oor hulle te praat nie.  Fokus net op Jesus en die goeie dinge wat jy vir ander kan doen en Abba Vader sal jou op die regte pad hou.  Vers 12-14 van Psalm 37 sê dat slegte mense niks van God se kinders hou nie en dat die boosdoeners altyd sal probeer om God se kinders uit die weg te ruim, maar God lag vir hulle, want Hy weet hulle tyd raak min.  Hulle dag sal kom.  Slegte mense sal altyd mense wat op die regte pad is, probeer doodmaak – nie fisies nie, maar geestelik.  Saam met die moddergooiers en spotters, is daar ook baie wolwe langs die pad wat geklee is in skaapsklere – hulle is die vals profete en vals leraars wat enigiets in hulle vermoë sal probeer doen om ons te oortuig om die afdraaipaaie te kies wat ons sal teruglei na die skares.  Lees Deuteronomium 13:1-5.  Vers 5 in The Message staan vir my uit: 

“… that prophet or visionary must be put to death.  He has urged mutiny against God, your God, WHO RESCUED YOU FROM EGYPT, WHO REDEEMED YOU FROM A WORLD OF SLAVERY AND PUT YOU ON THE ROAD ON WHICH GOD, YOUR GOD, HAS COMMANDED YOU TO WALK!”   Deuteronomy 13:5 (MSG)

Vermy kortpaaie, ompaaie en breë paaie!  Nie een van daardie paaie lei deur die kruis van Jesus oppad na die korrekte ingang van die Bruilofsfees nie.  Dit is hoekom al die ander paaie maklike paaie is om te stap – die mens hoef nie te sterf aan die self nie… maar as daar nie ’n sterfte nie, is daar ook nie ’n opstanding vir die mens deur Jesus nie.  Om deur die kruis te beweeg, beteken om deur Jesus te beweeg;  dit beteken om te sterf aan die self sodat Jesus in en deur ons kan leef.  Nie een van die ander paaie kan dit aan ons bied nie. Hou Jesus se woorde in gedagte:

“Wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  Wie sy lewe vind, sal dit verloor;  en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.” Mattheus 10:38,39 (AFR33/53)  

Klippe op ons pad

“God, your God, is testing you to find out if you totally love Him with everything you have in you.  You are to follow only God, your God, hold Him in deep reverence, keep His commandments, listen obediently to what He says, serve Him – hold onto Him for dear life!”  Deuteronomy 13:4 (MSG)

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God”   1 Peter 1:7 (GWT)

Op die pad wat ons saam met Jesus stap, is baie klippe en elke nou en dan vermaan Jesus my om nie na die klippe in die pad te kyk nie, maar my kop omhoog te hou en my oë alleenlik op Hom gevestig te hou.  Ek moes leer om nie na die klippe in die pad te kyk nie;  om glad nie daarop te fokus nie.  Aan die beginstadium van my wandel saam met Jesus op die ware Weg, het die klippe my begin ontsenu en ek het begin wonder waar hierdie klippe vandaan kom en of dit dalk Satan is wat hierdie klippe op my pad geplaas het.  Ek het met Jesus daaroor begin praat, maar Hy het aan my verduidelik dat die klippe nie deur Satan op ons pad geplaas is nie, maar deur God self.  Nog voor ons geboorte het God alreeds ons pad beplan en uitgelê, met elke klip presies op die plek waar Hy dit wou hê.  Hierdie klippe is die beproewings wat oor ons pad kom;  dit is die struikelblokke in ons lewe, die probleme en moeilike omstandighede, maar moenie mismoedig raak nie, want 1 Korintiërs 10:13 sê dat God ons nooit in die steek sal laat nie.  Hy sal ons ook nie beproef bo ons kragte nie.  Deur die klippe wat God op ons pad geplaas het, wil Hy ons omvorm na Sy wil, en hoe kan God ons omvorm na Sy beeld deur dit altyd net goed met ons te laat gaan?  Romeine 5:3-4 sê al kry ons nou baie swaar, moet dit nie ons blydskap wegvat nie, want swaarkry vorm en slyp ons om nog meer op God te vertrou.  Wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om ’n sterk, Christelike karakter te vorm wat maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. 

Abba Vader het my deur die tyd geleer om geensins my fokus op die klippe te plaas nie, maar heeltyd my oog op Jesus te hou.  Ek moes leer om nie te fokus op die probleme in my lewe nie, want die oomblik wanneer ons op ons probleme begin fokus, ontsenu dit ons en begin ons allerhande menslike plannetjies uitdink om dit op te los.  Dan is dit die “eie ek” wat die probleem op ’n menslike vlak probeer uitsorteer en die kans is baie groot dat ons ’n groter gemors gaan maak daarvan en ons tone ten bloede teen die klippe gaan stamp.  Maar wanneer ons ons oë afhaal van die klippe en alleenlik op Jesus fokus, met Hom praat oor ons probleme en die keuse maak om die probleem aan Hom te oorhandig sodat dit opgelos kan word na Sy wil, dan sal Hy dit vir ons uitsorteer op ’n Goddelike manier wat altyd die regte manier is.  Ons bid:  “Laat U wil geskied”, maar laat ons regtig ons probleme en omstandighede in die hand van Abba Vader?  Laat ons God regtig toe om ons probleme op Sy manier op te los?  Ons vra Hom dat Sy wil moet geskied, maar tog prewel ons ook hier onderlangs wat ons graag wil hê.  Ons eie wil en die wil van God stem nie altyd ooreen nie, so dit vat baie van ons om met ’n opregte hart vir God te kan sê:  “Abba Vader, hier is hierdie probleem in my lewe – vir die goed of die sleg, ek sal vertrou dat dit sal geskied volgens U wil.” 

Die oomblik wanneer ons afkyk na die klippe in ons pad, is ons so intens op die probleem gefokus dat ons skoon van Jesus langs ons vergeet.  Sommige klippe is regtig groot en ons gaan sukkel om hulle uit die pad gerol te kry.  Onthou net, hierdie pad is regtig baie smal – so smal dat sommige klippe regtig die hele pad vol lê.  Die mens kan nie self so ’n groot klip uit die pad uit wegrol nie, maar wanneer ons gefokus is op Jesus en Hom vertrou, sal Hy die klip uit ons pad wegrol voordat ons ons tone stukkend stamp daarteen.  Soms faal ons en fokus ons te erg op die probleem en nie op Jesus nie;  ons probeer ons eie wil afdwing op God en op die ou end stamp ons ons tone ten bloede teen die massiewe klippe.  Dit gebeur met ons almal, maar Abba Vader sal ons nooit verlaat nie…  Wanneer ons faal en ons tone is so stukkend, sal Jesus maar net weer ons stukkende tone heelmaak… Wat ’n wonderlike genadige God dien ons!  Kyk wat sê Jakobus 1 in Die Boodskap:

Slegte dinge in jou lewe is nie altyd sleg nie  “My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word.  Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees.  Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef.  Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op Hom te vertrou, kom wat wil.  So sal julle geestelike grootmense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree.” Jakobus 1:2-4 (DB)

1 Petrus 1:6,7 sê daar gaan allerhande dinge in ons lewe gebeur wat nie vir ons lekker is nie, maar God toets ons geloof daardeur.  Ons moenie dat slegte omstandighede ons van stryk bring nie.  Kyk wat gebeur met goud – om die vuil en onsuiwerhede uit goud te kry, word dit in ’n warm vuur geplaas om die vuil weg te smelt.  Op hierdie manier moet ons geloof ook getoets en gesuiwer word en as ons geloof sterk bly deur moeilike tye, behaag ons God.  God het dus ’n plan met elke dingetjie wat in ons lewe gebeur.  God is nie ’n nare God wat ons aspris probeer seermaak nie.  Soms ervaar ons ’n sekere situasie as onregverdig teenoor ons en raak ons kwaad vir God omdat Hy sekere dinge toelaat in ons lewens;   soms is dit vir ons moeilik om te verstaan waar God is in die seer van hierdie wêreld, maar deur al die “trials and tribulations” moet ons net altyd onthou dat God ons probeer suiwer.  Net soos goud gesuiwer moet word deur vuur, moet ons ook gesuiwer word.   

“The purpose of these troubles is to test your faith as fire tests how geniune gold is.  Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory and honor to God.”   1 Peter 1:7 (GWT)

Ons almal sou beproewinge wou vryspring as ons kon.  Beproewinge kom nie van Satan af nie en dit is ook nie oorgedra deur die sondes van ons voorouers nie.  Mense wat dit glo, maak staat op die sny van bloedlynvloeke of ander snaakse goed om die beproewinge vry te spring, maar as ons dit doen, word ons nooit gesuiwer van ons onsuiwerhede nie!  Om bloedlynvloeke te sny, gaan in elkgeval ook nie beproewinge uit jou lewe uit “wegtoor” nie.  Beproewinge is broodnodig!  Om in ’n put gegooi te word soos Josef is soms nodig!  Kyk waar het dit Josef op die ou end laat uitkom…  Kyk wat het God deur Josef vir Sy volk gedoen omdat Josef op God bly vertrou het, maak nie saak deur watse sleg hy moes gegaan het nie.  Hy het nie vir Satan die skuld gegee en om elke hoek en draai vir Satan probeer wegjaag uit sy omstandighede nie;  hy het ook nie die skuld op sy bloedlyne gepak en bloedlynvloeke probeer sny sodat sy omstandighede moet verander nie.  Hy het net op God bly vertrou en dit is wat ons ook moet doen wanneer ons die klippe op ons pad teëkom.  Op daardie tydstip is dit baie sleg en vra ons baie vrae aan God, want baie keer voel Hy so ver van ons.  Dit voel asof Hy ons nie wil help nie, maar dit is glad nie die geval nie.  God sal ons nooit verlaat nie, Hy laat alles gebeur met ’n doel.  Dit is juis daardie moeilike tye wat ons moet leer en fokus om op God te vertrou.  Hebreërs 12:5-6 leer ons ook dat ons nie moet tou opgooi as God ons teregwys op ons foute deur soms bietjie hard op te tree teenoor ons nie.  Hy doen dit omdat Hy ons liefhet, net soos ons ook ons eie kinders tugtig wanneer hulle stout is.   

Die klippe op ons pad is juis daar geplaas om die vals en ware bekeerdes van mekaar te skei (met ander woorde, die ware en vals volgelinge), want die vals volgelinge of vals bekeerdes gaan nie die klippe in die pad kan hanteer nie.  Onthou net, hulle het gekies om na die Bruilof toe te gaan vir voorspoed, sodat dit met hulle goed moet gaan, om die Fees te gaan geniet en feeskos te eet;  hulle het nie die prys wat dit kos om die Weg van God te volg, in berekening gebring nie.  Hulle gaan nie hou van die verwerping en moddergooiery van die wêreldlinge nie.  Hulle gaan nie daarvan hou om hulle lewe op die spel te plaas en alles oor te gee aan God nie.  Hulle gaan nie hou van die probleme wat op hulle wag nie en daarom gaan hulle vinnig ’n afdraaipad soek wat teruglei na die makliker paaie wat lei na die Fees.  Hulle gaan die pad soek wat sonder klippe is!  Sommige mense gaan God blameer as ’n slegte God wat net slegte goed in ’n mens se lewe wil laat gebeur, want hulle besef nie God wil ons suiwer van onsself nie.  Die klippe toets dus die hartsmotief van die mens en vals bekeerdes sal dit nie slaag nie.  Beproewinge toets die beproefdheid van ons geloof (1 Petrus 1:7).  Die klippe op die pad is daar geplaas om die koring en die kaf van mekaar te skei. 

God doen net goed aan jou, maar gebruik tog die slegte om jou te toets “Die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan Hom gaan bly.  Ware geluk is om dié toets met vlieënde vaandels te slaag.  God noem sulke mense wenners in die lewe.  Hy sal hulle deel van sy familie maak.  Hulle sal vir altyd by God kan bly omdat hulle deur hulle optrede gewys het hoe lief hulle Hom het.  Een fout moet ons egter nie maak nie.  Ek kan nie sê dat God die Een is wat al die slegte dinge oor my bring net om my te toets nie.  Met sulke speletjies hou God Hom nie op nie.  Dit is nie asof die een of ander bose mag God aan sulke toetse kan onderwerp of dat God mense daaraan onderwerp nie.  Nee, dinge wat ’n geestelike stryd in jou lewe veroorsaak, is jou eie skuld.  Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen.  Soos ’n kind wat agter ’n skoenlapper aanhardloop, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilikheid in.  Dan word jou Christenskap voor ’n toets gestel.  Jy moet kies.  As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar dit ook begin doen.  En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen.  So werk die sonde met ’n mens.  Dit is die pad na die afgrond, die afgrond van godverlatenheid en die dood.  Liewe broers en susters, moenie toelaat dat mense julle allerhande stories hieroor vertel nie.  God het niks slegs in Hom nie.  Hy is ook nie die een dag in ’n goeie bui en die volgende dag in ’n slegte bui nie.  Hy bly altyd dieselfde.  Hy het alles gemaak, ook die sterre in die hemel.  Dit is ook Hy wat goeie dinge met julle laat gebeur.  As sulke mooi dinge met julle gebeur waaroor julle maar net kon droom, moet julle weet:  dit kom van God af.” Jakobus 1:12-17  (DB)

Alhoewel God beproewinge in die vorm van klippe oor ons pad brind, kan ons ook nie sê dat dit God is wat ALLE slegte dinge oor ons bring nie, want baie van die slegte goed wat in ons lewe gebeur, bring ons oor onsself deur ons eie sonde.  Ek gaan nie nou hieroor uitbrei nie;  daar is ’n boek waaraan ek skryf wat handel oor ons lewensboeke wat net oor hierdie onderwerp gaan, maar om dit vinnig op te som… Wanneer ons die besluit maak om eerder ons eie wil te gehoorsaam as die wil van God, skep ons vir onsself vervloekte omstandighede en dan gaan ons maai wat ons gesaai het.  Dit is dan nie God wat dit oor ons gebring het nie, maar dan het ons dit oor onnsself gebring deurdat ons toegegee het aan versoekings…

Versoekings

Daar is ’n groot verskil tussen beproewing en versoeking, en dit kom ook vanaf verskillende bronne.  Ons weet nou beproewinge is klippe wat God op ons pad geplaas het:  Eerstens om vals volgelinge van ware volgelinge te onderskei en tweedens gebruik God die beproewinge om ons te suiwer van onsself en ons te leer om in elke situasie net op Hom te vertrou.  Versoekings is nie klippe op ons pad nie, dit is goed wat Satan gebruik om die mens te lok om sonde te doen, so Satan versoek ons om te sondig.  God sal ons nooit versoek nie.  Dit is die mens se verantwoordelikheid om die versoekings van Satan te kan raaksien en te kan teëstaan, maar ons kan dit alleenlik teëstaan deur die krag van God.  Jesus moet in en deur ons leef en ons in staat stel om dit te kan teëstaan.  

Aan die begin van tye het Satan vir Eva versoek met ’n heerlike vrug en sy het die keuse gemaak om eerder haar eie wil te gehoorsaam, pleks van die wil van God.  Dit het hulle duur te staan gekom, want dit het veroorsaak dat hulle nie meer verhouding met God kon hê en in die tuin van Eden kon woon nie.  In Genesis 3 sê God vir Kain dat die sonde altyd voor sy deur sal lê en na hom sal bly loer, maar dit is sy verantwoordelikheid om daaroor te heers.  Net so lê en loer die sonde altyd voor ons deur, maar dis elkeen se eie verantwoordelikheid om deur die krag van Jesus daaroor te heers.  Dit is ook die mens se eie verantwoordelikheid om ’n naby verhouding met God te hê sodat ons onderskeiding van God kan ontvang en ons die versoeking van Satan kan raaksien en teëstaan.  

Sien julle die verskil tussen beproewing en versoeking?  Beproewing kom van God af, maar versoeking kom van Satan af.  Satan het selfs vir Jesus versoek om sonde te doen toe Jesus uit die woestyn gekom het, maar wat het Jesus gedoen?  Hy het die vyand prontuit teëgestaan met die Woord van God.  Hy het nie ’n bekgeveg en vreeslike oorlogsverklaring teen Satan opgedis nie.  Jesus het Sy Vader so goed geken dat Hy dadelik geweet het dat Satan Hom leuens probeer voer om Hom in sy mag te kry.  Wat het Jesus gedoen?  Hy het Satan teëgestaan met die Waarheid uit die Woord en ons moet die voorbeeld van Jesus volg.  Dit is nie vir ons nodig om Satan met vreeslike oorlogvoering teë te staan en hom weg te jaag om elke hoek en draai nie, want hy en sy werkers is in elkgeval oral!  Die Woord leer nie vir ons om dit te doen nie, maar wanneer hy ons versoek, kan ons die vrug wat hy aan ons probeer bied, ignoreer en weier.  Daarvoor moet ons die Woord van God baie goed ken, want dan sal ons dadelik ‘n versoeking van Satan kan raaksien.  Dit is so belangrik om te kan onderskei tussen die stem van God en die versoeking van Satan, want hy is soos ’n engel van die lig wat alles van God naboots.  As ons alles toets aan die Woord van God, kan ons nie verkeerd gaan nie.  Lees asseblief Hebreërs 12:1-17. 

Daar is baie mense met die opinie dat daar niks in ’n mens se lewe kan foutgaan as ons op die pad van God is nie.  Hierdie is ’n baie naïewe siening en dit kom nie ooreen met die Woord van God nie.  Hulle sien hulleself as die heiliges waarmee niks verkeerd kan loop nie en verhef hulleself bo diegene wat teëspoed ervaar.  Hulle hou glad nie in berekening dat God wel dinge in ons lewe kan laat gebeur om ons te suiwer nie.  Al is ons op die pad van God, kan daar nogsteeds dinge in ons lewe skeefloop.  Dink bietjie hieroor:  Het dit altyd goed gegaan met Jesus?  Het Hy ’n pad van uitsonderlike sukses en voorspoed gestap?  Nou hoekom dink die mens dat hy altyd ’n lewe van voorspoed en sukses gaan lei deur Jesus te volg?  As ons in Jesus se voetspore volg, gaan ons dieselfde pad as Jesus stap.  As daar nie beproewinge of klippe op ons pad is nie, moet ons eintlik bekommerd raak en wonder of ons wel op die pad van God is…

As God beproewinge oor ons pad bring in die vorm van klippe, wat gaan dit ons help om vir Satan die skuld te gee daarvoor?  As God bepaal het dat die klippe op ’n sekere plek in ons lewenspad moet wees, gaan dit ons mos niks help om oorlogvoering teen Satan toe te pas en die klippe uit ons pad te probeer “toor” nie?  Dan tree ons mos teen God se wil op, want God se plan met die klippe is om ons te suiwer.  Hy wil ons leer om elke ding wat in ons lewe gebeur, in Sy hand te plaas en Hom te vertrou… so om beproewinge (klippe) aan te spreek in ons lewe, gee vir Satan rede om te giggel langs die pad, want hy weet as ons nie die klippe kan oorkom en leer om dit in die hand van Abba Vader te plaas nie, ons dit op die wêreld se manier gaan probeer uitsorteer… wat ook Satan se manier is.  Dan kry hy maar net weer die oorhand oor die mens…  

Daar is sekere sondes en maniere in elkeen van ons se lewens wat God graag wil hê ons moet oorkom;  daar is sekere sondes waaroor ons moet heers deur die krag van God en dit is wat God ons probeer leer.  In Hebreërs 12 sê God ook ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd teen die sonde nie, met ander woorde, ons moet heers oor sonde.  Om vir Satan die skuld vir alles te gee en ’n vreeslike geveg met hom op te sit, is ’n vermorsing van tyd en energie.  Die tyd wat ons spandeer om in geestelike boeke te leer oor oorlogvoering en die manier om dit uit te rig, is tyd wat ons eerder by die voete van Abba Vader kon spandeer sodat Hy ons kan leer om op te staan teen die sonde in onsself.  God maak ons sterker deur ons voller te maak van Homself.  ALLES gaan oor ’n persoonlike verhouding met Abba Vader!  Dan sal Hy ook aan ons onderskeidingsvermoë gee om te kan onderskei tussen beproewinge en versoekings.

Om hierdie gedeelte op te som… elke klip op ons pad is deur God met ’n doel daar geplaas.  Elke klip gaan jou antwoord op die vraag:  “Hoekom volg jy Jesus?” toets.  As jy die uitnodiging onderteken het met welvaart in gedagte, het jy met die verkeerde hartsmotief die uitnodiging onderteken, want dan gaan jy elke klip op jou pad haat en vir God kwaad raak daaroor…  Dit is mos nie hoekom jy besluit het om Hom te volg nie… jy het besluit om Sy Naam aan te roep en Hom te volg sodat dit moet goedgaan in jou lewe, nie sodat daar nóg slegte goed moet gebeur nie!  Die mens met hierdie gedagtegang en vals hartsmotief is op die pad van God net om Sy goedheid te misbruik.  Hy verskil geensins van die vals volgelinge van Johannes 6 nie.  Niemand gaan God flous nie en vals volgelinge se uitnodigings sal ook nie gestempel word met die Gees van God nie.  Verstaan julle hoekom God klippe op ons pad moet plaas?  Hy moet die vals en ware volgelinge van mekaar skei.  Die vals volgelinge gaan net soos die skare in Johannes 6 omdraai en wegloop, hulle gaan die pad van God verlaat en teruggaan na die breë paaie waar die wêreld hulle aanvaar.  Nog ’n rede hoekom God klippe op ons pad plaas, is om ons te suiwer van al ons onsuiwerhede en om ons te leer om op Hom te vertrou.  Op so ’n manier help God ons om die self af te sterf, want as ons nie die self afsterf nie, kan ons nooit by die Bruilofsfees ingaan nie.

Volgeling van Jesus

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom nie vye nie en is daar nie druiwe aan die wingerd nie;  al misluk die olyfoes en lewer die landerye geen oes op nie;  of al vrek die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met n hart vol blydskap dien.” Habakuk 3:17 (DB) 

Ons moet baie versigtig wees om nie dieselfde fout te maak as die mense van Johannes 6 nie.  Hulle het Jesus gevolg, maar om die verkeerde redes:  Dit het glad nie oor Jesus gegaan of dat Hy die Seun van God is nie, dit het alleenlik oor hulleself gegaan.  Hulle wou fisies brood hê, hulle wou genesing hê, hulle het die hand van God gesoek en nie die hart van God nie.  Hulle is soos die mense wat die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, nie met die oog op Jesus nie, maar met die oog op die self en wat hulle daaruit kan kry…  

As jy Johannes 6 lees, sal jy sien ’n groot skare mense het Jesus opgesoek en Hom gevolg omdat hulle gehoor en gesien het hoe Hy siekes genees.  Jesus het die honger mense jammer gekry en aan hulle wonderbrood en vis gegee om hulle fisiese honger te stil.  Daardie dag en nag het die woord baie vinnig versprei tussen die mense in die dorpie oor die Man van Nasaret wat mense genees en ook vir hulle brood en vis gegee het, met die gevolg dat die skare mense nog groter was die volgende dag.  Hulle het sommer al vroegdag na Jesus begin soek – nog meer siek mense wat hoop op genesing, nog meer fisies honger mense wat kos soek… miskien kan Hy weer aan hulle brood gee om hierdie dag se honger te stil…  miskien kan Hy hulle vandag genees…  Toe Jesus sien die skare volgelinge is nog groter as die vorige dag, vra Hy reguit vir hulle hoekom hulle Hom volg?  Hy weet hulle volg Hom nie oor wie Hy is nie, maar vir wat Hy vir hulle kan gee en doen…

“Waarom doen julle al die moeite om My so te volg?  Dit is definitief nie omdat julle God in My dade raakgesien het nie.  Nee, julle doen dit maar net omdat Ek vir julle kos gegee en julle lekker geëet het.”  Johannes 6:26 (DB)

 “You’ve come looking for Me not because you saw God in My actions but because I fed you, filled your stomachs – and for free.”  John 6:26 (MSG) 

 Jesus het geweet die mense se hartsmotief was vals en daarom het Hy daardie dag nie weer aan hulle wonderbrood gegee nie, maar het Hy Homself aan hulle as die Brood van die Lewe gebied waarop hulle moet voed en waarin hulle moet glo…en wat het gebeur?  Omtrent die hele skare het hulle rug op Hom gedraai en weggeloop.  Skielik het Jesus nie meer so baie volgelinge gehad nie…

Dit is vir my baie hartseer om so daaroor te dink:  Jesus is die Woord,  Hy is die Brood wat uit die hemel neergedaal het aarde toe.  God het Sy Seun direk uit die hemel gestuur sodat die mense aan Hom kon raak, Hom fisies kon sien, Hom fisies kon hoor… wat ’n massiewe groot voorreg het hulle nie gehad nie, maar al wanneer hulle egter bereid was om Jesus te volg, was wanneer Jesus bereid was om in hulle vleeslike behoeftes te voorsien.  Hulle wou nie in Hom glo as die Brood van die Lewe nie en hulle wou nie glo dat hulle moes voed op Hom nie.  Nee, hulle wou net Sy wondertekens beleef as dit vir hulle iets sou beteken – as dit hulle kon genees of as dit hulle fisiese hongerte kon voed.  Hulle het Jesus net gevolg vir wat hulle daaruit kon kry… ’n spul vals volgelinge. 

Enige iemand kan Jesus volg, want enige iemand kan met die mond bely om ’n bekeerde volgeling van Jesus te wees.  Net so maklik kan enige iemand die keuse maak om die uitnodiging na die Bruilof te onderteken, maar wat is die mens se onderliggende motief?  In Jesus se tyd het die skare volgelinge van Jesus in ’n oogwink gegroei tot ’n massiewe skare van ’n paar duisend mense.  Is dit omdat hulle in Hom geglo het?  Nee, dis omdat hulle deel wou hê aan Sy wonderwerke.  Die oomblik toe Hy nie wonderwerke vir hulle doen nie, maar vir hulle verduidelik dat hulle in Hom moet glo, het die skare van ’n paar duisend volgelinge gekrimp tot ’n skrale twaalf ware volgelinge. 

Hoeveel volgelinge het Jesus vandag?  Mense wat met die mond bely om te glo in Jesus omdat hulle so geleer en so grootgemaak is…  Mense wat met die mond getuig om te glo in Jesus met die hoop dat daar dan in hulle fisiese behoeftes voorsien sal word…  Mense wat in hulle finansies, huwelike, gesondheid of watter deel van hulle lewe ookal hulp nodig het en dan skielik ’n volgeling van Jesus word met die hoop dat Hy in hulle fisiese behoeftes sal voorsien?  Wat as Jesus van hulle vra om eers hulle rug op die wêreld en sonde te draai, om op Hom te begin voed en hulle totale lewe in Sy hand te plaas?  Hoeveel ware volgelinge van Jesus gaan dan agterbly?  Ook ’n handjie vol?  

Daar is in vandag se tyd ook baie volgelinge wat geen ware liefde vir Jesus het nie, maar Hom volg vir die verkeerde redes.  Dit is diegene wat die uitnodiging na die Bruilof onderteken met die oog op hulle eie welvaart.  Hulle oog en fokus is nie op Jesus nie, maar op hulle eie behoeftes en begeertes;  hulle steur hulle nie aan dit wat God van hulle vra nie, hulle fokus net op dit wat hulle van God vra.  Hulle probeer Jesus afbring en Hom een maak met die self, pleks van om een met Hom te word.  Ons moet eerstens in die hart van Abba Vader ingroei en nie Hy in ons in nie.  Wanneer ons in Hom ingroei, dan sal Hy ook in ons ingroei.  Ons moet met Abba Vader en Sy planne saamsmelt, Hy moenie met ons en ons planne saamsmelt nie.  Dit is so belangrik dat elkeen van ons selfondersoek doen voor die voete van Jesus en mooi besin oor die redes hoekom ons Jesus volg en hoekom ons die Bruilofsfees wil bywoon…  Hoekom het ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  

Jesus het die skare volgelinge se geloof in Hom getoets deurdat Hy die volgende dag nie aan hulle kos voorsien of hulle genees het nie en wat het gebeur?  Hulle het omgedraai en weggeloop!  As Jesus nie in hulle fisiese behoeftes wou voorsien nie, wou hulle Hom ook nie verder volg nie, dus het hulle net met die mond geglo Hy is die Seun van God vir die voordele wat hulle daaruit kon kry.  Dit is verskriklik!  Het hierdie mense waarlik in Jesus geglo?  Geensins!  Het hulle Hom gevolg vir die ware Koning wat Hy is?  Glad nie!  Het hulle Hom gevolg uit liefde vir Hom of uit liefde vir hulleself?  G’n wonder Jesus sê geen mens kan die Koninkryk van God binnegaan as hy nie eers gesterf het aan homself nie, want eers wanneer ons gesterf het aan die self, is die self nie meer so belangrik nie en kan ons ons fokus instel op Jesus.    

As God vandag of vir ’n bepaalde tyd jou geloof toets en nie in jou fisiese behoeftes voorsien nie, gaan jy Hom nogsteeds sien as goed?  Gaan jy nogsteeds in Jesus glo en Hom volg?  Gaan jy nogsteeds die Bruilofsfees wil bywoon?  Of gaan jy maak soos die skare mense in Johannes 6 en jou rug op Hom draai en ’n beter heenkome soek?  Gaan jy nogsteeds kan sê:  

“My vertroue in die Here is nie afhanklik daarvan dat dit met my goed gaan nie.  Al dra die vyeboom nie vye nie en is daar nie druiwe aan die wingerd nie;  al misluk die olyfoes en lewer die landerye geen oes op nie;  of al vrek die skape en die beeskrale is leeg, sal ek die Here met n hart vol blydskap dien.” Habakuk 3:17 (DB)

Wanneer die mens met die mond bely om in Jesus te glo en Hom te volg, het hy die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, maar die uitnodiging is nog nie gestempel met die Gees van God nie, want daar is eers ’n pad van geloof en heiligmaking om te stap saam met Jesus voordat God ons uitnodiging stempel.  Diegene wat net met die mond bely om in Jesus te glo, sal nie die pad kan volhou nie, want hulle sal nie die toetse kan deurstaan nie.  Alleenlik hulle wat met die hart in Jesus glo, sal Hom enduit kan volg en alleenlik hulle uitnodigings sal gestempel word met die Gees van God.  Hulle is die ware volgelinge van Jesus wat Hom nie volg net om wondertekens te sien en te beleef nie, maar omdat hulle in Hom glo.  Hulle volg Hom nie met bose bymotiewe of om te sien hoe voorspoedig dit met hulle kan gaan nie.  Hulle volg Jesus uit liefde vir Hom! 

Mense wat dink hulle gaan Jesus volg vir voorspoed, maak ’n groot fout, want Jesus sê in Mattheus 16:24-28 dat dit glad nie so maklik is om ’n ware volgeling van Hom te wees nie.  As mense Hom waarlik wil volg, moet hulle hele lewe daarvan getuig en nie net ’n gedeelte van hulle lewe nie, met ander woorde, nie net Sondae wat ons in die kerk sit nie;  nie net daardie kort tydjies van die dag wat ons gou Bybel lees om ons gewete te sus nie…  Ons moet bereid wees om ons hele lewe vir Abba Vader te gee.  Dit beteken om die voorbeeld van Jesus te volg en jou kruis te dra na die plek van teregstelling.  Iemand wat net vir homself wil lewe of vir Jesus wil volg vir sy eie gewin, sal sy lewe verloor en in die doderyk beland. 

“Toe sê Jesus vir Sy dissipels:  ‘As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor;  maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind’.”  Mattheus 16:24,25 (AFR33/53) 

Jesus sê in Lukas 14 ons moet mooi dink voordat ons die keuse maak om Hom te volg, met ander woorde, ons moet mooi dink voor ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, want die regte pad na die Bruilof is nie altyd so maklik nie.  Ons moet regtig eers mooi dink of ons waarlik kans sien vir alles wat voorlê, want alles wat die mense aan Jesus gedoen het, sal hulle aan ons ook doen.  Moenie dink dis ’n maklike pad waar jy deur almal aanvaar gaan word nie.  Dan het jy die verkeerde persepsie oor die Weg van God.  Lees asseblief Mattheus 10:16-42 waar Jesus Sy dissipels waarsku, en dit tel vir ons ook…

Nadenke… Wat gaan jou antwoord en reaksie wees as Jesus vir jou vra hoekom jy Hom volg?  Wat gaan jou reaksie wees as Jesus jou antwoord toets deur beproewinge op jou pad te plaas?  Wat as Abba Vader nie in jou fisiese behoeftes voorsien nie?  As dit vir jou geen voordeel inhou nie?  Gaan jy nogsteeds een van Sy volgelinge wees?  Gaan jy nogsteeds die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken?  Ons kan nie ons hartsmotiewe vir Hom wegsteek nie, Hy weet wie Hom volg vir dit wat hulle daaruit kan kry en wie Hom volg uit ware liefde.  Hoekom volg jy Jesus?

Dit kos ’n hoë prys om ’n volgeling van Jesus te wees “ Jesus was teen daardie tyd so bekend dat ’n groot skare agter Hom aangestap het.  Op ’n dag het Hy vir hulle almal gesê:  ‘Dink julle regtig dat dit so maklik is om een van My volgelinge te wees?  Wel, kom Ek sê reguit vir julle, as jy meer omgee vir jou ouers of vir jou vrou of jou kinders of vir  enigiemand anders, moet jy nie eens probeer om agter My aan te kom nie.  As jy My wil volg, moet jy alles wat vir jou baie belangrik is, laat staan.  Stel dit tweede.  So nie, bly dan weg!  Ek moet die belangrikste van alles in jou lewe wees.  En dit is baie moeilik.  Ja, dis so moeilik soos om jou eie doodsvonnis te onderteken.  Om My te volg, moet jy maak soos iemand wat die doodsvonnis opgelê is:  Jy moet jou kruis optel en agter My aanstap.  As jy nie daarvoor kans sien nie, bly liewer weg.” Lukas 14:25-27 (DB)

Bekering

“Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.  En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;  wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ’n seën sal agterlaat — ’n spysoffer en ’n drankoffer aan die Here julle God. Joël 2:12-14 (AFR33/53)

In Handelinge 2 wou die skare mense weet wat hulle moes doen om deel te hê aan die Koninkryk van God, met ander woorde, hulle wou weet wat hulle moes doen om die Bruilof van die Seun van God by te woon.  Petrus antwoord hulle:

“Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Handelinge 2:38 (Afr. 33/53) 

Petrus het die mense geleer dat hulle tot bekering moet kom en gedoop moet word.  Bekering begin by ’n keuse.  Dit is ‘n keuse wat ons maak om ons rug op ons ou lewenswyse, die wêreld en sonde te draai en Jesus te volg op die ware Weg.  Dit is ’n keuse wat ons maak of ons WIL breek met ons lewenswyse en ons sondes, en wanneer ons die keuse maak met die regte motief in die hart, maak ons die keuse om die uitnodiging na die Bruilofsfees te onderteken of nie.  

Joël 2 sê om tot bekering te kom, beteken ons moet ons manier van lewe totaal verander en terugdraai na God.  Ons moet ware berou hê oor ons sondes en oor die mens wat ons is of was.  Dit is belangrik dat hierdie berou uit ons harte sal kom en dat ons nie net volgelinge van mense is en met die mond sê ons het berou omdat dit die “regte” ding in die oë van die wêreld of kerk is nie.  Dit help nie ons wil ons klere skeur en as op ons koppe gooi as teken dat ons berou toon nie, want dit is net van buite, maar ware berou kom uit die hart – die hart moet geskeur word.  As ons berou opreg is, sal ons uit die diepte van ons hart regtig sleg voel oor ons verlede en sal ons regtig WIL verander.  Daar sal ’n begeerte in ons hart wees om te sterf aan die self.  Daarteenoor het mense met vals berou eintlik geen begeerte om te verander nie.  Hulle wil tot bekering kom om Jesus te volg tot voordeel van hulleself en hulle eie lewe (en dalk om die ewige lewe te bekom), maar hulle is nie bereid om hulle ou lewe agter te laat en hulle hart en lewe aan God te offer nie.  Hulle onderteken die uitnodiging na die Bruilofsfees, maar sonder ware berou… As daar nie ware berou is nie, is dit ook nie ware bekering nie.  Dit is die uitnodigings wat onderteken is, maar nie gestempel word nie. 

Vrugte van bekering

As jy Mattheus 3 lees, sal jy sien Johannes sê dat ons vrugte van bekering moet dra.  Mense het na hom toe gestroom waar hulle hulle sondes bely en dan gedoop is deur hom.  Johannes vermaan die mense om hulle lewens radikaal te verander, want God se nuwe wêreld is op hande – BEKERING GAAN GEPAARD MET VERANDERING.  Daar het ook baie Fariseërs en Sadduseërs na hom gegaan om gedoop te word, maar hy het vir hulle  gesê:

“Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?  Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” Mattheus 3:7  (AFR33/53)

Johannes verduidelik aan die mense dat hulle eers tot bekering moet kom voordat hy hulle doop.  Hulle moet eers vrugte van bekering dra, met ander woorde, bekering moet in die lewe van die mens gesien kan word.  Die Fariseërs en Saduseërs het nie waarlik tot bekering gekom nie, maar wou gedoop word om veilig te speel.  Net soos in die tyd van Johannes, is dit in vandag se tyd…  Daar is mense wat uit die hart tot bekering kom en wat waaragtige sondebelydenis toon, wat regtig hulle ou lewe wil agterlaat en wat dit uit hulle hart bedoel as hulle vir God vra om hulle te verander.  Daarteenoor is daar mense wat net met die mond tot bekering kom om veilig te speel, om die ewige lewe te bekom of om nie in die hel te beland nie.  Hulle het nie ware en opregte sondebelydenis uit hulle harte nie, maar nogsteeds stroom hulle ook na die doopwater… sonder vrugte van bekering.  Hulle is nie regtig bereid om hulle ou lewe agter te laat nie en hulle gaan ook nie maklik saamwerk sodat God hulle verander nie.  Hulle wil graag die Bruilofsfees bywoon, maar om die verkeerde redes.  Gaan hulle toegelaat word by die Bruilofsfees, dus in die Koninkryk van God?  Word hulle uitnodigings gestempel?  Dit bring my by dit wat Jesus geleer het…

Jesus onderrig Nikodémus aangaande die wedergeboorte. “Daar was ’n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ’n owerste van die Jode.  Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê:  ‘Rabbi, ons weet dat U ’n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie.’  Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.’  Nikodémus sê vir Hom:  Hoe kan ’n mens as hy oud is, gebore word?  Hy kan tog nie ’n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?   Jesus antwoord:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.” Johannes 3:1-8 (AFR33/53)

Jesus leer die mense dat daar net een manier is om die Koninkryk van God binne te gaan en dit is deur wedergeboorte.  Is bekering en wedergeboorte dieselfde?  Glad nie!  Bekering begin by ’n keuse en is dan ’n proses van suiwering en heiligmaking.  Dit is ’n proses waar die Woord van God ons sondes aan ons openbaar sodat ons dit kan erken en bely aan Abba Vader sodat Hy ons daarvoor kan vergewe.  Ons moet deur die krag van Jesus die keuse maak om die sonde te laat staan en nie weer terug te keer daarheen nie.  Soos ons ons sondes agterlaat, werk Abba Vader al hoe meer in ons en dit is wat ons verander en ons in staat stel om vrugte van bekering te dra.  As daar geen verandering in ons is nie, is daar geen vrugte van bekering nie, wat beteken ons het tot vals bekering gekom.  Vals bekeerdes gaan nie omgee om hulle sondes te laat staan nie, dit kan hulle nie pla om heilig voor God te leef nie.  Hulle het die uitnodiging onderteken vir welvaart in hulle eie lewe, nie om God te behaag nie.  Hulle het geen ware berou oor hulle lewe nie en hulle weier ook om hulle sondes raak te sien en te erken.  Hulle pak altyd die skuld op iemand anders, want hulle kan kwansuis niks verkeerd doen nie.  Hulle is nie bereid om die ou, sondige, vleeslike mens af te sterf nie  Hulle is met die verkeede hartsmotief oppad na die Bruilofsfees, maar dit sal nie ongesiens verbygaan nie, want God stempel nie die uitnodigings van diegene wat geen ware berou het nie, dus sal hulle ook nie toegelaat word tot die Bruilofsfees nie.  Sonder ware berou, kan die ou, sondige vleeslike mens nie geestelik sterf nie en sonder ’n sterfte kan daar nie wedergeboorte plaasvind nie.  Sonder wedergeboorte, is die persoon verlore. 

Die pad van bekering is ’n moeilike pad om te stap en vals bekeerdes hou nie van ’n moeilike pad nie.  Dit is hier waar Abba Vader die toestand en motief van ons harte toets… was ons hartsmotief opreg toe ons die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken het of nie?  Volgens die bevinding van Abba Vader, sal ons uitnodiging gestempel word met die Gees van God… of nie.  God gaan toets of ons met die mond tot bekering gekom het, en of ons met die hart tot bekering gekom het.  Alleenlik hulle wat met die hart tot bekering gekom het, sal op God se tyd gestempel word met die Gees van God.  

Om die stempel van God op ons hart te ontvang, moet ons hart in Sy hand wees en dit beteken ons moet ons hart offer aan God.  Daar is baie mense wat beweer om bekeer te wees, maar nie bereid is om hulle lewe en harte aan God te offer nie.  Hulle wil nog hulle eie wil volg en nie hulle eie wil oorhandig in die hand van Abba Vader nie.  Vals bekeerlinge kom alleenlik met die mond tot bekering;  hulle hart is nie deel van die proses nie, en as hulle hart nie deel is van die proses nie, hoe kan daar iets in hulle geeshart gebeur?  Om jou te laat doop, is ook nie die antwoord om gestempel te word met die Gees van God nie, want daar is geen magiese werking aan die doopwater wat dit in staat stel om vir iemand die merk of die Gees van God te gee nie.  Daarom glo ek nie dat elke persoon wat met water gedoop word, die Heilige Gees ontvang nie.  Ons kan nie God en Sy werke in ’n boksie plaas nie, want God kan Sy Gees aan ’n mens skenk nog voor ons met water gedoop is, of eers ’n ruk nadat ons met water gedoop is, maar God skenk Sy Gees aan die mens op Sy tyd – wanneer Hy weet die tyd is reg vir die mens om Sy Gees te ontvang!  God het immers nie die doopwater nodig om ’n mens te vul met Sy Gees nie. Hierdeur sê ek nie dit is verkeerd om gedoop te word nie, want ek glo dat ons gedoop moet word wanneer ons die keuse gemaak het om ons ou lewe agter te laat.  Tesame met die doop, moet ons ons harte in die hand van Abba Vader plaas. 

Opgesom, dit is baie maklik vir ons om met woorde te sê ons het tot bekering gekom.  Net so is dit baie maklik vir ons om die uitnodiging na die Bruilofsfees te onderteken, maar as ons hart nie deel is van die proses nie, tel dit vir ons niks.  Ons dade sal getuig of ons hart deel daarvan is of nie…  Wat sê ons lewe?  Wat sê ons dade?  Dra ons vrugte van bekering?  Om tot bekering te kom, beteken ons het die uitnodiging na die Bruilofsfees onderteken, maar dis nie te sê die uitnodiging is gestempel met die bloed van die Lam nie.  Alleenlik die ware bekeerdes, hulle wat berou uit die hart het, wat bereid is om hulle ou lewe agter te laat en hulle harte aan God te offer, se harte sal gestempel word met die merk van God.  Hulle sal welkom wees by die Bruilofsfees.  Ware bekering loop hand aan hand met ’n terugblik op die mens wat ons is;  om ons foute, sonde en tekortkominge te kan raaksien en neer te val voor die voete van Abba Vader… om ons sondes aan Hom te bely en Hom te smeek vir vergifnis.  Die mens kan tot vals bekering ook kom deur met die mond te getuig om in Jesus te glo, maar ware bekering gaan altyd gepaard met ’n begeerte om te verander en om God te behaag.  Vals bekeerdes sien nie die kwaad in hulleself raak nie en het nie ’n begeerte om te verander nie.  Ons moet ook net altyd onthou dat ons nie onsself kan verander nie;  alleenlik God kan ons van binne af verander wanneer  ons bereid is om ons hart en lewe in Sy wonderbare hande te plaas.  Diegene wat nie bereid is om hulle totale lewe in die hand van God te plaas nie, is vals volgelinge… 

“…Gee julle hele lewe aan Hom.  Julle moet lewende offers in God se Hand wees.  ’n Lewe wat voltyd afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan.  Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie.  Nee, laat God julle van binne af nuutmaak.  Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag.  Dan sal julle ook weet wat Sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee.”  Romeine 12:1-2: (DB)

Uitnodiging na die Bruilofsfees

Hoofstuk 1

“Die koninkryk van die hemele is soos ’n koning wat ’n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie.  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap:  Sê vir die genooides:  ‘Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed.  Kom na die bruilof.’  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ’n ander na sy handelsaak.  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak.  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte:  ‘Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.’  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword.  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ’n builofskleed aan het nie.  En hy sê vir hom:  ‘Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan?’  En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars:  ‘Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.  Want baie is geroep, maar min is uitverkies.”    Mattheus 22:2-14 (DB)

Net soos die koning ’n uitnodiging stuur na die mense om hulle te nooi na die bruilof van y seun, net so nooi God elkeen van ons ook uit om deel te wees van die Bruilof van Sy Seun.  God roep elkeen van ons om saam met Hom aan die tafel te kom sit en fees te vier saam met Hom.  God rig alreeds uitnodigings aan elkeen van ons en Hy doen dit op verskeie maniere – soms laat gebeur Hy slegte goed in ons lewens wat ons op ons knieë dwing en besef God roep ons;  soms stuur Hy iemand na ons met ‘n Woord van Hom af, en soms hoor jy sommer net Sy roepstem hier diep in jou hart, maar een ding is verseker:  ’n Mens weet en voel duidelik as Abba Vader jou inroep na die Feesmaal… en dan is die bal in jou hande en moet jy die keuse maak of jy die Bruilof van die Seun van God gaan bywoon of nie…  Is daar dalk nog te veel dinge van die lewe wat jy eers wil geniet voordat jy na die Bruilofsfees gaan?  Die ware Bruilofsfees waarheen Abba Vader ons nooi, sal wel eers werklik geskied met die voleinding van die wêreld, maar dan moes ons geestelik al by die Bruilofsfees opgedaag het.  Ons moet nou al gereed maak vir die Fees, net soos die tien maagde in Mattheus 25.  Vyf van hulle het in gereedheid gewag vir die bruidegom met hulle lampies vol olie, maar vyf onverstandige maagde het geen olie in hulle lampies oorgehad nie.  Hulle moes  loop om olie te gaan haal en in daardie tyd het hulle die koms van die bruidegom gemis.  Hulle het te laat by die bruilofsfees opgedaag en aan die deur geklop, maar die deurwagter het hulle nie geken nie.  Is jy gereed vir die Bruilofsfees?

JY HET ’N KEUSE!

Daar is mense wat die keuse prontuit en maklik maak om nie die Bruilof by te woon nie, maar wat eerder wil aangaan met die dinge in hul eie lewe en die wêreld.  Hulle steur hul glad nie aan die uitnodiging van God nie en dink nie eers daaraan om die uitnodiging te onderteken nie.  Jesaja 65:12 van The Message sê dit presies:

“When I invited you, you ignored Me! When I spoke to you, you brushed Me off.  You did the very things I exposed as evil, YOU CHOSE  what I hate!Isaiah 65:12 (MSG)

  Die mens het ’n keuse!  Hierdie mense kies om aan te gaan met hulle wêreldse lewe en om nie die wil van God te leef nie.  Hulle uitnodigings word nie onderteken nie, dus word dit ook nie gestempel met die seël van God nie.  Hierdie ongetekende en ongestempelde papiere word op een hoop geplaas om weggegooi te word. 

Dan is daar nog ’n stapel papiere wat deur mense onderteken is, maar tot my verbasing word hierdie dokumente ook nie gestempel met die seël van God nie.  Die dokument word ondersoek en sonder om dit te stempel, word die dokument saam met ander ongestempeldes op ‘n hoop geplaas.  Hulle het die uitnodiging na die Bruilof onderteken, maar ontvang nie die stempel van God nie.  Ek verstaan nie…  en dan verduidelik Abba Vader dat Hy die motief van elke mens se hart ken.  Hierdie hoop uitnodigings is onderteken deur mense wat met ’n sekere motief in die agterkop die uitnodiging aanvaar het –  hulle dink dalk die Fees kan vir hulle baie voordele inhou;  hulle dink dat hulle ’n lewe van seën sal hê wanneer hulle die uitnodiging onderteken, dat dit met hulle goed sal gaan… en met hierdie vals motief in die agterkop, onderteken hulle die uitnodiging.  Hulle ondersoek en lees nie die uitnodiging noukeurig deur nie, maar onderteken dit haastig sodat hulle kan aangaan met hulle wêreldse genietinge.  Hulle noem hulleself Christene;  hulle sê hulle is bekeerd en weergebore;  hulle glo hulle is gered, maar nogsteeds is hulle vasgevang in die wêreld en geniet hulle dit om deel van die wêreld en sy dinge te wees.  

Die mens kan dalk die res van die mensdom bluf, maar niemand kan vir God bluf nie.  Hy ken elke mens se hart en Hy weet presies hoekom elke mens die uitnodiging onderteken.  God weet wie die mense is wat nog nie met hulle volle hart Sy wil volg nie omdat die wêreldse lewe vir hulle nog te lekker is.  Hulle wil met een voet by die Fees en die ander voet in die wêreld staan.  Hulle aanvaar nie die uitnodiging na die Bruilof uit liefde vir Jesus nie, maar om persoonlike welvaart;  alles draai weereens om die self… 

Dan is daar nog ’n groep uitnodigings wat opmekaar geplaas word en hierdie uitnodigings is onderteken, sowel as gestempel.  Hierdie mense aanvaar die uitnodiging na die Bruilof van God se Seun, nie uit ’n oogpunt van persoonlike welvaart nie, maar uit diepe respek en liefde vir Jesus Christus.  Hulle maak die keuse om Jesus met alles in hulle te volg en om Sy voorbeeld te volg.  Omdat Abba Vader weet hierdie mense se harte is opreg in hulle keuse sonder enige bymotiewe om die lewe vir hulleself lekkerder te maak, word hulle uitnodigings op ’n sekere tyd gestempel met die bloed van die Lam.  

“…in wie julle ook, nadat julle die Woord van die Waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte…” Efesiërs 1:13  (AFR33/53)

Psalm 25:7 in The Message sê dit so mooi:  

“…mark me with your sign of love…” Psalm 27:7 (MSG) 

Is ek en jy bereid om ons harte en ons lewens aan God te offer?  Want dit is wat ons doen wanneer ons die uitnodiging onderteken met ’n opregte hart;  dan is ons waarlik bereid om ons totale lewe en hart in die hand van God te plaas en om God toe te laat om Sy wil te laat geskied in ons lewens.  Diegene wat die uitnodiging onderteken met vals motiewe, sal nie bereid wees om hulle harte en lewens te oorhandig in die hande van Abba Vader nie.  Hulle wil gered wees, maar op hulle eie terme.  

Waar pas ek en jy in hierdie prentjie in?  Het jy al die keuse gemaak om die Bruilof van die Seun van God by te woon?  Het jy al jou uitnodiging onderteken?  As jy het, wat was jou rede of die motief van jou hart toe jy die uitnodiging onderteken het?  Ek dink elkeen van ons kan in afsondering voor die voete van Abba Vader hierdie vrae vir onsself gaan uitwerk…

Opgesom, nie almal se uitnodigings word gestempel met die Gees van God nie, alleenlik diegene wat waarlik uit die hart tot bekering gekom het.  Dan verstaan ’n mens die Skrif beter wat sê:

“Want baie is geroep, maar min is uitverkies.” Mattheus 22:14 (DB)

Daar is baie “Christene” wat baie godsdienstig is wat die uitnodiging onderteken het, maar dit is nie deur God verseël nie, want God weet wat die motief van elkeen se hart is, Hy weet wie waarlik en opreg tot bekering gekom het en wie nie…