God-gewortelde boom

Aan die begin van my leringe saam met Abba Vader, het ek op ’n dag beleef ek staan langs Jesus op die seesand. Hy het afgebuk en met Sy vinger ’n groot hart op die seesand rondom ons getrek. Ek het styf teen Hom gestaan in die middel van die hart en Hy het aan my verduidelik dat ons altyd so na as moontlik aan Hom moet leef – binne-in die hart van God. Ons moet nooit ’n hunkering kry om buite die hart te funksioneer nie. Jesus het weer afgebuk om nog iets op die sand te skryf en hierdie keer het Hy die volgende woorde onder mekaar geskryf:

Vrede Vreugde Vriendelikheid Sagmoedigheid Geduld LIEFDE

En Jesus het gesê:

“Die belangrikste is LIEFDE!”

Jesus het verduidelik dat ons altyd binne-in die hart van God moet leef. Die hart simboliseer liefde, want God is LIEFDE! Wanneer ons in Liefde staan, staan ons so styf teen Jesus dat ons Sy hartklop kan hoor en sal ons die eienskappe wat Jesus op die seesand neergeskryf het, deur Hom begin ontwikkel en in staat wees om dit te begin leef en uitdeel. As ons nie binne- in die hart van God genestel is nie, kan ons nie hierdie eienskappe ontwikkel nie. Ons het nodig om in die hart van God gevestig te wees.

God is Liefde en ons moet binne-in God bly, want dan bly ons binne-in Liefde, binne-in die hart van God. Wanneer ons binne-in Liefde bly, kan die Goddelike eienskappe of vrugte wat Jesus binne-in die hart geskryf het, in en deur ons begin ontwikkel, maar die “voorwaarde” is dat ons IN Liefde, dus IN God moet bly! Ons moenie God probeer “afbring” na ons toe nie; inteendeel, dit is ons wat na God toe moet groei. Abba Vader het vir my 1 Johannes 4 gegee om te gaan lees; kyk hoe mooi is vers 16:

“God is LIEFDE, en hy wat in die LIEFDE bly, bly in God en God in hom.”

God-gewortelde boom

Psalm 1 (Afr. 33/53) “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voerhy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.”

Abba Vader wys my die volgende onder gebed: Op die seesand sien ek ’n groot, kloppende hart en om die hart staan ’n aantal bome, maar pleks dat die wortels van die bome in die sand ingroei, groei die wortels direk na die hart. Elke boom is direk gekonnekteer aan die hart en die konnektasies is nie onder die grond soos gewone wortels nie, maar dit is duidelik sigbaar bo die grond. Ek sien duidelik die are waardeur die bloed vanaf die lewende hart na die bome pomp. Terwyl Abba Vader dit vir my wys, verduidelik Hy dat dit is hoe Sy kinders as bome gewortel moet wees in Hom. Met hierdie beeld en verduideliking, gee Abba Vader vir my Efesiërs 3 om te gaan lees:

Ephesians 3:17 (Amplified) “May Christ through your faith dwell in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love…”

Ons kan net op een van twee plekke gewortel wees – óf ons is gewortel in verskillende plekke in die sand van die duistere wêreld, óf ons is gewortel in die hart van God. ’n Boom wat gewortel is in die sand van die wêreld, is nie stewig geanker nie, want hy groei ’n bywortelstelsel en nie ’n stewige penwortel wat hom vastigheid gee nie. Die wêreld se grond is nie lewensvatbaar nie; dit is dooie grond wat geen ewigheidswaarde vir die bome inhou nie.

Jeremia 17:5-6 (The Message) “Cursed is the strong one who depends on mere humans, who thinks he can make it on muscle alone and sets God aside as dead weight. He’s like tumbleweed on the prairie, out of touch with the good earth. He lives rootless and aimless in a land where nothing grows.”

Hierdie Skrif sê duidelik dat mense wat in die sand van die wêreld gewortel is, vervloek is. Hulle vertrou die wêreld en sy mense vir liefde, sekuriteit en veiligheid… wat dit nooit aan hulle kan bied nie. Hulle wortels groei in die sand van die wêreld agter liefde, aanvaarding, erkenning, rykdom, eer, aansien en al hierdie goed wat die wêreld ’n mens kwansuis kan bied, maar dit kan nooit in die mens se geestelike behoeftes voorsien nie. Dit is alles van korte duur, ’n gejaag na wind en het geen betekenis nie; dus is hierdie bome onstandvastig met ’n swak, oppervlakkige wortelstelsel. Hierdie bome moet tot die besef kom dat die wêreld hulle niks kan bied wat ewigheidswaarde het nie, hulle moet die keuse maak om die self oor te gee aan God, sodat hulle ontwortel kan word uit die wêreld en naby die hart van God geplant kan word waar hulle wortels na die hart van God kan groei. Dit is die enigste manier hoe ons een kan word met God.

Galasiërs 6:7 (Die Boodskap) “God laat nie met Hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van Hom ontvang.”

Ons almal was eers verlore en ons almal het eers na geluk gesoek in die wêreld en sy dinge. Ons almal is eers gewortel in die sand van die wêreld. Genadiglik roep Abba Vader elkeen van Sy kinders op ’n bepaalde tyd om sy rug op die wêreld te draai en sy wortels uit te stoot in die rigting van die hart van God. Dit is die begeerte van Abba Vader dat al Sy kinders in Sy hart gewortel sal wees, maar waar begin ons? Hoe raak ons gewortel in die hart van Abba Vader? Alles begin by die Woord van God, ons moet eers in die Woord van God gewortel raak…

“With my roots deep in you
I’ll grow the branch that bares the fruit…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s