2. Ware worship VS vals worship

“God is Gees;  en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.”                   Johannes 4:24 (AFR33/53)

In die vorige saadjie het ek begin vertel oor wat dit waarlik beteken om Abba Vader te worship.  Dit is Abba Vader se hart dat ons Hom sal worship soos die natuur dit doen… deur ons lewe en nie deur woorde nie;  nie deur die liggaam of siel nie, maar deur die Gees.  Mooi woorde uit die mond beteken nie baie nie, God soek nie mooi woorde uit ons monde soos mense wat kliphard op strate uitskree:  “Halleluja!  Prys die Here!” nie, want dit kom nie uit die hart nie en dit wat nie uit die hart uit kom nie, is vals.  

“Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.”

Jesaja 42:2 (AFR33/53)

“He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades.”

Isaiah 42:2 (MSG)

Hoe moet dit Abba Vader nie grief wanneer Hy die skynheilige lofprysingswoorde uit mense se monde hoor wat dit net doen om gesien te word deur die wêreld as ’n wonderlike Christen nie.  Lofprysingswoorde wat uit die mond kom, kom uit die liggaam wat daarop wys dat die geeeshart nog in dormansie is, dus uiter hierdie mense nie die woorde as ware lof aan God nie, maar om eer en heerlikheid vir hulleself te verwerf.  Dormante geeshart-mense gaan so ver as om die Naam van God te misbruik om vir hulleself roem te verwek, sodat hulle kan goed voel oor hulleself…solank die wêreld hulle op die skouer klop en bestempel as ’n baie goeie Christen, ontvang hulle die eer vir hulleself en kan hulle aanleef soos hulle wil.

 “These people make a big show of saying the right thing, but their heart isn’t in it.  They act like they’re worshipping me, but they don’t mean it.  They just use me as a cover for teaching whatever suits their fancy.” 

Matthew 15:9 (MSG)

Ek het met ’n pastoor te doen gehad wat op straat die Naam van God geprys het, so almal het gedink die persoon is ’n wonderlike Godsmens.  Hy/sy het die mense om hom/haar geflous met woorde net om agter toe deure kinders seksueel te molesteer en homoseksuele verhoudings aan te knoop.  En toe die skandale oopgevlek word, het die publiek vinnig gesê:  “Dit kan nie wees nie, want hy/sy is dan so ’n groot Christen.”  Mense, wees versigtig om nie met vals woorde om die bos gelei te word nie.  Die mens wat God loof en prys uit die mond, kan dalk die wêreld flous, maar nie vir God nie, want God alleen weet of woorde uit die hart of uit die mond kom.  Woorde wat uit die mond kom, is suiwer godsdiens wat geen betekenis het nie.  Enige aanbiddingsmetode wat geskied uit die liggaam of siel van die mens, is godsdiens en is vals.  Ons kan nie vir God deur ons liggaam of siel dien nie, ons kan Hom alleenlik uit ons hart dien, loof en prys.  Ons kan nie met mooi woorde vir Abba Vader dankie sê nie, want dan nader ons tot God net met die mond en lippe…

“En die Here het gesê:  ‘Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en My eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My ’n aangeleerde mensegebod is…”

Jesaja 29:13 (AFR33/53)

Alleenlik wanneer ons geesharte uit die slaap ontwaak het en Jesus leef in en deur ons, is ons in staat om God te worship vanuit die hart soos God dit wil hê, so alleenlik wanneer Jesus deur ons leef, kan ons God worship soos die natuur – deur te blom.  Dit is wanneer ons vrug dra!  Om Goddelike vrugte te dra, gaan gepaard met gehoorsaamheid aan God en liefde vir God.  Geen mens kan God LIEFHê sonder die Lewe van God, Jesus, binne hom nie.  Geen mens kan God GEHOORSAAM sonder die Lewe van God, Jesus, binne hom nie.  Geen mens kan Goddelike VRUGTE DRA sonder die Lewe van God, Jesus, binne hom nie. Geen mens kan blom sonder Jesus binne hom nie, so geen mens kan God waarlik worship sonder Jesus binne hom nie.  Om Jesus binne ons te hê, beteken ons geesharte moes al uit dormansie ontwaak het.  Wanneer Jesus in en deur ons leef, is dit Hy wat gehoorsaam is aan God deur ons, dit is Jesus wat God liefhet deur ons, dit is Jesus in en deur ons wat Goddelike vrugte dra.  Dit is Jesus wat in en deur ons blom!  Met ander woorde, die mens met ’n dormante geeshart, wie se liggaam en siel in beheer van sake is, kan God nooit gehoorsaam nie, kan nie Goddelike vrugte dra nie en kan God nie waarlik liefhê nie.  So die mens wie se geehart in dormanisie is, sal God loof, prys en worship uit die liggaam en siel, maar hy kan nie God uit die Gees worship en aanbid nie, want sy gees is nog in dormansie en dit beteken Jesus leef nie in deur hom nie.  Hy sal dus God worship met die mond en dit is nie ware worship nie.  Dit is van geen betekenis nie.

Ons moet altyd onthou…  Ons moet God worship soos die natuur dit doen en hoe doen dit natuur dit?  Deur in gehoorsaamheid te blom op die regte tyd.  So ons moet ook uit gehoorsaamheid en liefde vir Abba Vader op die regte tyd blom en dit is hierdie blom-proses van die mens wat God worship!  Nie woorde nie!  Geen mens kan blom sonder die Lewe van God, Jesus, binne hom nie.  Abba Vader noem hierdie vals lofprysing BRABBERTAAL!  Maak hierdie asseblief vas in julle harte:  Alleenlik wanneer Jesus in en deur ons leef, kan ons God liefhê, kan ons God gehoorsaam en kan ons ons eie wil voor die voete van God neerlê en Goddelike vrugte dra.  Dit is Jesus wat dit in en deur ons doen!  Nooit die mens self nie!  Net soos ’n blom ’n heerlike reuk afgee, net so sal ons ook in ons blomtyd ’n aangename reuk versprei wat die Naam van God verheerlik. 

“I pray that your love will keep on growing because of your knowledge and insight.  That way you will be able to determine what is best and be pure and blameless until the day of Christ.  Jesus Christ will fill your lives with everything that God’s approval produces.  YOUR LIVES WILL THEN BRING GLORY AND PRAISE TO GOD.”  

Philipians 1:9-11 (MSG)

         

2 thoughts on “2. Ware worship VS vals worship”

  1. Jy stel dit baie goed. Aanbidding is ‘n leef wyse, nie ‘n uitbasuin ding nie. Ons Pastoor is baie wys en sê altyd: Soek jy God se hand of Sy Hart?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s