Laslappies kombershart van God

Onder gebed wys Abba Vader vir my ’n groot hart wat bestaan uit klomp verskillende kleure blokkies wat aanmekaar vasgestik is. Elke blokkie is baie kleurvol en helder en ek kan duidelik die stiksel tussen die blokkies sien, dit lyk vir my soos ‘n laslappieskombers. Abba Vader sê hierdie hart simboliseer Sy hart vir Sy kinders. Elke gekleurde blokkie is ’n stukkie grond wat behoort aan ‘n sekere kind van Hom. Elkeen het sy eie spesiale plekkie in God se hart waar Hy kan wortelskiet, en daardie stukkie grond in God se hart word bewaak deur die Bewaarder totdat die besitter van die grond sy stukkie hartsgrond vind en wortelskiet daarin. Een persoon kan nie ‘n ander een se stukkie grond oorneem nie, so ’n ander kan nie wortelskiet in jou stukkie grond nie en net so kan jy nie in ‘n ander een se blokkie grond wortelskiet nie. Die rede daarvoor is omdat God elke een se stukkie grond op ’n spesifieke manier voorberei het.

Nog voor ons die aarde bewoon het, het God alreeds jou spesifieke stukkie grond gekies en jou Goddelike gawes daarin versteek. Elke kind van God is vir Hom uniek en spesiaal, en daarom het elkeen ander gawes en doelstellings van God ontvang. Daarom help dit ons niks om graag soos iemand anders te probeer wees of om die werk te doen wat ’n ander doen nie, want God het elkeen uniek aanmekaar geweef en vir elkeen Sy eie, unieke Goddelike DNA gegee. Alles wat God oor jou lewe besluit en beplan het, is opgeskryf in jou lewensboek wat God oor jou geskryf het (nog voor jou geboorte) en dit is ons elkeen se verantwoordelikheid om so na aan God te leef en Sy wil uit te leef wat Hy lank reeds beplan het. Dit lê soos ’n skat in jou blokkie grond en wag om gevind te word…

Hoe vind ons hierdie skat?

Deur vorige saadjies, het ek vertel hoe ons simbolies bome is wat gewortel moet wees in die hart van God. Daar is net een van 2 plekke waar ons gewortel kan wees: OF in die wêreld waar ons gevoed word deur die wêreld en sy genietinge en waar ons vrugte van die vlees gaan dra:

Gal 5:19-21: “Die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenehid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

OF ons is gewortel in die hart van God waar God deur ons vrugte van die Gees gaan dra:

Gal 5:22: “liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” Sonder God is dit onmoontlik vir ons om vrugte van die Gees te dra.

1 Joh 2:15-16: “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.”

Om hierdie skat in ons hartsgrond te vind, beteken ons moet eers as boom ontwortel word uit die wêreld en as ’n nuwe saadjie deur God geplant word in jou eie spesiaal uitgekiesde vrugbare stukkie grond in die hart van God. Abba Vader het daardie stukkie grond vir jou vrugbaar gemaak! Dit is nie altyd lekker om ontwortel te word uit die wêreld nie, want ons wortels kry met tye seer. In die wêreld was sommige bome beskerm teen die hitte van die son, maar nou gaan jy in volson staan, want jy gaan staan in die Lig van God. Vir baie bome is dit ’n probleem, want jy word ontbloot! Maar dis die beste ding wat met ons kan gebeur, alhoewel dit nie aan die begin so voel nie. Hou net uit! Hou moed! Die beste kom!
Wanneer jy begin ontkiem en jou wortels deur die sagte grond van God begin groei, begin jy soveel meer ontdek… soveel wat die wêreld nie aan jou kon bied nie. Die wêreld kan nie aan jou vrede gee nie, jy kan nie hierdie soort liefde in die wêreld vind nie en in God se hartsgrond word jy net die beste voeding gegee.

Dan is daar ook ’n skatkis in jou stukkie grond versteek met kosbaarhede in. Dit laat my dink aan die Ark van God en daar is 3 goed in die Ark: Die bloeiende amandelstok, die Manna en die 10 Gebooie. Hierdie 3 goed is ook in elkeen se skatkis, maar nogsteeds verskil dit van mekaar. Nie elkeen se stok is ’n amandelstok soos Aaron s’n nie, want elke kind van God word gesimboliseer as ’n ander tipe boom, maar die belangrikheid van die stok is dat dit moet bloei en vrug dra, en alleenlik IN God, sal jou stok bloei en vrug dra. Die Manna in die skatkis is dit wat God jou mee voed om vir jou krag te gee om Sy wil te doen. Hierdie Manna versterk jou en elkeen ontvang hierdie Manna op ’n ander manier. Die 10 Gebooie laat my dadelik aan 1 Joh 2:3-4 dink wat daarop neerkom dat wanneer jy in God gewortel is, sal jy God se gebooie nakom, maar as jy in wêreld gewortel is, gaan jy jou nie steur aan die gebooie nie:

”Hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom – en sy gebooie nie bewaar nie – is ’n leuenaar en in Hom is die Waarheid nie”

God het ook oor elkeen se grond unieke Woord gespreek. Dit is Woord wat Hy in jou lewe ingespreek het en wat jy eers vind wanneer jy gewortel is in Hom. Nie elkeen ontvang dieselfde Woord van God af nie…elkeen kry ’n unieke Woord! Hierdie Woord wat God gespreek het oor jou lewe is soos verborge Manna. Nie jy of enigeen gaan weet wat dit is nie. God het dit oor jou stukkie grond gespreek toe Hy jou Goddelike DNA verweef het. Hierdie Woord werk saam met jou Goddelike DNA en gaan eers in werking tree in jou lewe wanneer jy begin leef volgens jou Goddelike DNA. Dan werk hierdie wonderlike Woord van God en jou DNA saam binne jou om jou ’n nuwe doel op aarde te gee. Jy sal die wêreld en die doel van die lewe heel anders begin verstaan en insien. Jy gaan besef jy is nie op aarde vir die genietinge daarvan nie, maar jy gaan die erns daarvan insien om God se Koninkryk te bou! Jy gaan ’n skoon vessel vir God begin raak en Hy gaan jou gebruik op die gebied wat Hy lank reeds beplan het.

Mag jy jou stukkie grond in die hart van Abba Vader vind en groei tot jou volle potensiaal.

EPHESIANS 3

14 For this reason [grasping the greatness of this plan by which Jews and Gentiles are joined together in Christ] I bow my knees [in reverence] before the Father [of our Lord Jesus Christ], 15 from whom every family in heaven and on earth [a]derives its name [God—the first and ultimate Father]. 16 May He grant you out of the riches of His glory, to be strengthened and spiritually energized with power through His Spirit in your inner self, [indwelling your innermost being and personality], 17 so that Christ may dwell in your hearts through your faith. And may you, having been [deeply] rooted and [securely] grounded in love, 18 be fully capable of comprehending with all the saints (God’s people) the width and length and height and depth of His love [fully experiencing that amazing, endless love]; 19 and [that you may come] to know [practically, through personal experience] the love of Christ which far surpasses [mere] knowledge [without experience], that you may be filled up [throughout your being] to all the fullness of God [so that you may have the richest experience of God’s presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself].
20 Now to Him who is able to [carry out His purpose and] do superabundantly more than all that we dare ask or think [infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams], according to His power that is at work within us, 21 to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s