Veg met die Swaard van Waarheid

IMG_1159

“Sekere mense het ingeglip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, godddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God en onse Here Jesus Christus verloën.”
Judas vers 4

Onder gebed wys Abba Vader my ’n plek wat lyk soos ’n woestyn. ’n Helder lig wat vanuit ’n sekere plek skyn, trek my aandag en instinktief weet ek dis net die Woord van God wat so ‘n helder lig kan skyn. Ek stap in die rigting van die Lig, maar soos ek nader kom, sien ek die Lig van die Woord is toegegroei deur aaklige, groot kaktusse met baie lang dorings. Die mense sukkel om deur hierdie kaktusse te breek na die Lig, met ander woorde, hierdie kaktusse is hier geplant om die mens te weerhou van die Lig en die Waarheid. Hierdie kaktusse in niks anders as dwaalleringe nie… en mense raak so maklik vasgevang in dwaalleringe dat hulle naïef die leuens glo waarmee hulle gebreinspoel word, en hulle dan die Waarheid teëstaan. Jy glo óf die Waarheid óf die leuens van Satan. Waarheid is weining te vinde in geboue met torings waar die ‘crowds’ saamkom, want Waarheid is te vinde by die alleen-heersende Waarheid-besitter. Om terug te kom na die kaktusse… hierdie kaktusse moet afgekap word sodat die mens weer by die Waarheid kan uitkom en die enigste manier hoe dit gedoen kan word, is deur die Swaard van die Woord. Ons moet opstaan en veg vir die Waarheid, ons moet die leuens teëstaan en dit ‘expose’. Die boek van Judas handel oor vals mense wat hierdie kaktusse plant en die wêreld aan die brand steek met hulle vals leringe…

“Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om KRAGTIG TE STRY VIR DIE GELOOF WAT EENMAAL AAN DIE HEILIGES OORGELEWER IS.” Judas 2

Die kaktusse moet afgekap word met die Swaard van Waarheid, maar hoeveel mense is daar vandag wat die Waarheid by God ontvang as Manna, wat dan die keuse maak om op te staan teen die wêreldse instellings en hulle leuens aan die lig te lê? Nie so baie nie, want hulle weet hulle gaan erge teëstand kry, asook verwerp word deur vriende en familie. Niemand hou van verwerping nie, maar ‘n mens kom op ‘n punt waar dit net nie meer vir ‘n mens saakmaak nie. Verwerping deur die wêreld beteken aanvaarding by God.

Een van die dwaalleringe handel juis oor oorlogvoering… hoe ons moet opstaan teen Satan en hom beveg sodat hy ons en ons belange moet uitlos… so wie of wat is nou die sentrale punt waarom alles wentel wanneer die mens Satan probeer veg? Beslis nie die Lig van die Waarheid nie… nee, die mens plaas homself en sy eie belange in die senter en daarom beveg hy Satan. Hierdie mens veg verseker nie vir die Waarheid nie, maar vir homself en sy eie ego… God gee nie aan ons die Swaard om Satan te beveg nie, maar om te veg vir die Waarheid. Kyk die duidelike bevestiging in 2 Korintiërs 10:3-5:

“Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word TEEN DIE KENNIS VAN GOD, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus…” 2 Kor 10:3-5 (Afr33)

God gee aan ons die wapens om vestings neer te werp en hierdie vestings is die kaktusse, wat dwaalleringe is. God gee nie aan ons geestelike wapens om die geestelike realm rondom ons gunstig te veg sodat ons ’n beter lewe moet lei nie. Hy gee aan ons wapens sodat Hy deur ons kan werk, en alles wat in die pad van die Waarheid staan, te vernietig… soos die kaktusse. Ons moet net baie mooi besef dat dit nie die mens self is wat die skanse, oftewel kaktusse, kan vernietig nie; dit is alleenlik die Gees van God in en deur ons en hoe kry ons die Gees van God? Beslis nie dat iemand oor jou bid en jou vul met ‘n heilige gees nie, want alleenlik God kan Sy Gees laat lewe binne ‘n mens wanneer Hy weet die mens is gereed daarvoor. Die mens moet eers een word met die Waarheid, wat ook die Lig en die Swaard is, wat alleenlik kan gebeur in afsondering voor die voete van Abba Vader.

Die naïewe, blinde mensdom, wat gebreinspoel is deur dwaalleringe en soos robotte die crowd volg, veg vir die leuens wat hulle glo… hulle veg om die kaktusse staande te hou. Hulle probeer die kaktusse beskerm met Skrif uit die Woord, maar wie het die Skrifte aan hulle geïnterpreteer? Niemand anders as die bose heerser van die wêreld wie se ‘purpose’ is om die mens te breinspoel met leuens. Ergste van alles is dat hy die Naam van God en die Woord van God gebruik om dit te doen. Daarom is dit so belangrik dat die Skrif vir jou in afsondering deur Abba Vader geïnterpreteer moet word en nie deur die wêreld nie. Dis die enigste manier hoe jy een word met die Waarheid. Vat byvoorbeeld die saadjies oor die misbruik van God se genade… satan vat die genade van God en skep dit in iets wat die mens kan gebruik om homself te behaag… om die mens aan te help om te leef soos hy wil, want God het mos vir hom genoeg genade… totdat God se geduld gaan opraak… Wat dan? Hou op om God te tart! Gaan jy staande kan bly as Sy geduld opraak en Sy toorn ontvlam? Is jy standvastig in die ware geloof… in Waarheid? Of verloën jy God?

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, STANDVASTIG IN DIE GELOOF, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.”
1 Petrus 5:8,9

Mense verloën God deur die Waarheid te verwerp of te verdraai en daardeur bring hulle verderf oor hulleself.

“Daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word.”

Kom in afsondering sodat Abba Vader aan jou die leuens kan uitwys waarmee jy gebombardeer en gebreinspoel is… laat Hom toe om Homself aan jou te openbaar. Gee jou gedagtes aan Hom sodat Hy dit kan wysig na Sy wil, sodat Hy Sy gedagtes binne jou kan plaas sodat jy een word met die Waarheid. Want dit is hoekom God soveel geduld en genade vir ons het… nie sodat ons kan leef soos ons wil met die gedagte dat ons alreeds vergewe is nie, maar om ons aan te help na afsondering waar Hy met jou kan begin werk en jou lei op die pad van ware bekering en wedergbeoorte. DIT is hoekom God vir ons genade het! Moenie Sy genade misbruik deur te leef soos jy wil en op so manier die kaktusse beskerm nie, want die grootste aantal Christene glo die leuen dat die genade van God hulle sal red, al doen hulle ook wat! Hulle beproef God se geduld deur vas te klou aan die kaktusse, pleks daarvan om in afsondering die Waarheid te ontvang wat ook die Swaard is om die aktusse te vernietig. Watter persoon is ek en jy? Die een wat die kaktusse probeer beskerm sodat ons ‘n lekker lewe kan hê en doen wat ons wil? Of die persoon wat sy rug op die wêreld en sy leuens draai en die Waarheid by Abba Vader ontvang sodat jy ‘n Swaard in jou hand kan hê om die kaktusse te vernieting.

“Word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte!”
Efesiërs 6:10

Skrifte wat jy kan lees oor die vals werkers wat mense met bogpraatjies indoktrineer, is onder andere Judas, 2 Petrus 2, 1 Timoteus 4, 2 Timoteus 3.

One thought on “Veg met die Swaard van Waarheid”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s