Toets jy God se geduld?

4 Or do you have no regard for the wealth of His kindness and tolerance and patience [in withholding His wrath]? Are you [actually] unaware or ignorant [of the fact] that God’s kindness leads you to repentance [that is, to change your inner self, your old way of thinking—seek His purpose for your life]? 5 But because of your callous stubbornness and unrepentant heart you are [deliberately] storing up wrath for yourself on the day of wrath when God’s righteous judgment will be revealed. Romans 2:4,5 (AMP) 

Hierdie is sommer ’n vinnige kort saadjie, maar soms het “kort en kragtig” nodig om te luister of te reageer…

God is baie geduldig met ons, maar meeste Christene vat dit “for granted” en hulle sien hulleself as spesiaal om God se kinders te wees omdat hulle deel is van die ‘crowd’.  Hoekom is God so geduldig met die mens?  Want dit is Sy hartsbegeerte dat jy jou hand in Syne sal plaas en die weg sal volg wat Hy vir jou uitgelê het… sodat jy SY wil sal aanvaar.  Hy is geduldig met jou omdat Hy jou graag wil lei tot WARE bekering en WARE wedergeboorte… “to change your inner self, your old way of thinking – seek His purpose for your life”)…. sodat die mens besef dat hierdie vals bekering en vals wedergeboorte maar net nog ’n “trick” van die wêreld en die vyand is om jou te laat glo dat jy gered is… en omdat jy glo jy is gered en verlos omdat jy godsdienstig is vat jy die goedheid en geduld van God totaal en al “for granted”.

Mense besef nie in watse groot gevaar hulle hulself bevind nie.  Godsdiens maak jou geestelike ore toe, mens!!! Godsdiens pak laag vir laag klippe om jou hart.  God is geduldig met Sy kinders wat in godsdiens vasgevang is, maar vir hoe lank gaan Hy nog geduldig wees?  Hy is geduldig met die hoop dat dit jou sal lei om jou hand in Syne te plaas… maar dit gaan beteken jy moet hand en jou diens uit godsdiens onttrek, want al jou goeie godsdienstige werke beteken niks in God se oë nie. Dis nie die ‘purpose’ wat Hy in jou hart geplaas het nie, dis n ‘purpose’ wat jy vir jouself beplan het en besig is om uit te speel in die wêreld.  Hoe lank nog gaan God geduldig wees daarmee voordat Hy Sy hand terugtrek wat Hy uithou na jou toe?  En hoe sit jy jou hand in Syne?  Daar is net een manier en dit is deur in afsondering in te beweeg vir n tyd… dalk vir n tyd en ’n halwe tyd.  Om die ware Abba Vader te leer ken, moet jy vas (jou onttrek) van godsdiens, rituele en reëls.  Ons almal was op n tyd vasgevang in godsdiens, maar wanneer God jou op die naam roep en jy jou ore toedruk vir Hom omdat jy onbewustelik weet dat jy meer deel van die crowd gaan wees nie, gaan God se geduld dalk in toorn ontvlam.  Hoekom wil julle luister na leuens in ’n gebou of ’n tent as julle die Waarheid kan leer by die Een wat die Waarheid besit?  Hy wat jou so graag wil vul met Sy Waarheid wat Manna is… jy wil nie, want jy gaan jou sitplek in die crowd verloor, maar solank as wat jou sitplek geboek is in die sirkus, is jou plek by die voete van die alleen Waarheid-besitter nie geboek nie. Dit is jou keuse!

Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 2 Korintiers 6:17,18 (Afr 33)

Aangeheg is links na saadjies wat hierby aansluit:

Manna in afsondering

Breek weg uit Babilon!

Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?

Hoe misbruik ons die genade van God?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s