Pad van die dood VS Pad van Lewe

Onder gebed wys Abba Vader weer vir my die pragtige tuin van Eden en die vaal gebied (saadjie: Asvaal afgebrande gedeelte… )met die mense wat kap teen die glasmuur om in te kom.  Hulle wil by die verkeerde plek en op die verkeerde manier inkom.  Hulle kan nie die tuin sien deur die glasmuur nie, maar hulle weet dit is daar.  Tog kan die mense van die tuin deur die glasmuur sien en hulle harte bloei vir die mense in die asvaal gedeelte van verdoemenis, want hulle weet hulle self kan niks doen om die mense te red nie.  Geen mens kan ’n ander red nie;  God alleen red!  Abba Vader sê altyd vir my:  “Hoe kan een skaap ’n ander skaap red?”  Die Herder moet hulle red!  Moenie soos ’n wilde skaap wees en weghardloop van die Herder af nie!  HY is daar om jou te help.  Soms moet Abba Vader ’n halsstarrige skaap wat aan Hom behoort, laat siek raak, want ’n siek skaap sal gaan lê en nie meer krag hê om op te staan nie.  En dan kan die skaap nie meer vir die Herder weghardloop nie en kan die Herder hom versorg en gesond maak.  Hopenlik maak dit dat die siek skaap die Herder se stem herken en dat wanneer hy gesond is, hy agter die ware Herder sal aanstap en nie weer ’n vals herder sal volg nie.  Te veel skape volg ’n vals herder, hulle beweeg altyd in groot troppe, maar die vals herder lei altyd die skape na die asvaal gedeelte waar geen ware weiding is wat hulle gees kan voed nie.  NIKS in die vaal deel kan die gees van die mens voed nie en hulle sal altyd geestelik honger bly.  Daar is alleenlik ware, voedsame weiding in die tuin van Eden wat die gees van die mens kan voed, maar dit beteken om die ware Herder se stem te leer ken en Hom te volg.  Die arme mense in die vaal deel het gedink hulle volg die ware Herder na die Koninkryk van God, maar hulle was verlei deur dwaalleringe en die meeste van hulle is nogteeds oortuig dat hulle die ware Herder volg, maar eendag sal hulle weet dat dit toe nooit die ware Herder was nie.  Die grootste probleem wat weereens hier ingesluip gekom het, is dat hierdie mense nie gesterf het aan die self en weergebore is nie.  Hulle het nie tot ware bekering gekom nie en glo die leuens van die wêreld.  Hulle wil aangaan met hulle sondige lewenswyse terwyl hulle glo hulle is gered en verlos omdat Jesus gesterf het aan die kruis.  Maar Jesus sê duidelik in die Woord dat die mens alleenlik die Koninkryk van God sal sien as hy weergebore word.  Al die mense in die vaal deel is nie weergebore nie, het nie tot ware bekering gekom nie en het nie die self en hulle sondige lewenswyse afgesterf nie.  Hulle wil die tuin van Eden binnekom, maar hulle wil inkom met die hulp van dwaalleringe.  Die hele dilemma het begin met ’n keuse van die mens, want elke mens kom op ’n stadium van sy lewe by T-pad waar hy ’n keuse moet maak om links of regs te beweeg.    

Wanneer ons by die T-pad te staan kom, is daar ’n groot bord wat rigting wys en moet ons kies om links of regs te gaan.  Die mens moet ’n keuse maak!  Die pad wat links draai, is breed, mooi glad, sonder klippe, maar die regterkantste pad is wit, stowwerig, daar is klippe en dit pad is baie nou.  Mense hou daarvan om in groepe te beweeg en daarom kies baie om links te gaan, want die meerderheid kies mos om links te gaan.  Meeste mense kies om die beter pad te stap, die pad wat maklik is.  Abba Vader wys my toe wat staan agter op die bord wat die mense nie kan sien nie.  Aan die linkerkant staan “Die dood” en aan die regterkant staan:  “Die lewe”.

Die pad wat maklik is, is die pad waarop die mense geleer word dat Jesus gesterf het vir almal se sondes en dat almal se sondes outomaties vergewe is omdat Jesus gesterf het.  Hulle word geleer dat hulle kerk toe moet gaan om gered en verlos te wees, gedoop wees, hulle moet nagmaal gebruik, hulle moet ’n klomp godsdienstige rituele volg om gered te wees.  Hulle moet net glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het, dan is hulle sondes vergewe.  Op hierdie pad word nie geleer en klem gelê om hul sondes te laat staan nie, daar word eerder vir hulle ’n wiegieliedjie gesing wat hulle aan die slaap hou sodat hulle kan aangaan met hulle sondige lewenswyse.  Solank hulle aan die slaap gehou kan word, is hulle geestelik doof en blind en besef hulle nie hulle word gelei deur dwaalleringe na die vaal gedeelte nie.  Wanneer hulle die vaal gedeelte bereik, gaan hulle net aan met hulle ou lewenswyse.  Hopenlik kan hulle tot die besef kom dat hulle eintlik leweloos is, dat hulle in die vaal gedeelte vasgevang is.  Hulle probeer deurkom na die tuin van Eden en kap teen die muur om in te kom, maar hulle gaan nooit deur die muur kom nie.  

As jy Kollosense lees, sal jy sien hoofstuk 1 begin deur Paulus wat sê dat hy God se werk doen deur die wil van God.  Daar is ongelukkig baie mense wat God se werk wil doen, maar dan is dit nie die wil van God nie, maar deur die eie wil van die mens.  Hy wil dit doen om eer vir homself bymekaar te maak, so hy doen dit tot eer vir homself en nie tot eer van God nie.  Hulle leer en versprei nie die Waarheid  van God nie, maar bose saad wat baie maklik groei in ’n hart wat nog duister is… ’n hart wat nog nie geoffer is aan Abba Vader sodat HY dit kan skoonmaak en heilig nie… ’n hart wat nog nie die self afgesterf het en wedergebore is nie… ’n onbekeerlike hart.  Hulle het geen onderskeidingsvermoë nie, hulle is nog geestelik blind en doof, so hulle glo die leuens van die vals herders.  Hulle neem die bose saad in wat groei in hulle duister harte tot bome wat weer vrugte dra en wat is hierdie vrugte?  Watse saad bevat hierdie vrugte?  Die mens sal geken word deur die vrugte wat hy dra!  Kollosense 2 waarsku ons om op die uitkyk te wees vir vals leraars wat ’n klomp wette en reëls aan mense voorlê, maar self kan hulle dit nie onderhou nie.  Mattheus 7 waarsku ons ook oor die vals leraars met skaapsklere wat roofsugtige wolwe is, hulle lei die trop skape na die verderf op die breë pad (13), maar die pad wat na die Koninkryk van God lei, is smal en daar is min wat dit vind.  Mense glo maklik dat vals leraars ware herders is oor die wonderbaarlike kragte wat hulle doen, die duiwels wat hulle uitdryf, die mooi en die goeie wat hulle profeteer in die Naam van God, maar Jesus sê duidelik in Matt. 7 dat hulle Hom nie geken het nie.  Hulle het geen verhouding met Abba Vader gehad nie, hulle was nooit gewortel in die hart van God nie.  Hulle sal die groot skare lei en leer om gewortel te wees in godsdiens, rituele en die kerk… maar as ons nie gewortel is in die hart van God nie, is dit alles van geen nut of betekenis nie.  Dit lei na die verderf, na die vaal gedeelte!

Die enigste manier om by die tuin in te kom, is om teen die stroom op te beweeg, terug met die pad waarmee hy gekom het, terug na die T-aansluiting en om dan te kies om die nou, klipperige, stowwerige pad te kies.  Jy gaan daardie pad alleen stap, nie saam met ’n groep mense nie, maar jy is die gelukkige een, want hierdie pad stap ’n mens hand-aan-hand met Jesus!  Die mens wat nie ’n persoonlike verhouding met Abba Vader het nie, ken nie SY stem nie en sal die vals herder volg!  Leer ken die stem van Abba Vader in afsondering in Woord en gebed…. en gebed is nie om te vra, vra, vra nie;  gebed is om ’n ware gesprek met Abba Vader te voer, om met Hom te gesels, nie om Hom te vermaan, versoek of beveel nie.  Moet jou asseblief nie deur ’n mens laat lei nie, maar deur die ware Herder.  Hy is die enigste Een wat jou hart kan skoomaak sodat daar goeie saad in jou hart kan val en groei om vrug te dra tot SY heerlikheid.

Keer terug na die T-aansluiting!  Beweeg stroom-op!  Dit vat baie moed om dit te doen en jy gaan baie vriende verloor.  Dit is ’n harde pad om terug te stap na die T, maar dit is so die moeite werd.  Wanneer jy weer by die T-aansluiting kom, sal jy sien die bord is aan die paal vas sodat dit lyk soos ’n kruis.  Kniel voor daardie kruis, geee jou hart, jou lewe, jou ALLES aan Abba Vader.  Sterf die self af en laat God jou ’n nuwe mens maak.  Wanneer jy dan opkyk, sal jy Jesus voor jou sien staan, Sy hand uitgestrek na jou… neem Sy hand en begin die smal pad stap saam met Hom. 

Die bevestigende Skrifte wa Abba Vader my gegee het terwyl Hy my gelei het om hierdie te skryf, is Kolossense 1,2;  Mattheus 7 en Mattheus 13

 

 

One thought on “Pad van die dood VS Pad van Lewe”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s