Godsdienstige rituele behaag net die self

FFB006D3-17A3-4E66-BDE8-E9580C52C69C

 

Ek is klaar geskryf aan die boek:  “Die Uitnodiging” en dit is baie hartseer om te besef dat daar soveel mense is wat eenvoudig net die uitnodiging na die Bruilofsfees van die Lam eenkant toe skuif en nie belangstel nie.  Die wêreld  en sy dinge is vir hulle te lekker en te belangrik.  In Jesaja 65:12 van The Message staan:

 

“When I INVITED you, you ignored Me!

When I spoke to you, you brushed Me off.  You did the very things I exposed as evil,

YOU CHOSE  what I hate!

Isaiah 65:12 (MSG)

 

Dit is vir my sulke hartseer woorde, want Abba Vader wys dat daar van Sy kinders is wat in die vaal gedeelte funksioneer, wat besig is om verlore te gaan.  God sal altyd Sy kinders op die naam roep om verhouding met Hom te bou, om Hom waarlik te leer ken, maar soveel van Sy kinders ignoreer Hom en hou hulle eerder besig met die wêreld se gemors.

Dan is daar die grootste groep mense en dit is hulle wat wel die uitnodiging na die Bruilofsfees van die Lam aanvaar, maar om die verkeerde redes.  Die motief van hulle hart is vals, want hulle wil die Bruilofsfees bywoon vir dit wat hulle daaruit kan kry, die voordeel wat hulle daaruit kan trek, wat dit vir hulle kan beteken.  Dit is die groep mense wat hulle besig hou met godsdiens en rituele en dink hulle godsdiens gaan hulle ’n plek aan die tafel by die Bruilofsfees besorg.  Dit gaan nie!  Abba Vader het niks te doen met rituele en godsdiens nie, al wat Hy soek, is jou hart, jou lewe! 

 

Ek skryf nie hierdie harde woorde om op ander se tone te trap nie, want ek het self ook deur dit gegaan.  Voordat ek tot ware bekering gekom het, het ek ook kerk toe gegaan omdat dit vir MY iets kon beteken.  Ek het myself as ’n Christen gesien en gesê ek glo in Jesus omdat ek nie graag hel toe wou gaan nie.  Die fokus was dus op myself en nie op Jesus nie.  Ek het nie in Jesus geglo omdat ek Hom wou behaag nie, ek het nie God aanbid sodat Hy oor my moes glimlag nie en dit is so verkeerd!  Later jare toe ek waarlik verhouding met Abba Vader begin bou het, het dit my begeerte begin raak om Hom te behaag sodat Hy sou glimlag oor my en ek het toe besef dat my motief nie altyd in lyn was met die voorbeeld van Jesus nie.

 

Wat is die rede van jou hart dat jy God dien?  Dat jy kerk toe gaan?  Dat jy “dingetjies” doen vir die koninkryk van God?  So min mense se motief draai uit liefde vir Abba Vader en om Hom te behaag;  die meeste mense se motief draai om die self… Hulle wil graag eendag die Bruilofsfees van Jesus bywoon omdat hulle dink dit gaan vir hulle baie voordele inhou of dat hulle dalk lekker feeskos gaan eet, dat dit vir hulle ’n ewigheid kan bied.  Hulle dink die pad wat lei na die Bruilfosfees is ’n voorspoedige pad met baie sukses, gesondheid en welvaart, maar waar in die Woord belowe God dit vir ons?  Daar is inteendeel eerder klippe op die pad waarteen ons ons tone ten bloede stamp;  daar is moddergooiers en baie verwerping op die ware pad van God.  Jesus het nie uit die wêreld se oogpunt baie sukses behaal nie;  inteendeel, Hy is met klippe gegooi, Hy is verwerp oral waar Hy gekom het… behalwe natuurlik as Hy vir hulle wonderwerke kon doen…  Maar as Hy nie vir hulle wonderwerke wou doen nie, het hulle hulle rug op Hom gedraai.  Jesus het die misbruik van die mens leer ken – die vals motief van die hart van die mens.  Dit is seker waaroor ek die meeste skryf, maar dit is wat Abba Vader my leer.  Hy het my oë oopgemaak vir die misbruik van die mensdom, vir die leuens wat mense leef.  Alles gaan vir die mens oor die self!  Om die self te behaag, om in die self se behoeftes te voldoen, maak nie saak hoe hulle moet lieg en bedrieg om dit reg te kry nie.  Hulle wil net die self behaag, maar die probleem is net… solank as wat die self behaag gaan word, sal die mens nie die vleeslike, ou mens afsterf nie.  As daar nie ’n sterfte van die ou, sondige mens is nie, kan daar ook nie ’n geestelike geboorte van die nuwe mens wees nie. 

 

Mense kan aan soveel godsdienstige praktyke deelneem soos hulle wil;  hulle kan die Woord op die punte van hulle vingers ken, maar as die fokus nogsteeds op die self gemik is, is hierdie persoon nie weergebore nie en is hy maar net besig met godsdiens wat niks met geloof in Abba Vader te doen het nie.

 

“You choose self-serving worship, you delight in self-centered worship – disgusting! Well, I choose to expose our nonsense and let you realize your worst fears…” 

Isaiah 66:4 (MSG)

 

 Soveel mense neem deel aan godsdienstige rituele wat hulle by ander mense hoor of leer, en dan dink hulle hulle is besig om God te dien daardeur, maar daar is ’n hengse groot verkil tussen godsdienstige rituele en verhouding met Abba Vader.  As jy elke dag vir ’n geruime tyd, tyd in suiwer Woord en gebed deurbring, sal Abba Vader aan jou die Waarheid openbaar.  Maar dit is omdat die mens luister na mensgemaakte reëls, hulle woon Bybelstudies by waar die Wooord deur MENSE aan hulle geïnterpreteer word!  Daar is ’n BAIE groot verskil in Woord wat deur mense geïnterpreteer word en Woord wat deur die Gees van God aan ’n mens in afsondering geïnterpreteer word!  Wil jy nou regtig hê mense moet jou verduidelik wat sekere Skrif beteken?  Is mense se opinie regtig  geloofwaardig?  Is dit nie die beste om die Waarheid by Abba Vader self te ontvang deur Sy Gees nie?  


“Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die Waarheid, sal Hy julle in die hele Waarheid lei;  want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.  Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem wat aan My behoort, en aan julle verkondig.” 

Johannes 16:13,14  

 

Dit is hoekom Jesus God se wil kom uitvoer het op aarde… om die Gees van God vry te stel sodat die Gees ons as hulp kan wees en om ons te konnekteer aan Abba Vader, om ons te help om in die hart van God gewortel te kan wees sodat ons direk die LEWE van God kan ontvang.  Ons het nie ’n medium nodig nie!  Ons het nie rituele nodig nie!  Daardie goed hou ons weg van God af, dit bou ’n muur tussen mens en God.  Ek het nou die aand ’n praatjie geluister oor Jehowa se getuies en dit was vir my skokkend om te hoor dat wanneer iemand aan hulle vra hoe hy/sy gered kan word, dan antwooord die Jehowa getuie dat die mens moet aansluit by hulle Bbyelstudie groepe en daar sal hy leer hoe om gered te word!  So almal wat na hulle Bybelstudies toe gaan, word geïndoktrineerd, daar word robotte van hulle gemaak, hulle word wette en reëls opgelê soos dat hulle glad nie bloed van ’n ander mag ontvang nie.  Hulle mag glad nie bloedoortapping ontvang nie, want hulle koppel fisiese bloed aan die bloed van Jesus.  Maar die bloed van Jesus is nie fisies nie, dit is geestelik!  Ons moet geestelik die bloed van Jesus ontvang, dit het niks te doen met ons fisiese liggaamlike bloed nie.  Ek het die volgende oggend, na ek die praatjie geluister het, stil geraak by Abba Vader se voete oor hierdie saak en hy het dadelik vir my Romeine 10 gegee om te gaan lees.  Kyk wat staan hier:

 

“I know what enthusiasm they have for God, but is is misdirected zeal.  For they don’t understand God’s way of making people right with Himself.  Refusing to accept God’s way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law.”  

Romans 10:2,3 (NLT)

 

Wees asseblief op die uitkyk vir maniere waarop jy geïndoktrineerd raak deur ander se sienings!  Let op rituele en godsdienstige wette en reëls in jou lewe.  Daar is net een manier en dit is deur Jesus Christus! Deur plek te maak vir Abba Vader in jou daaglikse lewe!  Laat die Gees van God toe om jou te leer, want die Gees van God praat direk met ons geesharte en dit is die enigste manier hoe Waarheid vasgemaak kan word in ons harte.  Geen godsdienstige rituele gaan jou aan Abba Vader verbind nie!  Alleenlik tyd in Sy teenwoordigheid!

 

“Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is;  en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.”

 

Mattheus 6:6  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s