Die krag van sonde

In die saadjie, Liggaam, siel en gees, het ek verduidelik oor die werking van die liggaam, siel en gees.  Die siel van die mens bevat die emosies, gedagtes en die eie wil van die mens.  God het dus die mens gemaak met ’n eie wil en daarom kom ons elke dag voor soveel keuses te staan.  Ek dink ons maak die meeste van die tyd die domste keuses en hoekom?  Want ons raadpleeg Abba Vader nie voordat ons ’n keuse maak nie;  ons maak keuses uit ons eie, uit ons vlees, om in ons vleeslike behoeftes te voorsien en dit kan ons baie ellende kos op die ou end van die dag.  Dit help nie ons maak ’n keuse uit ons eie en vra dan God se seën oor ons keuse nie.  Ons moet nader tot Abba Vader met elke keuse en as ons handel na Sy wil, sal Sy seëning ook daaroor wees.  As ons die verkeerde keuse maak om ons vleeslikheid tevrede te stel, rebelleer ons teen God en skep ons ’n vervloeking oor ons omgewing net soos Adam en Eva…  Hulle het hulle eie wil gehoorsaam wat gelei het tot die eerste sonde op aarde.  (Rom. 5:12)  Een mens se verkeerde keuse het gelei tot die vervloeking van die aarde…   God het vir Adam gesê:

“…vervloek is die aarde om jou ontwil;  met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring;  en jy sal die plante van die veld eet.”  Genesis 3:17,18  (Afr. 33/53)       

Adam en Eva kon nie die behoefte van hulle eie wil weerstaan nie en hulle het toegegee aan die vesoeking van Satan om te eet van die verbode vrug wat God uitdruklik vir Adam gesê het hulle nie van mag eet nie.  Onthou nou net… Adam en Eva was nog in hulle oorspronklike vorm soos God hulle gemaak het;  hulle het ’n konneksie met God gehad, want hulle kon met Hom kommunikeer (en om met God te kan kommunikeer het ons daardie konneksie nodig).  Die konneksie tussen mens en God is die Gees van God, so Adam en Eva moes die Gees van God in hulle harte gehad het;  hulle moes die Lig van God geestelike uit hulle harte geskyn het.  Maar die oomblik toe hulle oorgee aan sonde, kon hulle nie meer met God wandel en kommunikeer nie, met ander woorde, hulle het hulle konnkesie met God verloor, so ons kan ook sê hulle die Gees van God verloor.  Sonde het dus  die Lig van God uit hulle harte geblus.  Die eerste sonde op aarde moes ’n ontsettende krag afgegeee het as jy kyk na al alles wat gebeur het nadat Adam en Eva gesondig het.  In die eerste plek het hulle konneksie met God verloor, so hulle harte het verduister!  Sonde verduister vandag nogsteeds die geeshart van die mens!  Dit blus die Lig van God uit die hart van die mens!  Dit verbreek konneksie met God!  Dit maak die mens geestelik blind en doof sodat die mens God nie kan ervaar of beleef nie.

Sonde stel ook ’n krag van verwoesting vry!  Toe God met Adam en Eva gepraat het na hulle sonde, het God vir Adam gesê dat die hele aarde vervloek is om sy ontwil.  So die swak keuse van een mens het gelei tot ontsettende verwoesting oor die hele aarde.  Romeine 8:19-22 wys ook daarop dat die skepping onder vervloeking is as gevolg van die sonde van die mens.  Kan jy dink watse krag stel sonde vry?  Dat sonde die hele aarde kon vervloek;  dorings en distels kon begin groei… God het nie die dorings en distels gemaak nie, want alles wat God geskep het, was goed en mooi.  As jy kyk in Genesis… elke dag nadat God geskep het, het Hy teruggekyk op Sy handewerk en Hy het gesien dit is goed.  As dit vir God goed was, was daar nie goed soos dorings en distels nie.  God het niks op aarde gemaak om bestaan vir mens en dier moeilik te maak nie, want God het alles mooi en goed gemaak.  Dit is die sonde van die mens wat alles kom verongeluk en verwoes het.  Sonde moes ’n krag vrygestel het wat hierdie dorings, distels en onkruid laat begin groei het.  Kom ons dink nog so bietjie dieper oor hierdie saak…  Alles groei uit saad uit!  Nou waar het die saad van die onkruid vandaan gekom?  Lees bietjie die volgende Skrif baie mooi…

“Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het.  Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.  Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword.  Die slawe van die boer kom sê toe vir hom:  ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’  Hy antwoord hulle:  ‘Dit is ‘n vyand se werk.’  Die slawe sê toe vir hom:  ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?  ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek.  Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê:  ‘Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ .”

Die dissipels vra toe vir Jesus om hierdie gelykenis aan hulle te verduidelik – Mattheus 13:37-43

“Jesus antwoord:  ‘Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens.  Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers van die Bose;  die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel.  Die oes is die voleinding van die wêreld;  dié wat oes, is die engele.  “Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die wêreld wees.  Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.   Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son.  Wie ore het, moet luister.”

Niemand kan stry teen hierdie Skrif nie.  Jesus het dit baie eenvoudig uiteengesit sodat Sy dissipels kon verstaan wat Hy bedoel.  Die “Boer” het gaan rus (God het gerus op die 7de dag) en die vyand het sy kans gevat en onkruid kom saai oor die aarde…nes die duiwel is – ’n skelm wat net in die duisternis konkel.  Met ander woorde, daar is saad wat die “Boer” gesaai het en daar is saad wat die vyand gesaai het.  Jesus maak dit baie duidelik in Matt.13 dat die goeie saad wat die “Boer” gesaai het, kinders van die Koninkryk van God is, en dat die onkruid wat die duiwel gesaai het, aanhangers en werkers van die bose is.  Volgens hierdie Skrif is daar duidelik twee verskillende sade, dus twee tipes mense wat gesaai was vanaf twee totaal verskillende bronne – die goeie saad vanaf God en die slegte saad vanaf die duiwel.  Ek wil nie in hierdie saadjie ingaan op die onderwerp oor saad as mense nie, die punt wat ek eintlik wil maak, is dat God nie slegte saad gesaai het nie… nie in die vorm van mens nie en ook nie in die vorm van plantesaad nie.  Die saad waaruit die dorings, distels en onkruid ontstaan het, moes deur Satan gesaai gewees het net soos hy slegte saad van mense gesaai het.  Maar nou moet julle mooi onthou… voor die vervloeking or die aarde, was die Lig van God teenwoordig op die aarde en alles was mooi en goed.  Satan se saad kan nie groei in die Lig van God nie, want sy saad het geestelike duisternis nodig om te kan ontkiem en daar was nie geestelike duisternis voor die sondeval nie.  So Satan moes op ’n manier die aarde in geestelike duisternis laat verval sodat sy saad kon ontkiem en hoe het hy dit reggekry?  Deur die mens te versoek om te sondig.  Satan is ongelukkig uitgeslape, hy het sy planne mooi agtermekaar en hy het baie goed geweet dat sonde die geestelike atmosfeer van die aarde sou verduister.  Hoe het hy dit geweet?  Want Satan was ’n engel wat uit die hemel uitgeskop is… Jesus sê self in Lukas 10:18 dat Hy vir Satan soos ’n bliksem uit die hemel sien val het.  So Satan ken vir God baie goed, hy weet wat God kwaad maak en hy weet dat sonde ’n vervloeking veroorsaak.  Hy het goed geweet dat sonde ’n krag gaan afgee wat oor die aarde vrygestel gaan word.  Hy het goed geweet dat die krag van sonde vervloeking, wat geestelike duisternis is, oor die aarde gaan laat toesak en hy het presies dit nodig gehad vir sy slegte saad om te ontkiem en groei.  

Die sonde van Adam en Eva het dus ’n krag afgegee wat aan die slegte saad van die duiwel die vermoë gegee het om te onkiem en groei.  Dit het bestaan vir die mens baie moeilik gemaak op die aarde en God het toe vir Adam en Eva uit die tuin uit weggestuur om die aarde te gaan bewoon wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  En vandag?  Die sonde van die mens het nog presies dieselfde uitwerking op ons omgewing!  Sonde vervloek nogsteeds ons omgewing!  As ons besluite maak sonder om God te raadpleeg, speel ons met vuur, want  gewoonlik neem ons ’n besluit om in ons eie wil te gehoorsaam, om in ons vleeslike behoeftes te voorsien en dit is presies die fout wat Adam en Eva gemaak het.  Hulle het teen die wil God gekies, hulle het ’n keuse gemaak om in hulle vleeslike behoeftes te voorsien en kyk hoe duur het dit hulle en die wêreld te staan gekom oor hulle swak keuse.  Ons doen presies dieselfde!  Ons maak ook keuses om in ons vleeslikheid te voorsien, ons sondig teen God en ons sonde stel nogsteeds ’n krag vry!  Dit vervloek nogsteeds ons omgewing om bestaan vir die self moeiliker te maak!  Ek weet baie mense gaan nou weer met die swak argument kom dat Jesus gesterf het vir die sondes van die mensdom en daarom kan dit nie wees dat sonde ons omgewing vervloek nie, maar mense glo wat hulle wil en dit is lekker om soetpraatjies te glo, want dit is sag op die maag, maar ongelukkig gaan daardie praatjies die grootste gedeelte van die mensdom in duisternis vasgeketting hou.  Jesus het gesterf om die Gees van God weer te stel sodat die Gees van God ’n Helper vir die mens kan wees.  Die Gees van God help die mens om geestelik die ou mens af te sterf en geestelik weer gebore te kan word.  Jesus het nie gesterf om die hele aarde en die ganse mensdom se sondes op die daad te vergewe nie, want dan sou ons in ’n wonderlike, vredevolle wêreld gebly het.  Jesus het gesterf om die kinders van God in staat te kan stel om los te breek van die duistere wêreld en geestelik weer met God te kan konnekteer.  As ons met God kan konnekteer, is daar geen rede vir ons om verkeerde besluite sonder God te neem nie.  Dan is daar geen rede vir ons om die krag van sonde vry te laat en ons eie omgewing te vervloek nie.  Ons sal altyd maai wat ons gesaai het!  As ons saad van sonde saai, gaan ons voed op vervloeking.  As ons keuses op grond van ons eie wil neem en nie die wil God in ag neem nie, is dit maklik vir Satan om ons in die versoeking te lei.  Die gevolg is dan altyd sonde wat ’n ontsettende krag afgee….

Het Jesus totale vervloeking gekanselleer?  Glo jy die leuens van Satan of die Waarheid van God?     

   

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s