Breek weg uit Babilon!

IMG_0759

Die grooste gedeelte van mense in SA noem hulleself Christene, hulle behoort aan ’n gemeente of kerk en hulle bely met die mond dat hulle glo Jesus het gesterf vir hulle sondes, daarom is hulle vergewe, gered en verlos. Hulle maak in der waarheid van die kerk of leraar ’n afgod, hulle gaan soek God in ’n gebou wat met menshande gemaak is, maar wat wat staan in Handelinge 17:24?

“Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.”

Paulus was in Athene en volgens vers 16 van Handelinge 17 het sy gees in hom opstandig geword toe hy al die afgodsbeelde in die stad sien. Hy het toe met die Jode en al die GODSDIENSTIGE mense gespreek en hy sê vir hulle:

“Ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook ’n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan ’n onbekende God.”

God is nie in ’n kerk nie. Jy gaan Hom nie daar vind nie! Al wat in ’n kerk gebeur, is godsdiens. As ’n mens met iemand praat ook kerksake, is daar net een vers wat hulle kan aanhaal vir ’n rede hoekom almal kerk toe moet gaan en dit is die vers in Hebr 10:25 wat sê dat ons nie onderlinge byeenkomste moet versuim nie, maar hier staan nie vir my dat ons na ’n tempel of gebou moet gaan nie. ’n Onderlinge byeenkoms is baie kleiner as dit, maar die wêreld sal hierdie Skrif vat en dit totaal en al anders interpreteer om hulle te pas en almal te oortuig dat hulle kerk toe moet gaan. Hoe anders gaan die kerke ’n rand of twee maak? Die meeste kerke is niks anders as sinagoges van Satan nie. Daar is soveel verskillende denominasies en elkeen dink hy is reg en die ander verkeerd, maar eintlik is hulle almal deel van die Babiloniese sisteem. Hulle is vasgevang in leuens, hulle is verstrengel in die wortel van die boom van kennis van goed en kwaad, hulle voete word gevange gehou deur die giftige wortels van hierdie boom wat uit die grond uitgroei en soveel as moontlik gevangenisse vir homself hou. Hulle is almal in die duister vasgevang, maar glo hulle wandel in God se Lig.

Die tyd raak min! Inteendeel, ek dink die tyd is al eintlik verby, maar God laat nog ’n halwe tyd toe met die hoop dat die mense se oë sal oopgaan en dat hulle sal sien hoe vasgeketting hulle sit in Babilon. Mense, julle is besig om vir Baäl te aanbid in julle sogenaamde kerke! Julle leraars is besig om julle om die bos te lei, om ’n wortel van vals verlossing voor julle neuse te hou om julle te lei na die afgronde van die hel. Ek is nie krities oor ALLE leraars nie, maar daar is baie leraars wat leuens verkondig, ek glo nie hulle doen dit aspris nie, hulle is ongelukkig alreeds deur die wêreldsisteem verblind en bedwelm. Punt bly staan: God is nie teenwoordig in kerke nie!!! God wil in jou hart teenwoordig wees!!! Jy gaan hom nie vind in ‘n kerk nie!!!! Die enigste plek waar jy God gaan vind is daar in die stilte van jou afgesonderde hoekie waar jy alleen, sonder die leuens van die wêreld, vir God kan ontmoet. Eers wanneer jy Abba Vader daar in die stilte ontmoet het, sal jy besef dat jy Hom eintlik nooit geken het nie, dat jy al die jare leuens geglo het en dat die god wat die kerke aanbid, nie die almagtige skeppende God is nie, hulle dien daardie gode wat die Atheners ook aanbid het, die god wat aan hulle onbekend was. (Hand 17) As jy sê jy aanbid God, moet jy Hom ken ook, moet jy verhouding met Hom hê, anders is jy besig om ’n god te aanbid. As jy nie elke dag tyd by die voete van Abba Vader WIL spandeer nie, ken jy Hom nie. Die mens wat dink hy ken God omdat hy een keer ’n week kerk toe gaan, bluf homself.
Kom weg uit Babilon! Breek weg van die Babiloniese sisteem, hulle leer jou om hulle gode te aanbid, al dink jy dit is die Almagtige God. Jy gaan nie vir God leer ken deur die kerk of deur ’n leraar nie, jy gaan alleenlik vir God leer ken deur privaat en alleen tyd vir Hom te maak.

In Openbaring 17 is ‘n groot hoer wat op baie waters sit… met wie die konings van die aarde gehoereer het, die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels…G’n wonder die kerke was, veral in die ouer tyd, so mooi versierd gewees nie. Hierdie is niks anders as die kerke nie! Die wêreld se mense is so erg bedwelm dat hulle nie die Waarheid kan raaksien nie. Hullle glo elke mooi woordije wat uit die mond van die leraar kom, maar waar het jou leraar sy inligting en kennis gekry? By God? Of is hy dit geleer deur die wêreldsisteem? Deur die Babilon sisteem? Hulle noem hulle god ook God, maar hulle god is inteendeel Baäl wat aanbid word. Hou op om vir Baäl offers te vat na ’n gebou! Moenie dink dat die geklank van stemme en musiek opgaan tot God en Hom loof en prys nie, die mense raak skoon in ’n trans wanneer hulle so sing vir “God” maar al die tyd ontvang Satan al die eer, want hy het die kerke gestig, hy het die Babilonsisteem gestig. Alle lof en eer gaan na hom. Gaan soek God se aangesig en gaan hoor by Hom wat is ware worship, want dit wat julle in die kerke doen is nie Goddelike worship nie, al dink julle so…

“Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.”
Efesiërs 5:14

Julle almal ken die storie dat Jesus opgestaan het uit die dood, maar as jy nie die proses saam met Jesus geestelik ervaar en deurgegaan het nie, het die dood en die opstanding van Jesus nog nie vir jou ’n werklikheid geword nie en as dit nog nie in iemand se lewe ’n werklikheid geword het nie, mag die persoon nie die verhaal vat en dit op toepassing van sy eie lewe maak nie. As jy nog nie een met Jesus se kruisiging geword het nie, as jy nog nie een met Jesus in die graf geword het nie, dan het jy ook nog nie een met Jesus met Sy opstanding geword nie, met ander woorde, jy is nog in die duisternis, jy is nog nie gered, verlos of vergewe nie.

God sê in Sy Woord as ons tot Hom nader, sal Hy tot ons nader. Hy sê nie jy het ’n middelman nodig nie, want Jesus was klaar die middelman. Jy kan direk tot God nader, maar dit vat baie opoffering en tyd en dit is wat die mens weghou van God af. Dit is hoekom die mens verkies om ’n middelman te gebruik, want dit is soveel makliker en vinniger. Ons het nie tyd om voor die voete van Abba Vader stil te raak nie, daar is te veel om te doen, die wêreld gaan mos stilstaan sonder ons…. Maak nie saak in watter seisoen jy van jou lewe is nie, dit is nie ’n verskoning om nie tyd te maak vir God nie. Nog ’n bietjie sluimer, nog ’n bietjie slaap… en jy mis die grootste geleentheid om God te leer ken. Ons maak maklik tyd vir n klomp onnodige goed in ons lewe, ons is besig om ons tyd te vermors met nietige goed wat ons ewigheid gaan kos.

Soveel mense wat hulleself Christene noem, se Bybyels lê vol stof, hulle ken nie eers die Woord nie. Die mens wat nie die Woord ken nie, ken nie vir God nie! As jy jou nie steur aan die Ou Testament nie, is jy besig om ’n rat voor die oë gedraai te word. Die sogenaamde Nuwe Testamentiese Christene draai mos hulle rug op die Ou Testament en sien dit net as geskiedenis. As jy God se gebooie by die agterdeur wil uitgooi, is jy op die breë pad agter Satan aan en glo jy sy leuens. As jy dink God is net ’n God van Liefde en dat Hy nie sal wraakneem oor die vieslike goed wat aangaan in die wêreld nie, is jy mislei. As jy dink dat jy vir God om jou pinkie kan draai met smeek gebede en versoeke, bid jy eintlik tot Baäl en ken jy nie vir God nie. Laat staan julle gesmeek en versoeke, want God luister lankal nie meer daarna nie. Lees Jesaja 1.

Niemand gaan God se arm gedraai kry om vir ons reën te bring nie, maak nie saak hoe groot die groepe mense is wat bymekaarkom om te bid nie. Dis nie wat God wil hê nie, wat God wil hê is:

“Bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag. En skeur julle harte en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil…”
Joel 2:12,13

Kom weg uit Babilon uit!!! Die grootste gedeelte van die Christene het dronk geword van die wyn, hulle is in ’n beswyming en hulle sien en besef nie wat aanaan nie.

“Geval ,geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van allerhande onreine geeste en ’n versamplek van allerhande onreine en haatlike voëls…”

“Gaan uit haar uit, My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie!”

Kom weg uit Babilon uit, dit is nie God wat daar aanbid nie, maar vals gode, soos Baäl. As Abba Vader met my praat oor godsdiens, praat Hy van Baälisme. Moenie die knie voor Baäl buig en hom god noem nie. Maak die ware almagtige God jou God. Soek Hom in die Woord, soek Hom in jou alleentyd met Hom, moet Hom nie soek deur ’n medium nie.

“Die Here is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy HOmdeur julle laat vind; maas as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.”
2 Kronieke 15:2

God is nie te vinde in ’n kerk nie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s